Generationerna I-X

Generationerna XI-XV

Generationerna XVI och uppåt

Denna del innehåller både person- och ortsregister för antavlan.

personregister Sida 305

, Abeluna Mårtensdotter (3:561) . . . . . . . . . . . . . 149

, Abrahamus Nicolai (32:56) . . . . . . . . . . . . . . . 127

, Adelheid (7:443) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

, Adelheid (7:557) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

, Adelheid (8:437) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

, Adelheid (8:880) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

, Adelheid (9:899) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

, Agnes (1:353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

, Agnes (32:167) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

, Agnes (8:67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

, Agnes Markusdotter (1:768) . . . . . . . . . . . . . . 97

, Agnes Olovsdotter (1:177) . . . . . . . . . . . . . . . 66

, Agneta Henriksdotter (1:948) . . . . . . . . . . . . . 43

, Agneta Mattsdotter (1:963) . . . . . . . . . . . . . . 66

, Albero cum buoza (8:642) . . . . . . . . . . . . . . . 299

, Aleke (6:923) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

, Aleydis (7:275) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

, Alverade (34:337) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

, Anders (1:933) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

, Anders (3:547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

, Anders (4:152) . . . . . . . . . . . . . . . . 178 180 234

, Anders Andersson (3:772) . . . . . . . . . . . . . . . 105

, Anders Assersson (4:282) . . . . . . . . . . . . . . . 194

, Anders Eriksson (3:411) . . . . . . . . . . . . . . . . 173

, Anders Henriksson (3:160) . . . . . . . . . . . . . . . 220

, Anders Nikolai (3:777) . . . . . . . . . . . . . . . . 139

, Anders Persson (36:17) . . . . . . . . . . . . . . . . 193

, Anders Samuelsson (1:756) . . . . . . . . . . . . . . . 56

, Andreas Johannis (1:939) . . . . . . . . . . . . . . . 155

, Andreas Petri (3:634) . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

, Anna (1:559) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

, Anna (1:867) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

, Anna (1:936) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

, Anna (32:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

, Anna (33:903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

, Anna (3:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

, Anna (3:579) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

, Anna (7:531) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

, Anna (7:638) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

, Anna Andersdotter (2:839) . . . . . . . . . . . . . . . 121

, Anna Andersdotter (3:543) . . . . . . . . . . . . . . . 84

, Anna Arvidsdotter (4:185) . . . . . . . . . . . . . . . 179

, Anna Danielsdotter (1:631) . . . . . . . . . . . . . . 130

, Anna Erici (1:111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

, Anna Ericksdotter (1:299) . . . . . . . . . . . . . . . 18

, Anna Ericsdotter (1:752) . . . . . . . . . . . . . . . 82

, Anna Eriksdotter (2:311) . . . . . . . . . . . . . . . 159

, Anna Eriksdotter (2:425) . . . . . . . . . . . . . . . 88

, Anna Grelsdotter (3:91) . . . . . . . . . . . . . . . . 204

, Anna Gudmundsdotter (1:932) . . . . . . . . . . . . . . 65

, Anna Gudmundsdotter (3:929) . . . . . . . . . . . . . . 149

, Anna Göransdotter (4:39) . . . . . . . . . . . . . . . 136

, Anna Johansdotter (2:75) . . . . . . . . . . . . . . . 99

, Anna Johansdotter (3:523) . . . . . . . . . . . . . . . 84

, Anna Larsdotter (2:793) . . . . . . . . . . . . . . 87 120

, Anna Larsdotter (3:592) . . . . . . . . . . . . . . . . 150

, Anna Mickelsdotter (3:13) . . . . . . . . . . . . . . . 147

, Anna Pedersdotter (1:313) . . . . . . . . . . . . . . . 94

, Anna Persdotter (4:571) . . . . . . . . . . . . . . . . 205

, Anna Petersdotter (3:505) . . . . . . . . . . . . . . . 115

personregister Sida 306

, Anna Samuelsdotter (1:577) . . . . . . . . . . . . . . 30

, Anna Sigfridsdotter (1:311) . . . . . . . . . . . . . . 146

, Anna Sigfridsdotter (1:549) . . . . . . . . . . . . . . 27

, Anna Simonsdotter (1:996) . . . . . . . . . . . . . . . 15

, Anna Simonsdotter (32:209) . . . . . . . . . . . . . . 128

, Anna Thomasdotter (1:593) . . . . . . . . . . . . . . . 31

, Anundus Marci (3:816) . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

, Apollonius (8:864) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

, Arvid Andersson (3:664) . . . . . . . . . . . . . . . . 139

, Arvid Eriksson (4:72) . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

, Arvid Johansson (1:514) . . . . . . . . . . . . . . . . 80

, Arvid Olofsson (3:941) . . . . . . . . . . . . . . 189 195

, Asser Torstensson (4:564) . . . . . . . . . . . . . 210 221

, Baetzgen (7:601) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

, Barbgen (7:597) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

, Bartholdus Johannis (3:570) . . . . . . . . . . . . . . 172

, Beata Eriksdotter (3:53) . . . . . . . . . . . . . . . 188

, Benedicta Sunesdotter (37:139) . . . . . . . . . . . . 278

, Benedictus Erici (3:824) . . . . . . . . . . . . . . . 103

, Benedictus Laurentii (3:549) . . . . . . . . . . . . . 117

, Bengt Arvidsson (3:632) . . . . . . . . . . . . . . . . 105

, Bengt Bengtsson (3:616) . . . . . . . . . . . . . . . . 74

, Bengt Bosson (37:60) . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

, Bengt Jönsson (3:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

, Bengt Larsson (4:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

, Bengt Larsson (4:919) . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

, Bengt Magnusson (37:280) . . . . . . . . . . . . . . . 283

, Bengt Magnusson (37:70) . . . . . . . . . . . . . . . . 271

, Bengt Stensson (37:2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

, Bengta Mårtensdotter (5:801) . . . . . . . . . . . . . 151

, Benkt Lydekason (4:560) . . . . . . . . . . . . . . 209 219

, Bertil Eriksson (3:180) . . . . . . . . . . . . . . . . 220

, Bertradis (8:391) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

, Bilgen (8:161) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

, Bilgen (8:81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

, Birger Håkansson (37:50) . . . . . . . . . . . . . . . 264

, Birger Jarl (37:216) . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

, Birger Karlsson (37:20) . . . . . . . . . . . . . . . . 256

, Birger Larsson (3:724) . . . . . . . . . . . . . . 138 170

, Birgitta (36:29) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

, Birgitta Finvidsdotter (37:13) . . . . . . . . . . . . 249

, Birgitta Jakobsdotter (4:17) . . . . . . . . . . . . . 101

, Birgitta Nilsdotter (3:657) . . . . . . . . . . . . . . 107

, Blithilde (8:650) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

, Blithildis (8:545) . . . . . . . . . . . . . . . . 295 298

, Blithildis (8:587) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

, Blithildis (8:631) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

, Blithildis (8:643) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

, Blithildis (8:77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

, Blithold (8:688) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

, Bo (37:120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

, Bo Bosson (37:8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

, Bo Niklisson (37:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

, Botvid Bengtsson (4:288) . . . . . . . . . . . . . . . 194

, Brigitta (3:897) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

, Brigitta Jakobsdotter (3:891) . . . . . . . . . . . . . 55

, Brita (1:934) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

, Brita (3:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

, Brita Andersdotter (1:871) . . . . . . . . . . . . . . 54

, Brita Björnsdotter (3:406) . . . . . . . . . . . . . . 118

personregister Sida 307

, Brita Eriksdotter (1:809) . . . . . . . . . . . . . . . 45

, Brita Hansdotter (1:273) . . . . . . . . . . . . . . . 15

, Brita Hansdotter (3:901) . . . . . . . . . . . . . . . 47

, Brita Hindersdotter (1:595) . . . . . . . . . . . . . . 31

, Brita Jakobsdotter (1:405) . . . . . . . . . . . . . . 49

, Brita Jakobsdotter (1:766) . . . . . . . . . . . . . . 68

, Brita Mattsdotter (1:205) . . . . . . . . . . . . . . . 148

, Brita Olofsdotter (3:863) . . . . . . . . . . . . . . . 138

, Brita Rötkersdotter (4:153) . . . . . . . . . . 179 180 234

, Brita Sigfridsdotter (1:597) . . . . . . . . . . . . . 31

, Bruno (8:554) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295 298

, Börge Olofsson (3:828) . . . . . . . . . . . . . . . . 103

, Börje Pehrsson (3:862) . . . . . . . . . . . . . . . . 138

, Carin Bengtsdotter (1:629) . . . . . . . . . . . . 130 147

, Carin Larsdotter (3:11) . . . . . . . . . . . . . . . . 147

, Carl Carlsson (3:626) . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

, Carl Joensson (3:652) . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

, Catarina Tomasdotter (2:881) . . . . . . . . . . . . . 123

, Catharina (1:517) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

, Catharina (33:811) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

, Cecilia (1:862) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

, Cecilia (4:601) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 238

, Cecilia (4:93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

, Cecilia (8:181) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

, Cecilia Andersdotter (5:1) . . . . . . . . . . . . . . 151

, Cecilia Engelbrektsdotter (4:203) . . . . . . . . . . . 180

, Cecilia Gudmundsdotter (4:107) . . . . . . . . . . . . 162

, Cecilia Jakobsdotter (4:815) . . . . . . . . . . . . . 211

, Cecilia Johansdotter (3:7) . . . . . . . . . . . . . . 113

, Cecilia Knutsdotter (37:137) . . . . . . . . . . . 278 283

, Cecilia Knutsdotter (37:17) . . . . . . . . . . . . . . 256

, Christer Lydiksson (2:880) . . . . . . . . . . . . . . 123

, Christiernus Jacobi (2:428) . . . . . . . . . . . . . . 88

, Christina (1:317) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

, Christina (4:603) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

, Christina (8:277) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

, Christina (8:307) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

, Christina Olofsdotter (2:177) . . . . . . . . . . . . . 135

, Christina Olofsdotter (3:41) . . . . . . . . . . . . . 188

, Christina Samuelsdotter (2:353) . . . . . . . . . . . . 160

, Christine (8:648) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

, Christine (9:69) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

, Claes Arvidsson (32:44) . . . . . . . . . . . . . . . . 126

, Claes Lindvedsson (2:911) . . . . . . . . . . . . . . . 173

, Clemet Jakobsson (1:870) . . . . . . . . . . . . . . . 54

, Cuniza (8:613) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

, Daniel (8:684) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

, Daniel Andreae (1:896) . . . . . . . . . . . . . . . . 68

, Daniel Jonsson (33:802) . . . . . . . . . . . . . . . . 156

, Dordi (1:929) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 157

, Drutgin (7:687) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

, Ekkehardus (8:659) . . . . . . . . . . . . . . . . 298 304

, Elin Bengtsdotter (3:713) . . . . . . . . . . . . . . . 104

, Elin Hansdotter (2:429) . . . . . . . . . . . . . . . . 88

, Elin Henriksdotter (4:45) . . . . . . . . . . . . . . . 136

, Elin Håkansdotter (4:918) . . . . . . . . . . . . . . . 238

, Elin Jönsdotter (4:295) . . . . . . . . . . . . . . . . 194

, Elin Klasdotter (4:75) . . . . . . . . . . . . . . . . 160

, Elin Månsdotter (3:545) . . . . . . . . . . . . . . . . 116

, Elin Nilsdotter (1:199) . . . . . . . . . . . . . . . . 146

personregister Sida 308

, Elin Nilsdotter (3:103) . . . . . . . . . . . . . . . . 204

, Elin Olofsdotter (3:351) . . . . . . . . . . . . . . . 163

, Elin Persdotter (1:515) . . . . . . . . . . . . . . . . 80

, Elin Svensdotter (3:775) . . . . . . . . . . . . . . . 105

, Elisabet (1:835) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

, Elisabet Hansdotter (2:967) . . . . . . . . . . . . 147 153

, Elisabet Henriksdotter (1:51) . . . . . . . . . . . . . 81

, Elisabet Jakobsdotter (3:617) . . . . . . . . . . . . . 75

, Elisabet Johansdotter (2:975) . . . . . . . . . . . . . 125

, Elisabet Jörensdotter (1:953) . . . . . . . . . . . . . 44

, Elisabet Matsdotter (2:971) . . . . . . . . . . . . . . 124

, Elisabet Mattsdotter (1:275) . . . . . . . . . . . . . 15

, Elisabet Mattsdotter (1:315) . . . . . . . . . . . . . 94

, Elisabeth (34:609) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

, Elisabeth (34:681) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

, Elisabeth (3:821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

, Elisabeth (7:612) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

, Elisabeth (8:389) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

, Elisabeth (8:425) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

, Elisabeth (8:639) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

, Elisabeth (8:663) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

, Elisabeth (8:667) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

, Elisabeth (8:907) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

, Elisabeth Thomasdotter (1:287) . . . . . . . . . . . . 65

, Elsa (1:185) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

, Elsa (1:197) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

, Elsa (1:885) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

, Elsa Jakobsdotter (1:193) . . . . . . . . . . . . . . . 146

, Elsgen (7:765) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

, Emfred Unosdotter (3:365) . . . . . . . . . . . . . . . 163

, Engel (7:361) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

, Engelbrekt Larsson (4:406) . . . . . . . . . . . . . . 196

, Engelradis (8:281) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

, Engilradis (8:690) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

, Ericus Henrici (1:100) . . . . . . . . . . . . . . . . 113

, Ericus Jonae (3:848) . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

, Ericus Magnis (3:560) . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

, Erik Abjörnsson (3:106) . . . . . . . . . . . . . . . . 204

, Erik Andersson (1:815) . . . . . . . . . . . . . . . . 96

, Erik Andersson (3:766) . . . . . . . . . . . . 74 123 124

, Erik Arvidsson (4:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

, Erik Bertilsson (3:90) . . . . . . . . . . . . . . . . 204

, Erik Botvidsson (4:144) . . . . . . . . . . . . 178 195 205

, Erik Göransson (2:918) . . . . . . . . . . . . . . . . 152

, Erik Jönsson (3:360) . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

, Erik Larsson (3:594) . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

, Erik Mickelsson (3:588) . . . . . . . . . . . . . . . . 150

, Erik Philpusson (3:412) . . . . . . . . . . . . . . . . 189

, Erik Rasmusson (3:350) . . . . . . . . . . . . . . . . 163

, Erik Tomasson (3:516) . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

, Erik Torstensson (4:903) . . . . . . . . . . . . . . . 69

, Erland Andersson (3:80) . . . . . . . . . . . . . . . . 204

, Erlandus Gudmundi (3:818) . . . . . . . . . . . . . 102 103

, Eva (7:803) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 145

, Filip (37:136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 283

, Filip Finvidsson (37:110) . . . . . . . . . . . . . . . 272

, Filpus Jönsson (3:64) . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

, Fincke (1:452) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

, Finvid (37:220) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

, Finvid Nilsson (37:26) . . . . . . . . . . . . . . . . 256

personregister Sida 309

, Fordolf (8:689) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

, Franco (8:654) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

, Friderunis (8:676) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

, Gertrud (36:9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

, Gertrud (7:313) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

, Gertrud (8:629) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

, Gertrud Sigfridsdotter (4:91) . . . . . . . . . . . . . 161

, Gertrud Tomasdotter (3:519) . . . . . . . . . . . . . . 84

, Gertrudis (8:653) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

, Gertrudis (8:671) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

, Geva (7:681) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

, Gisela (8:658) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

, Gisela (9:771) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

, Godelive (8:625) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

, Godestu (8:865) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

, Gregers Birgersson (37:108) . . . . . . . . . . . . . . 272

, Greitgen (8:807) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

, Grels Jönsson (3:182) . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

, Greteke (6:921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

, Greteke (6:924) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

, Guderadis (8:279) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

, Gudmund (3:836) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

, Gudmund Larsson (3:938) . . . . . . . . . . . . . . 172 180

, Gullick Mickelsson (3:558) . . . . . . . . . . . . . . 149

, Gunborg Pauli (32:849) . . . . . . . . . . . . . . . . 174

, Gunther (8:626) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

, Gustaf Nilsson (3:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

, Göran Andersson (1:931) . . . . . . . . . . . . . . . . 64

, Göran Hansson (4:78) . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

, Hadewig (8:627) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

, Hadewigis (8:565) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

, Hans (1:196) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

, Hans Göransson (4:156) . . . . . . . . . . . . . . . . 179

, Hans Hansson (3:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

, Hans Jensen (3:377) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

, Hans Jonsson (2:146) . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

, Hans Larsson (3:578) . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

, Hans Persson (1:828) . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

, Hans Persson (3:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

, Hans Persson (3:4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

, Hans Vilkensson (1:396) . . . . . . . . . . . . . . . . 170

, Haqvinius Bartholdi (3:656) . . . . . . . . . . . . . . 107

, Harald Håkansson (37:28) . . . . . . . . . . . . . . . 257

, Hedwig (34:920) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

, Heinrich (8:649) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

, Helena (8:449) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

, Helena Johansdotter (3:355) . . . . . . . . . . . . . . 163

, Helena Mattsdotter (1:149) . . . . . . . . . . . . . . 10

, Helene (34:137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

, Hellenburgis (35:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

, Henricus Jacobi (4:90) . . . . . . . . . . . . . . . . 161

, Henricus Martini (1:102) . . . . . . . . . . . . . . . 114

, Henrik (1:560) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

, Henrik Andersson (3:320) . . . . . . . . . . . . . . . 233

, Henrik Erlandsson (3:40) . . . . . . . . . . . . . . . 188

, Henrik Henriksson (1:280) . . . . . . . . . . . . . . . 16

, Henrik Jönsson (3:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

, Henrik Nilsson (4:104) . . . . . . . . . . . . . . . . 162

, Henrik Olofsson (1:860) . . . . . . . . . . . . . . . . 112

, Henrik Olofsson (3:773) . . . . . . . . . . . . . . . . 162

personregister Sida 310

, Henrik Persson (4:570) . . . . . . . . . . . . . . . . 205

, Henrik Simonsson (1:148) . . . . . . . . . . . . . . . 10

, Hilla (7:688) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

, Hille (6:916) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

, Hilwich (7:937) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

, Hylleke (33:818) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

, Håkan Magnusson (37:12) . . . . . . . . . . . . . . . . 249

, Håkan Olofsson (1:747) . . . . . . . . . . . . . . . . 82

, Håkan Petersson (36:22) . . . . . . . . . . . . . . . . 177

, Ida (7:625) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

, Ida (8:646) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

, Inge (4:611) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

, Inge Ingesson (4:378) . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

, Ingeborg (3:849) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

, Ingeborg Bengtsdotter (4:621) . . . . . . . . . . . . . 211

, Ingeborg Karlsdotter (37:5) . . . . . . . . . . . . . . 239

, Ingeborg Larsdotter (3:697) . . . . . . . . . . . . . . 140

, Ingeborg Persdotter (2:289) . . . . . . . . . . . . . . 158

, Ingeborg Persdotter (36:5) . . . . . . . . . . . . . . 196

, Ingeborg Persdotter (3:755) . . . . . . . . . . . . . . 105

, Ingeborg Svantepolksdotter (37:69) . . . . . . . . . . 271

, Ingeborg Tunadotter (37:51) . . . . . . . . . . . . . . 265

, Ingegerd Filipsdotter (37:55) . . . . . . . . . . . . . 265

, Ingrid Eriksdotter (32:45) . . . . . . . . . . . . . . 126

, Ingrid Eriksdotter (3:557) . . . . . . . . . . . . . . 117

, Ingrid Klasdotter (4:149) . . . . . . . . . . . . . . . 178

, Irmengardis (8:633) . . . . . . . . . . . . . . . . 289 296

, Isaac Hansson (3:574) . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

, Jacob Johansson (1:596) . . . . . . . . . . . . . . . . 31

, Jacobus Mathiae (2:856) . . . . . . . . . . . . . . . . 122

, Jakob (4:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

, Jakob Andersson (2:782) . . . . . . . . . . . . . . . . 120

, Jakob Andersson (36:19) . . . . . . . . . . . . . . . . 209

, Jakob Jönsson (4:582) . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

, Jakob Olofsson (4:188) . . . . . . . . . . . . . . . . 226

, Jakob Pedersson (1:96) . . . . . . . . . . . . . . . . 112

, Jakob Valdemarsson (1:386) . . . . . . . . . . . . . . 170

, Jens Lorentsen (3:379) . . . . . . . . . . . . . . . . 212

, Jeppe Olofsson (3:164) . . . . . . . . . . . . . . . . 220

, Jesper (2:836) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

, Joen Eriksson (2:844) . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

, Johan (1:808) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

, Johan Börgesson (3:814) . . . . . . . . . . . . . . . . 73

, Johan Filipsson (37:68) . . . . . . . . . . . . . . . . 271

, Johan Jakobsson (3:537) . . . . . . . . . . . . . . . . 116

, Johan Olofsson (4:100) . . . . . . . . . . . . . . . . 161

, Johan Pehrsson (1:817) . . . . . . . . . . . . . . . . 96

, Johan Simonsson (1:592) . . . . . . . . . . . . . . . . 31

, Johanna (7:145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

, Johanna Bengtsdotter (1:794) . . . . . . . . . . . . . 203

, Johannes Bartholdi (3:568) . . . . . . . . . . . . . . 149

, Johannes Henrici (1:937) . . . . . . . . . . . . . . . 130

, Johannes Jonae (3:744) . . . . . . . . . . . . . . . . 74

, Johannes Laurentii (3:368) . . . . . . . . . . . . . . 163

, Johannes Laurentii (3:387) . . . . . . . . . . . . . . 164

, Jon Jonsson (3:833) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

, Jon Larsson (3:882) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

, Jon Torstensson (2:951) . . . . . . . . . . . . . . . . 152

, Jonas (3:896) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

, Jonas Månsson (3:504) . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

personregister Sida 311

, Jonas Simonis (3:692) . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

, Josephus Caspari (2:852) . . . . . . . . . . . . . . . 122

, Juditta Mårtensdotter (1:846) . . . . . . . . . . . . . 53

, Justine (8:137) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

, Jutta (8:219) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

, Jutta (8:457) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

, Jutta (8:863) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

, Jutta (9:159) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

, Jöns Andersson (4:576) . . . . . . . . . . . . . . 224 238

, Jöns Håkansson (4:402) . . . . . . . . . . . . . . . . 195

, Jöns Jönsson (1:798) . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

, Jöns Larsson (1:793) . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

, Jöns Persson (1:394) . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

, Jöran (3:353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

, Jöran Simonsson (1:402) . . . . . . . . . . . . . . . . 49

, Jörgen Povlsen (3:378) . . . . . . . . . . . . . . . . 196

, Jösse Olofsson (3:361) . . . . . . . . . . . . . . . . 246

, Karin (1:864) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

, Karin Bertelsdotter (1:889) . . . . . . . . . . . . . . 81

, Karin Danielsdotter (3:693) . . . . . . . . . . . . . . 139

, Karin Hansdotter (1:825) . . . . . . . . . . . . . . . 45

, Karin Henriksdotter (1:623) . . . . . . . . . . . . . . 170

, Karin Josefsdotter (1:770) . . . . . . . . . . . . . . 68

, Karin Klasdotter (4:589) . . . . . . . . . . . . . . . 210

, Karin Mikkelsdotter (2:427) . . . . . . . . . . . . . . 88

, Karin Olofsdotter (3:388) . . . . . . . . . . . . . . . 164

, Karin Olofsdotter (4:105) . . . . . . . . . . . . . . . 162

, Karin Olofsdotter (4:145) . . . . . . . . . . . 178 195 205

, Karin Samuelsdotter (1:297) . . . . . . . . . . . . . . 17

, Karin Thomasdotter (2:853) . . . . . . . . . . . . . . 122

, Karl Birgersson (37:10) . . . . . . . . . . . . . . . . 248

, Karl Tjelvason (37:222) . . . . . . . . . . . . . . . . 279

, Katarina (3:101) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

, Katarina Andersdotter (2:973) . . . . . . . . . . . . . 125

, Katarina Bengtsdotter (37:35) . . . . . . . . . . . . . 264

, Katarina Grelsdotter (3:912) . . . . . . . . . . . . . 71

, Katarina Henriksdotter (1:823) . . . . . . . . . . . . 45

, Katarina Johansdotter (36:23) . . . . . . . . . . . . . 178

, Katarina Magnusdotter (37:15) . . . . . . . . . . . . . 249

, Katarina Markusdotter (1:942) . . . . . . . . . . . . . 43

, Katarina Petri (1:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

, Katharina (7:299) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

, Katharina (7:537) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

, Katharina (7:589) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

, Katharina (7:725) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

, Katharina (7:942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

, Katharina (9:907) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

, Katheryne (34:177) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

, Kerstin Eriksdotter (3:649) . . . . . . . . . . . . . . 106

, Kerstin Mickelsdotter (32:211) . . . . . . . . . . . . 128

, Kerstin Månsdotter (4:311) . . . . . . . . . . . . . . 195

, Kerstin Nilsdotter (2:919) . . . . . . . . . . . . . . 152

, Kerstin Persdotter (36:32) . . . . . . . . . . . . . . 191

, Kirstin (4:604) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

, Kirstin Börjesdotter (3:831) . . . . . . . . . . . . . 103

, Kirstin Johansdotter (33:998) . . . . . . . . . . . . . 97

, Knut (4:562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

, Knut Eriksson (4:146) . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

, Knut Jonsson (37:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

, Kristin (3:165) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

personregister Sida 312

, Kristin Jörgensdotter (3:375) . . . . . . . . . . . . . 181

, Kristina (1:940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

, Kristina (37:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

, Kristina (4:917) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

, Kristina Hansdotter (1:777) . . . . . . . . . . . . . . 46

, Kristina Ingesdotter (4:189) . . . . . . . . . . . . . 226

, Kristina Jakobsdotter (4:291) . . . . . . . . . . . . . 194

, Kristina Jönsdotter (4:587) . . . . . . . . . . . . 225 234

, Kristina Laurentii (36:21) . . . . . . . . . . . . . . 177

, Kristina Magnusdotter (37:27) . . . . . . . . . . . . . 256

, Kristina Magnusdotter (37:3) . . . . . . . . . . . . . 226

, Kristina Olofsdotter (3:507) . . . . . . . . . . . . . 115

, Kunigunde (8:891) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

, Labrecht (7:578) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

, Lars (3:586) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 173

, Lars (3:761) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

, Lars (3:940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

, Lars Birgersson (1:458) . . . . . . . . . . . . . . . . 147

, Lars Hansson (3:22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

, Lars Jonsson (2:416) . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

, Lars Jönsson (4:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

, Lars Larsson (3:366) . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

, Lars Olofsson (1:950) . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

, Lars Pedersson (4:88) . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

, Lars Persson (3:595) . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

, Lars Ölfsson (4:921) . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

, Lasse (36:14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 212

, Lasse Lydekason (4:140) . . . . . . . . . . . . . . . . 178

, Laurens Niklasson (1:796) . . . . . . . . . . . . . . . 187

, Laurentius (2:955) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

, Laurentius Laurentii (4:908) . . . . . . . . . . . . . 175

, Laurentius Petri (2:948) . . . . . . . . . . . . . . . 190

, Laurentius Petri (36:26) . . . . . . . . . . . . . . . 194

, Laurentius Svenonis (3:370) . . . . . . . . . . . . . . 180

, Laurenz (7:290) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

, Lene (34:65) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

, Lidinvard Haraldsson (37:14) . . . . . . . . . . . . . 249

, Lindved Claesson (2:912) . . . . . . . . . . . . . . . 189

, Lisa (1:403) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

, Lisa Persdotter (3:357) . . . . . . . . . . . . . . . . 180

, Lucas Clemetsson (3:674) . . . . . . . . . . . . . . . 139

, Luckardis (8:859) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

, Lukardis (7:494) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

, Lutgardis (9:905) . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 245

, Lydeke (4:566) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 238

, Lydeke Bengtsson (4:280) . . . . . . . . . . . . . . . 194

, Lydik Larsson (4:70) . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

, Lyse (33:909) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

, Magdalena (34:273) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

, Magdalena (3:509) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

, Magdalena Eriksdotter (1:626) . . . . . . . . . . . . . 130

, Magnus (1:632) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

, Magnus Bengtsson (37:140) . . . . . . . . . . . . . . . 278

, Magnus Bengtsson (37:30) . . . . . . . . . . . . . . . 257

, Magnus Gregersson (37:54) . . . . . . . . . . . . . . . 265

, Magnus Håkansson (37:6) . . . . . . . . . . . . . . . . 239

, Magnus Marinason (37:24) . . . . . . . . . . . . . . . 256

, Magtildis (8:661) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

, Malin (2:857) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

, Malin Halvarsdotter (3:383) . . . . . . . . . . . . . . 181

personregister Sida 313

, Malin Larsdotter (3:559) . . . . . . . . . . . . . . . 149

, Malin Thomasdotter (3:511) . . . . . . . . . . . . . . 148

, Marey (7:729) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

, Margareta (1:289) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

, Margareta (1:705) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

, Margareta (36:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

, Margareta (36:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 212

, Margareta (37:7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

, Margareta (3:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

, Margareta (3:569) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

, Margareta (3:590) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

, Margareta (3:81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

, Margareta Eriksdotter (2:869) . . . . . . . . . . . . . 122

, Margareta Eriksdotter (3:745) . . . . . . . . . . . . . 74

, Margareta Eskilsdotter (3:517) . . . . . . . . . . . . 57

, Margareta Grelsdotter (1:916) . . . . . . . . . . . . . 42

, Margareta Hansdotter (36:900) . . . . . . . . . . . 163 177

, Margareta Jakobsdotter (1:103) . . . . . . . . . . . . 114

, Margareta Johansdotter (1:281) . . . . . . . . . . . . 16

, Margareta Jönsdotter (3:699) . . . . . . . . . . . . . 140

, Margareta Larsdotter (1:355) . . . . . . . . . . . . . 44

, Margareta Larsdotter (36:7) . . . . . . . . . . . . . . 196

, Margareta Larsdotter (3:916) . . . . . . . . . . . . . 101

, Margareta Mårtensdotter (1:231) . . . . . . . . . . 132 148

, Margareta Mårtensdotter (1:837) . . . . . . . . . . . . 53

, Margareta Nilsdotter (3:823) . . . . . . . . . . . 103 138

, Margareta Pedersdotter (1:965) . . . . . . . . . . 94 152

, Margareta Persdotter (1:853) . . . . . . . . . . . . . 146

, Margareta Påhlsdotter (1:743) . . . . . . . . . . . . . 82

, Margareta Sigfridsdotter (1:745) . . . . . . . . . . . 114

, Margareta Simonsdotter (1:551) . . . . . . . . . . . . 27

, Margareta Tuvesdotter (4:407) . . . . . . . . . . . . . 196

, Margarethe (34:307) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

, Margarethe (8:561) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

