Opetushallituksen opetussuunnitelmaohjeen sanat aakkosjärjestyksessä

Käytetyin sana on "ja", mikä on syytä muistaa ylioppilaskirjoituksissa. Opettele, milloin ja -sanan eteen tulee pilkku ja milloin ei tule.

Sanasto on syytä lukea ainakin kerran viikossa jotta osaa käyttää samaa kieltä kuin ylioppilastutkintolautakunta.

On myös moraalisesti kasvattavaa olla mieliksi ylioppilastutkintolautakunnalle.

agnostismi
ateismi
aiheita
aikana
aineksista
ajattelun
aktiivisina
antropologinen
arkikäsitysten
arvioida
arvioidaan
arvioimaan
arviointi
arviointikykyä
arviointikyvyn
arvostelu
arvostetaan
arvostuksiinsa
arvostusten
arvostustensa
asemaansa
avain
avoimena
demokratian
eettiset
eettisiä
ekologisena
elämä
elämän
elämänhallinnan
elämänkaaren
elämänkatsomuksellisia
elämänkatsomuksen
elämänkatsomuksia
elämänkatsomus
elämänkatsomustaan
elämänkatsomustiedon
elämänkatsomustiedossa
elämänkatsomustieto
elämäntapoihin
elämänvaiheissa
elämää
elämään
elämäänsä
elää
ennen
eri
erilaiset
erilaisia
erilaisiin
erilaisten
eroja
etninen
etnisyys
etnosentrisyys
että
eurooppalaisena
eurooppalaiset
filosofian
globaalin
hahmottumista
haluaan
harkinta
heidän
heidän
henkilökohtaisia
historia
historiaa
historiaan
historiallisesti
humanismin
huomioimista
hyveet
hyveitä
hyvä
hyvän
hyvää
hyvään
hyödyntää
identiteetille
identiteetin
identiteetin
identiteetti
identiteettivalintoja
identiteettiään
ideologiat
ihanteet
ihanteidensa
ihminen
ihmisestä
ihmisillä
ihmisiä
ihmiskäsitykselle
ihmisoikeudet
ihmisoikeuksien
ihmisoikeusloukkauksina
ihmisten
ihmisyhteiskunta
ihmisyydelle
ilmaista
ilmaisutavoissa
ilmenemismuotoihin
ilmiönä
inhimillisenä
inhimilliset
instituutioiden
instituutioina
itseilmaisun
itsestään
ja
jatkuvasti
johdonmukaisesti
johdonmukaisuus
joka
jotka
julkinen
järkiperäinen
jäsentää
kannalta
kansalainen
kansalaisena
kanssakäymisessään
kantaa
kartuttaa
kasvattaa
katsomuksellisen
katsomukselliset
katsomuksellisia
katsomuksellisina
katsomuksellisissa
katsomuksellista
katsomukset
katsomusperinteissä
katsomustapojen
katsomusten
kehittyminen
kehittymisen
kehittää
kehityksen
keinoja
keinot
keskenään
keskinäinen
keskinäisessä
keskustellen
keskustelulle
keskustelun
kestävän
kohtaan
kokemusten
kokonaisuuksia
korostaa
koskevaa
koulu
kriittisyys
kristinusko
kuin
kulttuuria
kulttuurin
kulttuurinen
kulttuuriperintö
kulttuuriperintöihin
kulttuuriperintöä
kulttuuripiirteet
kulttuurisina
kulttuurista
kulttuuritieteitäkin
kuolema
kurssilla
kurssin
kuuntelun
kykyä
kykyään
kysymyksenä
kysymykset
kysymään
käsite
käsitteellistämisen
käsitteet
käsityksiä
käytännöt
käytäntöjensä
käyvässä
laajentaa
liittyviin
liittyviä
lisäksi
luonnollisina
luonnosta
luotettavuus
luovasti
luovat
luovina
lähteiden
lähtökohdista
lähtökohtana
länsimaiden
maailmaa
maailmaansa
maailman
maailmankansalaisena
maailmankatsomuksen
maailmankuva
maailmankuvaansa
maailmankuvan
maailmankuvan
maailmankuvia
maailmankuvien
maailmanlaajuisena
maailmassa
maalliset
maallisia
mahdollisuudet
mahdollisuuksien
mahdollisuutta
malleja
media
merkittäviä
merkitykseen
merkityksen
merkityksestä
merkityksiin
merkityksiä
merkitys
merkityskulttuurien
mielekkäälle
