Suomen Ateistiyhdistys ry

Puheenjohtaja Erkki Hartikainen

Käsityöläisentie 17 A 1

00750 Helsinki

Puh. (09) 223 3273,  sähköposti: etkirja@dlc.fi

 

 

 


Vihkimisoikeustyöryhmälleausunto

 

Asia:          Olisiko vihkimisoikeuden myöntäminen ns. katsomusyhteisöille tarpeellista vihkimistehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.Suomen Ateistiyhdistyksessä on jäseniä, joiden mielestä vihkimistehtävä ei ole ollenkaan tarpeellinen.

 

Yhdistyksen virallinen kanta on, että katsomuksellisesti neutraalissa yhteiskunnassa tarvitaan ainoastaan siviilivihkiminen. Siviilivihkimisen pitäisi olla ainoa laillinen vihkiminen. Uskontokuntien suorittamaa vihkimistä ei tulisi sallia.

 

Muutoinkin katsomme, että eräiden uskontokuntien työntekijäin asema ikään kuin yhteiskunnan viranomaisina loukkaa vakavasti ihmisoikeuksia. Äskettäinen tuomioistuimen päätös, jolla pappi tuomittiin yhteiskunnan toimesta viralta pantavaksi, ei kuulu ihmisoikeusyhteiskuntaan.

 

Koska on ilmeistä, että Suomen eduskunta ei ole valmis muuttamaan maamme lakeja katsomusneutraaleiksi, toinen tasapuolinen vaihtoehto on, että vihkimisoikeus annetaan tasapuolisesti kaikille katsomusyhteisöille. Mielestämme Suomen perustuslaki ja Suomen ratifioimat ihmisoikeussopimukset puoltavat tällaista tasapuolisuutta.

 

Itse asiassa suomalainen yhteiskunta on kohtuuttomasti suosinut kirkollisia vihkimisiä vaikeuttamalla siviilivihkimistä esimerkiksi virka-aikasäädöksillä. Tässä suhteessa asiaan on saatu hieman parannusta, mutta täysi tasa-arvo saavutetaan vain sallimalla vihkimisoikeus kaikille katsomusyhteisöille.

 

Vihkimisoikeus voitaisiin mielestämme myöntää myös niille yksityishenkilöille, joille se luontevasti sopii. Esimerkiksi jos uskonnottomat juhlapuhujat voisivat hoitaa saman tien myös vihkimisen, tämä helpottaisi huomattavasti kansalaisten hääjärjestelyjä.

 

Oikeustieteen kandidaattien työllisyystilannetta parantaisi, jos oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneella olisi automaattisesti vihkimisoikeus.

 

Yhdistyksemme piirissä on myös ehdotettu, että avioliitto voitaisiin solmia pelkällä kirjallisella sopimuksella, jolloin vihkimisseremonia olisi vapaaehtoinen.

 

Helsingissä keskiviikkona, 28. syyskuuta 2005Erkki Hartikainen

Suomen Ateistiyhdistys ry:n puheenjohtaja

Käsityöläisentie 17 A 1

00750 Helsinki

Puh. 2233273<!--mstheme--> tai 040–565 1271

Sähköposti etkirja@dlc.fi