Suomen Ateistiyhdistys ry

joutsen

lippu

Rekisterinumero 143397


Kun haet yhdistyksen tietoja yhdistysrekisteristä, käytä rekisterinumeroa.

Perustettu 1985

Ateistien aatteellinen, etu- ja oikeusturvajärjestö

Jumalaton kulttuurilehti 2006-2017 Goddless Culture Magazine

Uusia suomenkielisiä kirjoja ateismista

Uudet kirjat löytyvät uusimmasta
Jumalaton lehdestä

Sisällysluettelo

Tämän sivun sisällysluetteloon pääset napauttamalla tästä.

Yhteystiedot

Sähköposti Email

Osoite
  Address

Puheenjohtaja Chairman:

Erkki Hartikainen
Käsityöläisentie 17 A 1
00750 Helsinki

Puhelin:

040 565 1271 (Puheenjohtaja Erkki Hartikainen)

Tämä on viimeksi päivitetty 4.7. 2017

Lue:

Jumalaton kulttuurilehti 2006-2013
Värisudoku Excelillä
Ilmaisia Numerosudokuja
Värisudokun rakennusohje

Ateismin määritelmä

George H. Smithin ontologinen ateismin määritelmä:

Ateismi on väite:

jumalaa tai jumalia ei ole olemassa

Tässä määritelmässä on määritelty olemassaoloa koskeva eli ontologinen käsitys. Jumala joko on olemassa tai ei ole olemassa. Mitään olemassaolon ja olemattomuuden välimuotoa ei ole.

Teismi on väite:

jumala tai jumalia on olemassa

Deismi (jumala on olemassa, mutta ei puutu maailmanmenoon) ja panteismi (jumala on sama kuin maailmankaikkeus) ovat tämän mukaan teismiä

Inhimillinen tieto siitä, mitä on olemassa, on vajavaista. Joku saattaa pitää varmana, että jumalaa tai jumalia ei ole olemassa. Joku toinen saattaa pitää varmana, että jumala tai jumalia on olemassa. Joku kolmas voi olla epävarma siitä, onko jumalaa tai jumalia olemassa vai ei.

Ateistin määrittelemä

Ateisti on henkilö, jonka mielestä ateismi on tosi.

Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä

Agnostikko eli jumalaongelmainen on henkilö, joka ei mielestään tiedä, onko ateismi tosi vai onko teismi tosi.

Uskonnon määritelmä

Uskonto on järjestäytynyttä teismiä.

Ne käsitykset joissa ei ole jumalia, eivät ole tämän määritelmän mukaan uskontoja.

Koulutus

Aikuistumiskoulu

Opetussuunnitelmat

Ateistien ehdotus lukion elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaksi

Ateistien ehdotus perusasteen elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmaksi

Oikeustietoa

Oikeusministeriön lakitietokanta

Järjestötietoa

American Atheists

on järjestö, joka ajaa ateistien oikeuksia Yhdysvalloissa.

Atheist Alliance International

on järjestö, jonka jäsen Suomen Ateistiyhdistys on. Se on järjestö, joka koostuu itsenäisistä demokraattisista ateistijärjestöistä. Järjestöllä on laajat linkkivalikoimat ja paljon aineistoa.

Atheist Net

on ateistien kohtaamispaikka netissä.

Australian ateistit

Buddhiwadi Foundation

on intialainen rationalismia ja humanismia ajava yhdistys. Artikkeleita ja linkkejä myös ateismista, sekularistisesta humanismista yms.

Council for Secular Humanism

on Yhdysvaltojen sekularistihumanistien laaja ja laadukas kotisivu. Sivustossa on paljon artikkeleita sekularistisen humanismin ja ateismin olemuksesta.

CSICOP

The Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal, skeptikkojen emoyhdistys

Darwin-seura

on suomalainen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää evoluutiobiologian tuntemusta ja tutkimusta. Lisäksi tarkoitus on soveltaa evoluutioteoreettista lähestymistapaa myös muilla tieteenaloilla.

Ethical Atheist

on kattava sivusto jossa taistellaan ateismia kohtaan uskovaisten maalailemia ennakkoasenteita kohtaan.