, Margartehe (7:868) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

, Maria (33:901) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

, Maria (7:289) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

, Maria (7:499) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

, Maria (8:803) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

, Maria Ehrsdotter (1:599) . . . . . . . . . . . . . . . 31

, Maria Jakobsdotter (36:18) . . . . . . . . . . . . . . 194

, Maria Jakobsdotter (3:633) . . . . . . . . . . . . . . 106

, Maria Mattsdotter (1:561) . . . . . . . . . . . . . . . 28

, Maria Olofsdotter (1:819) . . . . . . . . . . . . . . . 45

, Maria Svensdotter (3:839) . . . . . . . . . . . . . . . 137

, Markus Anundsson (3:832) . . . . . . . . . . . . . . . 137

, Markus Nilsson (1:407) . . . . . . . . . . . . . . . . 104

, Markus Simonsson (1:767) . . . . . . . . . . . . . . . 97

, Marta Klasdotter (3:215) . . . . . . . . . . . . . . . 220

, Marta Nilsdotter (3:51) . . . . . . . . . . . . . . . . 188

, Martinus Johannis (1:204) . . . . . . . . . . . . . . . 148

, Mathias Ericsson (3:998) . . . . . . . . . . . . . . . 150

, Mathildis (8:315) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

, Mats Andersson (3:405) . . . . . . . . . . . . . . . . 118

, Mats Persson (33:804) . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

, Mattias Petri (1:630) . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

, Matts (1:410) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

, Matts Jacobsson (1:298) . . . . . . . . . . . . . . . . 18

, Matts Jöransson (3:520) . . . . . . . . . . . . . . . . 116

, Matts Matsson (1:550) . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

personregister Sida 314

, Matts Mattsson (32:208) . . . . . . . . . . . . . . . . 127

, Mechtild (8:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

, Methildis (8:641) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

, Methildis (8:99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

, Mezgen (7:814) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

, Michael Gullicksson (3:556) . . . . . . . . . . . . . . 117

, Michel Persson (3:672) . . . . . . . . . . . . . . . . 139

, Mickel Bengtsson (3:26) . . . . . . . . . . . . . . . . 171

, Mickel Eriksson (3:593) . . . . . . . . . . . . . . . . 173

, Mikael Markusson (1:765) . . . . . . . . . . . . . . . 68

, Mikael Mattsson (1:925) . . . . . . . . . . . . . . . . 129

, Måns Bengtsson (37:1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

, Måns Henriksson (4:46) . . . . . . . . . . . . . . . . 137

, Måns Henriksson (4:52) . . . . . . . . . . . . . . . . 137

, Måns Joensson (3:648) . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

, Måns Jonsson (3:508) . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

, Mårten (1:409) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

, Mårten Claesson (2:906) . . . . . . . . . . . . . . . . 151

, Mårten Filpusson (3:32) . . . . . . . . . . . . . . . . 187

, Mårten Hansson (1:98) . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

, Mårten Simonsson (3:409) . . . . . . . . . . . . . . . 150

, Märta Larsdotter (2:847) . . . . . . . . . . . . . . . 121

, Märta Pedersdotter (3:386) . . . . . . . . . . . . . . 164

, Märta Rötkersdotter (4:305) . . . . . . . . . . . . . . 225

, Netta (7:363) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

, Nicolaus Petri (3:354) . . . . . . . . . . . . . . . . 163

, Nils (2:148) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

, Nils Larsson (1:398) . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

, Nils Larsson (36:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

, Nils Mårtensson (1:408) . . . . . . . . . . . . . . . . 138

, Nils Olofsson (3:102) . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

, Nils Olofsson (4:404) . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

, Nils Olsson (3:778) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

, Nils Pedersson (3:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

, Nils Sigridsson (37:32) . . . . . . . . . . . . . . . . 264

, Oda (8:265) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

, Odierna (8:679) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

, Offizia (8:273) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

, Olaus Martini (2:354) . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

, Olaus Martini (36:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

, Olof (4:290) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

, Olof (4:808) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

, Olof Assersson (3:942) . . . . . . . . . . . . . . . . 205

, Olof Brynielsson (1:822) . . . . . . . . . . . . . . . 45

, Olof Eriksson (4:200) . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

, Olof Gustafsson (3:6) . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

, Olof Håkansson (1:104) . . . . . . . . . . . . . . . . 114

, Olof Jakobsson (3:82) . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

, Olof Larsson (4:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

, Olof Mattsson (4:608) . . . . . . . . . . . . . . . 225 239

, Olof Mårtensson (3:16) . . . . . . . . . . . . . . . . 171

, Olof Pedersson (3:204) . . . . . . . . . . . . . . . . 220

, Olof Persson (1:861) . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

, Otto (7:386) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

, Otto (8:678) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

, Patze (9:67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

, Peder (1:192) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

, Peder Hansen (3:374) . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

, Peder Larsson (4:176) . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

, Peder Nilsson (2:578) . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

personregister Sida 315

, Per (36:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

, Per Andersson (1:891) . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

, Per Henriksson (3:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

, Per Joensson (3:356) . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

, Per Larsson (3:376) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

, Per Mattsson (33:800) . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

, Per Månsson (3:758) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

, Per Nilsson (4:202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

, Per Olofsson (3:8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

, Per Persson (1:863) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

, Peronetta (9:77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

, Petrissa (8:655) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

, Petronella (9:129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

, Petrus (2:940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

, Petrus Benedecti (3:510) . . . . . . . . . . . . . . . 148

, Petrus Johannis (3:728) . . . . . . . . . . . . . . . . 138

, Petrus Laurentii (3:919) . . . . . . . . . . . . . . . 135

, Philpus (3:414) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

, Pilgrim (8:657) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

, Påval Pettersson (1:228) . . . . . . . . . . . . . . . 132

, Ragnhild (37:141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

, Ragnhild (37:61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

, Ragnhild Bengtsdotter (4:405) . . . . . . . . . . . . . 196

, Ragnhild Eriksdotter (4:583) . . . . . . . . . . . . . 210

, Ragnhild Henriksdotter (3:17) . . . . . . . . . . . . . 171

, Ragnhild Håkansdotter (2:355) . . . . . . . . . . . . . 160

, Ragnhild Johansdotter (4:307) . . . . . . . . . . . . . 195

, Ragnhild Persdotter (4:101) . . . . . . . . . . . . . . 162

, Rasmus Jöransson (3:352) . . . . . . . . . . . . . . . 180

, Razo (9:386) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

, Razo (9:387) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

, Razo (9:769) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

, Razo (9:772) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

, Regenzo (8:624) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

, Richmodis (8:669) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

, Richmodis (8:674) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

, Richmudis (8:849) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

, Ricolfus juvenis (8:662) . . . . . . . . . . . . . . . 294

, Ricolfus magnus (8:680) . . . . . . . . . . . . . . . . 298

, Rike (35:73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

, Rikissa (1:395) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

, Salomon Danielsson (1:812) . . . . . . . . . . . . . . 67

, Samuel Larsson (1:594) . . . . . . . . . . . . . . . . 31

, Samuel Persson (1:758) . . . . . . . . . . . . . . . . 82

, Sapientia (8:683) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

, Sara (2:215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

, Sara Eriksdotter (2:783) . . . . . . . . . . . . . . . 120

, Sara Olofsdotter (1:905) . . . . . . . . . . . . . . . 64

, Seger Persson (3:385) . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

, Sibille (8:133) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

, Sibylla (8:91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

, Sigfrid (4:182) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

, Sigfrid Mattsson (1:622) . . . . . . . . . . . . . . . 170

, Sigrid (37:71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

, Simon Johansson (1:296) . . . . . . . . . . . . . . . . 17

, Simon Markusson (1:406) . . . . . . . . . . . . . . . . 73

, Simon Mattsson (1:769) . . . . . . . . . . . . . . . . 132

, Simon Persson (32:418) . . . . . . . . . . . . . . . . 154

, Simon Påhlsson (1:949) . . . . . . . . . . . . . . . . 66

, Sofia (1:293) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

personregister Sida 316

, Sofia Hansdotter (1:781) . . . . . . . . . . . . . . . 97

, Sophia (8:313) . . . . . . . . . . . . . . . . 289 296 300

, Sophia (8:71) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

, Sophia Jacobsdotter (3:711) . . . . . . . . . . . . . . 104

, Sten Bosson (37:4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

, Sten Jespersson (2:418) . . . . . . . . . . . . . . . . 87

, Suneva Lydiksdotter (4:35) . . . . . . . . . . . . . . 136

, Susanna Andreasdotter (1:938) . . . . . . . . . . . . . 130

, Susanna Magnusdotter (1:401) . . . . . . . . . . . . . 49

, Svantepolk Knutsson (37:138) . . . . . . . . . . . . . 278

, Sven Ragvaldsson (1:572) . . . . . . . . . . . . . . . 94

, Sveno Laurentii (3:834) . . . . . . . . . . . . . . 137 138

, Syardis (8:637) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

, Theodor Laurentii (4:913) . . . . . . . . . . . . . . . 98

, Thomas Laurentii (3:512) . . . . . . . . . . . . . . . 172

, Tjelve (37:444) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

, Tomas Eskilsson (1:202) . . . . . . . . . . . . . . . . 148

, Tomas Henriksson (1:859) . . . . . . . . . . . . . . . 79

, Tomas Jörensson (1:708) . . . . . . . . . . . . . . . . 66

, Tomas Mattsson (3:518) . . . . . . . . . . . . . . . . 83

, Trin (8:957) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

, Truls Larsson (3:364) . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

, Tune (37:102) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

, Ture Johansson (4:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

, Tuve Månsson (4:814) . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

, Valborg Henriksdotter (32:43) . . . . . . . . . . . . . 126

, Valborg Jönsdotter (4:561) . . . . . . . . . . . . 209 219

, Vilken Eriksson (1:792) . . . . . . . . . . . . . . . . 187

, Waldevers (8:282) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

, Waldeverus (8:564) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

, Waldeverus (8:652) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

, Wendelburg (35:185) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

, Wendula (35:95) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

, Werner (8:677) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 303

, Wynken (7:519) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

, X. Andersdotter (3:410) . . . . . . . . . . . . . . . . 150

, X. Andersdotter (4:141) . . . . . . . . . . . . . . . . 178

, X. Arvidsdotter (3:939) . . . . . . . . . . . . . . 172 180

, X. Eriksdotter (3:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

, X. Eriksdotter (3:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

, X. Filipsdotter (37:223) . . . . . . . . . . . . . . . 279

, X. Henriksdotter (4:183) . . . . . . . . . . . . . . . 179

, X. Jönsdotter (3:665) . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

, X. Jönsdotter (4:201) . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

, X. Knutsdotter (1:816) . . . . . . . . . . . . . . . . 96

, X. Knutsdotter (4:281) . . . . . . . . . . . . . . . . 194

, X. Larsdotter (2:947) . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

, X. Larsdotter (4:907) . . . . . . . . . . . . . . . 157 162

, X. Lucasdotter (3:637) . . . . . . . . . . . . . . . . 106

, X. Persdotter (1:585) . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

, X. Zachariasdotter (3:501) . . . . . . . . . . . . . . 57

, Yda (8:645) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

, Zacharias Joensson (3:502) . . . . . . . . . . . . . . 83

, Zakris (1:544) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

, Östen Eriksson (1:943) . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Abjörn Ulfsson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Acarsane of Glen, John (13:58) . . . . . . . . . . . . . 224

Acarsane of Glen, Mariota (13:29) . . . . . . . . . . . . 209

Acheson of Gosford, Archibald (13:902) . . . . . . . . . 158

Acheson of Gosford, Isabelle (13:901) . . . . . . . . . . 133

personregister Sida 317

Acrenia, Hedvig (1:351) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Acrinius, Zacharias Erici (1:702) . . . . . . . . . . . . 37

Adelheid, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

de Aducht, Mettild (8:157) . . . . . . . . . . . . . 286 288

von der Aducht, Walthelmus (8:628) . . . . . . . . . . . 294

Affleck, Henrik Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Agnes Hindersdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Agnes, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Ahlbom, Anna (1:557) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Ahlebom, Hedvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Ahllund, Josef (1:734) . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Ahllund, Magdalena (1:367) . . . . . . . . . . . . . . . 22

von der Ahr, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

von Ahrweiler, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 269

von Ahrweiler, Henrich (7:504) . . . . . . . . . . . . . 276

von Alen, Eberhard (35:18) . . . . . . . . . . . . . . . 269

von Alen, Eberhard (35:9) . . . . . . . . . . . . . . . . 261

von Alen, Helenburgis (34:611) . . . . . . . . . . . . . 254

von Alen, Henrich (35:144) . . . . . . . . . . . . . . . 286

von Alen, Hermann (35:36) . . . . . . . . . . . . . . . . 277

von Alen, Peter (35:72) . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Alftanus, Ericus Erici (3:407) . . . . . . . . . . . . . 118

Alftanus, Magdalena Eriksdotter (3:404) . . . . . . . . . 85

Alhemia, Katarina (3:623) . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Alhemius, Matthias Jonae (3:646) . . . . . . . . . . . . 106

Alléen, Petter (Pehr) Gustaf (1:86) . . . . . . . . . 6 13

Alléen, Selma Augusta (1:43) . . . . . . . . . . . . . . 3

Alléen, Sofia Lovisa (2:15) . . . . . . . . . . . . . . . 7

Allenius, Gustaf (1:172) . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Allenius, Gustaf (1:344) . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Allenius, Gustaf (1:879) . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Allenius, Johannes (1:688) . . . . . . . . . . . . . . . 35

von Allers, Brita (3:933) . . . . . . . . . . . . . . . . 172

von Altena, X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

von Altenbreckerfeld, Gerwin (8:230) . . . . . . . . . . 258

von Altenbreckerfeld, Gottschalk (8:460) . . . . . . . . 266

von Altenbreckerfeld, Sibilla (8:115) . . . . . . . . . . 250

Aminev, Fedor Arapovic (2:128) . . . . . . . . . . . . . 132

Aminoff, Adolf (2:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Aminoff, Adolf Fredrik (2:6) . . . . . . . . . . . . . . 4

Aminoff, Agrafena (2:437) . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Aminoff, Augusta Matilda (1:23) . . . . . . . . . . . . . 2

Aminoff, Berndt Henrik (2:24) . . . . . . . . . . . . . . 12

Aminoff, Bernt Johan (2:96) . . . . . . . . . . . . . . . 38

Aminoff, Esaias (2:64) . . . . . . . . . . . . . 98 118 123

Aminoff, Fredrik (2:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Aminoff, Gregori (2:192) . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Aminoff, Gregori (2:384) . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Aminoff, Hedvig Henrietta (2:2) . . . . . . . . . . . . . 9

Aminoff, Henrik (2:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Aminoff, Henrik Johan (2:8) . . . . . . . . . . . . . . . 29

Aminoff, Johan (2:32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Aminoff, Johan Bengt (2:4) . . . . . . . . . . . . . . . 16

Ammelin, Anna Elisabeth (1:169) . . . . . . . . . . . . . 11

Ammelin, Jakob (1:338) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Amya, Gilles (7:762) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Amya, Johann (8:958) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Amya, Johann (8:959) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Amya, Leonhard (8:955) . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Amya, Margareta (7:381) . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

personregister Sida 318

Anckar, Märta (32:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Andeflycht, Catharina Johansdotter (1:107) . . . . . . . 114

d'Andrien, Marie (7:539) . . . . . . . . . . . . . . . . 198

von Angern, Anna Maria (2:51) . . . . . . . . . . . . . . 23

Anna Andersdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Anna Bertilsdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Anna Christoffersdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Anna Segersdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Anna Wichmansdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

von Anrep, Gertrud (31:3) . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Anstel, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 253 260

Anstell, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Apolloff, Anna Barbara (2:109) . . . . . . . . . . . . . 39

Apolloff, Gregori (2:436) . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Apolloff, Vasili (2:218) . . . . . . . . . . . . . . . . 60

de Aquaeductu, Walthelmus (8:314) . . . . . . . . . . . . 290

von der Arcken, Welter (7:680) . . . . . . . . . . . . . 253

Arctophilacia, Beata (2:89) . . . . . . . . . . . . . . . 100

Arctophilacius, Margaretha (1:921) . . . . . . . . . . . 64

Arctophilacius, Petter (1:923) . . . . . . . . . 93 97 135

Arctophilacius, Sara Persdotter (1:772) . . . . . . . . . 68

Arctopolitana, Christina (1:961) . . . . . . . . . . . . 43

Arctopolitanus, Gregorius Thomae (1:962) . . . . . . . . 66

von der Ark, Arnold (7:882) . . . . . . . . . . . . . . . 202

von der Ark, Gertrud (7:441) . . . . . . . . . . . . . . 186

von der Ark, Johann (7:170) . . . . . . . . . . . . . . . 232

von der Ark, Wolter (7:340) . . . . . . . . . . . . . . . 245

von der Ark, Wolter (7:85) . . . . . . . . . . . . . . . 218

von Arkel, Johann XII (14:26) . . . . . . . . . . . . . . 264

von Arkel, Maria (14:13) . . . . . . . . . . . . . . . . 256

von Arnsberg, Alveradis (8:888) . . . . . . . . . . . . . 303

Aspegren, Anna Elisabet (1:657) . . . . . . . . . . . . . 34

Aspegren, Erik Nilsson (1:829) . . . . . . . . . . . . . 52

Aspenäs-ätten, . . . . . . . . . . . . . . . 256 264 271 278

von Asselt, Stephan (7:684) . . . . . . . . . . . . . . . 260

von Asselt, Stina (7:683) . . . . . . . . . . . . . . . . 253

von Asten, Gerhard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

von Asten, Leonard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

von Attendorn, Conrad (35:184) . . . . . . . . . . . . . 286

von Attendorn, Conrad (35:46) . . . . . . . . . . . . . . 277

von Attendorn, Eberhard (35:368) . . . . . . . . . . . . 290

von Attendorn, Eberhard (35:92) . . . . . . . . . . . . . 282

von Attendorn, Margarethe (35:23) . . . . . . . . . . . . 270

Austrelius, Johan Larsson (2:208) . . . . . . . . . . . . 59

Austrell, Ezechiel (2:104) . . . . . . . . . . . . . . . 39

Austrell, Fredrika Vilhelmina (2:13) . . . . . . . . . . 7

Austrell, Petter Johan (2:26) . . . . . . . . . . . . . . 13

Austrell, Petter Johan (2:52) . . . . . . . . . . . . . . 23

Auwerks, Maria (7:365) . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Axelsson, Anna Ulrika (1:173) . . . . . . . . . . . . 5 10

Axelsson, Axel (1:900) . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Axelsson, Johan (1:346) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Axelsson, Nils (1:692) . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Baaz, Johannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

von Bachem, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 276

von Bachem, Agnes (7:479) . . . . . . . . . . . . . . . . 261

von Bachem, Gerhard (7:384) . . . . . . . . . . . . . . . 286

von Bachem, Heinrich (7:506) . . . . . . . . . . . . . . 282

von Bachem, Sophia (7:502) . . . . . . . . . . . . . . . 276

von Baggenheim, Cuno (7:503) . . . . . . . . . . . . . . 276

personregister Sida 319

Baltil, Brita (1:533) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Baltil, Mikael Mikaelsson (1:946) . . . . . . . . . . . . 43

von der Banck, Katharina (7:367) . . . . . . . . . . . . 184

von der Banck, Matheis (8:952) . . . . . . . . . . . . . 200

von der Banck, Mathis (7:943) . . . . . . . . . . . . . . 230

von der Banck, Mathis (8:954) . . . . . . . . . . . . . . 216

Bandeman, Joakim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Bank, Ingrid Karlsdotter . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Barck, Anna (1:764) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Barck, Gabriel (1:348) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Barck, Johan (1:174) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Barck, Johan (1:696) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Barck, Johan (1:893) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Barck, Johanna Lovisa (1:87) . . . . . . . . . . . . 7 13

Barck, Maria Nilsdotter (1:89) . . . . . . . . . . . . . 43

Barck, Nils Olofsson (1:178) . . . . . . . . . . 66 68 81

de Barmenstede, Heinrich I (34:930) . . . . . . . . . . . 290

von Barmstedt, Burchard I (34:928) . . . . . . . . . . . 287

von Barmstedt, Marquard (34:922) . . . . . . . . . . . . 283

von Barmstedt, X. (34:918) . . . . . . . . . . . . . . . 278

Bars, Andreas (1:518) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Bars, Anneke (1:259) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Bars, Hans (33:806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

von Basel, Aleydis (8:635) . . . . . . . . . . . . . . . 296

von Basel, Heinrich (8:666) . . . . . . . . . . . . . . . 300

Basqué, Norbert Joseph . . . . . . . . . . . . . . . 19 33

von Bayern, Margarete (14:31) . . . . . . . . . . . . . . 264

Beatrix, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Beaufort of Somerset, Joan (14:5) . . . . . . . . . . . . 248

Beaufort of Somerset, John (14:10) . . . . . . . . . . . 255

Beck, Barbara (7:75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Beck, Gerlach (7:150) . . . . . . . . . . . . . . . . 165 167

Beck, Gertrud (7:147) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Beck, Isaak (7:90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Beck, Jakob (7:294) . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 183

Beck, Katharina (7:45) . . . . . . . . . . . . . . . 109 143

Beck, Peter (7:588) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Beck, Peter (7:591) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Beckendorf, Katharina (1:911) . . . . . . . . . . . . . . 93

Becker, Barbara (7:902) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Becker, Nikolaus (7:904) . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Beckers, Barbara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

de Beckeshovede, Johannes (34:913) . . . . . . . . . . . 282

von Beeck, Joist (7:190) . . . . . . . . . . . . . . . . 167

von Beeck, Joist (7:380) . . . . . . . . . . . . . . . . 185

von Beeck, Joist (7:760) . . . . . . . . . . . . . . . . 201

von Beeck, Katharina (7:95) . . . . . . . . . . . . . . . 143

von Beinheim, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

von Beinheim, Ida (8:29) . . . . . . . . . . . . . . . . 227

von Beinheim, Johann (8:118) . . . . . . . . . . . . . . 250

von Beinheim, Jutta (8:59) . . . . . . . . . . . . . . . 241

de Bekeshovede, Albert . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

de Bekeshovede, Geltmar (34:925) . . . . . . . . . . . . 287

de Bekeshovede, X. (35:33) . . . . . . . . . . . . . . . 270

Bela, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Bellarts, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Beneke, Cathrin (6:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Bengt Arvidsson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Bengt Bossons ätt, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Bengta Simonsdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

personregister Sida 320

von Bentheim, Balduin I (8:862) . . . . . . . . . . . . . 302

von Bentheim, Elisabeth (8:431) . . . . . . . . . . . . . 297

von Bentheim, Otto I (8:885) . . . . . . . . . . . . . . 303

de Berde, Cathérine (7:239) . . . . . . . . . . . . . . . 259

von Berg und Ravensberg, Margarete (14:29) . . . . . . . 264

von Berg, Anna (7:541) . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

von Berg, Helena (4:5) . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Berg, Maria Olofsdotter (1:523) . . . . . . . . . . . . . 25

von Berg, Otto (4:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

von Berg, Otto (4:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

von dem Berge, Ecbert (34:924) . . . . . . . . . . . . . 283

von dem Berge, Johannes (34:919) . . . . . . . . . . . . 278

von dem Berge, Lucia (34:916) . . . . . . . . . . . . . . 271

de Berge, Walterus (34:934) . . . . . . . . . . . . . . . 287

de Berge, Walterus (34:935) . . . . . . . . . . . . . . . 291

Berger, Jonas (1:610) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

von Bergerhausen, Margarethe (7:481) . . . . . . . . . . 254

von Bergerhausen, Mule (7:484) . . . . . . . . . . . . . 261

Berghman, Christina Juliana . . . . . . . . . . . . . . . 47

Bergroth, Evelina Augusta (1:993) . . . . . . . . . . . . 2

Bertil Henriksson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Bertolf, Hermann (7:302) . . . . . . . . . . . . . . 183 199

Bertolf, Ida (7:151) . . . . . . . . . . . . . . . . 165 167

Bertolf, Jakob (7:68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Bertolf, Johann (7:272) . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Bertolf, Johann (7:273) . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Bertolf, Johann (7:604) . . . . . . . . . . . . . . . 198 203

Bertolf, Johanna (7:319) . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Bertolf, Maria (7:497) . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Bertolf, Martyn (7:136) . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Bertolf, Werner (7:544) . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Bertolf, X. (7:546) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Bertolfus, X. (7:547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Bertrams, Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

de Besche, Ingrid (1:731) . . . . . . . . . . . . . . . . 37

de Besche, Johan (3:552) . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Bestolz, Maria (7:767) . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Bestolz, Peter (7:744) . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Bestolz, Peter (7:93) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Bestolz, Thys (7:186) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Bestolz, Thys (7:372) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Beuel, Anna (7:820) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Beyers, Maria (7:155) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Bildsten, Karl (32:38) . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Bildsten, Katarina (32:19) . . . . . . . . . . . . . . . 90

von Binsfeld, Conrad Rost (7:500) . . . . . . . . . . . . 269

von Binsfeld, Dietrich (7:488) . . . . . . . . . . . . . 261

von Binsfeld, Gertrud (7:483) . . . . . . . . . . . . . . 254

von Birckholtz, Ingeborg (2:797) . . . . . . . . . . . . 120

Birclin, Hermann (8:640) . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Birclin, Hildegerus (8:292) . . . . . . . . . . . . . . . 289

Birgitta Persdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Birkenholz, Johanna (7:177) . . . . . . . . . . . . . . . 232

Birklin de Cornu, Franco (8:136) . . . . . . . . . . . . 287

Birklin, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Birklin, Gerardus (8:584) . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Birklin, Heinrich Hildeger . . . . . . . . . . . . . . . 275

Birklin, Hermann (8:272) . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Birklin, Hildeger Heinrich (8:146) . . . . . . . . . . . 285

Birklin, Lora (8:73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

personregister Sida 321

Birklin, Werner (8:544) . . . . . . . . . . . . . . . 294 297

Bischoff, Bartold (2:186) . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Bischoff, Dorotea (2:93) . . . . . . . . . . . . . . . . 100

von Bischwang, Anna Lovisa (2:219) . . . . . . . . . . . 60

Blackstadius, Lars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

de Blanche, Anna (7:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

de Blanche, Anna Katharina (7:23) . . . . . . . . . . . . 77

de Blanche, Eustach (7:474) . . . . . . . . . . . . . . . 274

de Blanche, Isaak (7:102) . . . . . . . . . . . . . . 142 143

de Blanche, Isaak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

de Blanche, Jean (7:476) . . . . . . . . . . . . . . . . 267

de Blanche, Johann (7:204) . . . . . . . . . . . . . . . 167

de Blanche, Johann (7:790) . . . . . . . . . . . . . . . 200

de Blanche, Johannes (7:46) . . . . . . . . . . . . . . . 109

de Blanche, Jost (7:238) . . . . . . . . . . . . . . . . 259

de Blanche, Leonhard (7:408) . . . . . . . . . . . . . . 184

de Blanche, Michel (7:118) . . . . . . . . . . . . . . . 230

de Blanche, Philipp (7:236) . . . . . . . . . . . . . . . 242

de Blanche, Pierre (7:59) . . . . . . . . . . . . . . . . 216

de Blanche, Simon (7:472) . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Blancke, Elisabet (2:962) . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Blancke, Johan Petersson (2:448) . . . . . . . . . . . . 153

Blanckenhagen, Elisabet Henriksdotter (3:621) . . . . . . 75

Blanckenhagen, Henrik (1:854) . . . . . . . . . . . . . . 53

Blanckenhagen, Henrik (1:856) . . . . . . . . . . . . 79 106

Blanckenhagen, Maria Elisabet (1:679) . . . . . . . . . . 35

von Blegge, Engelbert (9:64) . . . . . . . . . . . . . . 274

von Blegge, Johann (9:32) . . . . . . . . . . . . . . . . 267

von Blegge, Sybodo (9:128) . . . . . . . . . . . . . . . 280

Bleyenheuft, Barbara (7:761) . . . . . . . . . . . . . . 201

Bloidistel, Hinrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Blom, Helena (1:901) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Blom, Kristina Tomasdotter (1:101) . . . . . . . . . . . 114

Blom, Margareta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Blume, Catharina (1:521) . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Blume, Tobias (1:906) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Blåfield, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Blömer, Alfred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

von Bock, Heinrich (2:540) . . . . . . . . . . . . . . . 176

von Bock, Sophie (2:135) . . . . . . . . . . . . . . . . 133

von Bock, Wilhelm (2:270) . . . . . . . . . . . . . . . . 158

von Bock, Wolmar (34:938) . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Bock, X. Grelsdotter (3:413) . . . . . . . . . . . . . . 189

Bodden, Cäcilia (7:978) . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Bodden, Peter (7:980) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Bodelschwing, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Boenen, Johann (7:979) . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Boenen, Wilhelma (7:893) . . . . . . . . . . . . . . . . 203

von Bogge (?), Drerke (34:171) . . . . . . . . . . . . . 235

Bohm, Carl Gustaf (1:660) . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Bohm, Erik (1:841) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Bohm, Kristina (1:165) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Bohm, Olof (1:330) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Boij, Catharina Vilhelmsdotter (2:283) . . . . . . . . . 157

Boije af Gennäs, Anna (2:799) . . . . . . . . . . . . . . 121

Boije af Gennäs, Brita Margareta . . . . . . . . . . . . 39

Boije af Gennäs, Göran (4:38) . . . . . . . . . . . . . . 136

Boije af Gennäs, Nils (4:76) . . . . . . . . . . . . . . 161

Boije, Erik (4:106) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Boije, Margareta (3:183) . . . . . . . . . . . . . . . . 220

personregister Sida 322

Boije, Margareta (4:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Boije, Märta (4:19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Bonfiere, Katharina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

von dem Bongardt, Gutgen (8:33) . . . . . . . . . . . . . 240

von dem Bongart, Goedart (8:66) . . . . . . . . . . . . . 249

Bonorden, Andreas (6:62) . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Bonorden, Anna Margarethe (6:31) . . . . . . . . . . . . 41

