Laskuri käynnistetty 19.9.1999.

Svenska: Denna antavla innehåller en sammanställning av de uppgifter, som jag matade in på datorn för över tio år sedan. Några kompletteringar har kommit ända till år 1990 och listan togs ut 24.10.1990. Efter det har jag inte just haft tid för släktforskning pga arbetet. Då listan ändå innehåller uppgifter, som kan vara till nytta för andra släktforskare, har jag fört den på min hemsida. Listan innehåller över 3000 direkta anor till mig. Källhänvisningarna är givna inom parentes efter uppgifterna, om uppgifterna inte är tagna från kyrkböckerna. Antavlan är skriven på svenska, då kyrkböckerna och de använda publikationerna till största delen var på svenska. Uppgifter om tyska anor i Tyskland är på tyska av samma orsak och då tyska delar av antavlan har skickats till tyska forskare under samarbetet med dem. Då man måste välja ett språk för utskrifterna från datorn, har jag valt svenska. Detta leder till att de termer, som datorn automatiskt ger ut är på svenska oberoende av det språk, som texten använder. Detta förfarande sparar ändå min tid. Flera av de här linjerna fortsätter längre tillbaka i tiden, fastän jag inte har dem inmatade på datorn. Detta framkommer från texten så, att listan ger generation och nummer för far, mor eller båda, men de finns inte i följande generation.

Jag har delat antavlan i fyra olika delar. Denna första del ger angenerationerna I-X och innehåller närmast anor i Finland, Sverige och Tyskland (Stolberg, Bückeburg och Boizenburg), som är födda 1600 och senare. Andra delen ger generationerna XI-XV och innehåller närmast anor i Tyskland (Aachen, Stadthagen), Finland, Sverige, Baltikum och Skottland, födda 1400 och senare. Tredje delen ger generationerna XVI och uppåt beträffande Tyskland (Aachen), Skottland, Sverige och Baltikum. Fjärde och sista delen innehåller person- och ortsregister för hela antavlan.

Tyvärr har jag inte tid att svara på frågor, som inte gäller exakt någon av de här anorna eller deras anor, men är mycket tacksam för alla rättelser och tillägg. Jag ber att få dem till vår email adress: family.ebeling@dlc.fi.

Pertti Ebeling

Suomeksi: Tämä esipolvitaulu sisältää yhteenvedon yli 10 vuotta sitten tietokoneelle tallentamistani tiedoista. Joitakin täydennyksiä on vielä vuodelta 1990 ja lista tulostettiin 24.10.1990. Sen jälkeen aikaani ei työkiireideni vuoksi juuri sukututkimukselle ole liiennyt. Koska listasta voi olla hyötyä muille tutkijoille, olen siirtänyt sen kotisivulleni. Yllä ruotsiksi tarkempaa tietoa.

Valitettavasti aikani ei riitä kysymyksiin vastaamiseen, elleivät ne koske tarkalleen jotakin näitä esivanhempiani tai heidän esivanhempiaan. Olen hyvin kiitollinen kaikista korjauksista ja lisäyksistä. Pyydän saada ne sähköpostiosoitteeseemme: family.ebeling@dlc.fi.

Pertti Ebeling

Deutsch: Die obenstehende Ahnenliste enthält eine Zusammenstellung von den Auskünften, die ich vor mehr als zehn Jahren in meinem Computer speicherte. Einige Ergänzungen sind noch im Jahr 1990 gekommen. Diese liste wurde 24.10.1990 aus dem Computer gezogen. Danach hat meine Zeitmangel wegen meiner Arbeit weitere Familienforschung verhindert. Weil die Liste jedoch anderen Forschern helfen kann, habe ich die auf meine Homepage gestellt. Oben auf Schwedisch nähere Information. Für deutsche Familienforscher dürften von grösstem Interesse vier Teile der Ahnenliste sein: 1) Die Wurzeln der russlandsdeutschen Familie Peltzer (IV:8) führen nach Aachen und enthalten hunderte von Ahnen da, besonders Kupfermeisterfamilien. 2) In Bückeburg und Stadthagen sind zahlreiche Ahnenlinien Jahrhunderte zurück in der Zeit zu führen. 3) Boizenburg enthälte ebelingische Vorfahren. 4) Nach Baltikum führen auch viele Wege in der Ahnenliste.

Leider, aus Zeitgründen, kann ich nur solche Fragen antworten, die genau eine Person in der Ahnenliste oder seine/ihre Abstammung betreffen. Ich bin sehr dankbar für alle Berichtigungen und Ergänzungen. Ich bitte diese mir an meine Anschrift family.ebeling@dlc.fi zu senden.

Pertti Ebeling

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 1

0:1

Pertti Einar Johannes Ebeling (1:2). specialist i inre medicin.

Adress Esbo. Född 21/3 1953 i Uleåborg. Gift 8/7 1978 i Esbo med

<1>. (Far I:1, Mor I:2).

-<1>- Freja Taru Sjöblom (1:3). Född 16/7 1953 i Åbo.

I:1 f

Berndt Kaarle Marius Ebeling (1:4). Adress Gamla Karleby. Född

21/3 1922 i Helsingfors. Gift 4/1 1949 i Brahestad med I:2.

specialist i lungsjukdomar. (Barn 0:1, Far II:1, Mor II:2).

I:2 m

Maini Elsa Anita Rosberg (1:5). Adress Gamla Karleby. Född 4/1

1922 i Brahestad. Gift 4/1 1949 i Brahestad med I:1. tandläkare.

(Barn 0:1, Far II:3, Mor II:4).

II:1 ff

Kaarle Veli Vilho Ebeling (1:8). Född 9/5 1891 i Kelviå. Död

10/4 1974 i Helsingfors. Gift 13/9 1919 i Helsingfors med II:2.

justitieråd. (Barn I:1, Far III:1, Mor III:2).

II:2 fm

Anna Sofia Isabella Öhmann (1:9). Född 16/1 1898 i Helsingfors.

Död 20/8 1987 i Helsingfors. Gift 13/9 1919 i Helsingfors med

II:1. (Barn I:1, Far III:3, Mor III:4).

II:3 mf

Einar Johannes Alexander Rosberg (1:10). Född 13/4 1882 i

Leppävirta. Gift 6/11 1918 i Salo med II:4. Död 5/3 1959 i

Brahestad. stadsfiskal. (Barn I:2, Far III:5, Mor III:6).

II:4 mm

Elsa Durchman (1:11). Född 20/4 1888 i Brahestad. Gift 6/11 1918

i Salo med II:3. Död 6/12 1965 i Brahestad. (Barn I:2, Far

III:7, Mor III:8).

III:1 fff

Berndt Wilhelm Ebeling (1:16). Född 10/9 1845 i Vasa. Gift 17/6

1885 i Maxmo med III:2. Död 26/1 1920 i Birkala. prost. (Barn

II:1, Far IV:1, Mor IV:2).

III:2 ffm

Matilda Fransiska Durchman (1:17). Född 4/10 1857 i Storkyro

(Wilskman:Släktbok I sp.36). Död 9/4 1937 i Birkala. Gift i

Tottesund 17/6 1885 i Maxmo med III:1. (Barn II:1, Far IV:3, Mor

IV:4).

III:3 fmf

Emil Öhmann (1:18). Född 13/5 1860 i Helsingfors. Död 17/11 1932

i Helsingfors. Gift 1/12 1892 med III:4. statsråd. (Barn II:2,

Far IV:5, Mor IV:6).

III:4 fmm

Anna Sofia Barbara Gadelli (1:19). Född 20/7 1859 i Nischny

Novgorod. Död 1/1 1932 i Helsingfors. Gift 1/12 1892 i

Helsingfors med III:3. (Barn II:2, Far IV:7, Mor IV:8).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 2

III:5 mff

Erik Ferdinand Rosberg (1:20). Född 8/4 1827 i Leppävirta

(Wallen suku s.53). Död 5/4 1903 i Kuopio (Wallen suku s.53).

Gift 22/8 1865 i Leppävirta med III:6. lantmätare. (Barn II:3,

Far IV:9, Mor IV:10).

III:6 mfm

Agnes Walle (1:21). Född 15/7 1848 i Leppävirta (Wallen suku

s.53). Död 26/6 1923 i Kuopio. Gift 22/8 1865 i Leppävirta med

III:5. (Barn II:3, Far IV:11, Mor IV:12).

III:7 mmf

Knut Fredrik Durchman (1:22). Född 13/1 1846 i Brahestad

(Wilskman släktbok I sp. 23). Död 20/5 1919 i Salo. Gift 16/9

1873 i Ruovesi med III:8. Gift 13/2 1896 i Storkyro med <2>.

kyrkoherde i Brahestad och Salo. (Barn II:4, Far IV:13, Mor

IV:14).

-<2>- Ida Maria Durchman (1:994). Född 4/10 1853 i Storkyro

(Wilskman Släktbok I sp. 23). Död 25/1 1907 i Uleåborg.

III:8 mmm

Augusta Matilda Aminoff (1:23). Född 15/8 1850 i Ruovesi

(Wilskman släktbok I sp. 23). Död 28/2 1895 i Kuopio. Gift 16/9

1873 i Ruovesi med III:7. (Barn II:4, Far IV:15, Mor IV:16).

IV:1 ffff

Johan Carl Ebeling (1:32). Född 3/9 1796 i Vasa. Gift 21/1 1823

med <1> (Bergholm:Sukukirja I s.656). Gift 31/10 1839 i Vasa med

IV:2. Död på Åland 23/12 1847 i Sund. Kyrkoherde, rektor för

Vasa trivialskola. (Barn III:1, Far V:1, Mor V:2).

-<1>- Maria Amalia Idman (1:999). Född 24/7 1805 (Bergholm I

s.656). Död 14/9 1838 (Bergholm).

IV:2 fffm

Sofia Wilhelmina Gallenius (1:33). Född 12/5 1813 i Solv

(Sursillin suku Nr 6854). Död 24/1 1900 i Gamla Karleby. Gift

31/10 1839 i Vasa med IV:1. (Barn III:1, Far V:3, Mor V:4).

IV:3 ffmf

Frans Oskar Durchman (1:34). Född 13/2 1813 i Kuivaniemi

(Wilskman släktbok I sp. 35). Död 27/3 1880 i Vörå. Gift 16/8

1838 i Ruovesi med <1>. Gift 19/12 1850 i Storkyro med IV:4.

kyrkoherde i Vörå. (Barn III:2, Far V:5, Mor V:6).

-<1>- Evelina Augusta Bergroth (1:993). Född 16/8 1816 i

Kuorevesi. Död 19/5 1850 i Storkyro.

IV:4 ffmm

Vendla Margareta Hällfors (1:35). Född 15/7 1823 i Åbo (Wilskman

släktbok I sp. 36). Död 14/9 1896 i Storkyro. Gift 19/12 1850 i

Storkyro med IV:3. (Barn III:2, Far V:7, Mor V:8).

IV:5 fmff

Axel Abraham Öhman (1:36). Född 13/5 1809 i Sund. Död 24/2 1895

i Hattula (Ahla:Krouwilan suku s.56). Gift Lysningsdatum 23/2

1837 med IV:6. Äldre kommissionlantmätare. (Barn III:3, Far V:9,

Mor V:10).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 3

IV:6 fmfm

Fredrika Susanna Augusta Broberg (1:37). Född 10/8 1818 i

Helsingfors (L.Ahla:Krouwilan suku s.56). Död orten osäker 1902

i Hattula. Gift Lysningsdatum 23/2 1837 med IV:5. (Barn III:3,

Far V:11, Mor V:12).

IV:7 fmmf

Ernst Gustav Fredrik Gadelli (1:38). Född på Fröjdböle 7/8 1826

i Kimito. Död orten osäker 26/7 1868 i Kimito (Werner W:son

Wickström). Gift 10/9 1855 i Moskva med IV:8. Stabskapten..

Uppgifter också från fru Isabella Ebeling. (Barn III:4, Far

V:13, Mor V:14).

IV:8 fmmm

Isabella Euphemia Peltzer (7:900). Född 23/7 1836 i Moskau

(Macco:Gesch. u. Geneal. der Familien Peltzer S.119). Död 20/12

1893 i Moskau (Macco). Gift 10/9 1855 i Moskau med IV:7. Die

Geschichte der Familie Peltzer in Russland wird sehr ausführlich

in dem Buch von I.Nadolny beschildert.Sieh für nähere Auskünfte

Isabella Nadolny:Vergangen wie ein Rauch. Das Geschlecht wird

auch in DGB 79 behandelt. (Barn III:4, Far V:15, Mor V:16).

IV:9 mfff

Erik Vilhelm Rosberg (1:40). Född i Kerisalo 12/8 1770 i Jorois.

Död 9/10 1836 i Leppävirta. Gift 11/7 1813 i Kuopio med IV:10.

länsman i Leppävirta. (Barn III:5, Far V:17, Mor V:18).

IV:10 mffm

Vendla Albertina Hjelmman (1:41). Född 6/1 1793 i Rantasalmi

(Uusi sukukirja s.399). Död 2/2 1867 i Leppävirta. Gift 11/7

1813 i Kuopio med IV:9. (Barn III:5, Far V:19, Mor V:20).

IV:11 mfmf

Daniel Fredrik Walle (1:42). Född 21/1 1802 i Heinola (Wallen

suku s.10). Död 4/1 1867 i Leppävirta. Gift 18/7 1838 i Reso med

IV:12. prost,kyrkoherde i Leppävirta. (Barn III:6, Far V:21, Mor

V:22).

IV:12 mfmm

Selma Augusta Alléen (1:43). Född 18/7 1814 i Åbo (Släktbok I

sp.319). Död 29/6 1874 i Leppävirta. Gift 18/7 1838 i Reso med

IV:11. (Barn III:6, Far V:23, Mor V:24).

IV:13 mmff

Gustaf Durchman (1:44). Född 8/2 1805 i Kuivaniemi (Wilskman

släktbok I sp. 22). Död 1/7 1858 i Uleåborg. Gift 24/12 1832 i

Torneå med IV:14. Häradsskrivare i Salo. (Barn III:7, Far V:25,

Mor V:26).

IV:14 mmfm

Gustava Jakobina Heickell (1:45). Född 26/5 1810 i Torneå

(Wilskman släktbok I sp. 22). Död 12/1 1862 i Brahestad. Gift

24/12 1832 i Torneå med IV:13. Sursill N:o 2721 (Barn III:7, Far

V:27, Mor V:28).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 4

IV:15 mmmf

Adolf Fredrik Aminoff (2:6). Född 22 dec? 23/12 1824 i Ruovesi

(Carpelan II s.46). Död på Pekkala 10/6 1868 i Ruovesi. Gift

15/6 1849 i Helsingfors med IV:16. godsägare och

fideikommissarie. (Barn III:8, Far V:29, Mor V:30).

IV:16 mmmm

Emilie Grotenfelt (2:7). Född 23/1 1830 i Åbo (Carpelan II s.46

och 486). Död på Paarlammi 9/1 1914 i Ruovesi. Gift 15/6 1849 i

Helsingfors med IV:15. (Barn III:8, Far V:31, Mor V:32).

V:1 fffff

Johann Ludwig Gotthard Ebeling (6:1). Född in Schaumburg-Lippe

15/12 1764 i Bückeburg (Kb). Död 30/3 1836 i Vasa. Gift der Ort

wahrscheinlich 1793 i Gothenburg med V:2. Stadtarzt in Vasa.

(Barn IV:1, Far VI:1, Mor VI:2).

V:2 ffffm

Petronella Bremer (1:65). Född antingen 1761 eller 24/8 1763 i

Göteborg (Genos 1956 s.109-111). Död 21/9 1822 i Vasa. Gift

orten sannolik ca 1793 i Göteborg med V:1. (Barn IV:1, Far VI:3,

Mor VI:4).

V:3 fffmf

Zachris Gallenius (1:66). Född 24/3 1763 i Pedersöre (Sursillin

suku Nr 6849). Död 29/11 1826 i Solv. Gift 1799 med V:4.

kapellan i Larsmo. (Barn IV:2, Far VI:5, Mor VI:6).

V:4 fffmm

Ulrika Idman (1:67). Född orten sannolik 17/8 1771 i Åbo

(Sursillin suku N:o 6849). Död 28/3 1836 i Solv (Sursillin suku).

Gift 1799 med V:3. (Barn IV:2, Far VI:7, Mor VI:8).

V:5 ffmff

Gustaf Durchman (1:68). Född 12/8 1771 i Ijo (Wilskman släktbok

I sp. 21). Död 2/4 1837 i Ijo. Gift 25/10 1803 i Kemi

landsförsamling med V:6. kapellan i Ijo. (Barn IV:3, Far VI:9,

Mor VI:10).

V:6 ffmfm

Brita Maria Sarelius (1:69). Född 26/12 1777 i Simo. Död 2/12

1859 i Ruovesi. Gift 25/10 1803 i Kemi med V:5. (Barn IV:3, Far

VI:11, Mor VI:12).

V:7 ffmmf

Karl Erik Hällfors (1:70). Född 28/1 1794 i Kristinestad

(Bergholm Sukukirja I s.637). Död 5/4 1854 i Storkyro. Gift 25/7

1820 i Ackas med V:8. Gift 30/12 1829 med <2>. Kyrkoherde i

Storkyro,prost. (Barn IV:4, Far VI:13, Mor VI:14).

-<2>- Gustava von Hartmansdorff (1:992). Född 4/6 1811 i Sund

(Bergholm Sukukirja I s. 638). Död 9/7 1873 i Vasa (Bergholm).

V:8 ffmmm

Vendla Karolina Fleege (1:71). Född 29/10 1790 i Vahto

(B.H.Aminoff:Släkten Aminoff s.49,Bergh.I s.638 och 439). Död

30/9 1828 i Åbo (Släkten Aminoff s.49). Begraven 15/10 1828 i

Somero (Släkten Aminoff s.49). Gift 25/7 1820 i Ackas med V:7.

(Barn IV:4, Far VI:15, Mor VI:16).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 5

V:9 fmfff

Georg Jakob Öhman (1:72). Född 5/2 1750 i Borgå. Död 25/8 1831 i

Finström. Gift 8/5 1798 i Stockholm med V:10. Kyrkoherde i

Finström. Närmare uppgifter se Stockholms stifts herdaminne

s.353. (Barn IV:5, Far VI:17, Mor VI:18).

V:10 fmffm

Anna Ulrika Axelsson (1:173). Född ,orten osäker, 1767 i Umeå

(Värmländska släkter häftet I s.116). Död 18/1 1837 i Finström

(Stockholms stifts herdaminne s.353). Gift 8/5 1798 i Stockholm

med V:9. Herr Bertil Haslum, som härstammar från hennes faster,

har gett värdefull hjälp i uppbyggandet av hennes antavla. (Barn

IV:5, Far VI:19, Mor VI:20).

V:11 fmfmf

Fredrik Israel Broberg (1:74). Född 4/12 1796 i Sibbo

(L.Ahla:Krouwilan suku s.52). Död 22/11 1849 i Helsingfors

(Krouwilan suku). Gift 22/7 1818 i Helsingfors med V:12.

Grosshandlare. (Barn IV:6, Far VI:21, Mor VI:22).

V:12 fmfmm

Katarina Gustava Krogelius (1:75). Född 5/9 1781 i Åbo (L.

Ahla:Krouwilan suku s.51). Död orten sannolik 13/2 1845 i

Helsingfors. Gift 1806 med <1> (Krouwilan suku s.51). Gift 22/7

1818 i Helsingfors med V:11. (Barn IV:6, Far VI:23, Mor VI:24).

-<1>- Karl Magnus Lindholm (1:986). Född 28/5 1773. Död 17/6

1815 i Helsingfors.

V:13 fmmff

Carl Gustaf Gadelli (1:76). Född 17/11 1791 i Kimito. Död 25/1

1832 i Helsingfors. Gift med V:14. Hovrättsextranotarie. (Barn

IV:7, Far VI:25, Mor VI:26).

V:14 fmmfm

Amalia Wilhelmina Öhman (1:77). Född eller 19.4 i Finnström 10/4

1803 i Sund. Död 15/6 1884 i Kimito. Gift med V:13. (Barn IV:7,

Far VI:27, Mor VI:28).

V:15 fmmmf

Friedrich Peltzer (7:901). Född zu Kloster Wenau 8/7 1808 i der

Eifel (Macco S.119). Död 6/1 1887 i Moskau. Gift 14/2 1832 i

Moskau med V:16. Begründer einer Tuchfabrik in Moskau. Er und

alle seine Geschwister verzogen sich aus Rheinland nach

Russland.Sie lebten früher unter französischer Herrschaft in der

Eifel.Er und das Geschlecht seines Vaters waren reformiert.

Seine Mutter dagegen war eine innige Katholikin. (Barn IV:8, Far

VI:29, Mor VI:30).

V:16 fmmmm

Barbara Becker (7:902). Född während der französischen Besetzung

10/11 1812 i Moskau (Macco S.119,I.Nadolny.). Död 30/10 1899 i

Moskau (Mitgeteilt von Frau Isabella Ebeling). Gift 14/2 1832 i

Moskau med V:15. (Barn IV:8, Far VI:31, Mor VI:32).

V:17 mffff

Erik Rosberg (1:80). Född 1737 (Jorois kommunionbok). Död i

Kurkela 37 år 5/9 1776 i Rantasalmi. Gift 27/10 1768 i

Rantasalmi med V:18. gårdsfogde på Voionsalmi i Rantasalmi

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 6

sn,senare sågskrivare i Leppävirta. Enligt släkttraditionen

skall han ha inflytttat från Norrbotten. Det finns ändå inga

bevis för denna teori.Om han var släkt med överstelöjtnanten

Daniel Ros(s)berg,vars änka levde 1727 i Rantasalmi och 1745 i

Borgå,kan man säga ingenting säkert.Erik Rosberg var sågskrivare

vilket betyder att han kunde både läsa och skriva. Faddrarna för

hans barn var mestadels av adel eller officerare. Han arbetade

för Herman Bernt von Burghausen,vilket också talar för det att

han kunde svenska.Han dyker upp för första gången i Jorois

kommunionbok 1763 och 1764 i mantalslängden. Hans sammanhang med

släkten Rosberg från Somero är obevisat. Ändå har båda släkterna

varit svensktalande några generationer. Båda släkterna har också

haft kontakter med släkten Witting. H.B. von Burghausen har

också varit en kort i tid i Somero före han kom till Jorois.

(Barn IV:9).

V:18 mfffm

Agneta Burman (1:81). Född 22/11 1740 i Leppävirta

(flyttningslängden). Död sågskr.änka,75 år 21/2 1814 i

Leppävirta. Gift 27/10 1768 i Rantasalmi med V:17.

Historieböckerna i Leppävirta finns först från

1743,kommunionboken från 1699.Jag har ändå inte hittat henne i

Leppävirta,Jorois eller Rantasalmi i kommunionboken.Första

beteckning av henne finns i Jorois kommunionbok från 1764. (Barn

IV:9).

V:19 mffmf

Henrik Johan Hjelmman (1:82). Född 14/4 1753 i Jorois (Uusi

sukukirja III s.398). Död 7/6 1817 i Rantasalmi. Gift 2/2 1779 i

Rantasalmi med V:20. Gift 1809 med <2>. löjtnant. (Barn IV:10,

Far VI:37, Mor VI:38).

-<2>- Katarina Charlotta Sundelius (1:981). Född 1775 (Uusi

sukukirja III s.398).

V:20 mffmm

Margareta Helena Oppman (1:83). Född 26/7 1749 i Rantasalmi. Död

46 år 13/6 1796 i Rantasalmi. Hon gifte sig först 1768 med

fältväbeln Fredrik Johan Schepper. (Uusi sukukirja III s.398).

Gift i andra giftet 2/2 1779 i Rantasalmi med V:19. (Barn IV:10,

Far VI:39, Mor VI:40).

V:21 mfmff

Daniel Walle (1:84). Född 25/11 1770 i Borgå (Wallen suku s.6).

Död 19/12 1840 i Lappträsk. Gift 17/6 1794 i Heinola med V:22.

assessor. (Barn IV:11, Far VI:41, Mor VI:42).

V:22 mfmfm

Johanna Magdalena Gylling (1:85). Född 18/6 1765 i Pargas

(Wallen suku s.6). Död 5/12 1851 i Lappträsk. Gift 17/6 1794 i

Heinola med V:21. (Barn IV:11, Far VI:43, Mor VI:44).

V:23 mfmmf

Petter (Pehr) Gustaf Alléen (1:86). Född 4/2 1769 i Föglö

(Släktbok I sp.318). Död 18/6 1814 i Åbo. Gift på Suikkila i S:t

Marie 21/10 1798 med V:24. Åbo hovrätts aktuarie. (Barn IV:12,

Far VI:45, Mor VI:46).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 7

V:24 mfmmm

Johanna Lovisa Barck (1:87). Född ? 18.5.1775 2/5 1776 (Släktbok

I sp.319). Död i barnsäng 28/7 1814 i Åbo. Gift på Suikkila i

S:t Marie 21/10 1798 med V:23. (Barn IV:12, Far VI:47, Mor

VI:48).

V:25 mmfff

Gustaf Durchman (1:68). (Barn IV:13). Anförlust, se V:5.

V:26 mmffm

Brita Maria Sarelius (1:69). (Barn IV:13). Anförlust, se V:6.

V:27 mmfmf

Jakob Heickell (1:90). Född 16/5 1779 i Brahestad (hustru

Sursill N:o 2718). Död 7/6 1840 i Nedertorneå. Gift med V:28.

Gift 24/11 1830 i Torneå med <2> (Sursill N:o 3131). kronofogde

i Torneå härad,kollegiiassessor. (Barn IV:14, Far VI:53, Mor

VI:54).

-<2>- Carolina Gowenius (1:973). Född 24/9 1801 i Torneå

(Sursill N:o 3131).

V:28 mmfmm

Eva Gustava Planman (1:91). Född 4/3 1782 i Kajana (Släktbok ny

följd III sp.117,Sursill N:O 2718). Död 18/3 1828 i Nedertorneå.

Gift med V:27. (Barn IV:14, Far VI:55, Mor VI:56).

V:29 mmmff

Adolf Aminoff (2:12). Född på Rahi 25/9 1797 i Gustavs. Död 6/11

1877 i Ruovesi. Gift 16/7 1820 med V:30. stabskapten. (Barn

IV:15, Far VI:57, Mor VI:58).

V:30 mmmfm

Fredrika Vilhelmina Austrell (2:13). Född ort ? 28/2 1799 i

Borgå sn. Död på Stensböle 19/9 1868 i Borgå sn (Carpelan II

s.46). Gift 16/7 1820 med V:29. (Barn IV:15, Far VI:59, Mor

VI:60).

V:31 mmmmf

Nils Adolf Grotenfelt (2:14). Född på Södervik 17/11 1797 i

Rantasalmi (Carpelan II s.486). Död 29/7 1836 i Helsingfors.

Gift 17/12 1822 i Åbo med V:32. hovrättsråd. (Barn IV:16, Far

VI:61, Mor VI:62).

V:32 mmmmm

Sofia Lovisa Alléen (2:15). Född 16/3 1802 i Åbo (Carpelan II

s.486). Död innebränd jämte dottern Sofia 14/12 1858 i Ekenäs.

Gift 17/12 1822 i Åbo med V:31. (Barn IV:16, Far VI:63, Mor

VI:64).

VI:1 ffffff

Johann Carl Ebeling (6:2). Född an der Elbe 2/4 1731 i

Boizenburg (Kb). Död 28/9 1806 i Hamburg (Papiere "Ebeling" im

Staatsarchiv Hbg). Gift 3/6 1760 i Bückeburg med VI:2.

Amtschirurg und Bürger. (Barn V:1, Far VII:1, Mor VII:2).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 8

VI:2 fffffm

Charlotta Fredrika Eicks (6:3). Född 7/4 1738 i Bückeburg (Kb.).

Död 27/5 1799 i Hamburg (Papiere im Archiv der Freien und

Hansestadt Hamburg). Gift 3/6 1760 i Bückeburg med VI:1. (Barn

V:1, Far VII:3, Mor VII:4).

VI:3 ffffmf

Carl Fredrik Brehmer (1:130). Född förmodligen i Stockholm

(Genos 1956 s.109-111). Död 65 år gammal 4/7 1784 i Göteborg

(Genos 1956 s.109-111). Gift orten sannolik i Göteborg med VI:4.

Bagarmästare. (Barn V:2, Far VII:5, Mor VII:6).

VI:4 ffffmm

Cornelia Hall (1:131). Död 64 år gammal 25/6 1791 i Göteborg

(Genos 1956 s.109-111). Hör till den från England härstammande

släkten. Som föräldrar kommer Benjamin Hall och Cornelia Åkesson

i fråga Saken ändå oklar. Gift orten sannolik i Göteborg med

VI:3. (Barn V:2).

VI:5 fffmff

Lars Gallenius (1:132). Född 1/2 1726 i Pedersöre (Sursillin

suku,hustru nr 6813). Död Genom en olycka 6/12 1794 i Nykarleby.

Gift 13/2 1755 i Pedersöre med VI:6. präst och sockenadjunkt.

(Barn V:3, Far VII:9, Mor VII:10).

VI:6 fffmfm

Brita Dahl (1:133). Döpt 15/4 1727 i Kimito (Sursillin suku Nr

6813). Död 25/5 1811 i Pedersöre. Gift med sin kusin med <1>.

Gift 13/2 1755 i Pedersöre med VI:5. AL Schwabe-Hansen i

Niedersächsische Ahnenstämme ger också rätt. Däremot Bergholms

Sukukirja I s.363 ger felaktiga uppgifter. (Barn V:3, Far

VII:11, Mor VII:12).

-<1>- Zacharias Dahl (1:998). Född 11/9 1709 i Kemi (Sursillin

suku N:o 6789). Död 19/7 1753 i Pedersöre (Sursillin suku).

VI:7 fffmmf

Gustaf Idman (1:134). Född 6/9 1723 i Hvittis

(Bergholm:Sukukirja I s.656). Död 10/8 1795 i Pedersöre (Bergh.).

Gift 29/3 1750 i Åbo med VI:8. lagman. (Barn V:4, Far VII:13,

Mor VII:14).

VI:8 fffmmm

Catharina Elisabet Wechter (1:135). Född circa 1732. Gift 29/3

1750 i Åbo med VI:7. (Barn V:4, Far VII:15, Mor VII:16).

VI:9 ffmfff

Josef Durchman (1:136). Född 22/9 1728 i Uleåborg (Wilskman

släktbok sp. 20). Död 25/7 1811 i Uleåborg. Gift 1759 i Uleåborg

med VI:10. Borgare och timmerman. (Barn V:5, Far VII:17, Mor

VII:18).

VI:10 ffmffm

Brita Wettberg (1:137). Född 13/4 1738 i Uleåborg. Död 2/6 1821

i Ijo (Wilskman släktbok I sp. 21). Gift 1759 i Uleåborg med

VI:9. (Barn V:5, Far VII:19, Mor VII:20).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 9

VI:11 ffmfmf

Johan Sarelius (1:138). Född 25/11 1740 i Kemi. Död 12/11 1781 i

Simo. Gift 6/1 1775 i Kemi med VI:12. Sockenadjunkt i Simo.

(Barn V:6, Far VII:21, Mor VII:22).

VI:12 ffmfmm

Anna Kohre (1:139). Född 19/11 1754 i Kemi. Död 18/1 1841 i

Pudasjärvi. Gift 6/1 1775 i Kemi med VI:11. (Barn V:6, Far

VII:23, Mor VII:24).

VI:13 ffmmff

Jakob Hällfors (1:140). Född 4/4 1757 i Sastmola (Bergholm

Sukukirja I s. 635). Död 27/7 1820 i Ikalis (Bergholm). Gift

2/10 1781 med <1>. Gift med VI:14. Gift 5/11 1799 med <3>.

Kyrkoherde i Ikalis. (Barn V:7, Far VII:25, Mor VII:26).

-<1>- Katarina Margareta Haberfelt (1:991). Född 21/2 1751 i

Suodenniemi (Bergholm Sukukirja I s. 635).

-<3>- Albertina Margareta Fonselius (1:990). Född 24/4 1780

(Bergholm Sukukirja I s. 635). Död 9/9 1837.

VI:14 ffmmfm

Sara Margareta Fonselius (1:141). Född 7/2 1759 i Ikalis

(Släktbok ny följd I sp. 456). Död 20/4 1799 i Ikalis. Gift med

VI:13. (Barn V:7, Far VII:27, Mor VII:28).

VI:15 ffmmmf

Karl Adolf Fleege (1:142). Född 18/6 1752 i Åbo (Bergholm

sukukirja I s. 439). Död 12/4 1815 i Åbo (Bergholm). Gift på

Storpoikko 8/7 1784 i Rimito med VI:16. Kapten vid Åbo läns

regiment. (Barn V:8, Far VII:29, Mor VII:30).

VI:16 ffmmmm

Hedvig Henrietta Aminoff (2:2). Född på Sanseryd 26/6 1761 i

Hestra sn (Jönk.) (Carp. II s.15,Släkten Aminoff s.49). Död

27/10 1810 i Åbo. Gift på Storpoikko 8/7 1784 i Rimito med

VI:15. (Barn V:8, Far VII:31, Mor VII:32).

VI:17 fmffff

Jakob Öhman (1:144). Född orten sannolik,ca 1714 i Borgå (GSÅ 11

s.373). Död 1789 enligt Colliander 1787 (GSÅ 11 s.373). Gift på

Pirlax 6/2 1746 i Borgå sn med VI:18. Handlande i Borgå. (Barn

V:9, Far VII:33, Mor VII:34).

VI:18 fmfffm

Anna Kristina Witting (1:145). Född 1721 (GSÅ 11 s.373). Död

29/6 1786 i Borgå (GSÅ 11). Gift På Pirlaks 6/2 1746 i Borgå sn

med VI:17. (Barn V:9, Far VII:35, Mor VII:36).

VI:19 fmffmf

Johan Axelsson (1:346). Född 28/1 1736 i Värmland (Rulla över

befälskårerna vid Sveriges arme 1755,s.139). Död 2/5 1824 i

Sollentuna sn (Västerbottens regementes offic. t. år 1841 s.231).

Gift med VI:20. Kapten vid Västerbottens reg:te,major i Torneå.

Han tjänstgjorde i Överstelöjtnants ( Umeå) kompani 1761-1770

och det är möjligt, att dottern blev 1767 född i Umeå. (Barn

V:10, Far VII:37, Mor VII:38).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 10

VI:20 fmffmm

Anna Stina Lundstedt (1:347). Född 5/7 1748 i Lundsberg

(Värmländska släkter I s.116). Gift med VI:19. (Barn V:10, Far

VII:39, Mor VII:40).

VI:21 fmfmff

Henrik Simonsson (1:148). Född i Pigby Broböle 4/12 1749 i Sibbo.

Död 10/12 1819 i Sibbo. Begraven 70 år 26/12 1819 i Sibbo. Gift

14/10 1790 i Tusby med VI:22. Bonde i Pigby Broböle i Sibbo sn..

(Barn V:11, Far VII:41, Mor VII:42).

VI:22 fmfmfm

Helena Mattsdotter (1:149). Född i Ytterkervo Mikkola 17/12 1764

i Tusby. Död bonde änka 81 år 16/12 1846 i Sibbo. Begraven 3/1

1847. Gift 14/10 1790 i Tusby med VI:21. (Barn V:11, Far VII:43,

Mor VII:44).

VI:23 fmfmmf

Mikael Krogelius (1:150). Född 12/5 1738 i Eura

(L.Ahla:Krouwilan suku s.48). Död 10/9 1794 i Åbo. Gift 9/7 1771

i Kalvola med VI:24. Gift 28/8 1785 i Åbo med <2>. Handlande i

Åbo. Tidigare Krouvila,antog namnet Krogelius. (Barn V:12, Far

VII:45, Mor VII:46).

-<2>- Margareta Sofia Strandman (1:985). Född 2/3 1764 i Vichtis

(L.Ahla:Krouwilan suku s.49). Död 10/5 1813 i Vichtis.

VI:24 fmfmmm

Beata Sofia Carling (1:151). Född ca 1748 i Kalvola

(L.Ahla:Krouwilan suku s.49). Död 30/7 1784 i Åbo. Gift 9/7 1771

i Kalvola med VI:23. (Barn V:12, Far VII:47, Mor VII:48).

VI:25 fmmfff

Gustaf Nils Gadelli (1:152). Född antingen 14.1.1750 eller 12/1

1750 i Kimito. Död 30/3 1814 i Åbo. Gift 18/11 1787 i Pemar med

VI:26. Hovrättsråd i Åbo hovrätt.. (Barn V:13, Far VII:49, Mor

VII:50).

VI:26 fmmffm

Margareta Charlotta Krook (1:153). Född 15/3 1763 i Åbo

(Bergholm sukukirja I s.741,A. Byman och W. Wickström). Död 17/1

1824 i Åbo (Alf Byman och Werner W:sson Wickström). Gift 18/11

1787 i Pemar med VI:25. (Barn V:13, Far VII:51, Mor VII:52).

