Islam ja naiset

 

Tämän uutistiedotteen # 139 artikkeleita voi julkaista, kopioida, lähettää edelleen ja lainata niitä artikkeleihin, jos lähteenä ilmoitetaan seuraava: Rationalist International Bulletin # 139. Copyright © 2004 Rationalist International     

 

Dr. Younus Shaikh

 

Ennen Islaminuskon alkua pakanauskontojen arabinaiset tavallisesti nauttivat yhteiskunnan kunnioitusta. Useimmilla heistä, mukaan lukien Khadija, islamin profeetan ensimmäinen vaimo, oli oikeus harjoittaa elinkeinoa ja valita tai hylätä aviomiehensä. He ottivat osaa suurimpaan osaan sodan ja rauhan ajan toimista, mukaan lukien julkinen jumalanpalvonta. Naispainotteisessa arabipakanallisuudessa jumalattarilla oli erityinen asema: Mekassa jumalatar Al-Uzza, Taifissa Al-Lat ja Medinassa jumalatar Manat olivat suosituimmat jumalolennot ja heidän patsaansa olivat kaikkein kunnioitetuimmat kun taas tuimaa Allahin patsasta lähes laiminlyötiin.

 

Pakanallinen arabirunous oli enimmäkseen kiinnostunut naistensa kauneudesta ja sulokkuudesta ja heidän heimokunniastaan sodassa ja rauhassa. Vain yhdessä Mekan riistäjäheimossa vallitsi julma tyttärien elävältä hautaamiskäytäntö. Ennen islaminaikaa arabiyhteiskunnassa oli erittäin epätavallista, että miehellä olisi ollut enemmän kuin yksi vaimo taloudessaan ja on jokseenkin varmaa, että profeetta esitteli ja rohkaisi moniavioisuuteen Islamin julkitulon jälkeen.

 

Naisten oli synnytettävä niin monta muslimia kuin mahdollista. Tästä oli lopulta seurauksena naimisissa olevien naisten aseman huononeminen islamilaisessa yhteiskunnassa. Sitä vastoin ennen islaminaikaa vallinneet arabitavat sallivat monia vapaampia avioliiton muotoja, jotka antoivat naisille vapauden ja luvan täyteen ihmisyyteen. Kuitenkin islamilaisen avioliiton (nikah) keinotekoiset säännöt alensivat avioliiton pelkäksi seksuaaliseksi ja sosiaaliseksi orjuudeksi.

 

Islamin profeetta vastusti ennen profeetaksi tuloaan vastasyntyneiden tyttärien elävältä hautaamista. Hän teki mielellään työtä naisen alaisuudessa ja nai eronneen naisen. Varhainen Islam jatkoi useimpia Islamia edeltäneitä heimotapoja. Madinan naiset eivät käyttäneet hijabeja eivätkä huntuja, ja myöhemmin vain profeettojen yhdeksän vaimon sosiaalisia suhteita rajoitettiin, koska heidän kotinsa oli jatkuvasti täynnä vieraita. Mutta mitkään noista rajoituksista eivät koskeneet profeettojen naispuolisia seksiorjia.

 

Puoliksi läpinäkyvä puoli-kasvohuntu (hijab) on itse asiassa hyvin vanha tapa Assyrian valtakunnan ajoilta. Se oli vapaan naisen statussymboli ja merkki erityisasemasta yhteisössä. Islamia edeltävänä aikana kaupungeissa asuvat pakana-arabinaiset käyttivät muodikasta puoliksi läpinäkyvää puoli-kasvohuntua mutta heimojen naiset eivät koskaan.

 

Myöhemmin Islam lisäsi ohjeita "naisten viattomuuden säilyttämiseksi" - yleisillä paikoilla saa katsoa vain maahan, rinnat ja jalokivet täytyy pitää kokonaan näkymättömissä jne. Profeetan seuraajat ulottivat nämä rajoitukset kauas Koraanin alkuperäisen tarkoituksen ulkopuolelle. Niistä tuli enemmän tai vähemmän pysyvä osa muslimien elämää.