Bonorden, Gerd (6:248) . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Bonorden, Wilhelm (6:124) . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Bontouge, Blitza (8:147) . . . . . . . . . . . . . . . . 285

von der Borch, Hedwig (34:39) . . . . . . . . . . . . . . 207

von Borgen, Herman (3:922) . . . . . . . . . . . . . . . 83

von Borgen, Margareta (3:921) . . . . . . . . . . . . . . 57

Bormann, Eva (8:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Bormans, Anna (7:607) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Bormans, Peter (7:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Bormans, Reiner (7:160) . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Bormans, Reiner (7:320) . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Bormans, Reiner (7:80) . . . . . . . . . . . . . . . 227 228

von Born, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Borthwick, Catherine (13:25) . . . . . . . . . . . . . . 209

Borthwick, William (13:100) . . . . . . . . . . . . . . . 237

Borthwick, William (13:50) . . . . . . . . . . . . . . . 224

Bose, Christina (3:373) . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Bosin, Anna Christina (1:583) . . . . . . . . . . . . . . 30

Bosin, Erik (2:442) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Bosin, Gustaf (4:6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Bosin, Margareta (2:221) . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Bosin, Påvel (4:12) . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 123

Bosin, Påvel (4:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Bothniensis, Thomas Henrici (1:574) . . . . . . . . . . . 94

Boxberg, Catharina Andersdotter (1:701) . . . . . . . . . 36

Boy, Willem (2:566) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Boyd, Elizabeth (13:99) . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Boye, Christine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

von Brachel, Philipp (7:342) . . . . . . . . . . . . . . 245

von Brachel, X. (7:689) . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

von Brachelen, Johann (8:58) . . . . . . . . . . . . . . 241

von Brackel, Gertrud (7:171) . . . . . . . . . . . . . . 233

von Brackel, X. (34:87) . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Brammer, Christina Bartoldsdotter (2:185) . . . . . . . . 135

Brandscheid, Eva (8:931) . . . . . . . . . . . . . . . . 231

von Brandscheidt, Hans (8:961) . . . . . . . . . . . . . 243

Brase, Mårten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Brask, Hans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Brask, Jöns Larsson (1:156) . . . . . . . . . . . . . . . 65

Brask, Laurentius Laurentii (1:312) . . . . . . . . . . . 94

Brask, Laurentius Petri (1:624) . . . . . . . . . . . . . 130

Brask, Peder Pedersson (36:27) . . . . . . . . . . . . . 155

Brask, Per (36:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Braske, Nichles (36:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Bratt, Anders (3:840) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Bratt, Anna Persdotter (3:883) . . . . . . . . . . . . . 104

Bratt, Hedvig (1:695) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Bratt, Jonas (3:826) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Bratt, Lars (3:852) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Braun-Johann, Anna Maria (11:3) . . . . . . . . . . . . . 87

Braun-Johann, Johann (11:6) . . . . . . . . . . . . . . . 121

Brax, Elsa Eriksdotter . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Breckerfeld, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

personregister Sida 323

von Bree, Jakob (7:730) . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

von Bree, Katharina (7:733) . . . . . . . . . . . . . . . 200

Brehmer, Carl Fredrik (1:130) . . . . . . . . . . . . . . 8

Brehmer, Herman (1:260) . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

de Brema, Nicolaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

de Breme, Tilo (34:256) . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

de Breme, Tilo (34:512) . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

de Breme, X. (34:513) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Bremen, Dorothea (2:265) . . . . . . . . . . . . . . . . 157

von Bremen, Ebba (2:543) . . . . . . . . . . . . . . . . 176

von Bremen, Hans (34:64) . . . . . . . . . . . . . . . . 221

von Bremen, Johann (2:530) . . . . . . . . . . . . . . . 175

von Bremen, Odert (34:16) . . . . . . . . . . . . . . 191 193

von Bremen, Tuve I (34:128) . . . . . . . . . . . . . . . 234

von Bremen, Tuve II (34:32) . . . . . . . . . . . . . . . 206

Bremer, Baltzar (1:520) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Bremer, Hans (1:902) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Bremer, Petronella (1:65) . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Brenner, Helena Mårtensdotter (3:408) . . . . . . . . . . 118

Brennerfelt, Mårten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

von Brietzke, Catarina (1:831) . . . . . . . . . . . . . 145

von Brietzke, Elisabet (1:617) . . . . . . . . . . . . . 111

von Brietzke, Joakim (1:832) . . . . . . . . . . . . . . 145

von Brietzke, Nikolaus (1:834) . . . . . . . . . . . . . 169

Brita Bengtsdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Brita Joensdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Brita Nilsdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Brita, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Broberg, Fredrik Israel (1:74) . . . . . . . . . . . . . 5

Broberg, Fredrika Susanna Augusta (1:37) . . . . . . . . 3

von Broich, Gertrud (7:86) . . . . . . . . . . . . . . . 218

von Broich, Goddert (7:344) . . . . . . . . . . . . . . . 245

von Broich, Johann (7:172) . . . . . . . . . . . . . . . 233

von Broken, Anna (3:923) . . . . . . . . . . . . . . . . 83

von Broken, Henrik (3:924) . . . . . . . . . . . . . . . 116

Bruggemaker, Taleke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Brummer, Maria (2:451) . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Brunia, Gunilla Svensdotter (3:817) . . . . . . . . . . . 102

Brunia, Magdalena (3:825) . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Brunnera, Brita (1:581) . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Brunnerus, Abraham (3:909) . . . . . . . . . . . . . 47 127

Brunnerus, Anna (32:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Brunnerus, Katarina Elisabet . . . . . . . . . . . . . . 91

Brunnerus, Matthias Simonis (3:911) . . . . . . . . . . . 71

Bruun, Anna (3:503) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Bruun, Nils (3:506) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Bruun, Sander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Bryggert, Johan Larsson (3:774) . . . . . . . . . . . . . 105

Bryggert, Margareta (3:767) . . . . . . . . . . . 74 123 124

Brüll, Maria (7:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Bröijer, Agneta (1:371) . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Bröijer, Anton (2:82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Bröijer, Herman (2:164) . . . . . . . . . . . . . . . 134 148

Bröijer, Johan (1:372) . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Bröms, Catharina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Buchanan of that Ilk, Margaret (13:45) . . . . . . . . . 223

Buchanan of that Ilk, Walter (13:90) . . . . . . . . . . 237

von Buchwald, Cecilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Bugenhagen, Anna Margareta (1:95) . . . . . . . . . . 67 69

Bugenhagen, Christoff (1:380) . . . . . . . . . . . . . . 132

personregister Sida 324

Bugenhagen, Gebhart (1:190) . . . . . . . . . . . . . . . 96

Buirette, Katharina (7:269) . . . . . . . . . . . . . . . 182

Buirette, Pierre (7:538) . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Buller, Maria (1:757) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Buntoge, Ludwig (8:294) . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

von Burgund, Johann (14:30) . . . . . . . . . . . . . . . 264

von Burgund, Marie (14:15) . . . . . . . . . . . . . . . 256

Burman, Agneta (1:81) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Burman, Carl Carlsson (3:650) . . . . . . . . . . . . . . 106

Burman, Catharina (3:625) . . . . . . . . . . . . . . 75 107

von Burtscheid, Johanna . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

von Buxhoeveden, Albrecht (34:184) . . . . . . . . . . . 235

von Buxhoeveden, Bartholomäeus (34:368) . . . . . . . . . 248

von Buxhoeveden, Claus (2:134) . . . . . . . . . . . . . 133

von Buxhoeveden, Hanns (34:92) . . . . . . . . . . . . . 222

von Buxhoeveden, Heidenreich II (34:910) . . . . . . . . 263

von Buxhoeveden, Heinrich V (34:46) . . . . . . . . . . . 208

von Buxhoeveden, Johann I (34:23) . . . . . . . . . . . . 192

von Buxhoeveden, Johann II (2:536) . . . . . . . . . . . 176

von Buxhoeveden, Johann III (2:268) . . . . . . . . . . . 158

von Buxhoeveden, Johannes II (34:912) . . . . . . . . . . 277

von Buxhoeveden, Johannes III (34:911) . . . . . . . . . 271

von Buxhoeveden, Johannes V (34:736) . . . . . . . . . . 255

Buxhövden, Anna Maria (2:67) . . . . . . . . . . . . . . 98

Bydelsbak, Albrecht (37:38) . . . . . . . . . . . . . . . 239

Bydelsbak, Erik (37:152) . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Bydelsbak, Hebla (37:19) . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Bydelsbak, Utze (37:76) . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Bülow, Ermegård Fikkesdotter (37:9) . . . . . . . . . . . 211

Bülow, Ficke (37:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Bülow, Herman (37:72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Bülow, Johan (37:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Bylow, Justina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Bånge, Anders Andersson (3:880) . . . . . . . . . . . . . 103

Bånge, Kerstin Larsdotter (3:881) . . . . . . . . . . . . 104

Bånge, Lars (3:868) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Bödecker, Justus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Bökman, Emerentia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

von Böning, Christina Sophia (2:101) . . . . . . . . . . 38

Börner, Christina Ottiliana (2:87) . . . . . . . . . . . 100

Böök, Herman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Cajana, Elisabet (1:735) . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Cajanus, Erik (3:597) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Cajanus, Erik (3:599) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Cajanus, Johan (3:576) . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Cajanus, Margaretha Johansdotter (3:573) . . . . . . . . 58

Calle, Dönhoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Callia, Jakob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Callia, Margareta (1:741) . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Callia, Påhl Påhlsson (1:742) . . . . . . . . . . . . . . 81

Callia, Påhl Simonsson (1:744) . . . . . . . . . . . . . 114

Caméen, Benedictus Svenonis (3:806) . . . . . . . . . . . 48

Caméen, Maria (3:803) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Camitz, Brita Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Camoenius, Sveno Benedicti (3:812) . . . . . . . . . . . 73

Campbell of Argyll, Archibald (13:10) . . . . . . . . . . 193

Campbell of Argyll, Archibald (13:40) . . . . . . . . . . 223

Campbell of Argyll, Colin (13:20) . . . . . . . . . . . . 208

Campbell of Argyll, Colin (13:80) . . . . . . . . . . . . 236

Campbell of Argyll, Janet (13:5) . . . . . . . . . . . . 177

personregister Sida 325

von Canewitz, Anna (2:541) . . . . . . . . . . . . . . . 176

von Canewitz, X. (34:940) . . . . . . . . . . . . . . . . 192

von Cappenberg, Alverade . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Caringius, Jakob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Carlberg, Christina (3:807) . . . . . . . . . . . . . . . 48

Carling, Beata Sofia (1:151) . . . . . . . . . . . . . . 10

Carling, Henrik (1:302) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Carling, Petrus (1:604) . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Carlstedt, Arvid (32:18) . . . . . . . . . . . . . . 61 90

Carlstedt, Katarina (32:9) . . . . . . . . . . . . . . . 61

Carolstadius, Salomon (32:36) . . . . . . . . . . . . . . 125

Carstenia, Johanna (3:765) . . . . . . . . . . . . . 74 153

Carstenius, Abraham (32:8) . . . . . . . . . . . . . . . 61

Carstenius, Henrik (32:32) . . . . . . . . . . . . . . . 125

Carstenius, Katarina Charlotta (2:115) . . . . . . . . . 40

Carstenius, Petrus (32:16) . . . . . . . . . . . . . . . 90

Carstens, Henrik Fredriksson (3:770) . . . . . . . . 105 153

Caspar Olufsson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Castelin, Anna (1:279) . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Castelin, Thomas (1:558) . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Catharina Svensdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Cecilia Filipsdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Cedermarck, Vendla Charlotta (1:307) . . . . . . . . . . 19

Cederström, Margareta Charlotta (3:613) . . . . . . . . . 50

von der Chamen, Anna (7:183) . . . . . . . . . . . . . . 167

von der Chamen, Daniel (7:728) . . . . . . . . . . . . . 215

von der Chamen, Gilles (7:732) . . . . . . . . . . . . . 200

von der Chamen, Ruland (7:366) . . . . . . . . . . . . . 184

Chesele, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Chesnocopherus, Nils . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Chore, Jöns Nilsson (1:821) . . . . . . . . . . . . . . . 96

Chore, Lars Jönsson (1:820) . . . . . . . . . . . . . . . 67

Chore, Lars Nilsson (1:556) . . . . . . . . . . . . . . . 28

Chore, Nils Larsson (1:818) . . . . . . . . . . . . . . . 45

Chytrea, Magdalena (3:550) . . . . . . . . . . . . . . . 84

Cirstin, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Claessen, Catharina (7:153) . . . . . . . . . . . . . . . 166

Claessen, Nikolaus (7:306) . . . . . . . . . . . . . . . 183

Cleingedank, Heinrich (8:848) . . . . . . . . . . . . . . 301

Cleingedank, Heinrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Clerk, Christina (2:155) . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Clerk, Jakob (2:310) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

de Clery, Helene (7:237) . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Coirmann, Margarethe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Colf von Vettelhoven, Catharina . . . . . . . . . . . . . 252

Collina, Kristina (1:951) . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Columba, Christina (1:143) . . . . . . . . . . . . . . . 42

Columbus, Jonas Svenonis (1:286) . . . . . . . . . . . . 65

Colyn, Agnes (?) (7:469) . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Colyn, Jakob (7:938) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Colyn, Jakob (7:940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Copendraet, Agnes (7:321) . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Copendraet, Peter (7:642) . . . . . . . . . . . . . . . . 257

de Cornu, Cuno (8:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

de Cornu, Cuno (8:68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

de Cornu, Franco (8:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

de Cornu, Franco (8:546) . . . . . . . . . . . . . . . . 295

de Cornu, Franco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Cornwall of Bornhard, John . . . . . . . . . . . . . . . 209

Cothenius, Christoffer (2:864) . . . . . . . . . . . . . 122

personregister Sida 326

Court, Caecilia (8:805) . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Court, Georg Henrich Gerard (8:800) . . . . . . . . . . . 145

Court, Hermann (8:806) . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Court, Johann (8:802) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Court, Johann (8:804) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

von Covern, Kunigunde (9:75) . . . . . . . . . . . . . . 275

Cranz, Alstradis (9:193) . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Crequier, Jeanne (7:473) . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Creutz, Anna Mårtensdotter (5:903) . . . . . . . . . 116 154

Creutz, Brita Larsdotter (36:3) . . . . . . . . . . . . . 180

Creutz, Lars Mattsson (36:6) . . . . . . . . . . . . . . 196

Creuzberger, Barbara . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Crichton of Kirkpatrick, Margaret (13:15) . . . . . . . . 193

Crichton of Kirkpatrick, Robert (13:30) . . . . . . . . . 209

Croëll, Anna (1:980) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Croëll, Anna (3:914) . . . . . . . . . . . . . . . . 71 125

Croëll, Samuel (3:917) . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Cronman, Fritz (2:86) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Cronman, Hedvig Elisabet (2:17) . . . . . . . . . . . . . 47

Cronman, Joakim (2:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Cronman, Sofia (2:43) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Cruus af Edeby, Axel Mattsson . . . . . . . . . . . . . . 119

Cröell, Hans (2:166) . . . . . . . . . . . . . . 112 135 174

Cröell, Katarina Hansdotter (32:67) . . . . . . . . . 153 154

Cröell, X. (2:83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

van Cuckelberghe, Woytin . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Custor, Anna (32:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Custor, Brita Elisabet . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Custor, Reinhold (32:30) . . . . . . . . . . . . . . . . 91

von Cöllen, Matheis (7:270) . . . . . . . . . . . . . . . 182

von Cöllen, Sara (7:135) . . . . . . . . . . . . . . . . 165

von Cöllen, Servatius (7:532) . . . . . . . . . . . . 200 213

von Cöllen, Servatius (7:540) . . . . . . . . . . . . . . 198

von Cöllen, X. (7:529) . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Dahl, Brita (1:133) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Dahl, Erik (1:266) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Dahl, Erik (1:532) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Dahl, Erik (1:941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Dahl, Zacharias (1:998) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Danckvart, Katarina Elisabeth (1:995) . . . . . . . . . . 15

Dannenberg, Hans (1:662) . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Dannenberg, Maria (1:331) . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Danske, Catharina (4:285) . . . . . . . . . . . . . . 189 211

Danske, Margit Pedersdotter (3:65) . . . . . . . . . . . 204

Danske, Peder (3:130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Danske, Peder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Dauwens, Irmgard (8:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Delwig, Dorothea (2:531) . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Delwig, Ewert I (34:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

von Delwig, Johann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Delwig, Melchior (34:36) . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Depken, Elisabet (2:871) . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Derris, Margareta (2:625) . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Derris, Peter (2:626) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Desenisse, Elisabeth (6:125) . . . . . . . . . . . . . . 93

Desenisse, Johann (6:250) . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Detterman, Hans (2:68) . . . . . . . . . . . . . . . 98 135

von Deutz, Loretta (9:17) . . . . . . . . . . . . . . . . 259

von Deutz, Pilgrim (9:136) . . . . . . . . . . . . . . . 281

von Deutz, Pilgrim (9:34) . . . . . . . . . . . . . . . . 267

personregister Sida 327

von Deutz, Rupert (9:68) . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Dieckmann, Balzer (11:901) . . . . . . . . . . . . . . . 87

Dieckmann, Catharina (11:900) . . . . . . . . . . . . . . 59

Diekn, Olof (4:612) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Diekn, Rötger Ingesson (4:610) . . . . . . . . . . . . . 238

Diekn, Rötger Olofsson (4:306) . . . . . . . . . . . . . 194

Diekn, Suneva (4:143) . . . . . . . . . . . . . . . . 172 178

Diekn, X. Klasdotter (4:617) . . . . . . . . . . . . . . 210

Dircks, Nicolaus (6:998) . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Djekn, Peder Torgilsson (4:286) . . . . . . . . . . . . . 189

Djäkn, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Djäkn, Klas Lydekason (4:586) . . . . . . . . . . 224 225 234

Dober, Hans (2:308) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Dober, Maria Christina (2:77) . . . . . . . . . . . . . . 99

Dober, Peder Hansson (2:154) . . . . . . . . . . . . . . 134

von Doenhoff, Anna (2:269) . . . . . . . . . . . . . . . 158

von Doenhoff, Gerhard (2:538) . . . . . . . . . . . . . . 176

von Dolen, Albert (34:936) . . . . . . . . . . . . . . . 263

von Dolen, Engelbert . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

von Dolen, X. (34:737) . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

von Dolen, X. (9:45) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Dollart, Agnes (7:165) . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Dollart, Johann (7:330) . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Doormann, Abele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

von Dorne, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

de Dorne, Wilhelm (8:438) . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Douglas of Angus, Archibald (13:98) . . . . . . . . . . . 237

Douglas of Angus, Marion (13:49) . . . . . . . . . . . . 223

Douglas of Douglas, Margaret (13:87) . . . . . . . . . . 236

Dovt, Claus (4:922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Dowt, Margit Clausdotter (4:920) . . . . . . . . . . . . 226

Dreffling, Daniel (2:18) . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Dreffling, Daniel Johansson (2:36) . . . . . . . . . . . 70

Dreffling, Johan (2:288) . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Dreffling, Johan Knutsson (2:72) . . . . . . . . . . . . 99

Dreffling, Knut Johansson (2:144) . . . . . . . . . . . . 133

Drewes, Margareta Stefansdotter (2:449) . . . . . . . . . 153

Drummond of Stobhall, Annabella (14:9) . . . . . . . . . 255

Drummond of Stobhall, John (14:18) . . . . . . . . . . . 263

Drysenius, Samuel Persson . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Du Rées, Anna Christina (2:39) . . . . . . . . . . . . . 70

Du Rées, Arnold (2:78) . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Du Rées, Jakob (2:156) . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Du Rées, Lovis (2:624) . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Du Rées, Tomas (2:312) . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Dufva, Anna (32:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Dufva, Bengt (4:284) . . . . . . . . . . . . . . . . 189 211

Dufva, Bengt (4:950) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Dufva, Birgitta (4:71) . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Dufva, Jakob Bengtsson . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Dufva, Karin Persdotter (3:927) . . . . . . . . . . . . . 115

Dufva, Nils (4:142) . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 178

Dufva, Olof (4:568) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Dufva, Peder (3:928) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Durchman, Elsa (1:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Durchman, Frans Oskar (1:34) . . . . . . . . . . . . . . 2

Durchman, Gustaf (1:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Durchman, Gustaf (1:68) . . . . . . . . . . . . . . . 4 7

Durchman, Ida Maria (1:994) . . . . . . . . . . . . . . . 2

Durchman, Josef (1:136) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

personregister Sida 328

Durchman, Josef (1:272) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Durchman, Knut Fredrik (1:22) . . . . . . . . . . . . . . 2

Durchman, Matilda Fransiska (1:17) . . . . . . . . . . . 1

Duvel, Author (3:580) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Duvel, Helena (3:575) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

von Duwenworth, Johannes (34:927) . . . . . . . . . . . . 290

von Duwenworth, X. (34:926) . . . . . . . . . . . . . . . 287

von Dyck, Conrad (8:858) . . . . . . . . . . . . . . . . 301

von Dyck, Konrad I (8:881) . . . . . . . . . . . . . . . 303

von Dyck, X. (8:429) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

von Düngelen, Bela (9:39) . . . . . . . . . . . . . . . . 268

von Düngelen, Rotger (9:78) . . . . . . . . . . . . . . . 275

Düppengiesser, Emond (7:764) . . . . . . . . . . . . . . 201

Düppengiesser, Johann (7:181) . . . . . . . . . . . . . . 217

Düppengiesser, Johann (7:382) . . . . . . . . . . . . . . 185

Düppengiesser, Katharina (7:191) . . . . . . . . . . . . 168

Düppengiesser, Konrad (7:724) . . . . . . . . . . . . . . 245

Düppengiesser, Mechtild (7:205) . . . . . . . . . . . . . 167

Düppengiesser, Robert (7:410) . . . . . . . . . . . . . . 185

Düppengiesser, This (7:362) . . . . . . . . . . . . . . . 232

Düppengiesser, This (7:726) . . . . . . . . . . . . . . . 253

Düppengiesser, Wilhelm . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Ebeling, Berndt Kaarle Marius (1:4) . . . . . . . . . . . 1

Ebeling, Berndt Wilhelm (1:16) . . . . . . . . . . . . . 1

Ebeling, Elsabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Ebeling, Jochim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Ebeling, Johan Carl (1:32) . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ebeling, Johann Carl (6:2) . . . . . . . . . . . . . . . 7

Ebeling, Johann Carl (6:4) . . . . . . . . . . . . . . . 13

Ebeling, Johann Ludwig Gotthard (6:1) . . . . . . . . . . 4

Ebeling, Kaarle Veli Vilho (1:8) . . . . . . . . . . . . 1

Ebeling, Pertti Einar Johannes (1:2) . . . . . . . . . . 1

Ebeling, Peter (6:8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Ebers, Adolf (2:774) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Ebersköld, Elisabet (2:387) . . . . . . . . . . . . . . . 86

Edin, Daniel (1:810) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Edin, Kristina (1:555) . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Edner, Katarina (1:691) . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Edner, Olof Eriksson (1:689) . . . . . . . . . . . . . . 55

von Efferen, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 266

von Egeren, Christina (9:29) . . . . . . . . . . . . . . 253

von Egmont, Arnold (14:24) . . . . . . . . . . . . . . . 263

von Egmont, Johann II (14:12) . . . . . . . . . . . . . . 256

Ehrnrooth, Catarina Gustava (2:29) . . . . . . . . . . . 13

Ehrnrooth, Gabriel Johan (2:58) . . . . . . . . . . . . . 24

Ehrnrooth, Gustav Henrik (2:116) . . . . . . . . . . . . 40

von Eich, Catharina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Eichmans, Catharina (8:21) . . . . . . . . . . . . . . . 227

Eichmans, Kertzgen (8:42) . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Eicks, Charlotta Fredrika (6:3) . . . . . . . . . . . . . 8

Eicks, Harm Heinrich (6:12) . . . . . . . . . . . . . . . 24

Eicks, Johann Georg (6:6) . . . . . . . . . . . . . . . . 13

von Eigeren, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Ekeblad, Göran (32:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Ekeblad, Maria (32:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Ekelöf, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 196

Ekestubbe, Christian Henrik . . . . . . . . . . . . . . . 58

Ekestubbe, Henrik Larsson . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Ekman, Ingrid Jonsdotter (3:841) . . . . . . . . . . . . 73

Elephant, Axel Christersson (32:54) . . . . . . . . . . . 127

personregister Sida 329

Elin Hansdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Elisabet Eriksdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Elisabeth, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 301

Enander, Samuel (3:698) . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Enevaldus Sigfridi, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Engelbrecht, Bernhard Georg (2:100) . . . . . . . . . . . 38

von Engelbrecht, Carl Philipp (2:50) . . . . . . . . . . 23

Engelbrecht, Georg (11:2) . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Engelbrecht, Georg (11:4) . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Engelbrecht, Johann Heinrich (11:1) . . . . . . . . . . . 59

von Engelbrecht, Kristina Sofia Maria (2:25) . . . . . . 13

Engels, Maria Jos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

von Engelsdorf, Alveradis (7:241) . . . . . . . . . . . . 246

von Engelsdorf, Edmund (7:482) . . . . . . . . . . . . . 254

von Engelsdorf, Gerhard (7:486) . . . . . . . . . . . . . 261

von Engelsdorf, Gerhard (7:495) . . . . . . . . . . . . . 269

Eosander, Johannes Nicolai (1:158) . . . . . . . . . . . 65

Eosander, Maria (1:79) . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Eosander, Nicolaus Magni (1:316) . . . . . . . . . . . . 94

von der Erenpforte, Godfrid (8:390) . . . . . . . . . . . 293

von der Erenpforte, Sophia (8:195) . . . . . . . . . . . 288

Erik Eriksson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Erik Jönsson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Erik Mårtensson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Erik Nilsson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Erling, Brita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

von Erp, Greta (9:31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Erskine, Isobel (13:89) . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Esser, Anna Sofia (7:903) . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Esser, Johann Peter (7:912) . . . . . . . . . . . . . . . 33

Esser, Sigismund (7:924) . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Esser, Sigismund Arnold (7:906) . . . . . . . . . . . . . 19

Esser, Werner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Estrid Knutsdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

von Euten, Gert (3:920) . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

von Euten, Gertrud (3:918) . . . . . . . . . . . . . . . 101

von Eyl, Sofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

von Eyten, Ludeke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

von Fahrensbach, Gertrud (34:91) . . . . . . . . . . . . 222

Falck, Jonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Falk, Maria (4:911) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Falk, Olof (4:912) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Falk, Sveno Erici (4:915) . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Falk, X. Svensdotter (4:914) . . . . . . . . . . . . . . 98

von Falkenhayn, Catarina (2:785) . . . . . . . . . . . . 120

Falkman, Sidonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Fant, Andreas (1:750) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Fant, Elisabet (1:699) . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Fant, Eric Hindersson (1:753) . . . . . . . . . . . . . . 114

Fant, Michel (1:751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Favorinus, Alissa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Faxelius, Erlandus Svenonis (3:804) . . . . . . . . . . . 48

Faxelius, Sveno Anundi (3:808) . . . . . . . . . . . . . 72

Faxell, Anna Elisabeth (1:693) . . . . . . . . . . . . . 17

Faxell, Sven (3:802) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

von der Fecht, Joakim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Fernell, Elisabeth (3:853) . . . . . . . . . . . . . . . 48

Festing, Bartold (1:872) . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Festing, Elisabet (1:685) . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Festing, Matthaeus (1:873) . . . . . . . . . . . . . . . 80

personregister Sida 330

Fick, Kerstin (1:661) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Filip Birgersson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278

Fincke, Elin (1:799) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Fincke, Gödeke (1:450) . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Finno, Agnes (32:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Finno, Elisabet (32:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Finno, Henrik (32:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Finno, Jacobus Marci (1:945) . . . . . . . . . . . . . . 95

Finno, Jacobus Petri (32:82) . . . . . . . . . . . . . . 153

von Fischenich, Johann (8:949) . . . . . . . . . . . . . 243

von Fischenich, Reinhard (8:930) . . . . . . . . . . . . 230

von Fischenich, Sophie (8:925) . . . . . . . . . . . . . 216

FitzAlan of Arundel, Alice (14:23) . . . . . . . . . . . 263

Flacco, Agnes (8:213) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Flacco, Franco (8:586) . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Flacco, Hadewigis (8:293) . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Flacco, Heinrich (8:852) . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Flacco, Hermann (8:426) . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

von Flans, Catarina Margareta . . . . . . . . . . . . . . 86

Fleege, Karl Adolf (1:142) . . . . . . . . . . . . . . . 9

Fleege, Karl Gustaf (1:284) . . . . . . . . . . . . . . . 16

Fleege, Vendla Karolina (1:71) . . . . . . . . . . . . . 4

Flege, Henrik (1:776) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Flege, Johan (1:568) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Fleming, Clas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Fleming, Ingeborg (1:797) . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Fleming, Karin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Fleming, Klaus (4:600) . . . . . . . . . . . . . . . 203 238

Fleming, Magnus (4:301) . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Fleming, Peder (4:602) . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Fleming, X. Magnusdotter (4:591) . . . . . . . . . . . . 210

Flint, Lars Nilsson (2:74) . . . . . . . . . . . . . . . 99

Flint, Maria (2:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Floréen, Maria (4:901) . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Florin, Anna Katarina (1:345) . . . . . . . . . . . . . . 21

Florinus, Arvid (1:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Florinus, Mathaeus Erici (1:50) . . . . . . . . . . . . . 81

Florinus, Mårten (1:690) . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Flöthmann, Catharina (6:61) . . . . . . . . . . . . . . . 63

Flöthmann, Jobst (6:122) . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Folkunga ätten, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Folkungaätten, . . . . . . . . . . . . . 256 264 265 278 283

Fonselius, Albertina Margareta (1:990) . . . . . . . . . 9

Fonselius, Elias (1:282) . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Fonselius, Johannes Simonis (1:564) . . . . . . . . . . . 28

Fonselius, Sara Margareta (1:141) . . . . . . . . . . . . 9

Forbus, Caspar (1:802) . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Forbus, Hans (1:804) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Forbus, Hans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Forbus, Katarina (1:801) . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Fordell, Johan Mattsson (3:890) . . . . . . . . . . . . . 54

Fordell, Katarina (3:689) . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Fordell, Margaretha Olofsdotter (3:555) . . . . . . . . . 84