VI:27 fmmfmf

Georg Jakob Öhman (1:72). (Barn V:14). Anförlust, se V:9.

VI:28 fmmfmm

Anna Ulrika Axelsson (1:173). (Barn V:14). Anförlust, se V:10.

VI:29 fmmmff

Johannes Wilhelm Peltzer (7:1). Född bei Aachen 12/11 1770 i

Stolberg (DGB 79,Macco S.115). Död 10/1 1849 i Aachen. Gift 4/8

1793 i Stolberg med VI:30. Kaufmann zu Schevenhütte. (Barn V:15,

Far VII:57, Mor VII:58).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 11

VI:30 fmmmfm

Anna Sofia Esser (7:903). Född kat. 3/1 1768 i Schevenhütte (DGB

79,Macco). Död 13/11 1841 i Schevenhütte. Gift 4/8 1793 i

Stolberg med VI:29. Sie war die Witwe des am 28.6.1792

gestorbenen Hubert Joerres. (Barn V:15, Far VII:59, Mor VII:60).

VI:31 fmmmmf

Nikolaus Becker (7:904). Gift Ort nur wahrscheinlich i Edinburgh

med VI:32. Tuchhändler in Moskau. Er machte grosse geschäftliche

Reisen nach England und Schottland. Seine erste Frau war in

England geboren und hiess auch Isabelle. Sein Ursprung ist

dunkel.Auch Professor Dr.Amburger kann nicht weiter helfen.

(Barn V:16).

VI:32 fmmmmm

Isabella Scott (7:905). Född i Edinburgh (Isabella

Nadolny:Vergangen wie ein Rauch). Död i Moskau. Gift

wahrscheinlich i Moskau med VI:31. Sie war wahrscheinlich in

Edinburgh verheiratet wo sie geboren war. Ihr Mann reiste viel

als Tuchhändler und ihr Vater war vielleicht auch

Geschäftsmann.Die Kirchenbücher in Edinburgh können vielleicht

helfen.Zuerst muss IGI durchgesehen werden. (Barn V:16, Far

VII:63).

VI:37 mffmff

Georg Fredrik Hjelmman (1:164). Född 1716 (Uusi sukukirja III

s.385). Död 26/12 1775 i Jorois. Gift ca 1741 med VI:38. länsman

i Jorois. (Barn V:19, Far VII:73, Mor VII:74).

VI:38 mffmfm

Kristina Bohm (1:165). Född orten osäker 1720 i Jorois (Uusi

sukukirja III s.385). Död 1765. Gift ca 1741 med VI:37. (Barn

V:19, Far VII:75, Mor VII:76).

VI:39 mffmmf

Mårten Henrik Oppman (1:166). Född ca 1712 (Rantasalmi

kommunionbok). Död 71 år 6/10 1774 i Rantasalmi. Gift med VI:40.

sergeant. (Kaj Duncker). (Barn V:20, Far VII:77, Mor VII:78).

VI:40 mffmmm

Maria Frisk (1:167). Född 1719 (Rantasalmi kommunionbok). Gift

med VI:39. (Barn V:20).

VI:41 mfmfff

Johan Joachim Wall (1:168). Född 1744 i Genäuden i Sachsen

(Wallen suku s.5). Död i juni 1813 i Pernå. Gift 1769 i Borgå

med VI:42. hovslagare. (Barn V:21).

VI:42 mfmffm

Anna Elisabeth Ammelin (1:169). Född 24/8 1741 i Mörskom (Wallen

suku s.5). Död 27/8 1806 i Borgå. Gift 1769 i Borgå med VI:41.

(Barn V:21, Far VII:83, Mor VII:84).

VI:43 mfmfmf

Fredrik Gylling (1:170). Född 13/10 1721 (Släktbok I sp.103).

Död 5/11 1783 i Pargas. Gift 24/6 1755 i Pemar med VI:44.

sockenadjunkt i Pargas. (Barn V:22, Far VII:85, Mor VII:86).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 12

VI:44 mfmfmm

Ulrika Maria Hedman (1:171). Född 2/10 1737 i Åbo (Släktbok ny

följd I sp.114). Död 13/1 1800 i Pargas. Gift 24/6 1755 i Pemar

med VI:43. (Barn V:22, Far VII:87, Mor VII:88).

VI:45 mfmmff

Gustaf Allenius (1:172). Född antingen 6.2. eller 9/2 1730 i

Kuru (Släktbok I sp.318). Död orten osäker 1809 i Stockholm.

Gift 28/1 1768 i Föglö med VI:46. Gift 22/11 1795 med <2>.

kyrkoherde i Föglö. (Barn V:23, Far VII:89, Mor VII:90).

-<2>- Ulrika Charlotta Hårdh (1:978). Född 27/3 1746. Död 27/3

1818 i Föglö (Släktbok I sp.318).

VI:46 mfmmfm

Sofia Maria Svebilius (1:73). Född orten osäker 16/1 1748 i

Brahestad. Död 28/11 1794 i Föglö (Släktbok I sp.318). Gift 28/1

1768 i Föglö med VI:45. (Barn V:23, Far VII:91, Mor VII:92).

VI:47 mfmmmf

Johan Barck (1:174). Född 6/8 1739 i Tammela (Åbo hovrätts

ledamöter ... s.256). Död 16/12 1808 i Åbo. Gift 15/10 1774 i

Pernå med VI:48. hovrättsråd i Åbo hovrätt. (Barn V:24, Far

VII:93, Mor VII:94).

VI:48 mfmmmm

Hedvig Sofia Smalén (1:175). Född 17/10 1756 i Pernå. Gift 15/10

1774 i Pernå med VI:47. (Barn V:24, Far VII:95, Mor VII:96).

VI:53 mmfmff

Anders Heikkinen (1:180). Född 25/1 1739 i Karlö. Död 31/1 1809

i Brahestad. Gift 19/3 1768 i Brahestad med VI:54. borgare och

lots. (Barn V:27, Far VII:105, Mor VII:106).

VI:54 mmfmfm

Anna Lacke (1:181). Född 24/5 1737 i Brahestad. Död 19/2 1809 i

Brahestad. Gift 19/3 1768 i Brahestad med VI:53. (Barn V:27, Far

VII:107, Mor VII:108).

VI:55 mmfmmf

Petter Planman (1:182). Född 1727 i Hattula. Döpt 27/2 1727 i

Hattula (Släktbok ny följd III sp.116). Död 5/5 1790 i Paldamo.

Gift 15/4 1766 i Sotkamo med VI:56. major. (Barn V:28, Far

VII:109, Mor VII:110).

VI:56 mmfmmm

Magdalena Schroderus (1:183). Född 4/4 1749 (Släktbok ny följd

III sp.116). Död 26/1 1817 i Paldamo (Sursill N:o 2701). Gift

15/4 1766 i Sotkamo med VI:55. (Barn V:28, Far VII:111, Mor

VII:112).

VI:57 mmmfff

Berndt Henrik Aminoff (2:24). Född på Rilax 4/3 1761 i Bromarv

(Släkten Aminoff s.243). Död 22/11 1819 i Raumo (Carpelan II

s.45). Gift på Kahiluoto 25/10 1784 i Töfsala med VI:58. major.

(Barn V:29, Far VII:113, Mor VII:114).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 13

VI:58 mmmffm

Kristina Sofia Maria von Engelbrecht (2:25). Född i Pommern

22/11 1761 i Neumühl (Carpelan II s.45). Död 30/1 1828 i Raumo.

Gift på Kahiluoto 25/10 1784 i Töfsala med VI:57. (Barn V:29,

Far VII:115, Mor VII:116).

VI:59 mmmfmf

Petter Johan Austrell (2:26). Född 3/10 1740 i Lempäälä

(Carpelan III s.638). Död 21/9 1820 i Ruovesi. Gift på

Storminiemi 30/9 1783 i Ruovesi med VI:60. fänrik. (Barn V:30,

Far VII:117, Mor VII:118).

VI:60 mmmfmm

Gustava Sofia von Kothen (2:27). Född på Storminiemi 13/3 1768 i

Ruovesi (Carpelan III s.638). Död på Lindnäs 5/2 1827 i Ruovesi.

Gift på Storminiemi 30/9 1783 i Ruovesi med VI:59. (Barn V:30,

Far VII:119, Mor VII:120).

VI:61 mmmmff

Bernt Adolf Grotenfelt (2:28). Född på Örnevik 2/11 1769 i

Jorois (Carpelan II s.485). Död på Frugård 27/5 1836 i Jorois.

Gift på Södervik 19/5 1795 i Rantasalmi med VI:62. Gift på Haga

15/2 1814 i Sääksmäki med <2>. överste. (Barn V:31, Far VII:121,

Mor VII:122).

-<2>- Lovisa Wunsch (2:995). Född 31/8 1783 i Jockas (Carpelan

II s.485). Död på Frugård 15/11 1832 i Jorois.

VI:62 mmmmfm

Catarina Gustava Ehrnrooth (2:29). Född på Södervik 7/6 1776 i

Rantasalmi (Carpelan II s.282). Död på Frugård 12/12 1808 i

Jorois. Gift på Södervik 19/5 1795 i Rantasalmi med VI:61. (Barn

V:31, Far VII:123, Mor VII:124).

VI:63 mmmmmf

Petter (Pehr) Gustaf Alléen (1:86). (Barn V:32). Anförlust, se

V:23.

VI:64 mmmmmm

Johanna Lovisa Barck (1:87). (Barn V:32). Anförlust, se V:24.

VII:1 fffffff

Johann Carl Ebeling (6:4). Döpt 19/10 1700 i Boizenburg (Kb).

Begraven 17/7 1740 i Boizenburg (Kb). Gift 22/11 1720 i

Boizenburg med VII:2. Gift als Witwer 25/6 1734 i Boizenburg med

<2> (Kb). Bürger. (Barn VI:1, Far VIII:1, Mor VIII:2).

-<2>- Anna Catharina Jürgens (6:999).

VII:2 ffffffm

Katarina Regina Junge (6:5). Döpt 11/11 1702 i Boizenburg (Kb).

Död Ende 1732 i Boizenburg. Gift 22/11 1720 i Boizenburg med

VII:1. (Barn VI:1, Far VIII:3, Mor VIII:4).

VII:3 fffffmf

Johann Georg Eicks (6:6). Född 6/4 1704 i Scheie (Kb Bückeburg).

Död nach 1766 aber vor 1771 i Bückeburg. Tritt noch 1766 in der

Bürgermatrikel auf. (Mitt.des Familienverb. Schrader 1933

S.177,261) Sein Name wurde auch Hans Jürgen Eix geschrieben.

Wurde im November 1732 Bürger der Stadt Bückeburg. Gift 4/12

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 14

1732 i Bückeburg med VII:4. Oberbereiter. Auskünfte teilweise

mitgeteilt von Herrn Heinrich Hokamp,Bückeburg (Barn VI:2, Far

VIII:5, Mor VIII:6).

VII:4 fffffmm

Dorothea Margarethe Schrader (6:7). Född 27/3 1709 i Bückeburg

(M.d.Fam.verb.Schrader). Död Ort wahrscheinlich 1801 i Bückeburg

(M.d.Fam.verb.Schrader). Gift 4/12 1732 i Bückeburg med VII:3.

(Barn VI:2, Far VIII:7, Mor VIII:8).

VII:5 ffffmff

Herman Brehmer (1:260). Döpt 29/1 1682 i Stockholm (Genos 1956

s.109-111). Död 26/2 1763 i Stockholm (Genos 1956 s.109-111).

Gift med VII:6. Ölbryggare och handelsman. (Barn VI:3, Far

VIII:9, Mor VIII:10).

VII:6 ffffmfm

Magdalena Hentzig (1:261). Född 1686 (Genos). Död orten sannolik

10/3 1738 i Stockholm. Gift med VII:5. (Barn VI:3, Far VIII:11,

Mor VIII:12).

VII:9 fffmfff

Lars Gallenius (1:264). Född 24/11 1690 i Uleåborg (AL

Schwabe-Hansen i Niedesächsische Ahnenstämme 4). Död 10/2 1737 i

Pedersöre (AL Schwabe-Hansen). Gift 1718 med VII:10. kapellan i

Pedersöre. (Barn VI:5, Far VIII:17, Mor VIII:18).

VII:10 fffmffm

Maria Christina Gezelius (1:265). Född 1695 (Svenska slägtboken

I s.192,AL S.-H.). Död 3/4 1749. Gift 1718 med VII:9. (Barn

VI:5, Far VIII:19, Mor VIII:20).

VII:11 fffmfmf

Erik Dahl (1:266). Född sannolikt 1685 i Uleåborg (Sursillin

suku N:o 6806). Död 18/3 1732 i Kimito. Gift 28/12 1711 i Kimito

med <1>. Gift efter 1719 med VII:12. kapellan i Kimito. (Barn

VI:6, Far VIII:21, Mor VIII:22).

-<1>- Elisabet Svedjelinus (1:997). Död 1719 i Kimito.

VII:12 fffmfmm

Margaretha Gottleben (1:267). Född 16/8 1695 i Tammela

(Sursillin suku N:o 6806,Bergholm:Sukukirja I s.514). Gift efter

1719 med VII:11. änka 1739 (Barn VI:6, Far VIII:23, Mor

VIII:24).

VII:13 fffmmff

Nils Idman (1:268). Född på Jusela 22/6 1680 i Hvittis (Carpelan

I s.161,Bergholm I s.652). Död 4/6 1749 i Hvittis

(Carpelan,Bergholm ger 1750). Gift 15/6 1711 i Loimijoki med

VII:14. kontraktsprost. (Barn VI:7, Far VIII:25, Mor VIII:26).

VII:14 fffmmfm

Christina Procopaeus (1:269). Döpt 21/2 1689 (Carpelan I s.161).

Död ?/12 1747 (Carp.). Gift 15/6 1711 i Loimijoki med VII:13.

(Barn VI:7, Far VIII:27, Mor VIII:28).

VII:15 fffmmmf

Esaias Wechter (1:270). Född 1701. Död 17/5 1776 i Åbo

(Meddelande av Arto Sahrakorpi). Gift 22/9 1726 i Åbo med

VII:16. Gift 17/6 1748 i Åbo med <2>. rådman. (Barn VI:8, Far

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 15

VIII:29, Mor VIII:30).

-<2>- Katarina Elisabeth Danckvart (1:995).

VII:16 fffmmmm

Katarina Schele (1:271). Född 1709 (A.Sahrakorpi). Död 1743.

Gift 22/9 1726 i Åbo med VII:15. (Barn VI:8, Far VIII:31, Mor

VIII:32).

VII:17 ffmffff

Josef Durchman (1:272). Begraven 9/9 1735 i Uleåborg (Wilskman

släktbok I sp. 20). Gift med <1>. Gift 1718 med VII:18. Borgare

i Uleåborg. (Barn VI:9, Far VIII:33).

-<1>- Anna Simonsdotter (1:996).

VII:18 ffmfffm

Brita Hansdotter (1:273). Gift 1718 med VII:17. Död 1755 i

Uleåborg. Omgift med vicestadsfiskalen i Uleåborg Petter

Hedström. (Barn VI:9).

VII:19 ffmffmf

Josef Wettberg (Pörhö) (1:274). Begraven 29/9 1756 i Uleåborg

(Genealogiska Samfundets Årskrift 37 bilaga). Gift 11/3 1726 i

Uleåborg med VII:20. Borgare i Uleåborg. Enligt GSÅ 37 skulle

han ha blivit född 3.4.1695 i Pudasjärvi. Joseph Andersson

Veteläinen fick 3.4.1695 en son Josef i Pudasjärvi. Modern för

sonen hette Elin Eriksdotter. Makarna hade i kommunionboken för

1700 ingen son med namnet Joseph. Denna Joseph torde var den

Joseph Wetel.son som dog 16.8.1696 därst. Släkten är utredd i

Selinheimos samling i Riksarkivet (Barn VI:10, Far VIII:37, Mor

VIII:38).

VII:20 ffmffmm

Elisabet Mattsdotter (1:275). Född 1693 (GSÅ 37 bilaga).

Begraven 22/12 1763 i Uleåborg (GSÅ 37). Gift 3/11 1726 i

Uleåborg med VII:19. (Barn VI:10, Far VIII:39, Mor VIII:40).

VII:21 ffmfmff

Johan Sarelius (1:276). Född 20/7 1713 i Kemi (GSÅ 37 bilaga).

Död 13/4 1763 i Kemi (Genos 1969 s. 110). Gift 20/2 1738 i

Torneå med VII:22. Kapellan i Simo. (Barn VI:11, Far VIII:41,

Mor VIII:42).

VII:22 ffmfmfm

Brita Sjöberg (1:277). Född 13/12 1711 i Sollefteå (GSÅ 37

bilaga). Död 11/3 1784 i Kemi (GSÅ 37). Gift 20/2 1738 i Torneå

med VII:21. (Barn VI:11, Far VIII:43, Mor VIII:44).

VII:23 ffmfmmf

Nils Kohre (1:278). Född enligt kommunionboken 3.8.1728,orten

osäker, 7/8 1728 i Torneå (GSÅ 37 bilaga). Död 4/2 1788 i Kemi

(GSÅ 37). Gift med VII:24. Kronolänsman och kommissar i Kemi.

Kommunionboken för Kemi landsförs.1754-(IK 270)s.134 belyser

släkten. Bland familjemedlemmarna nämnes brodern Olof Kohre.

Flyttningslängder i Kemi (IK 276) 23 februar 1754 ger också

åldern. Borgares son Olof Larsson Core,24 åhr gammal. Eino

Tamelander:Tornion kaupungin pesäluetteloja 1666-1800 nämner s.

34 Nils Chore 10 år,Olof 9 år och Johan 1 år i bouppteckningen

17.3.1738.Bröderna nämnes också s. 35. Således har bröderna Nils

och Olof Larsson Kohre kommit från Torneå. (Barn VI:12, Far

VIII:45, Mor VIII:46).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 16

VII:24 ffmfmmm

Anna Castelin (1:279). Född 25/12 1730 i Gamla Karleby. Död 24/3

1804 i Kemi. Gift Kanske i Brahestad,men vigsellängderna 1735-62

fattas. med VII:23. (Barn VI:12, Far VIII:47, Mor VIII:48).

VII:25 ffmmfff

Henrik Henriksson (1:280). Född orten sannolik 26/12 1721 i

Sikais (Bergholm Sukukirja I s. 635). Död 4/4 1790. Gift med

VII:26. Husbonde i Långfors i Sikais. (Barn VI:13, Far VIII:49,

Mor VIII:50).

VII:26 ffmmffm

Margareta Johansdotter (1:281). Född 1719 (Bergholm Sukukirja I

s. 635). Död 27/5 1789 (Bergholm). Gift med VII:25. (Barn

VI:13).

VII:27 ffmmfmf

Elias Fonselius (1:282). Född under flykten i juni 1715 i

Sverige (Släktbok ny följd I sp. 455). Död 19/4 1779 i Ikalis.

Gift 23/9 1740 i Tavastkyrö med <1>. Gift 27/8 1745 i Mouhijärvi

med VII:28. Gift 15/3 1768 i Ikalis med <3>. Kapellan i Ikalis.

(Barn VI:14, Far VIII:53, Mor VIII:54).

-<1>- Kristina Rothovius (1:989). Född circa 1708 (Släktbok ny

följd I sp. 455). Död 2/10 1744 i Ikalis.

-<3>- Anna Elisabet Jurgens (1:988). Född 31/12 1730 i

Tavastkyrö (Släktbok ny följd I sp.455). Död 22/5 1815 i

Etseri.

VII:28 ffmmfmm

Margareta Polviander (1:283). Född 6/2 1726 i Mouhijärvi

(Släktbok ny följd I sp. 455). Död 21/2 1767 i Ikalis. Gift 27/8

1745 i Mouhijärvi med VII:27. (Barn VI:14, Far VIII:55, Mor

VIII:56).

VII:29 ffmmmff

Karl Gustaf Fleege (1:284). Född 1714 (Bergholm sukukirja I

s.439). Död 17/4 1758 i Åbo (Bergholm I s.439,Carpelan III

s.680). Gift 4/9 1744 i Åbo med VII:30. Assessor i Åbo hovrätt.

(Barn VI:15, Far VIII:57, Mor VIII:58).

VII:30 ffmmmfm

Ingeborg (Inga) Lagerborg (1:285). Född på Brölunda i Söderby

25/11 1712 i Karls sn (Sth) (Carpelan:Ättartavlor III s.680).

Död 26/7 1784 i Somero (Carpelan III s.680). Gift 4/9 1744 i Åbo

med VII:29. (Barn VI:15, Far VIII:59, Mor VIII:60).

VII:31 ffmmmmf

Johan Bengt Aminoff (2:4). Född 9/7 1730 (Carpelan:Ättartavlor

II s.15). Död På Sanseryd 27/5 1769 i Hestra sn (Jönk.)

(Carpelan II s.15). Gift med VII:32. Major,tidigare kapten vid

Jönköpings reg.. (Barn VI:16, Far VIII:61, Mor VIII:62).

VII:32 ffmmmmm

Christina Augusta von Gertten (2:5). Född På Finnby 15/5 1737 i

Tenala (Carpelan:Ättartavlor II s. 15 och 419). Död 26/12 1807 i

Åbo. Gift med VII:31. (Barn VI:16, Far VIII:63, Mor VIII:64).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 17

VII:33 fmfffff

Jöran Öhman (1:288). Död litet efter 1741 i Borgå

(Panelius:Gårdar och gårdsägare i Borgå s.150). Gift med VII:34.

Gårdsägare i Borgå. Gårdsägare 1711,1722 på flychten,1724-1741 i

mtl i Borgå (Barn VI:17, Far VIII:65, Mor VIII:66).

VII:34 fmffffm

Margareta (1:289). Gift orten sannolik i Borgå med VII:33.

Nämnes åtminstone 1724-1741 i mtl i Borgå (Barn VI:17).

VII:35 fmfffmf

Abraham Witting (1:290). Född 24/9 1697 i Viborg (GSÅ 11 s.372).

Död 29/7 1772 i Elimä. Gift 6/10 1720 med VII:36. Gift 29/8 1745

i Veckelaks med <2>. Handlande i Borgå. (Barn VI:18, Far

VIII:69, Mor VIII:70).

-<2>- Eva Magdalena Holtz (1:987). Född 1726 (GSÅ 11 s.373).

VII:36 fmfffmm

Helena Kristina Sabelhjerta (1:291). Född ca 1692 (GSÅ 11 s.373).

Död På Pirlaks 9/11 1742 i Borgå sn. Gift 6/10 1720 med VII:35.

(Barn VI:18, Far VIII:71, Mor VIII:72).

VII:37 fmffmff

Nils Axelsson (1:692). Född 1688 i Halland (Elg.I s.185). Död i

Värmland 28/12 1762 i Hammarö (Elg.I s.185,Värmländska släkter I

s.113). Gift i Karlstads stift 7/4 1720 i Köla prästgård med

VII:38. Överkrigskommissarie. (Barn VI:19, Far VIII:73, Mor

VIII:74).

VII:38 fmffmfm

Anna Elisabeth Faxell (1:693). Född i Karlstads stift 6/8 1702 i

Köla prästgård (Elg.I s.185). Död i Värmland 23/10 1776 i

Hammarö (Edestam,Karlstads stifts herdaminne 3 s.357). Gift 7/4

1720 i Köla prästgård med VII:37. (Barn VI:19, Far VIII:75, Mor

VIII:76).

VII:39 fmffmmf

Gustaf Lundstedt (1:694). Född circa 1710 (Svenska ättartal 1891

s.143). Död 1766. Gift 1738 med VII:40. Han gifte om sig 1762

med Brita Maria Camitz i hennes tredje gifte. Hans son från

första äktenskapet Johan Gustaf blev adlad Lindestam.

Brukspatron på Matlången (Vrml.). (Barn VI:20, Far VIII:77).

VII:40 fmffmmm

Hedvig Bratt (1:695). Född circa 20/12 1720 (Svenska ättartal

1891 s.123). Död 1761. Gift 1738 med VII:39. (Barn VI:20, Far

VIII:79, Mor VIII:80).

VII:41 fmfmfff

Simon Johansson (1:296). Född 1727 i Sibbo (kommunionboken). Död

i Pigby Broböle 7/4 1797 i Sibbo. Begraven 70 år 17/4 1797 i

Sibbo. Gift i Hindsby Torrbacka 2/10 1748 i Sibbo med VII:42.

Bonde. (Barn VI:21, Far VIII:81, Mor VIII:82).

VII:42 fmfmffm

Karin Samuelsdotter (1:297). Född ca 1732 (kommunionboken). Död

bd änka,67 år,i Pigby Broböle 23/5 1799 i Sibbo. Begraven 1/6

1799. Gift i Hindsby Torrbacka 2/10 1748 i Sibbo med VII:41.

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 18

(Barn VI:21, Far VIII:83, Mor VIII:84).

VII:43 fmfmfmf

Matts Jacobsson (1:298). Född ca 1731 (kommunionboken). Död i

halsstygn 61 år,i Ytterkervo Mikkola 1/3 1781 i Tusby. Begraven

4/3 1781 i Tusby. Gift i Ytterkervo Mikkola 28/12 1748 i Tusby

med VII:44. Bonde. (Barn VI:22, Far VIII:85, Mor VIII:86).

VII:44 fmfmfmm

Anna Ericksdotter (1:299). Född i Nederkervo 26/9 1731 i Tusby.

Död lungsot 49 år,i Kervo Mikkola 5/2 1779 i Tusby. Gift i

Ytterkervo Mikkola 28/12 1748 i Tusby med VII:43. Piga. (Barn

VI:22, Far VIII:87, Mor VIII:88).

VII:45 fmfmmff

Mikael Jakobsson Krouvila (1:300). Född 21/9 1699 i Eura

(L.Ahla:Krouwilan suku s.45). Död 19/3 1767 i Eura. Gift 4/1

1719 i Eura med VII:46. Husbonde. (Barn VI:23, Far VIII:89, Mor

VIII:90).

VII:46 fmfmmfm

Brita Paulsdotter Perhe (Lönnblad) (1:301). Född 19/6 1700 i

Eura (L.Ahla:Krouwilan suku s.46). Död 18/2 1779 i Eura. Gift

4/1 1719 i Eura med VII:45. (Barn VI:23, Far VIII:91, Mor

VIII:92).

VII:47 fmfmmmf

Henrik Carling (1:302). Född ca 1715 i Tavastland. Död 3/3 1788

(L.Ahla:Krouwilan suku s.49). Gift med VII:48. Kyrkoherde och

prost i Kalvola. Se också Matinollis matrikel i RA (Barn VI:24,

Far VIII:93).

VII:48 fmfmmmm

Catharina Elisabet Immenius (1:303). Född 1725 i Lempäälä

(Matinolli i RA ?). Död Måste kontrolleras,26.7.1783? 21/6 1783

i Kalvola. Gift med VII:47. (Barn VI:24, Far VIII:95, Mor

VIII:96).

VII:49 fmmffff

Gustaf Gaddelius (1:304). Född ca 1704 (W. W:sson Wickström).

Död 1792 i Kimito. Begraven 27/12 1792 i Kimito (Alf Byman och

Werner W:sson Wickström). Gift lysningsavgift 30/8 1739 med

VII:50. Gift 16/11 1775 med <2> (Alf Byman och Werner W:sson

Wickström). bruksinspektor på Björkboda. (Barn VI:25, Far

VIII:97, Mor VIII:98).

-<2>- Johanna Wilhelmina Stiernstedt (1:983). Född 1731 (Werner

W:sson Wickström). Död 1797.

VII:50 fmmfffm

Charlotta Lostierna (1:305). Född 15/12 1705 i Lojo (Genos 1976

s.39). Död 25/10 1768 i Kimito. Gift med <1> (Genos). Gift

lysningsavgift 30/8 1739 med VII:49. (Barn VI:25, Far VIII:99,

Mor VIII:100).

-<1>- Nils Ljungman (1:982). Född 18/2 1704 i Högsby (Genos 1976

s.39).

VII:51 fmmffmf

Carl Krook (1:306). Född 1723 i Borgå. Död 14/7 1776 i Vemo (Alf

Byman). Begraven 22/7 1776 i Vemo (Alf Byman). Gift i oktober

1756 i Töfsala med VII:52. hovrättsråd i Åbo hovrätt. (Barn

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 19

VI:26, Far VIII:101, Mor VIII:102).

VII:52 fmmffmm

Vendla Charlotta Cedermarck (1:307). Född 23/11 1736 (Elg. I s.

788). Död 13/1 1782 i Åbo (Alf Byman,Elg.I s.788). Gift i

oktober 1756 i Töfsala med VII:51. (Barn VI:26, Far VIII:103,

Mor VIII:104).

VII:57 fmmmfff

Johannes Peltzer (7:2). Född 17/3 1745 i Stolberg (DGB 79,Macco).

Död 12/9 1830 i Stolberg. Gift 28/7 1767 i Stolberg med VII:58.

Messingfabrikant. (Barn VI:29, Far VIII:113, Mor VIII:114).

VII:58 fmmmffm

Adelheid Schleicher (7:3). Född 12/9 1748 i Stolberg (DGB 79 und

99,Macco). Död 10/4 1802 i Stolberg. Gift 28/7 1767 i Stolberg

med VII:57. (Barn VI:29, Far VIII:115, Mor VIII:116).

VII:59 fmmmfmf

Sigismund Arnold Esser (7:906). Född wahrsch. 1749 i

Schevenhütte (Mitteilung vom Herrn Gerhard Leps). Död 22/9 1804

i Gressenich. Gift 27/1 1767 i Weisweiler med VII:60. (Barn

VI:30, Far VIII:117, Mor VIII:118).

VII:60 fmmmfmm

Gertrud Leers (7:907). Född 5/1 1743 i Schwerfen. Gift 27/1 1767

i Weisweiler med VII:59. Ihr Geburtsdatum und ihre Ahnenliste

gründen sich auf die Arbeit vom Herrn Norbert Joseph Basqué, der

auch von dem Ehepaar Esser - Leers stammt. (Barn VI:30, Far

VIII:119, Mor VIII:120).

VII:63 fmmmmmf

James Scott (7:910). Seine Frau war früh gestorben.Er war

längere Zeit in Paris während der französischen Revolution.Seine

Reisen unter dem Schutz der englischen Flagge deuten

vielleicht,dass er Geschäftsmann war. (Barn VI:32).

VII:73 mffmfff

Nils Hielman (1:328). Född ca 1668 (Uusi sukukirja III s.385).

Död 8/3 1737 i Villmanstrand. Gift före 1697 med VII:74.

vapenskrivare i Villmanstrand. (Barn VI:37, Far VIII:145, Mor

VIII:146).

VII:74 mffmffm

Katarina Thesleff (1:329). Född ca 1681 (Släktbok ny följd

sp.147). Död 23/9 1746 i Jorois. Gift före 1697 med VII:73.

(Barn VI:37, Far VIII:147, Mor VIII:148).

VII:75 mffmfmf

Olof Bohm (1:330). Född ? 1706 (Jorois kommunionbok). Död 78 år

8/12 1777 i Jorois. Gift 25/11 1719 i Jorois med VII:76.

rusthållare. Föräldrarnas identitet sannolik. (Barn VI:38, Far

VIII:149, Mor VIII:150).

VII:76 mffmfmm

Maria Dannenberg (1:331). Född ca 1698 (Jorois kommunionbok).

Död 56 år 4/1 1754 i Jorois. Gift 25/11 1719 i Jorois med

VII:75. Jämför Genos 1977 s.117.Sannolikt hennes syster gifte

sig 16.11.1719 i Jorois med Claus Johan Falck. (Barn VI:38, Far

VIII:151).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 20

VII:77 mffmmff

Henrik Oppman (1:332). Född 1682 i Nyenskans (Lewenhaupt,Karl

XII:s officerare s.489). Död 1737 (GSÅ 42 s.173). Gift med

VII:78. Ryttmästare vid Karelska kavalleriregemente. Hans

härstamning är oklar,men det är möjligt att han är sonson eller

släkting till kyrkoherden i Oppmanna församling av Lunds stift

Nils Olufsson och hans hustru Barbara Knopf. Deras dotter

Elisabet Oppman gifte sig 14.2.1681 med Lars Schlüter.

(Leijonhufvud,Ny svensk släktbok s.508) I Ingermanland levde

1661 en Petter Oppman som amtman på greve Adrian Baltzar von

Flodorps gods i Kurgela by i Ivangorods län. (Kaj Duncker).

(Barn VI:39).

VII:78 mffmmfm

Katarina Påsa (1:333). Född ca 1685 (GSÅ 42 s.173). Död 10/4

1770 i Rantasalmi. Gift med VII:77. (Barn VI:39, Far VIII:155,

Mor VIII:156).

VII:83 mfmffmf

Jakob Ammelin (1:338). Född i Loimijoki (Liber scholae Aboensis

s.116). Gift 1739 med VII:84. sockenadjunkt i Mörskom. (Barn

VI:42).

VII:84 mfmffmm

Kristina Hacklin (1:339). Gift 1739 med VII:83. (Barn VI:42, Far

VIII:167, Mor VIII:168).

VII:85 mfmfmff

Anders Gylling (1:340). Född i Upland 1670 i Ekerö (Släktbok I

sp.99). Död 1735 i Ekerö. Begraven i Ekerö kyrkas sakristia 7/11

1735 i Ekerö. Gift 28/1 1697 i Pargas med <1>. Gift 13/1 1698 i

Pargas med VII:86. kyrkoherde i Ekerö församling i Stockhols län

1718. Hans far enligt uppgift var finne till börden. (Barn

VI:43).

-<1>- Margareta Hedemoreus (1:979). Död 1697 i Pargas.

VII:86 mfmfmfm

Ingrid Starck (1:341). Född 1676 (Carpelan IV s.1092). Död 15/6

1746 i Pargas. Gift 18/1 1698 i Pargas med VII:85. (Barn VI:43,

Far VIII:171, Mor VIII:172).

VII:87 mfmfmmf

Jakob Hedman (1:342). Född 1705 (Släktbok ny följd I sp.113).

Död 28/3 1770 i Åbo. Gift med VII:88. kronofogde i Pikis. (Barn

VI:44, Far VIII:173, Mor VIII:174).

VII:88 mfmfmmm

Ebba Margareta Weckström (1:343). Född orten sannolik 8/3 1708 i

Fredrikshamn Weckelax. Död 14/4 1767 i Pemar (Släktbok ny följd

sp.114). Gift med VII:87. Brodern,Gottfried Johan Weckström blev

1730 stadskassör,senare borgmästare i Fredrikshamn.Han

inflyttade från Åbo,men sade sig vara född i F:hamn

Weckelax.Senare borgmästare i Raumo.Faderns namn vet man

inte,men modern hette Wilstadius.Kanske hade fadern dött tidigt

och således hade modern flyttat till sina släktingar till

Åbo.Wirilander:Suomen armeijan sotilasvirkamiehistö s.31 nämner

mönsterskrivaren Anders Weckström i Sysmä.Han dog 1719.Hans

sammanhang med vår familj Weckström är oklart och måste utredas.

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 21

(Barn VI:44, Mor VIII:176).

VII:89 mfmmfff

Gustaf Allenius (1:344). Född 18/12 1700 i Nousis (Släktbok I

sp.317). Död 21/10 1785 i Kangasala. Gift med VII:90. Gift 8/1

1751 i Kangasala med <2>. kyrkoherde och kontraktsprost i

Kangasala. (Barn VI:45, Far VIII:177, Mor VIII:178).

-<2>- Kristina Forselius (1:977). Född 11/7 1711 (Släktbok I

sp.317).

VII:90 mfmmffm

Anna Katarina Florin (1:345). Född 10/8 1707 i Tavastehus

(Släktbok I sp.317). Gift med VII:89. (Barn VI:45, Far VIII:179,

Mor VIII:180).

VII:91 mfmmfmf

Petter Svebilius (1:146). Född i oktober 1715 i Stockholm

(Blomstedt-Matinolli paimenmuisto s.100). Död 21/12 1765 i Föglö.

Gift ca 1747 med VII:92. kyrkoherde i Föglö. Släktnamnet till

1743 Oxendahl,men han tog sin farmors styvfars namn.Jämför

Svenska ättartal 1898,som behandlar släkten. (Barn VI:46, Far

VIII:181, Mor VIII:182).

VII:92 mfmmfmm

Margareta Maria Mörner (1:147). Född 13/12 1725

(Blomstedt-Matinolli paimenmuisto s.100). Död 5/6 1809 i Föglö.

Gift ca 1747 med VII:91. Hon var kaptens dotter.Släktutredningen

av Magnus Mörner: Material till släkterna Mörners historia

(Stockholm 1985) känner inte till henne. (Barn VI:46).

VII:93 mfmmmff

Gabriel Barck (1:348). Född 19/9 1712. Död 7/5 1788 i Tammela.

Gift med VII:94. Gift 12/4 1743 i Tammela med <2>. kapellan i

Tammela. (Barn VI:47, Far VIII:185, Mor VIII:186).