Evankelis-luterilainen kirkko

on ateistien päävastustaja Suomessa.

FISH

n yhtiö, joka myy EvolveFISH-sivustonsa kautta vapaa-ajattelullista materiaalia - pinssejä ja merkkejä yms.


Intian ateistit

I
SIS: the Institute for the Secularisation of Islamic Society

on yhdistys jonka tavoitteena on edistää rationalismia, sekularismia, demokratiaa ja ihmisoikeuksia islamilaisissa valtioissa.


Loesje

on kansainvälinen järjestö, jonka toiminta koostuu ajatusta herättävien mietelausejulisteiden levittämisestä. Teemana ovat usein uskonnot kriittisessä sävyssä tarkasteltuna.


Länsi-Uudenmaan ateistit ry

on kolmas suomalainen yhdistys, joka on ottanut nimeensä sanan ”ateismi”.


Moskovan ateistit

National Secular Society


on vuonna 1866 perustettu järjestö Iso-Britanniassa.

Norwegian Heathen Society

on norjalainen uskonnottomien järjestö.


Prometheus Books

on kustantaja, jonka valikoimassa on satoja uskontoja ja paranormaalia kriittisesti tarkastelevia kirjoja.


Pääkaupunkiseudun ateistit

ry
on toinen suomalainen yhdistys, joka on ottanut nimeensä sanan ”ateismi”.

Rationalist International

on maailmanlaajuinen rationalistijärjestö.


Saksan ateistit

Secular Student Alliance


on yhdysvaltalainen opiskelijoiden järjestö.

Skepsis ry

on suomalaisten skeptikkojen yhdistys


Suomalaisen ateismin aatteellinen kotisivu

on tietysti


http://www.ateismi.fi.

Suomen Ateistiyhdistys ry


toimii ateistien etu-, oikeusturva- ja kulttuurijärjestönä.

Talk Origins Archive

on keskusteluryhmän talk.origins virallinen kotisivu, joka sisältää paljon materiaalia evoluutiosta kiinnostuneille.


Tanskan ateistit

Totuuden ystävät -uskontokunnan


käsitykset perustuvat tieteelliseen todellisuuskäsitykseen.

Unkarin ateistit

Uskonnottomat juhlapuhujat ry


tarjoaa puhujapalveluja uskonnottomiin juhliin.

Uskontojen uhrien tuki ry

on järjestö, jonka varajärjestöksi Suomen ateistiyhdistys ry alun perin vuonna 1985 perustettiin.

Keskusteluryhmiä

alt.atheism

Ateistit keskustelevat keskenään ja väittelevät eri uskontojen edustajien kanssa. Monta sataa artikkelia päivässä.


sfnet.keskustelu.uskonnottomuus

on keskusteluryhmä uskonnottomille.

Aineistoa muualla

Huomautus: Portaali (Internetistä puhuttaessa) tarkoittaa verkkopalvelua, joka omien toimintojensa lisäksi tarjoaa pääsyn useisiin muihin verkkopalveluihin. Tällöin portaali-sanaan on yleensä lisätty etuliitteeksi määritelmä portaalin luonteesta.

Ateist.org

on skandinaavinen ateistiportaali


Ateismi

on esitelmä ateismista


Ateisti FAQ

on Sampo Syreenin kirjoitus ateismista


Atheist Network

on laaja ateistiportaali


Atheis Parents

on englanninkielinen portaali ateistivanhemmille


Bibelkritik

on raamattukritiikkiä toisella kotimaisella kielellä, suomalaisin voimin rakennettu tietopaketti


Cygnus Study

on laaja raamattukritiikkisivusto


Detox

on uskonnosta vapautuneen henkilön laaja satiirinen sivukokonaisuus. Sisältää kattavan linkkilistan niin ateistisille tieto- kuin huumorisivuille


Elämänkatsomustiedon oppikirja

Bertrand Russell


Miksi en ole kristitty?

Finlex


on oikeusministeriön lakitietokanta. Tunne oikeutesi.

