Lomakkeen käsittelyyn tarvitaan htm - tarkenteinen syöttölomake ja php - tarkenteinen postituslomake. Molemmat kopioidaan palvelun tarjoajan levytilaan. Ensimmäiset kaksi tiedostoa (htm ja php) sisältävät yksinkertaisen jäsenhakemuksen. Toiset kaksi tiedostoa (htm ja php) sisältävät yksinkertaisen palautteen. Tiedosto ohjelmoijille.htm ========================== Palautelomake

Helsingin yliopiston ateistit

Jäsenlomake

Lomakkeella haetaan yhdistyksen jäsenyyttä. Jo jäsenenä oleva voi ilmoittaa tietojensa päivityksen.


Sähköpostiosoite: *
Kuuluuko hakija Helsingin yliopiston
ylioppilaskuntaan(HYY)? )
Kuuluu Ei kuuluUskonnollinen asema: Kuuluu uskonnolliseen yhteisöön Ei kuulu uskonnolliseen yhteisöön
Suomen ateistiliiton viestit: Ei viestejä
Tiedotuslistalle
Tiedotus- ja keskustelulistalle

Tiedotuslistalta tulee vain tiedotuksia, viestejä listalle ei voi lähettää. Tiedotuksia voi kommentoida keskustelulistalla, jossa voi lisäksi käydä lyhyehköjä keskusteluja. Huomioi, että keskustelulistalta voi tulla ajoittain paljonkin sähköpostiviestejä. Keskustelulistalle viestejä siis voi jäsen lähettää.

Vapaa sana:


Lisätiedot, palaute

Roskapostin esto:


