Generationerna I-X

Generationerna XVI och uppåt

Person- och ortsregister

XI:9 fffffffmfff

Peter Manecke (6:72). Född um 1580. Er wird in Stammtafel des

Edlen Geschlechtes der Manecke erwähnt.Die früheren Generationen

in der Stammtafel sind unzuverlässig. (Barn X:5).

XI:11 fffffffmfmf

Joachim Kröger (6:74). Död 1677 i Boizenburg. Gift med XI:12. Er

ist in Stammtafel des Edlen G. der Manecke genannt. (Barn X:6).

XI:12 fffffffmfmm

Elisabeth Lembke (6:75). Gift med XI:11. Sie ist 21.11.1663 in

den Kirchenbüchern in Boizenburg Patin. (Barn X:6).

XI:49 fffffmmffff

Hans Schrader (6:112). Begraven 5/3 1639 i Bückeburg (ZNF 1931

S.169). Gift ca 1599 i Bückeburg med XI:50. Schmied in Bückeburg.

(Barn X:25).

XI:50 fffffmmfffm

N.N. Kirchhof (6:113). Begraven 23/3 1661 i Bückeburg (ZNF 1931

S.169). Gift ca 1599 i Bückeburg med XI:49. (Barn X:25, Far

XII:99, Mor XII:100).

XI:51 fffffmmffmf

Johann Wecking (6:114). Bürger in Bückeburg 1639 (ZNF 1931

S.169) Die Identität des Vaters nur wahrscheinlich. (Barn X:26,

Far XII:101).

XI:53 fffffmmfmff

Heinrich Wöbbeking (6:116). 1597-1641 Prediger in Petzen. (Barn

X:27).

XI:55 fffffmmfmmf

Johannes Prange (6:118). Född 27/5 1588 i Segelhorst. Död 2/1

1654 i Bückeburg. Gift 1612 med XI:56. Er vermählte sich zum

zweiten Mal 9.9.1627 in Bückeburg mit Eleonore Michelbach.

Gräflicher schaumburg-lippischer Superintendent,Prediger zu

Bückeburg. (Barn X:28, Far XII:109, Mor XII:110).

XI:56 fffffmmfmmm

Anna Schnurpiel (6:119). Född um 1594 (Prinz S.31,32 und 64).

Död 24/10 1626 i Bückeburg. Gift 1612 med XI:55. (Barn X:28, Far

XII:111).

XI:59 fffffmmmfmf

Jobst Flöthmann (6:122). Organist. (Barn X:30).

XI:61 fffffmmmmff

Wilhelm Bonorden (6:124). Begraven 6/11 1640 i Bückeburg (DFA 90

S.11). Gift um 1600 med XI:62. Er übersiedelte wahrscheinlich

aus Obernkirchen nach Bückeburg. (Barn X:31, Far XII:121).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 93

XI:62 fffffmmmmfm

Elisabeth Desenisse (6:125). Född ca 1577 (Ahnentafeln berühmter

Deutscher 4 S.159-). Begraven 29/5 1649 i Bückeburg. Gift um

1600 med XI:61. (Barn X:31, Far XII:123, Mor XII:124).

XI:63 fffffmmmmmf

Johann Grabbe (6:126). Född Ort unsicher 1585 i Lemgo (DFA

90,Prinz). Begraven 7/10 1655 i Bückeburg. Er vermählte sich

zuerst mit Catharina Volkhausen,die 7.8.1618 beerdigt war. Gift

um 1621 med XI:64. Kapellmeister und Komponist in Bückeburg. Er

entsammte einem alten lippischen Bauerngeschlecht. (Barn X:32).

XI:64 fffffmmmmmm

Gertrud Poelmann (6:127). Född um 1603 (Prinz S.36). Begraven

27/12 1672 i Bückeburg. Gift um 1621 med XI:63. (Barn X:32).

XI:77 ffffmffmmff

Arnold Pastor (1:910). Död 1605 (Macco). Gift med XI:78. Er wird

zuerst 1592 mit seiner Gattin in Aachen erwähnt. (Barn X:39, Far

XII:153, Mor XII:154).

XI:78 ffffmffmmfm

Katharina Beckendorf (1:911). Gift med XI:77. Noch 1614 in der

Steuerliste in Aachen genannt. (Barn X:39).

XI:79 ffffmffmmmf

Claus Herpers (1:912). Gift vor 22/11 1583 med XI:80. (Barn

X:40).

XI:80 ffffmffmmmm

Agnes von Kirchrath (1:913). Gift vor 22/11 1583 med XI:79. Sie

vermählte sich zum zweiten Mal vor 25.5.1606 mit Servatius von

Collen. Sie teilte das am 21.Febr.1567 zugefallene Gut "der

Kackert" vor Ponttor mit Jakob von Kirchrode (Macco S.95).Dieser

Jakob war wahrscheinlich ihr Bruder.Ein Jakob von Kirchrath wird

vor 15 Nov.1567 als verstorben bezeichnet,wahrscheinlich ihr

Vater. Sein Erbe wurde dann vor Pontthor genannt. Ihr

Schwiegersohn Hermann Pastor empfang das Lehn vor dem

Königstor.Das Geschlecht Prym besass das Gut vor Königsthor

schon vor 1469 und Agnes hat das Gut von ihrer Grossmutter Agnes

Prym geerbt. (Barn X:40, Far XII:159, Mor XII:160).

XI:141 fffmfffmmff

Olof Pictorius (1:922). målare i Åbo. (Barn X:71).

XI:143 fffmfffmmmf

Petter Arctophilacius (1:923). Använde tidigare namnet Petter

Matinmikko eller Mattila,ifrån Lochteå. Död orten sannolik 1647

i Kalajoki (Sursill,Bergholm I s.267). Gift med XI:144.

prost,kyrkoherde i Kalajoki 1610,riksdagsman. (Barn X:72, Far

XII:285).

XI:144 fffmfffmmmm

Magdalena Östensdotter Sursill (1:924). Gift med XI:143. Levde

gammal i Kalajoki ännu i mars 1650. (Barn X:72, Far XII:287, Mor

XII:288).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 94

XI:145 fffmffmffff

Anders (1:933). Gift sannolikt med XI:146. hemmansägare i Gesala

Romfartuna Västmanland. (Barn X:73).

XI:146 fffmffmfffm

Brita (1:934). Begraven 93 år gammal 1675 i Romfartuna. Gift

sannolikt med XI:145. (Barn X:73).

XI:149 fffmffmfmff

Sven Ragvaldsson (1:572). Död efter 1590 och före 1595. Gift med

XI:150. kapellan i Munktorp Västmanland ca 1580-1592. (Barn

X:75).

XI:150 fffmffmfmfm

Brita Helsingius (1:573). Gift med XI:149. (Barn X:75, Far

XII:299, Mor XII:300).

XI:151 fffmffmfmmf

Thomas Henrici Bothniensis (1:574). Död 7/7 1639

(Väst.st.herdaminne,AL Schwabe-Hansen). Gift 1596 med XI:152.

kyrkoherde i Söderbärke i Dalarna. (Barn X:76).

XI:152 fffmffmfmmm

Margareta Svedviensis (1:575). Gift 1596 med XI:151. (Barn X:76,

Far XII:303, Mor XII:304).

XI:153 fffmffmmfff

Laurentius Laurentii Brask (1:312). Född 1554 i Linköping (Molin

I s.111,Link.st.herdam. II s.331). Död i pesten 1602. Gift med

XI:154. kyrkoherde i Westervik. Han var brorsons son (ej

brorson) till biskop Hans Pedersson Brask. (Barn X:77, Far

XII:305, Mor XII:306).

XI:154 fffmffmmffm

Anna Pedersdotter (1:313). Gift med XI:153. Hon blev senare gift

med khen i Veta Nicolaus Erici Gothus. (Barn X:77).

XI:155 fffmffmmfmf

Hans Claesson Prytz (1:314). Född 24/6 1550 i Örebro (Elg. VI

s.63). Död 7/11 1637 i Söderköping. Gift 1584 i Arboga med <1>.

Gift 3/8 1598 med XI:156. prost och kyrkoherde i Söderköping.

Jämför också Svenska antavlor IV s.110 (Barn X:78, Far XII:309,

Mor XII:310).

-<1>- Margareta Pedersdotter (1:965). Död 2/1 1597 i Söderköping.

XI:156 fffmffmmfmm

Elisabet Mattsdotter (1:315). Död 11/8 1637 (Elg.VI s.63). Gift

3/8 1598 med XI:155. Hon kallas ibland Upplänning. (Barn X:78,

Far XII:311, Mor XII:312).

XI:157 fffmffmmmff

Nicolaus Magni Eosander (1:316). Död 1606. Första hustru

obekant. Gift i andra giftet 1599 med XI:158. kyrkoherde i

Skällvik i Linköpings stift. Prost. (Barn X:79, Far XII:313).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 95

XI:158 fffmffmmmfm

Christina (1:317). Gift 1599 med XI:157. (Barn X:79).

XI:159 fffmffmmmmf

Laurentius Canuti Trana (1:318). Död ca 1653 (Strängnäs stifts

hm. II s.250). kyrkoherde i Halla och Vrena i Strängnäs stift.

En av hans förfäder var den förste predikanten,som utgick från

Gråmunkeklostret i Stockholm och begynte predika den rena

evangeliska läran i Stockholm.(GSÅ 17 s.189) (Barn X:80).

XI:165 fffmfmffmff

Jacobus Marci Finno (1:945). kapellan i Salo. Han är omnämnd

1593(Leinberg:Åbo stifts hm s.188).Hans släktförhållande till

Marcus Jacobi är bara möjligt,inte bevisat. (Barn X:83).

XI:173 fffmfmfmmff

Hans Forbus (1:804). Död före 1635 (Genos 1978 s.44). handlande.

Han hade två söner och han var kanske nämnd 1573 i Stockholm som

engelsk köpman. (Barn X:87).

XI:175 fffmfmfmmmf

Johan Lithovius (3:730). Död ,orten sannolik, 1634 i Ijo (Hustru

Sursill N:o 5956,Sukukirja I s.802). Gift med XI:176. Kyrkoherde

i Ijo 1620. (Barn X:88, Far XII:349, Mor XII:350).

XI:176 fffmfmfmmmm

Kristina Östensdotter Sursill (3:731). Död ,orten sannolik, ca

1632 i Ijo (Sursill N:o 5956). Gift med XI:175. (Barn X:88, Far

XII:351).

XI:179 fffmfmmffmf

Gabriel Lütkens (1:258). Född um 1560. Död 12/6 1625 i Lübeck

(ALU 1386). Gift 9/5 1591 i Lübeck med XI:180. Er vermählte sich

zum zweiten Mal 1600 in Lübeck mit Catharina Störning T.d. Arndt

Störning. Kaufmann in Lübeck;Besitzer von 2 Häusern;Weissbrauer.

Als Abgeordneter der Rigafahrer als Frachtherr

genannt;Rigafahrer. (Barn X:90, Far XII:357, Mor XII:358).

XI:180 fffmfmmffmm

Anneke Bars (1:259). Född wahrscheinlich um 1570 i Lübeck (ALU

1386). Död 12/6 1599 i Lübeck. Gift 9/5 1591 i Lübeck med

XI:179. Miterbin des Hauses Engelsgrube 65/73 in Lübeck. (Barn

X:90, Far XII:359, Mor XII:360).

XI:201 fffmmffmfff

Sigfrid Tacku (1:352). Död ca 1608 i Hvittis (Suur-Huittisten

historia II s.799). Gift med XI:202. länsman i Hvittis

1580,nämns 1571 i silverskatteregistret. (Barn X:101, Far

XII:401, Mor XII:402).

XI:202 fffmmffmffm

Agnes (1:353). Gift med XI:201. (Barn X:101).

XI:207 fffmmffmmmf

Mårten Olofsson Gråå (1:358). Han nämns i Hvittis Natula 1637-41

och i Mommola 1630-39.Han gifte sig ca 1630 med Margareta

Sigfridsdotter,som torde vara hans andra hustru.Anna kan inte

härstamma från detta äktenskap. Han var också 1648 borgare i Åbo

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 96

(vänligt meddelande av P.Hiidenheimo). Hans härstamning är

osäker.Det förekommer en borgare i Åbo Lasse Gråå 1564 och en

Matts Larsson Gråå i Övre Satakunda 1575-80 (Blomstedt i

Historiallisia tutkimuksia LI s.402 och 147). Henricus Jacobi

Gråå nämns som kyrkvärd i Åbo domkyrka 1616-1618 (Turun

kaupungin historia 1600-1721 s.884). Se också Suur-Huittisten

historia s.777 Mommola Färkkilä och s.782 Naatula. (Barn X:104).

XI:249 fffmmmmmfff

Jochim Schult (1:184). Gift med XI:250. Handelsman i Lübeck Var

kanske en tid bosatt i Åbo,där åtminstone i Elfsborgshandl.1611

nämnes en Jochim Skult eller Skultz såsom handlande. (Barn

X:125).

XI:250 fffmmmmmffm

Elsa (1:185). Gift med XI:249. (Barn X:125).

XI:251 fffmmmmmfmf

Baltasar Wernle (1:186). Född 8/9 1588 i Nürnberg (Åbo i

gen.häns.s.125). Död 25/1 1657 i Åbo (Elg.VIII s.745). Gift 4/11

1617 i Stockholm med XI:252. ränt- och proviantmästare på Åbo

slott. (Barn X:126, Far XII:501, Mor XII:502).

XI:252 fffmmmmmfmm

Katarina Gubbertz (1:187). Född 15/1 1601 i Stockholm (Åbo i

gen.häns.s.126). Död 28/12 1656 i Åbo. Gift 4/11 1617 i

Stockholm med XI:251. (Barn X:126, Far XII:503, Mor XII:504).

XI:255 fffmmmmmmmf

Gebhart Bugenhagen (1:190). Född ca 1590 i Lübeck

(Wilskman,samling i RA folio 2). Död ca 1634 i Åbo. Gift i

Lübeck med XI:256. handlande i Åbo. Han hade en bror Dietrich.

(Barn X:128, Far XII:509, Mor XII:510).

XI:256 fffmmmmmmmm

Dorothea Wolffert (1:191). Gift i Lübeck med XI:255. Hennes

härstamning ännu tills vidare oforskad. (Barn X:128).

XI:289 ffmffmfffff

Lars Weteinen (1:547). Nämnes i Limingo,varifrån han möjligtvis

hade kommit till Pudasjärvi. (Barn X:145).

XI:349 ffmfmfmmmff

Erik Andersson (1:815). Gift med XI:350. Hemmansägare. (Barn

X:175).

XI:350 ffmfmfmmmfm

X. Knutsdotter (1:816). Gift med XI:349. Syster till kyrkoherden

Hans Knutsson i Arnäs. (Barn X:175).

XI:351 ffmfmfmmmmf

Johan Pehrsson (1:817). Bonde i Nyland i Sidensjö socken. (Barn

X:176).

XI:353 ffmfmmfffff

Jöns Nilsson Chore (1:821). Hans nämns 1650-71 (Genos 1978

s.74). (Barn X:177).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 97

XI:433 ffmmfmmffff

Markus Simonsson (1:767). Död före 18/2 1653 (Uusi Sukukirja I

s.394). Gift med XI:434. Husbonde i Eura. (Barn X:217, Far

XII:865).

XI:434 ffmmfmmfffm

Agnes Markusdotter (1:768). Död före 17/12 1655 (Uusi Sukukirja

I s.394). Gift med XI:433. (Barn X:217).

XI:441 ffmmfmmmfff

Jakob Eriksson Uppa (1:773). Begraven 31/1 1692 i Ilmola

(Släktbok I sp.799). Gift med XI:442. Gästgivare och ägare av

Uppala hemman i Seinäjoki by av Ilmola sn. (Barn X:221).

XI:442 ffmmfmmmffm

X. X. (1:774). Begraven 21/12 1684 i Ilmola (Släktbok I sp.799).

Gift med XI:441. (Barn X:221).

XI:445 ffmmfmmmmff

Sigfrid Olofsson Laurila (1:775). Husbonde i Kalajoki Hans

svärdotter är Sursill N:o 8616. (Barn X:223).

XI:447 ffmmfmmmmmf

Petter Arctophilacius (1:923). (Barn X:224). Anförlust, se

XI:143.

XI:448 ffmmfmmmmmm

Magdalena Östensdotter Sursill (1:924). (Barn X:224). Anförlust,

se XI:144.

XI:453 ffmmmfffmff

Hans Hansson Purmerus (33:999). Död 1642 (Åbo i gen. häns.

s.157). Gift med XI:454. Borgare i Åbo (Barn X:227).

XI:454 ffmmmfffmfm

Kirstin Johansdotter (33:998). Gift med XI:453. (Barn X:227).

XI:455 ffmmmfffmmf

Alexander Hervie (1:780). Gift med XI:456. (Barn X:228).

XI:456 ffmmmfffmmm

Sofia Hansdotter (1:781). Gift med XI:455. (Barn X:228).

XI:457 ffmmmffmfff

Henrik Schaefer (1:112). Född i Mainz (Åbo i gen. hänseende

s.67). Död antagligen 1592 (Finsk biografisk handbok s.1902).

Gift med XI:458. Johan III:s faktor eller agent för Finland.

(Barn X:229).

XI:458 ffmmmffmffm

Brita Henriksdotter Stork (1:113). Begraven 7/10 1621 i Åbo (Åbo

i gen. hänseende s.67). Gift i sitt första gifte med XI:457.

Gift i sitt andra gifte med <2>. (Barn X:229, Far XII:915).

-<2>- Hans Platz (3:571). Död 1620 i Åbo.

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 98

XI:459 ffmmmffmfmf

Gabriel Wernberg (1:114). Död möjligtvis 1636 i Vörö (Sursill

N:o 9129). Gift med XI:460. Lagläsare i Österbotten. (Barn

X:230, Far XII:917, Mor XII:918).

XI:460 ffmmmffmfmm

Barbro Wiloides (1:115). Gift med XI:459. (Barn X:230, Far

XII:919, Mor XII:920).

XI:465 ffmmmfmffff

Simon Simonsson Skragge (4:904). Murmästare,bodde i Ugglesäter i

Huggenäs sn. (Barn X:233, Far XII:929).

XI:477 ffmmmfmmmff

Theodor Laurentii (4:913). Död 1676 (En Värmlandssläkts Öden

s.280). Gift med XI:478. Kyrkoherde i By 1672-76,efter sin son.

Han var från Mariestad. (Barn X:239).

XI:478 ffmmmfmmmfm

X. Svensdotter Falk (4:914). Gift med XI:477. (Barn X:239, Far

XII:955).

XI:481 ffmmmmfffff

Esaias Aminoff (2:64). Död kort efter 10/4 1657 (Släkten Aminoff

s.30). Gift med XI:482. Överste. (Barn X:241, Far XII:961, Mor

XII:962).

XI:482 ffmmmmffffm

Pelageja Skudin (2:65). Född ca 1582 (Släkten Aminoff s.31). Död

efter november 1687 (Carpelan II s.13). Gift med XI:481. Hennes

föräldrars identitet okänd. Se Gentes Finlandae VI s.54. (Barn

X:241).

XI:483 ffmmmmfffmf

Fredrik Sommer (2:66). Gift ca 1632 med XI:484. Lantråd i

Livland. (Barn X:242, Far XII:965, Mor XII:966).

XI:484 ffmmmmfffmm

Anna Maria Buxhövden (2:67). Gift ca 1632 med XI:483. (Barn

X:242, Far XII:967, Mor XII:968).

XI:485 ffmmmmffmff

Hans Detterman (2:68). Död 1664 (Revaler Ahnentafeln s.66). Gift

med XI:486. Krigskommissarie,tidigare borgare i Riga.. Adlad

Cronman 23.9.1640. (Barn X:243).

XI:486 ffmmmmffmfm

Ursula Kordes (2:69). Död 1675 (Elg. II s.100). Gift med XI:485.

(Barn X:243, Far XII:971, Mor XII:972).

XI:487 ffmmmmffmmf

John Maclean (13:900). Född ca 1599 (The Macleans of Sweden

s.25). Död 7/7 1666 i Göteborg (Elg. V s.142). Gift 1629 med

XI:488. Han gifte sig om med Lilian Hamilton och efter henne med

Anna Thomson. Engelsk baronet. (Barn X:244, Far XII:973, Mor

XII:974).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 99

XI:488 ffmmmmffmmm

Anna Gubbertz (2:70). Död 1653 i Göteborg (Elg. V s.142). Gift

1629 med XI:487. (Barn X:244, Far XII:975, Mor XII:976).

XI:489 ffmmmmfmfff

Johan Knutsson Dreffling (2:72). Död i juli 1684 (Elg. I s.108).

Gift med XI:490. Hauptman i Hakarps sn. (Barn X:245, Far

XII:977).

XI:490 ffmmmmfmffm

Brita Rosdahl (2:73). Begraven 25/5 1684 i Hakarp (Elg. I s.108).

Gift med XI:489. (Barn X:245, Far XII:979).

XI:491 ffmmmmfmfmf

Lars Nilsson Flint (2:74). Begraven i Lommaryd. Gift med XI:492.

Kallas överstelöjtnant. (Barn X:246, Far XII:981).

XI:492 ffmmmmfmfmm

Anna Johansdotter (2:75). Gift med XI:491. Hon var tidigare gift

med Johan Lundeberg. Hon var troligen dotter av kyrkoherden i

Svartarps pastorat av Växjö stift Johannes Baaz. (Barn X:246).

XI:493 ffmmmmfmmff

Daniel Göransson Wessman (2:76). Död 1692 (Elg. VII s.662). Gift

på 1650-talet med XI:494. Häradshövding i Tveta, Mo och Västra

härader av Jönk.län 16.2.1673. (Barn X:247).

XI:494 ffmmmmfmmfm

Maria Christina Dober (2:77). Gift på 1650-talet med XI:493.

(Barn X:247, Far XII:987, Mor XII:988).

XI:495 ffmmmmfmmmf

Arnold Du Rées (2:78). Född 22/9 1612 i Haarlem (Elg. II s.336).

Död 13/7 1668 i Ronneby. Gift 1638 med XI:496. Borgmästare i

Ronneby. Han blev natural. i Sverige 8.7.1665. (Barn X:248, Far

XII:989, Mor XII:990).

XI:496 ffmmmmfmmmm

Elisabet Radu (2:79). Död 10/11 1667 i Ronneby (Elg. II s.336).

Gift 1638 med XI:495. (Barn X:248, Far XII:991).

XI:497 ffmmmmmffff

Hans von Gertten (2:80). Gift i november 1627 i Reval med

XI:498. Han avlade borgared i Reval 2.11.1627. Kapten. (Barn

X:249, Far XII:993, Mor XII:994).

XI:498 ffmmmmmfffm

Lucia von Spreckelsen (2:81). Gift i november 1627 i Reval med

XI:497. (Barn X:249).

XI:499 ffmmmmmffmf

Anton Bröijer (2:82). Adlad Rosenbröijer 19.7.1647. Död 1678 i

Ingermanland (Carpelan III s.918). Gift i sitt första gifte med

XI:500. Han gifte sig om med Anna von Treyden. Rådman 1623,

borgmästare 1630-1640 i Viborg (Barn X:250, Far XII:997, Mor

XII:998).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 100

XI:500 ffmmmmmffmm

X. Cröell (2:83). Gift med XI:499. (Barn X:250, Far XII:999, Mor

XII:1000).

XI:503 ffmmmmmfmmf

Fritz Cronman (2:86). Död före 1680 (Elg. II s.101). Gift med

XI:504. Student i Dorpat 8.5.1655, överstelöjtnant. (Barn X:252,

Far XII:1005, Mor XII:1006).

XI:504 ffmmmmmfmmm

Christina Ottiliana Börner (2:87). Gift med XI:503. Levde änka

1712. (Barn X:252).

XI:505 ffmmmmmmfff

Olof Samuelsson Grubb (2:88). Han använde en tid namnet

Wallenius och han adlades 1678 Wallenstierna. Född 3/2 1611 i

Uppsala (Carpelan IV s.1289). Död 1/2 1687 (Sursill N:o 8455).

Gift 1643 med XI:506. Assessor i Åbo hovrätt 13.11.1652. (Barn

X:253, Far XII:1009, Mor XII:1010).

XI:506 ffmmmmmmffm

Beata Arctophilacia (2:89). Begraven 1/5 1693 i Åbo (Carpelan IV

s.1289). Gift 1643 med XI:505. (Barn X:253, Far XII:1011, Mor

XII:1012).

XI:507 ffmmmmmmfmf

Baltasar Wernle (1:186). (Barn X:254). Anförlust, se XI:251.

XI:508 ffmmmmmmfmm

Katarina Gubbertz (1:187). (Barn X:254). Anförlust, se XI:252.

XI:509 ffmmmmmmmff

Evald Ribe (2:92). Född 23/11 1594 i Kiel (Elg. VI s.317). Död

25/5 1638 i Rostock. Gift 1624 med XI:510. Rektor vid

stadsskolan i Rostock. (Barn X:255, Far XII:1017, Mor XII:1018).

XI:510 ffmmmmmmmfm

Dorotea Bischoff (2:93). Gift med XI:509. (Barn X:255, Far

XII:1019, Mor XII:1020).

XI:511 ffmmmmmmmmf

Henrik Salvius (2:94). Löjtnant. (Barn X:256).

XI:545 fmfffmfffff

Jürgen Witting (3:905). Han var skeppare i Wittensteen och

Rostock. Han nämnes i Anneli Möllers antavla, men sonens

identitet anses osäker tills vidare då källan inte funnits.

(Barn X:273).

XI:547 fmfffmfffmf

Joachim Wessel (3:906). Gift med XI:548. Borgare i Vasa och

länsman i Mustasaari Han var från Lübeck. (Barn X:274).

XI:548 fmfffmfffmm

Gertrud von Rosen (3:907). Född i Livland (GSÅ 11 s.369). Gift

med XI:547. (Barn X:274).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 101

XI:549 fmfffmffmff

Anders Eriksson Smedh (3:908). Bonde på Smedsbacka hemman i

Nykarleby kyrkoby. (GSÅ 11 s.470) (Barn X:275).

XI:557 fmfffmfmmff

Laurentius Petri Herkepaeus (3:915). Gift med XI:558. Kyrkoherde

i Taipalsaari 1640-1657. (Barn X:279, Far XII:1113).

XI:558 fmfffmfmmfm

Margareta Larsdotter (3:916). Gift med XI:557. (Barn X:279).

XI:559 fmfffmfmmmf

Samuel Croëll (3:917). Död 1667 (Ramsay s.345). Gift med XI:560.

Fiskal i Viborgs och Nyslotts län 1646. (Barn X:280, Far

XII:1117, Mor XII:1118).

XI:560 fmfffmfmmmm

Gertrud von Euten (3:918). Gift med XI:559. Hon blev 1656

uppförd i Viborgs mantalslängd. (Barn X:280, Far XII:1119).

XI:561 fmfffmmffff

Bengt Larsson (4:16). Död ca 1615 (Elg. VI s.661). Gift med

XI:562. Adlad 15.8.1586. (Barn X:281, Far XII:1121).

XI:562 fmfffmmfffm

Birgitta Jakobsdotter (4:17). Gift med XI:561. (Barn X:281, Far

XII:1123, Mor XII:1124).

XI:563 fmfffmmffmf

Axel Eriksson Stålarm (4:18). Död ca 1616 (Elg. VIII s.2). Gift

1598 i Reval med XI:564. Fänrik. (Barn X:282, Far XII:1125, Mor

XII:1126).

XI:564 fmfffmmffmm

Märta Boije (4:19). Född 1578 i Reval (Elg. VIII s.3). Död 1627

i Stockholm (Carp. II s.117). Gift 1598 i Reval med XI:563.

(Barn X:282, Far XII:1127, Mor XII:1128).

XI:565 fmfffmmfmff

Otto von Berg (4:20). auf Pall, Luist und Koik in Estland. Död

14/4 1625 (Estl. I S.655,Carp. 1 S.19). Gift med XI:566.

Rittmeister. (Barn X:283, Far XII:1129, Mor XII:1130).

XI:566 fmfffmmfmfm

Dorothea von Treyden (4:21). Död nach 1655 (Estl. I S.655). Gift

med XI:565. (Barn X:283, Far XII:1131, Mor XII:1132).

XI:567 fmfffmmfmmf

Henrik Olofsson Stubbe (4:22). Död ca 1635 (Elg. VII s.795).

Gift 1617 med XI:568. Ståthållare på Narva 1620 och på Viborg

1624-1626. Ståthållare i Åbo 1627. (Barn X:284, Far XII:1133,

Mor XII:1134).

XI:568 fmfffmmfmmm

Cecilia Månsdotter Tawast (4:23). Död före 1645 (Elg. VII s.795).

Gift 1617 med XI:567. (Barn X:284, Far XII:1135, Mor XII:1136).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 102

XI:569 fmfffmmmfff

Påvel Bosin (4:24). Död sannolikt 1643 (Carpelan 2 s.144). Gift

i sitt andra gifte med XI:570. Han var tidigare gift med X.

Urader. Han var av adlig ätt i Holstein. Fick förläning i Borgå

sn. Löjtnant. (Barn X:285).

XI:570 fmfffmmmffm

Ingeborg Turesdotter Stålarm (4:25). Gift med XI:569. (Barn

X:285, Far XII:1139, Mor XII:1140).

XI:571 fmfffmmmfmf

Nils Månsson Spåra (4:26). till Tirmula i Lampis sn. Död 1624

(Elg. VII s.445). Gift i hennes första gifte med XI:572.

Ryttmästare. (Barn X:286, Far XII:1141, Mor XII:1142).

XI:572 fmfffmmmfmm

Anna von Treyden (4:27). Gift i sitt första gifte med XI:571.

Hon blev omgift med Arvid Rääf ca 1633. Hon var sannolikt dotter

av Johan von Treyden,som 1608 fick förläning i Nyby sn. (Barn

X:286).

XI:573 fmfffmmmmff

Otto Johan von Grothusen (4:28). Död ca 1650 (GHdA A Fr VI

S.197). Begraven i Björneborg (Elg. III S.176). Er vermählte

sich zuerst mit Elin Hansdotter und nach ihr mit einer

unbekannten Frau. Henrik entstammte aus der zweiten Ehe. (Barn

X:287, Far XII:1145, Mor XII:1146).

XI:575 fmfffmmmmmf

Jakob Bengtsson Sabelhierta (4:8). (Barn X:288). Anförlust, se

X:281.

XI:576 fmfffmmmmmm

Anna Margareta Stålarm (4:9). (Barn X:288). Anförlust, se X:282.

XI:593 fmffmfmffff

Anundus Marci (3:816). Född i Faxstad i Väsehärads sn (Elg.II

s.102). Död ,skall ha dött, 1595 (Edestam 3 s.146). Gift med

XI:594. Kyrkoherde i Ölme pastorat. Prost över östra Värmland

1579-1589. (Barn X:297, Far XII:1185).

XI:594 fmffmfmfffm

Gunilla Svensdotter Brunia (3:817). Gift med XI:593. Hon levde

änka 1630 i Faxstad. (Barn X:297, Far XII:1187).

XI:595 fmffmfmffmf

Erlandus Gudmundi (3:818). Född 1554 i Dragaryd (Elg.V s.121).

Död 8/4 1630 i Nors sn. Gift i sitt andra gifte 2/6 1594 i

Mariestad med XI:596. Han gifte sig tidigare 1579 i Örebro med

Birgitta Persdotter. Kyrkoherde i Nors pastorat av Karlstads

stift. Kontraktsprost i Västra Värmland (Edestam 4 s.241). (Barn

X:298, Far XII:1189).

XI:596 fmffmfmffmm

Anna Kax (3:819). Född 1574 i Tuna (Elg.V s.121). Död i november

1658 i Nors sn. Gift 2/6 1594 i Mariestad med XI:595. (Barn

X:298, Far XII:1191, Mor XII:1192).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 103

XI:597 fmffmfmfmff

Hans Strokirch (3:820). Gift med XI:598. Handlande och

vågmästare i Lübeck Hans härstamning som uppgiven i boken Ätten

Strokerke kan inte anses vara säker. (Barn X:299).

XI:598 fmffmfmfmfm

Elisabeth (3:821). Död ca 1632 (Ätten Strokerke s.75). Gift med

XI:597. Uppgiften, att hon skulle vara också född Strokirch

torde inte stämma. (Barn X:299).

XI:599 fmffmfmfmmf

Håkan Svensson Skragge (3:822). Gift med XI:600. Handlanden och

borgmästaren i Filipstad 1647. (Barn X:300, Far XII:1197).

XI:600 fmffmfmfmmm

Margareta Nilsdotter (3:823). Gift med XI:599. Möjligen var hon

syster till en Erik Nilsson, som redan 1629 var borgmästare i

Filipstad och vars bror Lars Nicolai var pastor därinvid i

Kroppa församling. (En Värml.släkts Öden s.160). (Barn X:300).

XI:601 fmffmfmmfff

Benedictus Erici (3:824). Född 1559 (Elg.I s.726). Död 18/7 1634

i Älvdalen. Gift med XI:602. Kyrkoherde i Älvdalen. (Barn X:301,

Far XII:1201, Mor XII:1202).

XI:602 fmffmfmmffm

Magdalena Brunia (3:825). Död 10/1 1634 (Elg.I s.726). Gift med

XI:601. (Barn X:301, Far XII:1203).

XI:603 fmffmfmmfmf

Erlandus Gudmundi (3:818). (Barn X:302). Anförlust, se XI:595.

XI:604 fmffmfmmfmm

Anna Kax (3:819). (Barn X:302). Anförlust, se XI:596.

XI:605 fmffmfmmmff

Börge Olofsson (3:828). Gift med XI:606. Rådman och handlande i

staden Brätte (sedermera Vänersborg). (Se svenska män och

kvinnor II s.14) (Barn X:303).

XI:606 fmffmfmmmfm

Anna Svenske (3:829). Född på 1580-talet. Gift i början av

1600-talet med XI:605. (Barn X:303, Far XII:1211, Mor XII:1212).

XI:607 fmffmfmmmmf

Olof Eriksson Spak (3:830). Född på slutet av 1500-talet

(Leijonhufvud s.292). Död 1662 i Karlstad. Gift med XI:608. Han

gifte sig senare med Karin Hindriksdotter. Borgmästare i

Karlstad 1629. (Barn X:304, Far XII:1213).

XI:608 fmffmfmmmmm

Kirstin Börjesdotter (3:831). Död 21/5 1642 (Leijonhufvud s.292).

Gift med XI:607. (Barn X:304, Far XII:1215, Mor XII:1216).

XI:625 fmffmmmffff

Anders Andersson Bånge (3:880). Gift med XI:626. Handlande i

Brätte (SoH 1957 s.202). (Barn X:313).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 104

XI:626 fmffmmmfffm

Kerstin Larsdotter Bånge (3:881). Gift med XI:625. (Barn X:313,

Far XII:1251).

XI:627 fmffmmmffmf

Jon Larsson (3:882). på Ökne i Fågelvik sn i Värmland. Gift med

XI:628. (Barn X:314).

XI:628 fmffmmmffmm

Anna Persdotter Bratt (3:883). av Höglunda Gift med XI:627.

(Barn X:314).

XI:633 fmffmmmmfff

Jacob Herwegh (3:898). Död 1641 (SBL XVIII s.740-741). Gift med

XI:634. Handlande i Filipstad Vågmästare i Göteborg 1621. Han

flydde 1615 från Lübeck först till Lüneburg, sedan till

Göteborg. Han hade besökt Sverige redan 1615 (Ätten Strokerke

s.75). Åtminstone en släkt med samma namn förekommer i Darmstadt

. Tyska källor måste närmare undersökas. (Barn X:317).

XI:634 fmffmmmmffm

Catharina Skragge (3:899). Död före 1704 (En Värmlandssläkts

Öden s.186). Gift med XI:633. (Barn X:317, Far XII:1267, Mor

XII:1268).

XI:721 fmfmmfmffff

Markus Nilsson (1:407). Husbonde i Perhe i Mestilä by i Eura

1602-1630. (Barn X:361, Far XII:1441).

XI:761 fmfmmmmmfff

Michael Martini Maexmontanus (3:708). Född 1572 i Masko

(Sukukirja II s.829). Död 17/1 1650. Kyrkoherde i Lembois 1627.

(Barn X:381).

XI:763 fmfmmmmmfmf

Henrik Lilius (3:710). Död 3/3 1657 (Sukukirja I s.784). Gift

med XI:764. Kyrkoherde i Längelmäki 1647. Nämnes redan 1629 vid

Birkala ting. (Barn X:382, Far XII:1525).

XI:764 fmfmmmmmfmm

Sophia Jacobsdotter (3:711). Gift med XI:763. (Barn X:382).

XI:765 fmfmmmmmmff

Johan Rothovius (3:712). Gift med XI:766. Överstelöjtnant,

kommendant i Ingermanland (Barn X:383, Far XII:1529).

XI:766 fmfmmmmmmfm

Elin Bengtsdotter (3:713). Gift med XI:765. (Barn X:383).

XI:767 fmfmmmmmmmf

Johannes Petri Valstenius (3:714). Död i januari 1658 i

Loimijoki (Hustru Sursill N:o 7003). Gift med XI:768. Kyrkoherde

i Loimijoki 1640. (Barn X:384, Far XII:1533).

XI:768 fmfmmmmmmmm

Anna Johansdotter Limingia (3:715). Gift med XI:767. (Barn

X:384, Far XII:1535, Mor XII:1536).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 105

XI:769 fmmffffffff

Anders Svensson Gadd (3:754). Gift med XI:770. Lantbofogden vid

Göksholm (Barn X:385).

XI:770 fmmfffffffm

Ingeborg Persdotter (3:755). Gift med XI:769. (Barn X:385, Far

XII:1539).

XI:771 fmmffffffmf

Nicolaus Magnelius (3:756). Född 1590 (Strengnes stifts

herdaminne). Död 1663. Gift med XI:772. Kyrkoherde i Ekeby (Barn

X:386).

XI:772 fmmffffffmm

Anna Månsdotter Fredag (3:757). Född 1604 (Strengnes stifts

herdaminne). Död 1682. Gift med XI:771. (Barn X:386).

XI:793 fmmfffmmfff

Nils Tolpo (3:768). Borgare i Viborg, levde 1614. Ätten

härstammar från Viborg, där borgaren Mårten Talpo eller Tolpo

nämnes 1564. (Barn X:397).

XI:795 fmmfffmmfmf

Henrik Fredriksson Carstens (3:770). Död vid årsskiftet 1614 och

1615 (Släktbok II sp.689). Gift med XI:796. Borgmästare i

Helsingfors omkring 1608. Han var borgare i Helsingfors redan

1577. Hans härstamning är oklar. Släktbok II nämner hans mors

släktnamn Schinkel och farmors namn Plönnies. Herr Erich Gercken

har vänligen meddelat från Lübeck, att han inte hittat i

personkartoteket förbindelser mellan den finska och den lybska

släkten. Herr Gercken har mycket grundligt forskat den lybska

släkten Schinkel, men känner inte till den påstådda modern Maria

Schinkel och inte heller Marie Plönnies. Herr Clemens

Steinbicker, sakkunnare av släkten Plönnies vet inte heller om

denna medlem av släkten. (Barn X:398).

XI:796 fmmfffmmfmm

Anna Witticia (3:771). Gift med XI:795. Hon hade en i maj 1623

född dotter. (Barn X:398, Far XII:1591).

XI:797 fmmfffmmmff

Anders Andersson (3:772). Erik Andersson var sannolikt hans son.

Fogde i Lule lappmark 1614-1616. (Barn X:399, Far XII:1593).

XI:799 fmmfffmmmmf

Johan Larsson Bryggert (3:774). Gift med XI:800. Ryttmästare,

till Veiby (Barn X:400).

XI:800 fmmfffmmmmm

Elin Svensdotter (3:775). Gift med XI:799. (Barn X:400).

XI:801 fmmffmfffff

Bengt Arvidsson (3:632). Död före 1/9 1645 (Genos 1975 s.11).

Gift med XI:802. Fogde på Sundholm i Nykyrko i Åbo och

Björneborgs län 1609-1611. (Barn X:401, Far XII:1601, Mor

XII:1602).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 106

XI:802 fmmffmffffm

Maria Jakobsdotter (3:633). Död före 21/5 1655 (Genos 1975 s.11).

Gift med XI:801. (Barn X:401).

XI:805 fmmffmffmff

Jacob Michelsson Sprint (3:636). Död ca 1623 (Alf Byman). Gift

med XI:806. Ryttare. Namnet är taget från Sprintas hemman i

Erlandsböle. (Barn X:403, Far XII:1609).

XI:806 fmmffmffmfm

X. Lucasdotter (3:637). Gift sannolikt med XI:805. (Barn X:403,

Far XII:1611).

XI:809 fmmffmfmfff

Olof Printz (3:640). Han hade också sonen Olof Printz, som var

löjtnant i Nöteborg och som dog 1692. Hans son blev kronofogde i

Kexholm och kammarkollegiet borde kanske ha mera uppgifter om

sonens ursprung som t. ex. vem gav borgen för sonen. (Barn

X:405).

XI:811 fmmffmfmfmf

Henrik Blanckenhagen (1:856). (Barn X:406). Anförlust, se X:669.

XI:812 fmmffmfmfmm

Margareta Wagner (1:857). (Barn X:406). Anförlust, se X:670.

XI:813 fmmffmfmmff

Thomas Hoppenstong (3:644). Han hade åtminståne följande barn

utom sonen Simon: Jakob Hoppenstong, som dog före 1701 och

lämnade änkan Brita Elisabet Custor och Sara Thomasdotter

Hoppenstong, som var redan 1667 gift med skavdronspredikanten

Olaus Petri Recolenius. Löjtnanten Jakob Thomasson Hoppenstong,

som var avliden 1688, var också amtsförvaltare i Nyen, och som

lämnade änkan Helena Jakobsdotter kunde vara bror till Thomas

(Genos 1976 s.49). (Barn X:407).