Humor at secular net

on kokoelma pieniä lempeitä piloja ateismin ystäville


Ihmeellinen maailma

on Skepsis ry:n sivustolta löytyvä kokonaisuus, josta löydät kriittistä tietoa ns. rajatiedosta ja erilaisista pseudotieteistä.


Kreationismin murskakritiikkiä

sisältää Kari A. Tikkasen kirjoituksia ja kritiikkiä.


Kirkosta eroaminen

www.erokirkosta.fi - nimi kertoo kaiken. Sivustolla on lomake, jolla voi tehdä valmiin eroilmoituksen. Postimaksukin on maksettu puolestasi!


Eroakirkosta.fi tiedotus

Näille sivulle kerätään kaikki


eroakirkosta.fi

sivustoa koskeva uutisoinnin arvoinen aineisto.


Kuinka tunnistat huuhaan

Pohjautuu teokseen: Michael Shermer & Pat Linse

The Baloney Detection Kit. Skeptics Society, 2001.

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija on erikoistunut ateistiseen kirjallisuuteen.


Mormonismi.net

Laajaa mormonismin kriittistä tarkastelua suomeksi.


Natural Causes

Englanninkielinen sivusto täynnä mielenkiintoisia artikkeleita.


Posthumanismi

Erkki Hartikaisen esitelmä posthumanismista


Sata syytä erota kirkosta

on yksityishenkilön sivusto kirkosta eroamisen perusteista.


Siviilihautajaiset.fi

tietoa uskonnottomista hautajaisista. Sivustolta saat hautausohjekortin, joilla voit kertoa viimeisen tahtosi.


Sophia-etiikkatesti

on eräs tapa testata vakaumusta.


The rejection of Pascal's wager - a skeptic's guide to Christianity

on Paul N. Tobinin sivusto täynnä kristinuskon kriittistä tarkastelua


The Secular Web, internet infidels

The purpose of the Internet Infidels is to provide a virtual library of information on non-theistic worldviews, including agnosticism, atheism, freethought, humanism, and secularism


The Skeptic's Dictionary

on laaja sivusto täynnä skeptisiä artikkeleita pseudotieteestä yms.


Uskonnonvapaus.fi

on sivusto,jonka tavoitteena on tarjota neutraalia tietoutta uskonnon- ja vakaumuksenvapaudesta.


Vapaus.net

on suomalainen organisaatio, jonka tavoitteena on vapaan ajattelun edistäminen ja nuorten oikeuden ajaminen.


Vihreän rouvan turvapaikka

on sivusto, jossa on paljon uskontokriittisiä artikkeleita

Muuta tietoa (uutta ja vanhaa)

Physics pages of Pekka T. Laakso

Edvard Westermarck: Siveys ja kristinusko (1907)

Esitelmä posthumanismista 16.2.2004
Lausunto uskonnonvapauskomitean mietinnöstä

Lausunto vihkimisoikeuden laajentamisesta
Lavanam on terrorism

Let all of us search for new means

Lavanam's open letter to Naxalite (Maoist) friends
Rolf Lagerborg (1907) Kristinuskon opetusta vai maallista siveys­kasvatusta
Write to Lavanam

Säännöt

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen ylimääräi­sessä kokouksessa 19.9.2003.

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen ateistiyhdistys ry ja kotipaikka Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toimin­ta-alueena on koko Suomi.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys toimii ateistien etu-, oikeusturva- ja kult­tuurijärjestönä.

Tavoitteena on maan molempien valtiokirkkojen erottaminen val­tiosta ja niiden julkisoikeudellisen aseman lakkauttaminen se­kä tieteellisen maailman­katsomuksen levittäminen.