-<2>- Beata Charlotta Jägerhorn (1:976). Född 24/5 1712. Död

11/6 1781 i Tammela.

VII:94 mfmmmfm

Beata Sonck (1:349). Född 23/5 1709 i Korsholm. Död 28/2 1741 i

Tammela. Gift med VII:93. (Barn VI:47, Far VIII:187, Mor

VIII:188).

VII:95 mfmmmmf

Samuel Smalén (1:350). Född 1726 i Pernå (kommunionbok). Död 72

år 27/4 1795 i Pernå. Gift ca 1749 i Helsingfors med VII:96.

befallningsman i Pernå. Han finns i Pernå i Kyrkoby Baijars,men

1745-1748 hittas han i Helsingfors mtl ensam och 1749 med sin

hustru Hedwig och Hedwigs syster Maria.Därför har han gift sig

sannolikt ca 1749 i Helsingfors.Vigsellängderna 1746-1753

fattas. (Barn VI:48, Far VIII:189, Mor VIII:190).

VII:96 mfmmmmm

Hedvig Acrenia (1:351). Född senast 1723. Död ca 1793 i Pernå

(kommunionboken). Hennes exakta dödsdatum måste ännu sökas. Gift

ca 1749 i Helsingfors med VII:95. I Pernå kommunionbok 1757-63

nämnes efter henne brodern Carl Achrenius. Hon måste vara äldre

än Pernå kommunionbok ger,född 1735,då hon finns i Helsingfors

mtl 1740-1749 och då fadern dog redan 1722. Faderns identitet är

ändå klar då mtl 1748 s.2 nämner Zachris Achrenii dotter Hedwig.

(Barn VI:48, Far VIII:191, Mor VIII:192).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 22

VII:105 mmfmfff

Johan Andersson Heikkinen (1:360). Gift 23/4 1738 i Karlö med

VII:106. baruf i Kemi ?? (Barn VI:53).

VII:106 mmfmffm

Christin Andersdotter Kaisula (1:361). Gift 29/1 1727 i Karlö

med <1>. Gift 23/4 1738 i Karlö med VII:105. Det finns en Anders

Kaisula i Brahestad N:o 26.Om han var en släkting är oklart.Han

nämnes 1726. (Barn VI:53).

-<1>- Pehr Jakobsson Heikkinen (1:974). Död 24/2 1737 i Karlö.

VII:107 mmfmfmf

Matts Mattsson Lacke (1:362). Född 15/1 1689 (Impivaara:Raahen

porvari- ja kauppiassukuja II s.79). Död 8/3 1767 i Brahestad.

Gift med <1> (Impivaara). Gift 28/4 1730 i Brahestad med

VII:108. borgare och handelsman i Brahestad. Släktnamnet

tidigare Lakka. (Barn VI:54).

-<1>- Anna Kiellin (1:972). Död 7/6 1724 i Brahestad.

VII:108 mmfmfmm

Wendela Christina Walding (1:363). Döpt 16/9 1704 i Kexholm. Död

19/11 1783 i Brahestad. Gift 28/4 1730 i Brahestad med VII:107.

(Barn VI:54, Far VIII:215, Mor VIII:216).

VII:109 mmfmmff

Petter Planman (1:364). Född ca 1692 (Släktbok ny följd III

sp.112). Död i november 1762 i Hattula. Begraven 4/1 1763 i

Hattula. Gift i Uppsala län 28/2 1721 i Hållnäs med VII:110.

kapten,senare kyrkvärd i Hattula. (Barn VI:55, Far VIII:217, Mor

VIII:218).

VII:110 mmfmmfm

Ingrid Leufstadius (1:365). Döpt i Uppsala län 15/6 1699 i

Österlövsta (Släktbok ny följd III sp.112). Död hos sonen 6/1

1788 i Pemar. Gift i Uppsala län 28/2 1721 i Hållnäs med

VII:109. (Barn VI:55, Far VIII:219, Mor VIII:220).

VII:111 mmfmmmf

Isak Schroderus (1:366). Född ,orten sannolik, 3/1 1723 i

Sotkamo (Sursill N:o 2700). Död 26/6 1796 i Sotkamo. Gift med

VII:112. Gift 26/2 1793 i Sotkamo med <2>. häradshövding. (Barn

VI:56, Far VIII:221, Mor VIII:222).

-<2>- Sofia Stenius (1:971). Född 9/2 1752 i Pielisjärvi

(Sursill N:o 2700). Död 17/3 1834 i Rääkkylä.

VII:112 mmfmmmm

Magdalena Ahllund (1:367). Född 18/11 1721 i Sotkamo (Sursill

N:o 2700). Död 4/2 1791 i Sotkamo. Gift med VII:111. (Barn

VI:56, Far VIII:223, Mor VIII:224).

VII:113 mmmffff

Fredrik Aminoff (2:48). Född 16/7 1727 (Carpelan II s.36). Död

på Rahi 10/5 1797 i Gustavs. Gift på Kourla 1/3 1750 i Vichtis

med VII:114. Gift med <2>. ryttmästare. (Barn VI:57, Far

VIII:225, Mor VIII:226).

-<2>- Simonia von Kothen (2:999). Född orten sannolik 21/7 1720

i Värmland (Släkten Aminoff s.195). Död i Värmland 28/5 1801

i Nyed.

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 23

VII:114 mmmfffm

Maria Elisabet Rotkirch (2:49). Född på Stensböle 13/12 1725 i

Borgå (Carpelan II s.36). Död på Rilax 23/4 1766 i Bromarv. Gift

på Kourla 1/3 1750 i Vichtis med VII:113. (Barn VI:57, Far

VIII:227, Mor VIII:228).

VII:115 mmmffmf

Carl Philipp von Engelbrecht (2:50). Född 1730 (Deutsches

Geschlechterbuch 15 s.138). Gift med VII:116. kapten i dansk

tjänst,accisinspektor i Greifswald. Reichsadelsstand Wien

3.10.1757 (Adelslexicon III S.148) (Barn VI:58, Far VIII:229,

Mor VIII:230).

VII:116 mmmffmm

Anna Maria von Angern (2:51). Född ca 1730 i Pommern. Gift ca

1760 med VII:115. Hon var tidigare gift von Nimpsch(DGB 15

s.138).Hennes dotter var född i Neumühl i Pommern.Hennes syster

Margareta Elisabet von Angern var född 26.1.1725,gifte sig med

kapten Ernst Creutz och dog 7.3.1789 i Töfsala (Carpelan II s.45

och 232).M.E. von Angerns testamente 24.6.1782 (Släkten Aminoff

s.245).Släkten von Angern behandlas i Gotha Uradel 1915

s.19-22,men ingendera av de här syskonen finns i

släktutredningen.Ahnenliste von Eyb ger några anor till en

släktgren. Namnet Neumühlen användes tidigare också för staden

Kiel.Kiel var en tid danskt territorium och C.P.Engelbrecht var

också i dansk tjänst. (Barn VI:58).

VII:117 mmmfmff

Petter Johan Austrell (2:52). Född 29/6 1704 i Nurmijärvi. Död

på Pekkala 24/5 1782 i Ruovesi. Gift i 1:o gifte 27/2 1725 i

Vesilax med VII:118. Frånskild 1745, han gifte sig om med

Elisabet. Ekonomidirektör. (Barn VI:59, Far VIII:233, Mor

VIII:234).

VII:118 mmmfmfm

Maria Stenius (2:53). Född 16/12 1696. Död 22/1 1770 i Lempäälä.

Gift 27/2 1725 i Vesilax med VII:117. (Barn VI:59, Far VIII:235,

Mor VIII:236).

VII:119 mmmfmmf

Fredrik Gustav von Kothen (2:54). Född på Gunnila 18/5 1725 i

Vemo (Carpelan III s.638). Död på Storminiemi 27/8 1783 i

Ruovesi. Gift på Mäkkylä 24/6 1760 i Harju (Ylöjärvi) med

VII:120. major. (Barn VI:60, Far VIII:237, Mor VIII:238).

VII:120 mmmfmmm

Anna Sofia Jägerskiöld (2:55). Född 7/12 1741 i Birkala

(Carpelan III s.638). Död på Sipilä 1793 i Virdois. Begraven

11/6 1793 i Virdois. Gift på Mäkkylä 24/6 1760 i Harju

(Ylöjärvi) med VII:119. (Barn VI:60, Far VIII:239, Mor

VIII:240).

VII:121 mmmmfff

Carl Gustav Grotenfelt (2:56). Född 10/1 1714 (Carpelan II

s.474). Död på Örnevik 28/5 1772 i Jorois. Gift på Joroisniemi

18/6 1754 i Jorois med VII:122. hovjunkare. (Barn VI:61, Far

VIII:241, Mor VIII:242).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 24

VII:122 mmmmffm

Anna Catarina Norrgren (2:57). Född på Parkunmäki 24/9 1734 i

Rantasalmi (Carpelan II s.474). Död på Örnevik 2/9 1775 i Jorois.

Gift på Joroisniemi 18/6 1754 i Jorois med VII:121. (Barn VI:61,

Far VIII:243, Mor VIII:244).

VII:123 mmmmfmf

Gabriel Johan Ehrnrooth (2:58). Född på Puntala 26/2 1741 i

Kristina (Carpelan II s.282). Död på Södervik 27/6 1783 i

Rantasalmi. Gift i prästgården 21/10 1773 i Jockas med VII:124.

stabskapten. (Barn VI:62, Far VIII:245, Mor VIII:246).

VII:124 mmmmfmm

Anna Juliana Poppius (2:59). Född 28/12 1754 i Jockas (Carpelan

II s.282). Död på Paukkula 3/9 1811 i S:t Michels. Gift i

prästgården 21/10 1773 i Jockas med VII:123. (Barn VI:62, Far

VIII:247, Mor VIII:248).

VIII:1 ffffffff

Peter Ebeling (6:8). Född um 1664 i dem Lüneburgischen

(Küstersche Kartei,Mitt.Hr.Richard Hagen,Boiz.). Begraven 25/3

1707 i Boizenburg (Kb). Gift 13/9 1692 i Boizenburg med VIII:2.

Ratsherr und Bürger. Er tritt zum ersten mal in Mecklenburg am

29.9.1691 in Gresse bei Boizenburg als 1. Pate von Peter,Sohn

von Joh. Zingelmann in Badekow vor.Er wird "informator

Badekoviensis" bezeichnet,d.h. Hauslehrer auf dem adeligen Hof

Badekow bei den Kindern der Familie von Sprengel.Informatoren

haben damals meistens Theologie studiert. Darum der latinisierte

Vorname Petrus (freundliche Mitteilung von Herrn Dr.Helmut

Genaust).Ein Peter Ebeling studierte 1685 in Rostock und war

Luneburgensis genannt. Als Pate für seinen Sohn Jochim Philipp

20.9.1696 in Boizenburg tritt H. Jochim Ebeling auf. Elsabe

Ebeling kommt 28.6.1696 in Boizenburg als Patin vor. Weil es

früher keine anderen Namensträger in Boizenburg war, dürfte sie

auch mit Peter verwandt sein. (Barn VII:1).

Nähere Möglichkeiten Siehe Ebeling in Boizenburg.

VIII:2 fffffffm

Anna Jeseke Maneke (6:9). Döpt 7/10 1664 i Boizenburg (Kb). Gift

13/9 1692 i Boizenburg med VIII:1. Gift als Witwe 29/2 1708 i

Boizenburg med <2> (Kb). (Barn VII:1, Far IX:3, Mor IX:4).

-<2>- Nicolaus Dircks (6:998).

VIII:3 ffffffmf

Jacob Jürgen Junge (6:10). Döpt 16/12 1664 i Boizenburg. Död vor

30/7 1717. Gift 7/7 1697 i Boizenburg med VIII:4. Brauer und

Schlachter in Boizenburg. (Barn VII:2, Far IX:5, Mor IX:6).

VIII:4 ffffffmm

Anna Catharina Voss (6:11). Döpt 17/4 1674 i Boizenburg (Kb).

Gift 7/7 1697 i Boizenburg med VIII:3. Sie vermählte sich zum

zweiten Mal 30.7.1717 in Boizenburg mit Jacob Reinhold Flohr.

(Barn VII:2, Far IX:7, Mor IX:8).

VIII:5 fffffmff

Harm Heinrich Eicks (6:12). Gift in April 1701 i Bückeburg med

VIII:6. (Barn VII:3).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 25

VIII:6 fffffmfm

Katharina Ilsabein Sander (6:13). Gift in April 1701 i Bückeburg

med VIII:5. (Barn VII:3, Far IX:11).

VIII:7 fffffmmf

Johann Ludwig Schrader (6:14). Född 29/8 1679 i Bückeburg

(Zeitschrift für niedersächsische Familienkunde 1931 S.169).

Begraven 3/10 1757 i Bückeburg (ZNF 1931 S.169). Gift 13/9 1703

i Bückeburg med VIII:8. Bürgermeister in Bückeburg. (Barn VII:4,

Far IX:13, Mor IX:14).

VIII:8 fffffmmm

Dorothea Münchhausen (6:15). Född 1685 i Bückeburg (Mitt. des

Familienverb. Schrader Nr.13-18 1933 S.177 und 261). Död 1763.

Gift 13/9 1703 i Bückeburg med VIII:7. (Barn VII:4, Far IX:15,

Mor IX:16).

VIII:9 ffffmfff

Baltzar Bremer (1:520). Född troligen ca 1630 i Stockholm. Död

15/7 1691 i Stockholm. Gift i tyska församlingen 10/9 1668 i

Stockholm med VIII:10. överinspektör vid packhusen i

Stockholm,kungl.kamarförvant. (Barn VII:5, Far IX:17, Mor

IX:18).

VIII:10 ffffmffm

Catharina Blume (1:521). Döpt 17/1 1651 i Stockholm (Genos 1956

s.109-111). Gift i tyska församlingen 10/9 1668 i Stockholm med

VIII:9. (Barn VII:5, Far IX:19, Mor IX:20).

VIII:11 ffffmfmf

Petter Eriksson Hentzig (1:522). Född 1642 (Genos 1956 s.111).

Död 27/5 1697 i Stockholm. Gift 1674 med VIII:12.

Bryggareålderman och riksdagsman. (Barn VII:6, Far IX:21).

VIII:12 ffffmfmm

Maria Olofsdotter Berg (1:523). Död 4/1 1698 i Stockholm. Gift

1674 med VIII:11. Hon var syster till Jonas Loos,snickare i

Stockholm. (Barn VII:6).

VIII:17 fffmffff

Lars Gallinius (1:528). Död efter 9/1 1750 i Jakobstad

(Niedersächsische Ahnenstämme Nr 4). Gift 1690 med VIII:18.

målare i Uleåborg 1688-1727. Han arbetade senare i Jakobstad.

(Barn VII:9, Far IX:33, Mor IX:34).

VIII:18 fffmfffm

Catharina Lundinus (1:529). Gift 1690 med VIII:17. (Barn VII:9,

Far IX:35, Mor IX:36).

VIII:19 fffmffmf

Johan Gezelius (1:530). Född i Dalarna 1661 i Hedemora

(Anrep:Svenska slägtboken s.191,AL Schwabe-Hansen). Död 1714 i

Stockholm. Gift med VIII:20. prost i Pedersöre. (Barn VII:10,

Far IX:37, Mor IX:38).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 26

VIII:20 fffmffmm

Anna Magdalena Prytz (1:39). Gift med VIII:19. (Barn VII:10, Far

IX:39, Mor IX:40).

VIII:21 fffmfmff

Erik Dahl (1:532). Född ca 1660. Död 25/4 1708 i Kemi. Gift med

VIII:22. handlande i Uleåborg. (Barn VII:11, Far IX:41, Mor

IX:42).

VIII:22 fffmfmfm

Brita Baltil (1:533). Död hos sin son Erik 8/3 1730 i Kimito

(Genos 1965 s.125,Sursill N:o 6787). Gift med VIII:21. (Barn

VII:11, Far IX:43, Mor IX:44).

VIII:23 fffmfmmf

Gabriel Gottleben (1:534). Född 1650 (Bergholm I s.514). Död

1713. Gift 25/7 1682 i Mouhijärvi med VIII:24. kyrkoherde i

Mouhijärvi 1683 och i Tammela 1693. (Barn VII:12, Far IX:45, Mor

IX:46).

VIII:24 fffmfmmm

Sofia Paulinus (1:535). Gift 25/7 1682 i Mouhijärvi med VIII:23.

(Barn VII:12, Far IX:47, Mor IX:48).

VIII:25 fffmmfff

Daniel Larsson Idman (1:536). Död 17/2 1684 i Hvittis (Carpelan

I s.161). Gift 10/6 1677 i Hvittis med VIII:26. befallningsman i

Hvittis. Ansetts vara bördig från Sverige,men riktigheten av

denna förmodan är osäker. (Barn VII:13).

VIII:26 fffmmffm

Maria Tacku (1:537). Död 59 år gammal 28/10 1710 i Hvittis. Gift

10/6 1667 i Hvittis med VIII:25. Hon levde som änka i Nanhia by

i Hvittis.Hon gifte om sig 18.7.1686 med Jakob Callia,som dog

24.11.1723. (Barn VII:13, Far IX:51, Mor IX:52).

VIII:27 fffmmfmf

Christian Procopaeus (1:538). Född i Vintilä by 25/7 1646 i

Uskela (Carpelan I s.241). Död 10/5 1693 i Loimijoki. Gift 29/4

1675 i Stockholm med VIII:28. kyrkoherde i Loimijoki. (Barn

VII:14, Far IX:53, Mor IX:54).

VIII:28 fffmmfmm

Elisabet Thomaeus (1:539). Begraven 15/9 1728 i Hvittis

(Carpelan I s.242). Gift 29/4 1675 i Stockholm med VIII:27.

Dotter till N.N.Thomaeus,samt syster till kyrkoherden i Sjundeå

Erik Thomaeus och troligen till kapellanen i finska församlingen

i Stockholm Johan Thomaeus.Hon ägde Juva i Loimijoki. (Barn

VII:14, Mor IX:56).

VIII:29 fffmmmff

Henrik Wechter (1:540). Död i Sverige ca 1720 (Åbo i

genealogiskt hänseende s.166). Gift 1692 eller 1693 med VIII:30.

borgmästare i Åbo under stora ofreden. (Barn VII:15, Far IX:57,

Mor IX:58).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 27

VIII:30 fffmmmfm

Anna Simolenia (1:541). Gift 1692 eller 1693 i Åbo med VIII:29.

(Barn VII:15, Far IX:59, Mor IX:60).

VIII:31 fffmmmmf

Hans Schele (1:542). Död 1729 i Åbo (Åbo i gen.häns.s.83). Gift

i Åbo med VIII:32. Han var tidigare gift med Karin Thesleff. rik

handlande i Åbo. A.Sahrakorpi har forskat släktens ursprung och

kommit till den slutsatsen att Hans möjligtvis var son eller

sonson till Baltzar Baltzarsson Schele i Retula säteri i

Tyrvis.Se kommunionboken 1669-94 s.24 (TK 228). (Barn VII:16).

VIII:32 fffmmmmm

Margareta Katarina Schultz (1:543). Född 1689 i Åbo (Åbo i

gen.häns.s.83). Död 15/12 1759 i Åbo. Gift med VIII:31. (Barn

VII:16, Far IX:63, Mor IX:64).

VIII:33 ffmfffff

Zakris (1:544). Hade åtminstone 4 barn. Släktnamnet synes vara

taget av Turkka by och gård. Byn befinner sig i nuvarande

Oulujoki socken. (Barn VII:17).

VIII:37 ffmffmff

Joseph Påhlsson Weteläinen (1:548). Död 20/2 1697 i Uleåborg

(Selinheimos samling i RA). Gift med VIII:38. Hans första hustru

är okänd.Han nämnes i Kollaja by i Pudasjärvi. 1675 och 1688 i

Uleåborg. (Barn VII:19, Far IX:73).

VIII:38 ffmffmfm

Anna Sigfridsdotter (1:549). Född ca 1654 (Selinheimos samling i

RA). Död 79 år gammal 1/1 1733 i Uleåborg. Gift i Uleåborg med

VIII:37. Hon hade varit tidigare gift. Hennes härstamning

sannolik,men inte säker. (Barn VII:19, Far IX:75).

VIII:39 ffmffmmf

Matts Matsson (1:550). Död före 13/8 1730 i Uleåborg

(Brenner:Bouppteckningar i Uleåborgs stad s.72). Gift med

VIII:40. tunnbindare i Uleåborg. (Barn VII:20).

VIII:40 ffmffmmm

Margareta Simonsdotter (1:551). Gift med VIII:39. Levde med

barnen som änka 13.8.1730. (Barn VII:20).

VIII:41 ffmfmfff

Johan Sarelius (1:552). Död 54 år gammal 19/12 1736 i Kemi

(Genos 1969 s.31). Gift ca 1710 i Torneå med VIII:42. kapellan i

Kemi 1718. Han nämns 1691 som student i Åbo och 1694 i Uppsala.

Den från dödsdatum räknade födelsetiden kan inte stämma. (Barn

VII:21, Far IX:81, Mor IX:82).

VIII:42 ffmfmffm

Dorotea Mört (1:553). Född 1685. Död 19/3 1763 i Kemi. Gift ca

1710 i Torneå med VIII:41. Hon förekommer 19.11.1754 i Kemi som

fadder för Anna Kohre. (Barn VII:21).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 28

VIII:43 ffmfmfmf

Erik Johannis Sjöberg (1:554). Född i Korsta 1681 i Skön

(Hernösands stifts herdam. IV s.330). Död 1740. Gift 1/1 1709 i

Åsele med VIII:44. Kyrkoherde i Åsele. (Barn VII:22, Far IX:85,

Mor IX:86).

VIII:44 ffmfmfmm

Kristina Edin (1:555). Död 7/1 1776 i Gafsele (Hernösands stifts

herdam. IV s.330). Gift 1/1 1709 i Åsele med VIII:43. (Barn

VII:22, Far IX:87, Mor IX:88).

VIII:45 ffmfmmff

Lars Nilsson Chore (1:556). Född ca 1707 (Genos 1978 s.74). Död

19/1 1738 i Torneå. Gift med VIII:46. Borgare i Torneå. (Barn

VII:23, Far IX:89, Mor IX:90).

VIII:46 ffmfmmfm

Anna Ahlbom (1:557). Gift med VIII:45. (Barn VII:23, Far IX:91,

Mor IX:92).

VIII:47 ffmfmmmf

Thomas Castelin (1:558). Född 6/11 1703 i Gamlakarleby

(Karlebynejden Nr 4 - 1972 s.21-23). Död 25/7 1752 i Brahestad.

Gift med VIII:48. Borgare i Gamlakarleby,på sistone tullnär i

Brahestad. Släkten Castelin behandlas också i Österbottningen

1.8.1936. (Barn VII:24, Far IX:93, Mor IX:94).

VIII:48 ffmfmmmm

Anna (1:559). Född 11/11 1702. Död 25/7 1779 i Gamlakarleby.

Gift med VIII:47. (Barn VII:24).

VIII:49 ffmmffff

Henrik (1:560). Född circa 1690. Gift med VIII:50. (Barn

VII:25).

VIII:50 ffmmfffm

Maria Mattsdotter (1:561). Född 1694 (Bergholm Sukukirja I s.

634). Gift med VIII:49. Levde 1763 (Barn VII:25).

VIII:53 ffmmfmff

Johannes Simonis Fonselius (1:564). Född 1658 (Släktbok ny följd

I sp.451). Död ,orten sannolik, 1729 i Ikalis. Gift ,tiden

sannolik, 1703 med VIII:54. Han hade varit tidigare 3 gånger

gift,först med Alissa Favorinus, sedan med Kristina Resinius och

efter henne med Maria Johansdotter Fäder. Kyrkoherde i Ikalis.

Han var hemma ifrån Vemo.Namnet torde vara taget efter något

ortnamn källa,på latinska fons. (Barn VII:27).

VIII:54 ffmmfmfm

Margareta Sirenius (1:565). Död efter 1728 (Släktbok ny följd I

sp.452). Gift troligen 1703 med VIII:53. (Barn VII:27, Far

IX:107, Mor IX:108).

VIII:55 ffmmfmmf

Mikael Polviander (1:566). Född ca 1685 (Uusi Sukukirja I s.400).

Död 8/3 1743 i Mouhijärvi. Gift 3/3 1710 i Tyrvis med VIII:56.

Han gifte sig om 1739 med Anna Keckonius. Kyrkoherde i Tyrvis.

(Barn VII:28, Far IX:109, Mor IX:110).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 29

VIII:56 ffmmfmmm

Sara Katarina Wegelius (1:567). Född 6/1 1690 i Pudasjärvi

(Släktbok I sp.815). Död före 1739. Gift 3/3 1710 i Tyrvis med

VIII:55. (Barn VII:28, Far IX:111, Mor IX:112).

VIII:57 ffmmmfff

Johan Flege (1:568). Född ca 1672 (Sukukirja I s.438). Död ca

1730. Gift ca 1700 med VIII:58. Handlande och borgare i Åbo

(Barn VII:29, Far IX:113, Mor IX:114).

VIII:58 ffmmmffm

Katarina Schaefer (1:569). Född 1680 (Åbo i gen. hänseende s.75).

Död 25/12 1743 i Åbo. Gift ca 1700 med VIII:57. (Barn VII:29,

Far IX:115, Mor IX:116).

VIII:59 ffmmmfmf

Olof Olofsson Skragge (1:570). Född på Ugglesäter 4/11 1670 i

Huggenäs (Carpelan III s.680). Död på Brölunda 4/6 1736 i

Söderby-Karls. Gift 1699 med VIII:60. Överstelöjtnant,adlad

23.6.1719. (Barn VII:30, Far IX:117, Mor IX:118).

VIII:60 ffmmmfmm

Ingrid Styf (1:571). Född i Hög 1677 i Huggenäs (Carpelan III

s.680). Död på Brölunda 6/2 1743 i Söderby-Karl. Gift 1699 med

VIII:59. (Barn VII:30, Far IX:119, Mor IX:120).

VIII:61 ffmmmmff

Henrik Johan Aminoff (2:8). Född 4/10 1680 i Narva (Carpelan II

s.15). Död 3/4 1758 i Pärnå. Gift 16/9 1726 med VIII:62. Han

hade tidigare varit gift med Elisabet Neijdenburg.

Generallöjtnant. (Barn VII:31, Far IX:121, Mor IX:122).

VIII:62 ffmmmmfm

Dorotea Charlotta Lillienberg (2:9). Född på Eskilstorp 27/5

1709 i Bredaryd (Carpelan II s.15). Död 9/3 1737 (Elg IV s.739).

Gift 16/9 1726 i Bredaryd med VIII:61. (Barn VII:31, Far IX:123,

Mor IX:124).

VIII:63 ffmmmmmf

Mauritz Johan von Gertten (2:10). Född på Järvenpää i april 1696

i Karelen (Carpelan II s.419). Död på Stor-Poikko 1/3 1774 i

Rimito. Gift i sitt andra gifte 6/6 1736 i Åbo med VIII:64.

Överste. (Barn VII:32, Far IX:125, Mor IX:126).

VIII:64 ffmmmmmm

Agnes Margareta Wallenstierna (2:11). Född 17/8 1713 (Carpelan

IV s.1291). Död 16/8 1759 i Annerstads sn (Sursill N:o 8470).

Gift 6/6 1736 i Åbo med VIII:63. (Barn VII:32, Far IX:127, Mor

IX:128).

VIII:65 fmffffff

Jöran Andersson Öhman (1:576). Född Circa 1650. Död Före 7/5

1706 i Borgå (Panelius s.149). Gift med VIII:66. Gårdsägare i

Borgå. Han levde ännu 1698.Han upptas i mtl första gången 1670 i

Borgå. Hans dotter Beata var gift med Petter Westman i hans 1:o

gifte. Petter Westmans andra hustru Anna Öholm var Erik

Hindersson Öholms syster.Skomakaren Erik Öholm var gift med Anna

Sigfridsdotter Öhman.Hennes far Sigfrid Sigfridsson Öhman upptas

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 30

i mtl 1675-1694.Om Jöran och Sigfrid Öhman var släkt med

varandra är tills vidare oklart. (Barn VII:33).

VIII:66 fmfffffm

Anna Samuelsdotter (1:577). Gift med VIII:65. Levde 7.5.1706 som

änka i Borgå. (Barn VII:33).

VIII:69 fmfffmff

Reinhold Johan Witting (1:580). Född posthumus 28/2 1667 i

Nykarleby (GSÅ 11 s.370). Död 26/4 1710 i Viborg. Gift före 7/3

1696 med VIII:70. Ränt- och proviantmästare i Viborg. (Barn

VII:35, Far IX:137, Mor IX:138).

VIII:70 fmfffmfm

Brita Brunnera (1:581). Född ca 1679 (GSÅ 11 s.371). Död 15/1

1745 i Elimä. Gift före 7/3 1696 med VIII:69. Hon gifte sig om

1725 med Alexander Mellin. (Barn VII:35, Far IX:139, Mor

IX:140).

VIII:71 fmfffmmf

Carl Gustaf Sabelhierta (1:582). Född 21/3 1670 (Elg. VI s.663).

Död ,stupade i Kurland, 6/9 1701 i Rapin. Gift ca 1695 med

VIII:72. Kapten. (Barn VII:36, Far IX:141, Mor IX:142).

VIII:72 fmfffmmm

Anna Christina Bosin (1:583). Död efter 1723 (Elg. VI s.663).

Gift ca 1695 med VIII:71. (Barn VII:36, Far IX:143, Mor IX:144).

VIII:73 fmffmfff

Axel Axelsson (1:900). Levde på 1600 talet,bodde i Skåne och dog

108 (!) år gammal Gift med VIII:74. (Barn VII:37).

VIII:74 fmffmffm

Helena Blom (1:901). Gift med VIII:73. Änka efter handlanden i

Falkenberg Nils Rus (Barn VII:37).

VIII:75 fmffmfmf

Sven Faxell (3:802). Född 1661 i Värmland (Elg.II s.103). Död

28/9 1728 i Köla sn (Edestam 3 s.356). Gift 1695 med VIII:76.

Kyrkoherde i Köla pastorat 1694. Kontraktsprost i Jösse kontrakt

1709. (Barn VII:38, Far IX:149, Mor IX:150).

VIII:76 fmffmfmm

Maria Caméen (3:803). Född 4/4 1678 (Elg.II s.103). Död okänt

när (Edestam 3 s.356). Gift 1695 med VIII:75. (Barn VII:38, Far

IX:151, Mor IX:152).

VIII:77 fmffmmff

Olof Lundstedt (1:783). Se Schlegel s. 178 släkten Lindestam.

(Barn VII:39).

VIII:79 fmffmmmf

Jonas Bratt (3:826). Född 1683 (Sv.ättartal 1891 s.122). Död

1737. Gift i sitt första gifte 1714 med VIII:80. Han gifte sig

om med Anna Elisabeth Hjertzell. Krigskommissarie och

brukspatron i Värmland Han ägde Rottneros,Rotna,Öjervik och

Rotnaholm. (Barn VII:40, Far IX:157, Mor IX:158).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 31

VIII:80 fmffmmmm

Eva Henricsdotter Hervegh (3:827). Född 1697 (Sv.ättartal 1891

s.122). Död 1725. Gift 1714 med VIII:79. Faderns identitet

sannolik på grund av för- och släktnamn. (Barn VII:40, Far

IX:159).

VIII:81 fmfmffff

Johan Simonsson (1:592). Född ca 1698 (kommunionboken). Död i

Pigby Broböle 20/4 1767 i Sibbo. Begraven 69 år 3/5 1767 i Sibbo.

Gift med VIII:82. Bonde. Historieböckerna finns först från år

1729. Träffas för första gången i mtl 1738.Kommunionböckerna

börjar 1735 och Johan Simonsson träffas på sidan 69 (mf ES 403)

med sin hustru Anna Thomasdotter samt sonen Simon Johansson.

Första uppteckning är från 1737.Han är stamfadern för släkten

Broberg. (Barn VII:41).

VIII:82 fmfmfffm

Anna Thomasdotter (1:593). Född ca 1703 (kommunionboken). Död 84

år,i Pigby Broböle 2/3 1776 i Sibbo. Begraven 10/3 1776 i Sibbo.

Gift med VIII:81. (Barn VII:41).

VIII:83 fmfmffmf

Samuel Larsson (1:594). Född ca 1696 (kommunionboken). Död 93

år,i Hindsby Torrbacka 13/11 1788 i Sibbo. Begraven 30/11 1788.

Gift före 1728 med VIII:84. Bonde. Förekommer för första gången

i mtl 1728.I kommunionboken 1735-45 fattas sidorna beträffande

Torrbacka och Samuel Larsson träffas först 1745 med sin hustru

och sina barn i boken 1745-57 s.36 (ES 403). (Barn VII:42).

VIII:84 fmfmffmm

Brita Hindersdotter (1:595). Född ca 1701 (kommunionboken). Död

83 år,i Hindsby Torrbacka 17/2 1784 i Sibbo. Begraven 7/3 1784 i

Sibbo. Gift med VIII:83. (Barn VII:42).

VIII:85 fmfmfmff

Jacob Johansson (1:596). Död 66 år,i Ytterkervo 5/3 1763 i Tusby.

Gift med VIII:86. K.f. eller kyrkfattig.Familjen finns inte i

mantalslängderna. Kommunionböckerna börjar 1730 och

historieböckerna 1722 i Tusby.Dog döv och blind i svullnad.K.f.

Bodde i Ytterkervo Mikkola i Tusby sn. (Barn VII:43).

VIII:86 fmfmfmfm

Brita Sigfridsdotter (1:597). Död K.f. ålder 77 år,i Ytterkervo

Jackola 5/3 1754 i Tusby. Gift med VIII:85. (Barn VII:43).

VIII:87 fmfmfmmf

Erich Hendersson Hasselgren (1:598). Död 32 år,i Överkervo

Labbila 13/10 1742 i Tusby. Begraven 31/10 1742 i Tusby. Gift i

Nederkervo 8/10 1728 i Tusby med VIII:88. Drag. w. major Comp.

N:o 107. (Barn VII:44).

VIII:88 fmfmfmmm

Maria Ehrsdotter (1:599). Död 31 år,i Överkervo Mikkola 2/11

1742 i Tusby. Begraven 21/11 1742 i Tusby. Gift i Nederkervo

8/10 1728 i Tusby med VIII:87. (Barn VII:44).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 32

VIII:89 fmfmmfff

Jakob Henriksson Krouvila (1:600). Begraven 15/4 1745 i Eura

(Krouwilan suku s.45). Gift 1/1 1699 i Eura med VIII:90.

Husbonde. (Barn VII:45).

VIII:90 fmfmmffm

Susanna Mårtensdotter Katila (1:601). Begraven 2/6 1717 i Eura

(Krouwilan suku s.45). Gift 1/1 1699 i Eura med VIII:89.

Föräldrarnas identitet sannolik. (Barn VII:45, Far IX:179, Mor

IX:180).

VIII:91 fmfmmfmf

Paul Jöransson Perhe (1:602). Född 1668 i Eura (Krouwilan suku

s.46). Död 5/4 1747 i Eura. Gift 9/10 1698 i Eura med VIII:92.

Husbonde. (Barn VII:46, Far IX:181, Mor IX:182).

VIII:92 fmfmmfmm

Anna Lamppu (1:603). Född ca 1681 i Eura (Krouwilan suku s.101).

Död 10/4 1746 i Ulvila. Gift 9/10 1698 i Eura med VIII:91. (Barn

VII:46, Far IX:183, Mor IX:184).

VIII:93 fmfmmmff

Petrus Carling (1:604). Levde i Tavastland.Se Matinolli i RA och

Genealogica 1919 s.94. (Barn VII:47).

VIII:95 fmfmmmmf

Sigfrid Immenius (1:606). Född i februari 1674 i Åbo

(Matinolli:Turun hiippak. i RA ?). Död 2/9 1756 i Kalvola. Gift

med VIII:96. Kyrkoherde i Kalvola. (Barn VII:48).

VIII:96 fmfmmmmm

Katarina Maexmontan (1:607). Född 1688 (Matinolli:Turun hiippak.

i RA ?). Död 7/5 1768 i Kalvola. Gift med VIII:95. (Barn VII:48,

Far IX:191, Mor IX:192).

VIII:97 fmmfffff

Nils Gustaf Gaddelius (1:608). Död ,på Söglö, 21/12 1745 i

Kimito (Alf Byman). Gift ,vigsel betalades, 28/6 1687 i Åbo med

VIII:98. Inspektor på Björkboda bruk i Kimito. (Barn VII:49, Far

IX:193).

VIII:98 fmmffffm

Sofia Dorotea Vanzonia (1:609). Död 1749 (Alf Byman). Begraven

27/12 1749 i Dragsfjärd. Gift ,vigsel betalades, 28/6 1687 i Åbo

med VIII:97. (Barn VII:49, Far IX:195, Mor IX:196).