XI:815 fmmffmfmmmf

Matthias Jonae Alhemius (3:646). Död efter 1687 (Alf Byman).

Befallningsman i Kexholms län. Han inskrevs sannolikt i november

1645 som smolandus i Åbo akademi (Smålands nation i Åbo

1640-1798 s.43). Wilstadius ger hans sannolika härstamning.

(Barn X:408, Far XII:1629, Mor XII:1630).

XI:817 fmmffmmffff

Måns Joensson (3:648). Gift med XI:818. (Barn X:409).

XI:818 fmmffmmfffm

Kerstin Eriksdotter (3:649). Död efter 1662 (Elg.I s.788). Gift

med XI:817. (Barn X:409).

XI:819 fmmffmmffmf

Carl Carlsson Burman (3:650). Underlagman i Sunnersta i

Ångermanland. (Barn X:410).

XI:821 fmmffmmfmff

Carl Joensson (3:652). Död 13/6 1670 i Kalmar (Smolandi

upsalienses III s.767,Elg.I s.807). Gift ca 1640 med XI:822.

Rådman i Kalmar. (Barn X:411).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 107

XI:822 fmmffmmfmfm

Catharina von Glan (3:653). Gift ca 1640 med XI:821. (Barn

X:411, Far XII:1643).

XI:823 fmmffmmfmmf

Olaus Swebilius (3:654). Född 1/1 1624 i Råby (Elg.I s.19). Död

29/6 1700 i Uppsala. Gift 3/10 1658 i Linköping med XI:824. Svea

rikes ärkebiskop 8.9.1681. (Barn X:412, Far XII:1645, Mor

XII:1646).

XI:824 fmmffmmfmmm

Elisabet Gyllenadler (3:655). Född 4/10 1639 i Linköping (Elg.I

s.20). Död 1/3 1680 i Linköping. Gift 3/10 1658 i Linköping med

XI:823. (Barn X:412, Far XII:1647, Mor XII:1648).

XI:825 fmmffmmmfff

Haqvinius Bartholdi (3:656). Född i december 1593 i Segersta sn

(Släkten Stridsberg). Död 26/10 1671 i Spånga. Gift i sitt

första gifte 1632 med XI:826. Han gifte sig om med Elisabet

Eriksdotter. Kyrkoherde i Spånga 1645. Släktens namn är taget

från Stridsberga i Spånga. (Ådalen I s.33). (Barn X:413).

XI:826 fmmffmmmffm

Birgitta Nilsdotter (3:657). Död 4/6 1649 i Spånga (Släkten

Stridsberg). Gift 1632 med XI:825. (Barn X:413).

XI:827 fmmffmmmfmf

Nikolaus Magni Sternelius (3:624). (Barn X:414). Anförlust, se

X:409.

XI:828 fmmffmmmfmm

Catharina Burman (3:625). (Barn X:414). Anförlust, se X:410.

XI:829 fmmffmmmmff

Henrik Mårtensson Teit (3:660). adlad Teet. Död i december 1657

i Falun (Elg.VIII s.218). Gift i sitt andra gifte 1642 med

XI:830. Han var tidigare gift med Helena Utter. Överborgmästare

i Falun. (Barn X:415, Far XII:1657).

XI:830 fmmffmmmmfm

Anna Troilia (3:661). Född 1622 (Elg.VIII s.218). Död 17/3 1666

i Stora Tuna sn. Gift i sitt andra gifte 1642 med XI:829. Hon

var först gift med Lars Blackstadius och i sitt tredje gifte med

Nikolaus Rudbeckius. (Barn X:415, Far XII:1659, Mor XII:1660).

XI:831 fmmffmmmmmf

Nikolaus Rudbeckius (3:662). Född 5/1 1622 i Västerås. Död 2/9

1676 i Västerås (Elg.VIII s.218). Gift i sitt första gifte 20/10

1644 i Stora Tuna med XI:832. Han gifte sig om 1663 med Anna

Troilia. Biskop i Västerås. (Barn X:416, Far XII:1661, Mor

XII:1662).

XI:832 fmmffmmmmmm

Catharina Nentzelia (3:663). Död i barnsäng 20/8 1662 i Hedemora.

Gift 20/10 1644 i Stora Tuna med XI:831. (Barn X:416, Far

XII:1663, Mor XII:1664).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 108

XI:897 fmmmfffffff

Mattheis Peltzer (7:32). Döpt um 1610 i Stolberg (ALU 1389). Död

anfang Mai 1679. Gift vor 1635 i Stolberg med XI:898. Er

vermählte sich später zwischen 1670 u. 1674 mit Sofia Thielen.

Kupfermeister. Er und seine Frau kommen auch in AL Wentz vor.

(Barn X:449, Far XII:1793, Mor XII:1794).

XI:898 fmmmffffffm

Sara Schleicher (7:33). Född vor 1620 i Stolberg (ALU 1389). Död

25/12 1670 i Stolberg. Gift um 1631 i Stolberg med XI:897. (Barn

X:449, Far XII:1795, Mor XII:1796).

XI:899 fmmmfffffmf

Werner Lach (7:34). Född um 1585 (ALU 1389). Död 1645 i

Rheinberg. Gift 1623 med XI:900. Er war früher mit Barbara

Creuzberger verheiratet. Prediger in Rheinberg. (Barn X:450).

XI:900 fmmmfffffmm

Eva Gier (7:35). Född um 1600. Död nach 1668 (ALU 1389). Gift

1623 med XI:899. (Barn X:450).

XI:901 fmmmffffmff

Simon Lynen (7:36). Född um 1589 oder 1590 i Aachen (ALU 1389).

Död 31/3 1651 i Stolberg. Gift in seiner zweiten Ehe 23/4 1634 i

Aachen med XI:902. Er war früher mit Johanna Schleicher

verheiratet. Bürger und Kaufmann in Aachen und Stolberg. (Barn

X:451, Far XII:1801, Mor XII:1802).

XI:902 fmmmffffmfm

Anna Momma (7:37). Född um 1600 i Aachen (ALU 1389). Död 4/8

1668 i Stolberg. Gift 23/4 1634 i Aachen med XI:901. (Barn

X:451, Far XII:1803, Mor XII:1804).

XI:903 fmmmffffmmf

Christian Prym (7:38). Döpt 23/5 1614 i Aachen (ALU 1389). Död

1/5 1683 i Stolberg. Gift in seiner ersten Ehe 15/2 1643 i

Stolberg med XI:904. Der Name seiner zweiten Gemahlin ist

unbekannt. (Barn X:452, Far XII:1805, Mor XII:1806).

XI:904 fmmmffffmmm

Margarete Peltzer (7:39). Född 1619 i Stolberg (ALU 1389). Död

14/12 1663 i Stolberg. Gift 15/2 1643 i Stolberg med XI:903.

(Barn X:452, Far XII:1807, Mor XII:1808).

XI:905 fmmmfffmfff

Werner Lach (7:34). (Barn X:453). Anförlust, se XI:899.

XI:906 fmmmfffmffm

Eva Gier (7:35). (Barn X:453). Anförlust, se XI:900.

XI:907 fmmmfffmfmf

Johannes Peteinius (7:42). Död vor 1667 (Macco S.112). Gift med

XI:908. (Barn X:454).

XI:908 fmmmfffmfmm

Maria Brüll (7:43). Gift med XI:907. (Barn X:454).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 109

XI:909 fmmmfffmmff

Leonhard Schleicher (7:44). Född 1591 i Aachen (Ahnen und Enkel

1 S.93). Död 28/8 1660 i Stolberg (DGB 99 S.381). Gift um 1623 i

Stolberg med XI:910. Kupfermeister. (Barn X:455, Far XII:1817,

Mor XII:1818).

XI:910 fmmmfffmmfm

Katharina Beck (7:45). Född 1606 (DGB 99 S.381). Död 28/9 1669 i

Stolberg (A.u.E 1 S.93). Gift um 1623 i Stolberg med XI:909.

(Barn X:455, Far XII:1819, Mor XII:1820).

XI:911 fmmmfffmmmf

Johannes de Blanche (7:46). Född 1624 i Aachen (AL Wentz N:o

786). Död nach 1686. Gift 26/6 1646 i Aachen med XI:912. Seine

Ahnen und die Ahnen seiner Frau werden in dem Werk Genealogische

Tafeln der Familien Volckmar und Voerster angegeben. (Barn

X:456, Far XII:1821, Mor XII:1822).

XI:912 fmmmfffmmmm

Anna Catharina Lersch (7:47). Född 1625 i Aachen (AL Wentz N:o

787). Gift 26/6 1646 i Aachen med XI:911. (Barn X:456, Far

XII:1823, Mor XII:1824).

XI:913 fmmmffmffff

Leonhard Schleicher (7:48). Född 1624 i Stolberg (A. und E.

S.92). Död 8/8 1680 i Stolberg. Gift in Mai 1659 i Stolberg med

XI:914. Messingfabrikant und Kupfermeister in Stolberg. (Barn

X:457, Far XII:1825, Mor XII:1826).

XI:914 fmmmffmfffm

Sibilla Peltzer (7:49). Född ca 1640 i Stolberg (A. und E. I

S.92). Död in August 1700 i Stolberg. Gift in Mai 1659 i

Stolberg med XI:913. Sie vermählte sich zum zweiten Mal 1.6.1684

in Stolberg mit Isaak de Blanche. (Barn X:457, Far XII:1827, Mor

XII:1828).

XI:915 fmmmffmffmf

Laurenz Lynen (7:50). Döpt 16/5 1622 i Stolberg (A. und E. I

S.92). Död 20/6 1693 i Stolberg. Gift 11/8 1661 i Vaals med

XI:916. Messingfabrikant und Kupfermeister in Stolberg. (Barn

X:458, Far XII:1829, Mor XII:1830).

XI:916 fmmmffmffmm

Anna de Blanche (7:51). Född ca 1625 i Aachen (A. und E. I S.92).

Död 20/8 1699 i Stolberg. Gift 11/8 1661 i Vaals med XI:915.

(Barn X:458, Far XII:1831, Mor XII:1832).

XI:917 fmmmffmfmff

Johann Huppertz (7:52). Född ca 1600 (A. und E. I S.92). Död

1663 i Düren. Gift 29/6 1638 i Stolberg med XI:918. Er vermählte

sich früher mit Katharina Mewis. Bürger und Kaufmann zu Düren

1635-1661. (Barn X:459).

XI:918 fmmmffmfmfm

Ida Peltzer (7:53). Född i Stolberg (A. und E. I S.92). Död ,der

Ort wahrsch.,vor 1665 i Düren. Gift 29/6 1638 i Stolberg med

XI:917. (Barn X:459, Far XII:1835, Mor XII:1836).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 110

XI:919 fmmmffmfmmf

Johann Adolf Steingen (7:54). Född ,der Ort wahrscheinlich, i

Düsseldorf. Död i Stolberg (A. und E. I S.92). Gift 21/11 1660 i

Wevelinghoven med XI:920. Kaufmann zu Köln,später Stolberg.

(Barn X:460, Far XII:1837).

XI:920 fmmmffmfmmm

Gertrud von Meegen (7:55). Född wahrscheinlich i Düsseldorf (A.

und E. I S.92). Död i Stolberg. Gift 21/11 1660 i Wevelinghoven

med XI:919. (Barn X:460, Far XII:1839, Mor XII:1840).

XI:921 fmmmffmmfff

Matthias Peltzer (7:56). Född ca 1635 i Stolberg (A. und E. I

S.104). Död im Sommer 1697 i Stolberg. Gift 14/6 1654 i Vaal med

XI:922. Er vermählte sich zum zweiten Mal mit Margarethe

Coirmann. Kupfermeister zu Stolberg. (Barn X:461, Far XII:1841,

Mor XII:1842).

XI:922 fmmmffmmffm

Johanna Hoen (7:57). Född i Aachen (A. und E. I S.104). Död nach

1690 und vor 1695 i Stolberg. Gift 14/6 1654 i Vaals med XI:921.

(Barn X:461, Far XII:1843, Mor XII:1844).

XI:923 fmmmffmmfmf

Johann Adolf Steingen (7:54). (Barn X:462). Anförlust, se

XI:919.

XI:924 fmmmffmmfmm

Gertrud von Meegen (7:55). (Barn X:462). Anförlust, se XI:920.

XI:925 fmmmffmmmff

Christian Prym (7:38). (Barn X:463). Anförlust, se XI:903.

XI:926 fmmmffmmmfm

Margarete Peltzer (7:39). (Barn X:463). Anförlust, se XI:904.

XI:927 fmmmffmmmmf

Gotthard Schardinel (7:62). Född ca 1605 i Aachen (A. und E. I

S.104). Död i Aachen. Gift ca 1625 i Aachen med XI:928.

Kupfermeister zu Aachen. (Barn X:464, Far XII:1853, Mor

XII:1854).

XI:928 fmmmffmmmmm

Margarethe Mewis (7:63). Född i Aachen (A. und E. I S.104). Död

16/4 1650 i Aachen. Gift ca 1625 i Aachen med XI:927. (Barn

X:464, Far XII:1855, Mor XII:1856).

XI:937 fmmmfmfmfff

Bartholomäeus Thelen (7:800). Död 4/8 1664 i Stockheim (Die Fam.

Thelen- ... S.13). Gift med XI:938. Halbwinner auf dem Hof am

Pütz in Stockheim. (Barn X:469, Far XII:1873, Mor XII:1874).

XI:938 fmmmfmfmffm

Christina Vehlen (7:801). Död 1/2 1685 i Stockheim (Die Fam.

Thelen- ... S.14). Gift in ihrer ersten Ehe med XI:937. Sie

heiratete später am 15.2.1665 Franz Heidgen. (Barn X:469, Far

XII:1875).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 111

XI:939 fmmmfmfmfmf

Otto Kurth (7:806). Gift med XI:940. Er stammte aus Golzheim. Er

ist nicht der Sohn des Schöffen und Wenauer Halfen Gerard Kurth

und dessen Ehefrau Barbara Beckers, wie Dr. Rey in Band II, S.29

und 30 irrtümlicherweise in der "Familiengeschichte Rey" angibt

(E. Riekenbrauck). (Barn X:470, Far XII:1877, Mor XII:1878).

XI:940 fmmmfmfmfmm

Wilhelmine Tesch (7:807). Gift med XI:939. (Barn X:470, Far

XII:1879).

XI:941 fmmmfmfmmff

Peter Pütz (7:813). Död 24/3 1688 i Stockheim (Die Fam. Thelen-

... S.17). Gift med XI:942. Schöffe. Es ist nicht

ausgeschlossen, dass dieser Peter Pütz identisch mit dem Peter

Pütz, Ehemann von Maria Thelen, ist. Bartholomäeus wäre aber

dann ein Sohn aus einer späteren Ehe. (Barn X:471).

XI:942 fmmmfmfmmfm

Mezgen (7:814). Gift med XI:941. (Barn X:471).

XI:943 fmmmfmfmmmf

Adolph Thelen (7:815). Död 7/5 1670 i Stockheim (Die Fam.

Thelen- ... S.15). Gift med XI:944. Halbwinner. (Barn X:472, Far

XII:1885, Mor XII:1886).

XI:944 fmmmfmfmmmm

Maria Vehlen (7:816). Död 5/4 1677 i Stockheim (Die Fam.

Thelen-... S.15). Gift med XI:943. (Barn X:472, Far XII:1887).

XI:945 fmmmfmmffff

Johann Leers (7:817). Gift med XI:946. Halfmann zu Pissenheim

und Schöffe zu Embken (DGB 17 S.323). (Barn X:473, Far XII:1889,

Mor XII:1890).

XI:946 fmmmfmmfffm

Katharina Ullig (7:818). Gift med XI:945. Sie war aus Merzenich

. (Barn X:473).

XI:1165 mffmfffmmff

Jürgen von Konow (1:616). Död före 1598. Gift med sin fränka med

XI:1166. Väpnare. Erhöll förläningsbrev på ättens stamgods

Teschendorf,Biesen och Blantkow 1556 och 1571.Levde 1588,var död

1598. (Barn X:583, Far XII:2329, Mor XII:2330).

XI:1166 mffmfffmmfm

Elisabet von Brietzke (1:617). Död efter 1598. Gift med sin

släkting med XI:1165. (Barn X:583, Far XII:2331, Mor XII:2332).

XI:1167 mffmfffmmmf

Klaus Joakimsson von Wartenberg (1:618). Gift med XI:1168.

Arvherre till Luggendorf,Krampfer och Rosenhagen. Hans

härstamning är oklar.Det är möjligt,att han skulle höra till

släkten Maltzan von Wartenberg och då vara son till Joachim II

Maltzan och hans hustru Bernhardine von Waldstein (Wallenstein).

Joachim von Maltzan var född ca 1492 i Neuburg i Mecklenburg.

(Barn X:584).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 112

XI:1168 mffmfffmmmm

Catarina von Rentsdorf (1:619). Gift med XI:1167. Hennes

släktnamn kan ocksä vara von Restorf. (Barn X:584).

XI:1171 mffmffmffmf

Henrik Stråhlman (1:840). Död 1592 (Sukukirja s.1272). Gift i

hennes första gifte med XI:1172. Borgmästare i Viborg. Tysk

köpsven,kom till Viborg.Nämnes för första gången 1579. (Barn

X:586).

XI:1172 mffmffmffmm

Anna Juusten (1:155). Död 1642 (Ramsay s.216). Gift i sitt

första gifte med XI:1171. Gift i sitt andra gifte 1595 med <2>

(Carpelan III s.918). (Barn X:586, Far XII:2343, Mor XII:2344).

-<2>- Hans Cröell (2:166). Död 1627 (Elg. VI s.474).

XI:1233 mffmmfmffff

Jöran Persson Påsa (1:849). Död 1582 (GSÅ 42 s.156). Gift

åtminstone från 1575 med XI:1234. Fogde i Stranda härad. Faderns

identitet trolig,men obevisad. (Barn X:617, Far XII:2465).

XI:1234 mffmmfmfffm

Margareta Larsdotter Herkepaeus (1:850). Död sannolikt långt

efter 1586 (GSÅ 42 s.157). Gift åtminstone från 1575 med

XI:1233. (Barn X:617, Far XII:2467, Mor XII:2468).

XI:1361 mfmfmfmffff

Henrik Olofsson (1:860). Ärvde Mälö i Pargas och gjorde därför

adlig rusttjänst 1556,1562,1567 och 1575. (Barn X:681, Far

XII:2721, Mor XII:2722).

XI:1365 mfmfmfmfmff

Jakob Pedersson (1:96). Död 1586 (Ramsay s.462). Gift med

XI:1366. Fogde i Savolaks. (Barn X:683, Far XII:2729, Mor

XII:2730).

XI:1366 mfmfmfmfmfm

X. X. (1:97). Gift med XI:1365. Förvärvade sig kunglig majestäts

brev på nytt. (Barn X:683).

XI:1367 mfmfmfmfmmf

Mårten Hansson (1:98). Död 1570 (Ramsay s.255). Gift med

XI:1368. Adlad 20.1.1564,fogde på Tavastehus 1570. (Barn X:684,

Far XII:2733, Mor XII:2734).

XI:1368 mfmfmfmfmmm

Karin Sigfridsdotter Vilken (1:99). Död tidigast 1584 (Ramsay

s.255). Gift med XI:1367. Kallas "Friboren kvinna". (Barn X:684,

Far XII:2735, Mor XII:2736).

XI:1369 mfmfmfmmfff

Håkan Classon Pryss (1:865). Född 1555 (Carpelan III s.836). Död

1585. Hövidsman i konung Johan III:s tid. (Barn X:685, Far

XII:2737, Mor XII:2738).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 113

XI:1389 mfmfmmfmmff

Jochim Schult (1:884). Gift med XI:1390. Handelsman i Lybeck..

Var kanske en tid bosatt i Åbo,där åtminstone i Elfsborgshandl.

1611 nämnes en Jochim Skult. (Barn X:695).

XI:1390 mfmfmmfmmfm

Elsa (1:885). Gift med XI:1389. (Barn X:695).

XI:1391 mfmfmmfmmmf

William Jämse (1:886). Död 1621 (Ramsay s.234). Gift med

XI:1392. Köpman i Åbo. Släkten torde ha härstammat från England.

(Barn X:696).

XI:1392 mfmfmmfmmmm

Elin Klöverblad (1:887). Död 1655 (Ramsay s.234). Gift med

XI:1391. Hon gifte om sig med rådmannen i Åbo Robert Rancken.

(Barn X:696, Far XII:2783).

XI:1401 mfmfmmmmfff

Jöns (Persson ?) Wilstadius (1:455). Han bodde i Småland (GSÅ X

s.401). (Barn X:701).

XI:1403 mfmfmmmmfmf

Matts Larsson Rothovius (1:456). Död 16/3 1670 i Åbo (Smolandi

upsalienses II s.477). Gift 24/6 1646 i Nagu med XI:1404. Rektor

vid Åbo katedralskola 1661. Brorson till biskop Isak Rothovius.

(Barn X:702, Far XII:2805).

XI:1404 mfmfmmmmfmm

Catharina Jakobsdotter Liljevan (1:457). Gift 24/6 1646 i Nagu

med XI:1403. (Barn X:702, Far XII:2807).

XI:1413 mfmmffffmff

Hans Persson (3:4). Död före 1629 (Carpelan III s.556). Gift ca

1600 med XI:1414. Ärvde Storgården i Storby vid Nådendal. (Barn

X:707, Far XII:2825, Mor XII:2826).

XI:1414 mfmmffffmfm

Margareta Lindelöf (3:5). Död efter 1642 (Carpelan III s.556).

Gift ca 1600 med XI:1413. (Barn X:707, Far XII:2827, Mor

XII:2828).

XI:1415 mfmmffffmmf

Olof Gustafsson (3:6). till Sjusholm i Gustafs sn. Död 1622

(Elg.VII s.663). Begraven i Töfsala. Gift med XI:1416. (Barn

X:708, Far XII:2829, Mor XII:2830).

XI:1416 mfmmffffmmm

Cecilia Johansdotter (3:7). Död efter 1625 (Elg.VII s.663). Gift

med XI:1415. (Barn X:708, Far XII:2831, Mor XII:2832).

XI:1425 mfmmffmffff

Ericus Henrici (1:100). Född ca 1560 (Släktbok II sp.391). Död

12/5 1636 i Lemo. Gift i andra giftet med XI:1426. Hans första

hustru är okänd. Kyrkoherde i Lemo 1615. (Barn X:713).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 114

XI:1426 mfmmffmfffm

Kristina Tomasdotter Blom (1:101). Död 21/10 1635 (Släktbok II

sp.391). Gift med XI:1425. (Barn X:713, Far XII:2851).

XI:1427 mfmmffmffmf

Henricus Martini (1:102). Gift med XI:1428. Kyrkoherde i Pemar

1589-1613. (Barn X:714, Far XII:2853, Mor XII:2854).

XI:1428 mfmmffmffmm

Margareta Jakobsdotter (1:103). Död efter 1640 (Genos 1947 s.53).

Gift med XI:1427. (Barn X:714).

XI:1431 mfmmffmfmmf

Henrik Tawast (1:200). Död 1667 (Ramsay s.479). Rådman i Åbo

1624. (Barn X:716, Far XII:2861, Mor XII:2862).

XI:1437 mfmmffmmmff

Olof Håkansson (1:104). Född antagl. senast ca 1590 (Sv.

ättartal XIV s.106). Död 6/7 1665. Gift i första giftet ca 1620

med XI:1438. Han gifte om sig först med Brita Joensdotter och

senare med Ingeborg Hansdotter. Borgmästare i Skeninge 1625.

(Barn X:719, Far XII:2873, Mor XII:2874).

XI:1438 mfmmffmmmfm

Margareta Ericsdotter Nordanwäder (1:105). Död 17/6 1635 (Sv.

ättartal XIV s.143). Gift ca 1620 med XI:1437. (Barn X:719, Far

XII:2875).

XI:1439 mfmmffmmmmf

Henrik Piper (1:106). Död 28/1 1673 (Elg.V s.712). Gift med

XI:1440. Borgmästare i Nyenskans 1646. (Barn X:720, Far

XII:2877, Mor XII:2878).

XI:1440 mfmmffmmmmm

Catharina Johansdotter Andeflycht (1:107). Död efter 1688 (Elg.V

s.712). Gift med XI:1439. (Barn X:720, Far XII:2879, Mor

XII:2880).

XI:1477 mfmmmfffmff

Påhl Simonsson Callia (1:744). Död tidigast 1623

(Suur-Huittisten historia II s.777). Gift med XI:1478.

Fogde,tidigare skrivare på Åbo slott. Han nämnes i Mommola

Färkkilä för första gången 1604. (Barn X:739).

XI:1478 mfmmmfffmfm

Margareta Sigfridsdotter (1:745). Gift med XI:1477. Gift i bådas

II gifte,ca 1630 med <2>. (Barn X:739).

-<2>- Mårten Olofsson Gråå (1:358).

XI:1497 mfmmmfmmfff

Eric Hindersson Fant (1:753). Bonde i Staversby och

Voitby,nämnes 1594-1620. Hans härstamning se närmare GSÅ X s.67.

(Barn X:749).

XI:1501 mfmmmfmmmff

Mathaeus Jacobi Gammal (1:108). Född enligt Terserus i Gammelby

i Nyland (Släktbok I sp.379). Död före 1633. Gift med XI:1502.

Kyrkoherde i Vörå 1601-1631, prost. (Barn X:751, Far XII:3001,

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 115

Mor XII:3002).

XI:1502 mfmmmfmmmfm

Brita Jacobsdotter Wiloides (1:109). Gift med XI:1501. (Barn

X:751, Far XII:3003, Mor XII:3004).

XI:1503 mfmmmfmmmmf

Petrus Petri Forselius (1:110). Död 8/4 1658 (Uusi Sukukirja III

s.106). Begraven i Nordmaling. Gift med XI:1504. Kyrkoherde i

Nordmaling 1622. (Barn X:752, Far XII:3005, Mor XII:3006).

XI:1504 mfmmmfmmmmm

Anna Erici (1:111). Gift med XI:1503. (Barn X:752, Far

XII:3007).

XI:1535 mfmmmmmmmmf

Johan Bröijer (1:372). Död i pesten 1657 i Viborg (Ramsay s.343).

Gift med XI:1536. Postmästare. (Barn X:768, Far XII:3069, Mor

XII:3070).

XI:1536 mfmmmmmmmmm

Katarina Stråhlman (1:373). Född ca 1614 (Ramsay s.343). Död

efter 1694. Gift med XI:1535. (Barn X:768, Far XII:3071, Mor

XII:3072).

XI:1717 mmfmfmmfmff

Jonas Månsson (3:504). Gift med XI:1718. Inspektor över

åtskilliga grevliga gods i Södermanland (Barn X:859, Far

XII:3433).

XI:1718 mmfmfmmfmfm

Anna Petersdotter (3:505). Gift med XI:1717. (Barn X:859, Far

XII:3435, Mor XII:3436).

XI:1719 mmfmfmmfmmf

Nils Bruun (3:506). Gift i hustrus andra gifte med XI:1720.

(Barn X:860).

XI:1720 mmfmfmmfmmm

Kristina Olofsdotter (3:507). Död efter 1663 (Elg.VIII s.190).

Gift i sitt andra gifte med XI:1719. Hon var först gift med

Engelbert Nilsson Rogge och i sitt tredje gifte med Johan Tawast

. (Barn X:860).

XI:1721 mmfmfmmmfff

Casper Gröning (3:926). Död på Strömsholm 1630 (Elg.III,202).

Gift i första giftet före 20/3 1589 med XI:1722. Han gifte om

sig med Anna Hane. Han dyker upp samtidigt i Sverige, då han

försvinner från Finland. (K.Sandqvist). Inkom till Sverige.

Hovmästare, sist hos änkedrottningen Catharina Stenbock (Barn

X:861, Far XII:3441, Mor XII:3442).

XI:1722 mmfmfmmmffm

Karin Persdotter Dufva (3:927). Hon var först gift med

slottsfogden och rysstolken Hans Larsson Skalm, som hade varit

1581 i Kexholm och dog före 1586. (Elg.II,332). Gift i andra

giftet före 20/3 1589 med XI:1721. (Ramsay s.400). (Barn X:861,

Far XII:3443, Mor XII:3444).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 116

XI:1727 mmfmfmmmmmf

Henrik von Broken (3:924). Död 1656 i Viborg (Ruuth s.1103;Lagus

s.29). Gift i första giftet med XI:1728. Han gifte om sig med

Katarina Melartopaeus, som dog 1688 i 79 års ålder. Hennes mors

första man dog 1609 (Sukukirja s.869). Då kan hon vara född

tidigast 1609 och kan inte vara mor till Anna von Broken, som

var enligt Lagus s.29 gift redan 1631. Rådman i Viborg 1630-1654.

Han är nämnd i handlingarna från 1627. (Barn X:864).

XI:1728 mmfmfmmmmmm

X. Hansdotter Thesleff (3:925). Död före 1651 (Sukukirja s.1298).

Gift med XI:1727. (Ruuth s.1103;Lagus s.29). (Barn X:864, Far

XII:3455, Mor XII:3456).

XI:1729 mmfmmffffff

Matts Jöransson (3:520). Innehavare av två hemman i Rahkola by i

Hattula Nämnes från 1600 och ända till 1624 i jordeboken, men

var kanske då avliden. Stammfar för släkten Planman. (Barn

X:865).

XI:1737 mmfmmffmfff

William Udny (3:524). of Tillery. Gift med XI:1738. (Barn X:869,

Far XII:3473, Mor XII:3474).

XI:1738 mmfmmffmffm

Catharina Neilsonne (3:525). Död efter 1634 (Genos 1973 s.67).

Gift med XI:1737. Hon var av huset Halgrene Reitt and Corsbet

Neilsonne. (Barn X:869).

XI:1739 mmfmmffmfmf

Johan Jakobsson (3:537). Död ,stupade, 1611 i Nöteborg (Elg.VI

s.620,Ramsay s.495). Gift med XI:1740. Kornett. (Barn X:870).

XI:1740 mmfmmffmfmm

Anna Bertilsdotter Ruuth (3:538). Död om sommaren 1668 (Elg.VI

s.620,Ramsay s.356). Gift i sitt första gifte med XI:1739. Hon

gifte sig senare med Mårten Hofstädt och i sitt tredje gifte med

Erik Jönsson. (Barn X:870, Far XII:3479, Mor XII:3480).

XI:1741 mmfmmffmmff

Samuel Arvidsson Wildeman (5:902). till Gammelby i Pernå sn. Död

7/9 1612 (Elg.VIII s.786). Gift 14/2 1586 i Pernå med XI:1742.

Slottsloven på Narva 1605. (Barn X:871, Far XII:3481, Mor

XII:3482).

XI:1742 mmfmmffmmfm

Anna Mårtensdotter Creutz (5:903). Gift 14/2 1586 i Pernå med

XI:1741. (Barn X:871, Far XII:3483, Mor XII:3484).

XI:1745 mmfmmfmffff

Ivarus Mathiae Gestricius (3:544). Död 1641 i Östra Löfsta

(herdaminnet). Gift med XI:1746. Kyrkoherde i Östra Leufsta

5.5.1612. (Barn X:873).

XI:1746 mmfmmfmfffm

Elin Månsdotter (3:545). Född i Valbo (SoH 1951 s.238). Död 15/2

1642 i Västra Löfsta. Gift med XI:1745. Hon kan vara dotter till

kyrkoherden i Valbo Magnus Oestoni Rhalambius (Herdam. I:465).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 117

(Barn X:873).

XI:1747 mmfmmfmffmf

Anders (3:547). Borgmästare i Öregrund. (Barn X:874).

XI:1749 mmfmmfmfmff

Benedictus Laurentii (3:549). Död 1672 (Elg.VI s.690).

Kyrkoherde i Hållnäs pastorat av Uppsala ärkestift 1636. Han är

stamfar för släkten Sandels. (Barn X:875).

XI:1751 mmfmmfmfmmf

Ericus Olai Krum (3:551). Prästvigd 1632 (Elg.VI s.336).

Kyrkoherde i Litslena pastorat av Uppsala ärkestift. Hans barn

kallade sig Chytraeus. Stamfar för adliga ätten Riddercreutz.

(Barn X:876).

XI:1757 mmfmmfmmmff

Michael Gullicksson (3:556). Gift med XI:1758. Rådman och

borgare i Hudiksvall (Barn X:879, Far XII:3513, Mor XII:3514).

XI:1758 mmfmmfmmmfm

Ingrid Eriksdotter (3:557). Född 1570. Död 2/3 1644 i Bondhyrka.

Gift i sitt första gifte med XI:1757. Hon gifte sig om med

kyrkoherden Johannes Nicolai. (Barn X:879, Far XII:3515, Mor

XII:3516).

XI:1767 mmfmmmffmmf

Johannes Johannis Somerus (3:566). Född ca 1600 i Somero (Uusi

Sukukirja I s.143). Död 1672 i Kemi. Gift i sitt andra gifte med

XI:1768. Han var först gift med Anna Christoffersdotter och i

sitt tredje gifte var han gift med Justina Bylow. Kyrkoherde i

Kemi 1649. (Barn X:884, Far XII:3533, Mor XII:3534).

XI:1768 mmfmmmffmmm

Kristina Hansdotter Platz (3:567). Död efter 1664 i Kemi (Uusi

Sukukirja I s.143). Gift i sitt andra gifte med XI:1767. Hon

hade varit tidigare gift med Sander Bruun. (Barn X:884, Far

XII:3535, Mor XII:3536).

XI:1769 mmfmmmfmfff

Hans Larsson (3:578). Död ca 1645 (Sursill N:o 2344). Gift med

XI:1770. Borgare i Uleåborg (Barn X:885, Far XII:3537, Mor

XII:3538).

XI:1770 mmfmmmfmffm

Anna (3:579). Begraven 4/12 1675 i Uleåborg (Mannen Sursill N:o

2344). Gift med XI:1769. (Barn X:885).

XI:1771 mmfmmmfmfmf

Author Duvel (3:580). Begraven 10/5 1636 i Åbo. Gift med

XI:1772. Borgare i Åbo redan 1625. Hans härstamning är oklar,

men hans dotter gifte sig med Hans Forbus och hans hustru gifte

om sig med Jakob Trumbel. Därtill hade han kontakter till

handelsmän,som härstammade från Skottland. (Barn X:886).

XI:1772 mmfmmmfmfmm

Elisabet Platz (3:581). Död ca 1661 i Uleåborg (Genos 1962 s.22).

Gift i sitt första gifte med XI:1771. Hon gifte sig om 1637 med

Jakob Pettersson Trumbel. (Barn X:886, Far XII:3543, Mor

XII:3544).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 118

XI:1773 mmfmmmfmmff

Anders Ericsson Hjerta (3:582). Död före 1665 (Sukukirja I

s.249). Gift med XI:1774. Fogde över Friherreskapet Kajana 1656.

(Barn X:887, Far XII:3545).

XI:1774 mmfmmmfmmfm

Agneta Mattsdotter Laatikatar (3:583). Gift med XI:1773. (Barn

X:887).

XI:1775 mmfmmmfmmmf

Johan Mathesius (3:584). Född 1607 i Salo (Hustrun Sursill N:o

4369). Död 9/3 1663 i Pyhäjoki. Gift med XI:1776. Kyrkoherde i

Pyhäjoki 1642. (Barn X:888, Far XII:3549, Mor XII:3550).

XI:1776 mmfmmmfmmmm

Anna Josephsdotter Lithovius (3:585). Död efter 1683 (Sursill

N:o 4369). Gift med XI:1775. (Barn X:888, Far XII:3551, Mor

XII:3552).

XI:1785 mmfmmmmmfff

Anders Ericsson Hjerta (3:582). (Barn X:893). Anförlust, se

XI:1773.

XI:1786 mmfmmmmmffm

Agneta Mattsdotter Laatikatar (3:583). (Barn X:893). Anförlust,

se XI:1774.

XI:1787 mmfmmmmmfmf

Ericus Georgii Montanus (3:401). Död 1640 (Leinberg herdam.

s.73). Gift med XI:1788. Rektor i Uleåborg 1628. Kyrkoherde i

Pyhäjoki 1631 och i Ijo 1636. Han hemma ifrån Åbo. (Barn X:894).

XI:1788 mmfmmmmmfmm

Margareta Bertilsdotter Kallio (3:402). Gift med XI:1787. (Barn

X:894).

XI:1789 mmfmmmmmmff

Mats Andersson (3:405). Gift med XI:1790. Bonde i Pedersöre

socken. (Barn X:895).

XI:1790 mmfmmmmmmfm

Brita Björnsdotter (3:406). Gift med XI:1789. (Barn X:895).

XI:1791 mmfmmmmmmmf

Ericus Erici Alftanus (3:407). Död 1639 (Carpelan I s.5,

Sukukirja I s.30). Gift med XI:1792. Kyrkoherde i Töfsala 1623.

(Barn X:896).

XI:1792 mmfmmmmmmmm

Helena Mårtensdotter Brenner (3:408). Död före juni 1664 i

Töfsala (Carpelan I s.5). Gift med XI:1791. (Barn X:896, Far

XII:3583, Mor XII:3584).

XI:1793 mmmffffffff

Esaias Aminoff (2:64). (Barn X:897). Anförlust, se XI:481.

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 119

XI:1794 mmmfffffffm

Pelageja Skudin (2:65). (Barn X:897). Anförlust, se XI:482.

XI:1795 mmmffffffmf

Johan Ramsay (2:770). Död 1648 i Tyskland (Carpelan III s.849).

Gift i sitt första gifte med XI:1796. Han gifte sig om ca 1646

med Dorotea Maria von Kahlden. Major. (Barn X:898, Far XII:3589,

Mor XII:3590).

XI:1796 mmmffffffmm

Märta Galle (2:771). Död 1645 (Släkten Aminoff s.94). Gift med

XI:1795. (Barn X:898, Far XII:3591, Mor XII:3592).

XI:1797 mmmfffffmff

Joakim von Konow (2:772). Född ca 1614 (Carpelan III s.627). Död

1645 i Ingermanland. Gift 30/11 1641 i Stockholm med XI:1798.

Löjtnant i svensk tjänst. (Barn X:899, Far XII:3593, Mor

XII:3594).

XI:1798 mmmfffffmfm

Maria Elisabet Stein von Steinhausen (2:773). Född 1623

(Carpelan III s.627). Död i juli 1655. Gift 30/11 1641 i

Stockholm med XI:1797. Hon gifte sig om 1652 med löjtnanten Clas

Åkerfelt. (Barn X:899, Far XII:3595, Mor XII:3596).

XI:1799 mmmfffffmmf

Adolf Ebers (2:774). adlad Ebersköld 31.5.1666, ej introducerad.

Död 1680. Gift med XI:1800. Svensk resident i Moskva. (Barn

X:900).

XI:1800 mmmfffffmmm

Vendla Kirij (2:775). Gift med XI:1799. (Barn X:900, Far

XII:3599).

XI:1801 mmmffffmfff

Carl Körning (2:776). Född 1595 (Elg.IV s.394). Död 1641 i

Norrby sn. Gift ca 1630 med XI:1802. Kapten. (Barn X:901, Far

XII:3601, Mor XII:3602).

XI:1802 mmmffffmffm

Anna Skoo (2:777). Död ca 1645 (Elg.IV s.395). Gift i sitt andra

gifte ca 1630 med XI:1801. Hon var tidigare gift med Axel

Mattsson Cruus af Edeby. (Barn X:901, Far XII:3603, Mor

XII:3604).

XI:1803 mmmffffmfmf

Hans Bengtsson Gyllenlood (2:778). Död 1646 (Elg.III s.309).

Gift med XI:1804. Assessor i Åbo hovrätt 1632. (Barn X:902, Far

XII:3605, Mor XII:3606).

XI:1804 mmmffffmfmm

Anna van Sanden (2:779). Gift med XI:1803. Hon beviljades nådår

22.8.1646. (Barn X:902, Far XII:3607, Mor XII:3608).

XI:1805 mmmffffmmff

Hans Klick (2:780). Född 1611 (Carpelan III s.593). Död ca 1670.

Hans första hustru, som var mor till Hans Vilhelm, är okänd. Han

gifte sig om med Margareta Hufvudsköld, vars gods gick i arv

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 120

till styvsonen Hans Vilhelm. (Barn X:903, Far XII:3609, Mor

XII:3610).

XI:1807 mmmffffmmmf

Jakob Andersson (2:782). adlad Gyllenstake. Begraven 25/2 1672 i

Åbo. Gift 20/5 1646 i Åbo med XI:1808. Inspektor vid sjötullen i

Åbo 1658. (Barn X:904).

XI:1808 mmmffffmmmm

Sara Eriksdotter (2:783). Född 2/1 1628 i Köping (Elg.III s.351).

Död 16/4 1669 i Åbo. Gift 20/5 1646 i Åbo med XI:1807. (Barn

X:904, Far XII:3615, Mor XII:3616).

XI:1809 mmmfffmffff

Hans von Rothkirch (2:784). Död 1604 i Lausitz (Carpelan III

s.932). Gift före 1579 med XI:1810. Han sålde jämte brodern

Henrik von Rothkirch Jeschkendorf till sin farbror Venzel von

Rothkirch. (Barn X:905, Far XII:3617, Mor XII:3618).

XI:1810 mmmfffmfffm

Catarina von Falkenhayn (2:785). Gift före 1579 med XI:1809. Hon

var av huset Kummernigk i furstendömmet Liegnitz. Hennes

härstamning måste ännu forskas. (Barn X:905).

XI:1811 mmmfffmffmf

Anders Olofsson Oxehufvud (2:786). till Säby samt Älmteryd i

Agunnaryds sn (Kron.). Född 1/2 1583 (Elg.V s.578). Död 1639.

