Deskriptiivinen etiikka eli

kuvaileva siveystutkimus

Yksilön siveellinen kehitys