VIII:99 fmmfffmf

Jonas Berger (1:610). adlad Lostierna. Född 1660 i Västergötland

(Elg.V s.79). Död 4/8 1737 i Åbo. Gift 1689 med VIII:100.

Hovrättsråd i Åbo 1737. Han var son av en frälsefogde. (Barn

VII:50).

VIII:100 fmmfffmm

Margareta Losköld (1:611). Född 14/7 1667 i Helsingfors (Elg.V

s.78). Död 1733 i Åbo. Gift 1689 med VIII:99. (Barn VII:50, Far

IX:199, Mor IX:200).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 33

VIII:101 fmmffmff

Benedikt Krook (1:612). Född 1682 (Sukukirja I s.738). Död 1749

(Genos 1975 s.17). Gift i september 1712 i Pyttis med VIII:102.

Kyrkoherde i Hollola 1724, kontraktsprost. (Barn VII:51, Far

IX:201, Mor IX:202).

VIII:102 fmmffmfm

Katarina Printz (1:613). Född ,orten sannolik, 16/6 1695 i

Viborg (Alf Byman). Död 7/8 1778 i Hollola (Sukukirja II s.1052).

Gift i september 1712 i Pyttis med VIII:101. (Barn VII:51, Far

IX:203, Mor IX:204).

VIII:103 fmmffmmf

Nicolaus Magnus Sternell (1:614). adlad Cedermarck. Född 12/2

1708 i Stockholm (Elg.I s.788). Död före 5.5. 1763 i Åbo. Gift i

sitt första gifte 30/4 1732 med VIII:104. Han gifte sig om

5.11.1759 med Maria Margareta von Rohr. Hovrättsråd i Åbo

hovrätt 27.3.1759. (Barn VII:52, Far IX:205, Mor IX:206).

VIII:104 fmmffmmm

Margareta Vendla Stridsberg (1:615). Född ca 1712. Död före 15/7

1759 i Töfsala. Gift 30/4 1732 med VIII:103. (Barn VII:52, Far

IX:207, Mor IX:208).

VIII:113 fmmmffff

Johann Wilhelm Peltzer (7:4). Född 15/11 1708 i Stolberg (Macco

S.112,DGB 79). Död 4/4 1763 i Stolberg. Gift 21/11 1734 i

Stolberg med VIII:114. Er war in Stolberg einer der

angesehensten und reichsten Messingfabrikanten seiner Zeit.

(Barn VII:57, Far IX:225, Mor IX:226).

VIII:114 fmmmfffm

Maria Elisabeth Lach (7:5). Född 21/10 1710 i Stolberg (Macco:G.

u. G. d. F. Peltzer S.112). Död 19/2 1803 i Stolberg. Gift 21/11

1734 i Stolberg med VIII:113. (Barn VII:57, Far IX:227, Mor

IX:228).

VIII:115 fmmmffmf

Mathias Schleicher (7:6). Född 17/9 1723 i Stolberg (Ahnen und

Enkel I S.92). Död 18/3 1778 i Stolberg. Gift 19/6 1746 i

Stolberg med VIII:116. Messingfabrikant und Kupfermeister in

Stolberg. (Barn VII:58, Far IX:229, Mor IX:230).

VIII:116 fmmmffmm

Mechtildis Elisabeth Peltzer (7:7). Född 16/7 1722 i Stolberg

(A. und E. I S.104). Död 28/5 1772 i Stolberg. Gift 19/6 1746 i

Stolberg med VIII:115. (Barn VII:58, Far IX:231, Mor IX:232).

VIII:117 fmmmfmff

Johann Peter Esser (7:912). Född wahrsch. i Schevenhütte. Död

1779. Gift in seiner ersten Ehe 25/4 1742 i Weisweiler med

VIII:118. Er vermählte sich später mit Maria Jos. Engels. (Barn

VII:59, Far IX:233, Mor IX:234).

VIII:118 fmmmfmfm

Anna Sophia Thielen (7:913). Född 16/9 1717 i Weisweiler. Gift

25/4 1742 i Weisweiler med VIII:117. Die Auskünfte ihrer

Abstammung gründen sich auf die Arbeit vom Herrn Norbert Joseph

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 34

Basqué. (Barn VII:59, Far IX:235, Mor IX:236).

VIII:119 fmmmfmmf

Ferdinand Leers (7:914). Född 1710 i Pissenheim (Die Fam.

Thelen- ... S.43). Död 9/10 1763 i Schwerfen. Gift 26/5 1742 i

Binsfeld med VIII:120. Burghalfe auf der Burg Weisweiler (Barn

VII:60, Far IX:237, Mor IX:238).

VIII:120 fmmmfmmm

Maria Catharina Zilckens (7:915). Född 24/4 1712 i Langendorf

(MWGfF V Sp.285). Död 1798. Gift als Witwe 26/5 1742 i Binsfeld

med VIII:119. Sie war in erster Ehe mit Joannes Jacobus

Krautwigh verheiratet. (Barn VII:60, Far IX:239, Mor IX:240).

VIII:145 mffmffff

Magnus Hielman (1:656). Född ca 1625 (Uusi sukukirja III s.381).

Död 1695 i Viborg. Begraven i Siikaniemi kyrka 23/6 1695 i

Viborg. Gift ca 1649 med <1>. Gift åtminstone 14/1 1665 med

VIII:146. tullskrivare i Viborg. Han torde härstamma från

Sverige,var det har funnits en släkt med samma namn.Han flyttade

vid slutet av 1640-talet till Viborgtrakten. (Barn VII:73).

-<1>- Anna Croëll (1:980). Död 1664 i Viborg.

VIII:146 mffmfffm

Anna Elisabet Aspegren (1:657). Född 1644 (Uusi sukukirja III

s.381). Död 19/5 1722 i Rantasalmi. Gift åtminstone redan 14/1

1665 med VIII:145. (Barn VII:73, Far IX:291, Mor IX:292).

VIII:147 mffmffmf

Mårten Thesleff (1:658). Född ca 1634. Död i Nyen. Begraven 28/6

1689. Gift före 1669 med VIII:148. Mantalskommissarie. (Barn

VII:74, Far IX:293, Mor IX:294).

VIII:148 mffmffmm

Helena Markusdotter Hollsten (1:659). Död senast 1699 (Släktbok

n.f. II sp.147). Gift före 1669 med VIII:147. Hon gifte om sig

1690 med studeranden Ulrik Törne. (Barn VII:74).

VIII:149 mffmfmff

Carl Gustaf Bohm (1:660). Död 1710 (Joroinen I s.386). Gift med

VIII:150. Föräldrarnas identitet sannolik. (Barn VII:75, Far

IX:297, Mor IX:298).

VIII:150 mffmfmfm

Kerstin Fick (1:661). Gift med VIII:149. Hennes härstamning är

oklar.Det är möjligt,att hon var släkt med korporalen Olof Fick,

som nämnes 2.9.1681. Olof Fick var gift med Elisabet Krogerus i

hennes fösta gifte. Jämför Joroinen I. (Barn VII:75).

VIII:151 mffmfmmf

Hans Dannenberg (1:662). Hans exakta plats i den kända

Viborgssläkten är ej bekant. (Barn VII:76).

VIII:155 mffmmfmf

Mårten Hansson Påsa (1:666). Född senast ca 1648 (GSÅ 42 s.172).

Död efter 1710. Gift senast 1675 med VIII:156. Stadsfogde i

Viborg. Han tycks ha bott i Lappvesi. (Barn VII:78, Far IX:309,

Mor IX:310).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 35

VIII:156 mffmmfmm

Maria Kasukka (1:667). Död tidigast 1708 (GSÅ 42 s.173). Gift

senast 1675 med VIII:155. (Barn VII:78, Far IX:311).

VIII:167 mfmffmmf

Mathias Jacobi Hacklin (1:678). Död 1731 (Genos 1980 s.68). Gift

med VIII:168. Kyrkoherde i Mörskom 1724-1733. I Liber scholae

aboensis s.58 kallas han år 1699 Matthias Jacobi Hacklin. (Barn

VII:84).

VIII:168 mfmffmmm

Maria Elisabet Blanckenhagen (1:679). Död 13/1 1742 i Mörskom

(Genos 1980 s.68). Gift i sitt andra gifte med VIII:167. Hon var

tidigare gift circa 1703 med kyrkoherden i Mörskom Samuel

Weckman,som dog i Mörskom 25.11.1711. (Barn VII:84, Far IX:335,

Mor IX:336).

VIII:171 mfmfmfmf

Hans Starck (1:682). Född 7/2 1636 (Carpelan IV s.1092). Död

17/2 1701. Gift enl. k. tillstånd 3/3 1669 med VIII:172. Major.

Ärvde Stormälö i Pargas och Könikkälä i Nousis. (Barn VII:86,

Far IX:341, Mor IX:342).

VIII:172 mfmfmfmm

Ingeborg Håkansdotter Frijs (1:683). Begraven i kyrkan 16/5 1736

i Pargas (Carpelan IV s.1092). Gift enl. k. tillstånd 3/3 1669

med VIII:171. (Barn VII:86, Far IX:343, Mor IX:344).

VIII:173 mfmfmmff

Anders Hedman (1:684). Död före 24/1 1716 i Stockholm (Släktbok

ny följd sp.111). Gift före 7/8 1699 med VIII:174. Han hade

tidigare gift sig 11.10.1682 i Tavastkyro med Katarina Ikalensis

,som begrovs i Ulfsby 6.12.1696. Kronofogde och räntmästare i

Nedre Satakunda. (Barn VII:87, Far IX:345, Mor IX:346).

VIII:174 mfmfmmfm

Elisabet Festing (1:685). Död i januari 1716 i Stockholm

(Släktbok ny följd I sp.112). Gift före 7/8 1699 med VIII:173.

(Barn VII:87, Far IX:347, Mor IX:348).

VIII:176 mfmfmmmm

Ebba Kristina Wilstadius (1:687). Hon gifte sig med en

Veckström,men mannens namn är inte ännu bekant. (jmf Åbo i gen.

h. s.164) (Barn VII:88, Far IX:351, Mor IX:352).

VIII:177 mfmmffff

Johannes Allenius (1:688). Född i Sontamala by 7/10 1673 i

Nousis (Släktbok I sp.315). Död natten mellan 17 och 18 mars

1735 i Nousis. Gift 6/3 1697 i Nådendal med VIII:178. Vicepastor

i Nousis. (Barn VII:89, Far IX:353, Mor IX:354).

VIII:178 mfmmfffm

Katarina Fordell (3:689). Född på Nyckelberg 3/6 1679 i Kimito

(Släktbok I sp.315). Död 9/4 1751 i Åbo. Gift 6/3 1697 i

Nådendal med VIII:177. (Barn VII:89, Far IX:355, Mor IX:356).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 36

VIII:179 mfmmffmf

Mårten Florinus (1:690). Död 20/12 1731 i Kangasala (Släktbok II

sp.396). Gift i hans första gifte med VIII:180. Han gifte om sig

21.12.1724 med Gertrud Gyllén. Kontraktsprost i Kangasala. (Barn

VII:90, Far IX:357, Mor IX:358).

VIII:180 mfmmffmm

Katarina Edner (1:691). Död 2/2 1724 (Släktbok II sp.396). Gift

med VIII:179. (Barn VII:90, Far IX:359, Mor IX:360).

VIII:181 mfmmfmff

Petter Oxendal (1:292). Född 1686 (Gamla Karleby kommunionbok

1736-41). Gift med VIII:182. Tullskrivare i Gamla Karleby (Barn

VII:91, Far IX:361, Mor IX:362).

VIII:182 mfmmfmfm

Sofia (1:293). Född 1682 (Gamla Karleby kommunionbok 1736-41).

Gift med VIII:181. (Barn VII:91).

VIII:185 mfmmmfff

Johan Barck (1:696). Född ,orten sannolik, 1679 i Hvittis. Död

5/2 1749 i Tammela. Gift med VIII:186. Kapellan i Tammela. (Barn

VII:93, Far IX:369, Mor IX:370).

VIII:186 mfmmmffm

Christina Gottleben (1:697). Född 24/10 1685 (Matinolli II i RA).

Död som änka (Sukukirja I s.514). Gift 25/2 1709 i Tammela med

VIII:185. (Barn VII:93, Far IX:371, Mor IX:372).

VIII:187 mfmmmfmf

Matts Johansson Sonck (1:698). Död under flykten 1715 (Genos

1940 s.63). Gift 13/6 1699 i Vasa med VIII:188. Kapellan i

Kvevlax (Barn VII:94, Far IX:373, Mor IX:374).

VIII:188 mfmmmfmm

Elisabet Fant (1:699). Född 1679 (Genos 1968 s.24). Begraven

12/11 1759 i Vichtis. Gift med VIII:187. (Barn VII:94, Far

IX:375, Mor IX:376).

VIII:189 mfmmmmff

Johan Smahl (1:700). Död i Kyrkby Baijars 15/2 1757 i Pernå.

Gift med VIII:190. Länsman i Pernå 1721-1739. Träffas för första

gången i mtl 1724 och då med sin hustru,s.42. I föregående mtl

från 1712 nämnes han inte,men där finns arrendatorn Henrik Smahl

med sin hustru Anna. Denna Henrik torde vara hans far.En av hans

söner fick namnen Henrik Johan Smahl.Andra namnbärare Smahl

tycks inte finnas tidigare i Pernå.Senare träffas Aron Smahl i

Torsby Nallas. Han torde också vara son till Henrik.Johan Smahl

uppträder som fadder för Aron Smahls dotter Maria 27.5.1739.

Aron Smahl förekommer för första gången i mtl 1726. (Barn

VII:95, Far IX:377).

VIII:190 mfmmmmfm

Catharina Andersdotter Boxberg (1:701). Född ca 1705 (räknat).

Död ,56 år, 12/9 1761 i Pernå. Gift före 1724 med VIII:189.

(Barn VII:95, Far IX:379, Mor IX:380).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 37

VIII:191 mfmmmmmf

Zacharias Erici Acrinius (1:702). Begraven 9/10 1722 i

Helsingfors (Bergholm II s.1263). Gift 10/1 1701 i Helsingfors

med VIII:192. Kollega vid Helsingfors skola redan 1691,jmf Liber

sch.Helsingf.. (Barn VII:96).

VIII:192 mfmmmmmm

Maria Streng (1:703). Död ca 1735. Gift 10/1 1701 i Helsingfors

med VIII:191. Hon finns ännu i kommunionboken 1730-35 s.47,men i

mtl 1740 s.2725 förekommer hennes döttrar med

sonen,handelsmannen,Carl Achrenius. (Barn VII:96, Far IX:383,

Mor IX:384).

VIII:215 mmfmfmmf

Zachris Walding (1:726). Född ca 1675. Begraven 4/4 1736 i

Brahestad. Gift 15/3 1700 i Kexholm med VIII:216. Handelsman i

Kexholm 1701, senare rådman i Brahestad. Faderns identitet

framgår ur följande: Nyens rr 5.12.1698 (n12:304) Salig

handelsman Johan Claesson Wägers änka hustru Margareta Hedvig

Walding genom sin bror Monsr. Zacharias Walding och rr 16.4.1694

(n8:77) Gerichtsfogden Niclas Walding är närskylter med

handelsman Johan Claesson Wäger. (vänligt meddelande av

pol.mag.Georg Luther). (Barn VII:108, Far IX:429, Mor IX:430).

VIII:216 mmfmfmmm

Catharina Elisabeth Gröön (1:727). Född ca 1682 (räknat). Död

,72 år,3 v., 7/5 1754 i Gamla Karleby (Elisabeth Rein). Gift

15/3 1700 i Kexholm med VIII:215. Hennes bror Caspar Johan Gröön

var 1728 handelsman i Härnösand enligt Raahen seutu. Han var

född 26.10.1690 i Kexholm som son till Jakob Gröön. Ändå i

vigselnotisen 1700 i Kexholm nämnes, att hon var dotter till

arrendatorn Victor Gröön. Då har Caspar Johan sannolikt varit

hennes kusin eller brors son. Hon levde som änka 1750 hos sin

son Nils Walding i Jakobstad. (Barn VII:108, Far IX:431, Mor

IX:432).

VIII:217 mmfmmfff

Johan Planman (1:728). Född ca 1657 (Släktbok n.f. III sp.111).

Död 22/3 1746 i Hattula. Gift före 1691 med VIII:218. Löjtnant.

(Barn VII:109, Far IX:433, Mor IX:434).

VIII:218 mmfmmffm

Anna Udnie (1:729). Född ca 1667 (Släktbok n.f. sp.111). Död

12/6 1744 i Hattula (Elg.VIII s.411,Ramsay s.496). Gift före

1691 med VIII:217. Hon var tidigare gift med Gustaf

Silfverharnesk. (Barn VII:109, Far IX:435, Mor IX:436).

VIII:219 mmfmmfmf

Magnus Leufstadius (1:730). Född 20/11 1662 i Östra Leufsta. Död

16/2 1728 i Hållnäs (Uppsala ärkestifts herdaminne II s.112).

Gift 24/6 1696 med VIII:220. Kyrkoherde i Hållnäs 1709. (Barn

VII:110, Far IX:437, Mor IX:438).

VIII:220 mmfmmfmm

Ingrid de Besche (1:731). Född 1664 (Västerås stifts hm

1600-talet II 1 s.481). Död 28/2 1705. Gift 24/6 1696 med

VIII:219. Jämför SoH 1967 s.138. (Barn VII:110, Far IX:439, Mor

IX:440).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 38

VIII:221 mmfmmmff

Johan Schroderus (1:732). Född enligt Sursill, men torde inte

stämma, ca 1678 (hustru Sursill N:o 2698). Död i november 1741 i

Sotkamo (Sursill,Sukukirja II s.1163). Begraven 20/12 1741 i

Sotkamo. Gift med VIII:222. Länsman i Sotkamo. (se också Genos

1974 s.68). (Barn VII:111, Far IX:441, Mor IX:442).

VIII:222 mmfmmmfm

Magdalena Isaacsdotter Sinius (1:733). Född 16/11 1697 (Sursill

N:o 2698,Genos 1954 s.108). Död 20/9 1753 i Sotkamo. Gift med

VIII:221. (Barn VII:111, Far IX:443, Mor IX:444).

VIII:223 mmfmmmmf

Josef Ahllund (1:734). Född 1682 (Genos 1977 s.69). Död 1744.

Gift i hustruns andra gifte med VIII:224. Kapellan i Sotkamo

(Barn VII:112).

VIII:224 mmfmmmmm

Elisabet Cajana (1:735). Född 1684 (Genos 1977 s.69). Död 9/1

1743 i Sotkamo (Genos 1971 s.10). Gift i sitt andra gifte 1713

med VIII:223. Hon hade varit tidigare gift med Erik Matsson

Savhn. (Barn VII:112, Far IX:447, Mor IX:448).

VIII:225 mmmfffff

Bernt Johan Aminoff (2:96). Född 16/3 1697 i Ingermanland

(Carpelan II s.36). Död 28/3 1779 i Kimito. Gift i sitt första

gifte ca 1725 med VIII:226. Han gifte sig om 15.2.1737 med Anna

Elisabet Giös. Löjtnant. (Barn VII:113, Far IX:449, Mor IX:450).

VIII:226 mmmffffm

Christina Catharina Körning (2:97). Född antagligen mellan 1704

och 1709 (Släkten Aminoff s.192). Död 6/4 1736 i Bromarvs sn

(Elg.IV s.395). Gift ca 1725 med VIII:225. (Barn VII:113, Far

IX:451, Mor IX:452).

VIII:227 mmmfffmf

Johan Venzel Rotkirch (2:98). Född 27/4 1699 i Dorpat (Carpelan

III s.933). Död 17/2 1758 i Borgå sn. Gift 29/6 1721 i Strängnäs

med VIII:228. Kapten. (Barn VII:114, Far IX:453, Mor IX:454).

VIII:228 mmmfffmm

Barbro Christina Hästesko-Fortuna (2:99). Född (1688?), 1/5 1698

(Elg.III s.782). Död 3/4 1771 i Borgå sn. Hon var först gift med

Carl Johan Norman. Gift i sitt andra gifte 29/6 1721 i Strängnäs

med VIII:227. (Barn VII:114, Far IX:455, Mor IX:456).

VIII:229 mmmffmff

Bernhard Georg Engelbrecht (2:100). Född 25/8 1698 (DGB 15

S.138). Död 30/3 1745. Gift med VIII:230. Advokat am Hofgericht

zu Greifswald (Barn VII:115, Far IX:457, Mor IX:458).

VIII:230 mmmffmfm

Christina Sophia von Böning (2:101). Gift med VIII:229. (Barn

VII:115).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 39

VIII:233 mmmfmfff

Ezechiel Austrell (2:104). Född 12/1 1669 i Östra Stenby

(Carpelan II s.118). Död 29/4 1748 i Lempäälä. Gift i sitt andra

gifte 21/3 1700 med VIII:234. Han var tidigare gift med Brita

Margareta Boije af Gennäs ,skild 1698. Inspektor på Numlax gård

i Nurmijärvi Hans far var kyrkoherde i Östergötland.

Historieböckerna i Östra Stenby börjar 1671 och

kommunionböckerna 1694. Pga orten och namnets likhet förmodas

kyrkoherden Austrelius ha varit hans far fastän han inte nämnes

i herdaminnet. (Barn VII:117, Far IX:465, Mor IX:466).

VIII:234 mmmfmffm

Sofia Maria Hästesko-Fortuna (2:105). Död 15/5 1743 i Tyrvis

(Elg.III s.782). Gift 21/3 1700 med VIII:233. (Barn VII:117, Far

IX:467, Mor IX:468).

VIII:235 mmmfmfmf

Johan Stenius (2:106). Död 1740 (GSÅ 17 s.113). Gift ca 1695 med

VIII:236. Kapellan i Vesilax 1708. (Barn VII:118, Far IX:469,

Mor IX:470).

VIII:236 mmmfmfmm

Helena Vesilaxius (2:107). Död ca 1731 (GSÅ 17 s.113,Genos 1946

s.66). Gift ca 1695 med VIII:235. (Barn VII:118, Far IX:471, Mor

IX:472).

VIII:237 mmmfmmff

Carl Christoffer von Kothen (2:108). Född troligen 1686 i

Nastola (Carpelan III s.637). Död 29/12 1739 i Merimasku. Gift

med VIII:238. Kapten vid Åbo läns infanterireg. (Barn VII:119,

Far IX:473, Mor IX:474).

VIII:238 mmmfmmfm

Anna Barbara Apolloff (2:109). Död 17/6 1757 i Nådendal

(Carpelan III s.637). Gift med VIII:237. (Barn VII:119, Far

IX:475, Mor IX:476).

VIII:239 mmmfmmmf

Carl Johan Jägerskiöld (2:110). Född 22/6 1707 i Rantasalmi

(Carpelan III s.562). Död 22/10 1758 i Harju. Gift 27/7 1736 i

Sääksmäki med VIII:240. Häradshövding 1747,lagman 1756. (Barn

VII:120, Far IX:477, Mor IX:478).

VIII:240 mmmfmmmm

Anna Sofia Ignatia (2:111). Född 31/7 1717 (Carpelan III s.562).

Död 22/5 1787 i Harju. Gift 27/7 1736 i Sääksmäki med VIII:239.

(Barn VII:120, Far IX:479, Mor IX:480).

VIII:241 mmmmffff

Georg Johan Grotenfelt (2:112). Född 10/3 1670 (Carpelan II

s.474). Död 8/1 1724 i Jorois. Gift 1703 med VIII:242. Kapten.

(Barn VII:121, Far IX:481, Mor IX:482).

VIII:242 mmmmfffm

Helena Willander (2:113). Född 1684 (Carpelan II s.474). Död

18/4 1760 i Jorois. Gift 1703 med VIII:241. (Barn VII:121, Far

IX:483, Mor IX:484).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 40

VIII:243 mmmmffmf

Anders Norrgren (2:114). Född ,från åldern räknat, ca 1705. Död

1737 i Rantasalmi (Sukukirja I s.62). Gift 11/9 1733 i Sääminge

med VIII:244. Bataljonspredikant. (Barn VII:122, Far IX:485, Mor

IX:486).

VIII:244 mmmmffmm

Katarina Charlotta Carstenius (2:115). Född 1713 (Släktbok II

sp.694). Död 21/8 1763 i Jorois. Gift i första giftet 11/9 1733

i Sääminge med VIII:243. Hon gifte sig andra gången med Erik

Frondell och tredje gången med Henrik Johan Affleck. (Barn

VII:122, Far IX:487, Mor IX:488).

VIII:245 mmmmfmff

Gustav Henrik Ehrnrooth (2:116). Döpt 13/4 1692 i Viborg

(Carpelan II s.275). Död 21/1 1759 i Rantasalmi. Gift 24/6 1727

med VIII:246. Major vid Savolax infanteriregemente 1749. (Barn

VII:123, Far IX:489, Mor IX:490).

VIII:246 mmmmfmfm

Christina Catharina Hästesko af Målagård (2:117). Född 1706 i

Savolax (Elg.III s.776). Död 11/11 1780 i Rantasalmi (Carpelan

II s.275). Gift 24/6 1727 med VIII:245. (Barn VII:123, Far

IX:491, Mor IX:492).

VIII:247 mmmmfmmf

Henrik Poppius (2:118). Född 4/1 1721 i Jockas (Uusi Sukukirja I

s.108). Död 5/9 1786 i Jockas (Sukukirja II s.1041). Gift 3/9

1752 i Borgå med VIII:248. Kyrkoherde i Jockas 1755, prost.

(Barn VII:124, Far IX:493, Mor IX:494).

VIII:248 mmmmfmmm

Katarina Nylander (2:119). Född 27/6 1732 (Släkten Nylander s.

41). Död 14/12 1802 i Jockas. Gift 3/9 1752 i Borgå med

VIII:247. (Barn VII:124, Far IX:495, Mor IX:496).

IX:3 fffffffmf

Diederich Maneke (6:18). Född um 1635. Död 1672 oder 1673 i

Boizenburg. Gift vor 1658 med IX:4. Bürger und Handelsmann in

Boizenburg. Er wird auch in dem Werk Stammtafel des Edlen

Geschlechtes der Manecke,Wismar 1733,genannt. (Barn VIII:2, Far

X:5, Mor X:6).

IX:4 fffffffmm

Ilsa Margareta Reinike (6:19). Död vor 4/12 1694 i Boizenburg.

Gift vor 1658 med IX:3. Sie vermählte sich zum zweiten Mal mit

Philippus Pfeiffer, Bürgermeister in Boizenburg in seiner ersten

Ehe 26.10.1674.Sie war 17.10.1674 als Witwe erwähnt.Als ihre

möglichen Väter kommen Hans und Christoffer Reinike in Frage.Sie

sind beide in der Kontributionsliste 1625 in Boizenburg genannt.

(Barn VIII:2).

IX:5 ffffffmff

Barthold Junge (6:20). Född um 1630. Död tot 1704. Gift vor 1658

med IX:6. Er vermählte sich zum zweiten Mal in Boizenburg

25.1.1675 mit Anna Möller. Koch in Boizenburg. Die Identität des

Vaters nur wahrscheinlich. (Barn VIII:3, Far X:9).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 41

IX:6 ffffffmfm

Margareta Steinfadt (6:21). Gift vor 1658 med IX:5. Sie ist

erstmals als Patin 12.8.1666 genannt und dadurch als Ehefrau

Bartholds erwiesen.(Dr.H.Genaust). (Barn VIII:3).

IX:7 ffffffmmf

Hans Voss (6:22). Född um 1620. Er vermählte sich vor 1650 mit

N.N.,Witwe Wulff. Gift 2/12 1672 i Boizenburg med IX:8.

Schlachter in Boizenburg. Die Identität des Vaters nur

wahrscheinlich. (Barn VIII:4, Far X:13).

IX:8 ffffffmmm

Catharina Lembken (6:23). Sie vermählte sich zu erst 29.10.1666

in Boizenburg mit Peter Lücke. Gift als Witwe 2/12 1672 i

Boizenburg med IX:7. (Barn VIII:4, Far X:15, Mor X:16).

IX:11 fffffmfmf

Albert Sander (6:26). (Barn VIII:6).

IX:13 fffffmmff

Otto Heinrich Schrader (6:28). Född 13/5 1649 i Bückeburg (ZNF

1931 S.169). Begraven 7/2 1704 i Bückeburg. Gift 25/11 1675 i

Bückeburg med IX:14. Bürgermeister in Bückeburg. (Barn VIII:7,

Far X:25, Mor X:26).

IX:14 fffffmmfm

Anna Catharina Wöbbeking (6:29). Född 28/8 1650 i Petzen (ZNF

1931 S.169). Begraven 17/6 1710 i Bückeburg. Gift 25/11 1675 i

Bückeburg med IX:13. (Barn VIII:7, Far X:27, Mor X:28).

IX:15 fffffmmmf

Ludolf Anton Münchhausen (6:30). Född 10/1 1653 i Stadthagen

(DFA 90 S.12,NFK 1987 S.1-5). Död 23/3 1723 i Stadthagen. Gift

23/4 1678 i Bückeburg med IX:16. Stadtmusikus und Hoforganist in

Bückeburg. (Barn VIII:8, Far X:29, Mor X:30).

IX:16 fffffmmmm

Anna Margarethe Bonorden (6:31). Döpt 16/9 1657 i Bückeburg (DFA

90 S.12). Begraven 23/7 1753 i Bückeburg. Gift 23/4 1678 i

Bückeburg med IX:15. (Barn VIII:8, Far X:31, Mor X:32).

IX:17 ffffmffff

Hans Bremer (1:902). Död före 24/8 1643 (Genos 1956 s.109-111).

Gift med IX:18. tyghandlare i Stockholm,tysk till börden,nämnes

29.4.1642. (Barn VIII:9).

IX:18 ffffmfffm

Maria Gese (1:903). Gift med IX:17. Hon gifte om sig 24.8.1643

med färgaren Georg Westenberg. (Barn VIII:9, Far X:35, Mor

X:36).

IX:19 ffffmffmf

Tobias Blume (1:906). Död före 1656. Gift 18/6 1643 i Stockholm

med IX:20. Han ingick 6.12.1653 i nytt äktenskap med Anna

Techlien,änka efter köpmannen Daniel Müller. Sockerbagare. Han

flyttade under drottning Kristinas regeringstid från sin hemstad

Spandau invid Berlin till Stockholm,där han blev kunglig

hovkonditor. (Barn VIII:10).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 42

IX:20 ffffmffmm

Agnes Pastor (1:907). Död omkring 1652. Gift 18/6 1643 i

Stockholm med IX:19. Släkten Pastor från Aachen i Sverige är

utredd i Svenska ättartal 1893 s.343- .Släkten i Tyskland finns

utredd i verket Hermann Friedrich Macco:Geschichte und

Genealogie der Familie Pastor (Aachen 1905).Det tyska verket

s.95-96 ger några namn av syskonskaran, som flyttade till

Stockholm på grund av förföljelserna.Den tyska källan vet

ingenting om familjens vidare öden och utvandringen. Förnamnen

säkerställer sammanhanget mellan uppgifterna.Dåförtiden brukade

man i synnerhet i Aachen ge namn åt barnen mycket strängt enligt

reglerna så att far- och morföräldrarnas namn förekommer i

familjen (vänligt meddelande av herr Alfred Blömer). Släkten var

protestantisk. (Barn VIII:10, Far X:39, Mor X:40).

IX:21 ffffmfmff

Erik Hentzig (1:914). Bonde i Hagsäter i Skärkind socken i

Östergötland,levde 1640. (Barn VIII:11).

IX:33 fffmfffff

Eskil Matsson Kukko (1:915). Död efter 1698 (AL Schwabe-Hansen).

Gift med IX:34. borgare i Uleåborg. (Barn VIII:17, Far X:65).

IX:34 fffmffffm

Margareta Grelsdotter (1:916). Gift med IX:33. (Barn VIII:17).

IX:35 fffmfffmf

Petrus Lundinus (1:917). Född 1629 i Pedersöre (hustru Sursill

N:o 8252). Död sannolikt 1670 i Pedersöre (Sursill). Gift 17/6

1660 med IX:36. kapellan i Pedersöre. (Barn VIII:18, Far X:69).

IX:36 fffmfffmm

Catharina Pictorius (1:918). Gift 17/6 1660 med IX:35. Hon gifte

om sig med Johan Hedman (Barn VIII:18, Far X:71, Mor X:72).

IX:37 fffmffmff

Georgius Georgii Gezelius (1:930). Född i Westmanland 1632 i

Romfartuna (Anrep:Sv. slägtb. I s.192). Död i Dalarna 17/12 1684

i Husby (AL Schwabe-Hansen). Gift 24/6 1660 med IX:38.

kyrkoherde i Husby. (Barn VIII:19, Far X:73, Mor X:74).

IX:38 fffmffmfm

Christina Columba (1:143). Gift 24/6 1660 med IX:37. (Barn

VIII:19, Far X:75, Mor X:76).

IX:39 fffmffmmf

Laurentius Johannis Prytz (1:78). Född 2/2 1627 i Söderköping

(Molin:Smolandi upsalienses s.111). Död i december 1692. Gift

21/5 1658 med IX:40. kyrkoherde och kontraktsprost i Pedersöre.

Han tog släktnamnet efter morfadern.Morfadern ges som fader

felaktigt i flera verk! (Barn VIII:20, Far X:77, Mor X:78).

IX:40 fffmffmmm

Maria Eosander (1:79). Född i Älvestads sn Östergötland 12/2

1635 i Tegneby (GSÅ 17 s.189). Död 15/5 1682 i Pedersöre (GSÅ

17). Gift 21/3 1658 med IX:39. Hennes bröder adlades Lillieroot

och Göthe. (Barn VIII:20, Far X:79, Mor X:80).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 43

IX:41 fffmfmfff

Erik Dahl (1:941). Begraven 22/5 1673 i Uleåborg

(Niedersächsische Ahnenstämme 4 s.27). Gift med IX:42. handlande

i Uleåborg. (Barn VIII:21, Far X:81).

IX:42 fffmfmffm

Katarina Markusdotter (1:942). Begraven 1716 i Torneå (Genos

1965 s.125). Gift med IX:41. (Barn VIII:21, Far X:83).

IX:43 fffmfmfmf

Mikael Mikaelsson Baltil (1:946). Begraven 3/6 1676 i Uleåborg

(Genos 1965 s.126,hustru Sursill N:o 6783). Gift med IX:44.

skulptör och borgare i Uleåborg. Möjligen hemma ifrån Frankrike.

(Barn VIII:22).

IX:44 fffmfmfmm

Katarina Forbus (1:801). Född ca 1640 (Genos 1965 s.126,Sursill

N:o 6783). Begraven 16/7 1691 i Ijo. Gift med IX:43. Hennes

andra man var Johan Turesson,handlande i Uleåborg.Hon själv var

också hemma ifrån Uleåborg. (Barn VIII:22, Far X:87, Mor X:88).

IX:45 fffmfmmff

Gabriel Gottleben (1:64). Född i Lübeck (Bergholm I s.514). Död

10/8 1673 i Björneborg. Gift med IX:46. borgare och rådman i

Björneborg. Hans bror Johann var född 8.1.1620 i Lübeck och

flyttade över till Riga. Johann Gottleben var rådman i Riga.Han

har talrika avkomlingar.Jämför ALU 1386 Ahnenliste Conradi. Om

Gabriel Gottlebens härstamning se också Niedersächsische

Ahnenstämme N:o 4 s.36. (Barn VIII:23, Far X:89, Mor X:90).

IX:46 fffmfmmfm

Christina Arctopolitana (1:961). Död 3/1 1687 (Genos 1944 s.148).

Gift med IX:45. (Barn VIII:23, Far X:91, Mor X:92).

IX:47 fffmfmmmf

Paulus Simonis Raumannus (1:947). Död 1682 (Genos 1934 s.73).

Gift 1650 med IX:48. kyrkoherde i Mouhijärvi 1662-1682. (Barn

VIII:24, Far X:93).

IX:48 fffmfmmmm

Agneta Henriksdotter (1:948). Begraven 12/2 1676 i Mouhijärvi

(Genos 1970 s.71). Gift 1650 med IX:47. (Barn VIII:24).

IX:51 fffmmffmf

Thomas Tacku (1:88). Död 1681 i Hvittis (Genos 1936 s.78). Gift

med IX:52. länsman. (Barn VIII:26, Far X:101, Mor X:102).

IX:52 fffmmffmm

Maria Nilsdotter Barck (1:89). Begraven 26/11 1676 i Hvittis

(Suur-Huittisten historia II s.799). Gift med IX:51. (Barn

VIII:26, Far X:103, Mor X:104).

IX:53 fffmmfmff

Petrus Thomae Procopaeus (1:354). Född ca 1600 i Uskela

(Carpelan I s.241). Död på hösten 1679 i Uskela. Gift med IX:54.

kapellan i S:t Bertils i Uskela. (Barn VIII:27, Far X:105).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 44

IX:54 fffmmfmfm

Margareta Larsdotter (1:355). Död före 1678 (Carpelan I s.241).