Begraven i Ving. Gift 14/5 1611 med XI:1812.

Överstekvartermästare 1622. (Barn X:906, Far XII:3621, Mor

XII:3622).

XI:1812 mmmfffmffmm

Margareta Lillie (2:787). Född 1595 (Elg.IV s.667). Död 1651.

Begraven i Ving. Gift 14/5 1611 med XI:1811. (Barn X:906, Far

XII:3623, Mor XII:3624).

XI:1817 mmmfffmmfff

Jakob Carlsson Skoo (2:792). (Barn X:909). Anförlust, se X:933.

XI:1818 mmmfffmmffm

Anna Larsdotter (2:793). (Barn X:909). Anförlust, se X:934.

XI:1819 mmmfffmmfmf

Carl Körning (2:776). (Barn X:910). Anförlust, se XI:1801.

XI:1820 mmmfffmmfmm

Anna Skoo (2:777). (Barn X:910). Anförlust, se XI:1802.

XI:1821 mmmfffmmmff

Johan Jakobsson Giös (2:796). Född 1614 i Pojo (Elg.III s.71).

Död 1/9 1674 i Pojo. Gift 1646 med XI:1822. Kapten. (Barn X:911,

Far XII:3641, Mor XII:3642).

XI:1822 mmmfffmmmfm

Ingeborg von Birckholtz (2:797). Född 1621 i Yläne (Elg.I s.391).

Död 1674 (Elg.III s.71). Begraven i Pojo. Gift 1646 med XI:1821.

(Barn X:911, Far XII:3643, Mor XII:3644).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 121

XI:1823 mmmfffmmmmf

Gustaf Ille (2:798). Född 1614 (Elg.IV s.11). Död 23/4 1670 i

Tenala. Gift före 1639 med XI:1824. Häradshövding i Hattula

härad 1654. (Barn X:912, Far XII:3645, Mor XII:3646).

XI:1824 mmmfffmmmmm

Anna Boije af Gennäs (2:799). Död 1671 (Carpelan II s.119). Gift

före 1639 med XI:1823. (Barn X:912, Far XII:3647, Mor XII:3648).

XI:1825 mmmffmfffff

Georg Engelbrecht (11:4). Född 1602 i Greifswald (DGB 15 S.137).

Död in April 1640 i Greifswald. Gift med XI:1826. Kaufmann zu

Greifswald. (Barn X:913, Far XII:3649, Mor XII:3650).

XI:1826 mmmffmffffm

Ilsabe Millies (11:5). Gift med XI:1825. (Barn X:913, Far

XII:3651, Mor XII:3652).

XI:1827 mmmffmfffmf

Johann Braun-Johann (11:6). Född 28/7 1589 i Osnabrück (Sammlung

Henning im Staatsarchiv Lübeck). Död 9/3 1649 i Lübeck (ALU 1274

AL von Roëll). Gift 22/9 1616 med XI:1828. Protonotar der

Reichsstadt Lübeck 1637. (Barn X:914, Far XII:3653, Mor

XII:3654).

XI:1828 mmmffmfffmm

Catharina Anna Pauli (11:7). Född 12/6 1598 i Rostock (Familien

Paulli S.9 (1925)). Död nach 1672 (ALU 1274). Gift 22/9 1616 med

XI:1827. (Barn X:914, Far XII:3655, Mor XII:3656).

XI:1861 mmmfmfffmff

Jesper (2:836). Han levde ca 1590 och hade också dottern

Elisabeth. Stamfar för släkten Lindemarck. (Barn X:931).

XI:1863 mmmfmfffmmf

Jonas Andersson Hellagius (2:838). Död i september 1659

(Link.st.herdam.III s.237). Gift med XI:1864. Kyrkoherde i

Västra Ed 1625 och i Tingstad 1635. (Barn X:932).

XI:1864 mmmfmfffmmm

Anna Andersdotter (2:839). Död 25/12 1646 i Tingstad

(Sv.ättartal XIII s.183). Gift med XI:1863. (Barn X:932).

XI:1869 mmmfmffmmff

Joen Eriksson (2:844). Död 1609 (Carpelan IV s.1043).

Kvartermästare vid adelsfaneregemente. (Barn X:935).

XI:1871 mmmfmffmmmf

Casper Reiher (2:846). Död 1620 (Carpelan III s.888). Begraven i

Reval. Gift med XI:1872. Borgare i Reval 18.5.1599. Borgmästare

i Helsingfors 1614. (Barn X:936, Far XII:3741).

XI:1872 mmmfmffmmmm

Märta Larsdotter (2:847). Begraven 17/12 1651 i Reval (Carpelan

III s.888). Gift med XI:1871. (Barn X:936, Far XII:3743, Mor

XII:3744).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 122

XI:1873 mmmfmfmffff

Tomas Steen (2:848). Född ca 1580 (GSÅ 17 s.14). Korpral i

Punkalaidun (Barn X:937).

XI:1877 mmmfmfmfmff

Josephus Caspari (2:852). Född 1572 (Leinberg,Åbo st.hm. s.215).

Död 1656. Gift med XI:1878. Kyrkoherde i Tyrvis 1626. En

kyrkoherde i Tyrvis före honom hette Caspar Olufsson. (Barn

X:939).

XI:1878 mmmfmfmfmfm

Karin Thomasdotter (2:853). Gift med XI:1877. (Barn X:939).

XI:1881 mmmfmfmmfff

Jacobus Mathiae (2:856). Död ca 1637 (Genos 1946 s.66). Gift med

XI:1882. Kyrkoherde i Vesilax 1612-1626. (Barn X:941).

XI:1882 mmmfmfmmffm

Malin (2:857). Gift med XI:1881. (Barn X:941).

XI:1889 mmmfmmfffff

Christoffer Cothenius (2:864). Superintendent på Ösel 1645 under

danska perioden. (Barn X:945).

XI:1891 mmmfmmfffmf

Matthias von Stackelberg (31:2). Död nach 1657 (Estl.I S.295).

Gift med XI:1892. Dänischer Obrist. Landrat auf Oesel (Barn

X:946, Far XII:3781, Mor XII:3782).

XI:1892 mmmfmmfffmm

Gertrud von Anrep (31:3). Nach Adelheim ist dieser Vorname

richtig. Gift med XI:1891. (Barn X:946, Far XII:3783, Mor

XII:3784).

XI:1893 mmmfmmffmff

Claes Hansson Prytz (2:868). Född 18/5 1585 i Arboga (Elg.VI

s.64). Död 18/8 1658 i Norrköping. Gift i sitt första gifte med

XI:1894. Han gifte sig om 23.4.1640 med Catharina Hansdotter

Holm. Kyrkoherde i Norrköping och kontraktsprost 1639. (Barn

X:947, Far XII:3785, Mor XII:3786).

XI:1894 mmmfmmffmfm

Margareta Eriksdotter (2:869). Död 1638 (Elg.VI s.64). Gift med

XI:1893. (Barn X:947, Far XII:3787, Mor XII:3788).

XI:1895 mmmfmmffmmf

Jakob Grundel (2:870). Född 16/5 1590 i Stockholm (Elg.III

s.186). Död 15/5 1663. Begraven i Stockholm. Gift i sitt första

gifte med XI:1896. Han gifte sig om 1656 med Magdalena Catharina

Lemnia. Borgmästare i Stockholm 9.5.1636. (Barn X:948, Far

XII:3789, Mor XII:3790).

XI:1896 mmmfmmffmmm

Elisabet Depken (2:871). Död 25/3 1655 (Elg.III s.186). Begraven

i Stockholm. Gift med XI:1895. (Barn X:948, Far XII:3791, Mor

XII:3792).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 123

XI:1897 mmmfmmfmfff

Vasili Zebetojov (2:872). Rysk bojar. Han blev 1631 av konung

Gustaf II Adolf adlad, men tog icke introduktion. (Barn X:949).

XI:1899 mmmfmmfmfmf

Esaias Aminoff (2:64). (Barn X:950). Anförlust, se XI:481.

XI:1900 mmmfmmfmfmm

Pelageja Skudin (2:65). (Barn X:950). Anförlust, se XI:482.

XI:1905 mmmfmmmffff

Christer Lydiksson (2:880). Död i Vellua. Begraven 9/4 1672 i

Nykyrko (Carpelan III s.561). Gift med XI:1906. Rådman i Nystad

1649. (Barn X:953, Far XII:3809, Mor XII:3810).

XI:1906 mmmfmmmfffm

Catarina Tomasdotter (2:881). Gift med XI:1905. Hon hade arvgods

Vellua i Nykyrko. (Barn X:953).

XI:1907 mmmfmmmffmf

Erlandus Jonae Werman (2:882). Han använde också namnet Hjärne.

Född 28/9 1596 i Älgå (Herdaminne för Ingermanland s.296). Död

på våren 1654. Gift i sitt andra gifte 1639 med XI:1908. Han var

tidigare gift med Barbara Hinrichsdotter Jobin. Kyrkoherde i

Kattila 1643 och i Nyen 1648. Prost över nöteborgska kretsen.

(Barn X:954, Far XII:3813).

XI:1908 mmmfmmmffmm

Kristina Thomasdotter Schmidt (2:883). Död 1682 (Herdam. för

Ingermanl. s.296). Gift 1639 med XI:1907. (Barn X:954, Far

XII:3815, Mor XII:3816).

XI:1909 mmmfmmmfmff

Påvel Bosin (4:12). (Barn X:955). Anförlust, se X:285.

XI:1910 mmmfmmmfmfm

Margareta Spåra (4:13). (Barn X:955). Anförlust, se X:286.

XI:1911 mmmfmmmfmmf

Erik Andersson (3:766). (Barn X:956). Anförlust, se X:399.

XI:1912 mmmfmmmfmmm

Margareta Bryggert (3:767). (Barn X:956). Anförlust, se X:400.

XI:1913 mmmfmmmmfff

Mathias Nicolai Ignatius (2:888). Död 1680 (Sukukirja I s.659).

Kyrkoherde i Jockas 1658. (Barn X:957, Far XII:3825).

XI:1915 mmmfmmmmfmf

Anders Nycopensis (2:890). Död 15/5 1688 i Helsingfors (Släktbok

I sp.449). Gift med XI:1916. Kyrkoherde i Helsingfors stads- och

landsförsamling 1661. (Barn X:958, Far XII:3829, Mor XII:3830).

XI:1916 mmmfmmmmfmm

Anna Klöfverskjöld (2:891). Död 19/9 1688 (Elg.IV s.199). Gift

med XI:1915. (Barn X:958, Far XII:3831, Mor XII:3832).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 124

XI:1917 mmmfmmmmmff

Hans Hansson Godhe (2:892). Född ca 1620 i Kumo (Elg.III s.79).

Död 1685. Gift med XI:1918. Landsbokhållare i Nylands och

Tavastehus län 1681. (Barn X:959, Far XII:3833, Mor XII:3834).

XI:1918 mmmfmmmmmfm

Margareta Tolpo (2:893). Gift med XI:1917. (Barn X:959, Far

XII:3835, Mor XII:3836).

XI:1919 mmmfmmmmmmf

Erik Andersson (3:766). (Barn X:960). Anförlust, se X:399.

XI:1920 mmmfmmmmmmm

Margareta Bryggert (3:767). (Barn X:960). Anförlust, se X:400.

XI:1925 mmmmffffmff

Jakob Göbe (2:961). Gift med XI:1926. Arvherre till Allwörden

(Barn X:963, Far XII:3849, Mor XII:3850).

XI:1926 mmmmffffmfm

Elisabet Blancke (2:962). Gift med XI:1925. (Barn X:963, Far

XII:3851, Mor XII:3852).

XI:1933 mmmmfffmmff

Georgius Andreae Kyander (2:452). Död 16/4 1659 (Sukukirja I

s.749). Gift med XI:1934. Kyrkoherde i Kristina (Barn X:967).

XI:1934 mmmmfffmmfm

Agneta Olofsdotter Iivanainen (2:453). Gift med XI:1933. Hon

levde 1628. (Barn X:967, Far XII:3867, Mor XII:3868).

XI:1935 mmmmfffmmmf

Aron Johansson Klöfverblad (2:957). adlad Klöfverskjöld. Född

1605 (Elg.IV s.199). Död kort före 7/2 1666. Begraven i Viborg.

Gift med XI:1936. Slottshauptman på Viborg 1651, lantmarskalk.

(Barn X:968, Far XII:3869, Mor XII:3870).

XI:1936 mmmmfffmmmm

Anna Rothovia (2:958). Begraven 27/5 1652 i Viborg (Elg.IV

s.199). Gift med XI:1935. (Barn X:968, Far XII:3871, Mor

XII:3872).

XI:1937 mmmmffmffff

Johan Bartholdi Kettunius (2:970). Gift med XI:1938. Collega

superior i Viborg, sedan kyrkoherdeadjunct i Jäskis (Barn X:969,

Far XII:3873).

XI:1938 mmmmffmfffm

Elisabet Matsdotter (2:971). Död i maj 1693 (Sukukirja I s.62).

Gift med XI:1937. (Barn X:969).

XI:1939 mmmmffmffmf

Gregorius Vendalius (2:972). Död 1681 (herdaminne). Gift med

XI:1940. Kyrkoherde i Ilomants 1653-1681. (Barn X:970).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 125

XI:1940 mmmmffmffmm

Katarina Andersdotter (2:973). Gift med XI:1939. (Barn X:970).

XI:1941 mmmmffmfmff

Laurentius Herkepaeus (3:913). (Barn X:971). Anförlust, se

X:279.

XI:1942 mmmmffmfmfm

Anna Croëll (3:914). (Barn X:971). Anförlust, se X:280.

XI:1943 mmmmffmfmmf

Peter Schultz (2:974). Död efter 20/6 1670 (Genos 1985 s.7).

Gift med XI:1944. 1664 tobakskompaniets inspektor i Narva,1666

handelsman i Nyen (Barn X:972).

XI:1944 mmmmffmfmmm

Elisabet Johansdotter (2:975). Död möjligen 1702 (Genos 1985

s.6). Gift i första giftet med XI:1943. Hon gifte sig om med

Sven Stille. (Barn X:972).

XI:1945 mmmmffmmfff

Henrik Carstenius (32:32). Född 25/5 1612 i Helsingfors

(Sukukirja I s.297). Död 6/5 1683 i Viborg (Släktbok II sp.691).

Gift i andra giftet 26/8 1645 med XI:1946. Han var tidigare gift

med Margareta Schaefer. Biskop i Viborg 1679. (Barn X:973, Far

XII:3889, Mor XII:3890).

XI:1946 mmmmffmmffm

Katarina Schmidt (32:33). Död 1705 (Släktbok II sp.691). Gift

26/8 1645 med XI:1945. (Barn X:973, Far XII:3891, Mor XII:3892).

XI:1947 mmmmffmmfmf

Abraham Thauvonius (32:34). Född 1622 (Sukukirja II s.1295). Död

27/1 1679. Gift 20/7 1648 med XI:1948. Superintendent för

Ingermanland 1666. (Barn X:974, Far XII:3893, Mor XII:3894).

XI:1948 mmmmffmmfmm

Beata Iheringius (32:35). Gift 20/7 1648 med XI:1947. Hennes

mors identitet är oklar. Brigitta Ihering, som var född

1.12.1619 härstammade från biskopens första äktenskap

(Adelheim:Die Gen. ... Revals s.126). Christian Ihering var född

1629, men hans mors identitet är osäker (Elg.IV s.749). (Barn

X:974, Far XII:3895).

XI:1949 mmmmffmmmff

Salomon Carolstadius (32:36). Född 14/8 1610 (Sukukirja I s.292).

Död 10/5 1681. Gift i andra giftet 12/4 1657 med XI:1950. Han

var tidigare gift med Emerentia Bökman. Borgmästare i Karlstad

1647. (Barn X:975, Far XII:3897, Mor XII:3898).

XI:1950 mmmmffmmmfm

Margareta Roman (32:37). Född 17/2 1636 (Sukukirja I s.292). Död

5/4 1727. Gift 12/4 1657 med XI:1949. (Barn X:975, Far XII:3899,

Mor XII:3900).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 126

XI:1951 mmmmffmmmmf

Karl Bildsten (32:38). Död 1691 (Elg.I s.376). Begraven i Åbo.

Gift i första giftet med XI:1952. Han gifte om sig med Anna Wulf

. Brukspatron i Ingå och Tenala (Barn X:976, Far XII:3901, Mor

XII:3902).

XI:1952 mmmmffmmmmm

Elisabet Heij (32:39). Gift med XI:1951. (Barn X:976, Far

XII:3903, Mor XII:3904).

XI:1953 mmmmfmfffff

Hans Plagman (32:40). Född förmodligen på 1560-talet (Släkten

Plagman-Ehrnrooth s.11). Gift med XI:1954. Kämpade i Sveriges

armé 1591-1593. Han var troligen av tyskt ursprung. (Barn

X:977).

XI:1954 mmmmfmffffm

Agnes Finno (32:41). Gift med XI:1953. (Barn X:977, Far

XII:3907, Mor XII:3908).

XI:1955 mmmmfmfffmf

Henrik Finno (32:42). Död 20/6 1650 (Åbo st. hm. s.210). Gift

med XI:1956. Kyrkoherde i Tavastkyro 1615-1650. (Barn X:978, Far

XII:3909, Mor XII:3910).

XI:1956 mmmmfmfffmm

Valborg Henriksdotter (32:43). Begraven 29/4 1666 i Åbo (Släkten

Plagman-E. s.25). Gift med XI:1955. (Barn X:978).

XI:1957 mmmmfmffmff

Claes Arvidsson (32:44). Död 1611 i Slöta sn (Elg.VIII s.413).

Gift 1608 med XI:1958. Han var tidigare gift med Estrid

Knutsdotter. Slottsloven på Älvsborg 1593. (Barn X:979, Far

XII:3913, Mor XII:3914).

XI:1958 mmmmfmffmfm

Ingrid Eriksdotter (32:45). Gift 1608 med XI:1957. Hushållerska,

gift i mannens testamente. (Barn X:979).

XI:1959 mmmmfmffmmf

Göran Ekeblad (32:46). till Stola i Strö sn. Född 20/8 1596

(Elg.II s.505). Död 3/8 1631 i Schwerin. Gift 12/2 1625 med

XI:1960. Överste. (Barn X:980, Far XII:3917, Mor XII:3918).

XI:1960 mmmmfmffmmm

Märta Anckar (32:47). Död 15/6 1634 (Elg.II s.505). Gift i andra

giftet 12/2 1625 med XI:1959. Hon var tidigare gift med Nils

Chesnocopherus. (Barn X:980, Far XII:3919, Mor XII:3920).

XI:1961 mmmmfmfmfff

Anders Lindvedsson Hästesko (32:48). till Målagård i Mola sn i

Finland. Död 13/8 1660 (Carpelan III s.528). Gift före 1631 med

XI:1962. Ryttmästare. (Barn X:981, Far XII:3921, Mor XII:3922).

XI:1962 mmmmfmfmffm

Anna Dufva (32:49). Gift före 1631 med XI:1961. (Barn X:981, Far

XII:3923, Mor XII:3924).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 127

XI:1963 mmmmfmfmfmf

Samuel Wildeman (32:50). till Gammelby och Baggnäs i Pernå sn.

Död 1658 (Elg.VIII s.787). Gift med XI:1964. Major vid

Björneborgs infanterireg. 1646. Överstelöjtnant 1648. (Barn

X:982, Far XII:3925, Mor XII:3926).

XI:1964 mmmmfmfmfmm

Barbro Lilliebrunn (32:51). Död efter 1662 (Carpelan III s.695).

Gift med XI:1963. (Barn X:982, Far XII:3927, Mor XII:3928).

XI:1967 mmmmfmfmmmf

Axel Christersson Elephant (32:54). adlad Lilliegren, till Isvos

i Petrovskoi sn och Soldino i Waiwara sn, båda i Narva län. Född

18/7 1620 i Nyslott (Elg.IV s.699). Död 28/10 1693. Gift i

första giftet med XI:1968. Han gifte om sig med Hedvig Ahlebom.

Slottsfogde i Narva 1658. (Barn X:984, Far XII:3933).

XI:1968 mmmmfmfmmmm

Helena Schruuf (32:55). Död 7/5 1675 (Elg.IV s.699). Gift med

XI:1967. (Barn X:984, Far XII:3935, Mor XII:3936).

XI:1969 mmmmfmmffff

Abrahamus Nicolai (32:56). Född ca 1615 i Uskela (Uusi Sukukirja

I s.102). Död 1671 i Padasjoki. Gift med XI:1970. Kyrkoherde i

Padasjoki 1658. (Barn X:985, Far XII:3937, Mor XII:3938).

XI:1970 mmmmfmmfffm

Anna (32:57). Död efter 1672 (Uusi Sukukirja I s.102). Gift med

XI:1969. (Barn X:985).

XI:1971 mmmmfmmffmf

Samuel Reuter (32:58). Död 1679 (Sukukirja II s.1089). Gift 1654

med XI:1972. Kyrkoherde i Siikaniemi 1659, prost. (Barn X:986,

Far XII:3941, Mor XII:3942).

XI:1972 mmmmfmmffmm

Margareta Vogel (32:59). Begraven 10/12 1719 i Viborg (Sukukirja

s.1089). Gift 1654 med XI:1971. (Barn X:986, Far XII:3943, Mor

XII:3944).

XI:1973 mmmmfmmfmff

Martin Köster (32:60). Hopman i Sakkola (AT Kaj Duncker). (Barn

X:987).

XI:1975 mmmmfmmfmmf

Abraham Brunnerus (3:909). (Barn X:988). Anförlust, se IX:139.

XI:1976 mmmmfmmfmmm

Anna Herkepaeus (3:910). (Barn X:988). Anförlust, se IX:140.

XI:1977 mmmmfmmmfff

Matts Mattsson (32:208). Död efter 1676,men före 28/5 1679

(Släkten Nylander s.27). Gift före 1659 med XI:1978. Borgare i

Uleåborg (Barn X:989).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 128

XI:1978 mmmmfmmmffm

Anna Simonsdotter (32:209). Död efter 1694 (Släkten Nylander

s.27). Gift i sitt första gifte före 1659 med XI:1977. Hon gifte

om sig med Johan Hendersson Saari. (Barn X:989, Far XII:3955).

XI:1979 mmmmfmmmfmf

Johan Haedreus (32:210). Gift med XI:1980. Rådman i Uleåborg

Hans ursprung är oklart. En släkt med samma namn levde i

Högsäter i Värmland. Se Hembygden 1950 s.70-85. (Barn X:990).

XI:1980 mmmmfmmmfmm

Kerstin Mickelsdotter (32:211). Gift med XI:1979. (Barn X:990).

XI:1981 mmmmfmmmmff

Marcus Georgii Helsingius (32:212). Död 1678. Gift med XI:1982.

Kyrkoherde i Jääskis,prost. (Barn X:991, Far XII:3961).

XI:1982 mmmmfmmmmfm

Elisabet Holst (32:213). Gift med XI:1981. (Barn X:991, Far

XII:3963, Mor XII:3964).

XI:1983 mmmmfmmmmmf

Henrik Schmidt (32:214). Begraven 17/10 1697 i Viborg (Genos

1965 s.10). Gift 24/7 1666 i Viborg med XI:1984. Rådman i Viborg.

(Barn X:992, Far XII:3965, Mor XII:3966).

XI:1984 mmmmfmmmmmm

Margareta Mums (32:215). Begraven 31/1 1704 i Viborg (Genos 1965

s.10). Gift 24/7 1666 i Viborg med XI:1983. (Barn X:992, Far

XII:3967, Mor XII:3968).

XII:99 fffffmmfffmf

Johann Kirchhof (6:226). Död 1600. Gift med XII:100. Pastor in

Jetenburg 1588-1600.(Quelle ZNF 1931 S.169 und freundliche

Mitteilung von Herrn Ulrich Kirchhoff) (Barn XI:50).

XII:100 fffffmmfffmm

Anna Schwartzen (6:227). Gift med XII:99. (Barn XI:50, Far

XIII:199).

XII:101 fffffmmffmff

Ludolf Wehking (6:228). Död 1643 (Burchard:Stadtarchiv

Stadthagen). 1602-1642 in Stadthagen genannt,hatte einen Sohn

Johann (Burchard S.290).Die Identität des Sohnes ist nicht

sicher. (Barn XI:51).

XII:109 fffffmmfmmff

Melchior Prange (6:236). Död 1638 (Prinz). Gift med XII:110.

Pastor zu Segelhorst. Die Identität des Vaters wahrscheinlich.

(Barn XI:55, Far XIII:217).

XII:110 fffffmmfmmfm

Elisabeth Winthorn (6:237). Gift med XII:109. Vgl auch Roth R

8684. (Barn XI:55, Far XIII:219, Mor XIII:220).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 129

XII:111 fffffmmfmmmf

Johann Schnurpiel (6:238). Död Ende 1611 (Prinz). Pastor in

Jetenburg 1600-1611. Seine Witwe wurde 10.10.1626 beerdigt.Das

Geschlecht dürfte aus Bielefeld stammen.Eine Familie Snurpil(l)

erscheint 1513 und 1518 in Bielefeld.Wegen des seltenen Namens

darf man wohl annehmen,dass die Bückeburger Schnurpiels von der

gleichnamigen Bielefelder Familie abstammen.(Prinz s.64) (Barn

XI:56).

XII:121 fffffmmmmfff

Gerd Bonorden (6:248). Er führte 1573 einen Prozess in

Obernkirchen (DFA 90). (Barn XI:61).

XII:123 fffffmmmmfmf

Johann Desenisse (6:250). Död vor 13 oder 15/3 1585 (A.b.D. 4).

Gift med XII:124. Rintelner Amtmann um 1550,Kämmerer von

Bückeburg,Bürger 1573. Aus Rodenberg gebürtig. (Barn XI:62).

XII:124 fffffmmmmfmm

Maria Kamp (6:251). Gift med XII:123. (Barn XI:62, Far XIII:247,

Mor XIII:248).

XII:153 ffffmffmmfff

Hermann Pastoir (33:900). Född ca 1485 i Aachen (Macco S.88).

Död nach 1564. Gift in zweiter Ehe med XII:154. Er war zuerst

mit Agnes Hagen verheiratet. Herr Kurt Raab, der von seinem

Bruder Johann stammt, hat freundlich 24.11.84 Auskünfte aus AL

Raab (ALU 1563) von seinen Ahnen mitgeteilt. (Barn XI:77, Far

XIII:305, Mor XIII:306).

XII:154 ffffmffmmffm

Maria (33:901). Ihr Familienname war vielleicht Bellarts. Död

nach 5.5.1592 aber vor 1593 (Macco S.91). Gift med XII:153.

(Barn XI:77).

XII:159 ffffmffmmmmf

Jakob von Kirchrath (33:902). Död vor 21/2 1567

(G.u.G.d.F.Pastor S.95). Sein Erbe vor Pontthor wird auch

15.11.1567 genannt.(G.u.G.d.F.Peltzer S.49) Gift med XII:160. Er

kaufte Ländereien "am Schild" vor Königsthor 31.12.1550 von

seinen Vettern Johann und Elisabeth Prym. Die Frau Anna wurde

dann erwähnt. Er lebte in Aachen. (Barn XI:80, Far XIII:317, Mor

XIII:318).

XII:160 ffffmffmmmmm

Anna (33:903). Gift med XII:159. Sie wird in Genealogie und

Geschichte der Familien Peltzer S.83 als Frau von Jakob v.

Kirchrath genannt. (Barn XI:80).

XII:285 fffmfffmmmff

Mikael Mattsson (1:925). Han kallades också Matinmikko. Hunstrun

okänd.Han levde ca 1540-1616(Släkt och Hävd 1983 s.298). länsman

i Lochteå. (Barn XI:143, Far XIII:569).

XII:287 fffmfffmmmmf

Östen Ericsson Sursill (1:927). Fogde i Umeå Han levde i byn

Västerteg ca 1553-1580.Riksdagsman. Gift med XII:288. (Barn

XI:144, Far XIII:573, Mor XIII:574).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 130

XII:288 fffmfffmmmmm

Magdalena Eriksdotter (1:626). Gift med XII:287. (Barn XI:144).

XII:299 fffmffmfmfmf

Jonas Petri Helsingius (1:935). Född i Hälsingland. Död 17/2

1603 (Västerås stifts herdaminne s.139). Gift med XII:300.

kyrkoherde i Husby Dalarna. (Barn XI:150).

XII:300 fffmffmfmfmm

Anna (1:936). Gift med XII:299. Efterlevde sin man. (Barn

XI:150).

XII:303 fffmffmfmmmf

Johannes Henrici (1:937). Född ca 1529 (Vesterås stifts

herdaminne,AL S.-H.). Död 22/5 1593. Gift med XII:304.

kyrkoherde i Svedvi i Västmanland. (Barn XI:152).

XII:304 fffmffmfmmmm

Susanna Andreasdotter (1:938). Död i april 1623 (Vesterås st.

hm.). Gift med XII:303. (Barn XI:152, Far XIII:607, Mor

XIII:608).

XII:305 fffmffmmffff

Laurentius Petri Brask (1:624). Född 1500 i Linköping

(Link.st.herdam. III s.118-119). Död 1560. Gift 1538 i Linköping

med XII:306. kyrkoherde i Veta. (Barn XI:153, Far XIII:609).

XII:306 fffmffmmfffm

Brita Skute (1:625). Gift 1538 i Linköping med XII:305. (Barn

XI:153, Far XIII:611).

XII:309 fffmffmmfmff

Clas Hansson Prytz (1:628). Född vid år 1524 (Carpelan III

s.836). Död 1554. Gift med XII:310. Stadsskrivare i Örebro 1550.

(Barn XI:155, Far XIII:617, Mor XIII:618).

XII:310 fffmffmmfmfm

Carin Bengtsdotter (1:629). Död 1558 (Carpelan III s.836). Gift

med XII:309. (Barn XI:155).

XII:311 fffmffmmfmmf

Mattias Petri (1:630). Född 1533 (Elg.VII s.645). Död 20/6 1611.

Begraven i Västra Husby. Gift 1565 med XII:312. Kyrkoherde i

Västra Husby pastorat av Linköpings stift 1567. (Barn XI:156,

Far XIII:621, Mor XIII:622).

XII:312 fffmffmmfmmm

Anna Danielsdotter (1:631). Gift 1565 med XII:311. (Barn XI:156,

Far XIII:623).

XII:313 fffmffmmmfff

Magnus (1:632). kyrkoherde i Åsbo pastorat av Linköpings stift.

(Barn XI:157).

XII:349 fffmfmfmmmff

Henrik Larsson Lithovius (3:760). Gift i första giftet med

XII:350. Gift i andra giftet med <2>. (Se Sursill N:o 2343).

Kyrkoherde i Limingo 1583. (Barn XI:175, Far XIII:697).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 131

-<2>- Catharina Östensdotter Sursill (3:587). Död efter 1614

(Sursill N:o 2343).

XII:350 fffmfmfmmmfm

X. X. (3:999). Gift i mannens första gifte med XII:349. (Barn

XI:175).

XII:351 fffmfmfmmmmf

Östen Ericsson Sursill (1:927). (Barn XI:176). Anförlust, se

XII:287.

XII:357 fffmfmmffmff

Hans Lütkens (1:516). Född ca 1510. Död vor 1575 (ALU 1386).

Gift med XII:358. Kaufmann in Lübeck (Barn XI:179, Far

XIII:713).

XII:358 fffmfmmffmfm

Catharina (1:517). Gift med XII:357. (Barn XI:179).

XII:359 fffmfmmffmmf

Andreas Bars (1:518). Född ca 1535. Död 1591. Begraven i Lübeck

(ALU 1386). Gift 1561 i Lübeck med XII:360. Kaufmann in Lübeck.

(Barn XI:180, Far XIII:717, Mor XIII:718).

XII:360 fffmfmmffmmm

Dorothea Kröger (1:519). Född ca 1540 (ALU 1386). Gift in

zweiter Ehe med XII:359. Sie war früher mit Pawel Heidensfelt

verheiratet. (Barn XI:180, Far XIII:719, Mor XIII:720).

XII:401 fffmmffmffff

Thomas Knutsson Tacku (1:704). Död efter 1572 i Hvittis (Alf

Byman). Gift med XII:402. länsman i Hvittis 1546. (Barn XI:201,

Far XIII:801).

XII:402 fffmmffmfffm

Margareta (1:705). Gift med XII:401. (Barn XI:201).

XII:501 fffmmmmmfmff

Veit Wernle (33:815). Gift på 1580-talet med XII:502. Köp- och

handelsman i Nürnberg Fick 1625 adelsbrev av tyske kejsaren

Rudolf II. Han hade också sonen Michael Wernle 1625 som borgare

i Åbo. Hans härstamning är inte ännu klar. Om han var släkt med

Gertrud Wernlin som blev gift 2.11.1530 eller Kungundt Wernl,

gift 18.12.1542, i St.Sebald Nürnberg är inte klart. (Barn

XI:251).

XII:502 fffmmmmmfmfm

Magdalena Weilinger (33:816). Gift på 1580-talet med XII:501.

(Barn XI:251).

XII:503 fffmmmmmfmmf

Hans Gubbertz (2:140). Född i Brabant (Elg.VI s.107). Död 1622 i

Stockholm. Gift 1598 med XII:504. Borgare i Stockholm redan 1604.

(Barn XI:252, Far XIII:1005).

XII:504 fffmmmmmfmmm

Maria von Qvickelberg (2:141). Född 1582 i Stockholm (Elg.VI

s.107). Död 21/11 1646 i Stockholm. Gift i första giftet 1598

med XII:503. Hon gifte om sig 1623 med Paridon von Horn. (Barn

XI:252, Far XIII:1007, Mor XIII:1008).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 132

XII:509 fffmmmmmmmff

Christoff Bugenhagen (1:380). Död 1606 i Lübeck (Wilskmans

samling i RA). Han gifte sig först 11.6.1587 i Lübeck med Maria

, Berend Holdthusens änka. Gift i andra giftet 17/11 1588 i

Lübeck med XII:510. Bryggare i Lübeck. (Barn XI:255).

XII:510 fffmmmmmmmfm

Margreta Reimers (1:381). Död efter 1611 (E.Gercken). Gift 17/11

1588 i Lübeck med XII:509. Hon hade två systrar:Hillike gift

Jürgens och Anne gift Lutter. (Barn XI:255, Far XIII:1019, Mor

XIII:1020).

XII:865 ffmmfmmfffff

Simon Mattsson (1:769). Död efter 1636 (Uusi Sukukirja I s.394).

Husbonde i Köylypolvi Knuuttila i Eura Han nämnes för första

gången 1582. (Barn XI:433).

XII:915 ffmmmffmffmf

Henrik Stork (1:226). Handlande i Dorpat (meddelande av M.Kärnä).

(Barn XI:458).

XII:917 ffmmmffmfmff

Påval Pettersson (1:228). Gift med XII:918. Domarsvikarie i

Österbotten 1563. (Barn XI:459).

XII:918 ffmmmffmfmfm

Margaretha Eriksdotter Sursill (1:229). Gift med XII:917. Hon

gifte om sig med Thomas Jöransson. (Barn XI:459, Far XIII:1835,

Mor XIII:1836).

XII:919 ffmmmffmfmmf

Jakob Martini Wiloides (1:230). Gift med XII:920. Prost och

kyrkoherde i Vörå Han var hemma ifrån Åbo (Åbo i gen hänseende

s.69). Han köpte 1573 hemman i Rökiö by av Vörå socken (Genos

1953 s.39). Leinberg nämner honom i Åbo stifts herdaminne s.235.

(Barn XI:460).

XII:920 ffmmmffmfmmm

Margareta Mårtensdotter (1:231). Gift med XII:919. (Barn

XI:460).

XII:929 ffmmmfmfffff

Simon Simonsson Skragge (4:905). Länsman 1600 i Näs härad. (Barn

XI:465, Far XIII:1857, Mor XIII:1858).

XII:955 ffmmmfmmmfmf

Sveno Erici Falk (4:915). Kyrkoherde i By 1645-1665.

Kyrkoherdeposten hade varit i släkten sedan 1563. (Barn XI:478).

XII:961 ffmmmmffffff

Fedor Arapovic Aminev (2:128). Död efter 28/3 1628 (Carpelan II

s.12). Gift med XII:962. Ståthållare på Ivangorod Historikern

John H. Lind har på övertygande sätt visat, att uppgifterna om

hans förfäder i adelsgenealogierna stämmer inte. Se Gentes

Finlandiae VI s.37-63. (Barn XI:481).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 133

XII:962 ffmmmmfffffm

Audotja Lomakov (2:129). Död kort efter 24/7 1634 (Carpelan II

s.12). Gift med XII:961. (Barn XI:481, Far XIII:1923).

XII:965 ffmmmmfffmff

Heinrich Sommer (2:132). Död vor 1649. Gift med XII:966.

Kaufmann und Bürger zu Narva (Beiträge zur baltischen Geschichte

Bd 1, S.213-215). (Barn XI:483, Far XIII:1929, Mor XIII:1930).

XII:966 ffmmmmfffmfm

Barbara von Tiesenhausen (2:133). Gift med XII:965. (Barn

XI:483, Far XIII:1931, Mor XIII:1932).

XII:967 ffmmmmfffmmf

Claus von Buxhoeveden (2:134). a. Wilkenpahlen. Död nach 1601

(Fam.gesch.Buxhoeveden S.388). Gift med XII:968. (Barn XI:484,

Far XIII:1933, Mor XIII:1934).

XII:968 ffmmmmfffmmm

Sophie von Bock (2:135). Gift med XII:967.

(Fam.gesch.Buxhoeveden S.376,388). (Barn XI:484, Far XIII:1935,

Mor XIII:1936).

XII:971 ffmmmmffmfmf

Joachim Kordes (2:138). Gift med XII:972. (Barn XI:486).

XII:972 ffmmmmffmfmm

Ursula Gantschau (2:139). Gift med XII:971. (Barn XI:486).

XII:973 ffmmmmffmmff

Hector Maclean of Dowart (13:1). First married to Jeanette

Mackenzie. Gift med XII:974. (Barn XI:487, Far XIII:1945, Mor

XIII:1946).

XII:974 ffmmmmffmmfm

Isabelle Acheson of Gosford (13:901). Gift med XII:973. (Barn

XI:487, Far XIII:1947).

XII:975 ffmmmmffmmmf

Hans Gubbertz (2:140). (Barn XI:488). Anförlust, se XII:503.

XII:976 ffmmmmffmmmm

Maria von Qvickelberg (2:141). (Barn XI:488). Anförlust, se

XII:504.

XII:977 ffmmmmfmffff

Knut Johansson Dreffling (2:144). Född 1585 (Elg. I s.108). Död

ca 1640. Hauptman i Hakarps sn. (Barn XI:489, Far XIII:1953, Mor

XIII:1954).

XII:979 ffmmmmfmffmf

Hans Jonsson (2:146). Kapten till Rosendala i Hakarps sn. (Barn

XI:490).

XII:981 ffmmmmfmfmff

Nils (2:148). Bodde i Tumbäck i Habo sn (Jönk.). (Barn XI:491).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 134

XII:987 ffmmmmfmmfmf

Peder Hansson Dober (2:154). Född ca 1600 i Västerås (källan ?).

Död 27/6 1662. Gift 1631 med XII:988. (Elg.VII s.662,Sv.ättartal

1896 s.305,1898 s.190). Assessor i Göta hovrätt. (Barn XI:494,

Far XIII:1973, Mor XIII:1974).

XII:988 ffmmmmfmmfmm

Christina Clerk (2:155). Död före 1682 (Sv.ättartal 1898 s.190).

Gift 1631 med XII:987. (Elg.VII,662,Sv.ättartal 1896 s.305).

(Barn XI:494, Far XIII:1975, Mor XIII:1976).

XII:989 ffmmmmfmmmff

Jakob Du Rées (2:156). Född 13/3 1575 i Hamburg (Elg.II,336).

Död 4/3 1648 i Göteborg. Gift 20/5 1601 med XII:990. Borgare och

handelsman i Göteborg,justitiepresident 1616. (Barn XI:495, Far

XIII:1977, Mor XIII:1978).

XII:990 ffmmmmfmmmfm

Maria van Sommern (2:157). Född 5/4 1579 (Elg.II,336). Död 11/1

1653. Gift 20/5 1601 med XII:989. (Barn XI:495, Far XIII:1979,

Mor XIII:1980).

XII:991 ffmmmmfmmmmf

Jakob Radou (2:158). Handelsman i Stockholm Han nämnes i Elg. II

s.336 och släkten behandlas i Svenska Ättartal 10 1894 s.410.

Släkten tros hava i början av 1600-talet inkommit från Skottland

till Sverige. Ändå skulle namnet också passa till vallonskt

ursprung. Därtill talar döttrarnas äktenskap för kontakter med

vallonerna. (Barn XI:496).

XII:993 ffmmmmmfffff

Berend von Gertten (2:160). Död 1626 i Reval (Carpelan II s.416).

Gift med XII:994. Borgare 1601 och borgmästare 11.12.1609 i

Reval. Baltische Familiengeschichtliche Mitteilungen 1938 s.66

meddelar följande från Revals stadsarkiv: 1610 IX. 6.

Bürgermeister Bernhart v. Gerten bevollmächtigt Conrat von

Gerten, Burger und Handelsman der Stadt Meissen im

Churfürstenthumb Sachsen wegen seiner "eltisten vnd jungisten

abwesenden Schwestern Else vnd Alheit" alles Erbe ihrer "sel.

Eltern in vnd ausserhalb Hattingen im Lande von der Marck" vom

Bruder Werner von Gerten einzufordern. (Ratsprotokolle). Namnet

kan vara taget enligt orten Gerdte, som ligger nära Hattingen i

Westfalen. Wetsfälische Bibliographie innehåller mycket

litteratur om Hattingen. (Barn XI:497).

