YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNTA
ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON KOE 27.9.2013

Enintään 6 tehtävään saa vastata. Tehtävät arvostellaan pistein 0-6, paitsi muita vaativammat, +:lla merkityt jokeritehtävät, jotka arvostellaan pistein 0-9. Moniosaisissa, esimerkiksi a-, b- ja c-kohdan sisältävissä tehtävissä voidaan erikseen ilmoittaa eri ala kohtien enimmäispistemäärät.

1. Millä tavalla ihmisen hyvä elämä liittyy luonnon hyvinvointiin?

2. Terve sielu terveessä ruumiissa? on antiikista periytyvä sanonta. Pohdi, millainen arvo terveys on nyky-yhteiskunnassa.

3.
fingerpori
Pertti Jarla, FINGERPORI.
Helsingin Sanomat 26.6.2012.

a) Miten tasa-arvo voisi olla mahdollista?
b) Kuvaile ihmisten tasa-arvoa kahdessa valitsemassasi yhteisössä.

4. Scifi-elokuviin, kuten Star Trekiin tai Tähtien sotaan, sisältyy kehyskertomuksena käsityksiä elämästä ja sen tavoitteista.
a) Valitse tunnettu scifi-elokuvasarja tai scifi-televisiosarja ja kerro, mitä arvoja sarja sisältää.
b) Pohdi valitsemasi sarjan arvomaailmaa ihmisten elämänvalintojen kannalta.

5.
a) Esittele kaksi maailmanselitystä.
b) Miksi ihmisellä on tarve selittää maailman syntyä ja tarkoitusta?

6. Voiko taidetta tutkia ja arvioida tieteellisesti

tyko
 
Kookkaammin, paksummin, nopeammin.
Tyko Elo, 2011.

mona-lisa
Mona Lisa.
Leonardo da Vinci, 1503.

7. Pohdi sananvapauden ja ihmisten vakaumusten loukkaamattomuuden rajoja seuraavan esimerkin pohjalta.

Sanal Edamaruku turvaan Suomeen

Intialainen humanisti noudatti perustuslakia ja paljasti ihmeen - joutui ongelmiin

Sanal Edamaruku on saapunut Helsinkiin. Hän on Rationalist International -järjestön puheenjohtaja ja Intian merkittävin rationalistikouluttaja ja taikauskon vastustaja. Hänet tunnetaan Intiassa lukuisista televisioesiintymisistä sekä sensaatiomaisten ihmeidenja pyhien miesten paljastamisesta. Hänen toimintansa on herättänyt myös kansainvälistä mediahuomiota.

Maaliskuussa Edamaruku paljasti Mumbaissa katolisen vettä valuvan krusifiksin ?ihmeen? olevan ennemminkin putkimiehen ongelma. Fanaattinen katolinen organisaatio kosti paikallisen piispan tukemana. He aloittivat valheellisten poliisi-ilmoitusten kampanjan Edamarukua vastaan. Syytösten perustana käytetään Intian jumalanpilkkasäädöksiä (Section 295A of the Indian Penal Code), jotka ovat muinaisjäänne kolonialismin ajoilta ja joiden avulla menneinä aikoina usein vaiennettiin vastustajia.

Tämä on ensimmäinen kerta Sanal Edamarukun yli 30-vuotisen uran aikana, kun häneen kohdistetaan syytöksiä sen johdosta, että hän on osoittanut tieteellisen selityksen ?ihmeelle?. Jumalanpilkkasäädökset ovat suoraan vastoin sananvapautta ja tieteellistä mielenlaatua, jotka on asetettu jokaisen kansalaisen velvollisuuksiksi Intian perustuslaissa.

Tapaus on herättänyt runsaasti huomiota kansainvälisessä mediassa ja ihmisoikeusjärjestöissä. Rationalistit ja humanistit julistivat tukensa Edamarukulle. Tilanne kuitenkin paheni, kun Delhi High Court -tuomioistuin teknisistä syistä eväsi Edamarukun anticipatory bail -vetoomuksen ennakkopäätöksestä, että mahdollinen rikossyyte voitaisiin käsitellä ilman vastaajan pitämistä vangittuna. Vaikka virallista syytettä tai oikeusjuttua ei ole vielä olemassa, näytti ilmeiseltä, että Edamaruku tultaisiin välittömästi pidättämään ja hän odottaisi mahdollista tutkintaa ja syytteitä epämääräiseksi
ajaksi vangittuna.

Humanisti-lehti 3/20123


8. Onko Karl Marxin uskontokritiikki globaalisti pätevää?

marx
Karl Marx (1818?1883).

Uskonnollinen kurjuus on yhtäältä todellisen kurjuuden ilmaus ja toisaalta vastalause tätä todellista kurjuutta kohtaan. Uskonto on ahdistetun luontokappaleen huokaus, sydämettömän maailman sydän aivan kuten se on hengettömien olosuhteiden henki. Se on kansan oopiumia.

Uskonnon kumoaminen kansan illusorisena onnena on sen todellisen onnen vaatimusta. Vaatimus luopua tilaansa koskevista illuusioista on vaatimus luopua tilasta, joka tarvitsee illuusioita. Uskonnon kritiikki on siis idussaan sen murheen laakson kritiikkiä, jonka sädekehänä on uskonto.


Karl Marx, Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä. Johdanto (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung, 1844; suom. Vesa Oittinen, 1978)

+9. Miten tiede ja teknologia ovat muuttaneet maailmaa historian kuluessa?

+10.

Humanismi tähdentää, että henkilökohtaisen vapauden täytyy liittyä sosiaaliseen vastuuntuntoon. Humanismi pyrkii rakentamaan maailmaa, jossa vapaa yksilö on vastuussa yhteiskunnalle, ja tunnustaa sekä riippuvuutensa luonnolle ja vastuunsa siitä. Humanismi ei ole sitoutunut uskonkappaleisiin, eikä se pyri sitomaan kannattajiaan jäykkiin oppirakennelmiin.

Näin se edistää vapaudesta syntyvää sivistystä.

Amsterdamin julistus 2002, International Humanist and Ethical Union (IHEU)

Miten näitä periaatteita voidaan toteuttaa käytännössä?