Forselius, Kristina (1:977) . . . . . . . . . . . . . . . 21

Forselius, Petrus Petri (1:110) . . . . . . . . . . . . . 115

Forsman, Margareta (1:876) . . . . . . . . . . . . . . . 54

Fortelius, Ericus Matiae (3:403) . . . . . . . . . . . . 85

Fortelius, Margareta (3:598) . . . . . . . . . . . . . . 58

von Frechen, Barbara (8:225) . . . . . . . . . . . . . . 258

Fredag, Anna Månsdotter (3:757) . . . . . . . . . . . . . 105

personregister Sida 331

von Friesheim, Gertrud (7:103) . . . . . . . . . . . . . 143

von Friesheim, Johann (7:206) . . . . . . . . . . . . . . 167

von Friesheim, Johann (7:412) . . . . . . . . . . . . . . 185

Frijs, Elisabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Frijs, Ingeborg Håkansdotter (1:683) . . . . . . . . . . 35

Frille, X. Kristersdotter (4:309) . . . . . . . . . . . . 195

Frisia, Kerstin Arvidsdotter (1:257) . . . . . . . . . . 54

Frisk, Maria (1:167) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Frondell, Erik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Frössviksätten, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Fuchs von Rautenberg, Anna (34:37) . . . . . . . . . . . 207

Fuchs von Rautenberg, Georg (34:74) . . . . . . . . . . . 221

Fybus, Gerard (7:614) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Fybus, Maria (7:617) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Fybus, Wilhelm (?) (7:307) . . . . . . . . . . . . . . . 215

Fånöätten, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 279 283

Fäder, Maria Johansdotter . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Gackenholtz, Johann Christoff . . . . . . . . . . . . . . 70

Gackenholtz, Laurentz . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Gackenholtz, Nicolaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

von Gackenholtz, Peter (2:42) . . . . . . . . . . . . . . 70

Gadd, Anders Svensson (3:754) . . . . . . . . . . . . . . 105

Gaddelius, Gustaf (1:304) . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Gaddelius, Nils Gustaf (1:608) . . . . . . . . . . . . . 32

Gaddelius, Per (3:752) . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Gadelius, Nicolaus Petri (3:751) . . . . . . . . . . . . 49

Gadelli, Anna Sofia Barbara (1:19) . . . . . . . . . . . 1

Gadelli, Carl Gustaf (1:76) . . . . . . . . . . . . . . . 5

Gadelli, Ernst Gustav Fredrik (1:38) . . . . . . . . . . 3

Gadelli, Gustaf Nils (1:152) . . . . . . . . . . . . . . 10

von Gagenholtz, Christina Gertruda (2:21) . . . . . . . . 47

de Galen, Mechtildis (9:97) . . . . . . . . . . . . . 276 281

de Galen, Rutger (9:194) . . . . . . . . . . . . . . . . 281

de Galen, Rutgerus (9:388) . . . . . . . . . . . . . . . 285

Galle, Märta (2:771) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Gallenius, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Gallenius, Lars (1:132) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Gallenius, Lars (1:264) . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Gallenius, Sofia Wilhelmina (1:33) . . . . . . . . . . . 2

Gallenius, Zachris (1:66) . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Gallinius, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Gallinius, Lars (1:528) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Gallinus, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Gammal, Gabriel Mathaei (1:54) . . . . . . . . . . . . . 82

Gammal, Karin (1:27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Gammal, Mathaeus Jacobi (1:108) . . . . . . . . . . . . . 114

Gantschau, Ursula (2:139) . . . . . . . . . . . . . . . . 133

de Gaptfort, Marie (7:734) . . . . . . . . . . . . . . . 216

Garp, Anders (4:577) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Garper, Tore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Gartzweiler, Heinrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Gavelin, Elsa Olofsdotter (1:746) . . . . . . . . . . . . 56

von Geldern, Arnold (14:6) . . . . . . . . . . . . . . . 248

von Geldern, Maria (14:3) . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Gemünder, Margareta Wolfsdotter (2:953) . . . . . . . . . 152

von Gent, Christina (8:935) . . . . . . . . . . . . . . . 243

Gercken, Erich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 105

von Germenzeel, X. (8:937) . . . . . . . . . . . . . . . 252

von Gertten, Berend (2:160) . . . . . . . . . . . . . . . 134

von Gertten, Bernt Vilhelm (2:20) . . . . . . . . . . . . 47

personregister Sida 332

von Gertten, Christina Augusta (2:5) . . . . . . . . . . 16

von Gertten, Hans (2:80) . . . . . . . . . . . . . . . . 99

von Gertten, Mauritz Johan (2:10) . . . . . . . . . . . . 29

von Gertten, Peter (2:40) . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Gese, Baltzar (1:904) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Gese, Maria (1:903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Gestricius, Ivarus Mathiae (3:544) . . . . . . . . . . . 116

Gestricius, Martinus Olai (36:20) . . . . . . . . . . . . 177

de Geyen, Johann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Gezelius, Georgius Georgii (1:930) . . . . . . . . . . . 42

Gezelius, Johan (1:530) . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Gezelius, Maria Christina (1:265) . . . . . . . . . . . . 14

Gier, Eva (7:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Gilles, Elisabeth (7:125) . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Gilles, Peter (7:250) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Gillstadius, Lars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

von Gilsen, Hermann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

von Gilsen, Maye (34:937) . . . . . . . . . . . . . . . . 192

von Ginge, Katharina (7:257) . . . . . . . . . . . . . . 181

von Ginge, Peter (7:514) . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Giös, Anna Elisabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Giös, Johan (2:398) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Giös, Johan Jakobsson (2:796) . . . . . . . . . . . . . . 120

Giös, Sofia (2:199) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

von Glan, Catharina (3:653) . . . . . . . . . . . . . . . 107

von Glan, Gerhard (3:651) . . . . . . . . . . . . . . . . 139

von Glan, Hans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

von Glan, Joachim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

von Glan, Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

von Glan, Vendla Juliana . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Glumserud, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Godenhielm, Margareta Sofia (2:223) . . . . . . . . . . . 61

Godhe, Hans Hansson (2:892) . . . . . . . . . . . . . . . 124

Godhe, Johan (2:446) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Godtleben, Adrian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

de Gohr, Petronella (7:347) . . . . . . . . . . . . . . . 246

zur Goltmühl, Ottilie (7:143) . . . . . . . . . . . . . . 231

zur Goltmühl, Tilman (7:286) . . . . . . . . . . . . . . 244

de Gomsé, Johanna (7:409) . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Gordon of Huntly, Alexander (13:42) . . . . . . . . . . . 223

Gordon of Huntly, George (13:84) . . . . . . . . . . . . 236

Gordon of Huntly, Janet (13:21) . . . . . . . . . . . . . 208

Gordon of Lochinvar, James (13:14) . . . . . . . . . . . 193

Gordon of Lochinvar, Janet (13:7) . . . . . . . . . . . . 177

Gordon of Lochinvar, John (13:56) . . . . . . . . . . . . 224

Gordon of Lochinvar, Robert (13:28) . . . . . . . . . . . 209

Gottleben, Christina (1:697) . . . . . . . . . . . . . . 36

Gottleben, Gabriel (1:534) . . . . . . . . . . . . . 26 55

Gottleben, Gabriel (1:64) . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Gottleben, Johann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Gottleben, Margaretha (1:267) . . . . . . . . . . . . . . 14

Gottleben, Valentin (1:128) . . . . . . . . . . . . . . . 66

Gowenius, Carolina (1:973) . . . . . . . . . . . . . . . 7

Grabbe, Beata (4:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Grabbe, Gertrud (6:63) . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Grabbe, Johann (6:126) . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Grabbe, Måns Andersson (4:148) . . . . . . . . . . . . . 178

Grabbe, Nils Månsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Grabbe, Nils Månsson (4:74) . . . . . . . . . . . . . . . 160

Graham of Kinpont, Patrick (13:88) . . . . . . . . . . . 236

personregister Sida 333

Graham of Menteith, Alexander (13:44) . . . . . . . . . . 223

Graham of Menteith, Margaret (13:11) . . . . . . . . . . 193

Graham of Menteith, William (13:22) . . . . . . . . . . . 209

Gregorius Henrici, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

von Greifenstein, Irmgard (9:73) . . . . . . . . . . . . 275

vame Grene zu Veynau, Beatrix (9:13) . . . . . . . . . . 244

vame Grene zu Veynay, Hugo (9:26) . . . . . . . . . . . . 253

von Gressenich, Peter (7:976) . . . . . . . . . . . . . . 218

von Gressenich, Wilhelmine (7:885) . . . . . . . . . . . 202

Greuters, Mechtildis (7:867) . . . . . . . . . . . . . . 202

Greve, Adelheid (7:603) . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

van Grewe, Clara Gillisdotter (2:313) . . . . . . . . . . 159

von der Grindt, Adelheid (7:92) . . . . . . . . . . . . . 217

von der Grint, Goswin (7:338) . . . . . . . . . . . . . . 244

von der Grint, Maria (7:169) . . . . . . . . . . . . . . 231

Grotenfelt, Bernt Adolf (2:28) . . . . . . . . . . . . . 13

Grotenfelt, Carl Gustav (2:56) . . . . . . . . . . . . . 23

Grotenfelt, Emilie (2:7) . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Grotenfelt, Georg Johan (2:112) . . . . . . . . . . . . . 39

Grotenfelt, Nils Adolf (2:14) . . . . . . . . . . . . . . 7

Groth, Nils Persson (2:224) . . . . . . . . . . . . . . . 61

Grothusen, Anna (4:7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Grothusen, Henrik (4:14) . . . . . . . . . . . . . . . . 72

von Grothusen, Otto Johan (4:28) . . . . . . . . . . . . 102

Grubb, Andreas Petri (2:352) . . . . . . . . . . . . . . 159

Grubb, Catharina (36:25) . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Grubb, Olof Samuelsson (2:88) . . . . . . . . . . . . . . 100

Grubb, Per Andersson (36:16) . . . . . . . . . . . . . . 177

Grubb, Samuel Andreae (2:176) . . . . . . . . . . . . . . 135

von den Grund, Goswyn (7:184) . . . . . . . . . . . . . . 232

Grundel, Jakob (2:870) . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Grundel, Margareta (2:435) . . . . . . . . . . . . . . . 88

von Gruvel, X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Gråå, Anna (1:179) . . . . . . . . . . . . . . . 66 68 81

Gråå, Mårten Olofsson (1:358) . . . . . . . . . . . . 95 114

Gröning, Casper (3:514) . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Gröning, Casper (3:926) . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

von Gröninger, Carl (3:932) . . . . . . . . . . . . . . . 172

von Gröninger, Fredrik Casper (3:930) . . . . . . . . . . 148

von Gröninger, Georg (3:934) . . . . . . . . . . . . . . 188

von Gröninger, Henrik (3:936) . . . . . . . . . . . . . . 205

Gröön, Caspar Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Gröön, Catharina Elisabeth (1:727) . . . . . . . . . . . 37

Gröön, Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Gröön, Henrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Gröön, Jakob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Gröön, Lucas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Gröön, Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Gröön, Victor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 83

Gröön, Victor (3:513) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Gubbertz, Anna (2:70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Gubbertz, Hans (2:140) . . . . . . . . . . . . . . . 131 133

Gubbertz, Katarina (1:187) . . . . . . . . . . . . . 96 100

Gubbertz, Paul (2:280) . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Gunningham of Glencairn, Alexander (13:12) . . . . . . . 193

Gunningham of Glencairn, Cuthred (13:48) . . . . . . . . 223

Gunningham of Glencairn, Margaret (13:3) . . . . . . . . 158

Gunningham of Glencairn, William (13:24) . . . . . . . . 209

Gunningham of Glencairn, William (13:6) . . . . . . . . . 177

Gunningham, Robert (13:96) . . . . . . . . . . . . . . . 237

personregister Sida 334

von Gülich, Johann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Gyllén, Gertrud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Gyllenadler, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Gyllenadler, Elisabet (3:655) . . . . . . . . . . . . . . 107

Gyllenlood, Hans Bengtsson (2:778) . . . . . . . . . . . 119

Gyllenlood, Ingeborg (2:389) . . . . . . . . . . . . . . 86

Gyllenstake, Anna (2:391) . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Gylling, Anders (1:340) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Gylling, Fredrik (1:170) . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Gylling, Johanna Magdalena (1:85) . . . . . . . . . . . . 6

von Gymnich, Catharina . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

von Gynck, Joist (7:292) . . . . . . . . . . . . . . . . 212

von Gynck, Peter (7:584) . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Gyr, Elisabeth (8:139) . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Gyr, Hartmann (8:278) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Gyr, Henricus (8:556) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

von Gürzenich, X. (7:235) . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Göbe, Jakob (2:961) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

von Göben, Berthold (2:450) . . . . . . . . . . . . . . . 89

von Göben, Elisabet (2:225) . . . . . . . . . . . . . . . 61

Görtzhagen, Henrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Haberfelt, Katarina Margareta (1:991) . . . . . . . . . . 9

Hacklin, Kristina (1:339) . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Hacklin, Mathias Jacobi (1:678) . . . . . . . . . . . . . 35

Haedraeus, Anna (32:105) . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Haedreus, Johan (32:210) . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Haen, Cunera (7:97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Haen, Lambert (7:194) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

von Haestein, Christien (7:974) . . . . . . . . . . . . . 218

von Haestein, Franz (7:884) . . . . . . . . . . . . . . . 202

von Haestein, Franziska (7:221) . . . . . . . . . . . . . 168

von Haestein, Peter (7:442) . . . . . . . . . . . . . . . 186

Hagen, Agnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Hagen, Berbgen (7:543) . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

de Hagen, Gertrud (7:173) . . . . . . . . . . . . . . . . 233

de Hagen, Heinrich (7:346) . . . . . . . . . . . . . . . 246

von Hagen, Lambrecht (7:536) . . . . . . . . . . . . . . 213

Hagert, Kristina (1:895) . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Hakon Knutsson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

von Hall, Bruno (8:450) . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Hall, Cornelia (1:131) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

von Hall, Mechtild (8:455) . . . . . . . . . . . . . . . 266

von Hambloch, Katharina (7:975) . . . . . . . . . . . . . 218

Hamilton of Arran, James (13:26) . . . . . . . . . . . . 209

Hamilton of Arran, Janet (13:13) . . . . . . . . . . . . 193

Hamilton of Cadzow, James (13:104) . . . . . . . . . . . 237

Hamilton of Cadzow, James (13:52) . . . . . . . . . . . . 224

Hamilton, Lilian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Hane, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Hans Hansson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Hardevust, Albero (8:673) . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Hardevust, Bruno (8:194) . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Hardevust, Hildeger (8:776) . . . . . . . . . . . . . 297 298

Hardevust, Hildegerus (8:388) . . . . . . . . . . . . . . 292

Hardevust, Richmudis (8:585) . . . . . . . . . . . . . . 293

Hardevust, Sophia (8:97) . . . . . . . . . . . . . . . . 284

von der Hardt, Eva (7:637) . . . . . . . . . . . . . . . 199

von der Hardt, Johann (7:620) . . . . . . . . . . . . . . 230

von der Hardt, Peter (7:310) . . . . . . . . . . . . . . 215

von Haren, Adam I (8:710) . . . . . . . . . . . . . . . . 291

personregister Sida 335

von Haren, Adam II (8:708) . . . . . . . . . . . . . . . 283

von Haren, Aleida (8:177) . . . . . . . . . . . . . . . . 272

von Haren, Ogier (8:354) . . . . . . . . . . . . . . . . 279

von Haren, Ogier I (8:709) . . . . . . . . . . . . . . . 287

Harff, Christina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

von Harrn, Katharina (7:345) . . . . . . . . . . . . . . 245

von Hartmansdorff, Gustava (1:992) . . . . . . . . . . . 4

Hartwic, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Hasselgren, Erich Hendersson (1:598) . . . . . . . . . . 31

Hastarius, Henricus (8:630) . . . . . . . . . . . . . . . 294

Hastator, Henricus (8:660) . . . . . . . . . . . . . . . 298

Haveman, Maria (32:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Haveman, Peter (32:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Havermanns, Johann (7:941) . . . . . . . . . . . . . . . 267

Havermanns, Jutta (7:939) . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Hay of Errol, Elizabeth (13:85) . . . . . . . . . . . . . 236

Haysse, Sibylle (8:9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Haysse, Winken (8:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Hedemoreus, Margareta (1:979) . . . . . . . . . . . . . . 20

Hedman, Anders (1:684) . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Hedman, Jakob (1:342) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Hedman, Ulrika Maria (1:171) . . . . . . . . . . . . . . 12

von der Hege, Bela (7:175) . . . . . . . . . . . . . 233 246

von der Heggen, Gerhard (8:40) . . . . . . . . . . . . . 240

von der Heggen, Gerhard . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

von der Heggen, Gertrud (7:295) . . . . . . . . . . . 182 183

von der Heggen, Goddert (8:20) . . . . . . . . . . . . . 227

von der Heggen, Jakob I (8:160) . . . . . . . . . . . . . 257

von der Heggen, Jakob II (8:80) . . . . . . . . . . . . . 249

von der Heggen, Katharina (8:5) . . . . . . . . . . . . . 197

von der Heggen, Kirstgen (8:10) . . . . . . . . . . . . . 213

Heickell, Gustava Jakobina (1:45) . . . . . . . . . . . . 3

Heickell, Jakob (1:90) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

von der Heiden, Odilie . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Heidensfelt, Pawel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Heidgen, Franz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Heij, Elisabet (32:39) . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Heikkinen, Anders (1:180) . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Heikkinen, Johan Andersson (1:360) . . . . . . . . . . . 22

Heikkinen, Pehr Jakobsson (1:974) . . . . . . . . . . . . 22

Helena Jakobsdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Helene, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Hellagia, Elisabeth Jonsdotter . . . . . . . . . . . . . 87

Hellagia, Ragnhild Jonsdotter (2:419) . . . . . . . . . . 87

Hellagius, Jonas Andersson (2:838) . . . . . . . . . . . 121

Hellincx, Johann (7:602) . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Hellinx, X. (7:301) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Helsingius, Brita (1:573) . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Helsingius, Georg (32:106) . . . . . . . . . . . . . . . 91

Helsingius, Georg (32:424) . . . . . . . . . . . . . . . 154

Helsingius, Jonas Petri (1:935) . . . . . . . . . . . . . 130

Helsingius, Katarina (32:53) . . . . . . . . . . . . . . 62

Helsingius, Marcus Georgii (32:212) . . . . . . . . . . . 128

Helsingius, Marcus Henrici (32:848) . . . . . . . . . . . 174

Helsingus, Nicolaus Olai . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Hemming, Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Henrik Nilsson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Hentzig, Erik (1:914) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Hentzig, Magdalena (1:261) . . . . . . . . . . . . . . . 14

Hentzig, Petter Eriksson (1:522) . . . . . . . . . . . . 25

personregister Sida 336

von Heppendorf, Gerhard (9:98) . . . . . . . . . . . . . 276

von Heppendorf, Ida (9:49) . . . . . . . . . . . . . . . 269

von Herberath, Adam (7:266) . . . . . . . . . . . . . . . 167

Herberath, Katharina (7:133) . . . . . . . . . . . . 142 165

von Herimes, Antoinette (7:475) . . . . . . . . . . . . . 274

Herkepaeus, Anders (2:458) . . . . . . . . . . . . . . . 90

Herkepaeus, Anna (2:229) . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Herkepaeus, Anna (3:910) . . . . . . . . . . . . . . 48 127

Herkepaeus, Lars Persson (1:852) . . . . . . . . . . . . 146

Herkepaeus, Laurentius (3:913) . . . . . . . . . . . 71 125

Herkepaeus, Laurentius Petri (3:915) . . . . . . . . . . 101

Herkepaeus, Margareta Larsdotter (1:850) . . . . . . . . 112

Herpers, Claus (1:912) . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Herpers, Elisabeth (1:909) . . . . . . . . . . . . . . . 64

Hertzbach, Catharina (7:433) . . . . . . . . . . . . . . 186

Hervegh, Eva Henricsdotter (3:827) . . . . . . . . . . . 31

Hervie, Alexander (1:780) . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Hervie, Elisabet (1:779) . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Herwegh, Adam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Herwegh, Henrik Jacobsson (3:869) . . . . . . . . . . . . 49

Herwegh, Jacob (3:861) . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Herwegh, Jacob (3:898) . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

von Hessen, Elisabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

de Heuberg, Sophia (8:387) . . . . . . . . . . . . . . . 292

Hielman, Magnus (1:656) . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Hielman, Nils (1:328) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Hilke, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Hille, Hans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Hintze, Cecilia (3:381) . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Hintze, Matts (3:384) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Hirtzbach, Erwin (7:866) . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Hirtzmann, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Hising, Carolus Olai (3:380) . . . . . . . . . . . . . . 164

Hising, Magdalena (3:673) . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Hising, Olof (3:382) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Hjelmman, Georg Fredrik (1:164) . . . . . . . . . . . . . 11

Hjelmman, Henrik Johan (1:82) . . . . . . . . . . . . . . 6

Hjelmman, Vendla Albertina (1:41) . . . . . . . . . . . . 3

Hjerta, Anders Ericsson (3:582) . . . . . . . . . . . . . 118

Hjertzell, Anna Elisabeth . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Hjorthorn, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Hjärne, Helena (2:441) . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

von Hochkirchen, Gottschalk (7:234) . . . . . . . . . . . 242

von Hochkirchen, Ida (8:1) . . . . . . . . . . . . . . . 164

von Hochkirchen, Johann Roland (8:16) . . . . . . . . . . 227

von Hochkirchen, Johann Roland (8:64) . . . . . . . . . . 249

von Hochkirchen, Mathias (7:468) . . . . . . . . . . . . 251

von Hochkirchen, Mathias (7:936) . . . . . . . . . . . . 258

von Hochkirchen, Roland (8:2) . . . . . . . . . . . . . . 182

von Hochkirchen, Roland (8:32) . . . . . . . . . . . . . 240

von Hochkirchen, Roland (8:8) . . . . . . . . . . . . . . 212

von Hochkirchen, Titzel (7:117) . . . . . . . . . . . . . 229

von Hochkirchen, Wilhelm (8:4) . . . . . . . . . . . . . 197

von Hochsteden, Arnold (8:14) . . . . . . . . . . . . . . 213

von Hochsteden, Arnold (8:28) . . . . . . . . . . . . . . 227

von Hochsteden, Arnold (8:436) . . . . . . . . . . . . . 279

von Hochsteden, Arnold (8:448) . . . . . . . . . . . . . 265

von Hochsteden, Arnold (8:56) . . . . . . . . . . . . . . 240

von Hochsteden, Ida (8:7) . . . . . . . . . . . . . . . . 197

von Hochsteden, Johann (8:112) . . . . . . . . . . . . . 250

personregister Sida 337

von Hochsteden, Wilhelm (8:218) . . . . . . . . . . . . . 272

von Hochsteden, Wilhelm (8:224) . . . . . . . . . . . . . 257

Hoemen von Odenkirchen, Agnes (9:115) . . . . . . . . . . 252

Hoen van dem Broek, Johann I (8:176) . . . . . . . . . . 272

Hoen, Hermann (7:228) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Hoen, Hermann I (8:352) . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Hoen, Johann II (8:88) . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Hoen, Johanna (7:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Hoen, Johannes (7:114) . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

von Hoenkirgen, Roland (8:128) . . . . . . . . . . . . . 257

von Hoensbroek, Hermann (7:644) . . . . . . . . . . . . . 257

von Hoensbroich, Cäcilia (7:161) . . . . . . . . . . . . 240

von Hoensbroich, Daniel (7:322) . . . . . . . . . . . . . 250

Hoesch, Barbara (7:159) . . . . . . . . . . . . . . . 166 168

Hoesch, Bartholomäus (7:70) . . . . . . . . . . . . . . . 215

Hoesch, Hein (7:636) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Hoesch, Heinrich (7:140) . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Hoesch, Leonhard (7:318) . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Hoesch, X. (7:280) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Hoffrén, Aron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Hofstädt, Mårten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Hoire, Hilwigis (33:911) . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Hoire, Johann (33:912) . . . . . . . . . . . . . . . 190 227

Holand of Kent, Margaret (14:11) . . . . . . . . . . . . 256

Holand of Kent, Thomas (14:22) . . . . . . . . . . . . . 263

Holdthusen, Berend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Hollsten, Helena Markusdotter (1:659) . . . . . . . . . . 34

Holm, Catharina Hansdotter . . . . . . . . . . . . . . . 122

Holst, Elisabet (32:213) . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Holt, Elisabeth (35:21) . . . . . . . . . . . . . . . 262 270

Holt, Hermann (35:84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Holt, Johann (35:42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Holtz, Eva Magdalena (1:987) . . . . . . . . . . . . . . 17

Holzmart, Gertrud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Hoppenstong, Jakob Thomasson . . . . . . . . . . . . . . 106

Hoppenstong, Jakob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Hoppenstong, Sara Thomasdotter . . . . . . . . . . . . . 106

Hoppenstong, Thomas (3:644) . . . . . . . . . . . . . . . 106

Hoppenstång, Maria Simonsdotter (3:611) . . . . . . . . . 50

Hoppenstång, Simon Thomasson (3:622) . . . . . . . . . . 75

Hoppringil of that Ilk, Mariota (13:101) . . . . . . . . 237

Horn af Kanckas, Brita (4:77) . . . . . . . . . . . . . . 161

Horn af Kanckas, Henrik Olofsson (4:616) . . . . . . . . 210

Horn af Kanckas, Klas Henriksson (4:308) . . . . . . . . 195

Horn af Kanckas, Krister Klasson (4:154) . . . . . . . . 179

von Horn, Paridon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

von Horn, X. (8:948) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

vom Horne, Franco (8:452) . . . . . . . . . . . . . . . . 266

vame Horne, Franko (8:226) . . . . . . . . . . . . . . . 258

vame Horne, Mechtild (8:113) . . . . . . . . . . . . . . 250

von der Horst, Christina (8:929) . . . . . . . . . . . . 230

von der Horst, Hermann (8:934) . . . . . . . . . . . . . 243

Hoslerus, Henrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

von Hostaden, Stephan (9:42) . . . . . . . . . . . . . . 268

von Hostaden, X. (9:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

von der Hude, Lüder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Hufvudsköld, Margareta . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Humatov, Sumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Huppertz, Ida Gertrud (7:13) . . . . . . . . . . . . . . 51

Huppertz, Johann (7:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

personregister Sida 338

Huppertz, Nikolaus (7:26) . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Hutten, Dietrich (8:900) . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Hutten, Elisabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Hutten, Johanna (7:229) . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

von der Hutten, Johannes (8:902) . . . . . . . . . . . . 197

von der Hutten, Kirstgen (8:901) . . . . . . . . . . . . 181

Hutten, Sibilla (7:65) . . . . . . . . . . . . . . . 141 143

von Hückelhoven, Ida (7:339) . . . . . . . . . . . . . . 244

von Hückeshoven (?), Jutta (9:65) . . . . . . . . . . . . 274

Hårdh, Ulrika Charlotta (1:978) . . . . . . . . . . . . . 12

Hällfors, Jakob (1:140) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Hällfors, Karl Erik (1:70) . . . . . . . . . . . . . . . 4

Hällfors, Vendla Margareta (1:35) . . . . . . . . . . . . 2

Hästesko af Målagård, Christina Catharina (2:117) . . . . 40

Hästesko af Målagård, Lennart (32:24) . . . . . . . . . . 91

Hästesko af Målagård, Samuel Jakob (32:12) . . . . . . . 62

Hästesko, Anders Lindvedsson (32:48) . . . . . . . . . . 126

Hästesko-Fortuna, Barbro Christina (2:99) . . . . . . . . 38

Hästesko-Fortuna, Johan (2:210) . . . . . . . . . . . . . 59

Hästesko-Fortuna, Lorentz (2:198) . . . . . . . . . . . . 59

Hästesko-Fortuna, Lorentz (2:396) . . . . . . . . . . . . 86

Hästesko-Fortuna, Sofia Maria (2:105) . . . . . . . . . . 39

Högsjögård, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 161 179

Hövelmann, Adelheid (7:300) . . . . . . . . . . . . . . . 214

Hövelmann, Johann (7:600) . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Höök, Margareta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

von Iddelsfeld, Arnold (9:66) . . . . . . . . . . . . . . 274

von Iddelsfeld, Hedwig (9:33) . . . . . . . . . . . . . . 267

von Iddelsfeld, Johann (9:132) . . . . . . . . . . . . . 281

Idman, Daniel Larsson (1:536) . . . . . . . . . . . . . . 26

Idman, Gustaf (1:134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Idman, Maria Amalia (1:999) . . . . . . . . . . . . . . . 2

Idman, Nils (1:268) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Idman, Ulrika (1:67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Ignatia, Anna Sofia (2:111) . . . . . . . . . . . . . . . 39

Ignatius, Anders (2:222) . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Ignatius, Anders (2:444) . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Ignatius, Mathias Nicolai (2:888) . . . . . . . . . . . . 123

Ignatt, Nils Jönsson (2:954) . . . . . . . . . . . . . . 152

Ihering, Brigitta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Ihering, Christian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Iheringius, Beata (32:35) . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Iivanainen, Agneta Olofsdotter (2:453) . . . . . . . . . 124

Ikalensis, Katarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Ille, Gustaf (2:798) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Ille, Sofia (2:399) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Immenius, Catharina Elisabet (1:303) . . . . . . . . . . 18

Immenius, Sigfrid (1:606) . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Ingeborg Frillesdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Ingeborg Hansdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Ingegerd Svensdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

von Ippelendorf, Daniel (7:492) . . . . . . . . . . . . . 269

Janzonia, Margareta Engelbertsdotter (3:371) . . . . . . 181

Jobin, Barbara Hinrichsdotter . . . . . . . . . . . . . . 123

Jobin, Henrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Johan Carlsson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Johan Olofsson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Johannes Nicolai, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Johannes, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Judea, Gertrudis (8:159) . . . . . . . . . . . . . . . . 288

personregister Sida 339

Judeus, Daniel (8:636) . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Judeus, Volcoldus (8:318) . . . . . . . . . . . . . . . . 292

Judäus, Bruno (8:668) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Junge, Andreas (6:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Junge, Barthold (6:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Junge, Jacob Jürgen (6:10) . . . . . . . . . . . . . . . 24

Junge, Katarina Regina (6:5) . . . . . . . . . . . . . . 13

Jurgens, Anna Elisabet (1:988) . . . . . . . . . . . . . 16

Juusten, Anna (1:155) . . . . . . . . . . 112 135 136 171 174

Juusten, Bengt Severinsson (2:907) . . . . . . . . . . . 151

Juusten, Paulus (1:310) . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Juusten, Peder (1:620) . . . . . . . . . . . . . . . 169 189