XII:994 ffmmmmmffffm

Margareta Reese (2:161). Begraven i mannens grav 27/5 1650 i

Reval (Carpelan II s.416). Gift med XII:993. (Barn XI:497).

XII:997 ffmmmmmffmff

Herman Bröijer (2:164). Gift med XII:998. Borgmästare i Viborg

1595-99. (Barn XI:499).

XII:998 ffmmmmmffmfm

Agnes Nyland (2:165). Gift med XII:997. (Barn XI:499, Far

XIII:1995, Mor XIII:1996).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 135

XII:999 ffmmmmmffmmf

Hans Cröell (2:166). Död 1627 (Elg. VI s.474). Gift i hennes

andra gifte 1595 med XII:1000. Utländsk köpsven i Viborg,

borgmästare 1620-1623. (Barn XI:500).

XII:1000 ffmmmmmffmmm

Anna Juusten (1:155). (Barn XI:500). Anförlust, se XI:1172.

XII:1005 ffmmmmmfmmff

Hans Detterman (2:68). (Barn XI:503). Anförlust, se XI:485.

XII:1006 ffmmmmmfmmfm

Ursula Kordes (2:69). (Barn XI:503). Anförlust, se XI:486.

XII:1009 ffmmmmmmffff

Samuel Andreae Grubb (2:176). Död 9/6 1662 (Carpelan IV,1289).

Gift 1609 med XII:1010. Professor i grekiska vid Uppsala akademi

1608,khde i Östervåla (Barn XI:505, Far XIII:2017, Mor

XIII:2018).

XII:1010 ffmmmmmmfffm

Christina Olofsdotter (2:177). Död 1618 (Carpelan IV,1289). Hon

var tidigare gift med Elias Magni Rhalambius,d.1608. Gift 1609

med XII:1009. (Barn XI:505, Far XIII:2019, Mor XIII:2020).

XII:1011 ffmmmmmmffmf

Petter Arctophilacius (1:923). (Barn XI:506). Anförlust, se

XI:143.

XII:1012 ffmmmmmmffmm

Magdalena Östensdotter Sursill (1:924). (Barn XI:506).

Anförlust, se XI:144.

XII:1017 ffmmmmmmmfff

Mattias Ribe (2:184). Gift med XII:1018. Borgare i Kiel (Barn

XI:509, Far XIII:2033, Mor XIII:2034).

XII:1018 ffmmmmmmmffm

Christina Bartoldsdotter Brammer (2:185). Gift med XII:1017.

(Barn XI:509).

XII:1019 ffmmmmmmmfmf

Bartold Bischoff (2:186). Gift med XII:1020. Fiskal vid

underrätten i Rostock (Barn XI:510).

XII:1020 ffmmmmmmmfmm

Ingeborg Schelwich (2:187). Gift med XII:1019. (Barn XI:510).

XII:1113 fmfffmfmmfff

Petrus Laurentii (3:919). Kyrkoherde i Taipalsaari 1585-1610.

(Barn XI:557).

XII:1117 fmfffmfmmmff

Hans Cröell (2:166). (Barn XI:559). Anförlust, se XII:999.

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 136

XII:1118 fmfffmfmmmfm

Anna Juusten (1:155). (Barn XI:559). Anförlust, se XI:1172.

XII:1119 fmfffmfmmmmf

Gert von Euten (3:920). Ståthållare i Reval. Hans ursprung är

ännu oklart. Bunge nämner Ludeke von Eyten, som var 1554-1557

rådman i Reval. K.J. Paulsen och K. Volkart har inte heller

kunnat hjälpa vidare. Lutke van Oyten blev 26.11.1533 borgare i

Reval (Greiffenhagen s.51).Han nämnes i flera verk (Revaler

Regesten I s.175, III s.177, Ebel Nr.434,435,436,558,626,649,667

och 679) men sammanhanget till Gert är oklart. (Barn XI:560).

XII:1121 fmfffmmfffff

Lars Jönsson (4:32). Landssyneman i Borgå sn 1545. (Barn

XI:561).

XII:1123 fmfffmmfffmf

Jakob (4:34). Gift med XII:1124. Kyrkoherde i Borgå 1538-1540.

(Barn XI:562).

XII:1124 fmfffmmfffmm

Suneva Lydiksdotter (4:35). Gift före 1559 med XII:1123. (ÄSF

s.130). (Barn XI:562, Far XIII:2247, Mor XIII:2248).

XII:1125 fmfffmmffmff

Erik Arvidsson (4:36). Död 1566 i Stockholm (Elg.VIII,2). Gift

med XII:1126. Fogde på Nyslott 1563. (Barn XI:563, Far

XIII:2249, Mor XIII:2250).

XII:1126 fmfffmmffmfm

Beata Grabbe (4:37). Gift på Grabbacka 18/1 1545 i Karis' sn med

XII:1125. (Elg.VIII,2). (Barn XI:563, Far XIII:2251, Mor

XIII:2252).

XII:1127 fmfffmmffmmf

Göran Boije af Gennäs (4:38). Född ca 1540 (Carpelan II,117).

Död på Gennäs 7/12 1617 i Pojo. Gift i första giftet med

XII:1128. Han gifte om sig med Magdalena Schade. Riksråd

27.5.1602. (Barn XI:564, Far XIII:2253, Mor XIII:2254).

XII:1128 fmfffmmffmmm

Anna Göransdotter (4:39). till Högsjögård. Gift med XII:1127.

(Carpelan II s.117). (Barn XI:564, Far XIII:2255, Mor

XIII:2256).

XII:1133 fmfffmmfmmff

Olof Larsson (4:44). ( Stubbe). Död 1589 (Elg.VII,795). Gift med

XII:1134. Slottsfogde på Narva 1584, adlad 5.9.1587. (Barn

XI:567, Far XIII:2265).

XII:1134 fmfffmmfmmfm

Elin Henriksdotter (4:45). ( Sarfve). Död efter 5/8 1622 (Genos

1974 s.8). Gift med XII:1133. (Elg.VII,795). (Barn XI:567, Far

XIII:2267, Mor XIII:2268).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 137

XII:1135 fmfffmmfmmmf

Måns Henriksson (4:46). Död under 1590-talet (Ramsay s.477).

Gift med XII:1136. Slottsloven på Kexholm 1588-1590. (Barn

XI:568, Far XIII:2269, Mor XIII:2270).

XII:1136 fmfffmmfmmmm

Kristina Bertilsdotter Mjöhund (4:47). Död efter 1611 (Ramsay

s.282). Gift i första giftet med XII:1135. (Barn XI:568, Far

XIII:2271, Mor XIII:2272).

XII:1139 fmfffmmmffmf

Ture Johansson (4:50). Död 1597 (Elg.VIII,5). Gift före 1584 med

XII:1140. Ryttmästare. (Barn XI:570, Far XIII:2277, Mor

XIII:2278).

XII:1140 fmfffmmmffmm

Margareta Bertilsdotter Mjöhund (4:51). Död efter 1614 (Ramsay

s.282). Gift i andra giftet före 1584 med XII:1139. Hon var

först gift med Nils Mickelsson och i tredje giftet med Bertil

Henriksson. (Barn XI:570, Far XIII:2279, Mor XIII:2280).

XII:1141 fmfffmmmfmff

Måns Henriksson (4:52). Död tidigast 1586 (Elg.VII,444). Gift i

första giftet med XII:1142. Han gifte om sig 8.3.1584 med

Birgitta Henriksdotter Tawast. Befallningsman på Åbo slott 1571.

(Barn XI:571, Far XIII:2281, Mor XIII:2282).

XII:1142 fmfffmmmfmfm

Margareta Boije (4:53). Gift med XII:1141. (Carpelan II s.1149).

(Barn XI:571, Far XIII:2283, Mor XIII:2284).

XII:1185 fmffmfmfffff

Markus Anundsson (3:832). Levde 1520 och var bonde i Faxstad på

Arnön i Väsehärads sn (Värmland).Hans avkomlingar kallade sig

Faxelius och Faxell. (Barn XI:593).

XII:1187 fmffmfmfffmf

Sveno Laurentii (3:834). Död 1579 (Elg.I s.620). Kyrkoherde i

Kils pastorat. Prost över Östra Värmland 1550, riksdagsman.

Uppgifterna om hans härkomst är osäkra (Edestam 2 s.51). (Barn

XI:594).

XII:1189 fmffmfmffmff

Gudmund (3:836). Död ,uppgives hava stupat, 1555 (Elg.V s.121).

Bodde i byn Dragaryd i Kånna sn (Kron.). (Barn XI:595).

XII:1191 fmffmfmffmmf

Erik Kax (3:838). Död 82 år gammal 29/5 1584 (Uppsala ärkestifts

herdaminne s.199). Gift med XII:1192. Kyrkoherden i Tuna

pastorat av Uppsala ärkestift ca 1554. (Barn XI:596).

XII:1192 fmffmfmffmmm

Maria Svensdotter (3:839). Gift med XII:1191. (Barn XI:596).

XII:1197 fmffmfmfmmff

Sven Simonsson Skragge (3:844). (Barn XI:599, Far XIII:2393, Mor

XIII:2394).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 138

XII:1201 fmffmfmmffff

Ericus Jonae (3:848). Död 105 år gammal 30/4 1588 (Elg.I s.726).

Gift med XII:1202. Kyrkoherde i Älvdalen efter fadern 1538.

(Barn XI:601, Far XIII:2401).

XII:1202 fmffmfmmfffm

Ingeborg (3:849). Från Edeby, uppenbarligen i Övre Ullerud sn

(Edestam 2 s.149). Gift med XII:1201. (Barn XI:601).

XII:1203 fmffmfmmffmf

Sveno Laurentii (3:834). (Barn XI:602). Anförlust, se XII:1187.

XII:1213 fmffmfmmmmff

Erik Olofsson Spak (3:860). Nygren,Karlstads stads historia

nämner ingen rådman vid namn Erik Olofsson, fastän Leijonhufvud

ger honom 1584 som rådman i Karlstad. Han var först gift med

Malin Språll. Hans andra hustru är okänd. Han hade en bror Johan

Olofsson (Elg.III s.338,Leijonhufvud s.290). (Barn XI:607).

XII:1215 fmffmfmmmmmf

Börje Pehrsson (3:862). Gift med XII:1216. Rådman i Karlstad Han

nämnes i stadens första mantalsregister 1585 (Nygren,Karlstads

...). (Barn XI:608).

XII:1216 fmffmfmmmmmm

Brita Olofsdotter (3:863). Gift med XII:1215. (Barn XI:608).

XII:1251 fmffmmmfffmf

Lars Bånge (3:868). Handlande och rådman i Brätte (SoH 1957

s.202). (Barn XI:626).

XII:1267 fmffmmmmffmf

Håkan Svensson Skragge (3:822). (Barn XI:634). Anförlust, se

XI:599.

XII:1268 fmffmmmmffmm

Margareta Nilsdotter (3:823). (Barn XI:634). Anförlust, se

XI:600.

XII:1441 fmfmmfmfffff

Nils Mårtensson (1:408). Husbonde i Perhe i Mestilä by i Eura

1560-1580. (Barn XI:721, Far XIII:2881).

XII:1525 fmfmmmmmfmff

Johan Rainenius (3:720). Länsman i Karkku (Barn XI:763).

XII:1529 fmfmmmmmmfff

Birger Larsson (3:724). Skattebonde i Hedenstorp i Angelstads sn

(Sukukirja II s.1117,Smolandi upsalienses I s.39). (Barn XI:765,

Far XIII:3057).

XII:1533 fmfmmmmmmmff

Petrus Johannis (3:728). Kyrkoherde i Pargas Omnämnes 1584-1617

i herdaminnet s.162 (Barn XI:767).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 139

XII:1535 fmfmmmmmmmmf

Johan Lithovius (3:730). (Barn XI:768). Anförlust, se XI:175.

XII:1536 fmfmmmmmmmmm

Kristina Östensdotter Sursill (3:731). (Barn XI:768). Anförlust,

se XI:176.

XII:1539 fmmfffffffmf

Per Månsson (3:758). Skräddare i Örebro (Barn XI:770).

XII:1591 fmmfffmmfmmf

Henricus Henrici Witticius (3:776). Kyrkoherde i Helsingfors

stad och Helsinge sn 1592-1597. Prost. Troligen hemma från

Vitikkala by och hemman i Jämsä sn. (Barn XI:796, Far

XIII:3181).

XII:1593 fmmfffmmmfff

Anders Nikolai (3:777). Död 1600 (Elg.VI s.475). Kyrkoherde i

Nedertorneå 1560. (Barn XI:797, Far XIII:3185).

XII:1601 fmmffmffffff

Arvid Andersson (3:664). Död efter 1585 (Genos 1975 s.11). Gift

med XII:1602. Länsman i Nykorko 1569. (Barn XI:801, Far

XIII:3201).

XII:1602 fmmffmfffffm

X. Jönsdotter (3:665). Gift med XII:1601. Hon var möjligen

dotter till fogden på Sundholm Jöns Persson och hans hustru

Karin, eftersom Bengt Arvidsson hade arvsrätt i Jöns hemman i

Salmis by i Nykyrko (Genos 1975 s.11). (Barn XI:801).

XII:1609 fmmffmffmfff

Michel Persson (3:672). Han är nämnd 1565-1581.Bonde i Pernå

Gammelby. Stamfar för släkten Sprint. (Alf Byman) (Barn XI:805).

XII:1611 fmmffmffmfmf

Lucas Clemetsson (3:674). Bonde i Erlandsböle i Pernå (Alf

Byman). (Barn XI:806).

XII:1629 fmmffmfmmmff

Jonas Simonis (3:692). Född ca 1573 (Smolandi upsalienses I

s.235). Död 12/11 1652. Gift i sitt första gifte 1604 med

XII:1630. Kyrkoherde i Ryssby och Ålem (Kalmar stift) 1613-1652.

Herdaminnet måste ännu ses. (Barn XI:815).

XII:1630 fmmffmfmmmfm

Karin Danielsdotter (3:693). Född 1588 (Smolandi upsalienses I

s.235). Död 1647. Gift 1604 med XII:1629. Hon uppges ha varit

kyrkoherdedotter från Aspön i Södermanland. (Barn XI:815).

XII:1643 fmmffmmfmfmf

Gerhard von Glan (3:651). Han levde i början av 1600-talet och

hade utom dottern Catharina sannolikt också sönerna Hans von

Glan, kongl.trumpet. och g.m. Elisabeth Vockenrath, och Joachim

von Glan, broinspektor i Stockholm, g.m. Anna Wichmansdotter,

vilkas son Johan von Glan var fältskär i Ostende i Holland

(Svenska ättartal 1898 s.242-243). Släktens ursprung behandlas

också i Genos 1943 s.120. Släkten torde härstamma från

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 140

Nordtyskland. DGB 26 s.447-448,anm.27 och Lassahn-Spruth

samlingen måste också ses. K. von Glan,Chronik der Familie von

Glan (Bad Oeynhausen 1958) kan vara intressant (se QuF

8/1958/92),der Schlüssel 5 Nr.4797. Der Schlüssel 9 Nr.639

Geschichte des Geschlechtes Glahn/von Glahn måste också ses.

(Barn XI:822).

XII:1645 fmmffmmfmmff

Jöran Eriksson Swebilius (3:696). Född 7/9 1589 i Svensby

(Elg.I,19). Död 25/3 1669. Gift omkr. 1618 med XII:1646.

Kronobefallningsman i Möre (Barn XI:823, Far XIII:3289, Mor

XIII:3290).

XII:1646 fmmffmmfmmfm

Ingeborg Larsdotter (3:697). Född 1596 (Elg.I,19). Död 1672.

Gift omkr. 1618 med XII:1645. (Barn XI:823).

XII:1647 fmmffmmfmmmf

Samuel Enander (3:698). adlad Gyllenadler. Född 20/9 1607 i

Eneby (Elg.III,220). Död 17/12 1670 i Linköping. Gift i första

giftet 10/12 1637 med XII:1648. Han gifte om sig 1653 med Brita

Nilsdotter. Biskop i Linköpings stift 1.6.1655, adlad 1.5.1658.

(Barn XI:824, Far XIII:3293, Mor XIII:3294).

XII:1648 fmmffmmfmmmm

Margareta Jönsdotter (3:699). Född 4/4 1621 (Elg.III,220). Död

6/12 1651 i Kalmar. Gift 10/12 1637 med XII:1647. (Barn XI:824,

Far XIII:3295, Mor XIII:3296).

XII:1657 fmmffmmmmfff

Mårten Larsson Teit (3:668). Död efter 1584 (Elg.VIII,217). Han

var först gift med Anna Bertilsdotter. Hans andra hustru är

okänd. Länsman i Pernå 1572-1580. (Barn XI:829, Far XIII:3313,

Mor XIII:3314).

XII:1659 fmmffmmmmfmf

Uno Trulsson Troilus (3:669). Född 12/9 1586 i Hyltinge sn

(Elg.VIII,361). Död 15/2 1664 i Leksand. Gift 20/9 1618 med

XII:1660. Prost över Österdalarna 1648. (Barn XI:830, Far

XIII:3317, Mor XIII:3318).

XII:1660 fmmffmmmmfmm

Margareta Säbråzynthia (3:670). Född 5/3 1594 (Elg.VIII,361).

Död 11/6 1657 i Leksand. Hon var först gift med Elof Engelberti

Terserus. Gift i andra giftet 20/9 1618 med XII:1659. (Barn

XI:830, Far XIII:3319, Mor XIII:3320).

XII:1661 fmmffmmmmmff

Johannes Johannis Rudbeckius (3:671). Född 3/4 1581 i Almby sn

(Elg.VI,584). Död 8/8 1646 i Västerås. Han gifte sig först med

Christina Stiernman. Gift i andra giftet 10/9 1620 med XII:1662.

Biskop i Västerås 1618. (Barn XI:831, Far XIII:3321, Mor

XIII:3322).

XII:1662 fmmffmmmmmfm

Magdalena Hising (3:673). Född 24/5 1602 i Arboga (Elg.VI,585).

Död 8/8 1649. Gift 10/9 1620 med XII:1661. (Barn XI:831, Far

XIII:3323, Mor XIII:3324).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 141

XII:1663 fmmffmmmmmmf

Segericus Segerici Nentzelius (3:638). Född i Ångermanland 1600

i Gudmundrå. Död 16/7 1638. Gift senast 1629 med XII:1664.

Kyrkoherde i Stor Tuna (Barn XI:832, Far XIII:3325, Mor

XIII:3326).

XII:1664 fmmffmmmmmmm

Margaretha Hansdotter Noraea (3:639). Död före 22/4 1688. Gift

senast 1629 med XII:1663. (Barn XI:832, Far XIII:3327, Mor

XIII:3328).

XII:1793 fmmmffffffff

Matthias Peltzer (7:64). Född 1582 i Aachen (A. und E. I S.93).

Död 17/1 1657 i Stolberg. Gift 1608 med XII:1794. Kupfermeister

zu Stolberg. (Barn XI:897, Far XIII:3585, Mor XIII:3586).

XII:1794 fmmmfffffffm

Sibilla Hutten (7:65). Född ca 1588 i Düren (Alfred Blömer). Död

17/1 1652 i Stolberg. Gift 1608 med XII:1793. Ihre Abstammung

wird in Mitteilungen der Westdeutschen Gesellschaft für

Familienkunde Bd. 29/ 1980 Heft 8 Seiten 203-207 erklärt. Macco

und Ahnen und Enkel I geben falsche Auskünfte. Herr Alfred

Blömer hat diese sehr wichtige Berichtigung gefunden und

freundlich seine Arbeit: Ahnenliste der Geschwister Hutten aus

Düren dem Verfasser gesandt. Die Ahnenliste enthält nicht

weniger als 17 Ahnengenerationen von Sibilla Hutten ! Dieser

Teil der Ahnenliste gründet sich auf seine Arbeit. (Barn XI:897,

Far XIII:3587, Mor XIII:3588).

XII:1795 fmmmffffffmf

Meinhard Schleicher (7:66). Född 1593 i Stolberg (ALU 1389). Död

April 1647 i Stolberg. Gift ca 1615 i Stolberg med XII:1796.

Kupfermeister zu Stolberg. (Barn XI:898, Far XIII:3589, Mor

XIII:3590).

XII:1796 fmmmffffffmm

Sara Seulin (7:67). Född 1593 i Aachen (ALU 1389). Död 1630 i

Stolberg. Gift ca 1615 i Stolberg med XII:1795. Mutter von 4

Kindern. (Barn XI:898, Far XIII:3591, Mor XIII:3592).

XII:1801 fmmmffffmfff

Laurenz Lynen (7:72). Född ca 1560 i Aachen (ALU 1389). Död ca

1625 i Aachen. Gift ca 1585 i Aachen med XII:1802. Bürger und

Weinhändler,später Kupferhändler in Aachen. (Barn XI:901, Far

XIII:3601, Mor XIII:3602).

XII:1802 fmmmffffmffm

Maria Simons (7:73). Född ca 1565 i Aachen (ALU 1389). Död 1641

i Aachen. Gift ca 1585 i Aachen med XII:1801. Mutter von acht

Kindern. (Barn XI:901, Far XIII:3603, Mor XIII:3604).

XII:1803 fmmmffffmfmf

Leonhard Momma (7:74). Född ca 1575 i Aachen. Död 1624 i Aachen

(ALU 1389). Gift ca 1600 med XII:1804. Kupfermeister zu Aachen.

(Barn XI:902, Far XIII:3605, Mor XIII:3606).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 142

XII:1804 fmmmffffmfmm

Barbara Beck (7:75). Född 1580 i Aachen (ALU 1389). Död 18/3

1642 i Aachen. Gift ca 1600 med XII:1803. Mutter von 13 Kindern.

(Barn XI:902, Far XIII:3607, Mor XIII:3608).

XII:1805 fmmmffffmmff

Wilhelm Prym (7:76). Född ca 1560 i Aachen. Död 22/10 1645 i

Aachen (ALU 1389). Gift 24/7 1601 i Wevelinghoven med XII:1806.

Kaufmann in Aachen. (Barn XI:903, Far XIII:3609, Mor XIII:3610).

XII:1806 fmmmffffmmfm

Maria von Thenen (7:77). Född ca 1575 i Aachen. Död 15/9 1653 i

Aachen (ALU 1389). Gift 24/7 1601 i Wevelinghoven med XII:1805.

Mutter von fünf Kindern. (Barn XI:903, Far XIII:3611, Mor

XIII:3612).

XII:1807 fmmmffffmmmf

Heinrich Peltzer (7:78). Född 1593 i Aachen (ALU 1389). Död

20/10 1645 i Stolberg. Gift in erster Ehe 29/12 1615 i Stolberg

med XII:1808. Er vermählte sich zum zweiten mal 1641 mit Maria

Prym. Ein von den angesehensten Kupfermeistern Stolbergs. (Barn

XI:904, Far XIII:3613, Mor XIII:3614).

XII:1808 fmmmffffmmmm

Maria Schleicher (7:79). Född ca 1593 (ALU 1389). Död 1640 i

Stolberg. Gift 29/12 1615 i Stolberg med XII:1807. Mutter von

neun Kindern. (Barn XI:904, Far XIII:3615, Mor XIII:3616).

XII:1817 fmmmfffmmfff

Leonhard Schleicher (7:132). Född 1561 i Aachen (ALU 1389). Död

nach 1641 i Stolberg. Gift 28/8 1588 i Düren med XII:1818.

Kupfermeister zu Stolberg. (Barn XI:909, Far XIII:3633, Mor

XIII:3634).

XII:1818 fmmmfffmmffm

Katharina Herberath (7:133). Född ca 1560 i Herberath (AL Wentz).

Död nach 1632 i Stolberg. Gift in zweiter Ehe 28/8 1588 i Düren

med XII:1817. Sie var früher mit Johann Nickel verheiratet. Vier

Kinder zweiter Ehe. (Barn XI:909, Far XIII:3635, Mor XIII:3636).

XII:1819 fmmmfffmmfmf

Isaak Beck (7:90). Född 1578 i Aachen (A. u E. I S.92). Död 2/11

1649 i Stolberg. Gift 1610 i Stolberg med XII:1820.

Kupfermeister in Stolberg. (Barn XI:910, Far XIII:3637, Mor

XIII:3638).

XII:1820 fmmmfffmmfmm

Maria Pillera (7:91). Född ca 1580 i Aachen (A. u E. I S.93).

Död nach 1661 i Stolberg. Gift 1610 i Stolberg med XII:1819.

Mutter von sieben Kindern. (Barn XI:910, Far XIII:3639, Mor

XIII:3640).

XII:1821 fmmmfffmmmff

Isaak de Blanche (7:102). Född 1595 i Aachen (A. u E. I S.93).

Död 16/1 1661 i Aachen. Gift ca 1622 i Aachen med XII:1822.

Ritter,Bürger und Kupferhändler in Aachen. (Barn XI:911, Far

XIII:3641, Mor XIII:3642).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 143

XII:1822 fmmmfffmmmfm

Gertrud von Friesheim (7:103). Döpt 29/9 1596 i Aachen (A. u E.

I S.93). Död 5/12 1661 i Stolberg. Gift ca 1622 i Aachen med

XII:1821. Mutter von 11 Kindern. (Barn XI:911, Far XIII:3643,

Mor XIII:3644).

XII:1823 fmmmfffmmmmf

Johannes Lers (7:94). Född i Aachen. Död 1636 i Aachen (DGB 17

S.286). Gift 17/6 1620 i Aachen med XII:1824. Kupfermeister zu

Aachen. (Barn XI:912, Far XIII:3645).

XII:1824 fmmmfffmmmmm

Katharina von Beeck (7:95). Döpt 26/6 1594 i Aachen (DGB 17

S.286). Död 1636 (Volckmar Tafel 26). Gift 17/6 1620 i Aachen

med XII:1823. Mutter von fünf Kindern. (Barn XI:912, Far

XIII:3647, Mor XIII:3648).

XII:1825 fmmmffmfffff

Leonhard Schleicher (7:44). (Barn XI:913). Anförlust, se XI:909.

XII:1826 fmmmffmffffm

Katharina Beck (7:45). (Barn XI:913). Anförlust, se XI:910.

XII:1827 fmmmffmfffmf

Mattheis Peltzer (7:32). (Barn XI:914). Anförlust, se XI:897.

XII:1828 fmmmffmfffmm

Sara Schleicher (7:33). (Barn XI:914). Anförlust, se XI:898.

XII:1829 fmmmffmffmff

Simon Lynen (7:36). (Barn XI:915). Anförlust, se XI:901.

XII:1830 fmmmffmffmfm

Johanna Schleicher (7:101). Född 1590 i Aachen (Ahnen und Enkel

I S.93). Död 20/12 1631 i Stolberg. Gift 29/12 1615 i Stolberg

med XII:1829. (Barn XI:915, Far XIII:3659, Mor XIII:3660).

XII:1831 fmmmffmffmmf

Isaak de Blanche (7:102). (Barn XI:916). Anförlust, se XII:1821.

XII:1832 fmmmffmffmmm

Gertrud von Friesheim (7:103). (Barn XI:916). Anförlust, se

XII:1822.

XII:1835 fmmmffmfmfmf

Matthias Peltzer (7:64). (Barn XI:918). Anförlust, se XII:1793.

XII:1836 fmmmffmfmfmm

Sibilla Hutten (7:65). (Barn XI:918). Anförlust, se XII:1794.

XII:1837 fmmmffmfmmff

Johann Adolf Steingen (7:108). Herzogl. Jülich-Bergscher

Regierungsadvokat in Düsseldorf (Barn XI:919, Far XIII:3673, Mor

XIII:3674).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 144

XII:1839 fmmmffmfmmmf

Arnold von Meegen (7:110). Gift med XII:1840. J. U. Lic. zu

Düsseldorf (Barn XI:920, Far XIII:3677, Mor XIII:3678).

XII:1840 fmmmffmfmmmm

Anna Pallandt (7:111). Gift med XII:1839. (Barn XI:920, Far

XIII:3679, Mor XIII:3680).

XII:1841 fmmmffmmffff

Mattheis Peltzer (7:32). (Barn XI:921). Anförlust, se XI:897.

XII:1842 fmmmffmmfffm

Sara Schleicher (7:33). (Barn XI:921). Anförlust, se XI:898.

XII:1843 fmmmffmmffmf

Johannes Hoen (7:114). Född 24/3 1608 i Aachen (AL Wentz). Död

1672 i Aachen. Gift ca 1630 i Aachen med XII:1844. Bürger zu

Aachen. (Barn XI:922, Far XIII:3685, Mor XIII:3686).

XII:1844 fmmmffmmffmm

Maria Steinweg (7:115). Född ca 1600 i Eupen (AL Wentz N:o 1583).

Död 1670 i Aachen. Gift ca 1630 i Aachen med XII:1843. (Barn

XI:922, Far XIII:3687).

XII:1853 fmmmffmmmmff

Peter Schardinel (7:124). Född i Aachen (AL Wentz N:o 1540).

Gift in erster Ehe i Aachen med XII:1854. Er vermählte sich

später mit Katharina Bonfiere. Bürger zu Aachen 1599-1613. (Barn

XI:927, Far XIII:3705, Mor XIII:3706).

XII:1854 fmmmffmmmmfm

Elisabeth Gilles (7:125). Född ca 1580 (AL Wentz N:o 1541). Gift

i Aachen med XII:1853. In Aachen 1599-1613 genannt. (Barn

XI:927, Far XIII:3707).

XII:1855 fmmmffmmmmmf

Johann Mewis (7:126). Född i Düren (A. u E. I S.105). Död 1630 i

Düren (AL Wentz N:o 1542). Gift in erster Ehe ca 1600 i Düren

med XII:1856. Er war in zweiter Ehe mit Anna Schardinel

verheiratet. Bürger und Kaufherr zu Düren. (Barn XI:928).

XII:1856 fmmmffmmmmmm

Maria von Meissem (7:127). Gift ca 1600 med XII:1855. (Barn

XI:928, Far XIII:3711).

XII:1873 fmmmfmfmffff

Bartholomäeus Thelen (7:802). Död 24/4 1626 i Stockheim (Die

Fam. Thelen- ... S.11). Gift vor 1592 med XII:1874. Burghalfe.

Carl Thelen hat in dem Familienbuch noch eine hypothetische

Generation zwischen den Kindern und Bartholomäeus eingesetzt,

die Herr Franz H. Kemp 1978 für nicht existent hält. (Barn

XI:937).

XII:1874 fmmmfmfmfffm

Eva (7:803). Gift vor 1592 med XII:1873. (Barn XI:937).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 145

XII:1875 fmmmfmfmffmf

Bernhard Vehlen (7:804). Död 1660 i Stockheim (Die Fam. Thelen-

... S.12). (Barn XI:938, Far XIII:3749, Mor XIII:3750).

XII:1877 fmmmfmfmfmff

Georg Henrich Gerard Court (8:800). Född ,der Ort wahrsch.,ca

1590 i Golzheim. Gift wahrscheinlich i Golzheim med XII:1878.

Halfe zu Golzheim. (Barn XI:939, Far XIII:3753, Mor XIII:3754).

XII:1878 fmmmfmfmfmfm

Metz Klütgen (8:801). Gift wahrscheinlich i Golzheim med

XII:1877. (Barn XI:939).

XII:1879 fmmmfmfmfmmf

Johann Tesch (7:810). Död 19/1 1663 i Binsfeld (Die Fam. Thelen-

... S.41). (Barn XI:940, Far XIII:3757).

XII:1885 fmmmfmfmmmff

Bartholomäeus Thelen (7:802). (Barn XI:943). Anförlust, se

XII:1873.

XII:1886 fmmmfmfmmmfm

Eva (7:803). (Barn XI:943). Anförlust, se XII:1874.

XII:1887 fmmmfmfmmmmf

Bernhard Vehlen (7:804). (Barn XI:944). Anförlust, se XII:1875.

XII:1889 fmmmfmmfffff

Wilhelm Leers (7:819). Gift i Embken med XII:1890. (Barn XI:945,

Far XIII:3777, Mor XIII:3778).

XII:1890 fmmmfmmffffm

Anna Beuel (7:820). Gift i Embken med XII:1889. (Barn XI:945).

XII:2329 mffmfffmmfff

Philip von Konow (1:830). Död senast 1556 (Carpelan III s.626).

Gift med XII:2330. Väpnare. Ägde Blantikow i Prignitz. Ätten har

sitt namn av byn Kunow (Konow) i Prignitz i Mark Brandenburg,där

den framträder redan i medeltiden såsom adlig.Från mitten av

1500-talet är ätteledningen definitiv. (Barn XI:1165).

XII:2330 mffmfffmmffm

Catarina von Brietzke (1:831). Gift med XII:2329. Var av en

adlig magdeburgisk ätt. (Barn XI:1165, Far XIII:4659, Mor

XIII:4660).

XII:2331 mffmfffmmfmf

Joakim von Brietzke (1:832). Gift med XII:2332. Väpnare. (Barn

XI:1166).

XII:2332 mffmfffmmfmm

Anna von Wüthenow (1:833). Gift med XII:2331. (Barn XI:1166).

XII:2343 mffmffmffmmf

Paulus Juusten (1:310). Född i Juustila by 1516 i Viborg sn

(Ramsay s.216). Död 22/8 1575 i Åbo (Genos 1981 s.110,Ramsay

s.216). Gift i hennes 1:a gifte med XII:2344. Biskop i Viborg

1554 och i Åbo 1563. (Barn XI:1172, Far XIII:4685, Mor

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 146

XIII:4686).

XII:2344 mffmffmffmmm

Anna Sigfridsdotter (1:311). Död efter 13/8 1609 (Ramsay s.216).

Gift i sitt 1:a gifte med XII:2343. Hon blev gift 2:o med

ryttaren Erik Mårtensson. (Barn XI:1172, Far XIII:4687, Mor

XIII:4688).

XII:2465 mffmmfmfffff

Per Eriksson Påsa (1:851). Död troligen under 1540-talet (GSÅ 42

s.154). Handelsman. Nämns i Viborgs margelds- och

tomtöresförteckningar 1540 och 1541. (Barn XI:1233).

XII:2467 mffmmfmfffmf

Lars Persson Herkepaeus (1:852). Gift med XII:2468. Rådman i

Viborg. Stamfar för "Taipalsaarisläkten" Herkepaeus. (Barn

XI:1234).

XII:2468 mffmmfmfffmm

Margareta Persdotter (1:853). Gift med XII:2467. (Barn XI:1234).

XII:2721 mfmfmfmfffff

Olof Persson (1:861). Gift med XII:2722. Ägde Käldinge i Nagu

och Mälö i Pargas. (Barn XI:1361, Far XIII:5441, Mor XIII:5442).

XII:2722 mfmfmfmffffm

Cecilia (1:862). Död efter 1540 (Carpelan IV s.1090). Gift med

XII:2721. Fick 1534 försvarsbrev av Gustav Vasa. (Barn XI:1361).

XII:2729 mfmfmfmfmfff

Peder (1:192). i Päisterpää. Gift med XII:2730. (Ramsay s.461).

Nämndeman 1550, i Sagu (Barn XI:1365).

XII:2730 mfmfmfmfmffm

Elsa Jakobsdotter (1:193). Gift med XII:2729. Styvsyster på

mödernet till biskop Mårten Skytte. (Ramsay s.462). (Barn

XI:1365, Far XIII:5459, Mor XIII:5460).

XII:2733 mfmfmfmfmmff

Hans (1:196). i Bussila i Pikis sn. Gift med XII:2734. Skeppare.

Nämnes 1527-1539. (Genos 1987 s.120). (Barn XI:1367).

XII:2734 mfmfmfmfmmfm

Elsa (1:197). Hon var först gift med Nils Jönsson. Gift i andra

giftet med XII:2733. (Genos 1987 s.121). (Barn XI:1367, Far

XIII:5467, Mor XIII:5468).

XII:2735 mfmfmfmfmmmf

Sigfrid Hansson Vilken (1:198). Gift med XII:2736. Levde 1549.

(Ramsay s.194). (Barn XI:1368, Far XIII:5469).

XII:2736 mfmfmfmfmmmm

Elin Nilsdotter (1:199). Gift med XII:2735. Levde 1556. (Ramsay

s.194). (Barn XI:1368, Far XIII:5471, Mor XIII:5472).

XII:2737 mfmfmfmmffff

Clas Hansson Prytz (1:628). (Barn XI:1369). Anförlust, se

XII:309.

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 147

XII:2738 mfmfmfmmfffm

Carin Bengtsdotter (1:629). (Barn XI:1369). Anförlust, se

XII:310.

XII:2783 mfmfmmfmmmmf

Johan Ottosson Kleeblatt (1:888). Död på sin gård Djurby 19/2

1641 i Uppland (Elg. IV s.195,Ramsay s.234). Hans första hustru

är okänd till namnet. Gift i andra giftet ca 1597 med <1>. Elin

härstammade enligt Ramsay från första äktenskapet. Advokatfiskal

i Åbo hovrätt. Han var bördig från Holstein. Åtminstone en tysk

släkt med samma namn förekommer i Heubes Archiv. Släkten bodde

närmast i Düsseldorf.Samma släkt finns i Stammbaum der Familie

Kleeblatt,Düsseldorf 1908. Stammtavlan nämner Theodor Kleblat i

början av 1600-talet. Peter Kleb(l)at förekommer 1558 som

borgare i Reval. Han var död 1576. Hermann Kleblat var 1534-1550

handelsman i Lübeck (Revaler Regesten II s.60).Dösseler måste

ännu ses och källor i Lübeck. (Barn XI:1392).

-<1>- Elisabet Hansdotter (2:967). Död 4/2 1645 i Litslena

(Elg.IV s.195).

XII:2805 mfmfmmmmfmff

Lars Birgersson (1:458). Bror till biskop Isak Rothovius (Smol.

upsal. II s.477). (Barn XI:1403, Far XIII:5609).

XII:2807 mfmfmmmmfmmf

Jacobus Petri Liljevan (1:459). Använde också namnet Petrejus.

Kyrkoherde i Nagu 1627-1652. (Melander n:o 139 och 217). (Barn

XI:1404).

XII:2825 mfmmffffmfff

Per Olofsson (3:8). Död omkr. 1592 (Carpelan III s.556). Gift

med XII:2826. Hövidsman. Ägde Storby och Haveri i Pöytis. (Barn

XI:1413, Far XIII:5649, Mor XIII:5650).

XII:2826 mfmmffffmffm

X. X. (3:9). Död före 1606 (Carpelan III s.556). Gift med

XII:2825. (Barn XI:1413).

XII:2827 mfmmffffmfmf

Hans Persson (3:10). Död 1601 (Elg.V,15). Gift med XII:2828.

Befallningsman på Åbo slott 1597. (Barn XI:1414, Far XIII:5653,

Mor XIII:5654).

XII:2828 mfmmffffmfmm

Carin Larsdotter (3:11). Död efter 1620 (Elg.VII,487). Gift 1579

med XII:2827. (Barn XI:1414, Far XIII:5655, Mor XIII:5656).

XII:2829 mfmmffffmmff

Gustaf Nilsson (3:12). Gift 1546 med XII:2830. Gjorde adlig

rusttjänst. (Elg.III,662). (Barn XI:1415, Far XIII:5657, Mor

XIII:5658).

XII:2830 mfmmffffmmfm

Anna Mickelsdotter (3:13). Död senast 1588 (Carpelan II s.92).

Gift 1546 med XII:2829. (Barn XI:1415, Far XIII:5659, Mor

XIII:5660).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 148

XII:2851 mfmmffmfffmf

Tomas Eskilsson (1:202). Underskrivare i Masko och Vemo 1579-82.

(Kiuasmaa nr:o 1068). (Genos 1958 s.29). Slottskrivare på Åbo

slott 1616. (Barn XI:1426).

XII:2853 mfmmffmffmff

Martinus Johannis (1:204). Gift med XII:2854. Kyrkoherde i Pemar

1568-1589. (Barn XI:1427).

XII:2854 mfmmffmffmfm

Brita Mattsdotter (1:205). Gift med XII:2853. (Barn XI:1427, Far

XIII:5707).

XII:3003 mfmmmfmmmfmf

Jakob Martini Wiloides (1:230). (Barn XI:1502). Anförlust, se

XII:919.

XII:3004 mfmmmfmmmfmm

Margareta Mårtensdotter (1:231). (Barn XI:1502). Anförlust, se

XII:920.

XII:3069 mfmmmmmmmmff

Herman Bröijer (2:164). (Barn XI:1535). Anförlust, se XII:997.

XII:3070 mfmmmmmmmmfm

Agnes Nyland (2:165). (Barn XI:1535). Anförlust, se XII:998.

XII:3071 mfmmmmmmmmmf

Henrik Stråhlman (1:376). Gift i hustrus andra gifte efter 1614

med XII:3072. Löjtnant. (Barn XI:1536, Far XIII:6141, Mor

XIII:6142).

XII:3072 mfmmmmmmmmmm

Maria Lod (1:377). Död senast 1635 (Genos 1972 s.20). Gift efter

1614 med XII:3071. Hon var tidigare gift med Henrik Jobin,som

dog 1614. (Barn XI:1536).

XII:3433 mmfmfmmfmfff

Måns Jonsson (3:508). Knektehövitsman och 12.12.1603 slottsloven

på Kalmar (Barn XI:1717).

XII:3435 mmfmfmmfmfmf

Petrus Benedecti (3:510). Död 1598 i Nyköping (K.Itävuo Oulun

sukututk.s.julk.7 s.39). Gift med XII:3436. Syssloman vid

hospitalet i Nyköping,tidigare kapellan i Frustuna (Barn

XI:1718).

XII:3436 mmfmfmmfmfmm

Malin Thomasdotter (3:511). Gift med XII:3435. (Barn XI:1718,

Far XIII:6871, Mor XIII:6872).

XII:3441 mmfmfmmmffff

Fredrik Casper von Gröninger (3:930). Gift med XII:3442.