Gift med IX:53. (Barn VIII:27, Far X:107).

IX:56 fffmmfmmm

Kristina Collina (1:951). Född 1637 (Carpelan I s.242). Död 18/3

1722. Hennes härstammning tills vidare oforskad.Möjligtvis kunde

hennes far vara Jacobus Collinus kyrkoherde i Uskela.Jmf Genos

1945 s.85. (Barn VIII:28).

IX:57 fffmmmfff

Grels Vächter (1:952). Död 1683 i Åbo (Åbo i gen.häns.s.166).

Begraven 8/6 1683 i Åbo. Gift före 1657 med IX:58. borgare i Åbo.

(Barn VIII:29).

IX:58 fffmmmffm

Elisabet Jörensdotter (1:953). Gift före 1657 med IX:57. Hon var

tidigare gift med Eskil Wächtare. (Barn VIII:29).

IX:59 fffmmmfmf

Mikael Jakobsson Simola (1:954). Död kort före 13/9 1705 (Genos

1934 s.67). Gift med IX:60. borgare i Åbo. (Barn VIII:30).

IX:60 fffmmmfmm

Anna Mattsdotter Simola (1:955). Gift i Åbo med IX:59. (Barn

VIII:30, Far X:119).

IX:63 fffmmmmmf

Niclas Schultz (1:46). Född 28/6 1660 i Åbo (Åbo i

gen.häns.s.82). Död 17/10 1722 i Åbo. Gift 17/11 1685 i Åbo med

IX:64. handlande och köpman i Åbo. (Barn VIII:32, Far X:125, Mor

X:126).

IX:64 fffmmmmmm

Margareta Wittfooth (1:47). Född 8/10 1657 i Åbo (Åbo i

gen.häns.s.82). Död 5/11 1728 i Åbo. Gift 17/11 1685 i Åbo med

IX:63. (Barn VIII:32, Far X:127, Mor X:128).

IX:73 ffmffmfff

Påval Olofsson Weteläinen (1:545). Han nämnes 1641 med hustru

och 1664.Hans bröder var födda Henrik 1583 och Joseph 1591.

(Barn VIII:37, Far X:145).

IX:75 ffmffmfmf

Sigfrid Pörhö (1:957). Hans änka dog 17.2.1676 i Uleåborg. (Barn

VIII:38).

IX:81 ffmfmffff

Erik Sotasaari (1:958). Död ca 1699 i Kemi (Genos 1969 s.31).

Gift med IX:82. Husbonde. (Barn VIII:41).

IX:82 ffmfmfffm

Elin Hansdotter Kanto (1:959). Död 1704 (Genos 1969 s.31). Gift

med IX:81. (Barn VIII:41).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 45

IX:85 ffmfmfmff

Johan (1:808). Gift med IX:86. Bonde. (Barn VIII:43).

IX:86 ffmfmfmfm

Brita Eriksdotter (1:809). Gift med IX:85. (Barn VIII:43).

IX:87 ffmfmfmmf

Daniel Edin (1:810). Född på 1650-talet i Junsele (Hernösands

stifts herdaminne). Död 26/11 1708 i Åsele. Gift med IX:88.

Kyrkoherde i Åsele. Han förekommer i Svenska Antavlor som nummer

99:270. (Barn VIII:44, Far X:173).

IX:88 ffmfmfmmm

Magdalena Rockstadia (1:811). Född i Resele. Gift med IX:87.

Duktig och rifvande kvinna. Förekommer i Svenska Antavlor som

nummer 99:271. (Barn VIII:44, Far X:175, Mor X:176).

IX:89 ffmfmmfff

Nils Larsson Chore (1:818). Död drunknade sannolikt 1722 i

Torneå (Genos 1978 s.73). Gift med IX:90. Han var en av Torneås

mera betydande handelsmän. (Barn VIII:45, Far X:177).

IX:90 ffmfmmffm

Maria Olofsdotter (1:819). Död 5/4 1730 (Genos 1978 s.73). Gift

med IX:89. Hon blev omgift med handlanden Anders Murberg. (Barn

VIII:45).

IX:91 ffmfmmfmf

Olof Brynielsson (1:822). Gift med IX:92. Skräddare i Torneå.

(Barn VIII:46).

IX:92 ffmfmmfmm

Katarina Henriksdotter (1:823). Gift med IX:91. (Barn VIII:46).

IX:93 ffmfmmmff

Thomas Slått (1:824). Döpt 21/12 1666 i Gamlakarleby

(Karlebynejden Nr 4). Gift 12/12 1689 i Gamlakarleby med IX:94.

Borgare i Gamlakarleby. (Barn VIII:47, Far X:185, Mor X:186).

IX:94 ffmfmmmfm

Karin Hansdotter (1:825). Gift 12/12 1689 i Gamlakarleby med

IX:93. (Barn VIII:47, Far X:187).

IX:107 ffmmfmfmf

Sigfrid Danielis Sirenius (1:894). Död 1697 (Åbo stifts

herdaminne I s.417). Gift med IX:108. Kapellan i Hitis Han

nämnes 1674.Han hade tagit tillnamn efter hembyn Sirnäs i Kimito

. (Barn VIII:54, Far X:213).

IX:108 ffmmfmfmm

Kristina Hagert (1:895). Gift med IX:107. (Barn VIII:54).

IX:109 ffmmfmmff

Simon Polviander (1:763). Född sannolikt litet efter 1640 (Uusi

Sukukirja I s.394). Död 1711. Gift 23/7 1672 i Hvittis med

IX:110. Kyrkoherde i Ikalis (Barn VIII:55, Far X:217, Mor

X:218).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 46

IX:110 ffmmfmmfm

Anna Barck (1:764). Död i Askola i augusti 1729 i Kokemäki (Uusi

Sukukirja I s.394). Gift 23/7 1672 i Hvittis med IX:109. (Barn

VIII:55, Far X:219, Mor X:220).

IX:111 ffmmfmmmf

Johannes Wegelius (1:897). Född i Seinäjoki by ca 1660 i Ilmola

(hustru Sursill N:o 8667). Död 3/5 1725 i Tyrvis (Släktbok I

sp.814). Gift 1684 med IX:112. Kontraktsprost,kyrkoherde i

Tyrvis. (Barn VIII:56, Far X:221, Mor X:222).

IX:112 ffmmfmmmm

Kristina Lauraeus (1:898). Född i Kalajoki (Sursill N:o 8667).

Gift 1684 med IX:111. (Barn VIII:56, Far X:223, Mor X:224).

IX:113 ffmmmffff

Henrik Flege (1:776). Begraven 17/12 1695 i Åbo (Sukukirja I

s.438). Gift 1669 med IX:114. Handlande och borgare i Åbo

Släkten skall ha kommit från Holland enligt släkttraditionen.

(Barn VIII:57).

IX:114 ffmmmfffm

Kristina Hansdotter (1:777). Död 1710 i Åbo (Sukukirja I s.438).

Begraven 3/1 1711 i Åbo. Gift 1669 med IX:113. (Barn VIII:57,

Far X:227, Mor X:228).

IX:115 ffmmmffmf

Johan Schaefer (1:28). Begraven 26/4 1683 i Åbo (Åbo i gen.

hänseende s.74). Gift 1670 med IX:116. Han var tidigare gift med

Elisabet Wernle,som dog 1667. Borgmästare i Åbo 1663. (Barn

VIII:58, Far X:229, Mor X:230).

IX:116 ffmmmffmm

Anna Wittfooth (1:782). Död ca 1706 (man Sursill N:o 9143). Gift

1670 med IX:115. (Barn VIII:58, Far X:231, Mor X:232).

IX:117 ffmmmfmff

Olof Olofsson Skragge (4:900). Född 1645 (Carpelan III s.679).

Död 1734. Gift med IX:118. Han gifte om sig 1718. Korpral vid

Livreg. till häst. (Barn VIII:59, Far X:233).

IX:118 ffmmmfmfm

Maria Floréen (4:901). Gift med IX:117. (Barn VIII:59, Far

X:235).

IX:119 ffmmmfmmf

Per Styf (4:910). Gift med IX:120. Kornett vid Livreg. till häst.

(Barn VIII:60).

IX:120 ffmmmfmmm

Maria Falk (4:911). Född i Hög i Huggenäs (En Värmlandssläkts

Öden s.280). Gift med IX:119. (Barn VIII:60, Far X:239).

IX:121 ffmmmmfff

Henrik Aminoff (2:16). Född 8/11 1653 (Carpelan II s.14). Död

före 2/5 1687. Gift antagligen i juli 1676 med IX:122. Han var

tidigare gift med Sidonia Falkman. Överstelöjtnant. (Barn

VIII:61, Far X:241, Mor X:242).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 47

IX:122 ffmmmmffm

Hedvig Elisabet Cronman (2:17). Född 11/11 1662 (Släkten Aminoff

s.39). Död 14/8 1699 (Carpelan II s.14). Gift antagligen i juli

1676 med IX:121. Hon gifte sig om med överstelöjtnanten Simon

von Rohr. (Barn VIII:61, Far X:243, Mor X:244).

IX:123 ffmmmmfmf

Daniel Dreffling (2:18). Född på Brunseryd 6/12 1675 i Marbäck

(Elg IV s.739). Död 24/4 1723 i Bolmsö. Gift i hans andra gifte

11/9 1706 med IX:124. Han hade tidigare varit gift med Christina

Juliana Berghman. Häradshövding i Vestbo,Östbo och Sunnerbo. Han

adlades 21.1.1705 Lillienberg. (Barn VIII:62, Far X:245, Mor

X:246).

IX:124 ffmmmmfmm

Christina Margareta Stiernklo (2:19). Född 1687 (Elg. VII s.662).

Död på Toftnäs 13/10 1767 i Bolmsö. Gift 11/9 1706 med IX:123.

(Barn VIII:62, Far X:247, Mor X:248).

IX:125 ffmmmmmff

Bernt Vilhelm von Gertten (2:20). Född 1656 i Karelen (Carpelan

II s.418). Död i juni 1710. Begraven i Säminge. Gift med IX:126.

Kapten. (Barn VIII:63, Far X:249, Mor X:250).

IX:126 ffmmmmmfm

Christina Gertruda von Gagenholtz (2:21). Död 15/4 1741

(Carpelan II s.418). Begraven i Tammela. Gift med IX:125. (Barn

VIII:63, Far X:251, Mor X:252).

IX:127 ffmmmmmmf

Olof Wallenstierna (2:22). Född 20/5 1672 i Åbo (Carpelan IV

s.1289). Död 23/2 1740 i Åbo (Sursill N:o 8462). Gift i sitt

första äktenskap 1701 med IX:128. Han gifte sig om 1721 med

Brita Eleonora Lillieflycht. Hovrättsråd i Åbo hovrätt. (Barn

VIII:64, Far X:253, Mor X:254).

IX:128 ffmmmmmmm

Agnes Margareta Ribe (2:23). Född 1677 (Carpelan IV s.1290). Död

1720. Gift 1701 med IX:127. (Barn VIII:64, Far X:255, Mor

X:256).

IX:137 fmfffmfff

Reinhold Witting (3:900). Född 21/1 1629 i Nykarleby (GSÅ 11

s.369). Död 19/2 1667. Gift med IX:138. Löjtnant. (Barn VIII:69,

Far X:273, Mor X:274).

IX:138 fmfffmffm

Brita Hansdotter (3:901). Gift med IX:137. Hon flyttade 1700

till Viborg. (Barn VIII:69, Far X:275).

IX:139 fmfffmfmf

Abraham Brunnerus (3:909). Född 11/8 1644 i Hauho (GSÅ 5 s.25).

Död 12/2 1697 i Jockas. Gift 9/10 1666 med IX:140. Kyrkoherde i

Jockas 2.4.1681. (Barn VIII:70, Far X:277, Mor X:278).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 48

IX:140 fmfffmfmm

Anna Herkepaeus (3:910). Gift 9/10 1666 med IX:139. (Barn

VIII:70, Far X:279, Mor X:280).

IX:141 fmfffmmff

Jakob Sabelhierta (4:4). Död 1685 (Elg. VI s.663). Gift med

IX:142. Ryttmästare. Han ägde Sannäs i Borgå sn. (Barn VIII:71,

Far X:281, Mor X:282).

IX:142 fmfffmmfm

Helena von Berg (4:5). Död efter 1704 (Elg. VI s.663). Gift med

IX:141. (Barn VIII:71, Far X:283, Mor X:284).

IX:143 fmfffmmmf

Gustaf Bosin (4:6). Död i slaget vid =O<1Lund>= 4/12 1676 (Carp.

2 s.144). Gift med IX:144. Löjtnant. Ägde jord i Borgå sn,

Lampis och Janakkala. (Barn VIII:72, Far X:285, Mor X:286).

IX:144 fmfffmmmm

Anna Grothusen (4:7). Död före 1699 (Carp. 2 s.144, Elg. III

s.176). Gift med IX:143. (Barn VIII:72, Far X:287, Mor X:288).

IX:149 fmffmfmff

Erlandus Svenonis Faxelius (3:804). Född 1629 (Elg.II s.102).

Död 17/2 1691 i Kila sn (Edestam 4 s.162). Gift i sitt första

gifte 1660 med IX:150. Han gifte sig om 1681 med Clara Kolthoff

. Kyrkoherde i Kila pastorat av Karlstads stift,kontraktsprost.

(Barn VIII:75, Far X:297, Mor X:298).

IX:150 fmffmfmfm

Maria Strokirk (3:805). Död före 1681 (Anrep:Sv.slägtboken III

s.252). Gift 1660 med IX:149. (Barn VIII:75, Far X:299, Mor

X:300).

IX:151 fmffmfmmf

Benedictus Svenonis Caméen (3:806). Född tvilling 5/5 1635 i

Fryksdalen (Elg.I s.727). Död 5/9 1704 i Karlstad (Edestam 1

s.27). Gift 1663 med IX:152. Superintendent i Karlstad 19.3.1693.

Se om honom även Svenska män och kvinnor II s.5. (Barn VIII:76,

Far X:301, Mor X:302).

IX:152 fmffmfmmm

Christina Carlberg (3:807). Född 20/11 1644 (Elg.I s.727). Död

1715. Gift 1663 med IX:151. (Barn VIII:76, Far X:303, Mor

X:304).

IX:157 fmffmmmff

Lars Bratt (3:852). Född på 1640-talet (Sv.ättartal 1891 s.121).

Död ca 1690. Gift ca 1677 med IX:158. Handlande och rådman i

Filipstad, brukspatron. (Barn VIII:79, Far X:313, Mor X:314).

IX:158 fmffmmmfm

Elisabeth Fernell (3:853). Född 1658 (Sv.ättartal 1891

s.121,Elg.V s.373). Död 1718. Gift ca 1677 med IX:157. Hon gifte

sig om 1691 med Christian Nackreij. (Barn VIII:79, Far X:315).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 49

IX:159 fmffmmmmf

Henrik Jacobsson Herwegh (3:869). Född ca 1645 (SBL XVIII

s.740-741). Död ca 1711. Han var gift åtminstone två gånger.

Först med Sara Engel Wallgren och senare med Catharina

Svensdotter, som kunde vara mor till Eva. Se närmare

Leijonhufvud s.448,Edestam 2 s.127 och En Värmlandssläkts Öden

s.183-. Brukspatron, handlande och rådman i Filipstad (Barn

VIII:80, Far X:317).

IX:179 fmfmmffmf

Mårten Jöransson Katila (1:400). Gift med IX:180. Husbonde.

Koivisto nämner i Euran ... historia I s.204 och 211 Mårten

Jöransson i huset Knuutila och hans far och farfar. Om han är

vår Mårten Jöransson måste forskas närmare. (Barn VIII:90).

IX:180 fmfmmffmm

Susanna Magnusdotter (1:401). Begraven 20/3 1692 i Eura

(Krouwilan suku s.45). Gift med IX:179. (Barn VIII:90).

IX:181 fmfmmfmff

Jöran Simonsson (1:402). Begraven 10/12 1699 i Eura (Krouwilan

suku s.101). Gift med IX:182. Husbonde i Eura 1656-1684. Hans

härstamning på fäderne är tagen från Euran ... historia I s.211,

som nämner husbönderna i Mestilä by i huset Perhe. (Barn

VIII:91, Far X:361).

IX:182 fmfmmfmfm

Lisa (1:403). Begraven 6/6 1697 i Eura (Krouwilan suku s.101).

Gift med IX:181. (Barn VIII:91).

IX:183 fmfmmfmmf

Michael Olofsson Lamppu (1:404). Död före 1724 (Krouwilan suku

s.101). Gift med IX:184. Skattebonde i Lamppu i Sorkkinen by i

Eura 1679-1713. Euran ... historia I s.204. (Barn VIII:92).

IX:184 fmfmmfmmm

Brita Jakobsdotter (1:405). Död före 1721 (Krouwilan suku s.101).

Gift med IX:183. (Barn VIII:92).

IX:191 fmfmmmmmf

Michael Maexmontan (3:702). Död 4/6 1719 (Sukukirja II s.830).

Gift med IX:192. Kapellan i Lembois 1699. (Barn VIII:96, Far

X:381, Mor X:382).

IX:192 fmfmmmmmm

Maria Rothovius (3:703). Gift med IX:191. (Barn VIII:96, Far

X:383, Mor X:384).

IX:193 fmmffffff

Nicolaus Petri Gadelius (3:751). Född ca 1650. Räntmästare i

Finland (Strengnes st. hm. II s.610). Student i Uppsala 1669

(A.Byman). (Barn VIII:97, Far X:385, Mor X:386).

IX:195 fmmffffmf

Jonas Vanzonius (3:742). Död 1688 (Alf Byman). Gift med IX:196.

Kyrkoherde i Sagu socken 12.11.1663. (Barn VIII:98, Far X:389,

Mor X:390).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 50

IX:196 fmmffffmm

Dorothea von Thun (3:743). Gift med IX:195. Nämnes 1714 som

flykting i Sverige (GSÅ 28 s.126). Svenska ättartal 1908

behandlar s.218 en släkt Thun, men stammfadern Michael har inte

en dotter med namnet Dorothea. Släkten förekommer i Norrköping.

Elgenstierna VI s.530 behandlar släkten Thun från Nyköping.

Släkten adlades senare Rosenström. Denna släkt är bara delvis

utredd och kunde vara samma släkt och förklara varför man har

använt von framför namnet. (Barn VIII:98).

IX:199 fmmfffmmf

Mårten Mårtensson Tolpo (3:762). adlad Losköld. Född 1634 (Elg.V

s.78,Ramsay s.275). Död 15/5 1709 i Akkas (Elg.V s.78). Gift med

IX:200. Häradshövding i Sääksmäki härad 3.4.1685. (Barn

VIII:100, Far X:397, Mor X:398).

IX:200 fmmfffmmm

Christina Rosendal (3:763). Född 1647 (Elg.VI s.475). Död 1712 i

Akkas. Gift med IX:199. (Barn VIII:100, Far X:399, Mor X:400).

IX:201 fmmffmfff

Johan Krook (3:608). Död i november 1740 i Artsjö (Genos 1975

s.16). Gift 1680 med IX:202. Ombudsman på Artsjö gård. (Barn

VIII:101, Far X:401, Mor X:402).

IX:202 fmmffmffm

Maria Sprint (3:609). Död troligen under Stora ofreden under

flykten i Sverige (Genos 1975 s.16). Gift med IX:201. (Barn

VIII:101, Far X:403, Mor X:404).

IX:203 fmmffmfmf

Jakob Printz (3:610). Född 1658 i Kexholm (Sukukirja II s.1052).

Död under flykten 1713 i Gamla Karleby. Gift 1692 med IX:204.

Prost i Pyttis (Barn VIII:102, Far X:405, Mor X:406).

IX:204 fmmffmfmm

Maria Simonsdotter Hoppenstång (3:611). Begraven 18/12 1726 i

Pyttis (Sukukirja II s.1052). Gift 1692 med IX:203. (Barn

VIII:102, Far X:407, Mor X:408).

IX:205 fmmffmmff

Nikolaus Sternell (3:612). Född 6/1 1667 i Boteå (Elg.I s.788).

Död 26/8 1744 i Säbrå. Gift 28/5 1702 i Dingtuna sn med IX:206.

Superintendent i Härnösands stift 22.2.1728. (Barn VIII:103, Far

X:409, Mor X:410).

IX:206 fmmffmmfm

Margareta Charlotta Cederström (3:613). Född 5/9 1684 (Elg.I

s.788 och 807). Gift 28/5 1702 i Dingtuna sn med IX:205. (Barn

VIII:103, Far X:411, Mor X:412).

IX:207 fmmffmmmf

Håkan Stridsberg (3:614). Född ca 1680 i Boteå sn (Fritiof

Wilhelmson:Släkten Stridsberg). Död 17/4 1743 (Elg.VIII s.218).

Gift 11/1 1710 med IX:208. Assessor i Svea hovrätt 1741. (Barn

VIII:104, Far X:413, Mor X:414).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 51

IX:208 fmmffmmmm

Margareta Vendla Teet (3:615). Född 1683 (Elg.VIII s.218). Död

9/7 1750. Gift 11/1 1710 med IX:207. (Barn VIII:104, Far X:415,

Mor X:416).

IX:225 fmmmfffff

Mathias Werner Peltzer (7:8). Döpt 20/5 1668 i Stolberg (ALU

1389). Död 16/7 1712 i Stolberg (Macco S.112). Gift 19/2 1702 i

Stolberg med IX:226. Kupfermeister. Er und seine Frau sind Ahnen

vom Herrn Werner Esser, der seine Ahnenliste freundlich

übersandt hat. Diese Ahnenliste ist in ALU unter der Nummer 1389

gekannt. Der Forschungsstand ist 31.3.1981. Diese und weitere

Ahnen sind in AL Kulbach von Frau Karina Kulbach sehr gründlich

geforscht. (Barn VIII:113, Far X:449, Mor X:450).

IX:226 fmmmffffm

Sara Lynen (7:9). Född 25/11 1674 i Stolberg (ALU 1389). Död

nach 1725. Gift 19/2 1702 i Stolberg med IX:225. Sie vermählte

sich später mit Leonard von Asten. (Barn VIII:113, Far X:451,

Mor X:452).

IX:227 fmmmfffmf

Johannes Lach (7:10). Gift med IX:228. Prediger in Stolberg

(Barn VIII:114, Far X:453, Mor X:454).

IX:228 fmmmfffmm

Gertrud Schleicher (7:11). Gift med IX:227. (Barn VIII:114, Far

X:455, Mor X:456).

IX:229 fmmmffmff

Leonhard Schleicher (7:12). Född 15/1 1693 i Stolberg (A. und E.

S.92). Död 23/2 1745 i Stolberg. Gift 26/10 1722 i Stolberg med

IX:230. Messingfabrikant und Kupfermeister in Stolberg. (Barn

VIII:115, Far X:457, Mor X:458).

IX:230 fmmmffmfm

Ida Gertrud Huppertz (7:13). Född 31/7 1692 i Düren (A. und E. I

S.92). Död 4/9 1774 i Stolberg. Gift 26/10 1722 i Stolberg med

IX:229. (Barn VIII:115, Far X:459, Mor X:460).

IX:231 fmmmffmmf

Johann Adolf Peltzer (7:14). Född 24/3 1694 i Stolberg (A. und

E. I S.104). Död 24/7 1740 i Stolberg. Gift 25/8 1715 i Stolberg

med IX:232. Messingfabrikant und Kupfermeister zu Stolberg.

(Barn VIII:116, Far X:461, Mor X:462).

IX:232 fmmmffmmm

Adelheid Prym (7:15). Född 2/2 1690 i Stolberg (A. und E. I

S.104). Död 19/6 1777 i Stolberg. Gift 25/8 1715 i Stolberg med

IX:231. (Barn VIII:116, Far X:463, Mor X:464).

IX:233 fmmmfmfff

Sigismund Esser (7:924). Gift med IX:234. Er wohnte in

Schevenhütte. Mitteilung vom Herrn G.Leps. (Barn VIII:117).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 52

IX:234 fmmmfmffm

Maria Schieren (7:925). Gift med IX:233. Sie wohnte in

Schevenhütte. (Barn VIII:117).

IX:235 fmmmfmfmf

Johann Arnold Thielen (7:926). Man schrieb den Namen auch

Thelen. Född 24/6 1685 i Binsfeld. Död 27/8 1762 i Binsfeld.

Gift in seiner ersten Ehe med IX:236. Er verheiratete sich zum

zweiten mal am 25.2.1718 in Binsfeld mit Christina Harff, die

1691 geboren war. Sie starb am 8.10.1746 in Binsfeld.

Schmied,offensichtlich später Burghalfe auf der Burg Weisweiler.

Das Geschlecht wird in dem Buch Die Familien

Thelen-Borgs-Katterbach und Herhahn (von Franz Hermann Kemp,

Bonn 1956) behandelt. Vergleiche S.45 (Freundliche Mitt. von

Herrn N.J. Basqué). (Barn VIII:118, Far X:469, Mor X:470).

IX:236 fmmmfmfmm

Catharina Pütz (7:927). Född 1/3 1684 i Stockheim. Gift in der

ersten Ehe des Mannes med IX:235. (Barn VIII:118, Far X:471, Mor

X:472).

IX:237 fmmmfmmff

Tillmann Leers (7:928). Född 9/11 1677 i Pissenheim (Die Fam.

Thelen- ... S.41). Död 9/7 1747 i Binsfeld. Gift 27/3 1707 i

Binsfeld med IX:238. Halfe in Pissenheim. (Barn VIII:119, Far

X:473, Mor X:474).

IX:238 fmmmfmmfm

Gertrud Thelen (7:929). Född 30/1 1684 i Binsfeld (Die Fam.

Thelen- ... S.41). Död nach 1754 (DGB 17 S.325). Gift 27/3 1707

i Binsfeld med IX:237. (Barn VIII:119, Far X:475, Mor X:476).

IX:239 fmmmfmmmf

Joan Adam Zilcken (7:932). Född 1659 (MWGfF V Sp.285). Död 1747

i Langendorf. Gift in seiner ersten Ehe 14/1 1705 i Langendorf

med IX:240. Er vermählte sich in zweiter Ehe 1716 mit Elisabeth

Roggendorff. Burghalfe zu Langendorf. (Barn VIII:120, Far X:477,

Mor X:478).

IX:240 fmmmfmmmm

Catharina Schudders (7:933). Död 17/9 1716 i Langendorf (MWGfF V

Sp.285). Gift 14/1 1705 i Langendorf med IX:239. (Barn

VIII:120).

IX:291 mffmfffmf

Erik Nilsson Aspegren (1:829). Begraven i Sijkanemi kyrckia 25/2

1672 i Viborg (GSÅ 12 s.164). Gift 1640 med IX:292. Lantmätare i

Stranda härad. Bosatte sig i Viborg (Suomen maanmittarit

1628-1928 s.1). Hans möjliga sammanhang med andra släkter

Aspegren har jag tills vidare inte kunnat hitta. (Barn

VIII:146).

IX:292 mffmfffmm

Anna Margareta von Konow (1:154). Född ca 1620 i Mark

Brandenburg (von Konow,Adliga ätten von Konow). Gift 1640 med

IX:291. Hon åtföljde föräldrarna till Ingermanland 1631. (Barn

VIII:146, Far X:583, Mor X:584).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 53

IX:293 mffmffmff

Paulus Thesleff (1:836). Död före 17/12 1658 (Släktbok ny följd

sp.146). Gift ca 1632 med IX:294. Förvaltare på Nisalaks i

Säkkijärvi nära Viborg. (Barn VIII:147, Far X:585, Mor X:586).

IX:294 mffmffmfm

Margareta Mårtensdotter (1:837). Död efter 1667 i Viborg (Sl.b.

ny följd sp.146). Gift ca 1632 med IX:293. (Barn VIII:147).

IX:297 mffmfmfff

Erik Bohm (1:841). Död 1674 i Rantasalmi (Joroinen I s.386).

Gift med IX:298. Kornett. Instämdes 14.11.1662 tillsammans med

löjtnanten Jonas Falck till Hollola och Tennilä ting (Genos 1977

s.116). (Barn VIII:149).

IX:298 mffmfmffm

Maria Elisabet von Maule (1:842). Död 92 år gammal 1720

(Joroinen I s.386). Gift med IX:297. (Barn VIII:149, Far X:595).

IX:309 mffmmfmff

Hans Jöransson Påsa (1:845). Född ca 1610 (GSÅ 42 s.171). Död

Stupade i mars 1677 i Skåne (GSÅ 42 s.172). Gift redan ca 1632

med IX:310. Ryttarkorpral i Viborgs läns kavalleriregemente.

(Barn VIII:155, Far X:617, Mor X:618).

IX:310 mffmmfmfm

Juditta Mårtensdotter (1:846). Död senast 1677 (GSÅ 42 s.172).

Gift redan ca 1632 med IX:309. (Barn VIII:155).

IX:311 mffmmfmmf

Nils Knutsson Kasukka (1:844). Länsman. Riksdagsman 1672. (Barn

VIII:156).

IX:335 mfmffmmmf

Henrik Blanckenhagen (1:854). Begraven 15/4 1691 i Nyen (Genos

1980 s.68). Gift med IX:336. Rådman i Nyen. (Barn VIII:168, Far

X:669, Mor X:670).

IX:336 mfmffmmmm

X. X. (1:855). Begraven 13/3 1688 i Nyen (Genos 1980 s.68). Gift

med IX:335. (Barn VIII:168).

IX:341 mfmfmfmff

Hans Tomasson Starck (1:858). Född 12/5 1594 (Carpelan IV

s.1091). Död 20/2 1671. Gift med IX:342. Han gifte om sig ca

1661 med Elisabet Frijs i hennes andra gifte. Löjtnant. Ärvde

Stormälö i Pargas och genom sitt 1. gifte Ekstensholm (Lapila) i

Nådendals lf samt Könikkälä i Nousis. (Barn VIII:171, Far

X:681).

IX:342 mfmfmfmfm

Christina Svärd (1:24). Gift med IX:341. Ärvde Lappila i

Nådendals landsförsamling,som sålunda kom till ätten Starck.

(Barn VIII:171, Far X:683, Mor X:684).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 54

IX:343 mfmfmfmmf

Håkan Andersson Pryss (1:256). Född 16/6 1610 i Östergötland

(Carpelan III s.836). Död 9/2 1667 i Åbo. Gift med IX:344.

Rådman i Åbo. (Barn VIII:172, Far X:685).

IX:344 mfmfmfmmm

Kerstin Arvidsdotter Frisia (1:257). Född 1623 (Carpelan III

s.836). Gift med IX:343. (Barn VIII:172, Far X:687, Mor X:688).

IX:345 mfmfmmfff

Clemet Jakobsson (1:870). Död senast 1667 (Genos 1961 s.23).

Gift med IX:346. Kronobefallningsman i Nedre Sääksmäki härad.

(Barn VIII:173).

IX:346 mfmfmmffm

Brita Andersdotter (1:871). Död före 1697 (Genos 1961 s.23).

Gift med IX:345. Hon gifte om sig först med länsmannen i Urdiala

Jakob Thomasson Törnqvist och senare med kapellanen i Vichtis

Joakim Vahenius. (Barn VIII:173).

IX:347 mfmfmmfmf

Bartold Festing (1:872). Född 25/7 1634 i Lybeck (Carpelan:Åbo i

genealogiskt hänseende s.5). Död 8/3 1692 i Åbo. Gift 27/5 1662

i Åbo med IX:348. Handelsman i Åbo,riksdagsman 1675. Han kom

till Åbo 15.5.1651. (Barn VIII:174, Far X:693, Mor X:694).

IX:348 mfmfmmfmm

Elin Schultz (1:881). Född ca 1645 (Åbo i gen h. s.77). Begraven

i trappkoret i Åbo domkyrka 2/11 1724 i Åbo. Gift 27/5 1662 i

Åbo med IX:347. (Barn VIII:174, Far X:695, Mor X:696).

IX:351 mfmfmmmmf

Mattias Wilstadius (1:875). Död tidigast 1731 (Åbo i gen. h.

s.164). Gift med IX:352. Kapten. Först vid Åbo läns inf.-reg.

och senare vid Tavastehus läns inf.-reg. (Lewenhaupt s.762).

(Barn VIII:176, Far X:701, Mor X:702).

IX:352 mfmfmmmmm

Margareta Forsman (1:876). Född 1667 (Åbo i gen. h. s.164). Död

1/4 1744 i Åbo. Gift med IX:351. (Barn VIII:176).

IX:353 mfmmfffff

Gustaf Allenius (1:879). Död 1693 i Nousis (Släktbok I sp.315).

Gift på Storby på Luonnonmaa ö 7/1 1673 i Nådendal med IX:354.

Kyrkoherde i Nousis. (Barn VIII:177, Far X:705, Mor X:706).

IX:354 mfmmffffm

Maria Jägerhorn (3:1). Född 10/7 1636 (Släktbok I sp.315). Död

tidigast 1709. Gift i andra giftet 7/1 1673 i Nådendal med

IX:353. Hon var tidigare gift med Jakob Caringius. (Barn

VIII:177, Far X:707, Mor X:708).

IX:355 mfmmfffmf

Johan Mattsson Fordell (3:890). Född 23/1 1619 i Kimito

(Släktbok I sp.315). Död 19/1 1691 i Merimasku. Gift med IX:356.

Hans härstamning är inte ännu tillräckligt forskad. Släkten

behandlas i HTF 1965 s.30,HTF 1963 s.100,HTF 1964 s.51-54, SoH

1971 Nr 2 s.385-392,Hist.ark. 15:89,105 och 21:I:6:2. Också

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 55

Biografinen nimikirja behandlar släkten.Genos 1981 s.1- berättar

om släktens grenar. Lokalhistoria kan också hjälpa,före man

själv börjar söka vidare. (Barn VIII:178).

IX:356 mfmmfffmm

Brigitta Jakobsdotter (3:891). Född 16/4 1649 i Letala (Släktbok

I sp.315). Död 16/4 1694 i Merimasku. Gift med IX:355. (Barn

VIII:178).

IX:357 mfmmffmff

Arvid Florinus (1:25). Död 1707 (Släktbok II sp.396). Gift 1670

med IX:358. Kyrkoherde i Ackas (Barn VIII:179, Far X:713, Mor

X:714).

IX:358 mfmmffmfm

Susanna Schilling (1:319). Gift med IX:357. (Barn VIII:179, Far

X:715, Mor X:716).

IX:359 mfmmffmmf

Olof Eriksson Edner (1:689). Död 1693 (Åbo i gen h. s.182). Gift

med IX:360. Inspektor över småtullarna i Åbo Hans härstamning är

oklar.Tamelanders samling i Riksarkivet över tulltjänstemän

hjälper inte heller vidare. (Barn VIII:180).

IX:360 mfmmffmmm

Margareta Lindeman (1:26). Död 1697 i Åbo (Åbo i gen h. s.182).

Gift med IX:359. Hon gifte om sig med Aron Hoffrén. (Barn

VIII:180, Far X:719, Mor X:720).

IX:361 mfmmfmfff

Petter Pettersson Oxe (1:584). Gift med IX:362. Tullskrivare i

Wisby (Barn VIII:181).

IX:362 mfmmfmffm

X. Persdotter (1:585). Gift med IX:361. (Barn VIII:181, Far

X:723, Mor X:724).

IX:369 mfmmmffff

Johan Barck (1:893). Död 1690 i Hvittis (Satakuntalaisen

osakunnan matrikkeli I s.64). Begraven 21/9 1690 i Hvittis. Gift

1/1 1675 i Hvittis med IX:370. Fogde. Se Suur-Huittisten

historia II s.782. (Barn VIII:185, Far X:737, Mor X:738).

IX:370 mfmmmfffm

Margareta Callia (1:741). Begraven 11/10 1691 i Hvittis

(Satakuntalaisen osakunnan matrikkeli I s.64). Gift 1/1 1675 i

Hvittis med IX:369. (Barn VIII:185, Far X:739, Mor X:740).

IX:371 mfmmmffmf

Gabriel Gottleben (1:534). (Barn VIII:186). Anförlust, se

VIII:23.

IX:372 mfmmmffmm

Sofia Paulinus (1:535). (Barn VIII:186). Anförlust, se VIII:24.

IX:373 mfmmmfmff

Johan Mattsson Sonck (1:749). Gift med IX:374. Borgare i Vasa

Han torde ha flyttat från Raumo till Vasa före 1675. Hans

härstamning är oklar, men han kan vara son till Matts Henriksson

Sonck.Jämför Genos 1940 s.5. (Barn VIII:187).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 56

IX:374 mfmmmfmfm

Elsa Olofsdotter Gavelin (1:746). Gift med IX:373. (Barn

VIII:187, Far X:747, Mor X:748).

IX:375 mfmmmfmmf

Andreas Fant (1:750). Död 1691 (GSÅ 10 s.71). Gift med IX:376.

Kyrkoherde i Lillkyro 1669. (Barn VIII:188, Far X:749, Mor

X:750).

IX:376 mfmmmfmmm

Karin Gammal (1:27). Gift med IX:375. (Barn VIII:188, Far X:751,

Mor X:752).