Juusten, Severin (2:913) . . . . . . . . . . . . . . . . 173

von Jülich, Johanna (14:27) . . . . . . . . . . . . . . . 264

Jürgens, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Jürgens, Anna Catharina (6:999) . . . . . . . . . . . . . 13

Jägerhorn, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Jägerhorn, Beata Charlotta (1:976) . . . . . . . . . . . 21

Jägerhorn, Clas (2:440) . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Jägerhorn, Lars Hansson (3:2) . . . . . . . . . . . . . . 81

Jägerhorn, Maria (3:1) . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Jägerskiöld, Anna Sofia (2:55) . . . . . . . . . . . . . 23

Jägerskiöld, Carl Johan (2:110) . . . . . . . . . . . . . 39

Jägerskiöld, Clas (2:220) . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Jämse, Elin (1:883) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Jämse, William (1:886) . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Jöns Knutsson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Jöns Persson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Kaas, Henrik Jakobsson (4:92) . . . . . . . . . . . . . . 161

Kaas, Jakob Henriksson (4:184) . . . . . . . . . . . . . 179

von Kahlden, Dorotea Maria . . . . . . . . . . . . . . . 119

Kaisula, Christin Andersdotter (1:361) . . . . . . . . . 22

Kallio, Margareta Bertilsdotter (3:402) . . . . . . . . . 118

Kamp, Johan (6:902) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Kamp, Ludwig (6:900) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Kamp, Ludwig (6:917) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Kamp, Ludwig (6:919) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Kamp, Maria (6:251) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

van Kampen, Hans (4:304) . . . . . . . . . . . . . . . . 225

van Kampen, X. Hansdotter (4:613) . . . . . . . . . . . . 210

Kanto, Elin Hansdotter (1:959) . . . . . . . . . . . . . 44

Karin Eriksdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Karin Hindriksdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Karin, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 160

Kasukka, Maria (1:667) . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Kasukka, Nils Knutsson (1:844) . . . . . . . . . . . . . 53

Katarina Eriksdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Katila, Mårten Jöransson (1:400) . . . . . . . . . . . . 49

Katila, Susanna Mårtensdotter (1:601) . . . . . . . . . . 32

Kax, Anna (3:819) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 103

Kax, Erik (3:838) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Keckonius, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

von Kelmis, Margarete . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Kempen, Arnold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Kerkman, Hille (6:901) . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Kerkmann, Arnt (6:908) . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Kerkmann, Detert (6:907) . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Kerkmann, Hans (6:910) . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

von Kettenis, Anna (7:149) . . . . . . . . . . . . . . . 165

von Kettenis, Balduin (7:596) . . . . . . . . . . . . . . 198

personregister Sida 340

von Kettenis, Balthasar (7:298) . . . . . . . . . . . 166 183

von Kettenis, Balthasar . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

von Kettenis, Clais (7:156) . . . . . . . . . . . . . . . 213

von Kettenis, Clais (7:624) . . . . . . . . . . . . . . . 241

von Kettenis, Statz (7:312) . . . . . . . . . . . . . . . 228

Kettunen, Andreas Thomae (2:977) . . . . . . . . . . . . 173

Kettunen, Tomas (2:978) . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Kettunius, Bartholdus Andreae (2:976) . . . . . . . . . . 153

Kettunius, Johan Bartholdi (2:970) . . . . . . . . . . . 124

Kettunius, Samuel (2:456) . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Kiellin, Anna (1:972) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Kintore, Christina (3:533) . . . . . . . . . . . . . . . 205

von Kinzweiler, Bernhard . . . . . . . . . . . . . . . . 261

von Kinzweiler, Elisabeth (8:37) . . . . . . . . . . . . 274

von Kinzweiler, Rikalt (8:74) . . . . . . . . . . . . . . 280

von Kirberich, Catharina (7:189) . . . . . . . . . . . . 217

von Kirberich, Johann (7:378) . . . . . . . . . . . . . . 232

Kirchhof, Johann (6:226) . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Kirchhof, N.N. (6:113) . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

von Kirchrath, Agnes (1:913) . . . . . . . . . . . . . . 93

von Kirchrath, Jakob (33:902) . . . . . . . . . . . . . . 129

von Kirchrath, Johannes (33:914) . . . . . . . . . . . . 155

Kirij, Onuphri (2:904) . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Kirij, Vendla (2:775) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Kirves, Karin Olofsdotter (3:25) . . . . . . . . . . . . 171

Kirves, Olof (3:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Kleeblatt, Johan Ottosson (1:888) . . . . . . . . . . 147 153

Kleinhorst, Cuna (8:229) . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Klepping, Gertrud (8:427) . . . . . . . . . . . . . . . . 273

von Kleve, Adolf I (14:14) . . . . . . . . . . . . . . . 256

von Kleve, Katharina (14:7) . . . . . . . . . . . . . . . 248

Klick, Anna Hedvig (2:195) . . . . . . . . . . . . . . . 58

Klick, Hans (2:780) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Klick, Hans (2:916) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

von Klick, Hans Vilhelm (2:390) . . . . . . . . . . . . . 86

Klick, Reinhold (2:914) . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Klingenberg, Johann (35:86) . . . . . . . . . . . . . . . 277

Klingenberg, Wendula (35:43) . . . . . . . . . . . . . . 270

Klütgen, Metz (8:801) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Klöcker, Adelheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Klöfverblad, Aron Johansson (2:957) . . . . . . . . . 124 152

Klöfverskjöld, Anna (2:891) . . . . . . . . . . . . . . . 123

Klöfverskjöld, Emerentia (2:455) . . . . . . . . . . . . 90

Klöverblad, Elin (1:887) . . . . . . . . . . . . . . . . 113

von Kniprode, Gerhard (9:40) . . . . . . . . . . . . . . 268

von Kniprode, Gertrud (9:5) . . . . . . . . . . . . . . . 243

von Kniprode, Heinrich (9:20) . . . . . . . . . . . . . . 259

von Kniprode, Wilhelm (9:10) . . . . . . . . . . . . . . 252

Kohre, Anna (1:139) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Kohre, Nils (1:278) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Koichs, Catharina (8:43) . . . . . . . . . . . . . . . . 240

von Kokenhusen, Sophie (35:17) . . . . . . . . . . . . . 262

Kolthoff, Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

von Konow, Albrekt (1:308) . . . . . . . . . . . . . 78 151

von Konow, Anna Margareta (1:154) . . . . . . . . . . . . 52

von Konow, Elisabet (2:193) . . . . . . . . . . . . . . . 58

von Konow, Elisabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

von Konow, Erik Bernt (2:386) . . . . . . . . . . . . . . 86

von Konow, Joakim (2:772) . . . . . . . . . . . . . . . . 119

von Konow, Jürgen (1:616) . . . . . . . . . . . . . . . . 111

personregister Sida 341

von Konow, Melkior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

von Konow, Philip (1:830) . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Kordes, Joachim (2:138) . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Kordes, Ursula (2:69) . . . . . . . . . . . . . . . . 98 135

Korke, Jakob (4:293) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Korke, X. (4:585) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 248

de Kornporcen, Gysela (9:385) . . . . . . . . . . . . . . 285

de Kornporcen, Hupertus (9:770) . . . . . . . . . . . . . 289

von Koskull, Reinhold (2:917) . . . . . . . . . . . . . . 173

von Koskull, X. (2:915) . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

von Kothen, Carl Christoffer (2:108) . . . . . . . . . . 39

Kothen, Christoffer (2:432) . . . . . . . . . . . . . . . 88

von Kothen, Fredrik Gustav (2:54) . . . . . . . . . . . . 23

von Kothen, Gustava Sofia (2:27) . . . . . . . . . . . . 13

von Kothen, Matias Christoffer (2:216) . . . . . . . . . 60

von Kothen, Simonia (2:999) . . . . . . . . . . . . . . . 22

Kouff, Johann (8:916) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Kouff, Kersten (8:914) . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Kourt, Petronella (7:953) . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Krautwigh, Joannes Jacobus . . . . . . . . . . . . . . . 34

Kremer, Anna (7:445) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Kremer, Hermann (7:512) . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Kremer, Hermann (7:518) . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Kremer, Jakob (7:259) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Kristin Henriksdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Kristina Arvidsdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Kristina, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Krogelius, Katarina Gustava (1:75) . . . . . . . . . . . 5

Krogelius, Mikael (1:150) . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Krook, Benedikt (1:612) . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Krook, Carl (1:306) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Krook, Johan (3:608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Krook, Margareta Charlotta (1:153) . . . . . . . . . . . 10

Krouvila, Jakob Henriksson (1:600) . . . . . . . . . . . 32

Krouvila, Mikael Jakobsson (1:300) . . . . . . . . . . . 18

Krum, Ericus Olai (3:551) . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Krummedige, Anne Eriksdotter (37:39) . . . . . . . . . . 239

Kröger, Anna (6:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Kröger, Dorothea (1:519) . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Kröger, Joachim (6:74) . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Kröger, Peter (33:810) . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

von der Kuhlen, Mechtilde (7:971) . . . . . . . . . . . . 218

Kukko, Eskil Matsson (1:915) . . . . . . . . . . . . . . 42

Kukko, Matts (5:899) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Kulbach, Karina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Kunnecke, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Kurck, Brita (1:387) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Kurck, Christina Knutsdotter (4:73) . . . . . . . . . . . 160

Kurck, Elin Knutsdotter . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Kurck, Elin Nilsdotter (4:302) . . . . . . . . . . . . . 225

Kurke, Elin Klasdotter (4:147) . . . . . . . . . . . . . 178

Kurke, Jeppe (4:588) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Kurke, Klas (4:294) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Kurke, Nils (4:605) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Kurke, X. (4:292) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Kurth, Gerard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Kurth, Otto (7:806) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Kyander, Anders (2:454) . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Kyander, Georgius Andreae (2:452) . . . . . . . . . . . . 124

Kyander, Helena (2:227) . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

personregister Sida 342

König, Gertrud (7:413) . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

König, Jacob (7:826) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

von der Körben, X. (2:535) . . . . . . . . . . . . . . . 176

Körning, Carl (2:776) . . . . . . . . . . . . . . . . 119 120

Körning, Christina Catharina (2:97) . . . . . . . . . . . 38

Körning, Erik (2:388) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Körning, Estrid Knutsdotter (4:151) . . . . . . . . . . . 225

Körning, Hans (2:194) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Körning, Ingeborg Margareta (2:397) . . . . . . . . . . . 87

Köster, Martin (32:60) . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Laatikatar, Agneta Mattsdotter (3:583) . . . . . . . . . 118

von Lach, Conrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Lach, Elisabeth (7:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Lach, Johannes (7:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Lach, Maria Elisabeth (7:5) . . . . . . . . . . . . . . . 33

Lach, Nikolaus (7:20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Lach, Werner (7:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Lacke, Anna (1:181) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Lacke, Matts Mattsson (1:362) . . . . . . . . . . . . . . 22

Lagerborg, Ingeborg (Inga) (1:285) . . . . . . . . . . . 16

Lamppu, Anna (1:603) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Lamppu, Michael Olofsson (1:404) . . . . . . . . . . . . 49

of Lancaster, John (14:20) . . . . . . . . . . . . . . . 263

von Landsbergen, Dorothea (3:931) . . . . . . . . . . . . 149

Lang, Christina (2:309) . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Lange, Herman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Lange, Hinrik (33:814) . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Lange, Lutke (33:813) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Lange, Margarethe (33:812) . . . . . . . . . . . . . . . 175

von Langenau, Adelheid (9:449) . . . . . . . . . . . . . 268

von Langenau, Hildegar (9:898) . . . . . . . . . . . . . 276

von Lappe, Arnold (34:682) . . . . . . . . . . . . . . . 262

von Lappe, Dietrich (34:170) . . . . . . . . . . . . . . 235

von Lappe, Engelbert (34:680) . . . . . . . . . . . . . . 255

von Lappe, Gosteke (34:85) . . . . . . . . . . . . . . . 222

von Lappe, Heinrich (34:340) . . . . . . . . . . . . . . 247

von Lappe, Theodorich (34:683) . . . . . . . . . . . . . 271

Lars Jönsson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Lars Nicolai, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

de Lat-Huibertz, Elisabeth (7:973) . . . . . . . . . . . 218

Lauck, Henrik Georgii (1:880) . . . . . . . . . . . . . . 80

Lauraeus, Kristina (1:898) . . . . . . . . . . . . . . . 46

Lauraeus, Olof Sigfridsson (1:771) . . . . . . . . . . . 68

Laurila, Sigfrid Olofsson (1:775) . . . . . . . . . . . . 97

von Lausenberg, X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Lax, Elin Mårtensdotter (1:49) . . . . . . . . . . . . . 80

von Lechts, Brigitte (34:101) . . . . . . . . . . . . . . 223

von Lechts, Hans (34:202) . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Leers, Abel (7:821) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Leers, Ferdinand (7:914) . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Leers, Gertrud (7:907) . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Leers, Heinrich (7:956) . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Leers, Johann (7:817) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Leers, Tillmann (7:928) . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Leers, Wilhelm (7:819) . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Leidingh, Hans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

von Leiningen, Jolante (14:25) . . . . . . . . . . . . . 264

Lembke, Elisabeth (6:75) . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Lembken, Catharina (6:23) . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Lembken, Jochim (6:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

personregister Sida 343

Lemnia, Magdalena Catharina . . . . . . . . . . . . . . . 122

Lers, Johann (7:188) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Lers, Johannes (7:94) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Lers, Paulus (7:376) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Lers, Paulus (7:754) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Lersch, Anna Catharina (7:47) . . . . . . . . . . . . . . 109

von Letmathe, Hunold (9:38) . . . . . . . . . . . . . . . 268

von Letmathe, Johann (9:76) . . . . . . . . . . . . . . . 275

von Letmathe, Peronetta (9:19) . . . . . . . . . . . . . 259

Leufstadius, Ingrid (1:365) . . . . . . . . . . . . . . . 22

Leufstadius, Magnus (1:730) . . . . . . . . . . . . . . . 37

Leufstadius, Magnus Ivari (3:542) . . . . . . . . . . . . 84

Leufstadius, Petrus (3:541) . . . . . . . . . . . . . . . 57

Leyendecker, Barbara (7:629) . . . . . . . . . . . . . . 241

de Libra, Caecelia (7:645) . . . . . . . . . . . . . . . 257

de Libra, Daniel (8:90) . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

de Liburt, Agnes (7:119) . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Lietzen, Erik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Lilius, Beata (3:705) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Lilius, Henrik (3:710) . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Liljevan, Catharina Jakobsdotter (1:457) . . . . . . . . 113

Liljevan, Jacobus Petri (1:459) . . . . . . . . . . . . . 147

Lillie, Margareta (2:787) . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Lilliebrunn, Barbro (32:51) . . . . . . . . . . . . . . . 127

Lillieflycht, Brita Eleonora . . . . . . . . . . . . . . 47

Lilliegren, Catharina (32:27) . . . . . . . . . . . . . . 91

Lillienberg, Dorotea Charlotta (2:9) . . . . . . . . . . 29

von Limburg, Bela (9:9) . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

von Limburg, Dietrich III (9:72) . . . . . . . . . . . . 275

von Limburg, Eberhard (9:36) . . . . . . . . . . . . . . 267

von Limburg, Johann (9:18) . . . . . . . . . . . . . . . 259

Limingia, Anna Johansdotter (3:715) . . . . . . . . . . . 104

Limingius, Brita (1:803) . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Lind, John H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Lindelöf, Margareta (3:5) . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Lindeman, Anders (1:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Lindeman, Margareta (1:26) . . . . . . . . . . . . . . . 55

Lindemann, Alheid (6:918) . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Lindemann, Ghereke (6:920) . . . . . . . . . . . . . . . 206

Lindemann, X. (6:903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Lindemann, X. (6:904) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Lindemarck, Anna Stensdotter (2:209) . . . . . . . . . . 59

von der Linden, Gerardus (7:548) . . . . . . . . . . . . 274

von der Linden, Heinrich (7:137) . . . . . . . . . . . . 258

von der Linden, Johann (7:274) . . . . . . . . . . . . . 266

von der Linden, Katharina (7:545) . . . . . . . . . . . . 251

Lindholm, Karl Magnus (1:986) . . . . . . . . . . . . . . 5

von Lindlar, Gerhard (8:38) . . . . . . . . . . . . . . . 279

von Lindlar, Hadewig (8:19) . . . . . . . . . . . . . . . 273

von Lindlar, Heidenreich (8:76) . . . . . . . . . . . . . 284

Lindsay of Byres, Christian (13:97) . . . . . . . . . . . 237

Lindsay, Elizabeth (13:57) . . . . . . . . . . . . . . . 224

de Lintgassen, Guderadis . . . . . . . . . . . . . . . . 288

von der Lintgassen, Hadwig (8:69) . . . . . . . . . . . . 283

von der Lintgassen, Johann (8:138) . . . . . . . . . . . 287

von Lintgassen, Johann (8:276) . . . . . . . . . . . . . 291

von Lintgassen, X. (8:552) . . . . . . . . . . . . . . . 295

de Lintlair, Hermannus (8:152) . . . . . . . . . . . . . 288

Lithovius, Anna Josephsdotter (3:585) . . . . . . . . . . 118

Lithovius, Brita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

personregister Sida 344

Lithovius, Henrik Larsson (3:760) . . . . . . . . 130 150 173

Lithovius, Johan (3:730) . . . . . . . . . . . . . . 95 139

Lithovius, Joseph Henriksson (3:591) . . . . . . . . . . 150

Lithovius, Katarina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Livingstone of Callendar, Janet (13:105) . . . . . . . . 237

Ljungman, Nils (1:982) . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Lod, Maria (1:377) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Lode, Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

von Lode, X. (9:47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

von Loevenich, Sibilla . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

von Lohausen, Maria (7:865) . . . . . . . . . . . . . 202 218

Lomakov, Audotja (2:129) . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Lomakov, Pahom (2:258) . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Losköld, Margareta (1:611) . . . . . . . . . . . . . . . 32

Lostierna, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Lostierna, Charlotta (1:305) . . . . . . . . . . . . . . 18

von Louvenberg, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Lundeberg, Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Lundinus, Catharina (1:529) . . . . . . . . . . . . . . . 25

Lundinus, Olof (1:919) . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Lundinus, Petrus (1:917) . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Lundstedt, Anna Stina (1:347) . . . . . . . . . . . . . . 10

Lundstedt, Gustaf (1:694) . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Lundstedt, Olof (1:783) . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Lutter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Lyell, Janet (3:527) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

von Lülsdorf, Johann . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Lynamann, Walburgis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Lynen, Gertrud (7:25) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Lynen, Goert (7:576) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Lynen, Heyn (7:288) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Lynen, Heyn (7:297) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Lynen, Johan (7:594) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

Lynen, Lambert (7:144) . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Lynen, Laurenz (7:50) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Lynen, Laurenz (7:72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Lynen, Sara (7:9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Lynen, Simon (7:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Lynen, Simon (7:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 143

bei Lyskirchen, Gerhard (8:656) . . . . . . . . . . . . . 298

Lütkens, Catharina (1:129) . . . . . . . . . . . . . . . 66

Lütkens, Gabriel (1:258) . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Lütkens, Hans (1:516) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Lütkens, Jochim (33:805) . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Macdonald of the Isles, Alexander (13:18) . . . . . . . . 208

Macdonald of the Isles, Margareta (13:9) . . . . . . . . 193

de Macellis, Elisabeth (8:317) . . . . . . . . . . . . . 292

de Macellis, Gerardus (8:634) . . . . . . . . . . . . . . 296

de Macellis, Gerhard (8:664) . . . . . . . . . . . . . . 300

Mackenzie, Jeanette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Maclean of Dowart, Hector (13:1) . . . . . . . . . . . . 133

Maclean of Dowart, Hector (13:4) . . . . . . . . . . . . 176

Maclean of Dowart, Hector Mor (13:8) . . . . . . . . . . 193

Maclean of Duart, Lachlan More (13:2) . . . . . . . . . . 158

Maclean, John (13:900) . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Maclean, Lachlan-Callanoch (13:16) . . . . . . . . . . . 208

Maexmontan, Katarina (1:607) . . . . . . . . . . . . . . 32

Maexmontan, Michael (3:702) . . . . . . . . . . . . . . . 49

Maexmontanus, Johannes (3:704) . . . . . . . . . . . . . 73

Maexmontanus, Michael Martini (3:708) . . . . . . . . . . 104

personregister Sida 345

Magnelia, Catharina (3:753) . . . . . . . . . . . . . . . 74

Magnelius, Nicolaus (3:756) . . . . . . . . . . . . . . . 105

Magnus Marinasons ätt, . . . . . . . . . . . . . 226 239 249

Magnus Olofsson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Maigret, Lambert (7:530) . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Maigret, Maria (7:265) . . . . . . . . . . . . . . . 166 183

Makeléer, Lunetta (2:35) . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Malbodo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Manecke, Peter (6:36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Manecke, Peter (6:72) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Maneke, Anna Jeseke (6:9) . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Maneke, Diederich (6:18) . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Manteuffel, Elisabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

von Marcken, Henrich (8:919) . . . . . . . . . . . . . . 243

von Marcken, Nella (8:917) . . . . . . . . . . . . . . . 230

Marels, Anna (7:179) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

von der Maren, Junke . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Margareta Andersdotter, . . . . . . . . . . . . . . 82 188

Margareta Knutsdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Margareta Larsdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Margareta Persdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Margareta Sigfridsdotter, . . . . . . . . . . . . . . . 95

Margareta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Margaretha Hansdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Margword, X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Maria, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 214

von der Mark, Adolf III (14:28) . . . . . . . . . . . . . 264

von der Marspforte, Bertolf (8:685) . . . . . . . . . . . 302

von der Marspforte, Cono (8:670) . . . . . . . . . . . . 300

von der Marspforte, Guderadis (8:686) . . . . . . . . . . 302

von der Marspforte, Kuno (8:687) . . . . . . . . . . . . 304

Mathesius, Anna Johansdotter (3:577) . . . . . . . . . . 85

Mathesius, Georgius Matiae (3:596) . . . . . . . . . . . 173

Mathesius, Johan (3:584) . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Mathesius, Mathias (3:589) . . . . . . . . . . . . . . . 150

Matts Larsson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

von Maubach, Alveradis . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

von Maule, Maria Elisabet (1:842) . . . . . . . . . . . . 53

Mechthildis, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

von Meegen, Arnold (7:110) . . . . . . . . . . . . . . . 144

von Meegen, Gerhard (7:880) . . . . . . . . . . . . . . . 202

von Meegen, Gertrud (7:55) . . . . . . . . . . . . . . . 110

von Meegen, Johannes (7:440) . . . . . . . . . . . . . . 186

von Meegen, Sibert (7:970) . . . . . . . . . . . . . . . 217

von Meegen, Walter (7:220) . . . . . . . . . . . . . . . 168

Mehring, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

von Meissem, Maria (7:127) . . . . . . . . . . . . . . . 144

von Meissem, Wilhelm (7:254) . . . . . . . . . . . . . . 169

Mekes, Luitgard (34:902) . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Melartopaeus, Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Melartopaeus, Katarina . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Mellin, Alexander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Menschling, Anne (6:475) . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Mensgen, Katharina (7:279) . . . . . . . . . . . . . . . 242

Mensgen, Nikolaus (7:558) . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Merhoff, Alheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Merhoff, Beneke (6:914) . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Merhoff, Brun (6:915) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Merhoff, Jutteke (6:913) . . . . . . . . . . . . . . . . 206

von Merode, Jutta (8:477) . . . . . . . . . . . . . . . . 266

personregister Sida 346

von Merode, Karsil (7:501) . . . . . . . . . . . . . . . 276

von Merode, Lisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

von Merode, Sophia (7:491) . . . . . . . . . . . . . . . 269

von Merode, Werner (8:108) . . . . . . . . . . . 281 285 289

von Merode, Werner (8:144) . . . . . . . . . . . . . . . 285

von Merode, Werner (8:216) . . . . . . . . . . . . . . . 286

von Merode, Werner (8:72) . . . . . . . . . . . . . . . . 280

von Merode, Werner I (8:432) . . . . . . . . . . . . . . 290

von Merode, Werner V (8:36) . . . . . . . . . . . . . . . 273

von Merwede, Johanna (7:323) . . . . . . . . . . . . . . 250

von Merödgen, X. (7:487) . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Mewis, Johann (7:126) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Mewis, Katharina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Mewis, Margarethe (7:63) . . . . . . . . . . . . . . . . 110

von Millendonk, Gerlach . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Millies, Ilsabe (11:5) . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

von Mirloe, X. (8:944) . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Mjöhund, Bertil Göransson (4:94) . . . . . . . . . . 161 162

Mjöhund, Kristina Bertilsdotter (4:47) . . . . . . . . . 137

Mjöhund, Margareta Bertilsdotter (4:51) . . . . . . . . . 137

von Moirsheim, Barbara (7:233) . . . . . . . . . . . . . 242

von der Molen, Johann (35:376) . . . . . . . . . . . . . 290

von der Molen, Wolbert (35:188) . . . . . . . . . . . . . 286

Moltke, Gertrud Gertsdotter (37:11) . . . . . . . . . . . 249

Momma, Anna (7:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Momma, Karl (7:296) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Momma, Leonhard (7:74) . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Momma, Wilhelm (7:148) . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Montanus, Ericus Georgii (3:401) . . . . . . . . . . . . 118

Montanus, Kristina (3:400) . . . . . . . . . . . . . . . 85

Montfichet of Cargil, Mary (14:19) . . . . . . . . . . . 263

Montgomery of Ardrossan, Margaret (13:83) . . . . . . . . 236

Mor, Gertrud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Morkerke, Arnold (35:44) . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Morkerke, Arnold (35:88) . . . . . . . . . . . . . . . . 282

Morkerke, Geseke (35:11) . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Morkerke, Thomas (35:22) . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Moubray of Barnbougle, John (13:46) . . . . . . . . . . . 223

Moubray of Barnbougle, Margaret (13:23) . . . . . . . . . 209

von Mudersdorf, Winand . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Muhl, Wilhelm (1:843) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Mul von Louvenberg, Harper (8:26) . . . . . . . . . . . . 280

Mul von Louvenberg, Harper (8:52) . . . . . . . . . . . . 284

Mul, Mechtild (8:13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Mums, Margareta (32:215) . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Munck, Anders (4:283) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Munck, Karin (4:565) . . . . . . . . . . . . . . . . 210 221

Murberg, Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Mure of Rowallan, Elizabeth (14:17) . . . . . . . . . . . 263

Mutzenhagen, Meis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Myllar, Henrik (32:166) . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Myllar, Margaretha (32:83) . . . . . . . . . . . . . 153 154

Münchhausen, Dorothea (6:15) . . . . . . . . . . . . . . 25

Münchhausen, Ludolf (6:60) . . . . . . . . . . . . . . . 63

Münchhausen, Ludolf Anton (6:30) . . . . . . . . . . . . 41

Mårten Persson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Märta Klausdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Märta Månsdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Märta Mårtensdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

von der Möhlen, Albert (35:94) . . . . . . . . . . . . . 282

personregister Sida 347

Mörner, Margareta Maria (1:147) . . . . . . . . . . . . . 21

Mört, Dorotea (1:553) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Nackreij, Christian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

von Namen, Anna (8:953) . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Nappens van der Bosch, Anneka (2:315) . . . . . . . . . . 159

Natt och Dag, . . . . . . . . . 195 211 226 239 248 256 264

Neijdenburg, Elisabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Neilsonne, Catharina (3:525) . . . . . . . . . . . . . . 116

Nentzelia, Catharina (3:663) . . . . . . . . . . . . . . 107

Nentzelius, Segericus Segerici (3:638) . . . . . . . . . 141

Nessin, Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Neuten, Agnes (7:271) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Neuten, Lambrecht (7:542) . . . . . . . . . . . . . . . . 198

Nickel, Johann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

von Nideggen, Maria (7:977) . . . . . . . . . . . . . . . 218

von Niding, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Niger, Albertus (8:672) . . . . . . . . . . . . . . . . . 300

Niger, Gertrud (8:771) . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Nils Jönsson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Nils Mickelsson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Nils Månsson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Nils Pedersson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Noraea, Margaretha Hansdotter (3:639) . . . . . . . . . . 141

Nordanväder, X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Nordanwäder, Margareta Ericsdotter (1:105) . . . . . . . 114

Norenia, Catharina (3:809) . . . . . . . . . . . . . . . 72

Norenia, Sara (3:813) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Norman, Carl Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Norrgren, Anders (2:114) . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Norrgren, Anna Catarina (2:57) . . . . . . . . . . . . . 24

Norrgren, Johan (2:228) . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Nowenburg, Clara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Nycopensis, Anders (2:890) . . . . . . . . . . . . . . . 123

Nycopensis, Anna (2:445) . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Nyland, Agnes (2:165) . . . . . . . . . . . . . . . . 134 148

Nyland, Tönnes (2:330) . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Nylander, Johan (32:52) . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Nylander, Katarina (2:119) . . . . . . . . . . . . . . . 40

Nylander, Simon (32:104) . . . . . . . . . . . . . . . . 91

von Oertzen, Catharina (3:935) . . . . . . . . . . . . . 188

Offermann, Margaretha (7:822) . . . . . . . . . . . . . . 169

Oliestois, Agnes (7:167) . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Oliestois, Nikolaus (7:334) . . . . . . . . . . . . . . . 251

Oppman, Henrik (1:332) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Oppman, Margareta Helena (1:83) . . . . . . . . . . . . . 6

Oppman, Mårten Henrik (1:166) . . . . . . . . . . . . . . 11

Oppman, Petter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

von Orsbeck, Alverade (9:256) . . . . . . . . . . . . . . 231

von Orsbeck, Anton (9:112) . . . . . . . . . . . . . . . 252

von Orsbeck, Anton (9:56) . . . . . . . . . . . . . . . . 244

von Orsbeck, Engelbert (9:448) . . . . . . . . . . . . . 268

von Orsbeck, Gottschalk (9:896) . . . . . . . . . . . . . 276

von Orsbeck, Stefan (9:236) . . . . . . . . . . . . . . . 281

von Orsbeck, Stefan (9:237) . . . . . . . . . . . . . . . 285

von Orsbeck, Wilhelm (9:224) . . . . . . . . . . . . . . 260

von der Osten, Elisabeth (34:941) . . . . . . . . . . . . 192

Overstolz de Ripa, Johann (8:78) . . . . . . . . . . . . 284

Overstolz de Ripa, Lore (8:39) . . . . . . . . . . . . . 279

Overstolz von Efferen, Johann (8:24) . . . . . . . . . . 273

Overstolz von Efferen, Johannes (8:48) . . . . . . . . . 280

personregister Sida 348

Overstolz, Elisabeth (8:319) . . . . . . . . . . . . . . 292

Overstolz, Gerhard (8:192) . . . . . . . . . . . . . . . 288

Overstolz, Gerhard (8:96) . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Overstolz, Gottschalk (8:312) . . . . . . . . 289 295 296 300