Hovmarskalk hos fursten av Brieg (Elg.III,202). (Barn XI:1721,

Far XIII:6881, Mor XIII:6882).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 149

XII:3442 mmfmfmmmfffm

Dorothea von Landsbergen (3:931). Gift med XII:3441.

(Elg.III,202). (Barn XI:1721).

XII:3443 mmfmfmmmffmf

Peder Dufva (3:928). till Munkeby i Borgå sn. Död efter 1562

(Elg.II,332). Gift i första giftet före 1535 med XII:3444. Han

gifte om sig efter 1545 med Anna Olofsdotter Wildeman.

Domhavande i Borgå län. (Barn XI:1722, Far XIII:6885, Mor

XIII:6886).

XII:3444 mmfmfmmmffmm

Anna Gudmundsdotter (3:929). till Tirmula. Gift före 1535 med

XII:3443. (Elg.II,332). (Barn XI:1722, Far XIII:6887, Mor

XIII:6888).

XII:3455 mmfmfmmmmmmf

Hans Thesleff (1:838). (Barn XI:1728). Anförlust, se X:585.

XII:3456 mmfmfmmmmmmm

Katarina Stråhlman (1:839). (Barn XI:1728). Anförlust, se X:586.

XII:3473 mmfmmffmffff

Andrew Udny (3:526). of Tillery. Gift med XII:3474. (Barn

XI:1737, Far XIII:6945, Mor XIII:6946).

XII:3474 mmfmmffmfffm

Janet Lyell (3:527). Gift med XII:3473. (Barn XI:1737).

XII:3513 mmfmmfmmmfff

Gullick Mickelsson (3:558). Gift med XII:3514. Underlagman i

Hälsingland 1575-1576. (Barn XI:1757).

XII:3514 mmfmmfmmmffm

Malin Larsdotter (3:559). Gift med XII:3513. (Barn XI:1757).

XII:3515 mmfmmfmmmfmf

Ericus Magnis (3:560). Gift med XII:3516. Kyrkoherde i Bergsjö

Hälsingland 1593-1603. Kyrkoherde i Hudiksvall 1603-1613. (Barn

XI:1758).

XII:3516 mmfmmfmmmfmm

Abeluna Mårtensdotter (3:561). Gift med XII:3515. (Barn

XI:1758).

XII:3533 mmfmmmffmmff

Johannes Bartholdi (3:568). Död efter 1612 (Uusi Sukukirja I

s.142). Gift med XII:3534. Kyrkoherde i Somero 1597. (Barn

XI:1767, Far XIII:7065).

XII:3534 mmfmmmffmmfm

Margareta (3:569). Död efter 1623 (Uusi Sukukirja I s.142). Gift

med XII:3533. (Barn XI:1767).

XII:3535 mmfmmmffmmmf

Hans Platz (3:571). Död 1620 i Åbo. Gift i sitt andra gifte

efter 1594 med XII:3536. Han var tidigare gift med X. X., som

dog 1594. Borgmästare i Åbo 1616-1620. (Barn XI:1768).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 150

XII:3536 mmfmmmffmmmm

Brita Henriksdotter Stork (1:113). (Barn XI:1768). Anförlust, se

XI:458.

XII:3537 mmfmmmfmffff

Lars (3:586). Gift med XII:3538. Husbonde, bodde sannolikt i

Salo (Barn XI:1769).

XII:3538 mmfmmmfmfffm

Catharina Östensdotter Sursill (3:587). Död efter 1614 (Sursill

N:o 2343). Gift i första giftet med XII:3537. Gift i andra

giftet med <2>. Gift i tredje giftet med <3>. (Barn XI:1769, Far

XIII:7075).

-<2>- Mathias Ericsson (3:998).

-<3>- Henrik Larsson Lithovius (3:760).

XII:3543 mmfmmmfmfmmf

Hans Platz (3:571). (Barn XI:1772). Anförlust, se XII:3535.

XII:3544 mmfmmmfmfmmm

Brita Henriksdotter Stork (1:113). (Barn XI:1772). Anförlust, se

XI:458.

XII:3545 mmfmmmfmmfff

Erik Mickelsson (3:588). Han nämnes 1621 i Korkkulla i Kyrkslätt

sn (Ramsay s.177). (Barn XI:1773, Far XIII:7089).

XII:3549 mmfmmmfmmmff

Mathias Mathesius (3:589). Död 1622 (Sukukirja II s.853). Gift

med XII:3550. Kyrkoherde i Salo 1604. Prost. (Barn XI:1775, Far

XIII:7097).

XII:3550 mmfmmmfmmmfm

Margareta (3:590). Gift med XII:3549. Hon var tidigare gift med

länsmannen i Salo Hans Hansson. Hon var från Raumo. (Barn

XI:1775).

XII:3551 mmfmmmfmmmmf

Joseph Henriksson Lithovius (3:591). Död säkerligen 1657 i

Limingo (Hustrun Sursill N:o 3301). Gift med XII:3552. Han gifte

sig om med Margaretha Hansdotter. Kyrkoherde i Limingo 1615.

(Barn XI:1776, Far XIII:7101, Mor XIII:7102).

XII:3552 mmfmmmfmmmmm

Anna Larsdotter (3:592). Gift med XII:3551. (Barn XI:1776, Far

XIII:7103, Mor XIII:7104).

XII:3583 mmfmmmmmmmmf

Mårten Simonsson (3:409). Gift med XII:3584. Han gifte sig om

med Margareta Knutsdotter. Lagläsare i Raseborgs län 1609-1627.

(Barn XI:1792).

XII:3584 mmfmmmmmmmmm

X. Andersdotter (3:410). Gift med XII:3583. (Barn XI:1792, Far

XIII:7167).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 151

XII:3593 mmmfffffmfff

Albrekt von Konow (1:308). (Barn XI:1797). Anförlust, se X:583.

XII:3594 mmmfffffmffm

Margareta von Wartenberg (1:309). (Barn XI:1797). Anförlust, se

X:584.

XII:3595 mmmfffffmfmf

Bernhard Stein von Steinhausen (2:768). Gift med XII:3596.

Generalriksschultz. Ännu måste ses Gotha Freiherrl. Teil A

1849-55 (Anhang) Hinderer von Steinhausen, Brünners Taschenbuch

1, 5 och 9 (1870,1880 och 1884) och Kneschke. (Barn XI:1798).

XII:3596 mmmfffffmfmm

Anna Elisabet von Tranewitz (2:769). Född 1599 i Leipzig (Seth

v.Konow:Adliga ätten v.K.). Död före 1675. Gift med XII:3595.

Kneschke måste ännu ses von Tranckwitz. (Barn XI:1798).

XII:3599 mmmfffffmmmf

Onuphri Kirij (2:904). Anställd vid universitetet i Dorpat, 1634

förordnades till rysk kunglig translator i Stockholm samt

språklärare. (Barn XI:1800).

XII:3602 mmmffffmfffm

Cecilia Andersdotter (5:1). Död efter 1633. Gift i sitt första

gifte 6/7 1594 i Bro sn med XII:3601. Hon gifte sig om 1612 med

Johan Carlsson. (Barn XI:1801, Far XIII:7203, Mor XIII:7204).

XII:3603 mmmffffmffmf

Mårten Claesson (2:906). Död ,stupade i Livland, 1605 i Pölpis

(Elg.III s.773). Gift med XII:3604. Slottsloven på Narva

10.12.1603. (Barn XI:1802, Far XIII:7205).

XII:3604 mmmffffmffmm

Bengta Mårtensdotter (5:801). Död efter 1646 (Carpelan II s.228).

Gift i sitt första gifte med XII:3603. Hon gifte sig om ca 1611

med ryttmästaren Johan Lode. (Barn XI:1802, Far XIII:7207, Mor

XIII:7208).

XII:3605 mmmffffmfmff

Bengt Severinsson Juusten (2:907). Född sannolikt före 1550

(Elg.III s.308). Död 27/9 1609 i Tenala. Gift med XII:3606.

Amiral över flottan på Narvas farvatten 23.4.1604. (Barn

XI:1803, Far XIII:7209).

XII:3607 mmmffffmfmmf

Hans van Sanden (2:909). Gift med XII:3608. Borgare i

Helsingfors Han nämnes i silverskatteregister 1571 i

Helsingfors. Han skall ha kommit från Holland genom Stockholm.

(Möller:Suomen tapulikaupunkien valtaporvaristo s.51) (Barn

XI:1804).

XII:3609 mmmffffmmfff

Reinhold Klick (2:914). Död efter 1652 (Carpelan III s.591).

Gift med XII:3610. Han gifte sig om före 1642 med Anna von

Wardow. Kapten. Erhöll 16.9.1617 sin svärfars byar i Röthels sn

i Estland. (Barn XI:1805, Far XIII:7217).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 152

XII:3610 mmmffffmmffm

X. von Koskull (2:915). Gift med XII:3609. (Barn XI:1805, Far

XIII:7219).

XII:3615 mmmffffmmmmf

Erik Göransson (2:918). Gift med XII:3616. Borgmästare i Köping

(Barn XI:1808).

XII:3616 mmmffffmmmmm

Kerstin Nilsdotter (2:919). Gift med XII:3615. (Barn XI:1808).

XII:3785 mmmfmmffmfff

Hans Claesson Prytz (1:314). (Barn XI:1893). Anförlust, se

XI:155.

XII:3786 mmmfmmffmffm

Margareta Pedersdotter (1:965). Död 2/1 1597 i Söderköping. Gift

i sitt andra gifte 1584 i Arboga med XII:3785. Hon var tidigare

gift med kyrkoherden i Fors Olaus Petri. (Barn XI:1893, Far

XIII:7571, Mor XIII:7572).

XII:3813 mmmfmmmffmff

Jon Torstensson (2:951). Nämndeman i Algå sn. (Barn XI:1907).

XII:3815 mmmfmmmffmmf

Thomas Hansson Schmidt (2:952). Gift med XII:3816. Borgare i

Narva 21.2.1616, från Reval (Seuberlich). En linvävare Thomas

Schmidt blev borgare i Reval 20.3.1617 (Greiffenhagen). (Barn

XI:1908).

XII:3816 mmmfmmmffmmm

Margareta Wolfsdotter Gemünder (2:953). Gift med XII:3815. (Barn

XI:1908).

XII:3825 mmmfmmmmffff

Nils Jönsson Ignatt (2:954). Borgare i Viborg 1613-1627. Namnet

är taget av Ignatta hemman. (Barn XI:1913).

XII:3829 mmmfmmmmfmff

Laurentius (2:955). Gift med XII:3830. Han var bosatt i Nyköping

. (Barn XI:1915).

XII:3830 mmmfmmmmfmfm

X. X. (2:956). Död i pest i Åbo (Släktbok I sp.435). Begraven

31/1 1658 i Åbo. Gift med XII:3829. (Barn XI:1915).

XII:3831 mmmfmmmmfmmf

Aron Johansson Klöfverblad (2:957). (Barn XI:1916). Anförlust,

se XI:1935.

XII:3832 mmmfmmmmfmmm

Anna Rothovia (2:958). (Barn XI:1916). Anförlust, se XI:1936.

XII:3835 mmmfmmmmmfmf

Mårten Nilsson Tolpo (3:764). (Barn XI:1918). Anförlust, se

X:397.

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 153

XII:3836 mmmfmmmmmfmm

Johanna Carstenia (3:765). (Barn XI:1918). Anförlust, se X:398.

XII:3851 mmmmffffmfmf

Johan Petersson Blancke (2:448). till Assel. Gift med XII:3852.

Familienkunde des Landes Kehdingen nämner Peter Blancke ca 1500

som medlem i Antoniusgilde i Assel. (s.24). Släkten måste

närmare forskas. (Barn XI:1926).

XII:3852 mmmmffffmfmm

Margareta Stefansdotter Drewes (2:449). Gift med XII:3851. Tyska

källor måste ännu ses. (Barn XI:1926).

XII:3869 mmmmfffmmmff

Johan Ottosson Kleeblatt (1:888). (Barn XI:1935). Anförlust, se

XII:2783.

XII:3870 mmmmfffmmmfm

Elisabet Hansdotter (2:967). Död 4/2 1645 i Litslena (Elg.IV

s.195). Gift ca 1597 med XII:3869. (Barn XI:1935).

XII:3873 mmmmffmfffff

Bartholdus Andreae Kettunius (2:976). Död 1634 (Sukukirja I

s.46,GSÅ 37 s.66). Kyrkoherde i Jäskis 1612, prost. (Barn

XI:1937, Far XIII:7745).

XII:3889 mmmmffmmffff

Henrik Fredriksson Carstens (3:770). (Barn XI:1945). Anförlust,

se XI:795.

XII:3890 mmmmffmmfffm

Anna Witticia (3:771). (Barn XI:1945). Anförlust, se XI:796.

XII:3891 mmmmffmmffmf

Hans Schmidt (32:66). Död ca 1650. Gift med XII:3892. Rådman i

Viborg 1626. Faderns identitet inte säker. (Barn XI:1946, Far

XIII:7781).

XII:3892 mmmmffmmffmm

Katarina Hansdotter Cröell (32:67). Gift med XII:3891. (Barn

XI:1946, Far XIII:7783, Mor XIII:7784).

XII:3907 mmmmfmffffmf

Jacobus Petri Finno (32:82). Död i september 1588 (Åbo st. hm.

1554-1640 s.22). Gift med XII:3908. Skolrektor i Åbo (Barn

XI:1954).

XII:3908 mmmmfmffffmm

Margaretha Myllar (32:83). Död 1605 (Släkten Plagman-E. s.21).

Gift med XII:3907. (Barn XI:1954, Far XIII:7815, Mor XIII:7816).

XII:3909 mmmmfmfffmff

Jacobus Petri Finno (32:82). (Barn XI:1955). Anförlust, se

XII:3907.

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 154

XII:3910 mmmmfmfffmfm

Margaretha Myllar (32:83). (Barn XI:1955). Anförlust, se

XII:3908.

XII:3925 mmmmfmfmfmff

Samuel Arvidsson Wildeman (5:902). (Barn XI:1963). Anförlust, se

XI:1741.

XII:3926 mmmmfmfmfmfm

Anna Mårtensdotter Creutz (5:903). (Barn XI:1963). Anförlust, se

XI:1742.

XII:3935 mmmmfmfmmmmf

Jonas Jakobsson Schruuf (32:110). Gift med XII:3936. Kommendant

på Ivangorod Samma släkt som adliga ätten Gyllenschruuf,uppges

vara av skotsk adel. (Barn XI:1968).

XII:3936 mmmmfmfmmmmm

Helena Pröbsting (32:111). Gift med XII:3935. Hon gifte om sig

med Lars Jönsson. Hennes ursprung är oklart, men det är möjligt,

att hon hörde till släkten Pröbsting från Riga, som hade

kontakter till Narva.Angående släkten se AfS 1930 s.313-315.

(Barn XI:1968).

XII:3955 mmmmfmmmffmf

Simon Persson (32:418). Borgare i Uleåborg 1631. Han hade en

bror Mårten Persson,som 31.6.1652 kallas salig. (Barn XI:1978).

XII:3961 mmmmfmmmmfff

Georg Helsingius (32:424). (Barn XI:1981, Far XIII:7921, Mor

XIII:7922).

XII:3965 mmmmfmmmmmff

Hans Schmidt (32:66). (Barn XI:1983). Anförlust, se XII:3891.

XII:3966 mmmmfmmmmmfm

Katarina Hansdotter Cröell (32:67). (Barn XI:1983). Anförlust,

se XII:3892.

XIII:199 fffffmmfffmmf

N.N. Schwartzen (6:454). Bürgermeister in Bückeburg (freundliche

Mitt. von Herrn U.Kirchhoff). (Barn XII:100).

XIII:217 fffffmmfmmfff

Hans Prange (6:472). Bürgermeister zu Bückeburg 1576. (Barn

XII:109).

XIII:219 fffffmmfmmfmf

Johann Winthorn (6:474). Död kurz vor 4/4 1588 (Prinz,ZNF 1952

S.7,ZNF 1964 .98). Gift vor 1561 med XIII:220. Pastor in

Jetenburg. (Barn XII:110).

XIII:220 fffffmmfmmfmm

Anne Menschling (6:475). Född ca 1538 i Stadthagen

(Dr.W.Bonorden). Död nach 1588. Gift vor 1561 med XIII:219.

(Barn XII:110).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 155

XIII:247 fffffmmmmfmmf

Ludwig Kamp (6:900). Död vor 18/7 1576 (Burchard S.462). Gift

bereits 1531 med XIII:248. Bürgermeister in Stadthagen 1533.

(Barn XII:124, Far XIV:493, Mor XIV:494).

XIII:248 fffffmmmmfmmm

Hille Kerkman (6:901). Död nach 18/7 1576 (Burchard S.462). Gift

bereits 1531 med XIII:247. (Barn XII:124, Far XIV:495).

XIII:305 ffffmffmmffff

Hermann Pastoir (33:904). Född 1440 i Aachen (ALU 1563). Död

1515 i Aachen (Macco S.77). Gift 1477 i Aachen med XIII:306.

Bürgermeister zu Aachen 1501. (Barn XII:153, Far XIV:609).

XIII:306 ffffmffmmfffm

Sibilla von Wirth (33:905). Död 1504 (Macco S.72). Gift in

zweiter Ehe 1477 i Aachen med XIII:305. Sie war früher mit

Heinrich Gartzweiler verheiratet. (Barn XII:153, Far XIV:611,

Mor XIV:612).

XIII:317 ffffmffmmmmff

Johannes von Kirchrath (33:914). Er wurde mit seiner Frau am

9.1.1543 in Aachen als Erben von Elisabeth Prym mit einem Anteil

an zwei Stücken Land "im Schild" belehnt (G.u.G.d.F.Peltzer

S.82). Gift med XIII:318. (Barn XII:159).

XIII:318 ffffmffmmmmfm

Agnes Prym (33:915). Född ,geschätzt, 1485 i Aachen. Gift med

XIII:317. Sie wird 9.1.1543 als Erbin von Elisabeth, ihrer

Schwester,genannt. (Barn XII:159, Far XIV:635, Mor XIV:636).

XIII:569 fffmfffmmmfff

Matts Persson Siuro (1:926). Han var husbonde till Matinmikko

hemman i Lochteå.Han levde ca 1505-1574,makan är okänd(SoH 1983

s.299). länsman i Lochteå. (Barn XII:285).

XIII:573 fffmfffmmmmff

Erik Ångerman (1:928). Också kallad Sursill.En förnämlig bonde i

Umeå.Han torde ha dött ålderstigen i början av 1550-talet

(Sursill N:o 1). Gift med XIII:574. (Barn XII:287).

XIII:574 fffmfffmmmmfm

Dordi (1:929). Gift med XIII:573. (Barn XII:287).

XIII:607 fffmffmfmmmmf

Andreas Johannis (1:939). Född ca 1511 (Vesterås st.hm.,AL

S.-H.). Död 1571. Gift med XIII:608. kyrkoherde 1556 i Svedvi

Västmanland. (Barn XII:304).

XIII:608 fffmffmfmmmmm

Kristina (1:940). Gift med XIII:607. (Barn XII:304).

XIII:609 fffmffmmfffff

Peder Pedersson Brask (36:27). Rådman i Linköping Bror till

biskop Hans Brask. (Barn XII:305, Far XIV:1217, Mor XIV:1218).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 156

XIII:611 fffmffmmfffmf

Gudmund Skute (36:33). En förmögen man i Linköping.

(Link.st.hm.III s.118-119). (Barn XII:306).

XIII:617 fffmffmmfmfff

Hans Classon Prytz (1:866). Född 1460 (Carpelan III s.836). Gift

1523 med XIII:618. Munk i Riseberga kloster i Närke 1504. (Barn

XII:309, Far XIV:1233, Mor XIV:1234).

XIII:618 fffmffmmfmffm

Anna (1:867). Gift 1523 med XIII:617. Var ofrälse. (Barn

XII:309).

XIII:621 fffmffmmfmmff

Per Mattsson (33:800). Gift med XIII:622. Borgare i Söderköping

(Barn XII:311, Far XIV:1241).

XIII:622 fffmffmmfmmfm

Christina Puke (33:801). Gift med XIII:621. (Barn XII:311, Far

XIV:1243).

XIII:623 fffmffmmfmmmf

Daniel Jonsson (33:802). ( Grubbe). Borgmästare i Norrköping

(Barn XII:312).

XIII:697 fffmfmfmmmfff

Lars (3:761). Husbonde i Littois i S:t Karins sn (Barn XII:349).

XIII:713 fffmfmmffmfff

Jochim Lütkens (33:805). Född ca 1480. Död vor 1547 i Lübeck

(ALU 1386). Hausbesitzer in Lübeck. (Barn XII:357).

XIII:717 fffmfmmffmmff

Hans Bars (33:806). Er war aus Oberdeutschland ( Nürnberg ?).

Född i Oberdeutschland (ALU 1386). Död vor 30/7 1544 i Lübeck.

Gift med XIII:718. Vielseitiger Kaufmann in Lübeck,

Kellerhauptmann 1532. (Barn XII:359).

XIII:718 fffmfmmffmmfm

Catharina Rode (33:807). Född ca 1490 (ALU 1386). Gift med

XIII:717. (Barn XII:359, Far XIV:1435).

XIII:719 fffmfmmffmmmf

Peter Kröger (33:810). Född ca 1500. Död 1552. Begraven i Lübeck

(ALU 1386). Gift med XIII:720. Kaufmann in Lübeck. (Barn

XII:360).

XIII:720 fffmfmmffmmmm

Catharina (33:811). Begraven 30/4 1562 i Lübeck (ALU 1386). Gift

med XIII:719. Sie erbt Häuser von Herman Lange, dem Bruder ihrer

Mutter. (Barn XII:360, Mor XIV:1440).

XIII:801 fffmmffmfffff

Knut Tacku (1:964). länsman 1540 i Hvittis. 1545 Sambu fjärding.

Se GSÅ 42 s.31 för närmare uppgifter om släktens tidigaste

medlemmar. (Barn XII:401).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 157

XIII:1005 fffmmmmmfmmff

Paul Gubbertz (2:280). i Brabant. (Barn XII:503).

XIII:1007 fffmmmmmfmmmf

Lukas Lukasson von Qvickelberg (2:282). Född ca 1540 (kalkyl).

Död 1603 (Tyska förs.räkenskaper). Gift med XIII:1008. Borgare i

Stockholm 1569. Juvelerare och kunglig arkitekt i Stockholm Han

var av en adlig ätt från Flandern. En Peter von Qvickleberg i

Stockholm hade kontakter med honom. (Elisabeth Rein). Släkten

van Quickelberghe torde vara samma släkt. Gens nostra 1982 s.382

nämner Martine van Quickelberge och hennes anor vidare 7

generationer från 1400-talet till Woytin van Cuckelberghe, som

nämnes 14.12.1302. Lukas härstamning måste ännu forskas. (Barn

XII:504).

XIII:1008 fffmmmmmfmmmm

Catharina Vilhelmsdotter Boij (2:283). Gift med XIII:1007. (Barn

XII:504, Far XIV:2015, Mor XIV:2016).

XIII:1019 fffmmmmmmmfmf

Dirich Reimers (33:817). Begraven 1/4 1606 i Lübeck (E.Gercken).

Gift i första giftet 1558 i Lübeck med XIII:1020. Han gifte om

sig 15.1.1587 med Lette Reimerding och i tredje giftet 16.1.1592

med Hilke. Bryggare i Lübeck. (Barn XII:510).

XIII:1020 fffmmmmmmmfmm

Hylleke (33:818). Död före 1587. Hon var tidigare gift med

Hinrich Bloidistel. Gift i andra giftet 1558 med XIII:1019.

(Barn XII:510).

XIII:1835 ffmmmffmfmfmf

Erik Ångerman (1:928). (Barn XII:918). Anförlust, se XIII:573.

XIII:1836 ffmmmffmfmfmm

Dordi (1:929). (Barn XII:918). Anförlust, se XIII:574.

XIII:1857 ffmmmfmffffff

Simon Skragge (4:906). Gift 1567 med XIII:1858. Kom till

Värmland i slutet av konung Gustav I:s tid och bodde på Hammarö

(Vm.). (Barn XII:929).

XIII:1858 ffmmmfmfffffm

X. Larsdotter (4:907). Gift 1567 med XIII:1857. (Barn XII:929,

Far XIV:3715, Mor XIV:3716).

XIII:1923 ffmmmmfffffmf

Pahom Lomakov (2:258). (Barn XII:962).

XIII:1929 ffmmmmfffmfff

Heinrich Sommer (2:264). Gift med XIII:1930. Schlossvogt zu

Narva Wird 1574, 1581-1584 genannt.

(Beitr.z.balt.Gesch.S.213-215). Die Identität des Vaters

wahrscheinlich. (Barn XII:965, Far XIV:3857).

XIII:1930 ffmmmmfffmffm

Dorothea Bremen (2:265). Gift med XIII:1929.

(Beitr.z.balt.Gesch.Bd 1 S.213-215). (Barn XII:965, Far

XIV:3859, Mor XIV:3860).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 158

XIII:1931 ffmmmmfffmfmf

Detlef von Tiesenhausen (2:266). auf Erlaa, Tolkenhof, Melten,

und Anteil Fehsen, Livland. Död 1630 (GHdA Fr. A Bd IV S.386).

Gift med XIII:1932. Genannt stud. 1568. 1615 Kgl. schwed.

Statthalter von Jama, Ingermanland. (Barn XII:966, Far XIV:3861,

Mor XIV:3862).

XIII:1932 ffmmmmfffmfmm

Agneta von Treyden (2:267). a.d.H. Annenburg,Kurland. Gift med

XIII:1931. Urkundlich 12.11.1596 (GHdA Fr. A Bd IV 1962 S.386).

(Barn XII:966, Mor XIV:3864).

XIII:1933 ffmmmmfffmmff

Johann III von Buxhoeveden (2:268). a. Wilkenpahlen. Död vor

1596 (Fam.gesch.Buxhoeveden S.388). Gift med XIII:1934. (Barn

XII:967, Far XIV:3865).

XIII:1934 ffmmmmfffmmfm

Anna von Doenhoff (2:269). Gift med XIII:1933.

(Fam.gesch.Buxhoeveden S.388). (Barn XII:967, Far XIV:3867, Mor

XIV:3868).

XIII:1935 ffmmmmfffmmmf

Wilhelm von Bock (2:270). Död 1599 (Fam.gesch.Buxhoeveden S.377).

Gift med XIII:1936. Pfandherr auf Lachmes 1581-1599.

(Balt.Fam.gesch.Mitt.1934 S.71;GH Livland,572). (Barn XII:968,

Far XIV:3869, Mor XIV:3870).

XIII:1936 ffmmmmfffmmmm

Gertrud von Tödwen (2:271). Gift med XIII:1935.

(Balt.Fam.gesch.Mitt.1934 S.71;GH Livland,572). (Barn XII:968,

Far XIV:3871, Mor XIV:3872).

XIII:1945 ffmmmmffmmfff

Lachlan More Maclean of Duart (13:2). Död 5/8 1598 (Elg.V,142).

Gift med XIII:1946. (Scots Peerage IV,243). (Barn XII:973, Far

XIV:3889, Mor XIV:3890).

XIII:1946 ffmmmmffmmffm

Margaret Gunningham of Glencairn (13:3). Född about 1555

(estimated). Gift med XIII:1945. (Elg.V,142,Scots Peerage

IV,243). (Barn XII:973, Far XIV:3891, Mor XIV:3892).

XIII:1947 ffmmmmffmmfmf

Archibald Acheson of Gosford (13:902). Was called Sir. (Barn

XII:974).

XIII:1953 ffmmmmfmfffff

Johan Dreffling (2:288). Död ,skjuten i polska kriget, 1598

(Elg. I s.108). Gift 1584 med XIII:1954. Hövidsman för en fänika

knektar. Han inkom till Sverige 1580.Ätten uppgives härstamma

från Tyrolen. (Barn XII:977).

XIII:1954 ffmmmmfmffffm

Ingeborg Persdotter (2:289). Gift 1584 med XIII:1953. (Barn

XII:977, Far XIV:3907).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 159

XIII:1973 ffmmmmfmmfmff

Hans Dober (2:308). Född 1565 (källan ?). Död 7/10 1627. Gift

med XIII:1974. Assessor in tertia classe vid Svea hovrätt. Hans

far var från Nürnberg och mor från Holstein. (Barn XII:987).

XIII:1974 ffmmmmfmmfmfm

Christina Lang (2:309). Död i mars 1665 (källan ?). Gift med

XIII:1973. Hennes far var från Preussen och mor från Stor-Tuna i

Dalarna. (Barn XII:987).

XIII:1975 ffmmmmfmmfmmf

Jakob Clerk (2:310). Död omkring 1615 (Sv.ättartal 1898

s.190,Elg.II,24). Gift med XIII:1976. Guldsmed i Stockholm (Barn

XII:988).

XIII:1976 ffmmmmfmmfmmm

Anna Eriksdotter (2:311). Död änka 1682 (Sv.ättartal 1898

s.190,Elg.II,24). Gift i första giftet med XIII:1975. Hon gifte

om sig 1617 med guldsmeden i Stockholm Joakim von der Fecht och

1631 i tredje giftet med rådmannen i Falun Hans Hille. (Barn

XII:988).

XIII:1977 ffmmmmfmmmfff

Tomas Du Rées (2:312). Född 7/9 1535 i Antwerpen (Elg.II,336).

Död 22/1 1590 i Hamburg. Gift 1565 med XIII:1978. (Barn XII:989,

Far XIV:3953, Mor XIV:3954).

XIII:1978 ffmmmmfmmmffm

Clara Gillisdotter van Grewe (2:313). Död 8/9 1617 i Hamburg

(Elg.II,336). Gift 1565 med XIII:1977. (Barn XII:989).

XIII:1979 ffmmmmfmmmfmf

Lambert Paulsson van Sommern (2:314). Gift med XIII:1980.

(Elg.II,336). (Barn XII:990).

XIII:1980 ffmmmmfmmmfmm

Anneka Nappens van der Bosch (2:315). Gift med XIII:1979.

(Elg.II,336). (Barn XII:990).

XIII:1995 ffmmmmmffmfmf

Tönnes Nyland (2:330). Gift med XIII:1996. Rådman

1564-1566,borgmästare 1573-1589 i Viborg (Carpelan III,918;Lagus

s.83;Ruuth s.1094;Ramsay s.482). (Barn XII:998).

XIII:1996 ffmmmmmffmfmm

Anna Teit (2:331). Hon var först gift med kyrkoherden i Viborg

Enevaldus Sigfridi, som dog 1570. Gift i andra giftet med

XIII:1995. (Ramsay s.482). (Barn XII:998, Far XIV:3991, Mor

XIV:3992).

XIII:2017 ffmmmmmmfffff

Andreas Petri Grubb (2:352). Född 1525 i Gävle (Carpelan

IV,1289). Död 1611. Gift med XIII:2018. Prost över Västerbotten

s norra kontrakt 1586. (Barn XII:1009, Far XIV:4033).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 160

XIII:2018 ffmmmmmmffffm

Christina Samuelsdotter (2:353). Gift med XIII:2017. (Carpelan

IV,1289).. (Barn XII:1009).

XIII:2019 ffmmmmmmfffmf

Olaus Martini (2:354). Född 1557 i Uppsala (Carpelan IV,1289;SoH

1970 s.16). Död 17/3 1609 i Uppsala (Svea rikes ärkebiskopar

s.248). Gift 14/8 1586 med XIII:2020. Ärkebiskop i Uppsala.

(Barn XII:1010, Far XIV:4037, Mor XIV:4038).

XIII:2020 ffmmmmmmfffmm

Ragnhild Håkansdotter (2:355). Född 1562 (SoH 1970 s.16). Död

1653. Gift 14/8 1586 med XIII:2019. (Barn XII:1010, Far

XIV:4039, Mor XIV:4040).

XIII:2033 ffmmmmmmmffff

Mattias Ribe (2:368). Gift med XIII:2034. Borgare i Kiel (Barn

XII:1017).

XIII:2034 ffmmmmmmmfffm

Metta Turow (2:369). Gift med XIII:2033. (Barn XII:1017, Far

XIV:4067).

XIII:2247 fmfffmmfffmmf

Lydik Larsson (4:70). Död synbarligen före 1554 (ÄSF s.130).

Gift i första giftet med XIII:2248. Han var senare gift med

Karin. Ägde Kråkö Storgård i Borgå sn. (Barn XII:1124, Far

XIV:4493, Mor XIV:4494).

XIII:2248 fmfffmmfffmmm

Birgitta Dufva (4:71). Gift med XIII:2247. (Elg.II,334;Ramsay

s.89). (Barn XII:1124, Far XIV:4495, Mor XIV:4496).

XIII:2249 fmfffmmffmfff

Arvid Eriksson (4:72). Död 1529 (Elg.VIII,1). Gift på Laukko

22/1 1515 i Vesilaks med XIII:2250. Ståthållare på Tavastehus

(Barn XII:1125, Far XIV:4497, Mor XIV:4498).

XIII:2250 fmfffmmffmffm

Christina Knutsdotter Kurck (4:73). Död på Grabbacka 1549 i

Karis' sn (Elg.VIII,2;IV,337). Gift i första giftet 22/1 1515 i

Vesilaks' sn med XIII:2249. Hon gifte om sig 18.7.1530 på

Grabbacka med Nils Månsson Grabbe. (Barn XII:1125, Far XIV:4499,

Mor XIV:4500).

XIII:2251 fmfffmmffmfmf

Nils Månsson Grabbe (4:74). Död 1549 i Karis' sn (Ramsay s.150).

Gift i första giftet med XIII:2252. Han gifte om sig med Elin

Knutsdotter Kurck. Slottslofven på Viborg 1534. (Barn XII:1126,

Far XIV:4501, Mor XIV:4502).

XIII:2252 fmfffmmffmfmm

Elin Klasdotter (4:75). Gift med XIII:2251. (Ramsay s.150).

(Barn XII:1126).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 161

XIII:2253 fmfffmmffmmff

Nils Boije af Gennäs (4:76). Död i oktober 1568 (Carpelan

II,116). Gift ca 1538 med XIII:2254. Lagman i södra Finland

1568, fältöverste. (Barn XII:1127, Far XIV:4505, Mor XIV:4506).

XIII:2254 fmfffmmffmmfm

Brita Horn af Kanckas (4:77). Död ca 1580 (Elg.III,671;Carpelan

II,116). Gift ca 1538 med XIII:2253. (Barn XII:1127, Far

XIV:4507, Mor XIV:4508).

XIII:2255 fmfffmmffmmmf

Göran Hansson (4:78). till Högsjögård. Död 1596 (Elg.VIII,342).

Gift med XIII:2256. Hövidsman på Vingåker i Södermanland. (Barn

XII:1128, Far XIV:4509).

XIII:2256 fmfffmmffmmmm

Märta Tönnesdotter Tott af Skedebo (4:79). Död 11/1 1616

(Elg.VIII,342). Gift med XIII:2255. (Carpelan II s.117). (Barn

XII:1128, Far XIV:4511, Mor XIV:4512).

XIII:2265 fmfffmmfmmfff

Lars Pedersson (4:88). till Veckjärvi i Borgå sn. Domhavande i

Borgå län. Nämnes senast 1568. (Elg.VII,795). (Barn XII:1133,

Far XIV:4529).

XIII:2267 fmfffmmfmmfmf

Henricus Jacobi (4:90). Gift med XIII:2268. Kyrkoherde i Pyttis

1547- (1591). (Genos 1974 s.8,1978 s.114). (Barn XII:1134).

XIII:2268 fmfffmmfmmfmm

Gertrud Sigfridsdotter (4:91). Död ca 1604 (Genos 1974 s.8).

Gift med XIII:2267. (Genos 1978 s.114). (Barn XII:1134, Far

XIV:4535, Mor XIV:4536).

XIII:2269 fmfffmmfmmmff

Henrik Jakobsson Kaas (4:92). Död före 1572 (Elg.VIII,188). Gift

med XIII:2270. Fogde på Tavastehus slott 1566. (Barn XII:1135,

Far XIV:4537, Mor XIV:4538).

XIII:2270 fmfffmmfmmmfm

Cecilia (4:93). Död efter 1583 (Elg.VIII,188). Gift med

XIII:2269. (Barn XII:1135).

XIII:2271 fmfffmmfmmmmf

Bertil Göransson Mjöhund (4:94). Död 1580 (Ramsay s.282).

Begraven i Viborg. Gift med XIII:2272. Rysstolk,slottsloven på

Viborg 1559. (Barn XII:1136).

XIII:2272 fmfffmmfmmmmm

Elisabet Skalm (4:95). Död efter 1584 (Elg.VII,294). Gift med

XIII:2271. (Barn XII:1136, Far XIV:4543).

XIII:2277 fmfffmmmffmff

Johan Olofsson (4:100). Död före 1568 (Elg.VIII,4). Gift med

XIII:2278. Fogde i Borgå län 1535-1542. (Barn XII:1139, Far

XIV:4553, Mor XIV:4554).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 162

XIII:2278 fmfffmmmffmfm

Ragnhild Persdotter (4:101). Död före 4/12 1582 (Elg.VIII,4).

Gift med XIII:2277. (Barn XII:1139, Far XIV:4555, Mor XIV:4556).

XIII:2279 fmfffmmmffmmf

Bertil Göransson Mjöhund (4:94). (Barn XII:1140). Anförlust, se

XIII:2271.

XIII:2280 fmfffmmmffmmm

Elisabet Skalm (4:95). (Barn XII:1140). Anförlust, se XIII:2272.

XIII:2281 fmfffmmmfmfff

Henrik Nilsson (4:104). Död före 1563 (Elg.VII,444). Gift med

XIII:2282. Tillhandlade sig ett skattegods i Vaanantaka by i

Janakkala sn. (Barn XII:1141).

XIII:2282 fmfffmmmfmffm

Karin Olofsdotter (4:105). Gift med XIII:2281. Efterlevde sin

man. (Elg.VII,444). (Barn XII:1141).

XIII:2283 fmfffmmmfmfmf

Erik Boije (4:106). Död ca 1555 (Carpelan II s.114). Gift med

XIII:2284. Häradshövding i östra Karelen 1535. (Barn XII:1142,

Far XIV:4565, Mor XIV:4566).

XIII:2284 fmfffmmmfmfmm

Cecilia Gudmundsdotter (4:107). Gift med XIII:2283. (Ramsay

s.160). (Barn XII:1142, Far XIV:4567, Mor XIV:4568).

XIII:2393 fmffmfmfmmfff

Simon Skragge (4:906). (Barn XII:1197). Anförlust, se XIII:1857.

XIII:2394 fmffmfmfmmffm

X. Larsdotter (4:907). (Barn XII:1197). Anförlust, se XIII:1858.

XIII:2401 fmffmfmmfffff

Jonas (3:896). i Rangedal. Död 1537 (Elg.I s.726). Gift med <1>.

Omkr.1480 kyrkoherde över hela Älvdalen i Värmland. Antog

lutherska läran. (Barn XII:1201).

-<1>- Brigitta (3:897).

XIII:2881 fmfmmfmffffff

Mårten (1:409). Husbonde i Perhe i Mestilä by i Eura 1540. (Barn

XII:1441).

XIII:3057 fmfmmmmmmffff

Laurenz Roth (3:748). Han var hemma ifrån Tyskland.

Kaptenlöjtnant. (Barn XII:1529).

XIII:3181 fmmfffmmfmmff

Henrik Olofsson (3:773). Husbonde på Vitikkala hemman i Jämsä

socken 1561-1572 (Alf Byman). (Barn XII:1591).

XIII:3185 fmmfffmmmffff

Nils Olsson (3:778). En förmögen birkarl i Hamnen i Öjebyn i

Pite sn. (Barn XII:1593).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 163

XIII:3201 fmmffmfffffff

Andreas Petri (3:634). Död efter 1572 (Genos 1975 s.10).

Kyrkoherde i Nykyrko 1554-1572 (Åbo stifts hm. s.153). (Barn

XII:1601).

XIII:3289 fmmffmmfmmfff

Erik Rasmusson (3:350). Gift med XIII:3290. (Elg.I,19). Fogde i

Västersysslet i Värmland 1599-1602. (Barn XII:1645, Far

XIV:6577).

XIII:3290 fmmffmmfmmffm

Elin Olofsdotter (3:351). Gift med XIII:3289. (Elg.I,19). (Barn

XII:1645).

XIII:3293 fmmffmmfmmmff

Nicolaus Petri (3:354). Född 28/6 1574 i Sticklösa (Elg.III,219).

Död 20/1 1643. Gift 29/6 1606 med XIII:3294. Prost över Kinds

kontrakt 1639. (Barn XII:1647, Far XIV:6585, Mor XIV:6586).

XIII:3294 fmmffmmfmmmfm

Helena Johansdotter (3:355). i Rosendal. Död 1652 (Elg.III,219).

Gift 29/6 1606 med XIII:3293. (Barn XII:1647).

XIII:3313 fmmffmmmmffff

Lars Mattsson Teit (36:1). Död stupade 1571 (Elg.VIII,217;Ramsay

s.482). Han gifte sig först med Karin Eriksdotter. Gift i andra

giftet med XIII:3314. I tredje gifte var han med Margareta

Persdotter. Frälseman i Tetom (Barn XII:1657, Far XIV:6625, Mor

XIV:6626).

XIII:3314 fmmffmmmmfffm

Margareta Hansdotter (36:900). Gift med XIII:3313. (Ramsay

s.482;Elg.VIII,217). (Barn XII:1657).

XIII:3317 fmmffmmmmfmff

Truls Larsson (3:364). Död 1618 (Elg.VIII,361). Gift med

XIII:3318. Landbofogde på Tidö säteri i Rytterne sn (Vm.). (Barn

XII:1659, Far XIV:6633).

XIII:3318 fmmffmmmmfmfm

Emfred Unosdotter (3:365). Död 1618 (Elg.VIII,361). Gift med

XIII:3317. Brorsdotter till biskopen i Strängnäs Nicolaus Olai

Helsingus. (Barn XII:1659, Far XIV:6635).

