Vapaa Ajattelijan päätoimittaja erotettu kaikista tehtävistään ja muuta sekoilua

Erkki Hartikainen 9.11.2005

Päivitetty 25.11.2005 klo 19.00


Vapaa-ajattelijain liitto ry:n liittohallitus on erottanut filosofi, järjestö- ja toimistosihteeri sekä Vapaa Ajattelija -lehden päätoimittaja Janne Vainion kaikista liiton tehtävistä. Ero astuu voimaan vuoden vaihteessa. Uusi liittohallitus oli jo aiemmin muuttanut Vainion tittelin päätoimittaja nimikkeeksi toimitussihteeri. Vainio valmistelee tohtorinväitöskirjaa filosofiasta. Hän on viimeinen jäljellä oleva intellektuelli siinä pitkässä jonossa liiton työntekijöitä ja luottamushenkilöitä, jotka on potkittu tai muutoin savustettu pois liiton toiminnasta viimeisen kahdeksan ja puolen vuoden aikana. Vainio on myös ahkera, osaava ja oma-aloitteinen henkilö, joten eipä ihme, että hänkin saa potkut.

 
Uudeksi päätoimittajaksi tullee Marketta Ollikainen, joka, toisin kuin Janne Vainio, ei ole ateisti. Ollikainen sanoi tämän haastattelussa Erkki Hartikaiselle. (Haastattelu on arkistossa. Ollikainen sanoo olevansa ateisti vain ulkopuolisille. Erkki Hartikainen pyytää anteeksi, että ei ole aikaisemmin välittänyt tätä tietoa liitolle.) Ollikainen ei liioin ole nuori vaan yli viisikymppinen, ja hänen kokemuksensa vapaa-ajattelijaliikkeestä on vähäinen. Vaikka päätoimittajan ja taittajan toimeen on muutama muukin ehdokas, pidämme Ollikaisen valintaa hyvin todennäköisenä.

 
Muukaan liiton uusi johto ei ole keskimäärin entistä nuorempaa vaan pelkästään entistä kokemattomampaa.  Nuorin liittohallituksen jäsen on pääsihteeri Jori Mäntysalo, 30, joka tuli mukaan vapaa-ajattelijatoimintaan 1990-luvun loppupuolella. Kun esimerkiksi Kimmo Sundström valittiin ensimmäisen kerran liittohallitukseen vuonna 1978, hän oli 21-vuotias.

 
Ollikaisen palkkavaatimus oli aluksi 9.000 euroa per vuosi ja on sittemmin alentunut 7.500 euroon per vuosi. Sitä ei sinänsä voida moittia korkeaksi.  Tietysti siihen verrattuna palkkio on korkea, että lehteä on pitkään toimitettu talkoovoimin tai lähes ilman mitään rahakorvausta. Muista päätoimittajan ja taittajan toimen hakijoista mainittakoon kaksikko Teuvo Pykönen -Tyko Elo, joiden yhteinen palkkiotoivomus on 6.000 euroa/vuosi.  Näistä Teuvo Pykönen on ainoa kokenut vapaa-ajattelija hakijoiden joukossa.  Tyko Elo on myös aiemmin taittanut Vapaa Ajattelijaa.  Matti Haatajan ansiotavoite on 9.000 euroa per vuosi.  Hänellä on paljon kokemusta taittotyöstä, mutta vähän vapaa-ajattelijaliikkeestä.  Juha Keränen on graafinen suunnittelija, joka parantaisi Vapaa Ajattelijaa 5.400 euron vuosipalkkiolla.  Myös hänellä on vähän kokemusta vapaa-ajattelijaliikkeestä.


Termi "vapaa-ajattelija" on vanhaa perua, peitenimitys ateistille.  Menneinä vuosisatoina ateistit kutsuivat itseään vapaa-ajattelijoiksi.  Niistä suoraselkäisemmistä ateisteista, jotka kutsuivat itseään ateisteiksi, uskovaiset tekivät vainajia.  Liitossa on harkittu lehden perinteikkään nimen muuttamista.  Esimerkiksi hallituksen puheenjohtaja Robert Brotherus katsoo, että "Uskonnoton" voisi olla selkeämpi, ymmärrettävämpi ja helpompi markkinointinimi lehdelle.  Nykyään liitossa on muotia ajattelutapa, että kaikkea pitää markkinoida kuten pesupulveria tai mitä hyvänsä tuotetta tai palvelua.


Sana "jumalaton" poistetaan entisen päätoimittajan mukaan (määräystä ei saamamme tiedon mukaan löydy liittohallituksen pöytäkirjasta) lehden kannesta, ja tuskinpa tulemme enää kovin usein näkemään lehdessä sanaa ateismi. Sanat "humanismi", "Protu", "Pro-Seremoniat" jne. tulevat saamiemme tietojen mukaan lisääntymään lehdessä.

 
Vapaa Ajattelijaa ja osittain uskonnollismielistä Humanisti-lehteä on suunniteltu yhdistettäviksi.  Kun Humanistin lukijakunnassa on jonkin verran uskovaisia lukijoita, heille tuskin sopisi uudeksi lehden nimeksi Uskonnoton.  Ja mitä "uskonnoton" ensiksi tuo mieleen?  Valtiokirkon maallistuneen jäsenenkö, joka kuuluu kirkkoon jostakin muusta syystä kuin henkilökohtaisen uskonsa takia?