Overstolz, Gottschalk (8:384) . . . . . . . . . . . . . . 292

Overstolz, Henrich (8:156) . . . . . . . . . . . . . 286 288

Overstolz, Johann (8:454) . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Overstolz, Richolfus (8:638) . . . . . . . . . . . . . . 296

Overstolz, Sibille (8:227) . . . . . . . . . . . . . . . 258

Overstolz, Sophia (8:283) . . . . . . . . . . . . . . . . 292

Overstolz, Sophia (9:195) . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Oxe, Petter Pettersson (1:584) . . . . . . . . . . . . . 55

Oxehufvud, Anders Olofsson (2:786) . . . . . . . . . . . 120

Oxehufvud, Margareta (2:393) . . . . . . . . . . . . . . 86

Oxendal, Petter (1:292) . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

van Oyten, Lutke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

von der Pahlen, Gottschalk (34:48) . . . . . . . . . . . 208

von der Pahlen, Jürgen (34:96) . . . . . . . . . . . . . 222

von der Pahlen, Sander (34:192) . . . . . . . . . . . . . 235

von der Pahlen, Ursula (34:24) . . . . . . . . . . . . . 192

Pail, Barbara (7:303) . . . . . . . . . . . . . . . . 183 200

Pail, Gerhard (7:180) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Pail, Gerhard (7:360) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Pail, Gerhard (7:606) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

von Palandt, Carsilius (7:478) . . . . . . . . . . . . . 260

von Palandt, Carsilius (7:480) . . . . . . . . . . . . . 253

von Palandt, Wilhelm (7:60) . . . . . . . . . . . . . . . 218

von Palant, Johann (7:120) . . . . . . . . . . . . . . . 233

von Palant, Werner (7:240) . . . . . . . . . . . . . . . 246

Paldanius, Catharina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

von Palland, Alverade (9:57) . . . . . . . . . . . . . . 244

von Palland, Carsilius (9:114) . . . . . . . . . . . . . 252

Pallandt, Adolf (7:444) . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Pallandt, Anna (7:111) . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Pallandt, Heinrich (7:222) . . . . . . . . . . . . . . . 168

Pallandt, Peter (7:888) . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Pampinaeus, Laurentius Johannis (1:762) . . . . . . . . . 82

Pantoun, Isabella (3:529) . . . . . . . . . . . . . . . . 172

von Parl, Sophie (8:933) . . . . . . . . . . . . . . . . 243

van Parlo, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Parvus, Arnoldus (7:490) . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Pastoir, Hermann (33:900) . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Pastoir, Hermann (33:904) . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Pastoir, Hermann (33:906) . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Pastoir, Johann (33:907) . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Pastor, Agnes (1:907) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Pastor, Arnold (1:910) . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Pastor, Hermann (1:908) . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Pastor, Hermann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Pauli, Catharina Anna (11:7) . . . . . . . . . . . . . . 121

Paulinus, Sofia (1:535) . . . . . . . . . . . . . . . 26 55

Peltzer, (Matheis ?) (7:582) . . . . . . . . . . . . . . 226

Peltzer, Friedrich (7:901) . . . . . . . . . . . . . . . 5

Peltzer, Heinrich (7:78) . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Peltzer, Ida (7:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Peltzer, Isaak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Peltzer, Isabella Euphemia (7:900) . . . . . . . . . . . 3

Peltzer, Johann Adolf (7:14) . . . . . . . . . . . . . . 51

Peltzer, Johann Wilhelm (7:4) . . . . . . . . . . . . . . 33

Peltzer, Johannes (7:16) . . . . . . . . . . . . . . . . 76

personregister Sida 349

Peltzer, Johannes (7:2) . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Peltzer, Johannes Wilhelm (7:1) . . . . . . . . . . . . . 10

Peltzer, Jordan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Peltzer, Margarete (7:39) . . . . . . . . . . . . . . 108 110

Peltzer, Margarethe (7:291) . . . . . . . . . . . . . . . 212

Peltzer, Matheis (7:128) . . . . . . . . . . . . . . 164 166

Peltzer, Matheis (7:256) . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Peltzer, Mathias Werner (7:8) . . . . . . . . . . . . . . 51

Peltzer, Mattheis (7:32) . . . . . . . . . . . . 108 143 144

Peltzer, Matthias (7:28) . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Peltzer, Matthias (7:56) . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Peltzer, Matthias (7:64) . . . . . . . . . . . . . . 141 143

Peltzer, Mechtildis Elisabeth (7:7) . . . . . . . . . . . 33

Peltzer, Sibilla (7:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Pepermolen, Druda (35:47) . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Per Hansson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Perhe (Lönnblad), Brita Paulsdotter (1:301) . . . . . . . 18

Perhe, Paul Jöransson (1:602) . . . . . . . . . . . . . . 32

Petein, Maria Elisabeth (7:21) . . . . . . . . . . . . . 76

Peteinius, Johannes (7:42) . . . . . . . . . . . . . . . 108

Petrejus, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Petri, Olaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Petz, Margareta (7:129) . . . . . . . . . . . . . . . 164 166

Petz, Matthias (7:516) . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Petz, Nikolaus (7:258) . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Pickeler, Simon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Pictorius, Catharina (1:918) . . . . . . . . . . . . . . 42

Pictorius, Johan (1:920) . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Pictorius, Olof (1:922) . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Pillera, Arnold (7:182) . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Pillera, Catharina (7:411) . . . . . . . . . . . . . . . 185

Pillera, Christoffel (7:364) . . . . . . . . . . . . . . 184

Pillera, Christoffel (8:950) . . . . . . . . . . . . . . 200

Pillera, Maria (7:91) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Pinnow, Dorotea (37:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Piper, Anna (1:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Piper, Henrik (1:106) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

von Pirn, Johann (7:498) . . . . . . . . . . . . . . . . 187

von Pirn, X. (7:249) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Plagman, Hans (32:40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Plagman, Hans Hansson (32:20) . . . . . . . . . . . . . . 90

Plagman, Johan (32:10) . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Planman, Eva Gustava (1:91) . . . . . . . . . . . . . . . 7

Planman, Johan (1:728) . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Planman, Petter (1:182) . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Planman, Petter (1:364) . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Platz, Elisabet (3:581) . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Platz, Hans (3:571) . . . . . . . . . . . . . . . 97 149 150

Platz, Kristina Hansdotter (3:567) . . . . . . . . . . . 117

von Pleckenberg, Elisabet (3:937) . . . . . . . . . . . . 205

von Plettenberg, Barbara (2:533) . . . . . . . . . . . . 176

von Plettenberg, Bertold (34:336) . . . . . . . . . . . . 247

von Plettenberg, Bertold (34:84) . . . . . . . . . . . . 222

von Plettenberg, Johann (34:42) . . . . . . . . . . . . . 207

von Plettenberg, Walter (34:168) . . . . . . . . . . . . 235

von Plettenberg, Walter (34:672) . . . . . . . . . . . . 255

von Plettenberg, Wolter (34:21) . . . . . . . . . . . . . 192

von Pleys, X. (8:940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Plymacher, Katharina (8:951) . . . . . . . . . . . . . . 200

Plönnies, Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

personregister Sida 350

Poelmann, Gertrud (6:127) . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Pohl, Catharina (7:965) . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Polviander, Margareta (1:283) . . . . . . . . . . . . . . 16

Polviander, Mikael (1:566) . . . . . . . . . . . . . . . 28

Polviander, Simon (1:763) . . . . . . . . . . . . . . . . 45

de Pomorio, Gerhard (8:132) . . . . . . . . . . . . . . . 257

de Pomorio, Reinhard (8:264) . . . . . . . . . . . . . . 265

Poppius, Abraham (32:14) . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Poppius, Anna Juliana (2:59) . . . . . . . . . . . . . . 24

Poppius, Henrik (2:118) . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Poppius, Henrik (32:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

de Porta Martii, Margarethe . . . . . . . . . . . . . . . 292

van der Porten, X. (7:477) . . . . . . . . . . . . . . . 267

Poyl, Gerhard (7:720) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Prange, Anna Elisabeth (6:59) . . . . . . . . . . . . . . 63

Prange, Hans (6:472) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Prange, Johannes (6:118) . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Prange, Melchior (6:236) . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Preut, Hille (7:944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Priem, Johann (7:164) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Priem, Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Priem, Mathias (7:41) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Priem, Wilhelm (7:82) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Printz, Jakob (3:610) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Printz, Katarina (1:613) . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Printz, Nils Olofsson (3:620) . . . . . . . . . . . . . . 75

Printz, Olof (3:640) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Printz, Olof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Procopaeus, Christian (1:538) . . . . . . . . . . . . . . 26

Procopaeus, Christina (1:269) . . . . . . . . . . . . . . 14

Procopaeus, Petrus Thomae (1:354) . . . . . . . . . . . . 43

Proest, Goddart (7:628) . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Proest, Johann (7:157) . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Proest, Johann (7:314) . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Proest, Johanna (7:605) . . . . . . . . . . . . . . . 199 203

Prym, Adelheid (7:15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Prym, Agnes (33:915) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Prym, Agnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Prym, Christian (7:152) . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Prym, Christian (7:38) . . . . . . . . . . . . . . . 108 110

Prym, Elisabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Prym, Heinrich (7:30) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Prym, Maria (7:19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Prym, Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Prym, Wilhelm (7:304) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Prym, Wilhelm (7:608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Prym, Wilhelm (7:76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Pryss, Anders (1:512) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Pryss, Håkan Andersson (1:256) . . . . . . . . . . . . . 54

Pryss, Håkan Classon (1:865) . . . . . . . . . . . . . . 112

Prytz, Anna Magdalena (1:39) . . . . . . . . . . . . . . 26

Prytz, Claes Hansson (2:868) . . . . . . . . . . . . . . 122

Prytz, Clas (1:868) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Prytz, Clas Hansson (1:628) . . . . . . . . . . . . . 130 146

Prytz, Ebba Catharina (2:217) . . . . . . . . . . . . . . 60

Prytz, Hans Claesson (1:314) . . . . . . . . . . . . 94 152

Prytz, Hans Classon (1:866) . . . . . . . . . . . . . . . 156

Prytz, Johan Claesson (2:434) . . . . . . . . . . . . . . 88

Prytz, Karin Hansdotter (1:157) . . . . . . . . . . . . . 65

Prytz, Laurentius Johannis (1:78) . . . . . . . . . . . . 42

personregister Sida 351

Pröbsting, Helena (32:111) . . . . . . . . . . . . . . . 154

Puke, Christina (33:801) . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Puke, Erik Pedersson (33:803) . . . . . . . . . . . . . . 175

Purmerus, Hans Hansson (1:778) . . . . . . . . . . . . . 68

Purmerus, Hans Hansson (33:999) . . . . . . . . . . . . . 97

de Put, Anna (7:883) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

de Put, Johann (7:972) . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

von Putkammer, Ottilie (34:939) . . . . . . . . . . . . . 192

Putting, Lucia (3:619) . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Putzken, Mareyken (7:619) . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Pütz, Bartholomäeus (7:954) . . . . . . . . . . . . . . . 78

Pütz, Catharina (7:927) . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Pütz, Peter (7:813) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Påsa, Hans Jöransson (1:845) . . . . . . . . . . . . . . 53

Påsa, Jöran Jöransson (1:847) . . . . . . . . . . . . . . 79

Påsa, Jöran Persson (1:849) . . . . . . . . . . . . . . . 112

Påsa, Katarina (1:333) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Påsa, Mårten Hansson (1:666) . . . . . . . . . . . . . . 34

Påsa, Per Eriksson (1:851) . . . . . . . . . . . . . . . 146

Pörhö, Sigfrid (1:957) . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Quad, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Quad, Adolf (9:2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Quad, Johann (9:4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Quad, Wilhelm (9:16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Quad, Wilhelm (9:8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Quadt vom Buschfeld, Franziska (7:829) . . . . . . . . . 201

Quadt von Buschfeld, Johann Adolf (8:926) . . . . . . . . 216

Quattermart, Gerhard (8:140) . . . . . . . . . . . . . . 287

Quattermart, Gerhard (8:280) . . . . . . . . . . . . . . 291

Quattermart, Guderadis (8:35) . . . . . . . . . . . . . . 279

Quattermart, Henricus (8:70) . . . . . . . . . . . . . . 283

Quattermart, Rudolphus (8:560) . . . . . . . . . . . . . 295

van Quickelberge, Martine . . . . . . . . . . . . . . . . 157

von Qvickelberg, Lukas Lukasson (2:282) . . . . . . . . . 157

von Qvickelberg, Maria (2:141) . . . . . . . . . . . 131 133

Raab, Kurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Radermacher, Wilhelm . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Radou, Jakob (2:158) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Radu, Elisabet (2:79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Ragnhild Erlandsdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . 265

von Raide, Agnes (7:515) . . . . . . . . . . . . . . . . 197

von Raide, Druetgen (8:905) . . . . . . . . . . . . . . . 212

von Raide, Johann (9:900) . . . . . . . . . . . . . . . . 226

von Raide, Stefan (8:904) . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Rainenius, Johan (3:720) . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Raitz von Frentz, Arnold (9:6) . . . . . . . . . . . . . 231

Raitz von Frentz, Beatrix (8:927) . . . . . . . . . . . . 216

Raitz von Frentz, Johann (9:50) . . . . . . . . . . . . . 252

Raitz von Frentz, Rutger (9:12) . . . . . . . . . . . . . 244

Raitz von Frentz, Rutger (9:24) . . . . . . . . . . . . . 260

Raitz, Floretta (9:35) . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Raitz, Rutgerus (9:48) . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Raitz, Theodericus (9:96) . . . . . . . . . . . . . . 276 281

Raitz, Tilmann (9:70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Ramsay, Johan (2:770) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Ramsay, Märta (2:385) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Rancken, Robert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Raquet de Thalen, Maria (7:791) . . . . . . . . . . . . . 200

Raumannus, Paulus Simonis (1:947) . . . . . . . . . . . . 43

Razo, Henricus (9:384) . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

personregister Sida 352

Razo, Hermannus (9:768) . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Razo, Theodericus (9:192) . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Recolenius, Olaus Petri . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Reese, Margareta (2:161) . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Rehbinder, Regina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Reiher, Anna (2:423) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Reiher, Arent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Reiher, Casper (2:846) . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Reimerding, Lette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Reimers, Dirich (33:817) . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Reimers, Margreta (1:381) . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Reinike, Ilsa Margareta (6:19) . . . . . . . . . . . . . 40

von Reisenstein, Barbro Christina (2:395) . . . . . . . . 86

Remahl, Beata Johansdotter (3:563) . . . . . . . . . . . 58

Remahl, Johan (3:564) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Remback, Wilhelm (6:906) . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Remback, X. (6:905) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Rengonen, Johanna Jönsdotter (1:399) . . . . . . . . . . 170

von Rentsdorf, Catarina (1:619) . . . . . . . . . . . . . 112

Rese, Thomas (34:198) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Rese, X. (34:99) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Resinius, Kristina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Reuter, Elisabet (32:29) . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Reuter, Samuel (32:58) . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

von Reval, Wedekin (34:650) . . . . . . . . . . . . . . . 271

von Reval, X. (34:325) . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

de Revalia, Hinricus (34:651) . . . . . . . . . . . . . . 277

von Reventlow, Heinrich (34:931) . . . . . . . . . . . . 290

von Reventlow, X. (34:929) . . . . . . . . . . . . . . . 287

Rewaile, Niklas (7:284) . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Rewaile, Rütger (7:142) . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Rhalambius, Elias Magni . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Rhalambius, Magnus Oestoni . . . . . . . . . . . . . . . 116

von der Rheingassen, Alexander (8:647) . . . . . . . . . 299

von Rhindorf, X. (9:897) . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Ribe, Agnes Margareta (2:23) . . . . . . . . . . . . . . 47

Ribe, Evald (2:92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Ribe, Mattias (2:184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Ribe, Mattias (2:368) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Ribe, Mattias Bernhard (2:46) . . . . . . . . . . . . . . 71

von Richtergen, Lambrecht (9:901) . . . . . . . . . . . . 228

von Richtergen, Lambrecht (9:903) . . . . . . . . . . . . 241

von Richtergen, Margarethe (9:908) . . . . . . . . . . . 214

Riekenbrauck, Erich-W. . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

de Ringazzen, Ida (8:553) . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Risebiter, Magdalena (34:35) . . . . . . . . . . . . . . 207

Ristelius, Per . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Rockstadia, Magdalena (1:811) . . . . . . . . . . . . . . 45

Rockstadius, Petrus (1:813) . . . . . . . . . . . . . . . 67

Rode, Catharina (33:807) . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Rode, Kunz (33:808) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Roden, Alart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Roden, Ursel (7:434) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

von Roderburg, Adelheid (7:139) . . . . . . . . . . . . . 229

von Roderburg, Simon (7:278) . . . . . . . . . . . . . . 242

von Roderburg, Simon (7:556) . . . . . . . . . . . . . . 251

Roel, Magdalena (7:957) . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

von Roermond, Gebela (7:447) . . . . . . . . . . . . . . 186

Roet, Catherine (14:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Rogge, Engelbert Nilsson . . . . . . . . . . . . . . . . 115

personregister Sida 353

Roggendorff, Elisabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

von Rohr, Maria Margareta . . . . . . . . . . . . . . . . 33

von Rohr, Simon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

von Roide, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Roisblock, Simon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Roisblock, X. (33:908) . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Roman, Margareta (32:37) . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Roman, Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

von Rondorf, Idgin (9:51) . . . . . . . . . . . . . . . . 252

von Rondorf, Wilhelm (9:102) . . . . . . . . . . . . . . 260

de Rope, Nicolaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Rosberg, Einar Johannes Alexander (1:10) . . . . . . . . 1

Rosberg, Erik (1:80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Rosberg, Erik Ferdinand (1:20) . . . . . . . . . . . . . 2

Rosberg, Erik Vilhelm (1:40) . . . . . . . . . . . . . . 3

Rosberg, Maini Elsa Anita (1:5) . . . . . . . . . . . . . 1

Rosdahl, Brita (2:73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

von Rosen, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

von Rosen, Gertrud (34:45) . . . . . . . . . . . . . . . 208

von Rosen, Gertrud (3:907) . . . . . . . . . . . . . . . 100

von Rosen, Hans (34:180) . . . . . . . . . . . . . . . . 235

von Rosen, Johann (34:320) . . . . . . . . . . . . . . . 247

von Rosen, Jürgen (34:80) . . . . . . . . . . . . . . . . 222

von Rosen, Kersten (34:160) . . . . . . . . . . . . . 235 248

von Rosen, Kersten (34:40) . . . . . . . . . . . . . . . 207

von Rosen, Kersten (34:90) . . . . . . . . . . . . . . . 222

von Rosen, Sophie (34:20) . . . . . . . . . . . . . . . . 192

von Rosen, Woldemar (34:640) . . . . . . . . . . . . . . 254

von Rosen, Woldemar (34:642) . . . . . . . . . . . . . . 262

von Rosen, Wolmar (?) (9:46) . . . . . . . . . . . . . . 268

von Rosen, X. (9:23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Rosenbröijer, Agneta (2:41) . . . . . . . . . . . . . . . 70

Rosendal, Christina (3:763) . . . . . . . . . . . . . . . 50

Rosendal, Margareta (2:443) . . . . . . . . . . . . . . . 89

Rosendal, Sofia Catharina (2:447) . . . . . . . . . . . . 89

Rossen, Margareta (1:874) . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Roth, Laurenz (3:748) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

von Rothkirch, Hans (2:392) . . . . . . . . . . . . . . . 86

von Rothkirch, Hans (2:784) . . . . . . . . . . . . . . . 120

von Rothkirch, Henrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

von Rothkirch, Venzel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Rothovia, Anna (2:958) . . . . . . . . . . . . . . . 124 152

Rothovius, Arvid (3:706) . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Rothovius, Isak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 147

Rothovius, Johan (3:712) . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Rothovius, Kristina (1:989) . . . . . . . . . . . . . . . 16

Rothovius, Maria (3:703) . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Rothovius, Matts Larsson (1:456) . . . . . . . . . . . . 113

Rothovius, Sara (1:878) . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Rotkirch, Carl (2:196) . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Rotkirch, Johan Venzel (2:98) . . . . . . . . . . . . . . 38

Rotkirch, Maria Elisabet (2:49) . . . . . . . . . . . . . 23

Rott, Hans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Rott, Heinrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Rott, X. (33:809) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Rubelin, Wobero (8:644) . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Rubelin, Yela (8:547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Rudbeck, Johan Pedersson (3:372) . . . . . . . . . . . . 163

Rudbeckia, Maria (3:631) . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Rudbeckius, Johannes Johannis (3:671) . . . . . . . . . . 140

personregister Sida 354

Rudbeckius, Nikolaus (3:662) . . . . . . . . . . . . . . 107

Rudbeckius, Nikolaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Rufus Cleingedank, Gerhard (8:424) . . . . . . . . . . . 297

Rufus von der Stessen, Agnes (8:53) . . . . . . . . . . . 284

Rufus von der Stessen, Hilger (8:106) . . . . . . . . . . 288

Rufus von der Stessen, Hilger (8:212) . . . . . . . . . . 293

Ruland, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Ruland, Marie (7:831) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Ruland, Nicolaus (7:71) . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Rumby-ätten, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 272

Rundeel, Helena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Ruuth, Anna Bertilsdotter (3:538) . . . . . . . . . . . . 116

Ruuth, Gertrud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Rääf, Arvid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Rödbjälke, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 225 239

Saari, Johan Hendersson . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Sabelhierta, Brita (4:15) . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Sabelhierta, Carl Gustaf (1:582) . . . . . . . . . . . . 30

Sabelhierta, Jakob (4:4) . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Sabelhierta, Jakob Bengtsson (4:8) . . . . . . . . . 71 102

Sabelhjerta, Helena Kristina (1:291) . . . . . . . . . . 17

Saecx von Wijk, Agnes (8:89) . . . . . . . . . . . . . . 265

Saecx von Wijk, Johann (8:178) . . . . . . . . . . . . . 272

Salovius, Marcus Jacobi (1:944) . . . . . . . . . . . . . 65

Salvia, Margareta Rosina (2:47) . . . . . . . . . . . . . 71

Salvius, Henrik (2:94) . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

in der Salzgasse, Hermann Kusin (8:770) . . . . . . . . . 297

von der Salzgasse, Ida (8:385) . . . . . . . . . . . . . 292

de San Albano, Hartman (8:866) . . . . . . . . . . . . . 303

de San Laurentio, Elisabeth (8:153) . . . . . . . . . . . 288

de San Laurentio, Engilradis (8:777) . . . . . . . . 297 298

de San Laurentio, Heidenricus (8:306) . . . . . . . . . . 292

von San Laurentius, Constantin (8:675) . . . . . . . . . 301

von der Sande, Jakob (35:190) . . . . . . . . . . . . . . 290

von der Sande, X. (35:189) . . . . . . . . . . . . . . . 286

von der Sande, X. (35:191) . . . . . . . . . . . . . . . 294

Sandel, Anna (3:546) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Sandel, Per (3:548) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

van Sanden, Anna (2:779) . . . . . . . . . . . . . . . . 119

van Sanden, Hans (2:909) . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Sander, Albert (6:26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Sander, Katharina Ilsabein (6:13) . . . . . . . . . . . . 25

Sandqvist, Kurt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 83

de Santo Laurentio, Wolbero (8:612) . . . . . . . . . . . 296

Sara Johansdotter, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Sarelius, Brita Maria (1:69) . . . . . . . . . . . . 4 7

Sarelius, Johan (1:138) . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Sarelius, Johan (1:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Sarelius, Johan (1:552) . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Sarfve, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

von der Sassen, Gilles (8:956) . . . . . . . . . . . . . 217

von der Sassen, Margarethe (7:763) . . . . . . . . . . . 201

Savhn, Erik Matsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

von Sayn, Johann (9:74) . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

von Sayn, Jutta (9:37) . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Schade, Magdalena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Schaefer, Henrik (1:112) . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Schaefer, Henrik (1:56) . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Schaefer, Johan (1:28) . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Schaefer, Katarina (1:569) . . . . . . . . . . . . . . . 29

personregister Sida 355

Schaefer, Margareta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Schardinel, Anna Katharina (7:31) . . . . . . . . . . . . 77

Schardinel, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Schardinel, Gotthard (7:62) . . . . . . . . . . . . . . . 110

Schardinel, Peter (7:124) . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Schardinel, Peter (7:248) . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Schardinel, Peter (7:496) . . . . . . . . . . . . . . . . 186

von der Scharten, Kristian Hamersmede (8:906) . . . . . . 212

von der Scharten, X. (8:903) . . . . . . . . . . . . . . 197

Schauff, Gertrud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

von Schéer, Benedikt Teobald (2:394) . . . . . . . . . . 86

von Schéer, Maria Elisabet (2:197) . . . . . . . . . . . 59

Scheiffard von Merode, Johann (8:945) . . . . . . . . 280 284

Scheiffard von Merode, Lutgard (8:942) . . . . . . . . . 274

Scheiffart von Merode, Sophia (8:27) . . . . . . . . . . 280

Scheiffer, Severin (7:613) . . . . . . . . . . . . . . . 215

Scheiffer, Severin (7:618) . . . . . . . . . . . . . . . 199

Scheiffer, X. (7:309) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Scheiven, Godeleivis (8:23) . . . . . . . . . . . . . . . 273

Schele, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 275

Schele, Baltzar Baltzarsson . . . . . . . . . . . . . . . 27

Schele, Hans (1:542) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Schele, Katarina (1:271) . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Schelwich, Ingeborg (2:187) . . . . . . . . . . . . . . . 135

Schepenstede, Johann (34:156) . . . . . . . . . . . . . . 262

Schepenstede, Johann (34:157) . . . . . . . . . . . . . . 270

Schepenstede, Johann (34:306) . . . . . . . . . . . . . . 247

Schepenstede, Johann (34:612) . . . . . . . . . . . . . . 254

Schepenstede, Margarethe (34:153) . . . . . . . . . . 234 236

Schepper, Fredrik Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Scherfgin, Gerardus (8:158) . . . . . . . . . . . . . . . 288

Scherfgin, Hadewigis (9:389) . . . . . . . . . . . . . . 285

Scherfgin, Hadwig (8:79) . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Scherfgin, Hermannus (8:632) . . . . . . . . . . . . 289 296

Scherfgin, Richolfus (8:316) . . . . . . . . . . . . . . 292

Schieren, Maria (7:925) . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Schilling, Mårten (1:638) . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Schilling, Susanna (1:319) . . . . . . . . . . . . . . . 55

Schinkel, Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Schinman von Auwe, Dietrich . . . . . . . . . . . . . . . 253

Schleicher, Abraham (7:158) . . . . . . . . . . . . . 166 168

Schleicher, Abraham (7:22) . . . . . . . . . . . . . . . 76

Schleicher, Adelheid (7:3) . . . . . . . . . . . . . . . 19

Schleicher, Gertrud (7:11) . . . . . . . . . . . . . . . 51

Schleicher, Jakob (?) (7:586) . . . . . . . . . . . . . . 215

Schleicher, Jan (7:293) . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Schleicher, Johanna (7:101) . . . . . . . . . . . . . . . 143

Schleicher, Johanna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Schleicher, Leonhard (7:12) . . . . . . . . . . . . . . . 51

Schleicher, Leonhard (7:132) . . . . . . . . . . . . 142 164

Schleicher, Leonhard (7:264) . . . . . . . . . . . . 166 183

Schleicher, Leonhard (7:44) . . . . . . . . . . . . . 109 143

Schleicher, Leonhard (7:48) . . . . . . . . . . . . . . . 109

Schleicher, Leonhard (7:528) . . . . . . . . . . . . . . 184

Schleicher, Maria (7:79) . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Schleicher, Mathias (7:24) . . . . . . . . . . . . . . . 77

Schleicher, Mathias (7:6) . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Schleicher, Meinhard (7:66) . . . . . . . . . . . . . . . 141

Schleicher, Sara (7:33) . . . . . . . . . . . . . 108 143 144

von Schlenderhan, Eva (9:27) . . . . . . . . . . . . . . 253

personregister Sida 356

Schlinckmann, Bernd (6:912) . . . . . . . . . . . . . . . 206

Schlinckmann, Cord (6:922) . . . . . . . . . . . . . . . 221

Schlinckmann, Greteke (6:909) . . . . . . . . . . . . . . 190

Schmidt, Beata (32:107) . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Schmidt, Hans (32:132) . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Schmidt, Hans (32:66) . . . . . . . . . . . . . . . . 153 154

Schmidt, Henrik (32:214) . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Schmidt, Katarina (32:33) . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Schmidt, Kristina Thomasdotter (2:883) . . . . . . . . . 123

Schmidt, Thomas Hansson (2:952) . . . . . . . . . . . . . 152

Schnurpiel, Anna (6:119) . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Schnurpiel, Johann (6:238) . . . . . . . . . . . . . . . 129

Schrader, Dorothea Margarethe (6:7) . . . . . . . . . . . 14

Schrader, Hans (6:112) . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Schrader, Hermann (6:56) . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Schrader, Johann Ludwig (6:14) . . . . . . . . . . . . . 25

Schrader, Otto Heinrich (6:28) . . . . . . . . . . . . . 41

Schrick, Katharina (7:88) . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Schrick, Leonard (7:176) . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Schrick, Nikolaus (7:352) . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Schroderus, Isak (1:366) . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Schroderus, Johan (1:732) . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Schroderus, Magdalena (1:183) . . . . . . . . . . . . . . 12

Schroderus, Petter (3:562) . . . . . . . . . . . . . . . 58

Schruuf, Helena (32:55) . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Schruuf, Jonas Jakobsson (32:110) . . . . . . . . . . . . 154

Schudders, Catharina (7:933) . . . . . . . . . . . . . . 52

Schult, Jochim (1:184) . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Schult, Jochim (1:884) . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Schultz, Elin (1:881) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Schultz, Elisabet (2:459) . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Schultz, Jochim (1:882) . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Schultz, Jost (1:92) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Schultz, Margareta Katarina (1:543) . . . . . . . . . . . 27