XIII:3319 fmmffmmmmfmmf

Johannes Laurentii (3:368). Född 24/1 1548 i Säbrå sn

(Elg.I,674). Död 26/4 1603. Gift i första giftet med XIII:3320.

Han gifte om sig med Anna Segersdotter. Kyrkoherde i Säbrå

pastorat 1590. (Barn XII:1660, Far XIV:6637, Mor XIV:6638).

XIII:3320 fmmffmmmmfmmm

Kerstin Henriksdotter Zynthia (3:369). Gift med XIII:3319.

(Elg.I,674). (Barn XII:1660).

XIII:3321 fmmffmmmmmfff

Johan Pedersson Rudbeck (3:372). Född på gården Rudbeck 1550 i

Vedsteds sn (Elg.VI,584). Död i pesten 1603 i Örebro. Gift 1579

med XIII:3322. Stadsskrivare i Örebro. (Barn XII:1661, Far

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 164

XIV:6641, Mor XIV:6642).

XIII:3322 fmmffmmmmmffm

Christina Bose (3:373). Född 1557 i Almby sn (Elg.VI,584). Död

1620 i Västerås. Gift 1579 med XIII:3321. (Barn XII:1661, Far

XIV:6643).

XIII:3323 fmmffmmmmmfmf

Carolus Olai Hising (3:380). Född 1572 i Gävle. Död 1642 i

Fellingsbro. Gift troligen 1598 med XIII:3324. Prost och

kyrkoherde i Fellingsbro pastorat av Västerås stift. (Barn

XII:1662, Far XIV:6645, Mor XIV:6646).

XIII:3324 fmmffmmmmmfmm

Cecilia Hintze (3:381). Född 1579. Död 1662 i Fellingsbro. Gift

troligen 1598 med XIII:3323. (Barn XII:1662, Far XIV:6647).

XIII:3325 fmmffmmmmmmff

Seger Persson (3:385). i Nedersjö (Nänsjö). Gift med XIII:3326.

(Barn XII:1663).

XIII:3326 fmmffmmmmmmfm

Märta Pedersdotter (3:386). Gift med XIII:3325. (Barn XII:1663).

XIII:3327 fmmffmmmmmmmf

Johannes Laurentii (3:387). Gift med XIII:3328. Kyrkoherde i

Nora, Ångermanland. (Barn XII:1664).

XIII:3328 fmmffmmmmmmmm

Karin Olofsdotter (3:388). Gift med XIII:3327. (Barn XII:1664).

XIII:3585 fmmmfffffffff

Matheis Peltzer (7:128). Född ca 1555 i Aachen (ALU 1389). Död

vor 1604 i Stolberg. Gift in erster Ehe ca 1580 i Weiden med

XIII:3586. Er vermählte sich später mit Elisabeth Hutten.

Kupfermeister zu Aachen,seit 1587 in Stolberg. (Barn XII:1793,

Far XIV:7169, Mor XIV:7170).

XIII:3586 fmmmffffffffm

Margareta Petz (7:129). Född ca 1557 i Weiden (ALU 1389). Död

1597 i Stolberg (AL Wentz). Gift ca 1580 i Weiden med XIII:3585.

Mutter von sieben Kindern. (Barn XII:1793, Far XIV:7171).

XIII:3587 fmmmfffffffmf

Dietrich Hutten (8:900). Född spätestens 1535 (A.Blömer). Död

auf einer Reise in September 1603 i Köln. Gift ca 1565 oder 1570

med XIII:3588. Gerichtsschreiber in Düren Die Identität der

Eltern wahrscheinlich. (Barn XII:1794, Far XIV:7173, Mor

XIV:7174).

XIII:3588 fmmmfffffffmm

Ida von Hochkirchen (8:1). Född ,Ort wahrsch.,ca 1545 i Hambach

(A.Blömer). Död ca 1630 i Düren. Gift um 1565 oder 1570 med

XIII:3587. (Barn XII:1794, Far XIV:7175, Mor XIV:7176).

XIII:3589 fmmmffffffmff

Leonhard Schleicher (7:132). (Barn XII:1795). Anförlust, se

XII:1817.

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 165

XIII:3590 fmmmffffffmfm

Katharina Herberath (7:133). (Barn XII:1795). Anförlust, se

XII:1818.

XIII:3591 fmmmffffffmmf

Peter Seulin (7:134). Född ca 1556 (ALU 1389). Död nach 1608 i

Aachen. Gift med XIII:3592. Kupferhändler zu Aachen. (Barn

XII:1796, Far XIV:7181, Mor XIV:7182).

XIII:3592 fmmmffffffmmm

Sara von Cöllen (7:135). Född ca 1550 i Amsterdam (ALU 1389).

Död nach 5/8 1614 i Aachen. Gift med XIII:3591. (Barn XII:1796,

Far XIV:7183, Mor XIV:7184).

XIII:3601 fmmmffffmffff

Lambert Lynen (7:144). Född ca 1530 i Aachen (ALU 1389). Död

1605 i Aachen. Gift vor 1559 med XIII:3602. Bürger und

Weinhändler in Aachen. (Barn XII:1801, Far XIV:7201, Mor

XIV:7202).

XIII:3602 fmmmffffmfffm

Johanna (7:145). Gift vor 1559 med XIII:3601. Die Identität des

Vaters nur wahrscheinlich. (Barn XII:1801, Far XIV:7203).

XIII:3603 fmmmffffmffmf

Simon Simons (7:146). Död vor 1580 i Aachen (ALU 1389). Gift med

XIII:3604. Kaufmann und Kupfergewerke in Aachen. (Barn

XII:1802).

XIII:3604 fmmmffffmffmm

Gertrud Beck (7:147). Född ca 1535 i Aachen. Död 1575 i Aachen

(AL Wentz). Gift med XIII:3603. (Barn XII:1802, Far XIV:7207,

Mor XIV:7208).

XIII:3605 fmmmffffmfmff

Wilhelm Momma (7:148). Född ca 1545 i Aachen. Gift ca 1575 med

XIII:3606. Kupfermeister in Stolberg Die Identität des Vaters

nur wahrscheinlich. (Barn XII:1803, Far XIV:7209).

XIII:3606 fmmmffffmfmfm

Anna von Kettenis (7:149). Född ca 1555 i Aachen (ALU 1389).

Gift ca 1575 med XIII:3605. Mutter von 6 Kindern. (Barn

XII:1803, Far XIV:7211, Mor XIV:7212).

XIII:3607 fmmmffffmfmmf

Gerlach Beck (7:150). Född ca 1540 i Aachen (ALU 1389). Död 1619

i Stolberg. Gift ca 1570 i Aachen med XIII:3608. Kupfermeister

zuerst in Aachen,später in Stolberg. (Barn XII:1804, Far

XIV:7213, Mor XIV:7214).

XIII:3608 fmmmffffmfmmm

Ida Bertolf (7:151). Född ca 1550 i Aachen (ALU 1389). Död nach

1613 i Stolberg. Gift ca 1570 i Aachen med XIII:3607. Mutter von

8 überlebenden Kindern. (Barn XII:1804, Far XIV:7215, Mor

XIV:7216).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 166

XIII:3609 fmmmffffmmfff

Christian Prym (7:152). Född ca 1518 i Aachen (ALU 1389). Död

nach 1585 i Aachen (AL Wentz). Gift ca 1540 i Aachen med

XIII:3610. Fassbinder. (Barn XII:1805, Far XIV:7217).

XIII:3610 fmmmffffmmffm

Catharina Claessen (7:153). Född ca 1520. Död nach 1595 i Aachen

(ALU 1389). Gift ca 1540 i Aachen med XIII:3609. Sie hatte drei

Söhne. (Barn XII:1805, Far XIV:7219).

XIII:3611 fmmmffffmmfmf

Nicolaus von Thenen (7:154). Född ca 1540 i Aachen (ALU 1389).

Död 1616 i Aachen (AL Wentz). Gift med XIII:3612. Mitglied des

Grossen Rats, Bürgermeister. (Barn XII:1806, Far XIV:7221, Mor

XIV:7222).

XIII:3612 fmmmffffmmfmm

Maria Beyers (7:155). Född i Lüttich (AL Wentz). Död ca 1618

(ALU 1389). Gift med XIII:3611. (Barn XII:1806).

XIII:3613 fmmmffffmmmff

Matheis Peltzer (7:128). (Barn XII:1807). Anförlust, se

XIII:3585.

XIII:3614 fmmmffffmmmfm

Margareta Petz (7:129). (Barn XII:1807). Anförlust, se

XIII:3586.

XIII:3615 fmmmffffmmmmf

Abraham Schleicher (7:158). Född 1566 i Aachen (ALU 1389). Död

ca 1630 i Stolberg. Gift ca 1588 i Aachen med XIII:3616.

Kupfermeister in Stolberg. (Barn XII:1808, Far XIV:7229, Mor

XIV:7230).

XIII:3616 fmmmffffmmmmm

Barbara Hoesch (7:159). Född ca 1566 i Aachen (ALU 1389). Död ca

1633 i Stolberg (AL Wentz). Gift ca 1588 i Aachen med XIII:3615.

Mutter von sechs überlebenden Kindern. (Barn XII:1808, Far

XIV:7231, Mor XIV:7232).

XIII:3633 fmmmfffmmffff

Leonhard Schleicher (7:264). Född ca 1535 i Aachen (ALU 1389).

Död zwischen Mai und Juli 1606 i Stolberg. Gift ca 1560 i Aachen

med XIII:3634. Eigentlicher Begründer der Messingindustrie in

Stolberg. Er war früher Kupfermeister in Aachen, kam wegen der

Protestantenverfolgung 1575 nach Stolberg. Begründer der kleinen

reformierten Gemeinde in Stolberg. (Barn XII:1817, Far XIV:7265,

Mor XIV:7266).

XIII:3634 fmmmfffmmfffm

Maria Maigret (7:265). Född ca 1533 i Dinant (ALU 1389). Död

nach 1606 i Stolberg. Gift in erster Ehe vor 1555 med <1>. Gift

in zweiter Ehe ca 1559 i Aachen med XIII:3633. Drei Töchter aus

erster und sechs Kinder aus zweiter Ehe. (Barn XII:1817, Far

XIV:7267, Mor XIV:7268).

-<1>- Balthasar von Kettenis (7:298). Född ca 1505 i Aachen (ALU

1389). Död kurz vor 1560 i Aachen.

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 167

XIII:3635 fmmmfffmmffmf

Adam von Herberath (7:266). Död nach 2/11 1579 (ALU 1389). Gift

med XIII:3636. Halfmann auf dem Hof Herberath bei Jüchen (Barn

XII:1818).

XIII:3636 fmmmfffmmffmm

Barbara Stoltzenberg (7:267). Född ca 1535 (AL Wentz). Gift med

XIII:3635. (Barn XII:1818, Far XIV:7271).

XIII:3637 fmmmfffmmfmff

Gerlach Beck (7:150). (Barn XII:1819). Anförlust, se XIII:3607.

XIII:3638 fmmmfffmmfmfm

Ida Bertolf (7:151). (Barn XII:1819). Anförlust, se XIII:3608.

XIII:3639 fmmmfffmmfmmf

Arnold Pillera (7:182). Född ca 1550 i Aachen (AL Wentz N:o

3094). Död nach 1614 i Aachen (A. u E. I S.94). Gift med

XIII:3640. Kupfermeister zu Aachen. (Barn XII:1820, Far

XIV:7277, Mor XIV:7278).

XIII:3640 fmmmfffmmfmmm

Anna von der Chamen (7:183). Död nach 1628 (AL Kulbach). Gift

med XIII:3639. Mutter von fünf Kindern. (Barn XII:1820, Far

XIV:7279, Mor XIV:7280).

XIII:3641 fmmmfffmmmfff

Johann de Blanche (7:204). Född 2/9 1558 i Dinant (A. u E. I

S.93). Död ca 1598 i Aachen. Gift i Dinant med XIII:3642. Herr

von Quareux,Kupferhändler zu Dinant und später in Aachen. (Barn

XII:1821, Far XIV:7281, Mor XIV:7282).

XIII:3642 fmmmfffmmmffm

Mechtild Düppengiesser (7:205). Född i Dinant (A. u E. I S.93).

Död nach 1597 i Aachen. Gift i Dinant med XIII:3641. (Barn

XII:1821, Far XIV:7283, Mor XIV:7284).

XIII:3643 fmmmfffmmmfmf

Johann von Friesheim (7:206). Född ca 1565 i Düren (AL Wentz).

Död in Ellermühle 24/12 1605 i Stolberg. Gift ca 1590 oder 1592

med XIII:3644. Kupfermeister auf der "Ellermühle" zu Stolberg.

(Barn XII:1822, Far XIV:7285, Mor XIV:7286).

XIII:3644 fmmmfffmmmfmm

Maria von Wachtendonk (7:207). Gift med XIII:3643. Mutter von

vier Kindern. (Barn XII:1822, Far XIV:7287, Mor XIV:7288).

XIII:3645 fmmmfffmmmmff

Johann Lers (7:188). Brauer und Ratsherr zu Aachen (DGB 17

S.285). (Barn XII:1823, Far XIV:7289, Mor XIV:7290).

XIII:3647 fmmmfffmmmmmf

Joist von Beeck (7:190). Död vor 1626 (DGB 17 S.286). Gift med

XIII:3648. Rotgerber,Ratsherr und 1614 Bürgermeister zu Aachen

(Barn XII:1824, Far XIV:7293, Mor XIV:7294).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 168

XIII:3648 fmmmfffmmmmmm

Katharina Düppengiesser (7:191). Gift med XIII:3647. (Barn

XII:1824, Far XIV:7295, Mor XIV:7296).

XIII:3659 fmmmffmffmfmf

Abraham Schleicher (7:158). (Barn XII:1830). Anförlust, se

XIII:3615.

XIII:3660 fmmmffmffmfmm

Barbara Hoesch (7:159). (Barn XII:1830). Anförlust, se

XIII:3616.

XIII:3673 fmmmffmfmmfff

Erwin Steingens (7:216). Gift med XIII:3674. Herzogl.

Jülich-Bergscher Amtskeller. (Barn XII:1837, Far XIV:7345, Mor

XIV:7346).

XIII:3674 fmmmffmfmmffm

Catharina von Wolff (7:217). Gift med XIII:3673. Vermutlich aus

dem Aachen-Kölner Patriziergeschlecht. (Barn XII:1837).

XIII:3677 fmmmffmfmmmff

Walter von Meegen (7:220). Gift med XIII:3678. (Barn XII:1839,

Far XIV:7353, Mor XIV:7354).

XIII:3678 fmmmffmfmmmfm

Franziska von Haestein (7:221). Gift med XIII:3677. (Barn

XII:1839, Far XIV:7355, Mor XIV:7356).

XIII:3679 fmmmffmfmmmmf

Heinrich Pallandt (7:222). Född ca 1560 (A. u E. I S.94). Död

1626 i Düren. Gift i Erkelenz med XIII:3680. Arzt,Schöffe und

Bürgermeister in Düren. (Barn XII:1840, Far XIV:7357, Mor

XIV:7358).

XIII:3680 fmmmffmfmmmmm

Katharina Spiegel (7:223). Född i Erkelenz (A. u E. I S.94). Död

i Düren. Gift i Erkelenz med XIII:3679. (Barn XII:1840, Far

XIV:7359, Mor XIV:7360).

XIII:3685 fmmmffmmffmff

Hermann Hoen (7:228). Gift ca 1614 med XIII:3686. Mitglied der

protestantischen Gemeinde in Aachen 1614. (Barn XII:1843).

XIII:3686 fmmmffmmffmfm

Johanna Hutten (7:229). Gift ca 1614 med XIII:3685. (Barn

XII:1843).

XIII:3687 fmmmffmmffmmf

Nikolaus Steinweg (7:230). Bürger zu Eupen (Barn XII:1844).

XIII:3705 fmmmffmmmmfff

Peter Schardinel (7:248). Född ca 1540 i Aachen (A. u E. I

S.105). Död nach 1613 i Aachen. Gift i Aachen med XIII:3706.

Bürger und Ratsverwandter zu Aachen. (Barn XII:1853, Far

XIV:7409, Mor XIV:7410).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 169

XIII:3706 fmmmffmmmmffm

X. von Pirn (7:249). Gift i Aachen med XIII:3705. (Barn

XII:1853, Far XIV:7411, Mor XIV:7412).

XIII:3707 fmmmffmmmmfmf

Peter Gilles (7:250). Er war zu Warden ansässig. (Barn

XII:1854).

XIII:3711 fmmmffmmmmmmf

Wilhelm von Meissem (7:254). Er war zu Düren ansässig. (Barn

XII:1856).

XIII:3749 fmmmfmfmffmff

Johann Vehlen (7:805). Född ,der Ort wahrscheinlich, ca 1560 i

Stockheim. Gift in zweiter Ehe med XIII:3750. Er war zuerst mit

Anna Veitzheim und in dritter Ehe mit Anna Stepprath

verheiratet. In Merzenich wird 1548 ein Jan Vehlen als Schöffe

erwähnt. (Die Fam. Thelen- ... S.12) (Barn XII:1875).

XIII:3750 fmmmfmfmffmfm

N. Teuters (?) (8:808). Gift med XIII:3749. (Barn XII:1875).

XIII:3753 fmmmfmfmfmfff

Johann Court (8:802). Född ,der Ort wahrscheinlich,ca 1560 i

Golzheim. Gift wahrscheinlich i Golzheim med XIII:3754. Schöffe

und Halfe zu Golzheim auf der Stacherburg. (Barn XII:1877, Far

XIV:7505, Mor XIV:7506).

XIII:3754 fmmmfmfmfmffm

Maria (8:803). Gift wahrscheinlich i Golzheim med XIII:3753.

(Barn XII:1877).

XIII:3757 fmmmfmfmfmmff

Arnold Tesch (7:811). (Barn XII:1879, Far XIV:7513).

XIII:3777 fmmmfmmffffff

Abel Leers (7:821). Född um 1540 (Die Fam. Thelen- ... S.41).

Gift med XIII:3778. Statthalter zu Embken im Amte Nideggen bei

Düren (Barn XII:1889).

XIII:3778 fmmmfmmfffffm

Margaretha Offermann (7:822). Gift med XIII:3777. (Barn

XII:1889).

XIII:4659 mffmfffmmffmf

Nikolaus von Brietzke (1:834). Gift med XIII:4660. Väpnare.

(Barn XII:2330).

XIII:4660 mffmfffmmffmm

Elisabet (1:835). Gift med XIII:4659. (Barn XII:2330).

XIII:4685 mffmffmffmmff

Peder Juusten (1:620). Död 1530 (Ramsay s.215). Gift med

XIII:4686. Borgare i Viborg (Barn XII:2343).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 170

XIII:4686 mffmffmffmmfm

X. X. (1:621). Död i pesten 1533 (Ramsay s.215). Gift med

XIII:4685. (Barn XII:2343).

XIII:4687 mffmffmffmmmf

Sigfrid Mattsson (1:622). Gift med XIII:4688. Underfogde på

Viborgs slott. (Barn XII:2344).

XIII:4688 mffmffmffmmmm

Karin Henriksdotter (1:623). Gift med XIII:4687. (Barn

XII:2344).

XIII:5441 mfmfmfmffffff

Per Persson (1:863). Gift med XIII:5442. Ägde Käldinge i Nagu.

(Barn XII:2721).

XIII:5442 mfmfmfmfffffm

Karin (1:864). till Fulkila. Gift med XIII:5441. (Barn

XII:2721).

XIII:5459 mfmfmfmfmffmf

Jakob Valdemarsson (1:386). till Nokia i Birkkala sn. Gift med

XIII:5460. Häradshövding. (Ramsay s.461). (Barn XII:2730).

XIII:5460 mfmfmfmfmffmm

Brita Kurck (1:387). Gift med XIII:5459. (Ramsay s.462). (Barn

XII:2730).

XIII:5467 mfmfmfmfmmfmf

Jöns Persson (1:394). av Niittygård. Död mellan 28.3.1490 och

29/10 1490 (Genos 1987 s.124). Gift med XIII:5468. Gårdsfogde.

(Barn XII:2734).

XIII:5468 mfmfmfmfmmfmm

Rikissa (1:395). Gift med XIII:5467. (Genos 1987 s.132). Om

hennes möjliga härstamning se Genos. (Barn XII:2734).

XIII:5469 mfmfmfmfmmmff

Hans Vilkensson (1:396). (Ramsay s.194). (Barn XII:2735, Far

XIV:10937).

XIII:5471 mfmfmfmfmmmmf

Nils Larsson (1:398). till Ahtis i Lemo sn. Gift med XIII:5472.

Väpnare. (Ramsay s.4). (Barn XII:2736, Far XIV:10941, Mor

XIV:10942).

XIII:5472 mfmfmfmfmmmmm

Johanna Jönsdotter Rengonen (1:399). Hon var först gift med

Henrik Nilsson. Gift i andra giftet med XIII:5471. (ÄSF

s.133;Ramsay s.4). (Barn XII:2736, Far XIV:10943, Mor

XIV:10944).

XIII:5609 mfmfmmmmfmfff

Birger Larsson (3:724). (Barn XII:2805). Anförlust, se XII:1529.

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 171

XIII:5649 mfmmffffmffff

Olof Mårtensson (3:16). Gift med XIII:5650. Utlöste Brunila i

Rimito och Kuuslahti i Masku,nämnd 1530-1556. (Carpelan III

s.555). (Barn XII:2825, Far XIV:11297).

XIII:5650 mfmmffffmfffm

Ragnhild Henriksdotter (3:17). Gift med XIII:5649. (Carpelan III

s.555). (Barn XII:2825, Far XIV:11299).

XIII:5653 mfmmffffmfmff

Per Henriksson (3:20). till Kärkis i Sagu sn. Gift med

XIII:5654. Anställd hos Anders Vestgöte 1537. (Barn XII:2827,

Far XIV:11305, Mor XIV:11306).

XIII:5654 mfmmffffmfmfm

Margareta (3:21). Död efter 1580. Gift med XIII:5653.

(Elg.V,15). (Barn XII:2827).

XIII:5655 mfmmffffmfmmf

Lars Hansson (3:22). till Molnby i Borgå sn, Sällvik i Pojo sn

och Suksenböle i Bjärnå sn. Gift med XIII:5656. Levde 1586.

(Elg.VIII,487). (Barn XII:2828, Far XIV:11309, Mor XIV:11310).

XIII:5656 mfmmffffmfmmm

Anna (3:23). Gift med XIII:5655. (Elg.VIII,487). (Barn

XII:2828).

XIII:5657 mfmmffffmmfff

Nils Pedersson (3:24). Gift med XIII:5658. Borgmästare i Åbo

(Anthoni s.248;Elg.VII,662). (Barn XII:2829).

XIII:5658 mfmmffffmmffm

Karin Olofsdotter Kirves (3:25). Gift med XIII:5657.

(Elg.VII,662;Anthoni s.248). (Barn XII:2829, Far XIV:11315, Mor

XIV:11316).

XIII:5659 mfmmffffmmfmf

Mickel Bengtsson (3:26). Död före 1536 (Carpelan II s.92). Gift

med XIII:5660. Väpnare 1514. Ägde Liesniemi i Sagu sn. (Barn

XII:2830, Far XIV:11317, Mor XIV:11318).

XIII:5660 mfmmffffmmfmm

Brita (3:27). Död efter 1570 (Carpelan II s.92). Gift med

XIII:5659. Hon var systerdotter till Arvid och Olof Eriksson (

Stålarm). (Anthoni s.326). (Barn XII:2830, Mor XIV:11320).

XIII:5707 mfmmffmffmfmf

Matts (1:410). i Breidilä. Länsman i Pemar (Barn XII:2854).

XIII:6141 mfmmmmmmmmmff

Henrik Stråhlman (1:840). (Barn XII:3071). Anförlust, se

XI:1171.

XIII:6142 mfmmmmmmmmmfm

Anna Juusten (1:155). (Barn XII:3071). Anförlust, se XI:1172.

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 172

XIII:6871 mmfmfmmfmfmmf

Thomas Laurentii (3:512). Död ca 1610 (K.Itävuo). Gift med

XIII:6872. Kyrkoherde i Frustuna 1568-1610. (Barn XII:3436).

XIII:6872 mmfmfmmfmfmmm

Magdalena (3:509). Död efter 1615. Gift med XIII:6871. (Barn

XII:3436).

XIII:6881 mmfmfmmmfffff

Carl von Gröninger (3:932). till Adersberg. Gift med XIII:6882.

Kansler hos fursten av Brieg (Elg.III,202). (Barn XII:3441, Far

XIV:13761, Mor XIV:13762).

XIII:6882 mmfmfmmmffffm

Brita von Allers (3:933). Gift med XIII:6881. (Elg.III,202).

(Barn XII:3441).

XIII:6885 mmfmfmmmffmff

Nils Dufva (4:142). Gift med XIII:6886. Slottsloven på Viborg

1495. (Elg.II,331;Ramsay s.89). (Barn XII:3443, Far XIV:13769,

Mor XIV:13770).

XIII:6886 mmfmfmmmffmfm

Suneva Diekn (4:143). Gift med XIII:6885. (Elg.II,332). (Barn

XII:3443, Far XIV:13771, Mor XIV:13772).

XIII:6887 mmfmfmmmffmmf

Gudmund Larsson (3:938). Död efter 1535. Gift med XIII:6888.

(Anthoni s.226). Häradshövding i Sääksmäki härad 1507. (Ramsay

s.160). (Barn XII:3444, Far XIV:13773).

XIII:6888 mmfmfmmmffmmm

X. Arvidsdotter (3:939). Gift med XIII:6887. (Anthoni s.226).

(Barn XII:3444, Far XIV:13775).

XIII:6945 mmfmmffmfffff

Ranald Udny (3:528). of that Ilk. Gift 1510 med XIII:6946. Han

undertecknade 8.1.1511 ett dokument. (Barn XII:3473, Far

XIV:13889, Mor XIV:13890).

XIII:6946 mmfmmffmffffm

Isabella Pantoun (3:529). Gift 1510 med XIII:6945. Hon var

troligen av familjen Pitmedden. Temple's Thanage of Fermartyn,

443-444 behandlar släkten Panton of Pitmethan och måste ses.

(Barn XII:3473).

XIII:7065 mmfmmmffmmfff

Bartholdus Johannis (3:570). Död sannolikt 1597 (Uusi Sukukirja

I s.142). Kyrkoherde i Somero 1567-1597. Möjligtvis var han son

till sin föregångare Johannes. (Barn XII:3533).

XIII:7075 mmfmmmfmfffmf

Östen Ericsson Sursill (1:927). (Barn XII:3538). Anförlust, se

XII:287.

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 173

XIII:7089 mmfmmmfmmffff

Mickel Eriksson (3:593). Död efter 1612 (Ramsay s.177).

Nämndeman i Korkkulla i Kyrkslätt sn 1592. (Barn XII:3545, Far

XIV:14177).

XIII:7097 mmfmmmfmmmfff

Georgius Matiae Mathesius (3:596). Borgare i Åbo (Barn

XII:3549).

XIII:7101 mmfmmmfmmmmff

Henrik Larsson Lithovius (3:760). (Barn XII:3551). Anförlust, se

XII:349.

XIII:7102 mmfmmmfmmmmfm

X. X. (3:999). (Barn XII:3551). Anförlust, se XII:350.

XIII:7103 mmfmmmfmmmmmf

Lars (3:586). (Barn XII:3552). Anförlust, se XII:3537.

XIII:7104 mmfmmmfmmmmmm

Catharina Östensdotter Sursill (3:587). (Barn XII:3552).

Anförlust, se XII:3538.

XIII:7167 mmfmmmmmmmmmf

Anders Eriksson (3:411). (Se Genos 1988 s.58). (Barn XII:3584,

Far XIV:14333, Mor XIV:14334).

XIII:7205 mmmffffmffmff

Claes Lindvedsson (2:911). Död före 1583 (Elg.III s.772).

Länsman i Vichtis sn 1572. (Barn XII:3603, Far XIV:14409).

XIII:7209 mmmffffmfmfff

Severin Juusten (2:913). Död 1578 (Ramsay s.215). Kyrkoherde i

Hauho 1541-1578 (Elg.III s.308). (Barn XII:3605, Far XIV:14417,

Mor XIV:14418).

XIII:7217 mmmffffmmffff

Hans Klick (2:916). Begraven 13/5 1624 i Pühalep (Carpelan III

s.591). Ryttare i svensk tjänst, nämnd 1604 och 1615. (Barn

XII:3609).

XIII:7219 mmmffffmmffmf

Reinhold von Koskull (2:917). Han hade byar i Röthels socken i

Estland. Hans härstamning är ännu oforskad. (Barn XII:3610).

XIII:7571 mmmfmmffmffmf

Petrus (2:940). Gift med XIII:7572. Kyrkoherde i Näshulta

1576-1586. (Barn XII:3786).

XIII:7572 mmmfmmffmffmm

X. Larsdotter (2:947). Gift med XIII:7571. (Barn XII:3786, Far

XIV:15143).

XIII:7745 mmmmffmffffff

Andreas Thomae Kettunen (2:977). Kapellan i Jäskis, omn. 1578.

(GSÅ 37 s.65,Sukukirja I s.46). (Barn XII:3873, Far XIV:15489).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 174

XIII:7781 mmmmffmmffmff

Hans Schmidt (32:132). Borgare 1590 i Viborg (Barn XII:3891).

XIII:7783 mmmmffmmffmmf

Hans Cröell (2:166). (Barn XII:3892). Anförlust, se XII:999.

XIII:7784 mmmmffmmffmmm

Anna Juusten (1:155). (Barn XII:3892). Anförlust, se XI:1172.

XIII:7815 mmmmfmffffmmf

Henrik Myllar (32:166). Gift med XIII:7816. Gårdsägare i Åbo

(Barn XII:3908).

XIII:7816 mmmmfmffffmmm

Agnes (32:167). Gift med XIII:7815. (Barn XII:3908).

XIII:7921 mmmmfmmmmffff

Marcus Henrici Helsingius (32:848). Död 1609. Gift med

XIII:7922. Rektor vid Åbo skola. (Barn XII:3961).

XIII:7922 mmmmfmmmmfffm

Gunborg Pauli (32:849). Död 7/4 1623 (Åbo i gen häns. s. 92).

Gift i första giftet med XIII:7921. Hon gifte om sig med Gabriel

Melartopaeus. (Barn XII:3961).

XIV:493 fffffmmmmfmmff

Johan Kamp (6:902). Död ca 1510 (Burchard S.207). Gift med

XIV:494. Bürgermeister in Stadthagen (Burchard S.462). (Barn

XIII:247, Far XV:985, Mor XV:986).

XIV:494 fffffmmmmfmmfm

X. Lindemann (6:903). Gift med XIV:493. Urkundlich 1510-1522.

(Barn XIII:247, Far XV:987, Mor XV:988).

XIV:495 fffffmmmmfmmmf

Detert Kerkmann (6:907). Född ca 1460 i Stadthagen (DFA 90

S.139). Död vor 1516 i Stadthagen. Gift in zweiter Ehe i

Stadthagen med <1> (A.b.D. 4). Bürger 1490, Ratsmann 1500-1505

in Stadthagen. (Barn XIII:248, Far XV:989, Mor XV:990).

-<1>- Hille (6:916).

XIV:609 ffffmffmmfffff

Hermann Pastoir (33:906). Född ca 1410 i Haaren (ALU 1563). Död

nach 1458 i Aachen. Bürger und Kaufmann zu Aachen. (Barn

XIII:305, Far XV:1217, Mor XV:1218).

XIV:611 ffffmffmmfffmf

Paulus von Wirth (33:910). Död nach 1490 (ALU 1563). Gift med

XIV:612. Bürger zu Linnich (Barn XIII:306).

XIV:612 ffffmffmmfffmm

Hilwigis Hoire (33:911). Död 1484 i Aachen (ALU 1563). Gift med

XIV:611. (Barn XIII:306, Far XV:1223, Mor XV:1224).

XIV:1217 fffmffmmffffff

Per Brask (36:28). Död 1488 (SBL Brask s.44). Gift med XIV:1218.

Borgmästare i Linköping 1470-1484. (Barn XIII:609, Far XV:2433).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 175

XIV:1218 fffmffmmfffffm

Birgitta (36:29). Gift med XIV:1217. (SBL Brask s.44). (Barn

XIII:609, Far XV:2435, Mor XV:2436).

XIV:1233 fffmffmmfmffff

Clas Prytz (1:868). Gift med XIV:1234. Krigsöverste i Sverige

under Sturarnas tid. (Barn XIII:617).

XIV:1234 fffmffmmfmfffm

X. X. (1:869). Gift med XIV:1233. Hon förmenas varit av

Laxmannätten. (Barn XIII:617).

XIV:1241 fffmffmmfmmfff

Mats Persson (33:804). Slottsfogde på Stockholms slott. (Svenska

Antavlor 4 s.111). (Barn XIII:621).

XIV:1243 fffmffmmfmmfmf

Erik Pedersson Puke (33:803). (Barn XIII:622).

XIV:1435 fffmfmmffmmfmf

Kunz Rode (33:808). Född ca 1450. Död vor 1501 (ALU 1386).

Kaufmann in Lübeck Er war Nürnberger Herkunft und sein Bruder

Hans Rott war Bürger in Nürnberg und seit 1480 Mitglied der

Leonhardsbrüderschaft. (Barn XIII:718, Far XV:2869).

XIV:1440 fffmfmmffmmmmm

Margarethe Lange (33:812). Född ca 1460 (ALU 1386). (Barn

XIII:720, Far XV:2879).

XIV:2015 fffmmmmmfmmmmf

Willem Boy (2:566). Född ca 1520 i Mecheln. Död 1592 i Stockholm.

Gift i sitt första gifte med XIV:2016. Han gifte om sig med

Margareta Larsdotter. Bildhuggare,konterfejare och byggmästare.

(Barn XIII:1008).

XIV:2016 fffmmmmmfmmmmm

X. X. (2:567). antagligen från Breda. Gift i hans första gifte

med XIV:2015. (Barn XIII:1008).

XIV:3715 ffmmmfmfffffmf

Laurentius Laurentii (4:908). Död 1567 (En Värmlandssl. Öden

s.13). Gift med XIV:3716. Kyrkoherde i Tingvalla (nu

Karlstad),sedermera i Nor Han hörde till den s.k. Glumserud

-släkten. (Barn XIII:1858).

XIV:3716 ffmmmfmfffffmm

X. X. (4:909). Gift med XIV:3715. Hon bodde 1567 på Hammarön.

(Barn XIII:1858).

XIV:3857 ffmmmmfffmffff

Hinrick van Sombern (2:528). Bürger zu Reval 1530.

(Beitr.z.balt.Gesch.Bd 1 S.213-215). Die Identität des Sohnes

wahrscheinlich. (Barn XIII:1929).

XIV:3859 ffmmmmfffmffmf

Johann von Bremen (2:530). a. Maidel. Död i Moskau (GH Estland

I,7). Gift med XIV:3860. Genannt 1541,1556. (Barn XIII:1930, Far

XV:7717, Mor XV:7718).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 176

XIV:3860 ffmmmmfffmffmm

Dorothea Delwig (2:531). a.d.H. Toal. Gift med XIV:3859. (GH

Estland III,90). (Barn XIII:1930, Far XV:7719, Mor XV:7720).

XIV:3861 ffmmmmfffmfmff

Johann von Tiesenhausen (2:532). auf Erlaa, Aaken und Melten.

Död ,gefallen, 1577 i Wenden (GHdA Fr. A Bd IV S.386). Gift med

XIV:3862. Unmündig 1535. Rat der Rrschaft d. Erzstifts Riga

(Barn XIII:1931, Far XV:7721, Mor XV:7722).

XIV:3862 ffmmmmfffmfmfm

Barbara von Plettenberg (2:533). Gift med XIV:3861. 1577 von den

Moskowitern aus Erlaa verschleppt. (GHdA Fr. A IV S.386). (Barn

XIII:1931, Far XV:7723, Mor XV:7724).

XIV:3864 ffmmmmfffmfmmm

X. von der Körben (2:535). (GHdA Fr. A Bd IV S.386). (Barn

XIII:1932).

XIV:3865 ffmmmmfffmmfff

Johann II von Buxhoeveden (2:536). a. Wilkenpahlen. Död nach

1540 (Fam.gesch.Buxhoeveden S.388). (Barn XIII:1933, Far

XV:7729, Mor XV:7730).

XIV:3867 ffmmmmfffmmfmf

Gerhard von Doenhoff (2:538). auf Langenhorn, Kotz ( Waldau) und

Hermet. Gift 1548 med XIV:3868. Estländischer Landrat, auf

Waschel und Kappel Urkundlich 1539-1567. (Fam.gesch.Buxhoeveden

S.374;GHdA Fr. A Bd.IV S.448). (Barn XIII:1934).

XIV:3868 ffmmmmfffmmfmm

Maye von Tiesenhausen (2:539). Gift 1548 med XIV:3867. (GHdA

Fr.A Bd.IV S.448). (Barn XIII:1934, Far XV:7735, Mor XV:7736).

XIV:3869 ffmmmmfffmmmff

Heinrich von Bock (2:540). Gift med XIV:3870. Hatte Güter in

Schlesien u. i. Fürstentum Breslau. (Balt.Fam.gesch.Mitt.1934

S.74;Elg.I,466). (Barn XIII:1935, Far XV:7737, Mor XV:7738).

XIV:3870 ffmmmmfffmmmfm

Anna von Canewitz (2:541). Gift med XIV:3869.

(Balt.Fam.gesch.Mitt.1934 S.74;Elg.I,466). (Barn XIII:1935, Far

XV:7739, Mor XV:7740).

XIV:3871 ffmmmmfffmmmmf

Heinrich von Tödwen (2:542). auf Kersel. Gift vor 1597 med

XIV:3872. (Barn XIII:1936, Far XV:7741, Mor XV:7742).

XIV:3872 ffmmmmfffmmmmm

Ebba von Bremen (2:543). Gift med XIV:3871. Erwähnt 1552-1597.

(GH Estland I,7;Balt.Fam.gesch.Mitt.1934 S.74). (Barn XIII:1936,

Far XV:7743, Mor XV:7744).

XIV:3889 ffmmmmffmmffff

Hector Maclean of Dowart (13:4). Gift med XIV:3890.

(Elg.V,142;Scots Peerage I,340). (Barn XIII:1945, Far XV:7777,

Mor XV:7778).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 177

XIV:3890 ffmmmmffmmfffm

Janet Campbell of Argyll (13:5). Gift med XIV:3889. (Scots

Peerage I,340). (Elg.V,142). (Barn XIII:1945, Far XV:7779, Mor

XV:7780).

XIV:3891 ffmmmmffmmffmf

William Gunningham of Glencairn (13:6). Död before 18/10 1580

(Scots Peerage IV,242). Gift ,contract, 20/8 1547 med XIV:3892.

Fifth Earl of Glencairn. (Barn XIII:1946, Far XV:7781, Mor

XV:7782).

XIV:3892 ffmmmmffmmffmm

Janet Gordon of Lochinvar (13:7). Död 18/11 1596 (Scots Peerage

V,109). Gift ,contract, 20/8 1547 med XIV:3891. (Barn XIII:1946,

Far XV:7783, Mor XV:7784).

XIV:3907 ffmmmmfmffffmf

Peder Nilsson (2:578). Greve Magnus Brahes hauptman i Hakarps sn.

(Barn XIII:1954).

XIV:3953 ffmmmmfmmmffff

Lovis Du Rées (2:624). Död 23/10 1555 i Bryssel (Elg.II,336).

Gift 7/8 1526 med XIV:3954. Blev 1.9.1531 jämte sina bröder

adlad av tyske kejsaren Carl V. (Barn XIII:1977).

XIV:3954 ffmmmmfmmmfffm

Margareta Derris (2:625). Död 4/2 1556 (Elg.II,336). Gift 7/8

1526 med XIV:3953. (Barn XIII:1977, Far XV:7907).

XIV:3991 ffmmmmmffmfmmf

Lars Mattsson Teit (36:1). (Barn XIII:1996). Anförlust, se

XIII:3313.

XIV:3992 ffmmmmmffmfmmm

Margareta Hansdotter (36:900). (Barn XIII:1996). Anförlust, se

XIII:3314.

XIV:4033 ffmmmmmmffffff

Per Andersson Grubb (36:16). Död efter 1559 (SoH 1970 s.17).

Borgmästare i Gävle (Carpelan IV,1289). (Barn XIII:2017, Far

XV:8065, Mor XV:8066).

XIV:4037 ffmmmmmmfffmff

Martinus Olai Gestricius (36:20). Född 1528 i Gävle (Linköpings

stifts hm. 5 s.46). Död 1585 (SoH 1970 s.17). Gift med XIV:4038.

Biskopi i Linköping 1569. (Barn XIII:2019, Far XV:8073, Mor

XV:8074).

XIV:4038 ffmmmmmmfffmfm

Kristina Laurentii (36:21). Gift med XIV:4037. (Uppsala

ärkestifts hm. I s.385;SoH 1970 s.17). (Barn XIII:2019, Far

XV:8075).

XIV:4039 ffmmmmmmfffmmf

Håkan Petersson (36:22). Gift med XIV:4040. Rådman i Norrköping

på 1560-talet. (SoH 1970 s.17). (Barn XIII:2020).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 178

XIV:4040 ffmmmmmmfffmmm

Katarina Johansdotter (36:23). Gift med XIV:4039. (SoH 1970

s.17). (Barn XIII:2020).

XIV:4067 ffmmmmmmmfffmf

Ewald Turow (2:738). Pastor i Lüneburg (Barn XIII:2034).

XIV:4493 fmfffmmfffmmff

Lasse Lydekason (4:140). Gift troligen med XIV:4494. Nämnes

1487-1516. (ÄSF s.130). (Barn XIII:2247, Far XV:8985, Mor

XV:8986).