IX:377 mfmmmmfff

Henrik Smahl (1:754). Död sannolikt före 1724. Han dyker upp för

första gången i mantalslängden i Borgå 1691 s.617 och då med sin

hustru Cirstin.År 1693 nämnes Cirstin igen,men 1694 bara

hustru.Mantalslängderna för 1695-1702 fattas och enligt Panelius

(Gårdar och gårdsägare i Borgå på 1600- och 1700-talen s.163)

flyttade Henrik till Pernå. I borgå sålde han 1700 sin gårdstomt

till Lars Gillstadius. Mantalslängderna för Pernö fattas också

från 1695 till 1702. I mtl 1703 s.2972 träffas arrendator Henrik

Smahl utan hustru. Följande mtl 1706 s.283 nämner Lisa som

hustru.Hans första hustru Cirstin torde ha dött tidigare.År 1708

nämnes Lisa ännu,men 1711-1712 heter hustrun Anna.Enligt

Panelius överlevde Anna Petman sin man.Följande mtl 1724 nämner

inte mera Henrik och hans änka gifte om sig 1724 med Anders

Nessin.Det verkar troligt, att Cirstin var mor till Johan

Smahl,men man kan inte vara säker. (Barn VIII:189, Far X:753).

IX:379 mfmmmmfmf

Anders Samuelsson (1:756). Död efter 1726 (mtl 1726). Gift

1691/1693 med IX:380. Länsman i Pernå 1701. Han förekommer i mtl

åtminstone 1691-1726. (Barn VIII:190, Far X:757).

IX:380 mfmmmmfmm

Maria Buller (1:757). Född ca 1676 (räknat). Död ,61 år, 15/5

1737 i Pernå. Gift 1691/1693 med IX:379. Hennes plats i släkten

Buller är ännu oforskad. Hon träffas 1693 i mtl med sin man.

(Barn VIII:190).

IX:383 mfmmmmmmf

Andreas Streng (1:759). Född 1635 (Bergholm II s.1263). Död 1691

(Genos 1985 s.168). Gift 1675 med IX:384. Han var bara en gång

gift,Bergholm uppger felaktigt Agneta som I hustru. Kyrkoherde i

Sibbo (Barn VIII:192, Far X:765).

IX:384 mfmmmmmmm

Maria Winblad (1:760). Gift 1675 med IX:383. (Barn VIII:192, Far

X:767, Mor X:768).

IX:429 mmfmfmmff

Niklas Walding (3:500). Född ca 1645. Död 1696 i Nyen (Genos

1969 s.93). Gift i sitt första gifte före 25/4 1674 med IX:430.

Hans andra hustru Margareta Blom nämnes som änka 23.9.1697.

Rådman i Nyen. Anna Walding, som var gift med Georg Wright och

som levde ännu 1698 (Carpelan IV s.1346), var hans syster. Nyens

rr 7.3.1694 (n8:62) Rådman Hr Niclas Waldings systerson

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 57

handelsman i Narva Hr Jöran Wricht. (Georg Luther). Amptmannen i

Capurie Matthias Walding nämnes 1685-88, men 17.4.1695 var han

död enligt Narva rr (Georg Luther). I Pommern i Stolp nämnes

Vinzenz Walding, Schwertfeger Str 1581 (Schuppius,Die

Familiennamen von Stolp und Umgebung s.61). (Barn VIII:215).

IX:430 mmfmfmmfm

X. Zachariasdotter (3:501). Gift i mannens första gifte före

25/4 1674 med IX:429. (Barn VIII:215, Far X:859, Mor X:860).

IX:431 mmfmfmmmf

Victor Gröön (3:513). Född omkr. 1640 (kalkyl). Gift med IX:432.

Arrendator i Kexholm Herr Kurt Sandqvist har mycket grundligt

forskat släkten och vänligen 21.3.1990 meddelat uppgifter om

Victor Grööns hustrus härstamning. Sukuviesti 1981 nro 3 s.8

behandlar släkten. (Barn VIII:216, Far X:861, Mor X:862).

IX:432 mmfmfmmmm

Margareta von Borgen (3:921). Född omkr. 1640- 1645 (kalkyl).

Gift med IX:431. (K.Sandqvist). (Barn VIII:216, Far X:863, Mor

X:864).

IX:433 mmfmmffff

Erik Tomasson (3:516). Död ca 1686 i Hattula (Släktbok n.f. III

sp.111). Gift före 1653 med IX:434. Löjtnant. (Barn VIII:217,

Far X:865, Mor X:866).

IX:434 mmfmmfffm

Margareta Eskilsdotter (3:517). Död efter 1682 (Släktbok n.f.

III sp.111). Gift före 1653 med IX:433. (Barn VIII:217).

IX:435 mmfmmffmf

Peter Udnie (3:521). Död 1687 eller 1688 (Elg.VIII s.411,Genos

1973 s.68). Gift med IX:436. Löjtnant, i Lehijärvi sn. (Barn

VIII:218, Far X:869, Mor X:870).

IX:436 mmfmmffmm

Christina Wildeman (5:900). Död i mars 1685 i Lehijärvi

(Elg.VIII s.787,Ramsay s.512). Gift med IX:435. (Barn VIII:218,

Far X:871).

IX:437 mmfmmfmff

Petrus Leufstadius (3:541). Död 12/5 1700 (herdaminnet). Gift

med IX:438. Kyrkoherde i Östra Leufsta 1671. (Barn VIII:219, Far

X:873, Mor X:874).

IX:438 mmfmmfmfm

Anna Sandel (3:546). Gift med IX:437. (Barn VIII:219, Far X:875,

Mor X:876).

IX:439 mmfmmfmmf

Johan de Besche (3:552). Gift 11/1 1652 med IX:440. Postmästare

och tullnär i Öregrund Han verkar inte höra till de forskade

vallonsläkterna, men hans härstamning måste närmare undersökas.

(Barn VIII:220).

IX:440 mmfmmfmmm

Ingrid Swijnfot (3:553). Född 26/7 1626 (Uppland 1961 s.101 och

104). Gift 11/1 1652 med IX:439. (Barn VIII:220, Far X:879, Mor

X:880).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 58

IX:441 mmfmmmfff

Petter Schroderus (3:562). Död 1696 (Bidrag till kännedom af

Finlands natur o.f. H.95,n:o1,tavla 10). Gift med IX:442. Kaplan

i Frantsila (Barn VIII:221).

IX:442 mmfmmmffm

Beata Johansdotter Remahl (3:563). Död mellan 1711 och 1713.

Gift med IX:441. Hon kallas i domboken: Saloi Siikj 1699 rr

36:217,218 Johansdotter. (Barn VIII:221, Far X:883, Mor X:884).

IX:443 mmfmmmfmf

Isaac Sinius (3:572). Död ,orten sannolik, 1727 i Sotkamo

(Sursill N:o 2472). Gift med IX:444. Kyrkoherde i Sotkamo 1714.

(Barn VIII:222, Far X:885, Mor X:886).

IX:444 mmfmmmfmm

Margaretha Johansdotter Cajanus (3:573). Död sannolikt ca 1734 i

Sotkamo (Sursill N:o 4773). Gift med IX:443. (Barn VIII:222, Far

X:887, Mor X:888).

IX:447 mmfmmmmmf

Erik Cajanus (3:597). Död 1712 (Sukukirja I s.249). Gift med

IX:448. Kyrkoherde i Sotkamo 1691. (Barn VIII:224, Far X:893,

Mor X:894).

IX:448 mmfmmmmmm

Margareta Fortelius (3:598). Gift med IX:447. (Barn VIII:224,

Far X:895, Mor X:896).

IX:449 mmmffffff

Gregori Aminoff (2:192). Född 1674 i Ingermanland (Carpelan II

s.16). Död 30/3 1732 i Tenala. Gift med IX:450. Överstelöjtnant.

(Barn VIII:225, Far X:897, Mor X:898).

IX:450 mmmfffffm

Elisabet von Konow (2:193). Född 13/9 1674 i Ussaditsa (Carpelan

III s.627). Död efter 30/12 1739 (Släkten Aminoff s.95). Gift

senast 1695 i Ingermanland med IX:449. (Barn VIII:225, Far

X:899, Mor X:900).

IX:451 mmmffffmf

Hans Körning (2:194). Född 1665 (Elg.IV s.395). Död 1726. Gift i

sitt andra gifte ca 1700 med IX:452. Han var tidigare gift med

Brita Erling. Kommendör, bodde i Rilaks i Tenala sn (Barn

VIII:226, Far X:901, Mor X:902).

IX:452 mmmffffmm

Anna Hedvig Klick (2:195). Död 5/8 1730 i Stockholm (Elg.IV

s.395). Gift i sitt första gifte ca 1700 med IX:451. Hon gifte

sig om med Christian Henrik Ekestubbe. (Barn VIII:226, Far

X:903, Mor X:904).

IX:453 mmmfffmff

Carl Rotkirch (2:196). Född 1647 (Carpelan III s.932). Död 11/3

1702 i Gryts sn. Gift 4/6 1676 i Utrecht med IX:454. Kapten.

(Barn VIII:227, Far X:905, Mor X:906).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 59

IX:454 mmmfffmfm

Maria Elisabet von Schéer (2:197). Född 1660 (Carpelan III

s.933). Död 28/9 1720. Gift 4/6 1676 i Utrecht med IX:453. (Barn

VIII:227, Far X:907, Mor X:908).

IX:455 mmmfffmmf

Lorentz Hästesko-Fortuna (2:198). Född 1665 (Elg.III s.782). Död

,dödsskjuten i Litauen, 3/2 1705 i Rungien. Gift 4/1 1696 i

Helsingfors med IX:456. Ryttmästare vid Nylands

kavalleriregemente. (Barn VIII:228, Far X:909, Mor X:910).

IX:456 mmmfffmmm

Sofia Giös (2:199). Född 1674 (Elg.III s.782). Död 19/12 1699.

Begraven 20/1 1701 i Vichtis. Gift 4/1 1696 i Helsingfors med

IX:455. (Barn VIII:228, Far X:911, Mor X:912).

IX:457 mmmffmfff

Johann Heinrich Engelbrecht (11:1). Född 17/7 1661 i Greifswald

(DGB 15 S.). Död 20/7 1728 i Greifswald. Gift in seiner ersten

Ehe 27/8 1697 med IX:458. Er heiratete sich später mit Maria

Sophie von Treskow und in seiner dritten Ehe mit Margarethe

Elisabeth von Sichtern. Hofgerichts-Fiskal zu Greifswald. (Barn

VIII:229, Far X:913, Mor X:914).

IX:458 mmmffmffm

Catharina Dieckmann (11:900). Död 16/5 1710 (DGB 15 S.138). Gift

27/8 1697 med IX:457. Die Sammlung Lassahn-Spruth gibt die Daten

verschieden, gestorben 16.3.1710 und verheiratet 28.9.1694 (sieh

Dieckmann II). (Barn VIII:229, Far X:915).

IX:465 mmmfmffff

Johan Larsson Austrelius (2:208). Född 1627 i Tingstad

(Link.st.herda.III s.351). Död i december 1692 (Sv.ättartal XIII

s.184). Gift 9/10 1659 i Vadstena med IX:466. Kyrkoherde i Östra

Stenby 1671. (Barn VIII:233, Far X:929).

IX:466 mmmfmfffm

Anna Stensdotter Lindemarck (2:209). Född 1643 (Sv.ättartal XIII

s.183). Begraven 27/9 1692. Gift 9/10 1659 i Vadstena med

IX:465. (Barn VIII:233, Far X:931, Mor X:932).

IX:467 mmmfmffmf

Johan Hästesko-Fortuna (2:210). till Härkälä i Vichtis sn. Död

8/4 1672 i Borgå (Elg.III s.782). Gift med IX:468. Löjtnant.

(Barn VIII:234, Far X:933, Mor X:934).

IX:468 mmmfmffmm

Anna Silfversvan (2:211). Död 2/11 1722 i Vichtis (Carpelan IV

s.1044). Gift med IX:467. (Barn VIII:234, Far X:935, Mor X:936).

IX:469 mmmfmfmff

Gabriel Stenius (2:212). Död före juni 1681 (GSÅ 17 s.113). Gift

med IX:470. Löjtnant i Lempäälä (Barn VIII:235, Far X:937, Mor

X:938).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 60

IX:470 mmmfmfmfm

Brita Tyrvenia (2:213). Begraven 10/12 1727 i Tottijärvi (Genos

1945 s.49). Gift i sitt första gifte med IX:469. Hon gifte sig

om med Henrik Hoslerus. (Barn VIII:235, Far X:939, Mor X:940).

IX:471 mmmfmfmmf

Christophorus Vesilaxius (2:214). Död 1703 (Genos 1946 s.66).

Gift ca 1670 med IX:472. Kapellan i Vesilax 1674. (Barn

VIII:236, Far X:941, Mor X:942).

IX:472 mmmfmfmmm

Sara (2:215). Död efter 1711 (Genos 1946 s.66). Gift ca 1670 med

IX:471. (Barn VIII:236).

IX:473 mmmfmmfff

Matias Christoffer von Kothen (2:216). Född i Estland. Död 17/4

1701 i Riga (Carpelan III s.636). Gift 10/7 1681 i Stockholm med

IX:474. Major vid Tavastehus läns infanterireg. 1684. (Barn

VIII:237, Far X:945, Mor X:946).

IX:474 mmmfmmffm

Ebba Catharina Prytz (2:217). Gift 10/7 1681 i Stockholm med

IX:473. (Barn VIII:237, Far X:947, Mor X:948).

IX:475 mmmfmmfmf

Vasili Apolloff (2:218). adlad Apolloff. Död i november 1709 i

Viborg (Elg.I s.145). Gift i sitt andra gifte med IX:476. Han

var tidigare gift med Sumo Humatov. Kommendant på Koporie slott

1701. (Barn VIII:238, Far X:949, Mor X:950).

IX:476 mmmfmmfmm

Anna Lovisa von Bischwang (2:219). Född omkring 1665 (kalkyl).

Gift med IX:475. Hennes härstamning är oklar,men hon hade

kontakter till Livland. Lewenhaupt nämner medlemmar av släkten,

men dom är inte från en tidigare generation. Uppgifterna från

Kneschke måste ännu ses. GH Livland kan vara intressant.

Likspredikan i St.St.,Fam.gesch.Bl.XXIII 1925,Spohr VIII 2,

Deutscher Herold 14.Jg. 1883,Kenfenhäuer,Spohr XI 3,Spohr XII

194 (16), Spohr XIII 178 (8) kunde hjälpa. Släkten torde

härstamma från Mecklenburg.Äldre generationer finns i

Ahnenreihen aus allen dt. Gauen I s.141-146. (Barn VIII:238).

IX:477 mmmfmmmff

Clas Jägerskiöld (2:220). Född 5/2 1670 i Stockholm (Carpelan

III s.561). Död 14/2 1744. Begraven i Åbo. Gift 26/12 1700 med

IX:478. Hovrättsråd i Åbo hovrätt 1728. (Barn VIII:239, Far

X:953, Mor X:954).

IX:478 mmmfmmmfm

Margareta Bosin (2:221). Född 1686 (Carpelan III s.561). Död

21/7 1737. Begraven i Kimito (Carpelan II s.144). Gift 26/12

1700 med IX:477. (Barn VIII:239, Far X:955, Mor X:956).

IX:479 mmmfmmmmf

Anders Ignatius (2:222). Född i juni 1682 i Helsingfors

(Sukukirja I s.659). Död 10/9 1737 i Sääksmäki. Gift 20/12 1713

i Stockholm med IX:480. Häradshövding i Nedre Sääksmäki härad.

Borgmästare i Tavastehus 1723. (Barn VIII:240, Far X:957, Mor

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 61

X:958).

IX:480 mmmfmmmmm

Margareta Sofia Godenhielm (2:223). Född 29/12 1690 (Elg.III

s.83). Död 6/6 1766 i Tavastehus län. Gift 20/12 1713 i

Stockholm med IX:479. (Barn VIII:240, Far X:959, Mor X:960).

IX:481 mmmmfffff

Nils Persson Groth (2:224). adlad Grotenfelt. Född 20/12 1631

(Carpelan II s.472). Död 6/4 1703 i Jorois. Gift i första giftet

något före 7/2 1660 med IX:482. Han gifte sig om senare med

Märta Zelow. Överstelöjtnant 1678. (Barn VIII:241).

IX:482 mmmmffffm

Elisabet von Göben (2:225). Född ca 1626 (Carpelan II s.474).

Död ca 1686. Gift i sitt andra gifte något före 7/2 1660 med

IX:481. Hon var tidigare gift med Mårten Brennerfelt. (Barn

VIII:241, Far X:963, Mor X:964).

IX:483 mmmmfffmf

Israel Willander (2:226). Död 1693 (Sukukirja I s.750). Gift med

IX:484. Kyrkoherde i Kuopio (Barn VIII:242).

IX:484 mmmmfffmm

Helena Kyander (2:227). Död efter 1726. Gift i sitt första gifte

med IX:483. Hon gifte sig senare med Karl Gustaf Svärdfelt.

(Barn VIII:242, Far X:967, Mor X:968).

IX:485 mmmmffmff

Johan Norrgren (2:228). Född 14/2 1678 (Sukukirja I s.62). Död

23/6 1740 i Rantasalmi. Gift 21/10 1702 med IX:486. Kyrkoherde i

Rantasalmi 1731. (Barn VIII:243, Far X:969, Mor X:970).

IX:486 mmmmffmfm

Anna Herkepaeus (2:229). Död 59 år gammal 1744 (Sukukirja I

s.62). Gift 21/10 1702 med IX:485. (Barn VIII:243, Far X:971,

Mor X:972).

IX:487 mmmmffmmf

Abraham Carstenius (32:8). Död 13/6 1727 (Släktbok II sp.694).

Gift 30/9 1704 i Helsingfors med IX:488. Kyrkoherde i Sääminge

1705. Kontraktsprost 1723. (Barn VIII:244, Far X:973, Mor

X:974).

IX:488 mmmmffmmm

Katarina Carlstedt (32:9). Född 5/4 1690 (Sukukirja I s.298).

Död 19/2 1770 i Borgå sn (Släktbok II sp.694). Gift 30/9 1704 i

Helsingfors med <1>. (Barn VIII:244, Far X:975, Mor X:976).

-<1>- Arvid Carlstedt (32:18). Död 1705 (Sukukirja I s.292).

IX:489 mmmmfmfff

Johan Plagman (32:10). adlad Ehrnrooth. Född 1623 i Åbo

(Carpelan II s.275). Död 1696 i Hiitola. Gift i sitt andra gifte

15/12 1681 i Stockholm med IX:490. Han var tidigare gift med X.

Nordanväder och i sitt tredje gifte med Eva Christina Taube.

Häradshövding över hela Kexholms län 1680. (Barn VIII:245, Far

X:977, Mor X:978).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 62

IX:490 mmmmfmffm

Brita Uggla (32:11). Död 1692 (Carpelan II s.275). Gift 15/12

1681 i Stockholm med IX:489. (Barn VIII:245, Far X:979, Mor

X:980).

IX:491 mmmmfmfmf

Samuel Jakob Hästesko af Målagård (32:12). Född 27/10 1675 i

Måla sn (Elg.III s.776). Död 29/5 1753. Gift 1701 med IX:492.

Kapten vid Savolax och Nyslotts läns infanterireg. 1711.

Överstelöjtnant 1748. (Barn VIII:246, Far X:981, Mor X:982).

IX:492 mmmmfmfmm

Maria Haveman (32:13). Född 1685 (Elg.III s.776). Död 15/5 1750

(Carpelan III s.532). Gift 1701 med IX:491. (Barn VIII:246, Far

X:983, Mor X:984).

IX:493 mmmmfmmff

Abraham Poppius (32:14). Född 1681 i Nyen (Uusi Sukukirja I

s.104). Död 22/12 1753 i Jockas (Sukukirja II s.1039). Gift med

IX:494. Kyrkoherde i Jockas 1731, prost. (Barn VIII:247, Far

X:985, Mor X:986).

IX:494 mmmmfmmfm

Anna Custor (32:15). Född 7/10 1685 i Nyen (AT Kaj Duncker). Död

12/5 1747 i Jockas (Uusi Sukukirja I s.104,Sukukirja II s.1039).

Gift med IX:493. Faderns identitet sannolik. Familjerna Poppius

och Custor var i när kontakt med varandra och en son fick namnet

Johan Reinhold. (Barn VIII:247, Far X:987, Mor X:988).

IX:495 mmmmfmmmf

Johan Nylander (32:52). Född 20/8 1698 i Uleåborg (Släkten

Nylander s.39). Död 10/6 1761 i Borgå (Sukukirja II s.966). Gift

i första giftet i november 1727 med IX:496. Han gifte om sig

1744 med Vendla Juliana von Glan. Biskop i Borgå stift 1745.

(Barn VIII:248, Far X:989, Mor X:990).

IX:496 mmmmfmmmm

Katarina Helsingius (32:53). Död 23/4 1742 (Släkten Nylander

s.41). Gift i november 1727 med IX:495. (Barn VIII:248, Far

X:991, Mor X:992).

X:5 fffffffmff

Peter Manecke (6:36). Född um 1610. Död vor 1658 i Boizenburg.

Gift in ihrer ersten Ehe um 1635 med X:6. Bürgermeister zu

Boizenburg in Mecklenburg. (Barn IX:3, Far XI:9).

X:6 fffffffmfm

Anna Kröger (6:37). Född um 1615. Död 11/10 1693 i Boizenburg.

Gift in ihrer ersten Ehe um 1635 med X:5. Sie vermählte sich zum

zweiten Mal mit dem Enkel des Bruders von ihrem ersten Mannes

Vater.Die Ehe wurde vor 1658 geschlossen. Ihr zweiter Mann hiess

Andreas Manecke. (Barn IX:3, Far XI:11, Mor XI:12).

X:9 ffffffmfff

Andreas Junge (6:40). Född um 1600. Er ist in der

Kontributionsliste 1625 in Boizenburg erwähnt (freundliche

Mitteilung von Herrn Dr.Helmut Genaust).Dann ist es möglich,dass

Barthold Junge sein Sohn war. (Barn IX:5).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 63

X:13 ffffffmmff

Hinrich Voss (6:44). In der Kontributionsliste 1625 in

Boizenburg genannt (freundliche Mitteilung von Herrn Dr.Helmut

Genaust).Es ist möglich,dass er der Vater von Hans Voss war.

(Barn IX:7).

X:15 ffffffmmmf

Jochim Lembken (6:46). Död tot 1661. Gift vor 1648 med X:16.

(Barn IX:8).

X:16 ffffffmmmm

Cathrin Beneke (6:47). Gift vor 1648 med X:15. Als Patin

9.5.1664 und 15.3.1672 in Boizenburg erwähnt.(freundliche

Mitteilung von Herrn Dr.Helmut Genaust) (Barn IX:8).

X:25 fffffmmfff

Hermann Schrader (6:56). Döpt in Mai ? 1610 i Bückeburg (ZNF

1931 S.169). Begraven 6/11 1692 i Bückeburg. Gift 31/1 1641 i

Bückeburg med X:26. Schneider. (Barn IX:13, Far XI:49, Mor

XI:50).

X:26 fffffmmffm

Agnes Wecking (6:57). Gift 31/1 1641 i Bückeburg med X:25. (Barn

IX:13, Far XI:51).

X:27 fffffmmfmf

Albrecht Wöbbeking (6:58). Död 18/3 1673 (Prinz:Die

Grabdänkmäler der Jetenburger Kapelle bei Bückeburg). Gift 19/4

1642 i Bückeburg med X:28. 1641-1673 Prediger in Petzen. Vgl.

auch Roth:Restlose Auswertung von Leichenpredigten R 8684 und

4467. (Barn IX:14, Far XI:53).

X:28 fffffmmfmm

Anna Elisabeth Prange (6:59). Döpt 28/2 1620 i Bückeburg (Prinz

S.32,Roth:R 8684 und R 4467). Gift 19/4 1642 i Bückeburg med

X:27. Lebte 1654. (Barn IX:14, Far XI:55, Mor XI:56).

X:29 fffffmmmff

Ludolf Münchhausen (6:60). Född i Osnabrück (NFK 1987

S.1-5,Burchhard:Stadtarchiv Stadthagen). Död vor 1658 i

Stadthagen. Er vermählte sich zuerst mit Anna Mehring und nach

ihr mit Margrete Spanuht, die um 1650 starb. Gift in seiner

dritten Ehe 1652 i Heurssen med X:30. Organist in Stadthagen.

Herr Hans Mahrenholtz,Bearbeiter der Genealogie der Familie von

Münchhausen,hat freundlich folgend 17.5.1987 mitgeteilt:Wer der

Vater von dem Stadthagener Organisten Ludolf Münchhausen

war,habe ich bisjetzt nicht in Erfahrung bringen können.Es

dürfte sich aber wohl mit Sicherheit um einen unehelichen Vater

aus der adligen Familie v.M. handeln,es sei denn,er stamme von

dem um 1553 in Stadthagen lebenden Johann v.Münchhausen ab,der

nachweislich mehrere uneheliche Kinder hatte. (Barn IX:15).

X:30 fffffmmmfm

Catharina Flöthmann (6:61). Gift 1652 i Heurssen med X:29. Sie

vermählte sich als Witwe 1658 in Stadthagen mit dem Organisten

Justus Bödecker (Burchard:Tafel 66). In NFK 1971 S.48 steht

Jobst Flöthmanns ehel. Tochter und der tugendreichen Frau von

Münchhausen Magd.Der Zusammenhang mit der Familie von

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 64

Münchhausen spricht auch dafür,dass ihr Mann Ludolf Münchhausen

ein unehelicher Sohn der adligen Familie von Münchhausen war.

(Barn IX:15, Far XI:59).

X:31 fffffmmmmf

Andreas Bonorden (6:62). Född 1613 i Bückeburg (DFA 90).

Begraven 29/4 1664 i Bückeburg. Gift 17/7 1642 i Bückeburg med

X:32. Er vermählte sich zum zweiten Mal 16.4.1663 in Bückeburg

mit Catharina Sophie Gattermann. Gräflicher Vogt. (Barn IX:16,

Far XI:61, Mor XI:62).

X:32 fffffmmmmm

Gertrud Grabbe (6:63). Döpt 6/11 1623 i Bückeburg (DFA 90,Prinz

S.36). Begraven 17/3 1661 i Bückeburg. Gift 17/7 1642 i

Bückeburg med X:31. (Barn IX:16, Far XI:63, Mor XI:64).

X:35 ffffmfffmf

Baltzar Gese (1:904). Gift med X:36. borgare och linkrämare i

Stockholm. (Barn IX:18).

X:36 ffffmfffmm

Sara Olofsdotter (1:905). Gift med X:35. (Barn IX:18).

X:39 ffffmffmmf

Hermann Pastor (1:908). Född um 1583 i Aachen (Macco:Gesch. u.

Gen. d.F.Pastor S.95-96). Död 27/2 1652 i Aachen. Gift 25/5 1606

i Aachen med X:40. Er machte grosse geschäftliche Reisen durch

Deutschland und ins Ausland. (Barn IX:20, Far XI:77, Mor XI:78).

X:40 ffffmffmmm

Elisabeth Herpers (1:909). Gift 25/5 1606 i Aachen med X:39.

(Barn IX:20, Far XI:79, Mor XI:80).

X:65 fffmffffff

Matts Kukko (5:899). Född ca 1600. Borgare i Uleåborg Flera av

hans sonsöner tog namnet Gallinus, som senare blev Gallinius och

Gallenius. (Oulun kaupungin historia I s.484). (Barn IX:33).

X:69 fffmfffmff

Olof Lundinus (1:919). klockare i Pedersöre. (Barn IX:35).

X:71 fffmfffmmf

Johan Pictorius (1:920). Död orten sannolik 1643 i Kemi (hustru

Sursill N:o 7964). Gift med X:72. kyrkoherde i Kemi. Han var

hemma ifrån Åbo. (Barn IX:36, Far XI:141).

X:72 fffmfffmmm

Margaretha Arctophilacius (1:921). Gift med X:71. Hon gifte om

sig med Jakob Carlman och levde 1660 som änka. (Barn IX:36, Far

XI:143, Mor XI:144).

X:73 fffmffmfff

Göran Andersson (1:931). Född i Gesala i Romfartuna (Anrep I

s.192,Leijonhufvud Ny svensk släktbok). Begraven i Västmanland

5/4 1663 i Romfartuna (Niedersächs.Ahnenstämme N:o 4). Gift ca

1610 med X:74. en förmögen bonde och rusthållare i Gesala

Västmanland. (Barn IX:37, Far XI:145, Mor XI:146).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 65

X:74 fffmffmffm

Anna Gudmundsdotter (1:932). Begraven 5/6 1659 i Romfartuna.

Gift ca 1610 med X:73. (Barn IX:37).

X:75 fffmffmfmf

Jonas Svenonis Columbus (1:286). Född i Västmanland i dec. 1586

i Munktorp (Västerås stifts herdaminne s.139,SBL). Död i Dalarna

27/8 1663 i Husby. Gift i Dalarna,orten osäker 25/6 1624 i

Söderbärke med X:76. kyrkoherde i Husby i Dalarna. (Barn IX:38,

Far XI:149, Mor XI:150).

X:76 fffmffmfmm

Elisabeth Thomasdotter (1:287). Död 5/4 1647. Gift orten osäker

25/6 1624 i Söderbärke med X:75. (Barn IX:38, Far XI:151, Mor

XI:152).

X:77 fffmffmmff

Jöns Larsson Brask (1:156). Född i Link.stift 1588 i Västervik

(Molin:Smolandi upsalienses I s.111). Död i april 1656. Gift

1624 med X:78. kyrkoherde i Veta. (Barn IX:39, Far XI:153, Mor

XI:154).

X:78 fffmffmmfm

Karin Hansdotter Prytz (1:157). Gift 1624 med X:77. (Barn IX:39,

Far XI:155, Mor XI:156).

X:79 fffmffmmmf

Johannes Nicolai Eosander (1:158). Född 1600 (GSÅ 17 s.188 och

Elg.III s.406). Död 1661. Gift 1634 med X:80. kyrkoherde i Åsbo

pastorat av Linköpings stift. (Barn IX:40, Far XI:157, Mor

XI:158).

X:80 fffmffmmmm

Elisabet Trana (1:159). Död ca 1670 (GSÅ 17 s.189). Gift 1634

med X:79. (Barn IX:40, Far XI:159).

X:81 fffmfmffff

Östen Eriksson (1:943). Begraven 4/3 1676 i Uleåborg (Genos 1965

s.124). Hans fösta hustru begravdes 7.12.1660 i Uleåborg.Hon var

Eriks mor. Andra hustru hette Elsa Eriksdotter.Hon hade tidigare

varit gift med Johan Pilckar och hon begravdes 28.4.1681 i

Uleåborg. länsman i Uleåborg. Han härstammade sannolikt från

Dalarna. (Barn IX:41).

X:83 fffmfmffmf

Marcus Jacobi Salovius (1:944). Född 1608 (Blomstedt-Matinolli

s.111). Död 1672. kyrkoherde i Carlö 1648-72. Han var hemma

ifrån Salo.Faderns identitet möjlig. (Barn IX:42, Far XI:165).

X:87 fffmfmfmmf

Caspar Forbus (1:802). Begraven 17/12 1682 i Ijo (hustru Sursill

N:o 6389). Gift med X:88. länsman i Ijo. Släkten skall härstamma

från Danzig eller Skottland. (Barn IX:44, Far XI:173).

X:88 fffmfmfmmm

Brita Limingius (1:803). Begraven 11/8 1696 i Ijo (Sursill N:o

6389). Gift med X:87. (Barn IX:44, Far XI:175, Mor XI:176).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 66

X:89 fffmfmmfff

Valentin Gottleben (1:128). Född um 1580 (ALU 1386 AL Conradi).

Död 20/2 1645 i Lübeck. Er vermählte sich zuerst 23.9.1610 in

Lübeck mit einer Tochter des Carsten Timm,sie starb 9.11.1611.

Gift 23/9 1612 i Lübeck med X:90. Bürger und Kaufmann in

Lübeck;Besitzer des Hauses Braunstrasse 27. Er wurde Bürger

23.8.1610.Ein Schiffer Adrian Godtleben wird 1613 Bürger zu

Lübeck.Valentins Sohn Gabriel hatte auch einen Sohn Adrian. Der

ziemlich ungewöhnliche Familienname, der kurze Zeitraum zwischen

den Bürgerschaften und der Vorname Adrian sprechen für einen

möglichen Zusammenhang. Vielleicht war Adrian Valentins Bruder.

Herr Erich Gercken hat freundlich Auskünfte von Lübeck

mitgeteilt. Conradi gibt als Quellen:Seuberlich,Alte

Rig.Geneal./Böthführ,Rig.Rathsl. (Barn IX:45).

X:90 fffmfmmffm

Catharina Lütkens (1:129). Född um 1592 (ALU 1386). Gift 23/9

1612 i Lübeck med X:89. (Barn IX:45, Far XI:179, Mor XI:180).

X:91 fffmfmmfmf

Gregorius Thomae Arctopolitanus (1:962). Död 1662 (Genos 1944

s.148). Gift med X:92. kyrkoherde och prost i Ulfsby. (Barn

IX:46).

X:92 fffmfmmfmm

Agneta Mattsdotter (1:963). Gift med X:91. Hon var från Torsnäs

ryttarhemman. (Barn IX:46).

X:93 fffmfmmmff

Simon Påhlsson (1:949). rådman i Raumo. Levde 1651. (Barn

IX:47).

X:101 fffmmffmff

Mats Tacku (1:176). Död nämns salig 1656 i Hvittis (vänligt

meddelande av Alf Byman). Gift med X:102. Han gifte sig om med

Sara Johansdotter,som begrovs 17.10.1675. länsman. (Barn IX:51,

Far XI:201, Mor XI:202).

X:102 fffmmffmfm

Agnes Olovsdotter (1:177). Gift med X:101. (Barn IX:51).

X:103 fffmmffmmf

Nils Olofsson Barck (1:178). Död 1683 i Hvittis. Gift med X:104.

Han gifte sig senare med Maria Valstenia. hopman i Hvittis. Han

bodde i Natula. (Barn IX:52).

X:104 fffmmffmmm

Anna Gråå (1:179). Död 1661. Gift med X:103. Nämnd efter 1642

med sin man i Natula. (Barn IX:52, Far XI:207).

X:105 fffmmfmfff

Tomas Jörensson (1:708). Han bodde på Hämmäis ryttarhemman i

Uskela 1598-1645.Han var möjligen gift med en dotter till bonden

Per Hansson på samma hemman.Se Carpelan I s.241 och Uppsatser

VIII s.86. (Barn IX:53).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 67

X:107 fffmmfmfmf

Lars Olofsson (1:950). Bonde i Sjösäng i Pojo. (Barn IX:54).

X:119 fffmmmfmmf

Matts Mårtensson Simola (1:956). borgare i Åbo,ägde gård i

Klosterkvarteret.. (Barn IX:60).

X:125 fffmmmmmff

Jost Schultz (1:92). Född 6/11 1615 i Lübeck (Åbo i

gen.häns.s.78). Död 28/10 1677. Gift 1/11 1649 i Åbo med X:126.

handelsman i Åbo. Han gifte om sig 1.9.1668 med Elisabet

Vargentin. (Barn IX:63, Far XI:249, Mor XI:250).

X:126 fffmmmmmfm

Magdalena Wernle (1:93). Född 16/4 1632 i Åbo (Åbo i

gen.häns.s.79). Död 25/1 1667 i Åbo. Gift 1/11 1649 i Åbo med

X:125. (Barn IX:63, Far XI:251, Mor XI:252).

X:127 fffmmmmmmf

Jochim Wittfooth (1:94). Född 1620 i Hamburg (Åbo i

gen.häns.s.128). Död 1677 i Åbo. Begraven 2/9 1677 i Åbo. Gift

1647 i Åbo med X:128. handlande i Åbo. Han var först i Hamburg i

tjänst hos handlanden Hörman och flyttade i början av 1640-talet

till Lübeck och senare därifrån till Åbo. Släkten torde

härstamma från området kring Ratzeburg. Namnet förekommer i

början av 1600-talet närmast i Duvennest sydostligt från Lübeck

och i Kittlitz sydostligt från Ratzeburg. (Barn IX:64).

X:128 fffmmmmmmm

Anna Margareta Bugenhagen (1:95). Död 1692 i Åbo (Åbo i

gen.häns.s.129). Begraven 26/6 1692 i Åbo. Gift 1647 i Åbo med

X:127. (Barn IX:64, Far XI:255, Mor XI:256).

X:145 ffmffmffff

Olof Larsson Weteinen (1:546). Han nämnes 1577 och 1624.År 1581

brännde ryssarna huset i Pudasjärvi. (Barn IX:73, Far XI:289).

X:173 ffmfmfmmff

Salomon Danielsson (1:812). Bonde i byn Eden. (Barn IX:87).

