Elämänkatsomustieto vai uskonto

Erilaisia valintaperusteita

Jos koko perhe on uskonnollinen mutta on jostain syystä uskontokuntiin kuulumatonta, on luontevaa valita oman uskonnon opetus. Oman uskonnon opetus on nykyään tunnustuksetonta.

Evankelis-luterilaisen uskonnon opetuksessa käsitellään nykyään myös muita uskontoja, mutta siellä on tietysti paljon evankelis-luterilaisen kirkon toimintaa, perinteitä ja uskonnon harjoittamista käsittelevää tietoa. Uskonnosta voidaan antaa myös arvosana 4 (esimerkkitapauksia löytyy).

Jos koko perhe on sekä uskonnoton että uskontokuntiin
kuulumaton, elämänkatsomustiedon opetus on luontevinta.

Jos lapsi kuuluu johonkin uskontokuntaan mutta hän haluaa elämänkatsomustiedon opetukseen, hän pääsee luontevimmin elämänkatsomustiedon opetukseen eroamalla kirkosta. Jos lapsi ei saa vielä itse erota kirkosta edes vanhempien luvalla, on luontevaa, että uskonnottomampi vanhemmista eroaa kirkosta ja vie lapsen mukanaan.

Jos vanhemmat ja lapsi kuuluvat johonkin uskontokuntaan, ovat uskonnollisia ja lapsi kuuluu samaan uskontokuntaan mutta haluaisi elämänkatsomustietoon, ongelma on mutkikkaampi, sillä kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan sopimuksen 18 artiklan mukaan vanhemmilla on ensisijainen oikeus määrätä alaikäisen lapsensa uskonnollisesta ja moraalisesta kasvatuksesta.