Tavoitteidensa toteuttamiseksi yhdistys

* Harjoittaa valistus-, neuvonta-, kasvatus­- ym. työtä;

* ylläpitää yhteyksiä ja yhteistyötä sellaisten koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa, joilla on sa­mansuuntainen tavoite kuin yhdistykselläkin;

* valvoo uskonnonvapauslain soveltamista ja nou­dattamista sekä ateistien ihmis- ja kansalaisoi­keuksien loukkaamattomuutta;

* ajaa sellaisia lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka tur­vaavat uskonnottomuu­den ja ateismin vapau­den sekä näiden katsomuksien kannattajien kai­kenpuolisen tasa-arvoisen kohtelun muihin kan­salaisiin nähden;

* edesauttaa ja ylläpitää uskonnottoman ja ateisti­sen kulttuurin kasvuedelly­tyksiä ja kehitystä sekä harjoit­taa tieteellistä ateismitutkimusta.

Yhdistys on poliittisista puolueista ja muista poliitti­sista ryhmittymistä riippumaton. Niin ikään se on kaupallisesti riippumaton ja sitoutumaton.

3 § Jäseneksi pääseminen

Yhdistyksen jäseneksi hallitus voi hyväksyä henki­lön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntö­jä, päätöksiä ja toimintaohjeita.

4 § Maksut

Jäseneksi hyväksytyt maksavat yhdistykselle jäsen­maksun, jonka suuruudesta päättää yhdistyksen mar­ras-joulukuussa pidettävä syyskokous.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, hänen on tehtä­vä siitä kirjallinen ilmoitus yhdistyksen hallitukselle tai sen puheen­johtajalle tai ilmoitettava siitä suulli­sesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä jos

(a) hänellä on enemmän kuin yksi vuosi jäsenmaksu­rästejä;

(b) hän tahallisesti rikkoo yhdistyksen sääntöjä ja pää­töksiä;

(c) hän toimii muutoin yhdistyksessä tai sen ulko­puolella tavalla, joka huomattavasti vahingoittaa yh­distystä.

Päätöksen jäsenen erottamisesta tekee yhdistyksen kokous paitsi kohdassa (a) mainitussa tapauksessa, jossa erottamisoikeus on yhdistyksen hallituksella. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta saa­da suorittamiaan jäsenmaksuja takaisin.

6 § Hallitus

Yhdistyksen lakimääräisenä edustajana on vuosiko­kouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, joka hoitaa sen asioita. Hallitukseen kuuluu puheenjoh­taja ja vähintään kaksi (2) tai enintään neljä (4) var­sinaista jäsentä sekä vähintään nolla (0) ja enintään kolme (3) varajäsen­tä. Varapuheenjohtajan hallitus valitsee keskuudestaan sekä nimeää sihteerin, talou­denhoitajan ja muut toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai vara­puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä ovat saapuvilla. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhty­nyt.

Hallituksen tehtävänä on

1. kokoontua puheenjohtajan tai, hänen estyneenä olles­saan, varapuheen­johtajan kutsusta käsittele­mään yh­distyksen kokoukselle esitettäviä ja muita toimintaa koskevia asioita sekä kutsua yh­distyksen kokoukset koolle;

2. pitää jäsenluetteloa, päättää uusien jäsenten hy­väksymisestä yhdistykseen ja erottaa jäsenet, jos erottamisperuste on jäsenmaksujen laiminlyönti;

3. valvoa yhdistyksen virkailijoiden toimintaa;

4. huolehtia yhdistyksen raha-asioista, talouden­hoidosta ja vuosikertomuksista;

5. valmistaa toimintasuunnitelma sekä tulo- ja me­noarvio syyskokouksen hyväksyttäviksi;

5. suorittaa ne tehtävät, jotka sille on säädetty lais­sa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai va­rapuheenjohtaja, jompikumpi, yhdessä sihteerin kanssa.

7 § Tilintarkastus

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja an­netaan vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosiko­kousta tilintarkas­tajien tarkastettavaksi. Tilintarkas­tajien on palautettava tilit tarkastuslausuntoineen hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § Kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuoden aikana hallituksen kut­susta kahteen (2) var­sinaiseen kokoukseen ja yli­määräisiin kokouksiin niin usein kuin asiat sitä vaa­tivat tai milloin sellainen on lain mukaan pidettävä.

Kokoukset kutsutaan koolle jäsenille lähetettävällä kirjeellä. Yhdistyksen kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Ko­kouskutsussa on mainittava käsiteltäväksi tulevat asiat.

