YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON KOE 14.3.2012


Enintään 6 tehtävään saa vastata. Tehtävät arvostellaan pistein 0–6, paitsi muita vaativammat, +:lla merkityt jokeritehtävät, jotka arvostellaan pistein 0–9. Moniosaisissa, esimerkiksi a-, b- ja c-kohdan sisältävissä tehtävissä voidaan erikseen ilmoittaa eri alakohtien enimmäispistemäärät.

1.     Mikä on elämänkatsomustiedon merkitys uskonnottomien elämässä?

2.     Miten uskonnollisten väitteiden todenperäisyyttä arvioidaan? Voit antaa esimerkkejä eri tiedonkäsityksistä, kulttuureista ja uskonnoista.

3.     Usein sanotaan, että yksilön arvot, elämänkatsomuksen ja päämäärät määrää se yhteisö, johon yksilö kuuluu. Millä edellytyksillä yksilö kykenee kyseenalaistamaan oman yhteisönsä arvot ja jopa nousemaan kapinaan niitä vastaan?
                                   
                                       
Kuva: Tykografi
       
4.     Helsingin kaupunki jakoi talvella 2011 sinisiä ja vaaleanpunaisia matkakorttien koteloita. Vahvistaako tämä mielestäsi perinteisiä sukupuolirooleja väärällä tavalla? Asiasta käytiin vilkasta keskustelua lehdistössä. Perustele vastauksesi.

5.     Useissa kulttuureissa pidetään ihanteena suurperhettä, johon kuuluu jäseniä useista sukupolvista. Suomessa on useimmiten etusijalla ydinperhe. Pohdi perhevaihtoehtojen etuja ja haittoja.

6.     Heikkotahtoinen ihminen, vaikka hän tietää, mikä on oikein, ei pysty vastustamaan houkutuksia,
ja siksi hän tekee väärin. Vahvatahtoinen puolestaan pystyy voittamaan houkutukset, ja siksi hän toimii oikein. Hyveellinen ihminen ei koe houkutuksia, vaan hän toimii aina tietojensa ja arvojensa mukaisesti.

a) Anna esimerkkejä heikko- ja vahvatahtoisesta toiminnasta. (2 p.)

b) Kumpi on arvokkaampaa, vahvatahtoisuus vai hyveellisyys? (4 p.)

7.     Filosofi K. R. Popperin mukaan psykoanalyysi ja tieteellinen marxismi ovat näennäistieteitä. Monet ovat sitä mieltä, että kreationismi ja älykkään suunnittelun teoria kuuluvat samaan joukkoon. Astrologia ja jalokiviterapia ovat tieteellisesti huonossa maineessa.

a) Kuvaile kriittisesti näennäistieteille annettuja perusteluja.

b) Kerro, onko näennäistieteiden suosio nousussa vai laskussa.

c) Onko tieteellinen ajattelu voimaton näennäistieteitä vastaan?

8.     Kristinuskossa puhutaan Jeesuksen antamasta lähetyskäskystä. Tarkastele lähetystyön seurauksia ja oikeutusta historiallisesti, poliittisesti ja kansainvälisesti.           
           
”16 Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. 17 Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. 18 Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ’Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. 19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20 ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.’

Matt. 28:16–20

+9. Suomen maabränditoimikunnan raportissa sanotaan:
           
”Suomen suurin vahvuus on maamme historiaan ja kulttuuriin pohjautuva ennakkoluuloton  ja ratkaisukeskeinen tapa suhtautua ongelmiin. Kun tilanne on mahdoton, me sisuunnumme.

Pieni maa ei tietenkään voi ratkaista kaikkea. Meidän kannattaakin keskittyä niihin asioihin, joissa olemme todistettavasti hyviä – toimivuuteen, luontoon ja koulutukseen – ja löytää tapa ratkaista niihin liittyvät globaalit ongelmat maailman parhaalla tavalla. Meillä on suorastaan velvollisuus osoittaa, että me osaamme ratkaista näitä ongelmia.

Suomi tarjoaa maailmalle toimivuutta, kestäviä ratkaisuja sekä tuotteiden ja palveluiden että yhteiskunnan toimivuuden muodossa. Suomi tarjoaa maailmalle kykyään neuvotella, jotta hyvä ja turvallinen elämä olisi mahdollinen mahdollisimman monelle. Suomi tarjoaa maailmalle puhdasta vettä ja siihen liittyvää osaamista. Suomi tarjoaa maailmalle parempaa opetusta ja opettajia sekä koulutukseen liittyvää osaamista.”
   
<http://www.tehtavasuomelle.fi/documents/Raporttilyhennelma_FINAL.pdf>. Luettu 2.2.2011.

a) Miten ja millaiseksi kansainvälinen Suomi-kuva on ajan mittaan muodostunut?

b) Analysoi kriittisesti, millaisen kuvan Suomesta toimikunta haluaa antaa.

c) Mitä maabrändäyksellä voidaan saavuttaa?
           
+10. Pohdi ihmisoikeusrikoksien, erityisesti holokaustin syitä, merkitystä ja ehkäisyä.