Elämänkatsomustiedon opetuksen aloittaminen

Elämänkatsomustietoa (ET) opetetaan suurten kaupunkien kaikissa kouluissa. Pienissä  kunnissa ei välttämättä ole vielä jokaisessa koulussa ET:n opetusta. Esittelemme lyhyesti ET:n opetuksen aloittamiseen ja opetusjärjestelyihin liittyviä asioita opettajien, kunnan opetusviranomaisten sekä vanhempien näkökulmasta. Ohjeet koskevat ensisijassa alaluokkien ET:n opetusta.

 1. Rehtori / sivistystoimenjohtaja / koulutoimenjohtaja: Tarkista, että kunnan kouluunilmoittautumislomakkeet ovat ajan tasalla. Nykyisen lainsäädännön mukaan uskontokuntiin kuulumattomille opetetaan elämänkatsomustietoa. Tarkista myös, että esim. "tervetuloa kouluun" -oppaassa annetaan oikeaa tietoa ET:n opetuksesta.
  • Hyvin laadittu kouluunilmoittautumislomakke on käytössä Tampereella. Lomakkeessa tiedustellaan ainoastaan uskonnolliseen yhdyskuntaan kuulumista. Jos oppilas ei kuulu mihinkään uskonnolliseen yhdyskuntaan, sijoitetaan oppilas suoraan elämänkatsomustiedon opetukseen. Helsingin Tervetuloa kouluun -opas (s. 8) kertoo asiasta seuraavasti: Uskonnon tai elämänkatsomustiedon opetukseen osallistumisesta ilmoitetaan kouluun ilmoittautumisen yhteydessä. Evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvat oppilaat ohjataan evankelis luterilaisen ja ortodoksiseen kirkkokuntaan kuuluvat ortodoksisen uskonnon opetukseen. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomat oppilaat ohjataan elämänkatsomustiedon opetukseen.
 2. Rehtori: Huolehdi ET:n sijoittamisesta lukujärjestykseen. Usein kouluissa, joissa aloitetaan ET:n opetusta, tulee aluksi yhdysluokkia, eli esimerkiksi luokkien 1-3 ja 4-6 oppilaat opiskelevat ET:tä omissa ryhmissä. Mikäli mahdollista, katsomusaineet kannattaa sijoittaa koulun lukujärjestykseen pidettäväksi samaan aikaan (näin lukujärjestyksiin ei tule esim. hyppytunteja ET:n opetuksen takia, ja aiemmin uskonnon opetuksessa olevien oppilaiden on helpompi siirtyä ET:n opetukseen).
 3. Rehtori / ET:n opettaja: tutustu opetushallituksen ohjeisiin: Perusopetuslain muutoksen vaikutukset uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen sekä koulun toimintaan. Tutustu myös artikkeliin: Uskonnottomat oppilaat koulussa (Helsingin yliopiston julkaisusta Koulu moniuskontoisena oppimisyhteisönä).
 4. Rehtori: Tiedota ET:n opetuksen alkamisesta koululaisten vanhemmilla. Näin ne oppilaat, jotka on mahdollisesti virheellisesti sijoitettu uskonnon opetukseen, tai muuten haluavat vaihtaa elämänkatsomustietoon, tietävät ET:n opetuksen alkamisesta. Ota ET huomioon koulun tiedotteissa ja koulun muussa materiaalissa (esim. www-sivut, koulu/kuntakohtaiset opetussuunnitelmat, koulun yhteiset tilaisuudet ja juhlat).
 5. ET:n opettaja: tutustu elämänkatsomustiedon didaktiikkaan ja muuhun ohjeistukseen:
 6. ET:n opettaja: Tilaa koululle ET:n oppikirjoja tai käytä verkkoaineistoa http://www.dlc.fi/~etkirja
 7. Rehtori / ET:n opettaja: muistakaa ottaa ET:n oppilaat huomioon koulun yhteisissä juhlissa ja muissa tapahtumissa. Selvittäkää aamunavaus tms. käytännöt vanhemmille (perusoletuksena voi käyttää sääntöä: ET:n oppilas ei osalllistu uskonnon harjoittamista sisältäviin tilaisuuksiin). Kaikkien oppilaiden ja opettajien kannalta parhain ratkaisu on järjestää kaikille sopivia aamunavauksia.
 8. Vanhemmat / ET:n opettaja: olkaa yhteistyössä ja auttakaa omalta osaltanne ET:stä tulemaan oppilaalle opettava, mutta miellyttävä oppimiskokemus. Tarvittaessa vanhemmat voivaa auttaa myös koulua järjestämään ET:n opetukseen soveltuvia tapahtumia mahdollisten uskonnollisten tapahtumien tilalle (esim. vierailuja museoon, tms.).
 9. Paljon muuta aineistoa löydät tästä portaalista, jossa olet.