Marras-joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

(a) päätetään jäsenmaksun suuruudesta seuraavaksi vuodeksi;

(b) hyväksytään toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi;

(c) päätetään toimitsijain palkkioista;

(d) päätetään muista mahdollisesti esille tulevista asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset.

Tammi-maaliskuun aikana pidettävässä kevätko­kouksessa käsitellään seuraavat asiat:

(a) hallituksen kertomus ja tuloslaskelma sekä tase kuluneelta kalenterivuodelta;

(b) luetaan tilintarkastajain lausunto kuluneelta va­rainhoitokaudelta;

(c) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä ti­li- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksel­le ja muille tilivelvollisille;

(d) valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varsinaiset ja mahdolliset varajäsenet sekä kaksi (2) varsinaista ja yksi (1) varatilintarkastaja;

(e) keskustellaan ja päätetään muistakin mahdolli­sesti esille tulevista asioista huomioon ottaen yh­distyslain 24 §:n määräykset.

9 § Sääntöjen muutokset

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdis­tyksen vuosi­kokouksessa, jos kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä puoltaa.

10 § Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistyksen purkamisesta tehdään ehdotus yh­distyksen hallitukselle tai yhdistyksen kokoukselle, on se käsiteltävä kahdessa (2) seuraavassa, vähin­tään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä, yhdis­tyksen kokouksessa. Päätös yhdistyksen purkami­sesta pannaan täytäntöön, jos vähintään kolme nel­jäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa.

Mikäli yhdistys on edellisessä kohdassa sanotulla ta­valla päätetty purkaa, joutuu sen omaisuus Pääkau­punkiseudun vapaa-ajattelijat ry:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseksi.

***

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen ylimääräi­sessä kokouksessa 19.9.2003.

*** 

 
Member of  
aai-logo

Filosofia ja elämänkatsomustieto

Yleistietoa, opetussuunnitelmia, oppimateriaalia ja linkkejä.

Filosofi och livsåskådning

20 läroböcker och vokabulär

Philosophy and Life View

20 books and dictionary in Finnish

Constructed language misil

misil

Katsomusaineiden didaktiikkaa

Yleistä didaktiikkaa

Ilmaista didaktiikkaa

Kristillinen dogmatiikka

http://etkirja.pp.fi/dogmatiikka.html

Filosofian, elämänkatsomustiedon ja uskonnon didaktiikkaa

Motivaatio, kv sopimukset, totuus jne...

Lukion filosofia, Filosofi i gymnasiet

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Mitä filosofia on?
Vad är filosofi?
Opetussuunnitelma
Läroplan
Yliopistofilosofian sivustot
Filosofi.fi på svenska
Svenska material
Philosophy links in Internet
Logiikan alkeet Internetissä
Palautelomake

Ilmaiset filosofian oppikirjat

FI1 , FI2 , FI3 , FI4

Normatiivinen etiikka
Sukupuolietiikka
Metaetiikka
Deskriptiivinen etiikka

Filosofian ylioppilastehtävät

S 2012 K 2012 S 2011 K 2011
Vanhoja ylioppilastehtäviä
Vanhojen tehtävien sanaluettelo lukumäärineen
Ylioppilaskirjoitusten filosofit
Ylioppilaskirjoitusten sivistyssanat
Palautelomake

Elämänkatsomustieto, livsåskådning

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Elämänkatsomustieto vai uskonto?
Mitä elämänkatsomustieto on?
Miksi evankelis-luterilaiset eivät pääse et:n opetukseen
Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen
Koululait ja muut säädökset
Kysymyksiä ja vastauksia
Keskeiset ongelmat opetuksessa
Elämänkatsomustiedon opetusaineistoa ja linkkejä
Ohjeita kouluille
Dosentti Jouni Luukkaisen kantelut
Elämänkatsomustiedon stipendit
Kilpailut
Uskonnottomien uutisia
Religionskunskap i Sverige
Svenska material
Palautelomake