XIV:4494 fmfffmmfffmmfm

X. Andersdotter (4:141). Gift troligen med XIV:4493. (ÄSF

s.130). (Barn XIII:2247, Far XV:8987).

XIV:4495 fmfffmmfffmmmf

Nils Dufva (4:142). (Barn XIII:2248). Anförlust, se XIII:6885.

XIV:4496 fmfffmmfffmmmm

Suneva Diekn (4:143). (Barn XIII:2248). Anförlust, se XIII:6886.

XIV:4497 fmfffmmffmffff

Erik Botvidsson (4:144). Gift med XIV:4498. Häradshövding i

Borgå län. Nämnes 1470-1491. (Barn XIII:2249, Far XV:8993).

XIV:4498 fmfffmmffmfffm

Karin Olofsdotter (4:145). Död före 1508 (Elg.VIII,1). Gift med

XIV:4497. (Barn XIII:2249, Far XV:8995, Mor XV:8996).

XIV:4499 fmfffmmffmffmf

Knut Eriksson (4:146). Död före 1539 (Elg.IV,337). Gift före 4/8

1489 med XIV:4500. Riksråd 1504, lagman i Satakunta och

Österbotten 1511. Hans börd är helt okänd. (Genos 1964 s.32,ÄSF

s.162). (Barn XIII:2250).

XIV:4500 fmfffmmffmffmm

Elin Klasdotter Kurke (4:147). Gift senast 1489 med XIV:4499.

(ÄSF s.162). (Barn XIII:2250, Far XV:8999, Mor XV:9000).

XIV:4501 fmfffmmffmfmff

Måns Andersson Grabbe (4:148). till Grabbacka i Karis' sn och

Koskis i Kyrkslätt sn. Död före 1526 (Anthoni s.364). Gift med

XIV:4502. Häradshövding i Raseborgs östra härad 1494 (Ramsay

s.149). (Barn XIII:2251).

XIV:4502 fmfffmmffmfmfm

Ingrid Klasdotter (4:149). Gift med XIV:4501. (Anthoni s.364).

(Barn XIII:2251).

XIV:4505 fmfffmmffmmfff

Anders (4:152). Död före 11/8 1537 (Carpelan II,114). Gift med

XIV:4506. Landssyneman i Pojo 1503. Ramsay och Elgenstierna har

felaktiga uppgifter om hans härstamning. (Barn XIII:2253).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 179

XIV:4506 fmfffmmffmmffm

Brita Rötkersdotter (4:153). Hon var tidigare gift med Nils

Månsson. Gift i andra giftet med XIV:4505. (Carpelan

II,114;Ramsay s.87). (Barn XIII:2253, Far XV:9011, Mor XV:9012).

XIV:4507 fmfffmmffmmfmf

Krister Klasson Horn af Kanckas (4:154). Död 1520 (Elg.III,671).

Gift ca 1518 med XIV:4508. Slottsfogde på Åbo slott 1515-1520.

(Barn XIII:2254, Far XV:9013, Mor XV:9014).

XIV:4508 fmfffmmffmmfmm

Ingeborg Siggesdotter Sparre (4:155). Död före 1544

(Elg.VII,401;III,671). Hon var först gift med Göran Hansson

Stiernsköld. Gift i sitt andra gifte ca 1518 med XIV:4507. Hon

gifte om sig i tredje giftet 24.8.1524 i Malmö med riksrådet Åke

Klasson Tott. (Barn XIII:2254, Far XV:9015, Mor XV:9016).

XIV:4509 fmfffmmffmmmff

Hans Göransson (4:156). till Högsjögård. (Raneke s.682). (Barn

XIII:2255).

XIV:4529 fmfffmmfmmffff

Peder Larsson (4:176). Länsman i Sibbo 1511. (Elg.VII,795).

(Barn XIII:2265, Far XV:9057, Mor XV:9058).

XIV:4535 fmfffmmfmmfmmf

Sigfrid (4:182). i Sötskog. Gift med XIV:4536. (Genos 1978

s.114). (Barn XIII:2268).

XIV:4536 fmfffmmfmmfmmm

X. Henriksdotter (4:183). Gift med XIV:4535. (Genos 1978 s.114).

(Barn XIII:2268).

XIV:4537 fmfffmmfmmmfff

Jakob Henriksson Kaas (4:184). Död senast 1529 (Elg.VIII,188).

Gift med XIV:4538. (Anthoni s.226). Köpte 1508 Kokkala i Hauho

sn. (Barn XIII:2269).

XIV:4538 fmfffmmfmmmffm

Anna Arvidsdotter (4:185). Död efter 1529 (Ramsay s.474). Gift

med XIV:4537. (Anthoni s.226). (Barn XIII:2269, Far XV:9075).

XIV:4543 fmfffmmfmmmmmf

Jakob Hansson Skalm (4:190). Död före 1570 (Elg.VII,294). Hans

första hustru kan ha varit Karin Fleming,men saken är osäker.

Elisabet härstammar från första äktenskapet. Hans andra hustru

hette Agnes Hindersdotter. Slottsliggare i Åbo 1558-1560. (Barn

XIII:2272, Far XV:9085).

XIV:4553 fmfffmmmffmfff

Olof Eriksson (4:200). Död ca 1534 (Elg.VIII,4). Gift med

XIV:4554. Häradshövding i Borgå län 1508. (Barn XIII:2277, Far

XV:9105, Mor XV:9106).

XIV:4554 fmfffmmmffmffm

X. Jönsdotter (4:201). Gift med XIV:4553. (Elg.VIII,3). (Barn

XIII:2277, Far XV:9107).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 180

XIV:4555 fmfffmmmffmfmf

Per Nilsson (4:202). till Pepot i Borgå sn. Död före 1545

(Elg.IX,192). Gift före 1532 med XIV:4556. (Barn XIII:2278, Far

XV:9109, Mor XV:9110).

XIV:4556 fmfffmmmffmfmm

Cecilia Engelbrektsdotter (4:203). Död efter 1555 (Elg.IX,192).

Hon var först gift med Matts Larsson. Gift i andra giftet före

1532 med XIV:4555. (Barn XIII:2278, Far XV:9111, Mor XV:9112).

XIV:4565 fmfffmmmfmfmff

Anders (4:152). (Barn XIII:2283). Anförlust, se XIV:4505.

XIV:4566 fmfffmmmfmfmfm

Brita Rötkersdotter (4:153). (Barn XIII:2283). Anförlust, se

XIV:4506.

XIV:4567 fmfffmmmfmfmmf

Gudmund Larsson (3:938). (Barn XIII:2284). Anförlust, se

XIII:6887.

XIV:4568 fmfffmmmfmfmmm

X. Arvidsdotter (3:939). (Barn XIII:2284). Anförlust, se

XIII:6888.

XIV:6577 fmmffmmfmmffff

Rasmus Jöransson (3:352). Bonde i Svensby i Silleruds sn i

Värmland. (Elg.I,19). (Barn XIII:3289, Far XV:13153).

XIV:6585 fmmffmmfmmmfff

Per Joensson (3:356). Gift med XIV:6586. Bonde i Sticklösa by i

Skärstads sn (Jönk.). (Elg.III,219). (Barn XIII:3293).

XIV:6586 fmmffmmfmmmffm

Lisa Persdotter (3:357). Gift med XIV:6585. (Elg.III,219). (Barn

XIII:3293).

XIV:6625 fmmffmmmmfffff

Matts Jönsson Teit (36:2). Död före 1555 (Elg.VIII,217,Ramsay

s.481). Gift med XIV:6626. Ägde en halv skatt i Tetoms by 1552.

(Barn XIII:3313, Far XV:13249, Mor XV:13250).

XIV:6626 fmmffmmmmffffm

Brita Larsdotter Creutz (36:3). Gift med XIV:6625.

(Elg.VIII,217;Ramsay s.481,74;Carpelan II s.228). (Barn

XIII:3313, Far XV:13251, Mor XV:13252).

XIV:6633 fmmffmmmmfmfff

Lars Larsson (3:366). Bonde på Backa i Hyltinge sn (Söd.).

(Elg.VIII,361). (Barn XIII:3317).

XIV:6637 fmmffmmmmfmmff

Laurentius Svenonis (3:370). Död 1579 (Elg.I,674). Gift 1541 med

XIV:6638. Kyrkoherde i Säbrå pastorat av Härnösands stift 1544.

(jmf SvA I 10 s.456). (Barn XIII:3319).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 181

XIV:6638 fmmffmmmmfmmfm

Margareta Engelbertsdotter Janzonia (3:371). Gift 1541 med

XIV:6637. (Elg.I,674). (jmf SvA I 10 s.456). (Barn XIII:3319).

XIV:6641 fmmffmmmmmffff

Peder Hansen (3:374). Gift med XIV:6642. Erhöll 1547 mot viss

avgäld livstidsbesittning på gården Rudbeck i Vesteds sn i Grams

härad. (Elg.VI,584). (Barn XIII:3321, Far XV:13281).

XIV:6642 fmmffmmmmmfffm

Kristin Jörgensdotter (3:375). Gift med XIV:6641. Faderns

identitet sannolik. (Elg.VI,584). (Barn XIII:3321, Far

XV:13283).

XIV:6643 fmmffmmmmmffmf

Per Larsson (3:376). Bonde i Äskog i Almby sn (Elg.VI,584).

(Barn XIII:3322).

XIV:6645 fmmffmmmmmfmff

Olof Hising (3:382). Död 1596 (Carpelan III s.515). Gift med

XIV:6646. Uppsyningsman över varvet i Kungsör Bondson från ön

Hisingen i Bohuslän. (Elg.III,618). (Barn XIII:3323).

XIV:6646 fmmffmmmmmfmfm

Malin Halvarsdotter (3:383). Gift med XIV:6645. (Carpelan III

s.515). (Barn XIII:3323).

XIV:6647 fmmffmmmmmfmmf

Matts Hintze (3:384). Myntmästare i Västerås (Barn XIII:3324).

XIV:7169 fmmmffffffffff

Matheis Peltzer (7:256). Född 4. Quartal 1508 i Aachen (ALU

1389). Död vor 1591 i Aachen. Gift in zweiter Ehe ca 1550 i

Aachen med XIV:7170. Er war früher mit Gertrud von Valentzin

verheiratet. Woll- und Kupferhändler. Bürgermeister zu Aachen

1572. Einer der hervorragendsten Persönlichkeiten des 16.

Jahrhunderts in Aachen. (Barn XIII:3585, Far XV:14337, Mor

XV:14338).

XIV:7170 fmmmfffffffffm

Katharina von Ginge (7:257). genannt Joist. Född ca 1515 i

Aachen (AL Wentz). Död ca 1574 i Aachen. Gift ca 1550 i Aachen

med XIV:7169. Mutter von 5 überlebenden Kindern. (Barn

XIII:3585, Far XV:14339, Mor XV:14340).

XIV:7171 fmmmffffffffmf

Nikolaus Petz (7:258). Född ca 1512 i Weiden (ALU 1389). Död

nach 1564 i Weiden. Kupfermeister zu Aachen (Barn XIII:3586, Far

XV:14341).

XIV:7173 fmmmfffffffmff

Kirstgen von der Hutten (8:901). Född ca zwischen 1490 und 1500

(AL Hutten). Död bald nach 1565. Gift med XIV:7174. Reidemeister

in Schevenhütte im Wehetal 1525-1565. Die Identität des Sohnes

wahrscheinlich. (Barn XIII:3587, Far XV:14345, Mor XV:14346).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 182

XIV:7174 fmmmfffffffmfm

Trin (8:957). Död nach 1570 (AL Hutten). Gift med XIV:7173.

(Barn XIII:3587).

XIV:7175 fmmmfffffffmmf

Roland von Hochkirchen (8:2). Född ca 1516 oder 1517 i Aachen

(AL Hutten). Död kurz nach 6/9 1570. Gift 20/11 1537 med

XIV:7176. Mit dem Rittersitz Haus Landau bei Hambach 1555

belehnt. (Barn XIII:3588, Far XV:14349, Mor XV:14350).

XIV:7176 fmmmfffffffmmm

Johanna Vetgen (8:3). Född ,der Ort wahrsch.,ca 1518 i Hambach

(AL Hutten). Död ,der Ort wahrsch.,nach 23/11 1584 i Hambach.

Gift 20/11 1537 med XIV:7175. (Barn XIII:3588, Far XV:14351, Mor

XV:14352).

XIV:7181 fmmmffffffmmff

Mathäus Seulin (7:268). Död nach 1620 (ALU 1389). Gift med

XIV:7182. Ratsherr und Weinhändler in Aachen. (Barn XIII:3591).

XIV:7182 fmmmffffffmmfm

Katharina Buirette (7:269). Död nach 27/10 1619 i Aachen (ALU

1389). Gift med XIV:7181. Mutter von 5 Kindern. (Barn XIII:3591,

Far XV:14363, Mor XV:14364).

XIV:7183 fmmmffffffmmmf

Matheis von Cöllen (7:270). Född ca 1530 i Aachen (ALU 1389).

Död i Amsterdam. Gift med XIV:7184. Bürger zu Aachen. (Barn

XIII:3592, Far XV:14365, Mor XV:14366).

XIV:7184 fmmmffffffmmmm

Agnes Neuten (7:271). Född ca 1530 i Aachen (ALU 1389). Död nach

1576. Gift in dritter Ehe med XIV:7183. Sie vermählte sich in

erster Ehe mit Wilhelm Düppengiesser, in zweiter Ehe mit Gerhard

von der Heggen und in vierter Ehe mit Johann Thielen. (Barn

XIII:3592, Far XV:14367, Mor XV:14368).

XIV:7201 fmmmffffmfffff

Heyn Lynen (7:288). Född ca 1502 i Aachen (ALU 1389). Död vor

1556 i Aachen. Gift med XIV:7202. Bürger und Weinhändler in

Aachen. (Barn XIII:3601, Far XV:14401, Mor XV:14402).

XIV:7202 fmmmffffmffffm

Maria (7:289). Gift med XIV:7201. Die Identität des Vaters nur

wahrscheinlich. (Barn XIII:3601, Far XV:14403).

XIV:7203 fmmmffffmfffmf

Laurenz (7:290). (Barn XIII:3602).

XIV:7207 fmmmffffmffmmf

Jakob Beck (7:294). Född 1513 i Aachen (ALU 1389). Död vor 1556

i Aachen. Gift zwischen 1533 und 1540 med XIV:7208. Ratsherr in

Aachen. (Barn XIII:3604, Far XV:14413, Mor XV:14414).

XIV:7208 fmmmffffmffmmm

Gertrud von der Heggen (7:295). Född zwischen 1510 und 1525 (ALU

1389). Död nach 1552. Gift zwischen 1533 und 1540 med XIV:7207.

Sie hatte 6 überlebende Kinder. (Barn XIII:3604).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 183

XIV:7209 fmmmffffmfmfff

Karl Momma (7:296). Er wird 1559 als Kupfermeister in Aachen

genannt. (Barn XIII:3605).

XIV:7211 fmmmffffmfmfmf

Balthasar von Kettenis (7:298). Född ca 1505 i Aachen (ALU 1389).

Död kurz vor 1560 i Aachen. Gift vor 1555 med XIV:7212.

Hausbesitzer in Aachen. (Barn XIII:3606, Far XV:14421, Mor

XV:14422).

XIV:7212 fmmmffffmfmfmm

Maria Maigret (7:265). (Barn XIII:3606). Anförlust, se

XIII:3634.

XIV:7213 fmmmffffmfmmff

Jakob Beck (7:294). (Barn XIII:3607). Anförlust, se XIV:7207.

XIV:7214 fmmmffffmfmmfm

Gertrud von der Heggen (7:295). (Barn XIII:3607). Anförlust, se

XIV:7208.

XIV:7215 fmmmffffmfmmmf

Hermann Bertolf (7:302). gen. Proest. Född 1514 i Aachen (ALU

1389). Död Ende 1580 i Aachen. Gift ca 1535 i Aachen med

XIV:7216. Wollhändler in Aachen. (Barn XIII:3608, Far XV:14429,

Mor XV:14430).

XIV:7216 fmmmffffmfmmmm

Barbara Pail (7:303). Född ca 1516 i Aachen (ALU 1389). Död nach

1581 i Aachen. Gift ca 1535 i Aachen med XIV:7215. Mutter von

vier Kindern. (Barn XIII:3608, Far XV:14431, Mor XV:14432).

XIV:7217 fmmmffffmmffff

Wilhelm Prym (7:304). Född i Aachen. Död vor 1561 i Aachen (AL

Wentz). Goldschmied,Ratsherr und reicher Tuchmacher in Aachen.

(Barn XIII:3609, Far XV:14433).

XIV:7219 fmmmffffmmffmf

Nikolaus Claessen (7:306). (Barn XIII:3610).

XIV:7221 fmmmffffmmfmff

Cornelius von Thenen (7:308). Född ca 1505 i Aachen. Död vor

1559 i Aachen (ALU 1389). Gift vor 1527 i Aachen med XIV:7222.

Reicher Güterbesitzer. (Barn XIII:3611, Far XV:14441, Mor

XV:14442).

XIV:7222 fmmmffffmmfmfm

X. Scheiffer (7:309). Gift vor 1527 i Aachen med XIV:7221. (Barn

XIII:3611, Far XV:14443).

XIV:7229 fmmmffffmmmmff

Leonhard Schleicher (7:264). (Barn XIII:3615). Anförlust, se

XIII:3633.

XIV:7230 fmmmffffmmmmfm

Maria Maigret (7:265). (Barn XIII:3615). Anförlust, se

XIII:3634.

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 184

XIV:7231 fmmmffffmmmmmf

Leonhard Hoesch (7:318). Född ca 1535 i Kettenis (ALU 1389). Död

1577 i Aachen. Gift in zweiter Ehe vor 29/7 1564 med XIV:7232.

Er war früher mit X. von Lausenberg verheiratet. Bürger zu

Aachen. (Barn XIII:3616, Far XV:14461, Mor XV:14462).

XIV:7232 fmmmffffmmmmmm

Johanna Bertolf (7:319). Född ca 1535 i Aachen (ALU 1389). Död

nach 1582. Gift vor 29/7 1564 med XIV:7231. Sie hatte zwei

überlebende Kinder. (Barn XIII:3616, Far XV:14463, Mor

XV:14464).

XIV:7265 fmmmfffmmfffff

Leonhard Schleicher (7:528). Född zwischen 1485 und 1500 i

Aachen. Gift med XIV:7266. Mitglied der Bockzunft in Aachen 1547.

(Barn XIII:3633, Far XV:14529).

XIV:7266 fmmmfffmmffffm

X. von Cöllen (7:529). Född ca 1500. Gift med XIV:7265. (Barn

XIII:3633, Far XV:14531).

XIV:7267 fmmmfffmmfffmf

Lambert Maigret (7:530). Död nach 1572 i Dinant (ALU 1389). Gift

med XIV:7268. Kupfermeister zu Dinant. (Barn XIII:3634).

XIV:7268 fmmmfffmmfffmm

Anna (7:531). Död nach 1560 i Dinant (ALU 1389). Gift in zweiter

Ehe med XIV:7267. Sie war in erster Ehe mit Balthasar von

Kettenis verheiratet. (Barn XIII:3634).

XIV:7271 fmmmfffmmffmmf

Goerd Stoltzenberg (7:534). Född 1510 (AL Wentz). Död 1587.

Halfmann. (Barn XIII:3636).

XIV:7277 fmmmfffmmfmmff

Christoffel Pillera (7:364). Gift med XIV:7278. Bürger zu

Maastricht 1562. (Barn XIII:3639, Far XV:14553, Mor XV:14554).

XIV:7278 fmmmfffmmfmmfm

Maria Auwerks (7:365). Gift med XIV:7277. 1562 zu Maastricht.

(Barn XIII:3639).

XIV:7279 fmmmfffmmfmmmf

Ruland von der Chamen (7:366). Född ca 1520 i Aachen (A. u E. I

S.384). Död nach 1572 i Aachen (AL Kulbach). Gift med XIV:7280.

Kupfermeister und Ratsherr zu Aachen. (Barn XIII:3640, Far

XV:14557, Mor XV:14558).

XIV:7280 fmmmfffmmfmmmm

Katharina von der Banck (7:367). Född ca 1513 i Aachen (AL

Kulbach). Gift in zweiter Ehe med XIV:7279. Sie war in erster

Ehe mit Johann von Gülich verheiratet. (Barn XIII:3640, Far

XV:14559, Mor XV:14560).

XIV:7281 fmmmfffmmmffff

Leonhard de Blanche (7:408). Död 1602 (A. u E. I S.95). Gift

1533 med XIV:7282. Herr auf Cordilvodon bei Namur (Barn

XIII:3641, Far XV:14561, Mor XV:14562).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 185

XIV:7282 fmmmfffmmmfffm

Johanna de Gomsé (7:409). Gift 1533 med XIV:7281. Mutter von 11

Kindern. (Barn XIII:3641).

XIV:7283 fmmmfffmmmffmf

Robert Düppengiesser (7:410). Född i Dinant (A. u E. I S.95).

Död i Dinant. Gift med XIV:7284. Kupfermeister zu Dinant. (Barn

XIII:3642).

XIV:7284 fmmmfffmmmffmm

Catharina Pillera (7:411). Född i Maastricht (A. u E. I S.383).

Gift med XIV:7283. (Barn XIII:3642).

XIV:7285 fmmmfffmmmfmff

Johann von Friesheim (7:412). Död kurz vor 1584 i Düren (AL

Blömer). Gift ca 1555 med XIV:7286. Bürger von Düren. (Barn

XIII:3643).

XIV:7286 fmmmfffmmmfmfm

Gertrud König (7:413). Född 1537 i Düren (AL Blömer). Död vor

1584 i Düren (AL Wentz). Gift ca 1555 med XIV:7285. Mutter von

sechs Kindern. (Barn XIII:3643, Far XV:14571, Mor XV:14572).

XIV:7287 fmmmfffmmmfmmf

Gotthard von Wachtendonck (7:414). Född 1549 i Aachen (AL Wentz).

Död ca 1619 i Aachen (A. u E. I S.383). Gift ca 1572 i Aachen

med XIV:7288. Kupfermeister zu Aachen. (Barn XIII:3644, Far

XV:14573, Mor XV:14574).

XIV:7288 fmmmfffmmmfmmm

Catharina Thielen (7:415). Född ca 1553 i Aachen (A. u E. I

S.383). Död ca 1619. Gift ca 1572 i Aachen med XIV:7287. Mutter

von fünf Kindern. (Barn XIII:3644, Far XV:14575, Mor XV:14576).

XIV:7289 fmmmfffmmmmfff

Paulus Lers (7:376). Död Anfang 1579 i Aachen (DGB 17

S.285,Stiftung Leers S. 8*). Gift med XIV:7290. Greve der

Brauerzunft zu Aachen 1567. (Barn XIII:3645, Far XV:14577).

XIV:7290 fmmmfffmmmmffm

Barbara Welters (7:377). Död nach 1640 (DGB 17 S.285). Gift in

erster Ehe med XIV:7289. Sie vermählte sich später 20.10.1579

mit Jordan Peltzer. Mutter von vier Kindern. (Barn XIII:3645,

Far XV:14579).

XIV:7293 fmmmfffmmmmmff

Joist von Beeck (7:380). Gift med XIV:7294. Rotgerber, 1574

Bürgermeister zu Aachen (Barn XIII:3647, Far XV:14585, Mor

XV:14586).

XIV:7294 fmmmfffmmmmmfm

Margareta Amya (7:381). Gift med XIV:7293. (Barn XIII:3647, Far

XV:14587, Mor XV:14588).

XIV:7295 fmmmfffmmmmmmf

Johann Düppengiesser (7:382). Död vor 1592 i Aachen (DGB 17

S.286,AL Wentz N:o 6302,Volckmar Taf.28). Gift med XIV:7296.

Kupfermeister zu Aachen. (Barn XIII:3648, Far XV:14589, Mor

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 186

XV:14590).

XIV:7296 fmmmfffmmmmmmm

Anna Vercken (7:383). Död 9/10 1605 i Aachen (DGB 17 S.286,AL

Wentz N:o 6303,Volckmar Taf.28). Gift med XIV:7295. Mutter von

sieben Kindern. (Barn XIII:3648, Far XV:14591, Mor XV:14592).

XIV:7345 fmmmffmfmmffff

Tilman Steingens (7:432). Född i Köln (A. u E. I S.95). Död i

Düsseldorf. Gift med XIV:7346. Herzogl. Jülich-Bergscher

Amtskeller zu Düsseldorf. (Barn XIII:3673, Far XV:14689, Mor

XV:14690).

XIV:7346 fmmmffmfmmfffm

Catharina Hertzbach (7:433). Gift med XIV:7345. (Barn XIII:3673,

Far XV:14691, Mor XV:14692).

XIV:7353 fmmmffmfmmmfff

Johannes von Meegen (7:440). Född 1563 (A. u E. I S.95). Död

12/9 1639 i Düsseldorf. Gift med XIV:7354. Pfalzneuburgischer

Geheimer Rat zu Düsseldorf. (Barn XIII:3677, Far XV:14705, Mor

XV:14706).

XIV:7354 fmmmffmfmmmffm

Gertrud von der Ark (7:441). Född 1566 (A. u E. I S.95). Död

21/11 1606. Gift med XIV:7353. (Barn XIII:3677, Far XV:14707,

Mor XV:14708).

XIV:7355 fmmmffmfmmmfmf

Peter von Haestein (7:442). Gift med XIV:7356. (Barn XIII:3678,

Far XV:14709, Mor XV:14710).

XIV:7356 fmmmffmfmmmfmm

Adelheid (7:443). Gift med XIV:7355. (Barn XIII:3678).

XIV:7357 fmmmffmfmmmmff

Adolf Pallandt (7:444). Död ca 1595 (A. u E. I S.95). Gift med

XIV:7358. Schöffe zu Wassenberg, Schultheiss zu Beckrath (Barn

XIII:3679, Far XV:14713, Mor XV:14714).

XIV:7358 fmmmffmfmmmmfm

Anna Kremer (7:445). Född i Wassenberg (A. u E. I S.95). Gift

med XIV:7357. (Barn XIII:3679).

XIV:7359 fmmmffmfmmmmmf

Lambert Spiegel (7:446). Född i Erkelenz. Död 28/7 1579 i

Erkelenz (A. u E. I S.95). Gift i Venlo med XIV:7360. Bürger zu

Erkelenz. (Barn XIII:3680, Far XV:14717, Mor XV:14718).

XIV:7360 fmmmffmfmmmmmm

Gebela von Roermond (7:447). Född i Venlo (A. u E. I S.95). Död

20/7 1579 i Erkelenz. Gift i Venlo med XIV:7359. (Barn

XIII:3680).

XIV:7409 fmmmffmmmmffff

Peter Schardinel (7:496). Född 1507 i Aachen (A. u E. I S.105).

Död nach 1567 i Aachen. Gift med XIV:7410. Bürger und

Ratsverwandter zu Aachen. (Barn XIII:3705).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 187

XIV:7410 fmmmffmmmmfffm

Maria Bertolf (7:497). Född 1507 i Aachen (A. u E. I S.105). Död

1562 i Aachen. Gift med XIV:7409. (Barn XIII:3705, Far XV:14819,

Mor XV:14820).

XIV:7411 fmmmffmmmmffmf

Johann von Pirn (7:498). Född i Aachen. Död vor 1566 i Aachen

(A. u E. I S.105). Gift med XIV:7412. (Barn XIII:3706).

XIV:7412 fmmmffmmmmffmm

Maria (7:499). Gift vor 19/8 1530 med XIV:7411. Sie war früher

mit Johann von Würseln verheiratet. (Barn XIII:3706).

XIV:7505 fmmmfmfmfmffff

Johann Court (8:804). Född ,der Ort wahrscheinlich,ca 1530 i

Golzheim. Död 1607 i Golzheim (Grabstein). Gift wahrscheinlich i

Golzheim med XIV:7506. Schöffe und Wenauer-Halfe in Golzheim.

(Barn XIII:3753).

XIV:7506 fmmmfmfmfmfffm

Caecilia Court (8:805). Född ,der Ort wahrscheinlich, ca 1540 i

Bauweiler. Död 1600 i Golzheim (Beiträge zur Gesch.v. Halfen-

u.Adelsfam.in Kurköln ...). Gift wahrscheinlich i Golzheim med

XIV:7505. (Barn XIII:3753, Far XV:15011, Mor XV:15012).

XIV:7513 fmmmfmfmfmmfff

Johann Tesch (7:812). Er war vom Teschenhof in Kelz um 1570.

(Die Fam. Thelen- ... S.41) (Barn XIII:3757).

XIV:10937 mfmfmfmfmmmfff

Vilken Eriksson (1:792). I Elimä sn förekommer 1461 och 1477

"Vilken Olsson". (Ramsay s.194). (Barn XIII:5469).

XIV:10941 mfmfmfmfmmmmff

Laurens Niklasson (1:796). Gift på Runagård 10/6 1420 i Sagu sn

med XIV:10942. Väpnare. (Ramsay s.4). (Barn XIII:5471).

XIV:10942 mfmfmfmfmmmmfm

Ingeborg Fleming (1:797). Gift på Runagård 10/6 1420 i Sagu sn

med XIV:10941. (Ramsay s.4). (Barn XIII:5471, Far XV:21883, Mor

XV:21884).

XIV:10943 mfmfmfmfmmmmmf

Jöns Jönsson (1:798). Rengonpoika. Död före 18/6 1477 (ÄSF

s.133). Gift med XIV:10944. (Barn XIII:5472, Far XV:21885, Mor

XV:21886).

XIV:10944 mfmfmfmfmmmmmm

Elin Fincke (1:799). Död efter 1464 (ÄSF s.133). Hon var först

gift med Magnus Olofsson. Gift i andra giftet med XIV:10943.

(Barn XIII:5472, Far XV:21887, Mor XV:21888).

XIV:11297 mfmmffffmfffff

Mårten Filpusson (3:32). Död efter 1505 (Carpelan III s.555).

Väpnare. (Barn XIII:5649, Far XV:22593, Mor XV:22594).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 188

XIV:11299 mfmmffffmfffmf

Henrik Jönsson (3:34). Död efter 1568 (Ramsay s.519). Domhavande

i Vemo härad 1540. (Barn XIII:5650).

XIV:11305 mfmmffffmfmfff

Henrik Erlandsson (3:40). till Kärkis i Sagu sn. Död före 9/7

1549 (Elg.V,14). Gift i första giftet med XIV:11306. Han gifte

om sig med Brita. Väpnare. (Barn XIII:5653, Far XV:22609, Mor

XV:22610).

XIV:11306 mfmmffffmfmffm

Christina Olofsdotter (3:41). Död efter 1537 (Ramsay s.441).

Gift med XIV:11305. (Barn XIII:5653, Far XV:22611).

XIV:11309 mfmmffffmfmmff

Hans Hansson (3:44). Död före 7/5 1581 (Elg.VIII,486). Gift med

XIV:11310. Väpnare i Pojo sn (Barn XIII:5655).

XIV:11310 mfmmffffmfmmfm

X. Eriksdotter (3:45). Gift med XIV:11309. (Elg.VIII,486). (Barn

XIII:5655, Far XV:22619, Mor XV:22620).

XIV:11315 mfmmffffmmffmf

Olof Kirves (3:50). Död efter 1476 (ÄSF s.201). Gift i första

giftet före 28/6 1458 med XIV:11316. Han gifte om sig med

Margareta Andersdotter (Lindelöf). Frälseman. (Anthoni

s.248;Genos 1968 s.47-49). Han var antingen Bertilsson eller

Turesson. (Barn XIII:5658, Mor XV:22630).

XIV:11316 mfmmffffmmffmm

Marta Nilsdotter (3:51). Död efter 1469 (ÄSF s.201). Gift före

28/6 1458 med XIV:11315. (Barn XIII:5658, Far XV:22631, Mor

XV:22632).

XIV:11317 mfmmffffmmfmff

Bengt Jönsson (3:52). Gift med XIV:11318. (Carpelan II

s.92;Anthoni s.198). Borgare i Åbo, adlad 12.11.1476. Stamfar

för släkten Blåfield. (Barn XIII:5659).

XIV:11318 mfmmffffmmfmfm

Beata Eriksdotter (3:53). Gift med XIV:11317. (Carpelan II

s.92;Anthoni s.198). (Barn XIII:5659, Far XV:22635, Mor

XV:22636).

XIV:11320 mfmmffffmmfmmm

X. Eriksdotter (3:55). Syster till Arvid och Olof Eriksson (

Stålarm). (Anthoni s.326;Carpelan II s.92). (Barn XIII:5660, Far

XV:22639, Mor XV:22640).

XIV:13761 mmfmfmmmffffff

Georg von Gröninger (3:934). till Adersberg. Gift med XIV:13762.

Marskalk hos fursten av Brieg (Elg.III,202). (Barn XIII:6881,

Far XV:27521, Mor XV:27522).

XIV:13762 mmfmfmmmfffffm

Catharina von Oertzen (3:935). Gift med XIV:13761.

(Elg.III,202). (Barn XIII:6881).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 189

XIV:13769 mmfmfmmmffmfff

Bengt Dufva (4:284). till Munkeby. Gift med XIV:13770. (Barn

XIII:6885, Far XV:27537, Mor XV:27538).

XIV:13770 mmfmfmmmffmffm

Catharina Danske (4:285). Gift med XIV:13769. (Elg.II,330;Ramsay

s.88,). (Barn XIII:6885, Far XV:27539, Mor XV:27540).

XIV:13771 mmfmfmmmffmfmf

Peder Torgilsson Djekn (4:286). Gift med XIV:13772.

Slottshövitsman. Från Sverige. 1457-1473. (Anthoni s.129,203

osv). (Barn XIII:6886).

XIV:13772 mmfmfmmmffmfmm

X. X. (4:287). Gift med XIV:13771. Arvtagerska till frälsejord i

Mervis i Vånå. (Barn XIII:6886).

XIV:13773 mmfmfmmmffmmff

Lars (3:940). Köpman i någon stad. (Anthoni s.226). (Barn

XIII:6887).

XIV:13775 mmfmfmmmffmmmf

Arvid Olofsson (3:941). Häradshövding i Hauho härad. (Anthoni

s.226). (Barn XIII:6888, Far XV:27549).

XIV:13889 mmfmmffmffffff

William Udny (3:530). Lord of Owdeni. Död efter 1507 (Genos 1973

s.67). Gift med XIV:13890. (Barn XIII:6945, Far XV:27777, Mor

XV:27778).

XIV:13890 mmfmmffmfffffm

Janet Seton (3:531). Gift med XIV:13889. (Barn XIII:6945).

XIV:14177 mmfmmmfmmfffff

Erik Larsson (3:594). Länsman 1549-1563 i Korkkulla i Kyrkslätt

sn. (Barn XIII:7089, Far XV:28353).

XIV:14333 mmfmmmmmmmmmff

Erik Philpusson (3:412). Död efter 1586. Gift med XIV:14334.

Frälseman i Helsingfors, som kommit i adligt gifte. (Barn

XIII:7167, Far XV:28665).

XIV:14334 mmfmmmmmmmmmfm

X. Grelsdotter Bock (3:413). Gift med XIV:14333. Hennes

farfarsfar förvärvade frälse för Bocksbacka i Helsinge 1435.

Denne hette Nils Pedersson. Se Finlands medeltida frälse och

1500-talsadel (SLSS 442) s.372. (Barn XIII:7167).

XIV:14409 mmmffffmffmfff

Lindved Claesson (2:912). Landsfogde i Sjundeå sn 1529. (Barn

XIII:7205).

XIV:14417 mmmffffmfmffff

Peder Juusten (1:620). (Barn XIII:7209). Anförlust, se

XIII:4685.

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 190

XIV:14418 mmmffffmfmfffm

X. X. (1:621). (Barn XIII:7209). Anförlust, se XIII:4686.

XIV:15143 mmmfmmffmffmmf

Laurentius Petri (2:948). Död 1560 (Strängnäs st.hm. del 2

(1964) s.770). Kyrkoherde i Österhaninge (Barn XIII:7572).

XIV:15489 mmmmffmfffffff

Tomas Kettunen (2:978). Enligt släkttraditionen bonde i

Naukkarila by i Kerimäki sn, levde i mitten av 1500-talet. (Barn

XIII:7745).

XV:985 fffffmmmmfmmfff

Ludwig Kamp (6:917). Död 1472 (A.b.D. 4). Gift med XV:986.

Bürgermeister zu Stadthagen 1448-1470. (Barn XIV:493, Far

XVI:1969).

XV:986 fffffmmmmfmmffm

Alheid Lindemann (6:918). Gift med XV:985. (Barn XIV:493, Far

XVI:1971, Mor XVI:1972).

XV:987 fffffmmmmfmmfmf

X. Lindemann (6:904). Gift med XV:988. Er war in Stadthagen

ansässig. (Barn XIV:494).

XV:988 fffffmmmmfmmfmm

X. Remback (6:905). Gift med XV:987. (Barn XIV:494, Far

XVI:1975).

XV:989 fffffmmmmfmmmff

Arnt Kerkmann (6:908). Född um (vor) 1430 (DFA 90 S.139). Död

nach 1490 aber vor 1495 i Stadthagen. Gift in seiner zweiten Ehe

ca 1460 i Stadthagen med XV:990. Er vermählte sich zuerst um

1450 mit Kunnecke. Bürger in Stadthagen 1450. (Barn XIV:495, Far

XVI:1977, Mor XVI:1978).

XV:990 fffffmmmmfmmmfm

Greteke Schlinckmann (6:909). Gift ca 1460 i Stadthagen med

XV:989. (Barn XIV:495, Far XVI:1979, Mor XVI:1980).

XV:1217 ffffmffmmffffff

Johann Pastoir (33:907). Född ca 1380 (ALU 1563). Död vor 15/10

1461 i Aachen. Gift in seiner ersten Ehe vor 1410 med XV:1218.

Er vermählte sich später mit Margarethe Swane. Kaufmann in

Aachen. (Barn XIV:609).

XV:1218 ffffmffmmfffffm

X. Roisblock (33:908). Gift med XV:1217. Ihr Bruder Simon

Roisblock war 1428 Priester in Aachen. (Barn XIV:609, Mor

XVI:2436).

XV:1223 ffffmffmmfffmmf

Johann Hoire (33:912). Död ca 1461 (MWGfF Bd.I S.392). Gift med

XV:1224. Ratsherr, 1453 Schöffe in Jülich (Barn XIV:612).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 191

XV:1224 ffffmffmmfffmmm

Jutta Tetsche (33:913). Död nach 1464 (ALU 1563). Gift med

XV:1223. (Barn XIV:612).

XV:2433 fffmffmmfffffff

Nichles Braske (36:30). Borgare i Linköping 17.5.1436. (SBL

Brask s.44). Släkten torde ha kommit från Lybeck. (Barn

XIV:1217).

XV:2435 fffmffmmfffffmf

Nils Larsson (36:31). Gift med XV:2436. Borgmästare i Linköping

i mitten av 1400-talet. (SBL Brask s.44,Anor i Linköping s.49).

(Barn XIV:1218).

XV:2436 fffmffmmfffffmm

Kerstin Persdotter (36:32). Gift med XV:2435. (Anor i Linköping

s.49). (Barn XIV:1218).

XV:2869 fffmfmmffmmfmff

X. Rott (33:809). in Nürnberg. Er hatte Söhne Kunz, Hans und

Heinrich Rott. (Barn XIV:1435).

XV:2879 fffmfmmffmmmmmf

Lutke Lange (33:813). Född in Westfalen ca 1435 i Rene (ALU

1386). Död 1513. Kaufmann in Lübeck Der Ort Rene dürfte Rheine

bei Osnabrück sein. (Barn XIV:1440, Far XVI:5757).

XV:7717 ffmmmmfffmffmff

Odert von Bremen (34:16). a. Maidel. Död vor 1552 (GH Estland

I,7). Gift med XV:7718. Genannt 1500. Seine Ahnen und die Ahnen

seiner Frau werden in AL von Cossart (ALU 1365 und BAST) und

auch AL Engelhardt Balt.Fam.gesch.Mitt.1934 S.65- angegeben.

(Barn XIV:3859, Far XVI:15433).

XV:7718 ffmmmmfffmffmfm

Anna Tuve (34:17). Gift med XV:7717. (GH Estland I,388). (Barn

XIV:3859, Far XVI:15435, Mor XVI:15436).

XV:7719 ffmmmmfffmffmmf

Ewert I Delwig (34:18). a. Toal. Död nach 1554 (GH Estland

III,90). Gift med XV:7720. Mannrichter. Genannt 1517,1520,1552.

(Barn XIV:3860, Far XVI:15437, Mor XVI:15438).

XV:7720 ffmmmmfffmffmmm

Anna Tödwen (34:900). a. Toal. Död nach 1552. Gift med XV:7719.

(GH Estland III,90 II,250). (Barn XIV:3860, Far XVI:15439, Mor

XVI:15440).

XV:7721 ffmmmmfffmfmfff

Detlof von Tiesenhausen (34:19). auf Erlaa und Aaken. Född um

1484 (GHdA Fr. A Bd IV S.386). Gift in erster Ehe med XV:7722.

Er vermählte sich in zweiter Ehe um 1554 mit Anna von Rosen. Rat

der Rrschaft d. Erzstifts Riga Urkundlich 1523-1556. (Barn

XIV:3861, Far XVI:15441, Mor XVI:15442).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 192

XV:7722 ffmmmmfffmfmffm

Sophie von Rosen (34:20). a.d.H. Hochrosen. Gift med XV:7721.

(Barn XIV:3861, Far XVI:15443, Mor XVI:15444).

XV:7723 ffmmmmfffmfmfmf

Wolter von Plettenberg (34:21). Gift 1530 med XV:7724. Rat des

Deutschen Ordens. Urkundlich 1518 bis 1559. (Barn XIV:3862, Far

XVI:15445, Mor XVI:15446).