X:175 ffmfmfmmmf

Petrus Rockstadius (1:813). Född på 1620-talet i Resele

(Hernösands stifts herdam.). Död 1681 ? 1691 i Råneå. Gift med

X:176. Kyrkoherde i Råneå. (Barn IX:88, Far XI:349, Mor XI:350).

X:176 ffmfmfmmmm

Christina Sidenia (1:814). Född ca 1632 i Sidensjö (Hernösands

stifts herdam.). Död efter 1704. Gift med X:175. (Barn IX:88,

Far XI:351).

X:177 ffmfmmffff

Lars Jönsson Chore (1:820). Nämnd 1678-85. (Genos 1978 s.74).

(Barn IX:89, Far XI:353).

X:185 ffmfmmmfff

Thomas Persson Slått (1:826). Född ca 1624 (Karlebynejden Nr 4).

Död 1697 i Gamlakarleby. Gift med X:186. Skomakare i

Gamlakarleby. (Barn IX:93).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 68

X:186 ffmfmmmffm

X. X. (1:827). Född i Storby ca 1632 i Karleby (Karlebynejden Nr

4). Död 25/8 1689 i Gamlakarleby. Gift med X:185. (Barn IX:93).

X:187 ffmfmmmfmf

Hans Persson (1:828). Snickare i Gamlakarleby. (Barn IX:94).

X:213 ffmmfmfmff

Daniel Andreae (1:896). Död 1674 (Kimitobygdens historia I

s.233). 1637 troligen adjunkt i Sirnäs i Kimito.. (Barn IX:107).

X:217 ffmmfmmfff

Mikael Markusson (1:765). Död efter 1671 (Uusi Sukukirja I

s.394). Gift redan 1638 med X:218. Husbonde i Eura,nuvarande

Kiukais. Jämför också Koivisto:Euran,Honkilahden ja Kiukaisten

historia I s.212. (Barn IX:109, Far XI:433, Mor XI:434).

X:218 ffmmfmmffm

Brita Jakobsdotter (1:766). Död senast 1681 (Uusi Sukukirja I

s.394). Gift redan 1638 med X:217. (Barn IX:109).

X:219 ffmmfmmfmf

Nils Olofsson Barck (1:178). (Barn IX:110). Anförlust, se X:103.

X:220 ffmmfmmfmm

Anna Gråå (1:179). (Barn IX:110). Anförlust, se X:104.

X:221 ffmmfmmmff

Tomas Jakobsson Uppa (1:899). Död efter 10/11 1695 (Släktbok I

sp.800). Gift med X:222. Ägare av Uppala hemman i Seinäjoki.

(Barn IX:111, Far XI:441, Mor XI:442).

X:222 ffmmfmmmfm

Karin Josefsdotter (1:770). Död ca 1707 (Släktbok I sp.801).

Gift med X:221. (Barn IX:111).

X:223 ffmmfmmmmf

Olof Sigfridsson Lauraeus (1:771). Död 1670 i Kalajoki (hustru

Sursill N:o 8616). Gift med X:224. Kronolänsman i Kalajoki 1656.

(Barn IX:112, Far XI:445).

X:224 ffmmfmmmmm

Sara Persdotter Arctophilacius (1:772). Död efter 1694 (Sursill

N:o 8616). Gift med X:223. (Barn IX:112, Far XI:447, Mor

XI:448).

X:227 ffmmmfffmf

Hans Hansson Purmerus (1:778). Död 1675. Begraven i Åbo. Gift

med X:228. Rådman i Åbo 1637. (Barn IX:114, Far XI:453, Mor

XI:454).

X:228 ffmmmfffmm

Elisabet Hervie (1:779). Död 1680 (Åbo i gen. hänseende s.157).

Gift med X:227. (Barn IX:114, Far XI:455, Mor XI:456).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 69

X:229 ffmmmffmff

Henrik Schaefer (1:56). Född 1577 i Åbo (Åbo i gen. hänseende

s.69). Död 15/4 1660 i Åbo. Gift 1617 med X:230. Han var

tidigare gift med X. Hansdotter Wolle,som dog 1612. Borgmästare

i Åbo 1632. (Barn IX:115, Far XI:457, Mor XI:458).

X:230 ffmmmffmfm

Margareta Wernberg (1:57). Död 1655 i Åbo (Sursill N:o 9130).

Gift i mannens andra gifte 1617 med X:229. (Barn IX:115, Far

XI:459, Mor XI:460).

X:231 ffmmmffmmf

Jochim Wittfooth (1:94). (Barn IX:116). Anförlust, se X:127.

X:232 ffmmmffmmm

Anna Margareta Bugenhagen (1:95). (Barn IX:116). Anförlust, se

X:128.

X:233 ffmmmfmfff

Olof Simonsson Skragge (4:902). Kornett vid Upplands ryttare.

Ägde Ugglesäter samt Göstad i Bro sn (Värmland). (Barn IX:117,

Far XI:465).

X:235 ffmmmfmfmf

Erik Torstensson (4:903). Född 1590 (En Värmlandssläkts Öden

s.210). Död 1665. Maria härstammar från hans andra gifte.

Kyrkoherde i Blombergs pastorat av Skara.. Han fick sitt gäll

1641. (Barn IX:118).

X:239 ffmmmfmmmf

Olof Falk (4:912). Död 1672 (En Värmlandssläkts Öden s.280).

Kyrkoherde i By 1666-1672. (Barn IX:120, Far XI:477, Mor

XI:478).

X:241 ffmmmmffff

Johan Aminoff (2:32). Född i Ingermanland (Släkten Aminoff s.35).

Död i december 1657. Begraven 27/4 1658 i Narva (Carpelan II

s.14). Gift i sitt andra gifte 1651 med X:242. Hans tidigare

gemål är okänd. Ryttmästare. (Barn IX:121, Far XI:481, Mor

XI:482).

X:242 ffmmmmfffm

Sofia Sommer (2:33). Gift i mannens andra gifte 1651 med X:241.

(Barn IX:121, Far XI:483, Mor XI:484).

X:243 ffmmmmffmf

Joakim Cronman (2:34). Död 5/3 1703 i Neumünde (Elg. II s.100).

Gift 9/8 1657 i Göteborg med X:244. Överste,kommendant på

Neumünde skans. (Barn IX:122, Far XI:485, Mor XI:486).

X:244 ffmmmmffmm

Lunetta Makeléer (2:35). Begraven 22/2 1693 i Reval (Elg. II

s.100). Gift 9/8 1657 i Göteborg med X:243. (Barn IX:122, Far

XI:487, Mor XI:488).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 70

X:245 ffmmmmfmff

Daniel Johansson Dreffling (2:36). Död 22/11 1683 (Elg. IV

s.738). Gift på Grimstorp 26/6 1664 i Lommaryd med X:246.

Borgmästare i Eksjö,kronofogde. (Barn IX:123, Far XI:489, Mor

XI:490).

X:246 ffmmmmfmfm

Maria Flint (2:37). Död 17/3 1725 (Elg. IV s.738). Gift 26/6

1664 i Lommaryd med X:245. (Barn IX:123, Far XI:491, Mor

XI:492).

X:247 ffmmmmfmmf

Anders Daniel Wessman (2:38). Född 1/7 1658 i Småland (Elg. VII

s.662). Död 28/6 1733. Begraven 6/7 1733 i Rogberga. Gift i sitt

andra äktenskap med X:248. Han var först gift med Dorotea Wolter

och i sitt tredje äktenskap med Regina Rehbinder. Adlad

23.4.1692 Stiernklo, assessor i Göta hovrätt 29.3.1698. (Barn

IX:124, Far XI:493, Mor XI:494).

X:248 ffmmmmfmmm

Anna Christina Du Rées (2:39). Född 23/12 1651 (Elg. VII s.662).

Död 6/3 1707 i Jönköping (Elg. II s.336). Gift i sitt andra

äktenskap med X:247. Hon var tidigare gift med Jonas Wettsöff,

som dog 6.12.1690. (Barn IX:124, Far XI:495, Mor XI:496).

X:249 ffmmmmmfff

Peter von Gertten (2:40). Död 13/6 1671 i Viborg (Carpelan II

s.418). Gift före 1655 med X:250. Adlades 18.10.1653,

överstelöjtnant. (Barn IX:125, Far XI:497, Mor XI:498).

X:250 ffmmmmmffm

Agneta Rosenbröijer (2:41). Död i september 1697 (Carpelan II

s.418). Gift före 1655 med X:249. Hon var tidigare gift med

handlanden i Viborg Anders Skarpenberg. (Barn IX:125, Far

XI:499, Mor XI:500).

X:251 ffmmmmmfmf

Peter von Gackenholtz (2:42). Gift med X:252. Kaptenlöjtnant.

Han blev adlad 4.4.1695 von Gagenholtz, men ej introducerad. Den

första namnformen torde vara ursprunglig. Det finns en stad

Gockenholz. Peters ursprung är oklart. Roth 487 innehåller

likspredikning för Nicolaus Gackenholtz, som var född 25.7.1573

i Celle och dog 22.10.1631 i Celle. Hans far hette Laurentz

Gackenholtz och var borgare i Celle. Siebmacher Bg 12 s.61

nämner Johann Christoff Gackenholtz, som sigillerade ett

köpebrev i Schleswig 16. nov.1708. (Barn IX:126).

X:252 ffmmmmmfmm

Sofia Cronman (2:43). Gift med X:251. (Barn IX:126, Far XI:503,

Mor XI:504).

X:253 ffmmmmmmff

Samuel Wallenstierna (2:44). Född 1644 (Carpelan IV s.1289).

Begraven 13/12 1694 i Åbo (Sursill N:o 8457). Gift 15/10 1668 i

Åbo med X:254. Vicelandshövding i Åbo och Björneborgs län

25.3.1687. (Barn IX:127, Far XI:505, Mor XI:506).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 71

X:254 ffmmmmmmfm

Christina Wernle (2:45). Begraven 2/7 1695 i Åbo (Carpelan IV

s.1289). Gift 15/10 1668 i Åbo med X:253. (Barn IX:127, Far

XI:507, Mor XI:508).

X:255 ffmmmmmmmf

Mattias Bernhard Ribe (2:46). Född 1625 i Rostock (Elg. VI

s.318). Död 1696. Gift 12/12 1666 i Stockholm med X:256.

Inflyttade till Sverige på 1660-talet. Kirurg vid konung Carl

XI:s hov. (Barn IX:128, Far XI:509, Mor XI:510).

X:256 ffmmmmmmmm

Margareta Rosina Salvia (2:47). Död 1727 (Elg. VI s.318). Gift

12/12 1666 i Stockholm med X:255. (Barn IX:128, Far XI:511).

X:273 fmfffmffff

Klas Witting (3:902). Död 5/8 1645 i Nykarleby (GSÅ 11 s.368).

Gift med X:274. Inflyttade från Rostock och Wittensteen i

Tyskland. 1625 stadens främsta förtroendeman näst borgmästaren i

Nykarleby. Faderns identitet inte säker. Släktkalender II kallar

honom ändå Klas Jörensson Witting. (Barn IX:137, Far XI:545).

X:274 fmfffmfffm

Katarina Wessel (3:903). Född i Livland (GSÅ 11 s.368). Gift med

X:273. Hon gifte sig om med Johan Hemming. (Barn IX:137, Far

XI:547, Mor XI:548).

X:275 fmfffmffmf

Hans Andersson Smedh (3:904). Född ca 1608 i Nykarleby (GSÅ 11

s.470). Rådman i Nykarleby ända till 1678. (Barn IX:138, Far

XI:549).

X:277 fmfffmfmff

Matthias Simonis Brunnerus (3:911). Gift med X:278. Kyrkoherde i

Hauho och Tuulos 1639-1680. (Barn IX:139).

X:278 fmfffmfmfm

Katarina Grelsdotter (3:912). Gift med X:277. (Barn IX:139).

X:279 fmfffmfmmf

Laurentius Herkepaeus (3:913). Död 1673 (Ramsay s.345). Gift med

X:280. Kyrkoherde i Taipalsaari 1659-1673. (Barn IX:140, Far

XI:557, Mor XI:558).

X:280 fmfffmfmmm

Anna Croëll (3:914). Född 17/1 1631 (Ramsay s.345). Begraven 6/1

1689 i Taipalsaari (Melander s.399). Gift med X:279. (Barn

IX:140, Far XI:559, Mor XI:560).

X:281 fmfffmmfff

Jakob Bengtsson Sabelhierta (4:8). till Sannäs i Borgå sn. Död

1640 (Elg. VI s.661). Gift i sitt tredje äktenskap med X:282.

Han gifte sig först med Gertrud Ruuth och efter henne med

Kerstin Turesdotter Stålarm. Fänrik 1605. Ryttmästare. (Barn

IX:141, Far XI:561, Mor XI:562).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 72

X:282 fmfffmmffm

Anna Margareta Stålarm (4:9). Död 1680 (Elg. VIII s.3). Gift i

hans tredje gifte med X:281. (Barn IX:141, Far XI:563, Mor

XI:564).

X:283 fmfffmmfmf

Otto von Berg (4:10). Död 18/5 1650 (Estl. I S.656). Gift in

seiner zweiten Ehe ca 1638 med X:284. Der Name seiner ersten

Frau ist unbekannt. Seine dritte Frau hiess Christine Boye.

Rittmeister in Savolaks. (Barn IX:142, Far XI:565, Mor XI:566).

X:284 fmfffmmfmm

Helena Stubbe (4:11). i Pernå sn och i Viborgs sn. Gift ca 1638

med X:283. (Barn IX:142, Far XI:567, Mor XI:568).

X:285 fmfffmmmff

Påvel Bosin (4:12). Död ,stupade i polska kriget, antagl. 1658

(Carpelan 2 s.144). Gift med X:286. Var löjtnant 1653-54 vid Åbo

läns kavallerireg. Adlades 23.7.1653. (Barn IX:143, Far XI:569,

Mor XI:570).

X:286 fmfffmmmfm

Margareta Spåra (4:13). Gift med X:285. (Barn IX:143, Far

XI:571, Mor XI:572).

X:287 fmfffmmmmf

Henrik Grothusen (4:14). Född 1629 (GHdA A Fr. VI S.197). Död

,im Krieg gefallen, 1666 (Elg. III S.176). Begraven 16/2 1666 i

Björneborg. Gift med X:288. Kapitän. (Barn IX:144, Far XI:573).

X:288 fmfffmmmmm

Brita Sabelhierta (4:15). Död efter 1688 (Elg. VI s.661). Gift

med X:287. (Barn IX:144, Far XI:575, Mor XI:576).

X:297 fmffmfmfff

Sveno Anundi Faxelius (3:808). Född 1589 (Elg.II s.102). Död

12/3 1664 i Kila sn (Edestam 4 s.161-162). Gift i sitt första

gifte, sannolikt före 1626 med X:298. Han gifte sig om med

Ingegerd Svensdotter. Kyrkoherde i Kila 1630. Kontraktsprost i

Näs kontrakt 1648. (Barn IX:149, Far XI:593, Mor XI:594).

X:298 fmffmfmffm

Catharina Norenia (3:809). Född 2/2 1604 i Nors sn (Elg.II

s.102). Död 20/5 1647 i Kila. Gift i mannens första gifte,

sannolikt före 1626 med X:297. (Barn IX:149, Far XI:595, Mor

XI:596).

X:299 fmffmfmfmf

Evert Strokirk (3:810). Född 1608 i Lübeck (Anrep Sv.slägtboken

III s.251,Ätten Strokerke s.75). Död 4/5 1687 i Filipstad. Gift

1636 i Filipstad med X:300. Borgmästare i Filipstad 1653 (SoH

1988 s.35). Flera felaktiga uppgifter om honom förekommer i

litteraturen och det är bäst att slå upp SoH 1988 s.35. (Barn

IX:150, Far XI:597, Mor XI:598).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 73

X:300 fmffmfmfmm

Ingeborg Skragge (3:811). Född 1616 (Anrep:Sv.slägtboken III

s.251). Död 1696. Gift 1636 i Filipstad med X:299. (Barn IX:150,

Far XI:599, Mor XI:600).

X:301 fmffmfmmff

Sveno Benedicti Camoenius (3:812). Född 1588 i Älvdalen (Elg.I

s.726). Död 26/8 1666 i Karlstad. Gift i sitt första gifte 4/7

1619 i Nors sn med X:302. Han gifte sig senare 28.9.1653 i

Kristinehamn med Maria Roman. Superintendent i Värmland. Se även

Svenska män och kvinnor II s.5 och Edestam 1 s.19. (Barn IX:151,

Far XI:601, Mor XI:602).

X:302 fmffmfmmfm

Sara Norenia (3:813). Född 28/1 1598 (Elg.I s.727). Död 15/5

1651 i Nors sn. Gift 4/7 1619 i Nors sn med X:301. (Barn IX:151,

Far XI:603, Mor XI:604).

X:303 fmffmfmmmf

Johan Börgesson (3:814). Född 24/6 1606 (Släkthistoriskt forum

4/85 s.12-13). Död i Värmland 9/3 1676 i Sunnemo sn. Gift 16/11

1634 med X:304. Borgmästare i Karlstad, bruksägare. (Se svenska

män och kvinnor II s.14). (Barn IX:152, Far XI:605, Mor XI:606).

X:304 fmffmfmmmm

Christina Olofsdotter Spak (3:815). Född 1616 i Karlstad

(Nygren:Karlstads stads historia I s.211, Lejonhufvud s.292).

Död 1679 (Värmland förr och nu,1917). Gift 16/11 1634 med X:303.

(Barn IX:152, Far XI:607, Mor XI:608).

X:313 fmffmmmfff

Anders Bratt (3:840). Död 1677 (Sv.ättartal 1891 s.121). Gift

något efter 1640 med X:314. Brukspatron på Brattfors i Värmland.

(Barn IX:157, Far XI:625, Mor XI:626).

X:314 fmffmmmffm

Ingrid Jonsdotter Ekman (3:841). Född ca i början av 1620-talet

(Sv.ättartal 1891 s.121). Död 1647. Gift något efter 1640 med

X:313. (Barn IX:157, Far XI:627, Mor XI:628).

X:315 fmffmmmfmf

Jon Jonsson (3:833). Borgmästare i Filipstad (Elg.V s.373).

(Barn IX:158).

X:317 fmffmmmmff

Jacob Herwegh (3:861). Död efter 1656 (SBL XVIII s. 740-741).

Borgare i Filipstad, nämnd 1645. Han hade brodern Adam Herwegh

(Fryxell). (Barn IX:159, Far XI:633, Mor XI:634).

X:361 fmfmmfmfff

Simon Markusson (1:406). Husbonde i Perhe i Mestilä by i Eura

1631-1655. (Barn IX:181, Far XI:721).

X:381 fmfmmmmmff

Johannes Maexmontanus (3:704). Född 22/6 1616 (Sukukirja II

s.830). Död 21/6 1696. Gift med X:382. Kyrkoherde i Lembois 1670.

(Barn IX:191, Far XI:761).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 74

X:382 fmfmmmmmfm

Beata Lilius (3:705). Död före 23/7 1705 (Genos 1948 s.61). Gift

med X:381. (Barn IX:191, Far XI:763, Mor XI:764).

X:383 fmfmmmmmmf

Arvid Rothovius (3:706). Död 1670 (Sukukirja II s.1119). Gift

med X:384. Kyrkoherde i Pälkäne 1669. Moderns identitet

sannolik. (Barn IX:192, Far XI:765, Mor XI:766).

X:384 fmfmmmmmmm

Katarina Valstenius (3:707). Gift med X:383. (Barn IX:192, Far

XI:767, Mor XI:768).

X:385 fmmfffffff

Per Gaddelius (3:752). Född 28/12 1622 i Örebro (Strengnes

stifts herdaminne II s.609). Död 1693. Gift i sitt första gifte

med X:386. Han gifte sig senare 1.10.1667 med Katarina

Eriksdotter. Kyrkoherde i Kjula och Sundby (Barn IX:193, Far

XI:769, Mor XI:770).

X:386 fmmffffffm

Catharina Magnelia (3:753). Född 29/10 1626 (Strengnes st. hm.

II s.610). Död 14/3 1666. Gift med X:385. (Barn IX:193, Far

XI:771, Mor XI:772).

X:389 fmmffffmff

Johannes Jonae (3:744). Död före 1652 (Strengnes stifts

herdaminne I s.398). Gift med X:390. Kyrkoherde i Vansö 1642.

(Barn IX:195).

X:390 fmmffffmfm

Margareta Eriksdotter (3:745). Död 25/11 1650 (Strengnes stifts

herdaminne I s.398). Gift med X:389. (Barn IX:195).

X:397 fmmfffmmff

Mårten Nilsson Tolpo (3:764). Död före 1665 (Elg.V s.78). Gift

med X:398. Bokhållare i Akkas (Barn IX:199, Far XI:793).

X:398 fmmfffmmfm

Johanna Carstenia (3:765). Gift med X:397. (Barn IX:199, Far

XI:795, Mor XI:796).

X:399 fmmfffmmmf

Erik Andersson (3:766). adlad Rosendal. Född 1615 i Insjö

(Elg.VI s.475). Död 4/12 1690 i Åbo. Gift före 1651 med X:400.

Assessor i Åbo hovrätt. (Barn IX:200, Far XI:797).

X:400 fmmfffmmmm

Margareta Bryggert (3:767). Begraven 7/1 1694 i Helsingfors

(Elg.VI s.475). Gift före 1651 med X:399. (Barn IX:200, Far

XI:799, Mor XI:800).

X:401 fmmffmffff

Bengt Bengtsson (3:616). Död före 12/1 1671 (Genos 1975 s.13).

Gift med X:402. Ryttmästare. (Barn IX:201, Far XI:801, Mor

XI:802).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 75

X:402 fmmffmfffm

Elisabet Jakobsdotter (3:617). Död i december 1699 i Nyland

(Genos 1975 s.13). Gift med X:401. Hon levde efter mannens död i

stor fattigdom, var ofrälse. (Barn IX:201).

X:403 fmmffmffmf

Lucas Jakobsson Sprint (3:618). Död 1683 (Alf Byman). Gift ca

1665 med X:404. Han var tidigare gift med Bengta Simonsdotter.

Kapten vid Savolax infanteriregemente. (Barn IX:202, Far XI:805,

Mor XI:806).

X:404 fmmffmffmm

Lucia Putting (3:619). Död ca 1704. Gift ca 1665 med X:403. Hon

var tidigare gift med kyrkoherden Mathias Mathiae Tarvonius, som

dog 1664. Namnet Putin tyder på att hon var hemma från

Ingermanland (Alf Byman). (Barn IX:202).

X:405 fmmffmfmff

Nils Olofsson Printz (3:620). Född ca 1630 (Sukukirja II s.1051).

Död 14/1 1677 i Viborg. Gift före 1665 med X:406. Kronofogde och

borgmästare i Kexholm (Barn IX:203, Far XI:809).

X:406 fmmffmfmfm

Elisabet Henriksdotter Blanckenhagen (3:621). Död 1699 i Kexholm

(Sukukirja II s.1051). Gift före 1665 med X:405. (Barn IX:203,

Far XI:811, Mor XI:812).

X:407 fmmffmfmmf

Simon Thomasson Hoppenstång (3:622). Död 1697 (Genos 1976 s.48).

Gift med X:408. Hopman i Libelits (Barn IX:204, Far XI:813).

X:408 fmmffmfmmm

Katarina Alhemia (3:623). Död efter 1699 (Alf Byman). Gift med

X:407. (Barn IX:204, Far XI:815).

X:409 fmmffmmfff

Nikolaus Magni Sternelius (3:624). Född i Härnösand (Elg.I

s.788). Död 1684. Gift före 1663 med X:410. Prost 1675,

kyrkoherde i Boteå pastorat av Härnösands stift. (Barn IX:205,

Far XI:817, Mor XI:818).

X:410 fmmffmmffm

Catharina Burman (3:625). Gift före 1663 med X:409. (Barn

IX:205, Far XI:819).

X:411 fmmffmmfmf

Carl Carlsson (3:626). Född 24/11 1642 i Kalmar (Elg.I s.807).

Död 14/4 1707 i Västerås. Gift i sitt första gifte 26/5 1675 i

Stockholm med X:412. Han gifte sig om i december 1688 med

Catharina Bröms. Biskop i Västerås stift 9.12.1680. (Barn

IX:206, Far XI:821, Mor XI:822).

X:412 fmmffmmfmm

Margareta Swebilia (3:627). adlad Adlerberg. Född 11/8 1659 i

Kalmar (Elg.I s.807). Död i barnsäng 28/2 1688 i Västerås. Gift

26/5 1675 i Stockholm med X:411. (Barn IX:206, Far XI:823, Mor

XI:824).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 76

X:413 fmmffmmmff

Lars Stridsberg (3:628). Född under 1640-talet i Spånga (Släkten

Stridsberg). Död i mars 1708 (N.H.Qvist:Ådalen I,tabell). Gift

med X:414. Borgmästare i Härnösand (Barn IX:207, Far XI:825, Mor

XI:826).

X:414 fmmffmmmfm

Margareta Sternell (3:629). Född 1666 (Släkten Stridsberg). Död

ca 1717. Gift med X:413. (Barn IX:207, Far XI:827, Mor XI:828).

X:415 fmmffmmmmf

Erik Teet (3:630). Född 5/1 1646 (Elg.VIII s.218). Död ca 1693.

Gift 12/1 1671 i Stockholm med X:416. Vice lagman. (Barn IX:208,

Far XI:829, Mor XI:830).

X:416 fmmffmmmmm

Maria Rudbeckia (3:631). Född 1654 (Elg.VIII s.218). Död efter

1699. Gift 12/1 1671 i Stockholm med X:415. (Barn IX:208, Far

XI:831, Mor XI:832).

X:449 fmmmffffff

Johannes Peltzer (7:16). Döpt 28/10 1641 i Stolberg (ALU 1389).

Död 9/5 1716 i Stolberg. Gift 4/5 1667 i Vaals med X:450.

Kupfermeister. (Barn IX:225, Far XI:897, Mor XI:898).

X:450 fmmmfffffm

Elisabeth Lach (7:17). Född 4/5 1631 i Rheinberg (ALU 1389). Död

18/4 1713 i Stolberg. Gift 4/5 1667 i Vaals med X:449. (Barn

IX:225, Far XI:899, Mor XI:900).

X:451 fmmmffffmf

Simon Lynen (7:18). Född 1636 i Stolberg (ALU 1389). Död in

Februar 1680 i Stolberg. Gift 26/5 1665 i Stolberg med X:452.

Kupfermeister. (Barn IX:226, Far XI:901, Mor XI:902).

X:452 fmmmffffmm

Maria Prym (7:19). Född i Aachen. Döpt 10/11 1644 i Burtscheid

(ALU 1389). Död 24/10 1712 i Stolberg. Gift in ihrer ersten Ehe

26/5 1665 i Stolberg med X:451. Sie vermählte sich später mit

Gerhard von Asten. (Barn IX:226, Far XI:903, Mor XI:904).

X:453 fmmmfffmff

Nikolaus Lach (7:20). Död 22/8 1692 i Stolberg (DGB 99 S.462).

Gift auf dem gräfl. Hause Rieth 30/11 1667 med X:454.

Dr.theol.,Prediger in Stolberg (Barn IX:227, Far XI:905, Mor

XI:906).

X:454 fmmmfffmfm

Maria Elisabeth Petein (7:21). Född 11/5 1645 (DGB 99 S.463).

Död 1703 i Stolberg. Gift auf dem gräfl. Hause Rieth 30/11 1667

med X:453. (Barn IX:227, Far XI:907, Mor XI:908).

X:455 fmmmfffmmf

Abraham Schleicher (7:22). Född 28/8 1644 i Stolberg (DGB 99

S.462). Död vor 1686. Gift 13/9 1668 i Stolberg med X:456.

Kupfermeister. (Barn IX:228, Far XI:909, Mor XI:910).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 77

X:456 fmmmfffmmm

Anna Katharina de Blanche (7:23). Döpt 13/9 1648 i Aachen (DGB

99 S.462,Macco S.194). Död nach 1685 i Stolberg (AL Wentz N:o

393). Gift 13/9 1668 i Stolberg med X:455. Sie vermählte sich

später mit Isaak Peltzer. Ihre Ahnen sind in Genealogische

Tafeln der Familien Volckmar und Voerster (Leipzig 1933) und in

Ahnenreihe Louis Ferdinand Wentz (freundlich vom Oberstleutnant

Wentz am 28. Februar 1987 übersandt) geforscht. (Barn IX:228,

Far XI:911, Mor XI:912).

X:457 fmmmffmfff

Mathias Schleicher (7:24). Född 25/10 1663 i Stolberg (A. und E.

S.92). Död 23/3 1723 i Stolberg. Gift 8/11 1684 i Stolberg med

X:458. Er vermählte sich später mit Gertrud Schauff.

Messingfabrikant und Kupfermeister in Stolberg. (Barn IX:229,

Far XI:913, Mor XI:914).

X:458 fmmmffmffm

Gertrud Lynen (7:25). Född ca 1665 i Stolberg (A. und E. I S.92).

Död ca 1694 i Stolberg. Gift 8/11 1684 i Stolberg med X:457.

(Barn IX:229, Far XI:915, Mor XI:916).

X:459 fmmmffmfmf

Nikolaus Huppertz (7:26). Född wahrscheinlich i Düren (A. und E.

I S.92). Död wahrscheinlich i Düren. Gift i Stolberg med X:460.

Notar zu Düren. (Barn IX:230, Far XI:917, Mor XI:918).

X:460 fmmmffmfmm

Maria Gertrud Steingen (7:27). Döpt 22/11 1663 i Köln (A. und E.

I S.92). Död wahrscheinlich i Düren. Gift i Stolberg med X:459.

(Barn IX:230, Far XI:919, Mor XI:920).

X:461 fmmmffmmff

Matthias Peltzer (7:28). Döpt 6/1 1662 i Stolberg (A. und E. I

S.104). Död nach 1702 i Stolberg. Gift 2/3 1689 i Köln med

X:462. Messingfabrikant und Kupfermeister zu Stolberg. (Barn

IX:231, Far XI:921, Mor XI:922).

X:462 fmmmffmmfm

Mechtildis Elisabeth Steingen (7:29). Född ca 1667 i Köln (A.

und E. I S.104). Död nach 1702 i Stolberg. Gift 2/3 1689 i Köln

med X:461. (Barn IX:231, Far XI:923, Mor XI:924).

X:463 fmmmffmmmf

Heinrich Prym (7:30). Döpt 16/6 1652 i Burtscheid (A. und E. I

S.104). Död nach 1702 i Stolberg. Gift ,der Ort wahrsch., 1674 i

Aachen med X:464. Kupfermeister in Stolberg. (Barn IX:232, Far

XI:925, Mor XI:926).

X:464 fmmmffmmmm

Anna Katharina Schardinel (7:31). Döpt 17/2 1649 i Aachen (A.

und E. I S.104). Död nach 1702 i Stolberg. Gift ,der Ort

wahrsch., 1674 i Aachen med X:463. (Barn IX:232, Far XI:927, Mor

XI:928).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 78

X:469 fmmmfmfmff

Adolph Thelen (7:952). Född 1/3 1661 i Stockheim (Die Fam.

Thelen-... S.41). Gift 17/8 1681 i Binsfeld med X:470. Er und

seine Frau sind auch Ahnen von Herrn Erich-W. Riekenbrauck, der

freundlich wichtige Ergänzungen und Berichtigungen in seinem

Brief 31.3.1989 mitgeteilt hat. (Barn IX:235, Far XI:937, Mor

XI:938).

X:470 fmmmfmfmfm

Petronella Kourt (7:953). Der Name wurde auch Kurt geschrieben.

Gift 17/8 1681 i Binsfeld med X:469. (Barn IX:235, Far XI:939,

Mor XI:940).

X:471 fmmmfmfmmf

Bartholomäeus Pütz (7:954). Död 9/6 1724 i Stockheim (Die Fam.

Thelen- ... S.17). Gift 22/5 1679 i Stockheim med X:472. (Barn

IX:236, Far XI:941, Mor XI:942).

X:472 fmmmfmfmmm

Margaretha Thelen (7:955). Död in hohem Alter 1/5 1729 i

Stockheim (Die Fam. Thelen- ... S.16). Gift 22/5 1679 i

Stockheim med X:471. (Barn IX:236, Far XI:943, Mor XI:944).

X:473 fmmmfmmfff

Heinrich Leers (7:956). Gift med X:474. Schöffe zu Thum und

kurfürstl. Halfe zu Pissenheim 1640-1707. (Barn IX:237, Far

XI:945, Mor XI:946).

X:474 fmmmfmmffm

Magdalena Roel (7:957). Man schrieb den Namen auch Ruland. Död

23/6 1713 (N.J. Basqué). Gift med X:473. Das Geschlecht stammt

aus der niederl. Provinz Limburg. (Barn IX:237).

X:475 fmmmfmmfmf

Adolph Thelen (7:952). (Barn IX:238). Anförlust, se X:469.

X:476 fmmmfmmfmm

Petronella Kourt (7:953). (Barn IX:238). Anförlust, se X:470.

X:477 fmmmfmmmff

Joannes Zilcken (7:964). Född 1603 (Nachlass Zilcken StA Köln).

Gift med X:478. Burghalfe zu Langendorf (Barn IX:239).

X:478 fmmmfmmmfm

Catharina Pohl (7:965). Död 3/2 1706 i Langendorf (N.J.Basqué).

Gift med X:477. (Barn IX:239).

X:583 mffmfffmmf

Albrekt von Konow (1:308). Född på Teschendorf i Priegnitz ca

1558 i Brandenburg (Carpelan III s.626). Död i Slavjanka 15/1

1655 i Ingermanland. Gift 1611 med X:584. Hovjunkare och

ståthållare. Flyttade 1631 till Sverige. Han gifte sig först

1607 med Elisabet von Konow,som dog 1608,troligen dotter till

väpnaren Melkior von Konow på Biesen. (Barn IX:292, Far XI:1165,

Mor XI:1166).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 79

X:584 mffmfffmmm

Margareta von Wartenberg (1:309). Död i september 1656 i

Ingermanland (Carpelan III s.627). Gift 1611 med X:583. Hon var

ur en högförnämlig familj (von Konow,Adliga ätten von Konow).

Hon var äldsta dotter och hon hade fem systrar,men ingen broder.

(Barn IX:292, Far XI:1167, Mor XI:1168).

X:585 mffmffmfff

Hans Thesleff (1:838). Död 1615 i Viborg (Sl.b. ny följd sp.145).

Gift 1600 med X:586. Lybsk köpsven och rådman i Viborg. Släktens

olika grenar behandlas också i Carpelan I,Sukukirja och Släkten

Thesleff 1595-1925. (Barn IX:293).

X:586 mffmffmffm

Katarina Stråhlman (1:839). Död 1651 (Sl.b. ny följd II sp.145).

Gift 1600 med X:585. Hon gifte sig 2. gången 1618 med

borgmästaren i Viborg Herman Böök,som dog före 1643. (Barn

IX:293, Far XI:1171, Mor XI:1172).

X:595 mffmfmffmf

Wilhelm Muhl (1:843). Död 1659 i Narva (Genos 1985 s.130).

Överste och kommendant i Narva. Han lär ha varit en boren

saxe,men kommit från Danmark. Hans första hustru är okänd och

Maria Elisabet hästammar från första äktenskapet.Hans andra

hustru hette Sophia Sibilla Wallenroth (Genos 1986 s.138). (Barn

IX:298).

X:617 mffmmfmfff

Jöran Jöransson Påsa (1:847). Född i början av 1570-talet (GSÅ

42 s.166). Död 1642. Gift 1598 i Reval med X:618. Lagläsare i

Lappvesi. (Barn IX:309, Far XI:1233, Mor XI:1234).

X:618 mffmmfmffm

Gertrud Yxkull (1:848). Död tidigast 1659 (GSÅ 42 s.168). Gift

1598 i Reval med X:617. Hennes placering i den stora baltiska

ätten Yxkull har inte kunnat klarläggas. (Barn IX:309).

X:669 mfmffmmmff

Henrik Blanckenhagen (1:856). Död tidigast 1656 i Olonets (Genos

1980 s.67). Gift med X:670. Borgmästaren i Salmis i Karelen 1634.

Hans möjliga härstamning se Genos 1980 s.65. (Barn IX:335).

X:670 mfmffmmmfm

Margareta Wagner (1:857). Död ca 1679 (Genos 1980 s.67). Gift

med X:669. Bodde efter mannens död i Kexholm. (Barn IX:335).

X:681 mfmfmfmfff

Tomas Henriksson (1:859). Död ca 1620 (Carpelan IV s.1091). Hans

första hustru är okänd.Hans Tomasson härstammade från första

äktenskapet.Tomas gifte sig om med Ingeborg Frillesdotter. Han

ärvde Stormälö i Pargas 1586. (Barn IX:341, Far XI:1361).

