Erkki Hartikainen

Esitelmä ateismista 30.10.2003

Esitelmä posthumanismista 6.2.2004

Puhelin 040 565 1271

Sähköposti etkirja@dlc.fiAmmatti

Tietotekniikan opettaja, eläkkeellä 1.7.2005 alkaen

Opinnot

Filosofian maisteri 1967, pääaineet matematiikka, teoreettinen filosofia ja tietojenkäsittelytiede

Päätyöt lyhyesti

Matemaatikko, Oy Rastor Ab 1964–1965

Vakuutusmatemaatikko 1966–1969

Matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja 1970–1973

Matematiikan vanhempi lehtori 1973–1986

Matematiikan, fysiikan ja kemian lehtori 1986–1989

Tietotekniikan opettaja 1989- 2005

Virkavapaa-ajan työt

Pääsihteeri 1982–1983

Tilastosuunnittelija (SAS-ohjelmoija) 1994–1998