 

Myöhemmin, varhaisen Islamin turvattomuus asteittain lisäsi naisten eristämistä. Sata vuotta myöhemmin, Abbasidi kalifi Haroon ur Rashidin valtakaudella, naisista tuli pelkkiä seksileluja ja lisääntymiskoneita. Naimisissa olevat naiset olivat pelkkiä palvelijattaria - miesten sosiaalisen elämän lisäosia. Lisäksi, koska naisia kohdeltiin seksiorjina, heitä kaupattiin vapaasti Islamilaisen maailman maissa, ja lainattiin, vuokrattiin ja jaettiin lahjoina ystäville. Profeetta itse lahjoitti naispuolisia seksiorjia suosikeilleen. Orjien määrälle ei ollut rajoitusta. Esimerkiksi eräs profeetta Hazrat Zubair Ibn ul Arvanin seuraajista omisti tuhat miesorjaa ja tuhat naispuolista seksiorjaa. Islam kohteli naisia kuten maata johon mies voi laskea siemenensä.

 

Profeetta itse otti osaa tai ohjasi lähes sataa sotaa, hyökkäystä tai ryöstöretkeä. Hänen jälkeensä hänen seuraajansa jatkoivat hyökkäyksiä. Beduiinit, hurja islamilaisheimo, jolla oli vuosisataiset perinteet julmuudesta ja raa'asta heimosodankäynnistä, osoittautui hyödylliseksi Islamin iskujoukoksi. Irakin jälkeen Islamin valtakunta valtasi Syyria vuonna 634 CE. Antautumisesta huolimatta monissa paikoissa tapahtui suuria joukkomurhia. Tuhansia miehiä surmattiin ja naiset ja lapset myytiin orjuuteen. Luostarit ryöstettiin, munkit ja kyläläiset surmattiin ja nunnat raiskattiin. Egyptin valloituksen jälkeen monet kaupungit asukkaineen tuhottiin. Myös Kyproksella ja Pohjois-Afrikassa tapahtui suuria joukkomurhia. Rooman provinssi Irak, Syyrian provinssi Iran, ja valloitettu Iran toivat satoja tuhansia miesorjia ja naispuolisia seksiorjia sekä näiden valtakuntien valtavat hedelmälliset maa-alueet joissa naisia oli pidetty suuressa arvossa esimerkiksi Manichaecian Irak, Faaraoiden Egypti ja Pohjois-Afrikan sivilisaatiot.

 

Kuten Egyptissä ja Iranissa, mihin tahansa beduiinien islamilaiset valloitusarmeijat menivät, ne tuhosivat paikalliset kulttuurit, toivat tilalle islamilaisen keskiaikaisen heimoyhteiskunnan, järjettömästi murhaten miehet ja alentaen naiset pysyvään seksiorjuuteen. Lyhyesti, islamilaiset beduiiniheimot ja barbaarit tekivät saman ympäröiville korkeakulttuureille kuin Rooman barbaarit tekivät korkeasti sivistyneille muinaiskreikkalaisille. Samaan aikaan näinä vuosisatoina islamilaiset beduiinit jatkoivat eurooppalaisten naisten ryöstöretkiä ja sieppauksia islamilaisille orjamarkkinoille. Syyrian valloitus pakotti tuhannet kristityt papit kääntymään Islamiin, jolloin heidän uskontonsa vaihtui, muttei ammatti. Heistä tuli ankaran naisvihamielisiä Islamin mullaheja jotka jatkoivat Islamin alaisuudessa paitsi uskonnollista magiaa ja rituaaleja myös kristinuskon keskiaikaisuutta.

 

Lyhyesti, näiden valloitusten, tuhon ja Islamin keskiaikaisten heimotapojen pakottamisen seurauksena, Islamin valtakunnan alaiset yhteiskunnat menivät kaikkia muita valtakuntia pidemmälle naisten täydellisessä eristämisessä poliittisesta vallasta ja yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Islamilainen lainsäädäntö meni paljon pidemmälle kuin mikään mitä profeetta oli heimouskonnollisuudessaan alun perin uneksinut huijatessaan naisilta oikeudenmukainen paikkansa yhteiskunnassa ja perimysasioissa. Kun Koraani alun perin antoi naisille perimysoikeuden, islamilaiset mullahit keksivät Waqf - lakiperustan, joka poistaa tyttäriltä ja heidän jälkeläisiltään oikeuden perintöön. Vaikka Koraani antaa naiselle oikeuden perintöön, hän on lain edessä alaikäinen, yleensä koulua käymätön, joka tarvitsee holhoojan, eli isän, aviomiehen tai pojan. Todellakin, naisten asema Islamissa on teoriassa ylistetty mutta käytännössä täydellisen surkea.