X:683 mfmfmfmfmf

Karl Jakobsson Svärd (1:48). Död ca 1608 (Ramsay s.462). Gift

med X:684. Hövidsman. Ägde Könikkälä i Nousis och Lappila i

Nådendal. (Barn IX:342, Far XI:1365, Mor XI:1366).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 80

X:684 mfmfmfmfmm

Elin Mårtensdotter Lax (1:49). Död 1595 (Ramsay s.462). Gift med

X:683. (Barn IX:342, Far XI:1367, Mor XI:1368).

X:685 mfmfmfmmff

Anders Pryss (1:512). Född i Norrköping (Carpelan III s.836).

Död 1612. Han gifte sig först med Clara Nowenburg och därefter

med Ingrid Karlsdotter Bank,som dog 1643. Skeppskapten,kapten på

Svenska Björn 1602. (Barn IX:343, Far XI:1369).

X:687 mfmfmfmmmf

Arvid Johansson (1:514). Gift med X:688. (Barn IX:344).

X:688 mfmfmfmmmm

Elin Persdotter (1:515). Gift med X:687. (Barn IX:344).

X:693 mfmfmmfmff

Matthaeus Festing (1:873). Gift med X:694. Borgare i Lybeck.

(Barn IX:347).

X:694 mfmfmmfmfm

Margareta Rossen (1:874). Gift med X:693. (Barn IX:347).

X:695 mfmfmmfmmf

Jochim Schultz (1:882). Född 24/11 1605 i Lybeck (Åbo i gen.h.

s.77). Död 7/4 1662 i Åbo. Gift 14/2 1637 i Åbo med X:696. Han

gifte om sig först med Hebla Tavast och senare med sin broders

svägerska Elisabet Wernle. Borgare i Åbo. (Barn IX:348, Far

XI:1389, Mor XI:1390).

X:696 mfmfmmfmmm

Elin Jämse (1:883). Född ca 1620 (Åbo i gen h. s.77). Död i juni

1652 i Åbo. Gift 14/2 1637 i Åbo med X:695. (Barn IX:348, Far

XI:1391, Mor XI:1392).

X:701 mfmfmmmmff

Laurentius Jonae Wilstadius (1:877). Född 1650 (Smolandi

upsalienses II s.477). Begraven i domkyrkan 28/5 1703 i Åbo.

Gift med X:702. Justitieborgmästare i Åbo. Åbo i gen. h. s.

163-164 anger honom som bror till Petter Wilstadius, rådman i

Vasa. De var båda födda ca 1650,Petters far hette Jöns

(Persson?) Wilstadius i Småland.Laurentius var ju också Jonae.

Laurentius son publicerade sin avhandling 1702 och då var

dedikationerna både till Laurentius och Petrus Wilstadius (Turun

akatemian väitöskirjat n:o 2622). Jämför också GSÅ X s.401 och

GSÅ IX s.156 och 177. (Barn IX:351, Far XI:1401).

X:702 mfmfmmmmfm

Sara Rothovius (1:878). Död tidigast 1712 (Åbo i gen. h. s.163).

Gift med X:701. (Barn IX:351, Far XI:1403, Mor XI:1404).

X:705 mfmmffffff

Henrik Georgii Lauck (1:880). Död 1663 i Nousis (Släktbok I

sp.313). Gift mellan 1639 och 1642 med X:706. Kyrkoherde i

Nousis. Måhända var han son till kyrkoherden i Nousis Gregorius

Henrici,som dog 1630. (Barn IX:353).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 81

X:706 mfmmfffffm

Karin Bertelsdotter (1:889). Död ca 1679 (Släktbok I sp.313).

Gift mellan 1639 och 1642 med X:705. (Barn IX:353).

X:707 mfmmffffmf

Lars Hansson Jägerhorn (3:2). till Storby vid Nådendal. Död 1655

(Carpelan III s.557). Gift ca 1622 med X:708. Kornett vid finska

adelsfanan. (Barn IX:354, Far XI:1413, Mor XI:1414).

X:708 mfmmffffmm

Hebla Stiernkors (3:3). Död 1680 (Carpelan III s.557). Gift ca

1622 med X:707. (Barn IX:354, Far XI:1415, Mor XI:1416).

X:713 mfmmffmfff

Mathaeus Erici Florinus (1:50). Död 27/2 1669 (Släktbok II

sp.391). Gift med X:714. Kyrkoherde i Pemar (Barn IX:357, Far

XI:1425, Mor XI:1426).

X:714 mfmmffmffm

Elisabet Henriksdotter (1:51). Gift med X:713. Sjuklig 6.6.1670.

(Barn IX:357, Far XI:1427, Mor XI:1428).

X:715 mfmmffmfmf

Mårten Schilling (1:638). Död 10/4 1672 i Åbo (Ramsay s.479,Åbo

i gen. h. s.97). Gift med X:716. Assessor i Åbo hovrätt. (Barn

IX:358).

X:716 mfmmffmfmm

Kirstin Tawast (1:639). Död mellan 1669 och 1671 (Ramsay s.479).

Gift med X:715. (Barn IX:358, Far XI:1431).

X:719 mfmmffmmmf

Anders Lindeman (1:52). Gift med X:720. Assessor i kmrrev. 1676.

(Barn IX:360, Far XI:1437, Mor XI:1438).

X:720 mfmmffmmmm

Anna Piper (1:53). Gift med X:719. (Barn IX:360, Far XI:1439,

Mor XI:1440).

X:723 mfmmfmffmf

Per Andersson (1:891). Död 1655 (Svenska ättartal 1898 s.472).

Gift 1641 med X:724. Handelsman i Wisby (Barn IX:362).

X:724 mfmmfmffmm

X. X. (1:892). Född 1625 i Wisby (Svenska ättartal 1898 s.472).

Död 1692 i Wisby. Gift 1641 med X:723. Hon gifte om sig 1665 i

Wisby med Lars Swebilius. (Barn IX:362).

X:737 mfmmmfffff

Nils Olofsson Barck (1:178). (Barn IX:369). Anförlust, se X:103.

X:738 mfmmmffffm

Anna Gråå (1:179). (Barn IX:369). Anförlust, se X:104.

X:739 mfmmmfffmf

Påhl Påhlsson Callia (1:742). Död 11/10 1691 i Hvittis (Genos

1939 s.56). Gift med X:740. Fogde i Björneborgs grevskap. I SAYL

nämnes 1656 Walborg som hustru och från 1664 Margareta. (Barn

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 82

IX:370, Far XI:1477, Mor XI:1478).

X:740 mfmmmfffmm

Margareta Påhlsdotter (1:743). Begraven 11/10 1691 i Hvittis

(Suur-Huittisten historia II s.752). Gift med X:739. Nämnes i

SAYL i Kiviranta från 1664. (Barn IX:370).

X:747 mfmmmfmfmf

Håkan Olofsson (1:747). Gift med X:748. Tidigare bonde i

Västerbotten senare handelsman i Vasa. (Barn IX:374).

X:748 mfmmmfmfmm

X. X. (1:748). Död i Västerbotten. Gift med X:747. (Barn

IX:374).

X:749 mfmmmfmmff

Michel Fant (1:751). Född ca 1588 i Korsholm (GSÅ X s.68). Död

1658 i Vasa. Gift med X:750. Handlande i Vasa. (Barn IX:375, Far

XI:1497).

X:750 mfmmmfmmfm

Anna Ericsdotter (1:752). Död 1668 (GSÅ X s.70). Gift med X:749.

(Barn IX:375).

X:751 mfmmmfmmmf

Gabriel Mathaei Gammal (1:54). Död 28/9 1664 i Vörå (Släktbok I

sp.384). Gift med X:752. Han var tidigare gift med Katarina

Lithovius. Kyrkoherde i Vörå 1633-64. (Barn IX:376, Far XI:1501,

Mor XI:1502).

X:752 mfmmmfmmmm

Katarina Petri (1:55). Död 29/9 1664 i Vörå (Släktbok I sp.384).

Gift i mannens andra gifte med X:751. (Barn IX:376, Far XI:1503,

Mor XI:1504).

X:753 mfmmmmffff

Bertil Hindersson Smahl (1:755). Död efter 1682 (Panelius s.163).

Gårdsägare i Borgå. Han finns i mtl i Borgå 1664-1682.I

tomtförteckning I/1696 med tillnamnet Smahl. (Barn IX:377).

X:757 mfmmmmfmff

Samuel Persson (1:758). Död efter 1701. I mtl anges Carin som

hustru 1691-94,men tidigare åren är oforskade. Länsman i Pernå

1682-1701,jmf Pernå sockens historia I s.242. Hans härstamning

är ännu oforskad. (Barn IX:379).

X:765 mfmmmmmmff

Jonas Månsson Streng (1:761). Född 1610 i Sverige (Bergholm II

s.1263). Död 1663. Lantmätare i Tavastland,Åbo och Björneborg.

(Barn IX:383).

X:767 mfmmmmmmmf

Laurentius Johannis Pampinaeus (1:762). Död 4/5 1674 (Genos 1985

s.166). Gift 12/3 1656 med X:768. Kyrkoherde i Sibbo Han var

först gift med Margareta Andersdotter och efter henne med

Kristin Henriksdotter.Agneta var hans tredje hustru. Hans

släktförhållanden behandlas grundligt i Genos. (Barn IX:384).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 83

X:768 mfmmmmmmmm

Agneta Bröijer (1:371). Född 10/11 1636 i Viborg (Ramsay s.343).

Död 21/2 1694 i Sibbo (Ramsay s.343,Melander N:o 1445). Gift i

mannens tredje gifte 12/3 1656 med X:767. (Barn IX:384, Far

XI:1535, Mor XI:1536).

X:859 mmfmfmmfmf

Zacharias Joensson (3:502). Begraven 19/6 1692 i Kexholm (Genos

1969 s.92). Gift med X:860. Proviantmästare i Kexholm 1.7.1657,

sedermera räntmästare. Fars identitet visas i Genos 1972 s.115.

(Barn IX:430, Far XI:1717, Mor XI:1718).

X:860 mmfmfmmfmm

Anna Bruun (3:503). Död i maj 1698 i Kexholm (Genos 1969 s.92).

Gift med X:859. (Barn IX:430, Far XI:1719, Mor XI:1720).

X:861 mmfmfmmmff

Casper Gröning (3:514). Född omkr. 1600 (kalkyl). Död troligen i

slutet av 1661 (Genos 1957 s.26). Gift med X:862. Borgare på

1620-talet,borgmästare på 1630-talet i Kexholm Han hade förutom

sonen Victor Gröön också åtminstone dottern Maria Gröön, som var

gift först med Erik Lietzen och senare med Joakim Bandeman. Han

hade också sönerna Gabriel Gröön och Lucas Gröön ( Kurt

Sandqvist). Herr Sandqvist har vidare vänligen meddelat, att

Lucas (i Brahea) hade sonen Henrik Gröön, klockare i Pyhäjoki

,som i sin tur hade sonen Caspar Gröön, kyrkoherde i Sotkamo

(jmf Sursill N:o 1976 och 4515). Följande uppgifter om Casper

Grönings härstamning beror på herr Sandqvists mångåriga

forskningsresultat. Se också Ramsay s.400,Elg.III s.202,Gentes

Finlandiae IV s.15 och Genos 1985 s.181. Kanske en bror till

honom var den Victor Gröön, vars till namnet okänd dotter gifte

sig 1659 med Arent Reiher. Denna Victor var gränskommissarie i

Karelen (Elg.VI,229;Ramsay s.334). (Barn IX:431, Far XI:1721,

Mor XI:1722).

X:862 mmfmfmmmfm

Katarina Wagner (3:515). Död efter 26/3 1670. Gift med X:861.

(Barn IX:431).

X:863 mmfmfmmmmf

Herman von Borgen (3:922). Född omkr. 1600 (kalkyl). Död i

början av 1660-talet (Ruuth s.1102;Lagus s.30). Han var först

gift med en dotter till Olof Winter. Gift i andra giftet ca 1631

med X:864. Rådman i Viborg 1630-1648. Skeppsredare och delägare

i bryggeriet på Slottsholmen. Han torde ha kommit till Viborg i

slutet av 1620-talet. (Barn IX:432).

X:864 mmfmfmmmmm

Anna von Broken (3:923). Född omkr. 1610 (kalkyl). Gift ca 1631

med X:863. (Lagus s.29 och 30). (Ruuth s.1103 och 1104). (Barn

IX:432, Far XI:1727, Mor XI:1728).

X:865 mmfmmfffff

Tomas Mattsson (3:518). Gift med X:866. Ryttarbonde i Hattula sn.

(Barn IX:433, Far XI:1729).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 84

X:866 mmfmmffffm

Gertrud Tomasdotter (3:519). Gift med X:865. Hon nämnes på

Tasala i Rahkola by av Hattula sn 1634-45. (Barn IX:433).

X:869 mmfmmffmff

Peter Udnie (3:522). natural. Udnie. Död ,stupade, i juli 1656 i

Rautus (Elg.VIII s.411,Genos 1973 s.67). Gift med X:870. Omtalad

som skotsk köpman i Viborg 1627, borgare och rådman. Hans

härstamning ges orätt både i Ramsay och i Elgenstierna ! (Barn

IX:435, Far XI:1737, Mor XI:1738).

X:870 mmfmmffmfm

Anna Johansdotter (3:523). Gift med X:869. (Barn IX:435, Far

XI:1739, Mor XI:1740).

X:871 mmfmmffmmf

Johan Samuelsson Wildeman (5:901). Död efter 1645 (Elg.VIII

s.787). Kapten 1622. Hans gifte är ej känt. (Barn IX:436, Far

XI:1741, Mor XI:1742).

X:873 mmfmmfmfff

Magnus Ivari Leufstadius (3:542). Död 1671 (herdaminnet). Gift

med X:874. Kyrkoherde i Östra Leufsta 1633, riksdagsman 1657.

(Barn IX:437, Far XI:1745, Mor XI:1746).

X:874 mmfmmfmffm

Anna Andersdotter (3:543). Gift med X:873. (Barn IX:437, Far

XI:1747).

X:875 mmfmmfmfmf

Per Sandel (3:548). Död 1683 (Elg.VI s.690). Gift i sitt första

gifte med X:876. Han gifte sig om 17 veckor före sin död med

Margareta Höök. Kyrkoherde i Hållnäs 1672. (Barn IX:438, Far

XI:1749).

X:876 mmfmmfmfmm

Magdalena Chytrea (3:550). Gift med X:875. (Barn IX:438, Far

XI:1751).

X:879 mmfmmfmmmf

Gullich Michaelis Svinfot (3:554). Född 13/3 1593 (Uppsala

ärkestifts hm 3 s.491). Död 16/4 1655. Gift med X:880.

Kyrkoherde i Öregrund 1636. (Barn IX:440, Far XI:1757, Mor

XI:1758).

X:880 mmfmmfmmmm

Margaretha Olofsdotter Fordell (3:555). Född 1605 (Uppsala

ärkest. hm 3 s.491,SoH 1971 s.392). Död 9/6 1649. Gift med

X:879. (Barn IX:440).

X:883 mmfmmmffmf

Johan Remahl (3:564). Död 1714 (Mauno Kärnä). Gift i sitt första

gifte ca 1663 med X:884. Han gifte sig om med Elsa Eriksdotter

Brax (Genos 1985 s.186). Hopman i Kemi 1661-1673, senare länsman

i Kemi. Hans härstamning är inte ännu klar, men han torde ha

kommit från byn Rimal i Solf (vänligt meddelande av rektor Eevi

Matinlassi). (Barn IX:442).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 85

X:884 mmfmmmffmm

Katarina Tuderus (3:565). Död ca 1682 i Kemi (Uusi Sukukirja I

s.143). Gift ca 1663 med X:883. (Barn IX:442, Far XI:1767, Mor

XI:1768).

X:885 mmfmmmfmff

Isaac Hansson (3:574). Död 1686 eller 1687 (Pohjois-Pohjanmaa ja

Lappi 1600-luvulla III s.796). Gift med X:886. Fogde i Kajana

1664. (Sursill N:o 2354). (Barn IX:443, Far XI:1769, Mor

XI:1770).

X:886 mmfmmmfmfm

Helena Duvel (3:575). Död efter 1691 (Mannen Sursill N:o 2354).

Gift med X:885. (Barn IX:443, Far XI:1771, Mor XI:1772).

X:887 mmfmmmfmmf

Johan Cajanus (3:576). Född 19/12 1629 i Paldamo (Hustrun

Sursill N:o 4410). Död 13/5 1703 i Paldamo. Gift i sitt andra

gifte 1652 med X:888. Han var tidigare gift med Catharina

Paldanius. I sitt tredje gifte var han med Elisabet Witting.

Kyrkoherde i Paldamo 1660. Prost från 1665. (Barn IX:444, Far

XI:1773, Mor XI:1774).

X:888 mmfmmmfmmm

Anna Johansdotter Mathesius (3:577). Död sannolikt ca 1668 i

Paldamo (Sursill N:o 4410). Gift 1652 med X:887. (Barn IX:444,

Far XI:1775, Mor XI:1776).

X:893 mmfmmmmmff

Erik Cajanus (3:599). Död 1691 (Sukukirja I s.249). Gift i sitt

första gifte med X:894. Han gifte sig om med Brita Lithovius.

Kyrkoherde i Sotkamo 1651. (Barn IX:447, Far XI:1785, Mor

XI:1786).

X:894 mmfmmmmmfm

Kristina Montanus (3:400). Gift med X:893. (Barn IX:447, Far

XI:1787, Mor XI:1788).

X:895 mmfmmmmmmf

Ericus Matiae Fortelius (3:403). Född 1602 i Pedersöre (Melander

s.62). Död 26/6 1650 i Stockholm (Sukukirja I s.30). Gift med

X:896. Kyrkoherde i Pedersöre, prost. Hans likspredikan finns i

Melander under nummer 268. (Barn IX:448, Far XI:1789, Mor

XI:1790).

X:896 mmfmmmmmmm

Magdalena Eriksdotter Alftanus (3:404). Gift med X:895. (Barn

IX:448, Far XI:1791, Mor XI:1792).

X:897 mmmfffffff

Gregori Aminoff (2:384). Född på 1620-talet i Ingermanland

(Carpelan II s.16). Död före 15/11 1681. Gift med X:898. Kapten.

(Barn IX:449, Far XI:1793, Mor XI:1794).

X:898 mmmffffffm

Märta Ramsay (2:385). Död efter 1691 i Ingermanland (Carpelan

III s.849). Gift med X:897. (Barn IX:449, Far XI:1795, Mor

XI:1796).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 86

X:899 mmmfffffmf

Erik Bernt von Konow (2:386). Född 29/10 1642 i Ussaditsa

(Carpelan III s.627). Död 1714 i Stockholm. Gift 14/2 1667 med

X:900. Regementskvartermästare vid ingermanländska adelsfanan

28.9.1675. (Barn IX:450, Far XI:1797, Mor XI:1798).

X:900 mmmfffffmm

Elisabet Ebersköld (2:387). Född 18/8 1649 i Novgorod (Carpelan

III s.627). Begraven 2/3 1735 i Bromarv. Gift 14/2 1667 med

X:899. (Barn IX:450, Far XI:1799, Mor XI:1800).

X:901 mmmffffmff

Erik Körning (2:388). Död 19/10 1681 i Tenala (Elg.IV s.395).

Gift med X:902. Ryttmästare i Tenala sn. (Barn IX:451, Far

XI:1801, Mor XI:1802).

X:902 mmmffffmfm

Ingeborg Gyllenlood (2:389). Begraven 19/10 1688 i Tenala

(Elg.IV s.395). Gift med X:901. (Barn IX:451, Far XI:1803, Mor

XI:1804).

X:903 mmmffffmmf

Hans Vilhelm von Klick (2:390). Gift med X:904. Furir vid Viborg

ska dragonerna 1663, ryttmästare. Han ägde Retula säteri i

Tyrväntö, vilket gods han hade ärvt från sin styvmor. Ramsay har

flera fel, men hans fars härstamning finns i Carpelan III s.593.

(Barn IX:452, Far XI:1805).

X:904 mmmffffmmm

Anna Gyllenstake (2:391). Gift före 1675 med X:903. (Barn

IX:452, Far XI:1807, Mor XI:1808).

X:905 mmmfffmfff

Hans von Rothkirch (2:392). natural. Rotkirch. Född 1595

(Carpelan III s.932). Död 1654. Begraven i Östra Stenby sn. Gift

i sitt tredje gifte 13/8 1637 i Stockholm med X:906. Han var

först gift med Catarina Margareta von Flans och i sitt andra

gifte med Elisabet Manteuffel. Ståthållare på Nyköpings slott

1628, överste. (Barn IX:453, Far XI:1809, Mor XI:1810).

X:906 mmmfffmffm

Margareta Oxehufvud (2:393). Född 8/6 1617 (Carpelan III s.932).

Död efter 1655. Gift 13/8 1637 i Stockholm med X:905. (Barn

IX:453, Far XI:1811, Mor XI:1812).

X:907 mmmfffmfmf

Benedikt Teobald von Schéer (2:394). Gift med X:908. Överste och

kommendant i Maestricht, sedermera major i dansk tjänst. Hans

härstamning är ännu oforskad. (Barn IX:454).

X:908 mmmfffmfmm

Barbro Christina von Reisenstein (2:395). Gift med X:907. Hennes

härstamning är ännu oforskad. (Barn IX:454).

X:909 mmmfffmmff

Lorentz Hästesko-Fortuna (2:396). Död 1694 (Elg.III s.781).

Begraven 30/9 1694 i Vichtis. Gift med X:910. Major 1679. (Barn

IX:455, Far XI:1817, Mor XI:1818).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 87

X:910 mmmfffmmfm

Ingeborg Margareta Körning (2:397). Död 21/7 1706 i Vichtis

(Elg.III s.780). Gift med X:909. (Barn IX:455, Far XI:1819, Mor

XI:1820).

X:911 mmmfffmmmf

Johan Giös (2:398). Född 1647 (Elg.III s.71). Död 7/4 1697.

Begraven i Tenala. Gift med X:912. Lagman i Södra Finlands

lagsaga 1683. (Barn IX:456, Far XI:1821, Mor XI:1822).

X:912 mmmfffmmmm

Sofia Ille (2:399). Död efter 1709 (Elg.III s.72). Gift med

X:911. (Barn IX:456, Far XI:1823, Mor XI:1824).

X:913 mmmffmffff

Georg Engelbrecht (11:2). Död 1675 (DGB 15 S.137). Gift 1600 med

X:914. Schwedischer General-Auditeur und Hofgerichts-Fiskal zu

Greifswald (Barn IX:457, Far XI:1825, Mor XI:1826).

X:914 mmmffmfffm

Anna Maria Braun-Johann (11:3). Gift 1660 med X:913. (Barn

IX:457, Far XI:1827, Mor XI:1828).

X:915 mmmffmffmf

Balzer Dieckmann (11:901). Kaufmann in Bergen (Samml. L.-S.

Diekmann II). (Barn IX:458).

X:929 mmmfmfffff

Lars Jonsson (2:416). Han gifte sig om som änkling ca 1653 med

Elisabeth Jonsdotter Hellagia. Han bodde i Alm i Tingstad. (Barn

IX:465).

X:931 mmmfmfffmf

Sten Jespersson (2:418). Död ca 1655 (Sv.ättartal XIII s.183).

Gift 22/7 1640 i Tingstad med X:932. Kronobefallningsman i Kinda

och Ydre (Barn IX:466, Far XI:1861).

X:932 mmmfmfffmm

Ragnhild Jonsdotter Hellagia (2:419). Född ca 1620 (Sv.ättartal

XIII s.183). Begraven 9/4 1660 i Vadstena. Gift i sitt första

gifte 22/7 1640 i Tingstad med X:931. Hon gifte sig om ca 1657

med Samuel Persson Drysenius. (Barn IX:466, Far XI:1863, Mor

XI:1864).

X:933 mmmfmffmff

Jakob Carlsson Skoo (2:792). adlad Hästesko-Fortuna, i Vichtis

sn. Död 1652 (Elg.III s.780). Gift med X:934. Ryttmästare. (Barn

IX:467, Far XI:1865).

X:934 mmmfmffmfm

Anna Larsdotter (2:793). Död om hösten 1676 (Elg.III s.780).

Gift med X:933. Hon var syster till Henrik Larsson Ekestubbe.

(Barn IX:467, Far XI:1867, Mor XI:1868).

X:935 mmmfmffmmf

Henrik Joensson Silfversvan (2:422). Född 11/1 1604 (Carpelan IV

s.1043). Död 19/6 1667 i Stockholm. Gift 23/5 1629 med X:936.

Major vid Östra Nylands regemente. (Barn IX:468, Far XI:1869).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 88

X:936 mmmfmffmmm

Anna Reiher (2:423). Född 30/3 1600 (Carpelan IV s.1043). Död

6/4 1670. Begraven i Esbo. Gift i hennes andra gifte 23/5 1629

med X:935. Hon var tidigare gift med Isak Gislesson Svanfelt.

(Barn IX:468, Far XI:1871, Mor XI:1872).

X:937 mmmfmfmfff

Martinus Tomae Stenius (2:424). Född ca 1610 (Sukukirja II

s.1245). Död 14/6 1693 (GSÅ 17 s.14). Gift med X:938. Kyrkoherde

i Vesilax 1645. (Barn IX:469, Far XI:1873).

X:938 mmmfmfmffm

Anna Eriksdotter (2:425). Gift med X:937. (Barn IX:469).

X:939 mmmfmfmfmf

Abraham Josephi Tyrvenius (2:426). Död 1662. Gift med X:940.

Kyrkoherde i Tyrvis (Barn IX:470, Far XI:1877, Mor XI:1878).

X:940 mmmfmfmfmm

Karin Mikkelsdotter (2:427). Död 1696. Gift med X:939. (Barn

IX:470).

X:941 mmmfmfmmff

Christiernus Jacobi (2:428). Gift ca 1635 med X:942. Kapellan i

Vesilax 1628-1674. (Barn IX:471, Far XI:1881, Mor XI:1882).

X:942 mmmfmfmmfm

Elin Hansdotter (2:429). Död 1669 (Genos 1946 s.66). Gift ca

1635 med X:941. (Barn IX:471).

X:945 mmmfmmffff

Christoffer Kothen (2:432). Död ,dödad, 1662 (Carpelan III

s.636). Gift med X:946. Major och kommendant i Narva (Barn

IX:473, Far XI:1889).

X:946 mmmfmmfffm

Anna Stackelberg (31:1). Född 9/3 1623 (Carpelan III s.636). Död

15/11 1699. Gift med X:945. (Barn IX:473, Far XI:1891, Mor

XI:1892).

X:947 mmmfmmffmf

Johan Claesson Prytz (2:434). Född 4/10 1621 i Högby (Elg.VI

s.64). Död 12/12 1667 i Stockholm. Gift 25/3 1650 i Stockholm

med X:948. Kansliråd. (Barn IX:474, Far XI:1893, Mor XI:1894).

X:948 mmmfmmffmm

Margareta Grundel (2:435). Död efter 1676,men före 1682 (Elg.VI

s.64). Gift 25/3 1650 i Stockholm med X:947. (Barn IX:474, Far

XI:1895, Mor XI:1896).

X:949 mmmfmmfmff

Gregori Apolloff (2:436). Gift med X:950. Fänrik vid adelsfanan

i Ingermanland 1645-1651. (Barn IX:475, Far XI:1897).

X:950 mmmfmmfmfm

Agrafena Aminoff (2:437). Död efter 1656 (Släkten Aminoff s.32).

Gift med X:949. (Barn IX:475, Far XI:1899, Mor XI:1900).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 89

X:953 mmmfmmmfff

Clas Jägerhorn (2:440). adlad von Jägerhorn, sedan Jägerskiöld.

Född 10/10 1632 i Vellua (Carpelan III s.561). Död 13/12 1691 i

Dalarö skans. Gift 23/10 1664 med X:954. Major och kommendant på

Dalarö skans 1685. (Barn IX:477, Far XI:1905, Mor XI:1906).

X:954 mmmfmmmffm

Helena Hjärne (2:441). Född 1640 (Carpelan III s.561). Död 1697

i Helsinge. Gift 23/10 1664 med X:953. (Barn IX:477, Far

XI:1907, Mor XI:1908).

X:955 mmmfmmmfmf

Erik Bosin (2:442). Född 6/1 1654 (Carpelan II s.144). Död under

flykten 28/4 1715 i Västerbotten. Gift 7/1 1677 i Helsingfors

med X:956. Lagman i norra Finlands lagsaga 1711. (Barn IX:478,

Far XI:1909, Mor XI:1910).

X:956 mmmfmmmfmm

Margareta Rosendal (2:443). Död under flykten 12/5 1715 i Umeå

(Carpelan II s.144). Gift 7/1 1677 i Helsingfors med X:955.

(Barn IX:478, Far XI:1911, Mor XI:1912).

X:957 mmmfmmmmff

Anders Ignatius (2:444). Död i pesten 1710. Begraven 19/10 1710

i Helsingfors (Sukukirja I s.659). Gift 19/8 1675 med X:958. Han

gifte sig om med Katarina Hansdotter Vestman. Kyrkoherde i

Helsingfors 1688, prost. (Barn IX:479, Far XI:1913).

X:958 mmmfmmmmfm

Anna Nycopensis (2:445). Född 19/11 1654 i Åbo (Sukukirja II

s.956). Död 19/9 1688 (Släktbok I sp.449). Gift i sitt andra

gifte 19/8 1675 med X:957. Hon var tidigare gift med Johan

Wisenius. (Barn IX:479, Far XI:1915, Mor XI:1916).

X:959 mmmfmmmmmf

Johan Godhe (2:446). adlad Godenhielm. Död under flykten 4/9

1714 i Stockholm (Elg.III s.83). Gift 1689 med X:960. Assessor i

Åbo hovrätt 1697. (Barn IX:480, Far XI:1917, Mor XI:1918).

X:960 mmmfmmmmmm

Sofia Catharina Rosendal (2:447). Död 3/10 1715 i Stockholm

(Elg.III s.83). Gift 1689 med X:959. (Barn IX:480, Far XI:1919,

Mor XI:1920).

X:963 mmmmffffmf

Berthold von Göben (2:450). Död efter 1656 (Elg.III s.404). Gift

med X:964. Arvherre till Doese, löjtnant. Han flyttade från

stiftet Bremen till Ingermanland 1627. (Barn IX:482, Far

XI:1925, Mor XI:1926).

X:964 mmmmffffmm

Maria Brummer (2:451). Död 1656 i Narva (Elg.III s.404). Gift

med X:963. (Barn IX:482).

X:967 mmmmfffmmf

Anders Kyander (2:454). Död i april 1692 (Sukukirja I s.749).

Gift i sitt första gifte med X:968. Han gifte sig om med Helena

Rundeel. Kyrkoherde i Rantasalmi 1659, prost 1679. (Barn IX:484,

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 90

Far XI:1933, Mor XI:1934).

X:968 mmmmfffmmm

Emerentia Klöfverskjöld (2:455). Död före 1680 (Elg.IV s.199).

Gift med X:967. (Barn IX:484, Far XI:1935, Mor XI:1936).

X:969 mmmmffmfff

Samuel Kettunius (2:456). Född 28/2 1644 (Sukukirja I s.62). Död

1719. Gift 1676 med X:970. Kyrkoherde i Ilomants 1681. (Barn

IX:485, Far XI:1937, Mor XI:1938).

X:970 mmmmffmffm

Anna Vendalius (2:457). Född i december 1655 (Sukukirja I s.62).

Död 18/3 1741 i Rantasalmi. Gift 1676 med X:969. (Barn IX:485,

Far XI:1939, Mor XI:1940).

X:971 mmmmffmfmf

Anders Herkepaeus (2:458). Död i rysk fångenskap 14/2 1705

(Genos 1985 s.7). Gift med X:972. Kyrkoherde i Pälkjärvi 1690.

(Hist.ark.15). (Barn IX:486, Far XI:1941, Mor XI:1942).

X:972 mmmmffmfmm

Elisabet Schultz (2:459). Död 91 år gammal 24/12 1751 i Lampis

(Genos 1985 s.8). Gift med X:971. (Barn IX:486, Far XI:1943, Mor

XI:1944).

X:973 mmmmffmmff

Petrus Carstenius (32:16). Född 1646 eller 1647 (Sukukirja I

s.297). Död under belägringen 14/5 1710 i Viborg (Släktbok II

sp.693). Gift med X:974. (Barn IX:487, Far XI:1945, Mor

XI:1946).

X:974 mmmmffmmfm

Katarina Thauvonius (32:17). Gift med X:973. (Barn IX:487, Far

XI:1947, Mor XI:1948).

X:975 mmmmffmmmf

Arvid Carlstedt (32:18). Död 1705 (Sukukirja I s.292). Gift med

X:976. Räntmästare i Helsingfors.. (Barn IX:488, Far XI:1949,

Mor XI:1950).

X:976 mmmmffmmmm

Katarina Bildsten (32:19). Död efter 1714 (Genos 1975 s.47).

Gift med X:975. (Barn IX:488, Far XI:1951, Mor XI:1952).

X:977 mmmmfmffff

Hans Hansson Plagman (32:20). Född ca 1601 (Carpelan II s.275).

Död 1679. Begraven i Åbo. Gift med X:978. Rådman i Åbo 1634.

(Barn IX:489, Far XI:1953, Mor XI:1954).

X:978 mmmmfmfffm

Elisabet Finno (32:21). Begraven 20/7 1679 i Åbo (Carpelan II

s.275). Gift med X:977. (Barn IX:489, Far XI:1955, Mor XI:1956).

X:979 mmmmfmffmf

Hildebrand Claesson Uggla (32:22). till Knistad i Suntetorps sn

. Född ca 1608. Död 1677 (Elg.VIII s.443). Gift 1/5 1647 med

X:980. Kommendant på Königstein 1646. (Barn IX:490, Far XI:1957,

Mor XI:1958).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 91

X:980 mmmmfmffmm

Maria Ekeblad (32:23). Död före 1679. Gift 1/5 1647 med X:979.

(Barn IX:490, Far XI:1959, Mor XI:1960).

X:981 mmmmfmfmff

Lennart Hästesko af Målagård (32:24). till Tervajoki i Viborgs

sn. Död i slaget 4/12 1676 i Lund (Elg.III s.773). Gift med

X:982. Kapten vid Budbergs regemente 1676. (Barn IX:491, Far

XI:1961, Mor XI:1962).

X:982 mmmmfmfmfm

Christina Wildeman (32:25). Död efter 1730 (Carpelan III s.529).

Gift i första giftet med X:981. Hon gifte om sig med Mårten

Brase. (Barn IX:491, Far XI:1963, Mor XI:1964).

X:983 mmmmfmfmmf

Peter Haveman (32:26). Begraven i tyska kyrkan 15/11 1691 i

Narva (Elg.IV s.699). Gift med X:984. Guvernementssekreterare i

Narva. (Barn IX:492).

X:984 mmmmfmfmmm

Catharina Lilliegren (32:27). Död efter 1700 (Elg.IV s.699).

Gift med X:983. (Barn IX:492, Far XI:1967, Mor XI:1968).

X:985 mmmmfmmfff

Henrik Poppius (32:28). Född 1649 i Padasjoki (Uusi Sukukirja I

s.103). Död 8/11 1730 i Jockas. Gift i första giftet med X:986.

Han gifte om sig med Katarina Elisabet Brunnerus. Kyrkoherde i

Sakkola 1682 och i Jockas 1699, prost 1700. (Barn IX:493, Far

XI:1969, Mor XI:1970).

X:986 mmmmfmmffm

Elisabet Reuter (32:29). Gift med X:985. (Barn IX:493, Far

XI:1971, Mor XI:1972).

X:987 mmmmfmmfmf

Reinhold Custor (32:30). Död 14/4 1705 i Kexholm. Gift med

X:988. Arrendator i Sakkola (Barn IX:494, Far XI:1973).

X:988 mmmmfmmfmm

Anna Brunnerus (32:31). Död före 1697. Gift med X:987. (Barn

IX:494, Far XI:1975, Mor XI:1976).

X:989 mmmmfmmmff

Simon Nylander (32:104). Född ca 1665 (Släkten Nylander s.28).

Död under flykten 7/7 1715 i Kemi. Gift 19/1 1688 i Uleåborg med

X:990. Borgare i Uleåborg 1696. (Barn IX:495, Far XI:1977, Mor

XI:1978).

X:990 mmmmfmmmfm

Anna Haedraeus (32:105). Död 25/3 1738 i Uleåborg (Släkten

Nylander s.29). Gift 19/1 1688 i Uleåborg med X:989. (Barn

IX:495, Far XI:1979, Mor XI:1980).

X:991 mmmmfmmmmf

Georg Helsingius (32:106). Född 12/10 1662. Död 1741 (Svenska

släktboken I s.162). Gift med X:992. Domprost i Borgå (Barn

IX:496, Far XI:1981, Mor XI:1982).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 92

X:992 mmmmfmmmmm

Beata Schmidt (32:107). Gift i andra giftet med X:991. Hon var

tidigare gift med Per Ristelius. (Barn IX:496, Far XI:1983, Mor

XI:1984).