Peruskoulu Grundskola

Ilmaiset oppikirjat

et1 et2 et3 et4 et5 et6 et7 et8 et9

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat
Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen
Opetusvihjeitä: 1-5, 5-9
Verkkomateriaalia
Vähemmistöuskontojen oppikirjat
Palautelomake

Lukio Gymnasium

Ilmaiset oppikirjat

et10 et11 et12 et13 et14

Opetussuunnitelmat ja lisätietoa

Elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmat
Grunderna för läroplanen
Kirjat
Sanasto
Opinnot Helsingin yliopistossa
Uskontojen vertailutaulukko
Palautelomake

Elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät

S 2012 K 2012 S 2011 K 2011
Vanhoja tehtävä
Vanhojen tehtävien sanaluettelo lukumäärineen
Ylioppilaskirjoitusten sivistyssanat

Syksyn 2013 ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen

Sekä elämänkatsomustiedon että filosofian ylioppilaskirjoituksiin kannattaa valmentautua lukemalla tämän oppiaineiston sanastoa sanasto.

Elämänkatsomustiedon kokeeseen lue myös ainakin kerran viikossa Elämänkatsomustiedon (opetushallituksen) opetussuunnitelmaohjeen sanat aakkosjärjestyksessä.

Filosofian kokeeseen lue ainakin kerran viikossa:

Filosofian(opetushallituksen) opetussuunnitelmaohjeen sanat aakkosjärjestyksessä.

Elämänkatsomustieto ainereaalissa

Elämänkatsomustieto on eräs lukion reaaliaineista. Elämänkatsomustiedon ainereaalissa kokelas valitsee vastattavakseen kuusi kysymystä kymmenestä vaihtoehdosta.

Reaaliaineiden sijoittuminen koepäivien kesken: Samana koepäivänä järjestetään evankelis-luterilaisen uskonnon, ortodoksisen uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon kokeet.

Muuta tietoa

Esitelmä ateismista 9.2.2012 (pdf)
Maailmanuskonnot
Wienin piiri
Valtion ja kirkon ero
Java kielen perusteet versio 0.7
Palautelomake
Jäsenlomakkeet ja palautelomakkeet tekstinä ohjelmoijille

Kirjoja

http://www.amazon.co.uk/


Alla olevien kansikuvien kirjoja voit tilata osoitteesta:

http://www.terracognita.fi/

 


Jaakko Walleniuksen blogi

Lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelevan työryhmän ehdotuksista

Helsingissä 2.8.2010

Lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelevan työryhmän ehdotuksista

Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 18. artiklassa sanotaan mm.:

"4. Yleissopimuksen sopimusvaltiot sitoutuvat kunnioittamaan vanhempain ja tarvittaessa laillisten holhoojain vapautta taata lastensa uskonnollinen ja moraalinen opetus omien vakaumustensa mukaan."

Suomi on ratifioinut tämän sopimuksen eikä ole tehnyt tähän artiklaan mitään varauksia. Tämä sopimus ylittää koululait, joten kenelläkään ei pitäisi olla mitään sanomista siihen, että koululakeja muutettaisiin kuukumaan seuraavasti:

13 § Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus
-----
Sen estämättä, mitä edellä sanotaan, koulut sitoutuvat kunnioittamaan vanhempain ja tarvittaessa laillisten holhoojain vapautta taata lastensa uskonnollinen ja moraalinen opetus omien vakaumustensa mukaan.

Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen mukaan vanhemmilla tai laillisilla holhoojilla on ensisijainen oikeis määrätä lapsensa uskonnollisesta ja moraalisesta kasvatuksesta yhdenmukaisesti oman vakaumuksensa kanssa. Tämä on toistettu myös ns. Madridin julistuksessa vuodelta 2001.

Suomalaisilla ateisteilla ei ole koskaan ollut tätä oikeutta.

Tein aikoinaan YK:n Genevessä sijaitsevalle ihmisoikeustoimikunnalle valituksen uskontojen historian ja siveysopin opetuksesta, joka oli lähinnä Ruotsin ja Norjan mallin mukaista uskonnonopetusta.