Helsingin yliopiston ateistiyhdistys Tiedosto ohjelmoijille.php ========================== >> ============================================================*/ if ($tyyppi == 'PALAUTE') { // Tarkasteteen, onko kyseessä spämmibotti if($_POST['spam_esto'] != "14") exit("Vastasit väärin kysymykseen: 9+5 = ?"); /* Luetaan lomakkeen lähettämät kentät muuttujiin */ $sukunimi = $_POST['sukunimi']; $etunimet = $_POST['etunimet']; $lahiosoite = $_POST['lahiosoite']; $postinumero = $_POST['postinumero']; $postitoimipaikka = $_POST['postitoimipaikka']; $kotikunta = $_POST['kotikunta']; $syntymaaika = $_POST['syntymaaika']; $puhelin = $_POST['puhelin']; $email = $_POST['email']; $paaaine = $_POST['paaaine']; $tiedekunta = $_POST['tiedekunta']; $HYYkuuluminen = $_POST['HYYkuuluminen']; $opiskelijanumero = $_POST['opiskelijanumero']; $ammatti = $_POST['ammatti']; $otsikko = $_POST['otsikko']; $teksti = $_POST['teksti']; $kuuluminen = $_POST['kuuluminen']; $viestit = $_POST['viestit']; /* Tehdään lomakkeen kentille tarkastukset, ettei ole liian lyhyitä/pitkiä kenttiä. */ if (strlen($sukunimi) <2) exit ("Et antanut sukunimeäsi."); if (strlen($sukunimi) >50) exit ("Sukunimen pituus on rajoitettu 50 merkkiin."); if (strlen($etunimet) <2) exit ("Et antanut etunimiäsi."); if (strlen($etunimet) >50) exit ("Etunimien pituus on rajoitettu 50 merkkiin."); if (strlen($lahiosoite) <2) exit ("Et antanut etunimiäsi."); if (strlen($lahiosoite) >50) exit ("Etunimien pituus on rajoitettu 50 merkkiin."); if (strlen($postinumero) <2) exit ("Et antanut postinumeroa."); if (strlen($postinumero) >5) exit ("Postinumeron pituus on rajoitettu 5 merkkiin."); if (strlen($postitoimipaikka) <2) exit ("Et antanut postitoimipaikka."); if (strlen($lahiosoite) >50) exit ("Postitoimipaikan pituus on rajoitettu 50 merkkiin."); if (strlen($kotikunta) <2) exit ("Et antanut kotikuntaa."); if (strlen($kotikunta) >50) exit ("Kotikunnan pituus on rajoitettu 50 merkkiin."); if (strlen($syntymaaika) <2) exit ("Et antanut syntymäaikaa."); if (strlen($syntymaaika) >50) exit ("Syntymäajan pituus on rajoitettu 50 merkkiin."); if (strlen($puhelin) <2) exit ("Et antanut puhelinnumeroasi."); if (strlen($puhelin) >50) exit ("Puhelinnumeron pituus on rajoitettu 50 merkkiin."); if (strlen($email) <2) exit ("Et antanut sähköpostiosoitettasi."); if (strlen($email) >51) exit ("Sähköpostiosoitteen pituus on rajoitettu 50 merkkiin."); if (!ereg("@", $email)) exit ("Sähköpostiosoiteesi on virheellinen!"); if (strlen($paaaine) <2) exit ("Et antanut pääainetta."); if (strlen($paaaine) >50) exit ("Pääaineen pituus on rajoitettu 50 merkkiin."); if (strlen($tiedekunta) <2) exit ("Et antanut tiedekuntaa."); if (strlen($tiedekunta) >50) exit ("Tiedekunnan pituus on rajoitettu 50 merkkiin."); if (strlen($opiskelijanumero) <2) exit ("Et antanut tiedekuntaa."); if (strlen($opiskelijanumero) >50) exit ("Tiedekunnan pituus on rajoitettu 50 merkkiin."); if (strlen($ammatti) <2) exit ("Et antanut ammattiasi tai koulutustasi."); if (strlen($ammatti) >50) exit ("Ammatin pituus on rajoitettu 50 merkkiin."); if (strlen($otsikko) <3) exit ("Et kirjoittanut viestillesi otsikkoa (min. 3 merkkiä)"); if (strlen($otsikko) >50) exit ("Otsikon pituus on rajoitettu 50 merkkiin."); if (strlen($teksti) <10) exit ("Et kirjoittanut palautteeseen tekstiä (min. 10 merkkiä)"); if (strlen($teksti) >5100) exit ("Palautetekstin pituus on rajoitettu 5000 merkkiin."); /* Otetaan ylös lähettäjän IP-osoitteet ja kellonaika yms. */ $lahettajanIP = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; $lahettajanHost = gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR']); $lahettajanSelain = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT']; $aikaLahetetty = date('d.m.Y H:i:s'); /* Lähetetään saadut tiedot sähköpostilla */ @mail("$emailLahetys", "Palaute : $otsikko"," Helsingin yliopiston ateistit Jäsenlomake Palaute: $otsikko Palaute jätetty: $aikaLahetetty Lähettäjän tiedot: Sukunimi: $sukunimi Etunimet: $etunimet Lähiosoite: $lahiosoite Postinumero: $postinumero