Schultz, Niclas (1:46) . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Schultz, Peter (2:974) . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Schwartzen, Anna (6:227) . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Schwartzen, N.N. (6:454) . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Schöller, X. (7:379) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

von Schönrode, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

von Schönrode, Aleidis (7:489) . . . . . . . . . . . . . 261

of Scotland, James I (14:4) . . . . . . . . . . . . . . . 248

of Scotland, James II (14:2) . . . . . . . . . . . . . . 237

of Scotland, Robert II (14:16) . . . . . . . . . . . . . 263

of Scotland, Robert III (14:8) . . . . . . . . . . . . . 255

Scott, Isabella (7:905) . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Scott, James (7:910) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

von Segroide, Anna (7:58) . . . . . . . . . . . . . . . . 215

von Segroide, Eustachius (7:116) . . . . . . . . . . . . 229

von Segroide, Eustachius (7:232) . . . . . . . . . . . . 242

von Seigenhoven, Gottschalk (7:686) . . . . . . . . . . . 269

Seton, Janet (3:531) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Seulin, Mathäus (7:268) . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Seulin, Peter (7:134) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Seulin, Sara (7:67) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

von Sichtern, Margarethe Elisabeth . . . . . . . . . . . 59

von Sickenhoven, Marsilius (7:685) . . . . . . . . . . . 276

Sidenia, Christina (1:814) . . . . . . . . . . . . . . . 67

von Siegenhoven, Catharina (7:341) . . . . . . . . . . . 245

von Siegenhoven, Henrich (7:343) . . . . . . . . . . . . 260

personregister Sida 357

von Siegenhoven, Hermann (9:28) . . . . . . . . . . . . . 253

von Siegenhoven, Margareta (9:7) . . . . . . . . . . . . 231

von Siegenhoven, Stephan (9:14) . . . . . . . . . . . . . 244

von Siegershoven, Daem (7:682) . . . . . . . . . . . . . 253

Silfverharnesk, Gustaf . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Silfverpatron, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Silfversvan, Anna (2:211) . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Silfversvan, Henrik Joensson (2:422) . . . . . . . . . . 87

Simola, Anna Mattsdotter (1:955) . . . . . . . . . . . . 44

Simola, Matts Mårtensson (1:956) . . . . . . . . . . . . 67

Simola, Mikael Jakobsson (1:954) . . . . . . . . . . . . 44

Simolenia, Anna (1:541) . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Simons, Maria (7:73) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Simons, Simon (7:146) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Sinclair, Elene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Sinius, Isaac (3:572) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Sinius, Magdalena Isaacsdotter (1:733) . . . . . . . . . 38

Sirenius, Margareta (1:565) . . . . . . . . . . . . . . . 28

Sirenius, Sigfrid Danielis (1:894) . . . . . . . . . . . 45

Siuro, Matts Persson (1:926) . . . . . . . . . . . . . . 155

Sjuuddig stjärna, . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 248

Sjöberg, Brita (1:277) . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Sjöberg, Erik Johannis (1:554) . . . . . . . . . . . . . 28

Sjöblom, Freja Taru (1:3) . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Skalm, Elisabet (4:95) . . . . . . . . . . . . . . . 161 162

Skalm, Hans (4:380) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Skalm, Hans Larsson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Skalm, Jakob Hansson (4:190) . . . . . . . . . . . . . . 179

Skarpenberg, Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Skoo, Anna (2:777) . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 120

Skoo, Jakob Carlsson (2:792) . . . . . . . . . . . . 87 120

Skragge, Catharina (3:899) . . . . . . . . . . . . . . . 104

Skragge, Håkan Svensson (3:822) . . . . . . . . . . . 103 138

Skragge, Ingeborg (3:811) . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Skragge, Olof Olofsson (1:570) . . . . . . . . . . . . . 29

Skragge, Olof Olofsson (4:900) . . . . . . . . . . . . . 46

Skragge, Olof Simonsson (4:902) . . . . . . . . . . . . . 69

Skragge, Simon (4:906) . . . . . . . . . . . . . . . 157 162

Skragge, Simon Simonsson (4:904) . . . . . . . . . . . . 98

Skragge, Simon Simonsson (4:905) . . . . . . . . . . . . 132

Skragge, Sven Simonsson (3:844) . . . . . . . . . . . . . 137

Skudin, Pelageja (2:65) . . . . . . . . . . . . . 98 119 123

Skute, Brita (1:625) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Skute, Gudmund (36:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Skytte, Jöns (4:300) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Skytte, Mårten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Slegel, Blithildis (8:555) . . . . . . . . . . . . . 295 298

Slegel, Wolboro (8:651) . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Slått, Thomas (1:824) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Slått, Thomas Persson (1:826) . . . . . . . . . . . . . . 67

Smahl, Bertil Hindersson (1:755) . . . . . . . . . . . . 82

Smahl, Henrik (1:754) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Smahl, Johan (1:700) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Smalén, Hedvig Sofia (1:175) . . . . . . . . . . . . . . 12

Smalén, Samuel (1:350) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Smedh, Anders Eriksson (3:908) . . . . . . . . . . . . . 101

Smedh, Hans Andersson (3:904) . . . . . . . . . . . . . . 71

Smithusen, Bela (8:231) . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

van Sombern, Hinrick (2:528) . . . . . . . . . . . . . . 175

Somerus, Johannes Johannis (3:566) . . . . . . . . . . . 117

personregister Sida 358

Sommer, Fredrik (2:66) . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Sommer, Heinrich (2:132) . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Sommer, Heinrich (2:264) . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Sommer, Sofia (2:33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

van Sommern, Lambert Paulsson (2:314) . . . . . . . . . . 159

van Sommern, Maria (2:157) . . . . . . . . . . . . . . . 134

Sonck, Beata (1:349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Sonck, Johan Mattsson (1:749) . . . . . . . . . . . . . . 55

Sonck, Matts Henriksson . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Sonck, Matts Johansson (1:698) . . . . . . . . . . . . . 36

Sotasaari, Erik (1:958) . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Spak, Christina Olofsdotter (3:815) . . . . . . . . . . . 73

Spak, Erik Olofsson (3:860) . . . . . . . . . . . . . . . 138

Spak, Olof Eriksson (3:830) . . . . . . . . . . . . . . . 103

Spanuht, Margrete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Sparre, Ingeborg Siggesdotter (4:155) . . . . . . . . . . 179

Sparre, Lars Siggesson (4:620) . . . . . . . . . . . . . 211

Sparre, Sigge Larsson (4:310) . . . . . . . . . . . . . . 195

Sparre, Sigge Larsson (4:916) . . . . . . . . . . . . . . 225

Specke, Agnes (9:79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Specke, Giselbert (9:158) . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Spede von Wankum, Henrich . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Spiegel, Godert (7:96) . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Spiegel, Johann (7:192) . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Spiegel, Johann (7:892) . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Spiegel, Katharina (7:223) . . . . . . . . . . . . . . . 168

Spiegel, Lambert (7:446) . . . . . . . . . . . . . . . . 186

von Spreckelsen, Lucia (2:81) . . . . . . . . . . . . . . 99

Sprint, Jacob Michelsson (3:636) . . . . . . . . . . . . 106

Sprint, Lucas Jakobsson (3:618) . . . . . . . . . . . . . 75

Sprint, Maria (3:609) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Språll, Malin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Spåra, Margareta (4:13) . . . . . . . . . . . . . . . 72 123

Spåra, Nils Månsson (4:26) . . . . . . . . . . . . . . . 102

Stackelberg, Anna (31:1) . . . . . . . . . . . . . . . . 88

von Stackelberg, Matthias (31:2) . . . . . . . . . . . . 122

von Stade und Dithmarschen, Rokele (34:932) . . . . . . . 291

Stael von Holstein, Rabot . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Starck, Hans (1:682) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Starck, Hans Tomasson (1:858) . . . . . . . . . . . . . . 53

Starck, Ingrid (1:341) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Steen, Tomas (2:848) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Stein von Steinhausen, Bernhard (2:768) . . . . . . . . . 151

Stein von Steinhausen, Maria Elisabet (2:773) . . . . . . 119

Steinbicker, Clemens . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Steinfadt, Margareta (6:21) . . . . . . . . . . . . . . . 41

von Steinfurt, Ludolf I (8:884) . . . . . . . . . . . . . 304

von Steinfurt, Ludolf II (8:860) . . . . . . . . . . . . 301

von Steinfurt, Ludolf III (8:430) . . . . . . . . . . . . 297

von Steinfurt, Reinhard I (8:890) . . . . . . . . . . . . 304

von Steinfurt, Rudolf II (8:883) . . . . . . . . . . . . 303

von Steinfurt, Sophia (8:215) . . . . . . . . . . . . . . 293

Steingen, Johann Adolf (7:108) . . . . . . . . . . . . . 143

Steingen, Johann Adolf (7:54) . . . . . . . . . . . . . . 110

Steingen, Maria Gertrud (7:27) . . . . . . . . . . . . . 77

Steingen, Mechtildis Elisabeth (7:29) . . . . . . . . . . 77

Steingens, Adolph (7:864) . . . . . . . . . . . . . . 202 218

Steingens, Elisabeth (7:881) . . . . . . . . . . . . . . 202

Steingens, Erwin (7:216) . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Steingens, Tilman (7:432) . . . . . . . . . . . . . . . . 186

personregister Sida 359

Steinweg, Maria (7:115) . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Steinweg, Nikolaus (7:230) . . . . . . . . . . . . . . . 168

Stenbock, Catharina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Stenbock, Jöns Olofsson (4:590) . . . . . . . . . . . . . 210

Stenbock, Olof Jönsson (4:150) . . . . . . . . . . . . . 225

vom Stene, Johann (34:906) . . . . . . . . . . . . . . . 277

vom Stene, X. (34:904) . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Stenius, Gabriel (2:212) . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Stenius, Johan (2:106) . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Stenius, Maria (2:53) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Stenius, Martinus Tomae (2:424) . . . . . . . . . . . . . 88

Stenius, Sofia (1:971) . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Stepprath, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

von Steprodt, Adelheid (8:960) . . . . . . . . . . . . . 243

Sternelius, Nikolaus Magni (3:624) . . . . . . . . . 75 107

Sternell, Margareta (3:629) . . . . . . . . . . . . . . . 76

Sternell, Nicolaus Magnus (1:614) . . . . . . . . . . . . 33

Sternell, Nikolaus (3:612) . . . . . . . . . . . . . . . 50

Sterre, Gobelin (8:98) . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Sterre, Helene (8:49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

de Stessa, Agnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Stewart of Atholl, Jean (13:43) . . . . . . . . . . . . . 223

Stewart of Atholl, John (13:86) . . . . . . . . . . . . . 236

Stewart of Lennox, Elisabeth (13:41) . . . . . . . . . . 223

Stewart of Lennox, John (13:82) . . . . . . . . . . . . . 236

Stewart of Lorn, Isabel (13:81) . . . . . . . . . . . . . 236

Stewart, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Stewart, Mary (14:1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Stiernklo, Christina Margareta (2:19) . . . . . . . . . . 47

Stiernkors, Hebla (3:3) . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Stiernman, Christina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Stiernsköld, Göran Hansson . . . . . . . . . . . . . . . 179

Stiernstedt, Johanna Wilhelmina (1:983) . . . . . . . . . 18

Stille, Sven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Stjärnkors, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Stofregen, Everd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Stoltefoth, Arnold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Stoltefoth, Helvik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Stoltefoth, Kerstin (4:569) . . . . . . . . . . . . . . . 205

Stoltzenberg, Barbara (7:267) . . . . . . . . . . . . . . 167

Stoltzenberg, Goerd (7:534) . . . . . . . . . . . . . . . 184

Stork, Brita Henriksdotter (1:113) . . . . . . . . . 97 150

Stork, Henrik (1:226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

von Stotel, Lucke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Strandman, Margareta Sofia (1:985) . . . . . . . . . . . 10

Streng, Andreas (1:759) . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Streng, Jonas Månsson (1:761) . . . . . . . . . . . . . . 82

Streng, Maria (1:703) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Stridsberg, Håkan (3:614) . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Stridsberg, Lars (3:628) . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Stridsberg, Margareta Vendla (1:615) . . . . . . . . . . 33

Strokirch, Hans (3:820) . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Strokirk, Evert (3:810) . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Strokirk, Maria (3:805) . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

von Strünkede, Elisabeth . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Stråhlman, Henrik (1:376) . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Stråhlman, Henrik (1:840) . . . . . . . . . . . . . . 112 171

Stråhlman, Katarina (1:373) . . . . . . . . . . . . . . . 115

Stråhlman, Katarina (1:839) . . . . . . . . . . . . . 79 149

Stubbe, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 195

personregister Sida 360

Stubbe, Helena (4:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Stubbe, Henrik Olofsson (4:22) . . . . . . . . . . . . . 101

Stuten, Gudula (7:84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Stuten, Johann (7:168) . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Stuten, X. (7:336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Styf, Ingrid (1:571) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Styf, Per (4:910) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Stålarm, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 188

Stålarm, Anna Margareta (4:9) . . . . . . . . . . . . 72 102

Stålarm, Axel Eriksson (4:18) . . . . . . . . . . . . . . 101

Stålarm, Ingeborg Turesdotter (4:25) . . . . . . . . . . 102

Stålarm, Kerstin Turesdotter . . . . . . . . . . . . . . 71

Störning, Arndt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Störning, Catharina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Sudermann, Arnold (8:228) . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Sudermann, Arnold (8:456) . . . . . . . . . . . . . . . . 266

Sudermann, Bertram (8:439) . . . . . . . . . . . . . . . 273

Sudermann, Heinrich (8:114) . . . . . . . . . . . . . . . 250

Sudermann, Sibilla (8:57) . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Sundelius, Katarina Charlotta (1:981) . . . . . . . . . . 6

Surlet, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Sursill, Catharina Östensdotter (3:587) . . . . . 131 150 173

Sursill, Kristina Östensdotter (3:731) . . . . . . . 95 139

Sursill, Magdalena Östensdotter (1:924) . . . . . 93 97 135

Sursill, Margaretha Eriksdotter (1:229) . . . . . . . . . 132

Sursill, Östen Ericsson (1:927) . . . . . . . . . 129 131 172

zum Svanen, Gertrud (7:285) . . . . . . . . . . . . . . . 244

Svanfelt, Isak Gislesson . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Svantepolk Knutssons ätt, . . . . . . . . . . . . . . . 271

Svebilius, Petter (1:146) . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Svebilius, Sofia Maria (1:73) . . . . . . . . . . . . . . 12

Svedjelinus, Elisabet (1:997) . . . . . . . . . . . . . . 14

Svedviensis, Margareta (1:575) . . . . . . . . . . . . . 94

Svenske, Anna (3:829) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Svinfot, Gullich Michaelis (3:554) . . . . . . . . . . . 84

Svärd, Christina (1:24) . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Svärd, Herman (4:584) . . . . . . . . . . . . . . . . 238 248

Svärd, Karl Jakobsson (1:48) . . . . . . . . . . . . . . 79

Svärdfelt, Karl Gustaf . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Swane, Margarethe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

zen Swartzen Ayr, Grete (8:65) . . . . . . . . . . . . . 249

Swebilia, Margareta (3:627) . . . . . . . . . . . . . . . 75

Swebilius, Jöran Eriksson (3:696) . . . . . . . . . . . . 140

Swebilius, Lars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Swebilius, Olaus (3:654) . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Swijnfot, Ingrid (3:553) . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Säbråzynthia, Margareta (3:670) . . . . . . . . . . . . . 140

Tacku, Knut (1:964) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Tacku, Maria (1:537) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Tacku, Mats (1:176) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Tacku, Sigfrid (1:352) . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Tacku, Thomas (1:88) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Tacku, Thomas Knutsson (1:704) . . . . . . . . . . . . . 131

Tarvonius, Mathias Mathiae . . . . . . . . . . . . . . . 75

von Taube, Anna (34:51) . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Taube, Claus (34:34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Taube, Eva Christina . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Tavast, Hebla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Tavast, Henrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Tawast, Birgitta Henriksdotter . . . . . . . . . . . . . 137

personregister Sida 361

Tawast, Cecilia Månsdotter (4:23) . . . . . . . . . . . . 101

Tawast, Henrik (1:200) . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Tawast, Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Tawast, Jöns Olofsson (3:214) . . . . . . . . . . . . . . 220

Tawast, Katarina (1:451) . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Tawast, Kirstin (1:639) . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Tawast, Margit Jönsdotter (3:107) . . . . . . . . . . . . 205

Tawast, Nils Olofsson (1:454) . . . . . . . . . . . . . . 220

Tawast, Olof Jönsson (4:952) . . . . . . . . . . . . 233 234

Teet, Erik (3:630) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Teet, Margareta Vendla (3:615) . . . . . . . . . . . . . 51

Teit, Anna (2:331) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Teit, Henrik Mårtensson (3:660) . . . . . . . . . . . . . 107

Teit, Håkan Jönsson (36:8) . . . . . . . . . . . . . . . 211

Teit, Jöns Håkansson (36:4) . . . . . . . . . . . . . . . 196

Teit, Lars Mattsson (36:1) . . . . . . . . . . . . . 163 177

Teit, Matts Jönsson (36:2) . . . . . . . . . . . . . . . 180

Teit, Mårten Larsson (3:668) . . . . . . . . . . . . . . 140

Terserus, Elof Engelberti . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Tesch, Arnold (7:811) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Tesch, Johann (7:810) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Tesch, Johann (7:812) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Tesch, Wilhelmine (7:807) . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Tetsche, Jutta (33:913) . . . . . . . . . . . . . . . 191 227

Teuters (?), N. (8:808) . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Thauvonius, Abraham (32:34) . . . . . . . . . . . . . . . 125

Thauvonius, Katarina (32:17) . . . . . . . . . . . . . . 90

Thelen, Adolph (7:815) . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Thelen, Adolph (7:952) . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Thelen, Bartholomäeus (7:800) . . . . . . . . . . . . . . 110

Thelen, Bartholomäeus (7:802) . . . . . . . . . . . . 144 145

Thelen, Gertrud (7:929) . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Thelen, Margaretha (7:955) . . . . . . . . . . . . . . . 78

von Thenen, Cornelius (7:308) . . . . . . . . . . . . . . 183

von Thenen, Heinrich (7:138) . . . . . . . . . . . . . . 229

von Thenen, Heinrich (7:276) . . . . . . . . . . . . . . 242

von Thenen, Maria (7:77) . . . . . . . . . . . . . . . . 142

von Thenen, Nicolaus (7:154) . . . . . . . . . . . . . . 166

von Thenen, Nikolaus (7:616) . . . . . . . . . . . . . . 199

von Thenen, Nikolaus (7:69) . . . . . . . . . . . . . . . 214

Thesleff, Hans (1:838) . . . . . . . . . . . . . . . 79 149

Thesleff, Karin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Thesleff, Katarina (1:329) . . . . . . . . . . . . . . . 19

Thesleff, Mårten (1:658) . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Thesleff, Paulus (1:836) . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Thesleff, X. Hansdotter (3:925) . . . . . . . . . . . . . 116

Thielen, Anna Sophia (7:913) . . . . . . . . . . . . . . 33

Thielen, Catharina (7:415) . . . . . . . . . . . . . . . 185

Thielen, Johann (?) (7:870) . . . . . . . . . . . . . . . 231

Thielen, Johann Arnold (7:926) . . . . . . . . . . . . . 52

Thielen, Johann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Thielen, Philipp (7:830) . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Thielen, Simon (7:435) . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Thielen, Sofia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Thomaeus, Elisabet (1:539) . . . . . . . . . . . . . . . 26

Thomaeus, Erik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Thomaeus, Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Thomas Jöransson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Thomson, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

von Thorr, Adam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

personregister Sida 362

von Thorr, Gerhard (8:22) . . . . . . . . . . . . . . . . 273

von Thorr, Ida (8:453) . . . . . . . . . . . . . . . . . 266

von Thun, Dorothea (3:743) . . . . . . . . . . . . . . . 50

von Tiesenhausen, Barbara (2:133) . . . . . . . . . . . . 133

von Tiesenhausen, Caspar (34:25) . . . . . . . . . . . . 192

von Tiesenhausen, Christoffer (34:50) . . . . . . . . . . 208

von Tiesenhausen, Detlef (2:266) . . . . . . . . . . . . 158

von Tiesenhausen, Detlof (34:19) . . . . . . . . . . . . 191

von Tiesenhausen, Elisabeth (34:22) . . . . . . . . . . . 192

von Tiesenhausen, Fromhold (34:44) . . . . . . . . . . . 208

von Tiesenhausen, Fromhold (34:88) . . . . . . . . . . . 222

von Tiesenhausen, Johann (2:532) . . . . . . . . . . . . 176

von Tiesenhausen, Maye (2:539) . . . . . . . . . . . . . 176

von Tiesenhausen, Peter (34:176) . . . . . . . . . . . . 235

Timm, Carsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

von Tisenhusen, Bartolomeus (34:322) . . . . . . . . . . 247

von Tisenhusen, Bertram . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

von Tisenhusen, Detlof (34:38) . . . . . . . . . . . . . 207

de Tisenhusen, Engelbertus (35:32) . . . . . . . . . . . 270

von Tisenhusen, Engelbrecht (34:152) . . . . . . . . 234 235

von Tisenhusen, Engelbrecht (34:608) . . . . . . . . . . 254

von Tisenhusen, Engelbrecht (34:76) . . . . . . . . . . . 221

von Tisenhusen, Hans (34:100) . . . . . . . . . . . . . . 223

von Tisenhusen, Johann (34:304) . . . . . . . . . . . . . 246

de Tisenhusen, Johannes (35:8) . . . . . . . . . . . 255 261

von Tisenhusen, Johannes I (35:16) . . . . . . . . . . . 262

von Tisenhusen, X. (34:161) . . . . . . . . . . . . . 235 248

Tolpo, Margareta (2:893) . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Tolpo, Mårten Mårtensson (3:762) . . . . . . . . . . . . 50

Tolpo, Mårten Nilsson (3:764) . . . . . . . . . . . . 74 152

Tolpo, Nils (3:768) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Tott af Skedebo, Märta Tönnesdotter (4:79) . . . . . . . 161

Tott, Åke Klasson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Trana, Elisabet (1:159) . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Trana, Laurentius Canuti (1:318) . . . . . . . . . . . . 95

von Tranewitz, Anna Elisabet (2:769) . . . . . . . . . . 151

de Trappa, Alstradis (8:193) . . . . . . . . . . . . . . 288

von der Trappen, Gottschalk (8:386) . . . . . . . . . . . 292

von Treskow, Maria Sophie . . . . . . . . . . . . . . . . 59

von Treyden, Agneta (2:267) . . . . . . . . . . . . . . . 158

von Treyden, Anna (4:27) . . . . . . . . . . . . . . . . 102

von Treyden, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

von Treyden, Dorothea (4:21) . . . . . . . . . . . . . . 101

von Treyden, Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Troilia, Anna (3:661) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Troilia, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Troilus, Uno Trulsson (3:669) . . . . . . . . . . . . . . 140

Trumbel, Jakob Pettersson . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Trumbel, Jakob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Tuderus, Katarina (3:565) . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Turow, Ewald (2:738) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Turow, Metta (2:369) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Tuve, Anna (34:17) . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 193

Tuve, Johann (34:272) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Tuve, Klaus (34:136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Tuve, Otto (34:68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Tybis, Tiel (7:166) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Tybis, Tiel (7:332) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Tybis, X. (7:83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Tyrvenia, Brita (2:213) . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

personregister Sida 363

Tyrvenius, Abraham Josephi (2:426) . . . . . . . . . . . 88

von Tzavern, Johann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Tödwen, Anna (34:900) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

von Tödwen, Barbara (34:43) . . . . . . . . . . . . . . . 207

Tödwen, Ewert (34:901) . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

von Tödwen, Gertrud (2:271) . . . . . . . . . . . . . . . 158

von Tödwen, Heinrich (2:542) . . . . . . . . . . . . . . 176

von Tödwen, Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

von Tödwen, Wolmar (34:942) . . . . . . . . . . . . . . . 192

Törne, Ulrik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Törnqvist, Jakob Thomasson . . . . . . . . . . . . . . . 54

Udnie, Anna (1:729) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Udnie, Peter (3:521) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Udnie, Peter (3:522) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Udny, Andrew (3:526) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Udny, Patrick (3:534) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Udny, Patrick (3:536) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Udny, Ranald (3:528) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Udny, Ranald (3:535) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Udny, William (3:524) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Udny, William (3:530) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Udny, William (3:532) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Uggla, Brita (32:11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Uggla, Hildebrand Claesson (32:22) . . . . . . . . . . . 90

Ulfhard Ulfhardsson, . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Ullig, Katharina (7:818) . . . . . . . . . . . . . . . . 111

von Ungern, Barbara (34:49) . . . . . . . . . . . . . . . 208

von Ungern, Detlev (34:98) . . . . . . . . . . . . . . . 222

von Ungern, Elisabeth (34:41) . . . . . . . . . . . . . . 207

von Ungern, Gerhard (34:328) . . . . . . . . . . . . . . 247

von Ungern, Heinrich (34:164) . . . . . . . . . . . . . . 235

von Ungern, Reinhold (34:82) . . . . . . . . . . . . . . 222

Uppa, Jakob Eriksson (1:773) . . . . . . . . . . . . . . 97

Uppa, Tomas Jakobsson (1:899) . . . . . . . . . . . . . . 68

Urader, X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Ursi, Beatrix (7:559) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Utter, Helena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

von Uxkull, Dietrich (9:22) . . . . . . . . . . . . . . . 260

von Uxkull, Heinrich (9:44) . . . . . . . . . . . . . . . 268

von Uxkull, Margarete (9:11) . . . . . . . . . . . . . . 252

Vahenius, Joakim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

von Valentzin, Gertrud . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Valstenia, Maria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Valstenius, Johannes Petri (3:714) . . . . . . . . . . . 104

Valstenius, Katarina (3:707) . . . . . . . . . . . . . . 74

Vanzonia, Sofia Dorotea (1:609) . . . . . . . . . . . . . 32

Vanzonius, Jonas (3:742) . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Vargentin, Elisabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Vaus, Isabella (13:59) . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Vehlen, Bernhard (7:804) . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Vehlen, Christina (7:801) . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Vehlen, Jan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Vehlen, Johann (7:805) . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Vehlen, Maria (7:816) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Veitzheim, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

von Vellin, Gottschalk . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Vendalius, Anna (2:457) . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Vendalius, Gregorius (2:972) . . . . . . . . . . . . . . 124

Venedey, Agnes (7:889) . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Venendey, Coen (7:174) . . . . . . . . . . . . . . . 233 246

personregister Sida 364

Venendey, Heinrich (7:87) . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Venendey, Mechtilde (7:193) . . . . . . . . . . . . . . . 233

Vercken, Anna (7:383) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Vercken, Diederich (7:89) . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Vercken, Eberhard (7:178) . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Vercken, Gerhard (7:766) . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Vesilaxius, Christophorus (2:214) . . . . . . . . . . . . 60

Vesilaxius, Helena (2:107) . . . . . . . . . . . . . . . 39

Vestgöte, Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Vestman, Katarina Hansdotter . . . . . . . . . . . . . . 89

Vetgen von Heimbach, Heinrich (8:6) . . . . . . . . . . . 197

Vetgen von Heimbach, Thys (8:12) . . . . . . . . . . . . 213

Vetgen, Johanna (8:3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Vetscholder, Elisabeth (8:665) . . . . . . . . . . . . . 300

Vetscholder, Marcmann (8:682) . . . . . . . . . . . . . . 302

Vifhusen (?), Drude (34:641) . . . . . . . . . . . . . . 255

Vilken, Karin Sigfridsdotter (1:99) . . . . . . . . . . . 112

Vilken, Sigfrid Hansson (1:198) . . . . . . . . . . . . . 146

von Virneburg, Ruprecht . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

von Vischenich, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

von Vischenich, Irmgard (9:25) . . . . . . . . . . . . . 260

Vischer, Margarethe (7:305) . . . . . . . . . . . . . . . 214

Vischer, Mathias (7:610) . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Vleck von Holstein, Benedicta (9:71) . . . . . . . . . . 275

Vleck von Holstein, Dietrich II (9:142) . . . . . . . . . 281

von Vlodorp, Gertrud . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Vockenrath, Elisabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Vogel, Margareta (32:59) . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Vollers, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Vollers, Eva (8:915) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Vollers, Sophia (7:827) . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Volre, Hermann (8:918) . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Volre, Merten (8:920) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

von der Vorst, Margarethe (7:485) . . . . . . . . . . . . 261

von der Vorst, Tilmann (7:493) . . . . . . . . . . . . . 269

von dem Vorste, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Voss, Anna Catharina (6:11) . . . . . . . . . . . . . . . 24

Voss, Hans (6:22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Voss, Hinrich (6:44) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Vundengut, Gertrud (34:647) . . . . . . . . . . . . . . . 255

Vundengut, Hinrich (34:907) . . . . . . . . . . . . . . . 262

Vundengut, Hinrich (34:908) . . . . . . . . . . . . . . . 271

Vundengut, Hinrich (34:909) . . . . . . . . . . . . . . . 277

Vächter, Grels (1:952) . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

von der Waage (de Libra), Johann (8:180) . . . . . . . . 272

von Wachtendonck, Arnold (8:924) . . . . . . . . . . . . 216

von Wachtendonck, Arnold (8:928) . . . . . . . . . . . . 230

von Wachtendonck, Arnold (8:932) . . . . . . . . . . . . 243

von Wachtendonck, Godfrid (8:938) . . . . . . . . . . . . 259

von Wachtendonck, Godtfrid (8:936) . . . . . . . . . . . 252

von Wachtendonck, Gotthard (7:414) . . . . . . . . . . . 185

von Wachtendonck, Johann (7:828) . . . . . . . . . . . . 201

von Wachtendonk, Maria (7:207) . . . . . . . . . . . . . 167

von Wachtendunck, Arnolt (8:941) . . . . . . . . . . . . 274

von Wachtendunck, Arnolt (8:943) . . . . . . . . . . . . 280

von Wachtendunck, Arnolt (8:947) . . . . . . . . . . . . 285

von Wachtendunck, Godtfrid (8:939) . . . . . . . . . . . 267

von Wackerbardt, Conrad (34:917) . . . . . . . . . . . . 278

von Wackerbardt, Otto (34:915) . . . . . . . . . . . . . 271

von Wackerbardt, X. (34:914) . . . . . . . . . . . . . . 263

personregister Sida 365

von Wackerbardt, X. (34:921) . . . . . . . . . . . . . . 283

Wagner, Katarina (3:515) . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Wagner, Margareta (1:857) . . . . . . . . . . . . . . 79 106

von Waldeck, Eva Boos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Waldevers, Blitholdis (8:141) . . . . . . . . . . . . . . 288