Valituksen seurauksena opetussuunitelma muuttui yhdessä yössä ateisteja tyydyttäväksi. Opetushallitus käynnisti kuitenkin heti Pekka Elon johdolla toiminnan oppiaineen sabotoimiseksi takaisin Ruotsin mallin mukaiseksi. Tämä tehtiin puolikristillisillä opettajan oppailla ja valtion painatuskeskuksen painattamilla kelvottomilla oppokirjoilla. WSOY oli vähällä julkaista ateistien tekemän lukion oppikirjan, mutta Pekka Elo kaatoi hankkeen keskustapuoluelaisen filosofin Timo Airaksisen tuella, vaikka työryhmä oli jo saanut 6 000 markan stipendin WSOY:ltä.

Sittemmin oppikirjasensuuri on kumottu.

Kalevi Sorsan tuella myönnetyllä ylimääräisellä määrärahalla olin yhden vuoden virkavapaalla ja sain ortodoksien ja kristillisen liiton tuella estettyä Pekka Elon ja Evankelis-luterilaisen kirkon yhteishankkeen, jonka mukaan evankelis-luterilaisille olisi opetettu omaa uskontoa ja kaikille muille Ruotsin mallin mukaista uskontoa nimellä "etiikka".

Kun koululaista haluttiin tehdä yksimielinen, sain vuoden työn tuloksena läpi nykyisen järjestelmän. Minulle soitettiin eduskunnasta vielä viimeisen käsittelyn aikana (soittaja oli edustaja Lauha Männistö, SKDL), koska joku kristitty oli ruvennut änkyröimään, mutta laki meni läpi siinä muodossa, josta sovimme sivistysvaliokunnan silloisen puheenjohtajan Mikko Ekorren (SKDL) kanssa. Muita apuna olleita kansanedustajia olivat Pijo Ala-Kapee (SD). ja Heli Astala (SKDL).

Pekka Elo käynnisti jälleen sabotaashitoiminnan, ja elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmasta, jonka pitkin hampain allekirjoitin, tuli huonompi kuin entinen uskontojen historian ja siveysopin opetussuunnitelma.

Pekka Elo hankki jälleen Valtion Painatuskeskuksen julkaisemaan Ruotsin ja Norjan uskonnonopetuksen mallin mukaisia oppikirjoja, ja kun oppiainetta saivat opettaa uskonnonopettajat, elämänkatsomustiedosta tuli ns. kaatopaikka-aine.

Oma tyttäreni ei opiskellut lukiossa sen enempää uskontoa kuin elämänkatsomustietoakaan, ja rehtori ja Pekka Elo tyytyivät tähän poikkeukseen. Peruskoulussa opetin tyttärelleni ja muille sen koulun oppilaille elämänkatsomustietoa.

Suomen Ateistiyhdistys ehdottaa, että kaatopaikka-aine elämänkatsomustieto lopetetaan, jotta erilaiset harhaan johdetut poliitikot lakkaavat vouhottamasta uskontotiedosta tai elämänkatsomustiedon avaamisesta kaikille.

Vaikka ehdotamme yhtä oppiainetta poistettavan elämänkatsomustiedon tilalle, valtava määrä rahaa säästyisi kaatopaikka-aine elämänkatsomustiedon lopettamisesta (yliopistokoulutusta myöten).

Ehdotamme peruskoululain elämänkatsomustietoa koskevan momentin tilalle seuraavaa:

"Ateistille, joka ei osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskonnonopetukseen, opetetaan omaa todellisuuskäsitystä ja elämänkäsitystä. Oppilaalle, jolle ei järjestetä tämän lain mukaista opetusta, järjestetään  muuta toimintaa. Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää ateistien opetusta, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähintään viisi ja muuta toimintaa, jos siihen kuuluvia on vähintään viisi."

Olemme valmiit jopa hyväksymään ateisteille annettavan opetuksen opetusryhmän korottamisen viiteen (joka se oli uskontojen historian ja siveysopin opetuksessa) saadaksemme ateistien lapset tieteen todellisuuskäsityksen ja etiikkatieteen mukaiseen kasvatukseen.

