Sähkömagnetismi
Sähkömagnetismiin liittyvät ilmiöt mahdollistavat sähkön tuottamisen.
1
Saadaanko sähkön avulla magnetismia? VASTAUS
2
Miten voidaan valmistaa sähkömagneetti? VASTAUS
3
Mikä ero sähkömagneetilla on kestomagneettiin? VASTAUS
4
Miten magneetin avulla saadaan sähköä? VASTAUS
5
Millainen ilmiö on sähkömagneettinen induktio? 
Sähkömagneettinen induktio on ilmiö, jossa magneettikentän muutos indusoi eli synnyttää johtimeen siis käämiin vaihtojännitettä ja sähkövirtaa. 
6
Millä eri keinoin voidaan vaikuttaa sähkömagneettisessa induktiossa indusoituvan jännitteen suuruuteen?
VASTAUS
 
Sähkömagneettisen induktion tärkeitä sovellutuksia ovat
generaattori
muuntaja