Postitoimipaikka: $postitoimipaikka Kotikunta: $kotikunta Syntymäaika: $syntymaaika Puhelinnumero: $puhelin Sähköposti: $email Pääaine Helsingin yliopistossa: $paaaine Tiedekunta: $tiedekunta Kuuluminen Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan: $HYYkuuluminen Hakijan opiskelijanumero Helsingin yliopistossa: $opiskelijanumero Ammatti tai koulutus: $ammatti Kirkkoon kuuluminen: $kuuluminen Ei viestejä: $viestit[0] Tiedotuslista: $viestit[1] Tiedotus- ja keskustelulista: $viestit[2] Lähetetty viesti: $teksti Lähettäjän IP-osoite: $lahettajanIP Lähettäjän host: $lahettajanHost Lähettäjän user-agent: $lahettajanSelain ","From: $emailLahetys\r\n"."Reply-To: $email"); /* Kirjoitetaan palaute ylös myös tekstitiedostoon */ $tallennaTeksti =" ----------------------------------------------------------------------- Palaute jätetty: $aikaLahetetty Helsingin yliopiston ateistit Jäsenlomake Palaute: $otsikko Palaute jätetty: $aikaLahetetty Lähettäjän tiedot: Sukunimi: $sukunimi Etunimet: $etunimet Lähiosoite: $lahiosoite Postinumero: $postinumero Postitoimipaikka: $postitoimipaikka Kotikunta: $kotikunta Syntymäaika: $syntymaaika Puhelinnumero: $puhelin Lähettäjän sähköposti: $email Pääaine Helsingin yliopistossa: $paaaine Tiedekunta: $tiedekunta Kuuluminen Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan: $HYYkuuluminen Hakijan opiskelijanumero Helsingin yliopistossa: $opiskelijanumero Ammatti/koulutus: $ammatti Kirkkoon kuuluminen: $kuuluminen Ei viestejä: $viestit[0] Tiedotuslista: $viestit[1] Tiedotus- ja keskustelulista: $viestit[2] Lähetetty viesti: $teksti Lähettäjän IP-osoite: $lahettajanIP Lähettäjän host: $lahettajanHost Lähettäjän user-agent: $lahettajanSelain"; if ($palautteetTallennetaan) lisaaTiedostonLoppuun ($tallennaTiedostoon, $tallennaTeksti); /* Siirtyy kiitossivulle */ header("Location: ".$kiitosSivu); } else { /* Jos kyseessä on joku muu lomake kuin tyyppiä PALAUTE. */ exit ("Lomakkeen tietoja ei pystytä käsittelemään. Tarkista lomake"); } echo "Kiitos yhteydenotostasi!"."
"."
"; echo "Palaute jätetty: ". $aikaLahetetty."
"; echo "Helsingin yliopiston ateistit"."
"; echo "Jäsenlomake"."
"."
"; echo "Otsikko: " . $otsikko."
"; echo "Lähettämäsi tiedot ovat:"."
"."
"; echo "Sukunimi: ". $sukunimi."
"; echo "Etunimet: ". $etunimet."
"; echo "Lähiosoite: ". $lahiosoite."
"; echo "Postinumero: ". $postinumero."
"; echo "Postitoimipaikka: ". $postitoimipaikka."
"; echo "Kotikunta: ". $kotikunta. "
"; echo "Syntymäaika: ". $syntymaaika."
"; echo "Puhelinnumero: ". $puhelin."
"; echo "Sähköposti: ". $email."
"; echo "Pääaine Helsingin yliopistossa: ". $paaaine."
"; echo "Tiedekunta: ". $tiedekunta. "
"; echo "Kuuluminen Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan: ". $HYYkuuluminen."
"; echo "Hakijan opiskelijanumero Helsingin yliopistossa: ". $opiskelijanumero."
"; echo "Ammatti tai koulutus: ". $ammatti."
"; echo "Kirkkoon kuuluminen: ". $kuuluminen."
"; echo "Ei viestejä: ". $viestit[0]."
"; echo "Tiedotuslista: ". $viestit[1]."
"; echo "Tiedotus- ja keskustelulista: ". $viestit[2]."
"; echo "Lähetetty viesti: "."
". $teksti."
"; ?> Tiedosto Uusin.htm ================== Palautelomake

Palautelomake

Nimi: *

Sähköposti: *

Palaute:

Pakolliset kentät on merkitty tähdellä *.

Tiedosto Uusin.php ================== \n" ."Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\n"; $runko = "Nimi: ".$nimi."
\n" ."Sähköposti: ".$sahkoposti."
\n" ."Palaute:
\n" .$palaute; // Muuttuja $nimi on tyhjä: if (empty($nimi)) { echo "Nimi on joko 0, tyhjä, tai sitä ei ole annettu ollenkaan Siirry selaimesi nuolella" ." edelliselle sivulle ja yritä uudelleen."; exit; } if (!ereg("^[a-zA-Z0-9_]+@[a-zA-Z0-9\-]+\.[a-zA-Z0-9\-\.]+$", $sahkoposti)) { echo "Tuo ei ole kunnollinen sähköpostiosoite. Siirry selaimesi nuolella" ." edelliselle sivulle ja yritä uudelleen."; exit; } mail($vastaanottaja,$aihe, $runko, $otsikot); echo "Kiitoksia palautteesta!
\n"; echo "Nimi: $nimi
\n"; echo "Sähköposti: $sahkoposti
\n"; echo "Palaute: $palaute
\n"; ?>