millaiset
millaisista
minuus
mittana
mitä
monien
monikulttuurisessa
monikulttuurisuuden
monikulttuurisuuteen
monimuotoisemmaksi
moninaisuus
monipuolisesti
monitieteinen
moraali
moraalisiin
mukaisesti
mullistajat
muodostaa
muodostumista
muodot
muokkaajina
muotoutumista
murrokset
mutta
muukalaisvihan
muutoksesta
muuttuvana
myyttinen
myyttisissä
myönteisen
niiden
niihin
niin
nykyajassa
nykyinen
nykyisessä
nykysuuntauksia
nykyyhteiskunnan
nyt
näennäistieteiden
nähdä
nähdään
näin
näistä
näkemyksiään
näkökulmien
ohella
ohjata
oikeudenmukaisuuden
oikeudenmukaisuus
olemassaolon
olemus
olentona
olevista
omaa
omaan
omaksumisen
omiin
on
opetuksen
opetuksessa
opetus
opetussuunnitelman
opiskelija
opiskelijan
opiskelijoiden
opiskelijoiden
oppiaine
oppiaineen
oppiaineena
oppii
optimismi
osallistumiseen
osana
ovat
paheita
painotetaan
perehdytään
perehtyy
periaatteisiin
periaatteita
perimän
perinteissä
peruskysymykset
perustalla
perustaltaan
perustana
perustarpeita
perusteet
perusteluja
perustuvana
perusvirtauksina
pessimismi
pidetään
pitäen
pohdiskelevasti
pohdiskelun
pohdita
pohditaan
poliittiset
poliittisia
psykologinen
pyrkimyksilleen
päämääriä
rajankäynti
rakenne
rakentaa
rakentavaan
rakenteesta
rakentuu
rasismin
ratkaisuja
realismi
ristiriidattomuus
saa
saamelaiset
samalla
se
sekulaarin
sekä
selittäminen
selittää
sen
siinä
sisäistää
sisällöllisen
sitoutua
sitä
sivilisaatioiden
sosiaalisena
sosiologinen
suhde
suhteessa
suomalaisen
suomalaisena
suomalaiset
Suomessa
suvaitsevaisesti
suvaitsevaisuutta
synty
syntymä
syntyneinä
syntyyn
syrjinnän
systemaattisuus
tahto
taide
taitavasti
taitoja
taitojaan
tajunnallisina
talousjärjestelmässä
taminen
tapoihin
tapoja
tarkastelemaan
tarkastella
tasavertaisina
tavat
tavoitella
tavoitteellisina
tavoitteena
tavoitteet
tekoja
teorioita
tiedollinen
tiedolliset
tiedon
tieteiden
tietoisesti
tietämystään
tilannetajua
todellisuuden
toimia
toimijana
toimijoina
toiminnallaan
toiminnallista
toimintaa
toimintakykyään
toimintana
toisaalta
toisista
toisten
toteutumiseen
tottumuksiin
traditioiden
tukea
tukee
tulevaisuuden
tuloksena
tuntemaan
tuntemaan
tuntemuksiaan
tutkia
tutkimukseen
tutustuu
usein
uskomuksia
uskomusjärjestelmien
uskomusjärjestelmiinsä
uskomusjärjestelmistä
uskomusten
uskonnolliset
uskonnollisia
uskonnollisissa
uskonnollisuuden
uskonnon
uskontojen
uskontokritiikki:
utopiat
uusin
vahvistaa
vaikuttaa
vaikuttamiskeinot
vaikuttavia
valinnat
valitsemiinsa
vallan
vallankäyttöä
valmiuksia
valmiutta
valmiuttaan
valtasuhteet
valtiossa
vapaa
vapaa-ajattelun
vapaina
vastuuta
vuorovaikutuksen
vuorovaikutus
vuorovaikutusta
väitteiden
väitteitä
välistä
välittäjinä
välittävinä
välittää
ydinalueet
yhteisellä
yhteiskunnalliseen
yhteiskunnallisen
yhteiskunnallisena
yhteiskunnallista
yhteiskunnan
yhteiskunnassa
yhteiskunnasta
yhteiskuntaa
yhteisö
yhteisöissä
yhteisöjen
yhteisöllisesti
yhteisöllisten
yhteisöllisyyden
yhteisöllisyys
yhteisöllisyyttä
yhä
yksilö
yksilöiden
yksilöllinen
yksilöllinen
yksilölliselle
yksilöllisen
yksilöllisesti
yksilön
yksilönä
yksilöä
yksityinen
yleissivistystä
yleissivistystään
ymmärryksen
ymmärrystään
ymmärtää
ympäristön