Ateistelle tarkoitetun oppiaineen opetussuunnitelman ja täysin valmiit oppikirjat kaikille luokka-asteille löydätte Suomen Ateistiyhdistyksen sivuilta tai suoraan osoitteesta

http://www.dlc.fi/~etkirja/

Ateisteilla on myös täysin valmis opetussuunnitelma uuden aineen opettajien kouluttamiseksi. Suurin osa opinnoista olisi jo olemassa olevia yliopiston kursseja, mutta lisäksi opiskelijat joutuisivat tenttimään joukon oppikirjoja, joissa uskontojen ja ateismin välisiä kiistoja on käsitelty tieteellisesti.


Kunnioittavasti

Suomen Ateistiyhdistys ry

Erkki Hartikainen
Filosofian maisteri
Puheenjohtaja
Käsityöläisentie 17 A 1
00750 Helsinki
Puh. 040 565 1271
Sähköposti: erkki.hartikainen@ateismi.fi

Lausunnon keskeinen sisältö:

13 § Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus
-----
Ateistille, joka ei osallistu 1 momentissa tarkoitettuun uskonnonopetukseen, opetetaan omaa todellisuuskäsitystä ja elämänkäsitystä. Oppilaalle, jolle ei järjestetä tämän lain mukaista opetusta, järjestetään  muuta toimintaa. Perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää ateistien opetusta, jos opetukseen oikeutettuja oppilaita on vähintään viisi ja muuta toimintaa, jos siihen kuuluvia on vähintään viisi.
-----
Sen estämättä, mitä edellä sanotaan, koulut sitoutuvat kunnioittamaan vanhempain ja tarvittaessa laillisten holhoojain vapautta taata lastensa uskonnollinen ja moraalinen opetus omien vakaumustensa mukaan.
-----

Contradictions of the Bible

Added December 9, 2016

http://infidels.org/library/modern/jim_meritt/bible-contradictions.html

Arguments for atheism

Added December 10, 2016

http://www.argumentsforatheism.com

Atheist Culture

www.ateismi.fi

Sisällysluettelo - Contents

 1. Suomen Ateistiyhdistys ry
  1. Sisällysluettelo
  2. Yhteystiedot
  3. Tämä on viimeksi päivitetty 4.7. 2017
  4. Lue:
  5. Ateismin määritelmä
  6. Ateistin määrittelemä
  7. Agnostikon eli jumalaongelmaisen määritelmä
  8. Uskonnon määritelmä
  9. Koulutus
  10. Oikeustietoa
  11. Järjestötietoa
  12. Keskusteluryhmiä
  13. Aineistoa muualla
  14. Muuta tietoa (uutta ja vanhaa)
  15. Säännöt
 2. Filosofia ja elämänkatsomustieto
 3. Filosofi och livsåskådning
 4. Philosophy and Life View
  1. Constructed language misil
 5. Katsomusaineiden didaktiikkaa
  1. Yleistä didaktiikkaa
  2. Kristillinen dogmatiikka
  3. Filosofian, elämänkatsomustiedon ja uskonnon didaktiikkaa
 6. Lukion filosofia, Filosofi i gymnasiet
  1. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  2. Ilmaiset filosofian oppikirjat
  3. Filosofian ylioppilastehtävät
 7. Elämänkatsomustieto, livsåskådning
  1. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  2. Peruskoulu Grundskola
   1. Ilmaiset oppikirjat
   2. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  3. Lukio Gymnasium
   1. Ilmaiset oppikirjat
   2. Opetussuunnitelmat ja lisätietoa
  4. Elämänkatsomustiedon ylioppilastehtävät
 8. Syksyn 2013 ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen
 9. Elämänkatsomustieto ainereaalissa
 10. Muuta tietoa
 11. Kirjoja
 12. Lausunto perusopetuksen yleisten valtakunnallisten tavoitteiden sekä perusopetuksen tuntijaon uudistamista valmistelevan työryhmän ehdotuksista
  1. Lausunnon keskeinen sisältö:
 13. Contradictions of the Bible
 14. Arguments for atheism
 15. Atheist Culture
  1. Sisällysluettelo - Contents