Walding, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Walding, Margareta Hedvig . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Walding, Matthias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Walding, Niclas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Walding, Niklas (3:500) . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Walding, Nils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Walding, Vinzenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Walding, Wendela Christina (1:363) . . . . . . . . . . . 22

Walding, Zachris (1:726) . . . . . . . . . . . . . . . . 37

von Walhorn, Mechtildis . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Wall, Johan Joachim (1:168) . . . . . . . . . . . . . . . 11

Walle, Agnes (1:21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Walle, Daniel (1:84) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Walle, Daniel Fredrik (1:42) . . . . . . . . . . . . . . 3

Wallenroth, Sophia Sibilla . . . . . . . . . . . . . . . 79

Wallenstierna, Agnes Margareta (2:11) . . . . . . . . . . 29

Wallenstierna, Olof (2:22) . . . . . . . . . . . . . . . 47

Wallenstierna, Samuel (2:44) . . . . . . . . . . . . . . 70

Wallgren, Sara Engel . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

von Wardow, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Warendorp, Bruno (35:40) . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Warendorp, Burchard (34:155) . . . . . . . . . . 269 270 282

Warendorp, Elisabeth (34:903) . . . . . . . . . . . . . . 262

Warendorp, Elisabeth (35:81) . . . . . . . . . . . . . . 277

Warendorp, Elsebe (34:323) . . . . . . . . . . . . . . . 247

Warendorp, Friedrich (35:640) . . . . . . . . . . . . . . 290

Warendorp, Gertrud (35:10) . . . . . . . . . . . . . . . 261

Warendorp, Giselher (35:320) . . . . . . . . . . . . . . 286

Warendorp, Gottschalk (34:905) . . . . . . . . . . . . . 271

Warendorp, Hermann (34:324) . . . . . . . . . . . . . . . 262

Warendorp, Hermann (34:646) . . . . . . . . . . . . . . . 255

Warendorp, Lubbert (34:154) . . . . . . . . . . . . . . . 261

Warendorp, Margarethe (34:613) . . . . . . . . . . . . . 254

Warendorp, Mechtildis (34:305) . . . . . . . . . . . . . 247

Warendorp, Reinfried (35:160) . . . . . . . . . . . . . . 282

Warendorp, Reinfried (35:80) . . . . . . . . . . . . . . 277

Warendorp, Tidemann (34:610) . . . . . . . . . . . . . . 254

Warendorp, Wilhelm (35:20) . . . . . . . . . . . . . 262 270

von Wartenberg, Klaus Joakimsson (1:618) . . . . . . . . 111

von Wartenberg, Margareta (1:309) . . . . . . . . . . 79 151

Wechter, Catharina Elisabet (1:135) . . . . . . . . . . . 8

Wechter, Esaias (1:270) . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Wechter, Henrik (1:540) . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Wecking, Agnes (6:57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Wecking, Johann (6:114) . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Weckman, Samuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Weckström, Ebba Margareta (1:343) . . . . . . . . . . . . 20

von Wedenau, Gerhard (8:476) . . . . . . . . . . . . . . 266

von Wedenau, Werner (8:238) . . . . . . . . . . . . . . . 258

von Wedenauwe, Itgen (8:119) . . . . . . . . . . . . . . 250

Wegelius, Johannes (1:897) . . . . . . . . . . . . . . . 46

Wegelius, Sara Katarina (1:567) . . . . . . . . . . . . . 29

von der Wehe, Barbara (7:81) . . . . . . . . . . . . 227 228

von der Wehe, Johann (7:162) . . . . . . . . . . . . . . 240

Wehking, Ludolf (6:228) . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

personregister Sida 366

Weilinger, Magdalena (33:816) . . . . . . . . . . . . . . 131

von Weisweiler, Gerhard . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

von Weisweiler, Sophia (8:145) . . . . . . . . . . . . . 285

Welters, Barbara (7:377) . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Welters, Bartholomäus (7:752) . . . . . . . . . . . . . . 201

Werman, Erlandus Jonae (2:882) . . . . . . . . . . . . . 123

Wernberg, Gabriel (1:114) . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Wernberg, Margareta (1:57) . . . . . . . . . . . . . . . 69

Wernl, Kungundt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Wernle, Baltasar (1:186) . . . . . . . . . . . . . . 96 100

Wernle, Christina (2:45) . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Wernle, Elisabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 80

Wernle, Magdalena (1:93) . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Wernle, Michael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Wernle, Veit (33:815) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Wernlin, Gertrud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Wessel, Joachim (3:906) . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Wessel, Katarina (3:903) . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Wesseler, Alheydis (35:93) . . . . . . . . . . . . . . . 282

Wesseler, Gerhard (35:372) . . . . . . . . . . . . . . . 290

Wesseler, Gottschalk (35:186) . . . . . . . . . . . . . . 286

Wessman, Anders Daniel (2:38) . . . . . . . . . . . . . . 70

Wessman, Daniel Göransson (2:76) . . . . . . . . . . . . 99

Westhusen, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Weteinen, Lars (1:547) . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Weteinen, Olof Larsson (1:546) . . . . . . . . . . . . . 67

Weteläinen, Joseph Påhlsson (1:548) . . . . . . . . . . . 27

Weteläinen, Påval Olofsson (1:545) . . . . . . . . . . . 44

Wettberg (Pörhö), Josef (1:274) . . . . . . . . . . . . . 15

Wettberg, Brita (1:137) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Wettsöff, Jonas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

von Wevorden, Bernhard . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Wichfrid, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

von Wickede, X. (35:373) . . . . . . . . . . . . . . . . 290

von Wickerode, Hadwig (8:107) . . . . . . . . . . . . . . 289

de Wickerode, Lothar (8:428) . . . . . . . . . . . . . . 297

von Wickerode, Otto II (8:856) . . . . . . . . . . . . . 301

von Wickrath, Heinrich (8:214) . . . . . . . . . . . . . 293

von Wickrode, Otto I (8:877) . . . . . . . . . . . . . . 303

Wildeman, Anna Olofsdotter . . . . . . . . . . . . . . . 149

Wildeman, Christina (32:25) . . . . . . . . . . . . . . . 91

Wildeman, Christina (5:900) . . . . . . . . . . . . . . . 57

Wildeman, Johan Samuelsson (5:901) . . . . . . . . . . . 84

Wildeman, Samuel (32:50) . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Wildeman, Samuel Arvidsson (5:902) . . . . . . . . . 116 154

Willander, Helena (2:113) . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Willander, Israel (2:226) . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Wiloides, Barbro (1:115) . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Wiloides, Brita Jacobsdotter (1:109) . . . . . . . . . . 115

Wiloides, Jakob Martini (1:230) . . . . . . . . . . . 132 148

Wilstadius, Ebba Kristina (1:687) . . . . . . . . . . . . 35

Wilstadius, Jöns (Persson ?) (1:455) . . . . . . . . . . 113

Wilstadius, Laurentius Jonae (1:877) . . . . . . . . . . 80

Wilstadius, Mattias (1:875) . . . . . . . . . . . . . . . 54

Wilstadius, Petter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Winblad, Maria (1:760) . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Winter, Olof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Winthorn, Elisabeth (6:237) . . . . . . . . . . . . . . . 128

Winthorn, Johann (6:474) . . . . . . . . . . . . . . . . 154

von Wirth, Paulus (33:910) . . . . . . . . . . . . . . . 174

personregister Sida 367

von Wirth, Sibilla (33:905) . . . . . . . . . . . . . . . 155

Wisenius, Johan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

de Witte, Alberti (34:933) . . . . . . . . . . . . . . . 287

von Witte, X. (34:923) . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

de Witte, X. (35:187) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Wittfooth, Anna (1:782) . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Wittfooth, Jochim (1:94) . . . . . . . . . . . . . . 67 69

Wittfooth, Margareta (1:47) . . . . . . . . . . . . . . . 44

Witticia, Anna (3:771) . . . . . . . . . . . . . . . 105 153

Witticius, Henricus Henrici (3:776) . . . . . . . . . . . 139

Witting, Abraham (1:290) . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Witting, Anna Kristina (1:145) . . . . . . . . . . . . . 9

Witting, Elisabet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Witting, Jürgen (3:905) . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Witting, Klas (3:902) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Witting, Reinhold (3:900) . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Witting, Reinhold Johan (1:580) . . . . . . . . . . . . . 30

Wolff von Reindorf, Elisabeth (9:15) . . . . . . . . . . 244

Wolff von Reindorf, Friedrich (9:30) . . . . . . . . . . 253

von Wolff, Catharina (7:217) . . . . . . . . . . . . . . 168

Wolff, Clais (9:904) . . . . . . . . . . . . . . . . 241 245

Wolff, Clais (9:906) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Wolff, Idgen (9:902) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

Wolff, Lysbeth (7:187) . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Wolffert, Dorothea (1:191) . . . . . . . . . . . . . . . 96

Wolle, X. Hansdotter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Wolter, Dorotea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

von Wrangell, Anna (34:943) . . . . . . . . . . . . . . . 192

Wright, Georg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Wulf, Anna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Wunsch, Lovisa (2:995) . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

von Würseln, Johann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

von Wüthenow, Anna (1:833) . . . . . . . . . . . . . . . 145

Wächtare, Eskil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Wäger, Johan Claesson . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Wöbbeking, Albrecht (6:58) . . . . . . . . . . . . . . . 63

Wöbbeking, Anna Catharina (6:29) . . . . . . . . . . . . 41

Wöbbeking, Heinrich (6:116) . . . . . . . . . . . . . . . 92

X., X. (1:453) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

X., X. (1:621) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 190

X., X. (1:748) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

X., X. (1:774) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

X., X. (1:827) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

X., X. (1:855) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

X., X. (1:869) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

X., X. (1:892) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

X., X. (1:97) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

X., X. (2:567) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

X., X. (2:956) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

X., X. (35:161) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

X., X. (37:109) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

X., X. (37:111) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

X., X. (37:221) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

X., X. (3:9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

X., X. (3:999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 173

X., X. (4:287) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

X., X. (4:578) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

X., X. (4:909) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

X., X. (6:911) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

X., X. (7:141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

personregister Sida 368

X., X. (7:513) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

X., X. (7:577) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

X., X. (8:681) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

X., X. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Yxkull, Gertrud (1:848) . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Zebetojov, Vasili (2:872) . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Zelow, Märta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Zilcken, Joan Adam (7:932) . . . . . . . . . . . . . . . 52

Zilcken, Joannes (7:964) . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Zilckens, Maria Catharina (7:915) . . . . . . . . . . . . 34

von Zudendorp, Gertrud (7:385) . . . . . . . . . . . . . 286

Zynthia, Kerstin Henriksdotter (3:369) . . . . . . . . . 163

Åkerfelt, Clas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Ångerman, Erik (1:928) . . . . . . . . . . . . . . . 155 157

Älg, Harald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Ängaätten, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 239

Öhman, Amalia Wilhelmina (1:77) . . . . . . . . . . . . . 5

Öhman, Axel Abraham (1:36) . . . . . . . . . . . . . . . 2

Öhman, Georg Jakob (1:72) . . . . . . . . . . . . . . 5 10

Öhman, Jakob (1:144) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Öhman, Jöran (1:288) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Öhman, Jöran Andersson (1:576) . . . . . . . . . . . . . 29

Öhmann, Anna Sofia Isabella (1:9) . . . . . . . . . . . . 1

Öhmann, Emil (1:18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ortsregister Sida 369

Aachen . 10 64 76 77 93 108 109 110 129 141 142 143 144

155 164 165 166 167 168 169 174 181 182 183 184 185 186 187

190 196 197 198 199 200 201 202 212 213 214 215 216 217 226

227 228 229 231 232 240 241 242 245 249 250 251 257 258 259

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 269 274 276 281 285

Aaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 191 207 221

Abborfors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Ackas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 55

Adersberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 188

Aerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

Agunnaryds sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Ahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Akkas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 74

Algå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Allwörden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Almby sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 164 181

Alt Livland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Amiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Amsterdam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 182

Angelstads sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Annenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Annerstads sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Antwerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Arboga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 122 140 152

Arnoldsweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 243

Artsjö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Aspö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Assel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Attendorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Ayasch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Barmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Barmstedt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Barth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Bauweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 203

Beckrath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Bergheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Bergsjö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Berson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 247

Bexhövede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Binsfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 52 78 145

Birkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 23 104

Birkkala sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Bjärnå sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Björneborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 72 102 127

Blomberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Bochum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Boizenburg . . . . . . . . . . . 7 13 24 40 41 62 92

Bolmsö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Bondhyrka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Borgå 5 6 9 11 17 18 23 29 40 56 59 62 82 91

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 178 211 212

Borgå län . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 179

Borgå sn 7 9 17 38 48 61 71 102 136 149 160 161 171

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 196 211

Boteå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 75

Boteå sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Brabant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 157 272

Brahea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Brahestad . . . . . . . . . . 1 2 3 7 12 22 28 37

ortsregister Sida 370

Brandenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Brattfors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Braunschweig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Brauweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 276

Breckerfeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 266

Breda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Bredaryd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Bremen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 261 282

Breslau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Brieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 172 188 205

Bro sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Bro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Bromarv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 23 86

Bromarvs sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Brühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Brüssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

Bryssel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Brätte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 138

Bure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Burtscheid . . . . . . . . . . . . . . . 76 77 201 231 244

By . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 98 132

Bückeburg 4 7 8 13 14 24 25 41 63 64 92 93 154

Celle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Dalarö skans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Darmstadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Dinant . . . . . . . . . 166 167 184 185 198 215 217 231 245

Dingtuna sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Doese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Dorpat . . . . . . . . . 38 100 132 151 208 234 235 254 270

Dortmund . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 258 266 273

Dragaryd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 137

Dragsfjärd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Duisburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Duisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Dumbarton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Duvennest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Düren 51 77 109 141 142 144 164 167 168 169 185 200 227 280

Düsseldorf . . . . . . . . . . . . . 110 143 144 147 186 202

Dönsby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Ed sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Edebo sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Edinburgh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

der Eifel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Ekeby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Ekenäs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Ekerö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Ekornatorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Eksjö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Elimä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 30

Elimä sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Embken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 145 169

Eneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Erikstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Erkelenz . . . . . . . . . . . . . . 168 186 202 203 219 233

Erlaa . . . . . . . . . . . . 158 176 191 207 221 234 246 254

Erlandsböle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Esbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 88

Estland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 151 173 246

Etseri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ortsregister Sida 371

Eupen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 168

Eura . . . . . . . . 10 18 32 49 68 73 104 132 138 162

Falun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 159

Faxstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 137

Fechteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Fehsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Fehteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 234

Fellingsbro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Filipstad . . . . . . . . . . . . . . 48 49 72 73 103 104

Finström . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Fistehl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 235 247

Flandenfjeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Flandern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Flodden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Fors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Forsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Frantsila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Fredrikshamn Weckelax . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Frustuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 172

Fryksdalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Fågelvik sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Föglö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 12 21

Gafsele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Gamla Karleby . . . . . . . . . . . . . . 2 16 36 37 50

Gamlakarleby . . . . . . . . . . . . . . . . 28 45 67 68

Genäuden i Sachsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Gerdte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Germenzeel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Golzheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 145 169 187

Gothenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Grams härad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Greifswald . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 59 87 121

Gresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Gressenich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Grevenbroich . . . . . . . . . . . . . . . . 202 218 245 253

Griepekoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Grolanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Grossensee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Grubbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 193

Gryts sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Gröneichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Gudmundrå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Gustafs sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Gustavs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 22

Gästerby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Gävle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 164 177 194

Göksholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Göteborg . . . . . . . . . . . . 4 8 69 98 99 104 134

Haaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

Haarlem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Habo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Hakarp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 133 177

Halikko sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Halikko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Halland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Hambach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 182 197 250

Hamborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Hamburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 8 67 134 159

Hammarö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Harju (Ylöjärvi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

ortsregister Sida 372

Harju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Harrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Harth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Hattula . . . . . . . 2 3 12 22 37 57 83 84 116 121

Hauho . . . . . . . . . . . . . . 47 71 173 179 189 205 210

Hedemora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 107

Heerlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Heinola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6

Helsinge sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 206

Helsinge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 189

Helsingfors . 1 3 4 5 7 21 32 37 59 60 61 74

. . . . . . . . . . . . 89 90 105 121 123 125 139 151 189

Herberath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Hermet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Herzogenrath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Hestra sn (Jönk.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 16

Hetbergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Heurssen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Hiitola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Hisingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Hitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Hoch Rosen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Hochrosen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 207 222 235

Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 302

Hollola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 220

Holstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 147 159

Hoptrups sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 212

Hossastum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

Hoystaden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Hudiksvall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 149

Huggenäs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 46 98

Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 65

Hvittis . 8 14 26 36 43 45 46 55 66 81 82 95 131

Hückelhoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Hyltinge sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 180

Hållnäs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 37 84 117

Hälsingland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 149

Härnösand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 75 76

Härtonäs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Högby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Högsby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Högsäter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Idsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Ijo . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8 43 65 95 118

Ikalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 16 28 45

Ilmola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 97

Ilomants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 124

Inchmahome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Ingermanland 38 58 69 78 79 85 88 89 99 104 119 125

Ingå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Ingå sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 220

Insjö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Isnäs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Ivangorod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 154

Jakobstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 37

Jama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Janakkala sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Janakkala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Jerwen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Jockas . . . . . . . . . . . . . 13 24 40 47 62 91 123

ortsregister Sida 373

Jorois . . . . . . . 3 6 11 13 19 23 24 39 40 61

Jummerdehn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 234

Junsele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Jüchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Jülich . 190 197 213 217 218 227 231 240 244 253 257 258 269

Jämsä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 162

Jäskis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 153 173

Jääskis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Jönköping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Jösse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Kabböle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Kajana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 85 118

Kalajoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 68 93 97

Kalmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 106 140 148

Kalvola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 18 32

Kangasala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 36

Kappel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Karelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 47 162

Karis' sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 160 178

Karkku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Karleby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Karls sn (Sth) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Karlstad . . . . . . . . . . . . . . . . 48 73 103 125 138

Karlö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 22

Kattila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Kelviå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Kelz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Kemi landsförsamling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Kemi . . 4 8 9 15 16 26 27 44 64 84 85 91 117

Kerimäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Kerpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Kersel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 192

Kettenis . . . . . . . . . . . . . . . . 184 199 215 229 230

Kexholm . . . 22 37 50 57 61 75 79 83 91 106 115 137

Kiel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 135 160

Kila sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 72

Kila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 72

Kils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Kimito . 3 5 8 10 14 18 26 32 35 38 45 54 60

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Kind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Kinda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Kittlitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Kjula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Kjulo sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Klein-Roop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 235

Kloringhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Kogel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 283

Kokemäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Kokenhusen . . . . . . . . . . . . . 222 246 247 254 255 262

Kongota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Koporie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Korsholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 82

Kotz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Kriekenbeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 267

Kristina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 124

Kristinehamn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Kristinestad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Kråkö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Kuivaniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3

ortsregister Sida 374

Kumo sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Kumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 205

Kungsör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Kuopio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 61

Kuorevesi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Kuru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Kuuskoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Kvevlax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Kyrkslätt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 173 189 206

Kyrkslätt sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Köla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Köla prästgård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Köla sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Köln 77 110 164 186 201 202 250 252 258 260 261 266 268 269

273 276 279 280 281 283 284 285 286 287 288 289 291 292 293

. . . . . . . . . . 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303

Königstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Köping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 152

Lachmes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Lampis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 90 102

Landau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Langendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 52 78

Langenhorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Lappier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 235

Lappträsk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Laurensberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 251 258

Lausitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Lechenich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Lechts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 221 236

Lehijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Leipzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Leksand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Lembois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 73 104

Lemgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Lemo sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Lemo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 194

Lempälä sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Lempäälä . . . . . . . . . . . . . . . . 13 18 23 39 59

Leppävirta . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 6

Letala sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Letala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Leuewarden (?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Libelits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Liberme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 242

Liedberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Liegnitz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Lillkyro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Limburg . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 250 267 275 285

Limingo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 150

Linköping . . . . . . 94 107 130 140 155 156 174 177 191 283

Linnich . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 202 218 219 233

Linnupittekülla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Litslena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 147 153

Livland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 100 207 282

Loimijoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 20 26 104

Lojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Lommaryd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 99

Lubar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 208

Lule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Lund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

ortsregister Sida 375

Lundsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Lübeck . 43 66 67 72 95 96 100 103 104 105 121 131 132

156 157 175 191 205 247 254 261 262 269 270 271 277 278 282

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 290

Lybeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 80 113 191

Lüneburg . . . . . . . . . . . . 104 178 282 286 290 291 294

dem Lüneburgischen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Lüttich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Längelmäki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Maart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Maastricht . . . . . . . . . . . 184 185 227 240 265 272 279

Machters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Maestricht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Maidel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 191 207 221

Mainz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 200

Malmö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Marbäck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Mariestad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 102

Mark Brandenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Masko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 148

Masku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 204 220

Maxmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Mecheln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Mecklenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Meissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Melbeck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Melten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 176 207

Merimasku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 54 55

Merken (?) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Merken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Merzenich . . . . . . . . . . . . . . . . 111 169 216 230 243

Meyerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 222 235 247

Minden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Mola sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Monschau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Moresnet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 228 241

Moskau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 11 175

Moskva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 119

Mouhijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 26 28 43

Mundisdorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Munkeby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Munktorp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Mustasaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Münster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Måla sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Möre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Mörskom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 35

Nagu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 146 147 170

Namur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Narva 29 57 69 79 88 89 91 101 116 125 127 133 136 151

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 154 157

Nastola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Nedersjö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Nedertorneå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 139

Neumühl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Neumünde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Neumünster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Niederzier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 213

Nischny Novgorod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

ortsregister Sida 376

Nor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Nora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Nordmaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Norrby sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Norrköping . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 122 156 177

Nors sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 73 102

Nousis . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 35 54 79 80

Novgorod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Nurmijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 39

Nuth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Nyby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Nyed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Nyen . . . . . . . . . . . . . . 34 53 56 62 106 123 125

Nyenskans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 114

Nykarleby . . . . . . . . . . . . . . . . 8 30 47 71 101

Nykorko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Nykyrko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 123 139 163

Nyköping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 148 152

Nyland . . . . . . . . . . . . . . . 59 75 87 114 124 238

Nürnberg . . . . . . . . . . . . . . 96 131 156 159 175 191

Nyslott . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 101 127 136

Nystad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Nådendal . . . . . . . . . . . . 35 39 54 79 81 113 204

Näs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 132

Näshulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Nöteborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 116

Oberdeutschland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

Odenkotz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Odensee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 223

Oesel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Oistrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Olbrück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Olonets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Opoeteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 257

Orellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Osnabrück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 121 191

Ostende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Padasjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 127

Paldamo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 85

Palzmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 208

Pargas . . . . . . . 6 11 12 20 35 79 112 138 146 195

Pedersöre . . . . . . . . . . . . . . 4 8 14 42 85 118

Pemar . . . . . . . . 10 11 12 20 22 81 114 148 171 225

Pernau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Pernå . . . . 11 12 21 36 56 82 116 139 140 196 211 212

Pernå sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 127 239

Perth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Petrovskoi sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Petzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Pielisjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Pikis sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Pirlaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Pissenheim . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 52 78 111

Pite sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Pojo sn . . . . . . . . . . . . . . . 171 188 194 204 210 246

Pojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 120 136 178

Pommern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 239

Posendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Prag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Preussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

ortsregister Sida 377

Pudasjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 27 29 67

Punkalaidun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Pühalep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Pühs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 234

Pyhäjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 118

Pürkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Pyttis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 50 161

Pälkjärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Pälkäne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Pärnå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Pölpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

Pöytis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Randerath . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Rantasalmi . 3 5 6 7 11 13 20 24 34 39 40 53

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 89 90

Rapin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Raseborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 178

Ratzeburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 283

Raumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 13 55 150

Rautus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Rene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 206

Resele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 67

Reso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Reval . . . . . . . . . . 69 79 99 101 121 134 136 152 175

Reventlow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Rheinberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 108

Rheine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Riga . . . . . . . . . . . . 60 98 154 176 191 221 255 270

Rimito sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Rimito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 29 171

Roermond . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 232 244

Roermonde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

Rogberga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Romfartuna . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 64 65 94

Ronneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Roop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 254

Rosendal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Rostock . . . . . . . . . . . . . . . 24 71 100 121 135 220

Rungien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Ruovesi . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 7 13 23

Ryssby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Rytterne sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Råby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Råneå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Rääkkylä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Röthel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 173

S:t Karins sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

S:t Michels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Sagu sn . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 187 188 204 233

Sagu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 146

Sakkola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 127

Salo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 118 150

Sandika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Sarvlaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Sastmola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Satakunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 210 248

Satakunta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Sauntack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Saussen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 234

Savolax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 62

ortsregister Sida 378

Sayn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Scheie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Schevenhütte . . . . . . . . . . . . 11 19 33 51 52 181

Schlesien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

Schleswig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Schujenpahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Schwerfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 34

Schwerin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Schwitten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

Schöppenstedt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

Segelhorst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Segersta sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Sibbo . . . . . . . . . . 5 10 17 31 56 82 83 179 195

Sidensjö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Sigtuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Siikaniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Sikais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Silleruds sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Simo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9

Sinohlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Sjundby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Sjundeå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 220

Skellefteå sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Skeninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

Skottland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Skåne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Skärstads sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Skön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Slöta sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Småland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 113 210

Soest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 250 290

Solf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Sollefteå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Sollentuna sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Solv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4

Somero . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 16 117 149 172

Sotkamo . . . . . . . . . . . . . . . 12 22 38 58 83 85

Speringhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Spånga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 107

St.Mellösa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 211

Stadthagen . . . . . . . 41 63 154 155 174 190 206 221 234

Sticklösa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Stirling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Stockheim . . . . . . . . . . . . 52 78 110 111 144 145 169

Stockholm 5 8 12 14 21 25 26 33 35 41 42 58 60

61 62 71 75 76 85 86 87 88 89 96 101 119 122 131

. . . . . . . . . . . . . . 134 136 139 151 157 159 175 203

Stolberg 10 11 19 33 51 76 77 108 109 110 141 142 143

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 165 166 167 212

Stolp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Stor Tuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Stor-Tuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Stora Mellösa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Stora Tuna sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Stora Tuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Storkyro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4

Strathbogie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Strängnäs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 163

Strö sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Sund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 5

ortsregister Sida 379

Sundby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Sunnemo sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Sunnerbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Sunnersta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Suntetorps sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Suodenniemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Svensby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Sverige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 50 82

Säbrå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 180

Säbrå sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Säminge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Särkilaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Sääksmäki . . . . . . . . . . . . . . . . 13 39 50 60 172

Sääminge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 61

Söderby-Karl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Söderby-Karls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Söderbärke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Söderköping . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 94 152 156

Södermanland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Sötskog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Taipalsaari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 101 135

Tammela . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 14 21 36 47

Tauren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Tavastehus län . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Tavastehus . . . . . . . . . . . 21 60 124 160 161 209 224

Tavastkyro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 126

Tavastkyrö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Tavastland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Tegneby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Tenala sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Tenala . . . . . . . . . . . . . 16 58 86 87 121 126 151

Tetom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 180 196

Thum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Tingstad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 87 121

Tingvalla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Tirsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Toal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 191 207

Todendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Tolkenhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Torneå . . . . . . . . . . . . . 3 7 15 27 28 43 45

Tottijärvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Treyden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 222 247 270

Tuna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 137

Tusby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 18 31

Tuulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Tyrvis . . . . . . . . . . . . . . . 28 29 39 46 88 122

Tyrväntö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Töfsala . . . . . . . . . . . . . 12 13 18 19 33 113 118

Töfsala sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Uffeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 247 255

Uleåborg 1 2 3 8 14 15 27 43 62 64 65 91 117

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 127 128 154

Ulfsby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Ulvila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Umeå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 89 129

Umeå sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Uppland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Uppsala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 107 135 160

Urdiala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

ortsregister Sida 380

Uskela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 43 127

Ussaditsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 86

Utrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 59

Vaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Vaals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 109 110

Vadstena . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 87 205 211

Vahto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Valbo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Vansö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Vasa . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4 36 55 82 100

Veckelaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Vedsteds sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Veiby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 205

Vellua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 123

Vemo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 23 148 188

Venlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Vesilaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Vesilaks' sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Vesilax . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 39 60 88 122

Vesteds sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Viborg sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Viborg . 17 30 33 34 40 47 52 53 60 70 75 79 83

84 86 90 99 101 105 115 116 124 125 127 128 134 135 152

. . . . . . . . . . . . . . . . 153 159 160 161 169 172 174

Viborgs sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 91

Vichtis . . . . . . . . . 10 22 23 36 54 59 86 87 173

Vichttal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Villmanstrand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Vilske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Ving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Vingåker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Virdois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Virmo sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 238

Våno sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Vånå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Vänersborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Värend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

Värmland . . . . . . . . . . . . 9 22 30 102 137 163 196

Väsehärads sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Västerbotten . . . . . . . . . . . . . . . . 82 89 159 193

Västergötland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Västervik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Västerås . . . . . . . . . . . . . . 75 107 134 140 164 181

Västmanland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Västra Ed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Västra Husby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Västra Löfsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Vörå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 82 114 132

Vörö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Waiwara sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Waldau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Walesdorpe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Warden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Warendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Waschel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 192

Wassenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Waydam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Waynikas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Wehetal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 197

Weiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 181 197

ortsregister Sida 381

Weisweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 33 34

Wenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Werl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Wesler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Westfalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Wevelinghoven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 142

Wierland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 221

Wilhelmstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Wilkenpahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 158 176

Wisby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 81

Wittensteen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 100

Ydre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Yläne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Åbo . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16

19 20 27 29 32 33 35 44 46 47 54 55 60 61 67

68 69 70 71 72 74 80 81 89 90 96 97 100 101 106

113 114 117 118 119 120 126 131 137 145 147 148 149 152 153

. . . . . . . . . . . . 171 173 174 179 188 203 224 225 226

Åland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Ålem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Åsaka sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Åsele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 45

Älgå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Älvdalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 103 138 162

Älvsborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Ölme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Örebro . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 94 102 139 163

Öregrund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 84 117

Ösel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Österbotten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Österdalarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Östergötland . . . . . . . . . . . . . . 54 256 264 271 278

Österhaninge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Österlövsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Östervåla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Östra Leufsta . . . . . . . . . . . . . . . . 37 57 84 116

Östra Löfsta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Östra Stenby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 59

Östra Stenby sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Övre Ullerud sn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138