 
Suomen Ateistiyhdistys alkaa vuoden 2006 alussa julkaista näillä sivuilla vapaasti luettavaa, viikoittain päivittyvää lehteä, jonka nimeksi on kaavailtu Jumalaton. Kirjoituksia lehteen voi lähettää minulle (erkki.hartikainen@saunalahti.fi).

 
Perusteluina päätoimittaja Janne Vainion erottamiselle uusi liittohallitus käyttää taloudellisia syitä. Liittokokouksen kesäkuussa 2005 hyväksymästä kolmivuotissuunnitelmasta ei tällaisia syitä löydy. Liiton maksuvalmius on ollut toiminnanjohtaja Kimmo Sundströmin (ateismin takia) erottamisesta lähtien heikohko.  Liittohallituksen pahamaineinen viisikko (Eino Huotari, Juha Kukkonen, Marko Koivuniemi, Tauno Lehtonen ja Jorma Snellman) maksoi Sundströmille puolen vuoden irtisanomisajan palkan ilman työvelvoitetta.  Samalla se palkkasi Sundströmin palkkaa suuremmalla palkalla toiminnanjohtajaksi yo. merkonomi Paula Vasaman, jonka suojatyöpaikka (kunniapuheenjohtaja Timo I. Vasaman tytär) saamiemme tietojen mukaan säilyy.  Talousarvioehdotuksen mukaan toiminnanjohtajan palkkakuluihin ja sosiaaliturvamaksuihin varataan vuodeksi 2006 33.000 euroa.

 
Liitolla on ollut jatkuvia maksuvalmiusongelmia.  Rahat katoavat jonnekin.  Toiminnanjohtaja Paula Vasaman mukaan liitto ei myy n. 13.500 euron arvoisia liiton omistamia kuntaobligaatioita, vaan ottaa lainan liiton tilintarkastaja Erkki Hohenthalilta. Kun minä olin Paula Vasaman esimies, vaadin häntä korjaamaan maksuvalmiuden myymällä kuntaobligaatiot, mutta hän kieltäytyi myynnistä sekä keskusteluissamme että liittohallituksen kokouksissa jatkuvasti. Uusimman tiedon mukaan liittohallituksen pöytäkirja kuitenkin kertoo, että kuntaobligaatiot on sittenkin myyty! Vaikea sanoa, mikä kahdesta vaihtoehdosta on totta, vai onko kumpikaan.

 
Liiton toimintaa harkitaan saamiemme tietojen mukaan siirrettäväksi Internetiin (Tampereelle), ja monia toimintoja aiotaan ulkoistaa. Eräs hallituksen varajäsen vastusti kuitenkin miettimisen ulkoistamista. Toimistoa halutaan kuitenkin suurentaa, koska siihen aikovat majoittua Protun kahvila, Protu, Pro-Seremoniat ja mahdollisesti kaikki muutkin Suomen Humanistiliiton satelliittijärjestöt. Myös leirikeskuksen ostaminen Vapaa-ajattelijain liiton rahoilla Protulle on otettu uudestaan pohdittavaksi.

 
Vapaa-ajattelijain liitto piti 5.-6.11. Kiljavalla kaksipäiväisen seminaarin, jonka päätehtävä oli kehua uutta liittohallitusta uudelle valtuustolle. Seminaari maksoi arviolta noin 3.000 euroa, mikä on iso raha järjestölle, joka toisella suulla puhuu maksuvaikeuksista. Seminaarin yhteydessä oli tarkoitus pitää uuden liittovaltuuston kokous, mutta liiton uusi johto unohti noudattaa liiton sääntöjä koolle kutsumisesta.   Näin liittovaltuuston kokous joudutaan pitämään tämän kuun loppupuolella; rahaa palaa. Liittohallitus päätti siirtää kokousta, kun liittovaltuuston puheenjohtaja Olavi Korhonen oli vaatinut kokoukselle kunnollista valmistelua ja entisten perinteiden mukaista kokouskutsua.

 
Liittohallitus erotti kaikki jäsenyhdistykset, jotka eivät olleet maksaneet vuoden 2004 jäsenmaksuja. Liittohallitus olisi mielellään erottanut Pääkaupunkiseudun ateistit (pääsihteeri Jori Mäntysalo ajaa erottamista; uusin tieto: Mäntysalo on hieman lieventänyt kantaansa.), mutta liittohallitus yrittää vielä etsiä keinoja erottaa yhdistys ilman oikeusjuttua. Erottamiskampanjan tarkoituksena on estää ateisteja valtaamasta liittoa takaisin.

 
Vuodenvaihteen jälkeen ateistien tietojen saanti Vapaa-ajattelijain liiton toiminnasta vaikeutuu entisestään, mutta uusi lehtemme Jumalaton tulee aika ajoin kertomaan jotain liiton tapahtumista.

 
Vapaa-ajattelijain liitto, jolla on miljoonan euron omaisuus, näyttää enää olevan vain ateistivihamielisen humanistiliikkeen rahoittaja.