XV:7724 ffmmmmfffmfmfmm

Elisabeth von Tiesenhausen (34:22). Sie vermählte sich in erster

Ehe mit Bertram von Tisenhusen. Gift in zweiter Ehe 1530 med

XV:7723. (Barn XIV:3862, Far XVI:15447, Mor XVI:15448).

XV:7729 ffmmmmfffmmffff

Johann I von Buxhoeveden (34:23). a. Palzmar u. Lubar. Död vor

1535 (Fam.gesch.Buxhoeveden S.388). Gift med XV:7730.

Mannrichter. (Barn XIV:3865, Far XVI:15457).

XV:7730 ffmmmmfffmmfffm

Ursula von der Pahlen (34:24). Gift vor 1512 med XV:7729.

(Fam.gesch.Buxhoeveden S.388). (Barn XIV:3865, Far XVI:15459,

Mor XVI:15460).

XV:7735 ffmmmmfffmmfmmf

Caspar von Tiesenhausen (34:25). Död vor 13/8 1544 (GHdA Fr.A IV

S.448). Gift i Wierland med XV:7736. Hausbesitzer in Pernau

(Barn XIV:3868, Far XVI:15469, Mor XVI:15470).

XV:7736 ffmmmmfffmmfmmm

Maye von Gilsen (34:937). Gift i Wierland med XV:7735. Erbin von

Waschel Wahrscheinlich Tochter des Hermann von Gilsen

(Balt.Fam.gesch.Mitt. 7 S.4). (Barn XIV:3868).

XV:7737 ffmmmmfffmmmfff

Wolmar von Bock (34:938). auf Gröneichen in Schlesien. Gift med

XV:7738. (Balt.Fam.gesch.Mitt.1934 S.77). (Barn XIV:3869).

XV:7738 ffmmmmfffmmmffm

Ottilie von Putkammer (34:939). Gift med XV:7737.

(Balt.Fam.gesch.Mitt.1934 S.77). (Barn XIV:3869).

XV:7739 ffmmmmfffmmmfmf

X. von Canewitz (34:940). Gift med XV:7740.

(Balt.Fam.gesch.Mitt.1934 S.77). (Barn XIV:3870).

XV:7740 ffmmmmfffmmmfmm

Elisabeth von der Osten (34:941). genannt Sacken. Gift med

XV:7739. (Balt.Fam.gesch.Mitt.1934 S.77). (Barn XIV:3870).

XV:7741 ffmmmmfffmmmmff

Wolmar von Tödwen (34:942). auf Kersel. Gift med XV:7742.

(Balt.Fam.gesch.Mitt.1934 S.77;GH Estland I,7). (Barn XIV:3871).

XV:7742 ffmmmmfffmmmmfm

Anna von Wrangell (34:943). aus Waydam. Gift med XV:7741.

(Balt.Fam.gesch.Mitt.1934 S.77). (Barn XIV:3871).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 193

XV:7743 ffmmmmfffmmmmmf

Odert von Bremen (34:16). (Barn XIV:3872). Anförlust, se

XV:7717.

XV:7744 ffmmmmfffmmmmmm

Anna Tuve (34:17). (Barn XIV:3872). Anförlust, se XV:7718.

XV:7777 ffmmmmffmmfffff

Hector Mor Maclean of Dowart (13:8). Död 3/9 1514 i Flandenfjeld

(Elg.V s.142). Gift med XV:7778. Lord. (Barn XIV:3889, Far

XVI:15553).

XV:7778 ffmmmmffmmffffm

Margareta Macdonald of the Isles (13:9). Gift med XV:7777. (Barn

XIV:3889, Far XVI:15555).

XV:7779 ffmmmmffmmfffmf

Archibald Campbell of Argyll (13:10). Död 1558 (Scots Peerage

I,339). Gift ,secondly, 21/4 1541 med XV:7780. Fourth Earl of

Argyll. (Barn XIV:3890, Far XVI:15557, Mor XVI:15558).

XV:7780 ffmmmmffmmfffmm

Margaret Graham of Menteith (13:11). Gift 21/4 1541 i Inchmahome

med XV:7779. (Scots Peerage VI,159). (Barn XIV:3890, Far

XVI:15559, Mor XVI:15560).

XV:7781 ffmmmmffmmffmff

Alexander Gunningham of Glencairn (13:12). Död before 8/3 1575

(Scots Peerage IV,240). Gift first about 1526 med XV:7782.

Fourth Earl of Glencairn. (Barn XIV:3891, Far XVI:15561, Mor

XVI:15562).

XV:7782 ffmmmmffmmffmfm

Janet Hamilton of Arran (13:13). Gift about November 1526 med

XV:7781. (Scots Peerage IV,241,364). Natural daughter. (Barn

XIV:3891, Far XVI:15563).

XV:7783 ffmmmmffmmffmmf

James Gordon of Lochinvar (13:14). Död 10/9 1547 (Scots Peerage

V,108). Gift 1520 med XV:7784. (Barn XIV:3892, Far XVI:15565,

Mor XVI:15566).

XV:7784 ffmmmmffmmffmmm

Margaret Crichton of Kirkpatrick (13:15). Gift 1520 med XV:7783.

Only daughter. (Scots Peerage V,108). (Barn XIV:3892, Far

XVI:15567).

XV:7907 ffmmmmfmmmfffmf

Peter Derris (2:626). (Elg.II,336). (Barn XIV:3954).

XV:8065 ffmmmmmmfffffff

Anders Persson (36:17). i Grubbe by i Umeå sn 22.10.1526. Gift

med XV:8066. Uppgivs varit underlagman i Västerbotten (Carpelan

IV,1289). (Barn XIV:4033).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 194

XV:8066 ffmmmmmmffffffm

Maria Jakobsdotter (36:18). Gift med XV:8065. Hon levde 1529.

(Carpelan IV,1289). (Barn XIV:4033, Far XVI:16131).

XV:8073 ffmmmmmmfffmfff

Olaus Martini (36:24). Gift med XV:8074. Rådman i Gävle

(Linköpings stifts hm. 5 s.46). (Barn XIV:4037).

XV:8074 ffmmmmmmfffmffm

Catharina Grubb (36:25). Gift med XV:8073. (Link.st.hm.5 s.46).

(Barn XIV:4037).

XV:8075 ffmmmmmmfffmfmf

Laurentius Petri (36:26). Kyrkoherde i Forsa (Uppsala ärkest.hm.

I s.385). (Barn XIV:4038).

XV:8985 fmfffmmfffmmfff

Lydeke Bengtsson (4:280). Gift med XV:8986. Nämnes 1439-1452.

(ÄSF s.129). (Barn XIV:4493, Far XVI:17969, Mor XVI:17970).

XV:8986 fmfffmmfffmmffm

X. Knutsdotter (4:281). Gift med XV:8985. (ÄSF s.129). (Barn

XIV:4493, Far XVI:17971).

XV:8987 fmfffmmfffmmfmf

Anders Assersson (4:282). Frälseman. (ÄSF s.130). (Anthoni

s.116) (Barn XIV:4494, Far XVI:17973, Mor XVI:17974).

XV:8993 fmfffmmffmfffff

Botvid Bengtsson (4:288). Död efter 1455 (Elg.VIII,1). Fogde

över Abborfors fiskevatten i början 1400-talet. (Barn XIV:4497).

XV:8995 fmfffmmffmfffmf

Olof (4:290). Gift med XV:8996. (ÄSF s.150). (Barn XIV:4498).

XV:8996 fmfffmmffmfffmm

Kristina Jakobsdotter (4:291). till Autis i Lemo sn. Död efter

1485 (ÄSF s.150). Gift med XV:8995. (Barn XIV:4498, Far

XVI:17991, Mor XVI:17992).

XV:8999 fmfffmmffmffmmf

Klas Kurke (4:294). Död efter 4/8 1477 (ÄSF s.162). Gift med

XV:9000. Häradshövding i Övre Satakunda 1456. (ÄSF s.161). (Barn

XIV:4500, Far XVI:17997, Mor XVI:17998).

XV:9000 fmfffmmffmffmmm

Elin Jönsdotter (4:295). Gift med XV:8999. Var från 1440-talet

bosatt i Finland (ÄSF s.162). (Barn XIV:4500, Far XVI:17999, Mor

XVI:18000).

XV:9011 fmfffmmffmmffmf

Rötger Olofsson Diekn (4:306). Död efter 1498 (Ramsay s.87).

Gift med XV:9012. Väpnare, till Gennäs i Pojo sn (Barn XIV:4506,

Far XVI:18021, Mor XVI:18022).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 195

XV:9012 fmfffmmffmmffmm

Ragnhild Johansdotter (4:307). Död efter 1513 (Ramsay s.87).

Gift med XV:9011. (Barn XIV:4506).

XV:9013 fmfffmmffmmfmff

Klas Henriksson Horn af Kanckas (4:308). Död före 1524

(Elg.III,671). Gift i sitt första gifte före 1/8 1472 med

XV:9014. Han gifte om sig med Kristina. Riksråd 1488-1520,

lagman i Södra Finland 1487-1520. (Barn XIV:4507, Far XVI:18025,

Mor XVI:18026).

XV:9014 fmfffmmffmmfmfm

X. Kristersdotter Frille (4:309). Död före 1509 (Elg.III,671).

Gift före 1/8 1472 med XV:9013. (Anthoni s.173). (Barn XIV:4507,

Far XVI:18027, Mor XVI:18028).

XV:9015 fmfffmmffmmfmmf

Sigge Larsson Sparre (4:310). Född 1442. Död 1509 (Elg.VII,401).

Han gifte sig först ca 1470 med Brita Bengtsdotter. Gift i sitt

andra gifte 6/9 1486 i Stora Mellösa med XV:9016. Riksråd

1477-1496. (Barn XIV:4508, Far XVI:18029, Mor XVI:18030).

XV:9016 fmfffmmffmmfmmm

Kerstin Månsdotter (4:311). ( Natt och Dag). Död efter 1519

(Elg.V,389). Gift 10/9 1486 i St.Mellösa med XV:9015. (Barn

XIV:4508, Far XVI:18031, Mor XVI:18032).

XV:9057 fmfffmmfmmfffff

Lasse (36:14). i Gästerby i Sibbo socken. Gift med XV:9058.

Stamfader för svenska adliga ätten Ekelöf. (Elg.II,510;Carpelan

II s.228;Ramsay s.92). Stamfader också för släkten Stubbe

(Elg.VII,795). (Barn XIV:4529).

XV:9058 fmfffmmfmmffffm

Margareta (36:15). i Härtonäs, av adliga Härtonässläkten (

Jägerhorn). Gift med XV:9057. (Carpelan II

s.228;Elg.II,510;Ramsay s.92). (Barn XIV:4529).

XV:9075 fmfffmmfmmmffmf

Arvid Olofsson (3:941). (Barn XIV:4538). Anförlust, se

XIV:13775.

XV:9085 fmfffmmfmmmmmff

Hans Skalm (4:380). Ägde Bollböle och Kåröaks i Pargas sn.

(Elg.VII,293). (Barn XIV:4543).

XV:9105 fmfffmmmffmffff

Erik Botvidsson (4:144). (Barn XIV:4553). Anförlust, se

XIV:4497.

XV:9106 fmfffmmmffmfffm

Karin Olofsdotter (4:145). (Barn XIV:4553). Anförlust, se

XIV:4498.

XV:9107 fmfffmmmffmffmf

Jöns Håkansson (4:402). i Sjundby. (Elg.VIII,4). (Barn

XIV:4554).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 196

XV:9109 fmfffmmmffmfmff

Nils Olofsson (4:404). i Pepot i Borgå sn. Död efter 1489

(Elg.IX,191). Gift med XV:9110. Länsman 1480. (Barn XIV:4555,

Far XVI:18217).

XV:9110 fmfffmmmffmfmfm

Ragnhild Bengtsdotter (4:405). Gift med XV:9109.

(Elg.IX,191;II,330). (Barn XIV:4555, Far XVI:18219, Mor

XVI:18220).

XV:9111 fmfffmmmffmfmmf

Engelbrekt Larsson (4:406). till Isnäs. Gift med XV:9112.

(Elg.IX,192). (Barn XIV:4556).

XV:9112 fmfffmmmffmfmmm

Margareta Tuvesdotter (4:407). Hon var först gift med Jakob

Bengtsson Dufva. Gift i andra giftet med XV:9111. (Elg.II,331).

(Barn XIV:4556, Far XVI:18223, Mor XVI:18224).

XV:13153 fmmffmmfmmfffff

Jöran (3:353). Född omkr. 1470 (Elg.I,19). Bonde i Värmland

(Barn XIV:6577).

XV:13249 fmmffmmmmffffff

Jöns Håkansson Teit (36:4). Gift med XV:13250. Var jordägande i

Tetoms by i Pernå socken. (Elg.VIII,217;Ramsay s.481). (Barn

XIV:6625, Far XVI:26497, Mor XVI:26498).

XV:13250 fmmffmmmmfffffm

Ingeborg Persdotter (36:5). Gift med XV:13249.

(Elg.VIII,217;Ramsay s.481). (Barn XIV:6625, Far XVI:26499, Mor

XVI:26500).

XV:13251 fmmffmmmmffffmf

Lars Mattsson Creutz (36:6). Gift med XV:13252. Levde i Sarvlaks

i Pernå 1490 av en urgammal frälsesläkt. (Carpelan II

s.228;Ramsay s.74). (Barn XIV:6626).

XV:13252 fmmffmmmmffffmm

Margareta Larsdotter (36:7). Släkten Ekelöf. Gift med XV:13251.

(Carpelan II s.228;Ramsay s.74,92). (Barn XIV:6626, Far

XVI:26503, Mor XVI:26504).

XV:13281 fmmffmmmmmfffff

Hans Jensen (3:377). Gårdsägare i Hoptrups sn 1524 och 1542.

(Elg.VI,584). (Barn XIV:6641, Far XVI:26561).

XV:13283 fmmffmmmmmfffmf

Jörgen Povlsen (3:378). Innehade gården Rudbeck. (Elg.VI,584).

(Barn XIV:6642).

XV:14337 fmmmfffffffffff

Hermann Kremer (7:512). gen.Peltzer. Född ca 1466 i Aachen (ALU

1389). Död nach 1537 i Aachen. Gift ca 1495 med XV:14338.

Ratsherr in Aachen. (Barn XIV:7169, Far XVI:28673, Mor

XVI:28674).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 197

XV:14338 fmmmffffffffffm

X. X. (7:513). Gift ca 1495 med XV:14337. Mutter von vier

Kindern. (Barn XIV:7169).

XV:14339 fmmmfffffffffmf

Peter von Ginge (7:514). gen. Joist. Född ca 1480 i Aachen (ALU

1389). Död 1549 i Aachen. Gift in erster Ehe ca 1500 med

XV:14340. Er war in zweiter Ehe mit Walburgis Lynamann

verheiratet. Bürger und Kupfermeister in Aachen, 1543

kaiserlicher Notar. (Barn XIV:7170, Far XVI:28677).

XV:14340 fmmmfffffffffmm

Agnes von Raide (7:515). Död vor 1549 (AL Wentz). Gift ca 1500

med XV:14339. Mutter von fünf Kindern. (Barn XIV:7170, Far

XVI:28679, Mor XVI:28680).

XV:14341 fmmmffffffffmff

Matthias Petz (7:516). Död vor 1559 (ALU 1389). Kupfermeister zu

Weiden bei Aachen (Barn XIV:7171).

XV:14345 fmmmfffffffmfff

Johannes von der Hutten (8:902). Född ca 1460 (AL Hutten). Gift

ca 1480 med XV:14346. Vermutlich ein Reidemeister im Wehetal

(Barn XIV:7173).

XV:14346 fmmmfffffffmffm

X. von der Scharten (8:903). Gift ca 1480 med XV:14345. (Barn

XIV:7173, Far XVI:28691, Mor XVI:28692).

XV:14349 fmmmfffffffmmff

Wilhelm von Hochkirchen (8:4). Född ca 1490 i Aachen (AL Hutten).

Död 1520 i Aachen. Gift 1515 med XV:14350. Erhielt 1515 als

Mitgift ein Haus in Aachen. (Barn XIV:7175, Far XVI:28697, Mor

XVI:28698).

XV:14350 fmmmfffffffmmfm

Katharina von der Heggen (8:5). Född ca 1491 i Jülich. Död 1520

i Aachen (AL Hutten). Gift 1515 med XV:14349. Erhielt 1515 eine

Mitgift. (Barn XIV:7175, Far XVI:28699, Mor XVI:28700).

XV:14351 fmmmfffffffmmmf

Heinrich Vetgen von Heimbach (8:6). Född ,der Ort wahrsch., ca

1475 i Niederzier. Död vor 1531 i Hambach (AL Hutten). Gift med

XV:14352. Schultheiss von Niederzier, 1520 Burggraf in Hambach.

(Barn XIV:7176, Far XVI:28701).

XV:14352 fmmmfffffffmmmm

Ida von Hochsteden (8:7). Född ca 1490 - 1495 i Hambach (AL

Hutten). Död ca 1544 - 1552. Gift med XV:14351. Schultheiss und

Schöffen von Hambach bezeugen 1552, dass sie "von rechtem Adel

gewesen". (Barn XIV:7176, Far XVI:28703, Mor XVI:28704).

XV:14363 fmmmffffffmmfmf

Pierre Buirette (7:538). Gift med XV:14364. Seine Familie wird

in den Seyffertschen Stammtafeln genannt und viele Generationen

zurück angegeben. (Barn XIV:7182).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 198

XV:14364 fmmmffffffmmfmm

Marie d'Andrien (7:539). Gift med XV:14363. (Barn XIV:7182).

XV:14365 fmmmffffffmmmff

Servatius von Cöllen (7:540). Född 1512 i Aachen (ALU 1389). Död

1579 i Aachen. Gift med XV:14366. Mitglied Grosser Rat 1560.

(Barn XIV:7183, Far XVI:28729).

XV:14366 fmmmffffffmmmfm

Anna von Berg (7:541). Gift med XV:14365. Mutter von neun

Kindern. (Barn XIV:7183).

XV:14367 fmmmffffffmmmmf

Lambrecht Neuten (7:542). Född 1503 i Aachen (ALU 1389). Död vor

1539 i Aachen. Gift med XV:14368. Bürger zu Aachen. (Barn

XIV:7184).

XV:14368 fmmmffffffmmmmm

Berbgen Hagen (7:543). Född ca 1480 (ALU 1389). Död i Aachen.

Gift med XV:14367. (Barn XIV:7184, Far XVI:28735, Mor

XVI:28736).

XV:14401 fmmmffffmffffff

Goert Lynen (7:576). Född ca 1470 i Aachen (ALU 1389). Död 1536

i Aachen. Gift med XV:14402. Bürger in Aachen. (Barn XIV:7201,

Far XVI:28801).

XV:14402 fmmmffffmfffffm

X. X. (7:577). Död nach 1536. Gift med XV:14401. Sie hatte drei

überlebende Söhne. (Barn XIV:7201).

XV:14403 fmmmffffmffffmf

Labrecht (7:578). Er war in Dinant ansässig. (Barn XIV:7202).

XV:14413 fmmmffffmffmmff

Peter Beck (7:588). Född ca 1465 i Aachen (AL Wentz). Död vor

1552 i Aachen (ALU 1389). Gift med XV:14414. Bürger in Aachen.

Er gehörte zu den ersten Bekennern des neuen Glaubens in Aachen.

(Barn XIV:7207, Far XVI:28825).

XV:14414 fmmmffffmffmmfm

Katharina (7:589). Död nach 1551 (ALU 1389). Gift med XV:14413.

Mutter von sieben überlebenden Kindern. (Barn XIV:7207).

XV:14421 fmmmffffmfmfmff

Balduin von Kettenis (7:596). Född ca 1475 i Aachen (ALU 1389).

Död vor 1557. Gift in erster Ehe ca 1500 med XV:14422. Er

vermählte sich später mit Maria Bertrams. Fleischhauer. (Barn

XIV:7211, Far XVI:28841, Mor XVI:28842).

XV:14422 fmmmffffmfmfmfm

Barbgen (7:597). Död zwischen 1514 und 1525. Gift ca 1500 med

XV:14421. (Barn XIV:7211).

XV:14429 fmmmffffmfmmmff

Johann Bertolf (7:604). gen. von Hergenrath. Född 1466 i Aachen

(ALU 1389). Död 1536 i Aachen. Gift ca 1500 med XV:14430. Bürger

in Aachen 1488. (Barn XIV:7215, Far XVI:28857).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 199

XV:14430 fmmmffffmfmmmfm

Johanna Proest (7:605). Född zwischen 1480 und 1485 i Aachen

(ALU 1389). Gift ca 1500 med XV:14429. Mutter von vier

überlebenden Kindern. (Barn XIV:7215, Far XVI:28859, Mor

XVI:28860).

XV:14431 fmmmffffmfmmmmf

Gerhard Pail (7:606). Född 1482 i Aachen (ALU 1389). Död nach

1540 i Aachen. Gift in erster Ehe zwischen 1505 und 1515 med

XV:14432. Er vermählte sich später mit Margarete von Kelmis.

Baumeister 1539 in Aachen. (Barn XIV:7216, Far XVI:28861, Mor

XVI:28862).

XV:14432 fmmmffffmfmmmmm

Anna Bormans (7:607). Född ca 1490 i Aachen (ALU 1389). Död i

Aachen. Gift zwischen 1505 und 1515 med XV:14431. Mutter von

drei Kindern. (Barn XIV:7216, Far XVI:28863).

XV:14433 fmmmffffmmfffff

Wilhelm Prym (7:608). Född 1443 i Aachen (ALU 1389). Död nach

1496 i Aachen. Urkundlich in Aachen zwischen 1469 und 1496

nachzuweisen. (Barn XIV:7217, Far XVI:28865, Mor XVI:28866).

XV:14441 fmmmffffmmfmfff

Nikolaus von Thenen (7:616). Född ca 1485 i Aachen. Död 1542 i

Aachen (ALU 1389). Gift in zweiter Ehe med XV:14442. Er war in

erster Ehe mit Maria Priem verheiratet. Färber und Ratsherr in

Aachen. (Barn XIV:7221, Far XVI:28881, Mor XVI:28882).

XV:14442 fmmmffffmmfmffm

Maria Fybus (7:617). Född ca 1490 i Aachen (ALU 1389). Död 1572

i Aachen. Gift med XV:14441. (Barn XIV:7221, Far XVI:28883, Mor

XVI:28884).

XV:14443 fmmmffffmmfmfmf

Severin Scheiffer (7:618). Född ca 1470 i Aachen (ALU 1389). Död

1527 i Aachen (AL Wentz). Seine erste Frau ist unbekannt. Später

vermählte er sich mit Junke von der Maren. Schöffe und Ratsherr

in Aachen. (Barn XIV:7222, Far XVI:28885, Mor XVI:28886).

XV:14461 fmmmffffmmmmmff

Hein Hoesch (7:636). Född ca 1475 i Kettenis (ALU 1389). Död

27/3 1552 i Kettenis. Gift in zweiter Ehe ca 1518 i Kettenis med

XV:14462. Er war früher mit Mechtildis von Walhorn verheiratet.

Gutsbesitzer zu Kettenis bei Aachen (Barn XIV:7231, Far

XVI:28921, Mor XVI:28922).

XV:14462 fmmmffffmmmmmfm

Eva von der Hardt (7:637). Född zwischen 1490 und 1500. Död 1558

i Kettenis (ALU 1389). Gift ca 1518 i Kettenis med XV:14461.

Mutter von acht überlebenden Kindern. (Barn XIV:7231, Far

XVI:28923, Mor XVI:28924).

XV:14463 fmmmffffmmmmmmf

Hermann Bertolf (7:302). (Barn XIV:7232). Anförlust, se

XIV:7215.

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 200

XV:14464 fmmmffffmmmmmmm

Barbara Pail (7:303). (Barn XIV:7232). Anförlust, se XIV:7216.

XV:14529 fmmmfffmmffffff

Jan Schleicher (7:293). Född i Aachen (A.u.E. I S.98). Död nach

1516 i Aachen. Ratsherr in Aachen 1515. (Barn XIV:7265, Far

XVI:29057).

XV:14531 fmmmfffmmffffmf

Servatius von Cöllen (7:532). Född 1480 i Aachen (ALU 1389). Er

und sein Sohn Georg wurden zu Mainz beraubt. (Barn XIV:7266).

XV:14553 fmmmfffmmfmmfff

Christoffel Pillera (8:950). Gift med XV:14554. (Barn XIV:7277).

XV:14554 fmmmfffmmfmmffm

Katharina Plymacher (8:951). Gift med XV:14553. (Barn XIV:7277).

XV:14557 fmmmfffmmfmmmff

Gilles von der Chamen (7:732). Död 1529 i Aachen (A. u E. I

S.98). Gift ca 1510 med XV:14558. Kupfermeister und Ratsherr zu

Aachen. (Barn XIV:7279, Far XVI:29113, Mor XVI:29114).

XV:14558 fmmmfffmmfmmmfm

Katharina von Bree (7:733). Död nach 1549 i Aachen (AL Kulbach).

Gift ca 1510 med XV:14557. Mutter von vier Kindern. Schwester

des Schöffen Jakob von Bree (AL Wentz). (Barn XIV:7279, Far

XVI:29115).

XV:14559 fmmmfffmmfmmmmf

Matheis von der Banck (8:952). Född ca zwischen 1490 und 1495

(AL Kulbach). Död ca 1584. Gift med XV:14560. Kupfermeister zu

Aachen 1559. (Barn XIV:7280, Far XVI:29117).

XV:14560 fmmmfffmmfmmmmm

Anna von Namen (8:953). Gift med XV:14559. (Barn XIV:7280).

XV:14561 fmmmfffmmmfffff

Johann de Blanche (7:790). Gift med XV:14562. Ritter, Kammerherr

am Hofe Kaiser Karl V zu Brüssel (Barn XIV:7281, Far XVI:29121,

Mor XVI:29122).

XV:14562 fmmmfffmmmffffm

Maria Raquet de Thalen (7:791). Gift med XV:14561. Mutter von

fünf Kindern. (Barn XIV:7281).

XV:14571 fmmmfffmmmfmfmf

Jacob König (7:826). Död nach 1544 i Düren (AL Wentz). Gift ca

1536 med XV:14572. Richter in Düren 1535. (Barn XIV:7286).

XV:14572 fmmmfffmmmfmfmm

Sophia Vollers (7:827). gen. von Merzenich. Född ca 1505 (AL

Blömer). Död nach 1574 i Düren. Gift in zweiter Ehe ca 1536 med

XV:14571. Sie hatte 1525 einen Ehevertrag mit Arnold Kempen.

(Barn XIV:7286, Far XVI:29143, Mor XVI:29144).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 201

XV:14573 fmmmfffmmmfmmff

Johann von Wachtendonck (7:828). Född ca 1499 (AL Wentz). Död ca

1533 (A. u E. I S.384). Gift 1546 med XV:14574. Kurkölnischer

Marschall. (Barn XIV:7287, Far XVI:29145, Mor XVI:29146).

XV:14574 fmmmfffmmmfmmfm

Franziska Quadt vom Buschfeld (7:829). Död nach 1563 (AL Wentz).

Gift 1546 med XV:14573. Mutter von sechs Kindern. (Barn

XIV:7287, Far XVI:29147, Mor XVI:29148).

XV:14575 fmmmfffmmmfmmmf

Philipp Thielen (7:830). Född ca 1520. Död nach 1567 i Aachen

(A. u E. I S.384). Gift ca 1545 med XV:14576. Kupfermeister in

Aachen. (Barn XIV:7288, Far XVI:29149, Mor XVI:29150).

XV:14576 fmmmfffmmmfmmmm

Marie Ruland (7:831). Född ca 1523 i Aachen (A. u E. I S.384).

Död nach 1567 i Aachen. Gift ca 1545 med XV:14575. (Barn

XIV:7288, Far XVI:29151, Mor XVI:29152).

XV:14577 fmmmfffmmmmffff

Paulus Lers (7:754). Död ca 1550 i Aachen (AL Wentz N:o

12592,DGB 17 S.278). (Barn XIV:7289).

XV:14579 fmmmfffmmmmffmf

Bartholomäus Welters (7:752). Född i Burtscheid (AL Wentz N:o

12594). Verzog 1545 nach Aachen. (Barn XIV:7290).

XV:14585 fmmmfffmmmmmfff

Joist von Beeck (7:760). Död vor 1527 i Aachen (AL Wentz N:o

12600). Gift med XV:14586. Bürger und Brauer in Aachen. (Barn

XIV:7293).

XV:14586 fmmmfffmmmmmffm

Barbara Bleyenheuft (7:761). Gift med XV:14585. Sie ging nach

dem Tod ihres Mannes 1527 in ein Kloster zu Köln. (Barn

XIV:7293).

XV:14587 fmmmfffmmmmmfmf

Gilles Amya (7:762). Född 1493 i Aachen (AL Wentz N:o 12602).

Död 1564 i Aachen (Volckmar Taf.26). Gift med XV:14588.

Kupfermeister zu Aachen. (Barn XIV:7294, Far XVI:29173).

XV:14588 fmmmfffmmmmmfmm

Margarethe von der Sassen (7:763). Född 1500 i Aachen (AL Wentz

N:o 12603). Gift med XV:14587. Mutter von sechs Kindern. (Barn

XIV:7294, Far XVI:29175).

XV:14589 fmmmfffmmmmmmff

Emond Düppengiesser (7:764). Född i Aachen (AL Wentz N:o 12604).

Död i Aachen. Gift med XV:14590. Kupfermeister und Bürger zu

Aachen. (Barn XIV:7295, Far XVI:29177, Mor XVI:29178).

XV:14590 fmmmfffmmmmmmfm

Elsgen (7:765). Gift med XV:14589. (Barn XIV:7295).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 202

XV:14591 fmmmfffmmmmmmmf

Gerhard Vercken (7:766). Född vor 1502 i Roermonde (Volckmar

Taf.28). Död vor 1552 i Aachen. Gift med XV:14592. Bürger und

Ratsherr in Aachen. (Barn XIV:7296, Far XVI:29181, Mor

XVI:29182).

XV:14592 fmmmfffmmmmmmmm

Maria Bestolz (7:767). Gift med XV:14591. Mutter von neun

Kindern. Verkaufte 1533 ihren ererbten Anteil an ihre Schwester

Barbara. (Barn XIV:7296, Far XVI:29183, Mor XVI:29184).

XV:14689 fmmmffmfmmfffff

Adolph Steingens (7:864). Död i Köln (A. u E. I S.96). Gift vor

1519 med XV:14690. Patrizier in Köln. (Barn XIV:7345).

XV:14690 fmmmffmfmmffffm

Maria von Lohausen (7:865). Gift vor 1519 med XV:14689. (Barn

XIV:7345).

XV:14691 fmmmffmfmmfffmf

Erwin Hirtzbach (7:866). Gift med XV:14692. (Barn XIV:7346).

XV:14692 fmmmffmfmmfffmm

Mechtildis Greuters (7:867). Gift med XV:14691. (Barn XIV:7346).

XV:14705 fmmmffmfmmmffff

Gerhard von Meegen (7:880). Född 1516 i Düsseldorf (A. u E. I

S.96). Död 3/9 1579 i Düsseldorf. Gift vor 1545 med XV:14706.

(Barn XIV:7353, Far XVI:29409, Mor XVI:29410).

XV:14706 fmmmffmfmmmfffm

Elisabeth Steingens (7:881). Född ca 1520 i Köln (A. u E. I

S.96). Död 19/7 1565 i Düsseldorf. Gift vor 1545 med XV:14705.

(Barn XIV:7353, Far XVI:29411, Mor XVI:29412).

XV:14707 fmmmffmfmmmffmf

Arnold von der Ark (7:882). Gift med XV:14708. Er war 1587 zu

Grevenbroich. (Barn XIV:7354, Far XVI:29413, Mor XVI:29414).

XV:14708 fmmmffmfmmmffmm

Anna de Put (7:883). Gift med XV:14707. (Barn XIV:7354, Far

XVI:29415, Mor XVI:29416).

XV:14709 fmmmffmfmmmfmff

Franz von Haestein (7:884). Gift med XV:14710. (Barn XIV:7355,

Far XVI:29417, Mor XVI:29418).

XV:14710 fmmmffmfmmmfmfm

Wilhelmine von Gressenich (7:885). Gift med XV:14709. (Barn

XIV:7355, Far XVI:29419, Mor XVI:29420).

XV:14713 fmmmffmfmmmmfff

Peter Pallandt (7:888). Född i Linnich (A. u E. I S.97). Död ca

1575 i Erkelenz. Gift in erster Ehe med XV:14714. Er vermählte

sich später mit Anna Surlet. Schöffe zu Linnich. (Barn XIV:7357,

Far XVI:29425, Mor XVI:29426).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 203

XV:14714 fmmmffmfmmmmffm

Agnes Venedey (7:889). Född i Erkelenz (A. u E. I S.97). Död i

Erkelenz. Gift i Erkelenz med XV:14713. (Barn XIV:7357, Far

XVI:29427, Mor XVI:29428).

XV:14717 fmmmffmfmmmmmff

Johann Spiegel (7:892). Född i Erkelenz (A. u E. I S.97). Död

1578 i Erkelenz. Gift i Erkelenz med XV:14718. Vogt zu Erkelenz.

(Barn XIV:7359, Far XVI:29433, Mor XVI:29434).

XV:14718 fmmmffmfmmmmmfm

Wilhelma Boenen (7:893). Född i Erkelenz (A. u E. I S.97). Död

17/9 1579 i Erkelenz. Gift i Erkelenz med XV:14717. (Barn

XIV:7359, Far XVI:29435).

XV:14819 fmmmffmmmmfffmf

Johann Bertolf (7:604). (Barn XIV:7410). Anförlust, se XV:14429.

XV:14820 fmmmffmmmmfffmm

Johanna Proest (7:605). (Barn XIV:7410). Anförlust, se XV:14430.

XV:15011 fmmmfmfmfmfffmf

Hermann Court (8:806). Född ca 1480 i Merken (Beitr. zur Gesch.

... S.76). Gift med XV:15012. Antoniter-Halfe. Er zog mit seiner

Frau nach Bauweiler. (Barn XIV:7506).

XV:15012 fmmmfmfmfmfffmm

Greitgen (8:807). Död im Wochenbett (Beitr.zur ... S.76). Gift

med XV:15011. Mutter von 25 Kindern. (Barn XIV:7506).

XV:21883 mfmfmfmfmmmmfmf

Klaus Fleming (4:600). Död efter 1427 (Elg.II,733). Begraven i

Stockholm (Carpelan II,355). Gift med XV:21884. Riddare och

konung Eriks av Pommern råd och lagman. (Barn XIV:10942, Far

XVI:43765, Mor XVI:43766).

XV:21884 mfmfmfmfmmmmfmm

Cecilia (4:601). Gift med XV:21883. (Elg.II,733). (Barn

XIV:10942).

XV:21885 mfmfmfmfmmmmmff

Jöns Larsson (1:793). Rengonpoika. Död efter 1436 (ÄSF s.132).

Gift med XV:21886. Borgare i Åbo,nämnd 1415-1436. (Barn

XIV:10943).

XV:21886 mfmfmfmfmmmmmfm

Johanna Bengtsdotter (1:794). Död efter 1466 (ÄSF s.132). Gift i

första giftet med XV:21885. Hon blev omgift med Henrik

Görtzhagen och i tredje gifte med Henrik Tavast. (Barn

XIV:10943, Far XVI:43771, Mor XVI:43772).

XV:21887 mfmfmfmfmmmmmmf

Gödeke Fincke (1:450). Död före 1467 (Ramsay s.109). Gift med

XV:21888. (Anthoni s.198). Jordägare i Rimito sn 1442. (Barn

XIV:10944, Far XVI:43773, Mor XVI:43774).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 204

XV:21888 mfmfmfmfmmmmmmm

Katarina Tawast (1:451). Död före 1480 (Ramsay s.109). Gift med

XV:21887. (Barn XIV:10944, Far XVI:43775).

XV:22593 mfmmffffmffffff

Filpus Jönsson (3:64). Död före 14/10 1466 (Carpelan III s.555).

Gift med XV:22594. Väpnare. Ägde 1437 Storby på Luonnonmaa ö vid

Nådendal. (Barn XIV:11297).

XV:22594 mfmmffffmfffffm

Margit Pedersdotter Danske (3:65). Död före 1490 (Carpelan III

s.555). Gift med XV:22593. Gav sitt fädernegods Kuuslahti i

Masku till Nådendals kloster. (Barn XIV:11297, Far XVI:45187).

XV:22609 mfmmffffmfmffff

Erland Andersson (3:80). till Kärkis i Sagu sn. Död efter 1517

(Elg.V,14). Gift med XV:22610. Väpnare. (Barn XIV:11305, Far

XVI:45217, Mor XVI:45218).

XV:22610 mfmmffffmfmfffm

Margareta (3:81). Gift med XV:22609. Nämnd 1488. (Elg.V,14).

(Barn XIV:11305).

XV:22611 mfmmffffmfmffmf

Olof Jakobsson (3:82). till Bollstad i Ingå sn. Död tidigast

1513 (Ramsay s.440). (Barn XIV:11306, Far XVI:45221, Mor

XVI:45222).

XV:22619 mfmmffffmfmmfmf

Erik Bertilsson (3:90). Död före 1567 (Elg.III,70). Gift med

XV:22620. Landssyneman i Pojo sn 1536. (Barn XIV:11310, Far

XVI:45237).

XV:22620 mfmmffffmfmmfmm

Anna Grelsdotter (3:91). Gift med XV:22619. (Elg.III,70). (Barn

XIV:11310, Far XVI:45239, Mor XVI:45240).

XV:22630 mfmmffffmmffmfm

Katarina (3:101). Död efter 1469 (Ramsay s.230). (Genos 1968

s.48). (Barn XIV:11315).

XV:22631 mfmmffffmmffmmf

Nils Olofsson (3:102). i Särkilax. Död efter 1449 (ÄSF s.200).

Gift med XV:22632. Riksråd 1435 och 1439. (Barn XIV:11316, Far

XVI:45261).

XV:22632 mfmmffffmmffmmm

Elin Nilsdotter (3:103). Död senast 1468 (ÄSF s.201). Gift med

XV:22631. (Barn XIV:11316, Far XVI:45263).

XV:22635 mfmmffffmmfmfmf

Erik Abjörnsson (3:106). (pil över sparre). Gift med XV:22636.

Väpnare, nämnd 1479. Svensk inflyttare. (Anthoni

s.198,208;Carpelan II s.92;Ramsay s.474). (Barn XIV:11318).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 205

XV:22636 mfmmffffmmfmfmm

Margit Jönsdotter Tawast (3:107). Död efter 1479 (Ramsay s.474).

Gift med XV:22635. (Carpelan II s.92). (Barn XIV:11318, Far

XVI:45271, Mor XVI:45272).

XV:22639 mfmmffffmmfmmmf

Erik Botvidsson (4:144). (Barn XIV:11320). Anförlust, se

XIV:4497.

XV:22640 mfmmffffmmfmmmm

Karin Olofsdotter (4:145). (Barn XIV:11320). Anförlust, se

XIV:4498.

XV:27521 mmfmfmmmfffffff

Henrik von Gröninger (3:936). Gift med XV:27522. Geheimeråd hos

fursten av Brieg i Schlesien (Elg.III,202). (Barn XIV:13761).

XV:27522 mmfmfmmmffffffm

Elisabet von Pleckenberg (3:937). Gift med XV:27521.

(Elg.III,202). (Barn XIV:13761).

XV:27537 mmfmfmmmffmffff

Olof Dufva (4:568). Gift med XV:27538. Fick frälsebrev 17.5.1413

i Vadstena. (Elg.II,330;Ramsay s.87). (Barn XIV:13769, Far

XVI:55073).

XV:27538 mmfmfmmmffmfffm

Kerstin Stoltefoth (4:569). Gift med XV:27537. Halvsyster till

Helvik Stoltefoth, som dog 1419. (Genos 1980 s.81;Anthoni s.123

etc). Helvik synes vara infödd. En tysk släkt med samma namn

förekommer tidigt i Lübeck och i Kumo dog 1345 en Arnold

Stoltefoth. (Barn XIV:13769).

XV:27539 mmfmfmmmffmffmf

Henrik Persson (4:570). till Dönsby. Gift med XV:27540. Han kan

ha varit släkt med Peder Danske. Jämför Anthoni s.335. (Barn

XIV:13770).

XV:27540 mmfmfmmmffmffmm

Anna Persdotter (4:571). till Veiby. Gift med XV:27539.

(Elg.II,330). (Barn XIV:13770).

XV:27549 mmfmfmmmffmmmff

Olof Assersson (3:942). Nämnes 1431 i Hauho. (Anthoni s.116).

(Barn XIV:13775, Far XVI:55097, Mor XVI:55098).

XV:27777 mmfmmffmfffffff

William Udny (3:532). of that Ilk. Död före 1/10 1498 (Genos

1973 s.67). Gift med XV:27778. Tillsatte 1457 en kaplan i Udny

församling. (Barn XIV:13889, Far XVI:55553).

XV:27778 mmfmmffmffffffm

Christina Kintore (3:533). Gift med XV:27777. The Scots Peerage,

v. 240-255 måste ännu ses. (Barn XIV:13889).

AL P.Ebeling (stånd 24.10.90) Sida 206

XV:28353 mmfmmmfmmffffff

Lars Persson (3:595). Nämnes i Korkkulla i Kyrkslätt sn

1540-1547 (Ramsay s.177). (Barn XIV:14177).

XV:28665 mmfmmmmmmmmmfff

Philpus (3:414). Släktgrenens stamfar, sannolikt hemma i

Helsinge sn. (Barn XIV:14333).