 

Haaremien, naispuolisten seksiorjien säilytyspaikkojen, yleistyminen korosti naiseuden lopullista alennustilaa Islamin alaisuudessa. Ne lopulta virallistettiin Kalifi Al-Walid toisen aikana. Haroon ur Rashidilla, Islamilaisella kalifilla (valtias), oli kaksi tuhatta naispuolista seksiorjaa, kalifi Mutawakkalilla oli neljä tuhatta naista seksiorjina, ja jokaisella mullahilla, virkamiehellä ja islamilaisen valtion sotilaalla oli joitakin miesorjia ja naispuolisia seksiorjia, jotka oli otettu valloitetuista kansakunnista. Koska naiset eivät saaneet oppia, kokea eivätkä ajatella itsenäisesti, ei ole ihme että Islamin 1600- vuotisessa historiassa on hyvin harvoja loistavia naisia. Hekin, jotka sattumalta tai ikivanhojen esi-islamilaisten tapojen voimalla pääsivät vallan saleihin, tuhottiin ennemmin tai myöhemmin jonkun uskovaisen ja hyveellisen islamilaisen mullahin käskystä.

 

Todellakin, Islamin väkivaltainen naisvihamielisyys on ollut yhtä äärimmäisen pahaa kuin se, kun kristinusko poltti satoja tuhansia eurooppalaisia naisia noitina 1400-, 1500- ja 1600-luvuilla. Mullahit ja kalifit, Islamin valtakunnan naisvihan instrumentit, jatkoivat naisten alistamisen edistämistä Sharian, jäykän muodollisen ja moraalittoman Islamin lainsäädännön alaisuudessa. Sharia oli lopullinen sinetti naisten täydelliselle alistamiselle. Islamin moderni historia on vain islamilaisen heimokeskiaikaisuuden jatkumo. Vain tekniikka, sanasto ja teeskentelevä julkisivu ovat nykyaikaisia.    

 

Intian niemimaa kärsi Islamin alla samanlaisen nöyryytyksen ja tuhon kuin Afrikka. Islamilainen kenraali Mohammad Bin Qasim tuhosi mahtavia buddhisti- ja hindusivilisaatioita. Toimien Islamilaisen kalifin edustajan kuvernööri Hijaj Bin Yousafin ohjeiden mukaan (joka oli Hazrat Alin ja Hazrat Husseinin perheiden verivihollinen, joista eräät olivat pakolaisina buddhistikuninkaan Raja Dahir in Sindhin luona), Mohammad Bin Qasim valloitti kuningaskunnan vuonna 712 CE. Hänen islamilaiset rosvonsa ja ryöstelijänsä tuhosivat temppeleitä, murskasivat patsaita, ryöstivät palatseja ja tappoivat tuhansia. Hänen islamilaiselta armeijaltaan kului kolme päivää Debalin asukkaiden teurastamiseen. Kaupungin naiset ja lapset vietiin orjuuteen. Myöhemmin hän armahti paljon vankeja ja yritti luoda oikeudenmukaisen lainsäädännön, joka raivostutti erittäin islamilaisen ja murhanhimoisen kuvernööri Hijaj Bin Yousafin, joten Qasim jälleen palasi islamilaiseen barbaarisuuteen ja joukkomurhasi kuudesta kuuteentoista tuhanteen ihmistä Brahiminabadissa. Kaupungin naiset ja lapset lähetettiin arabian islamilaisille orjamarkkinoille.

 

Tämä oli klassisen muinaisen Intialaisen sivilisaation tuhoutumisen alku, ja keskiaikaisen islamilaisen pimeyden alku Intiassa. Yhdestoista vuosisata esitteli uuden islamilaisen murhaajan ja ryöstäjän, sulttaani Mahmud Ghaznavin, islamilaisen kalifin kätyrin, joka täydellisesti tuhosi Intian suuren muinaisen sivilisaation ja ryösti suurimman osan sen rikkauksista. Viisikymmentä tuhatta hindua teurastettiin vain yhdessä hyökkäyksessä Somnathissa. Mahmud Ghaznav hyökkäsi Intiaan enemmän kuin seitsemäntoista kertaa. Tuhansia hindumiehiä ja -naisia lähetettiin Afganistanin islamilaisille orjamarkkinoille. Ylhäisten hinduperheiden korkeasti sivistyneet ja koulutetut tyttäret myytiin lukutaidottomille, sivistymättömille ja barbaarisille afgaaneille vain yhden frankin (punta/dollari) hinnasta. Kun jokaisella afgaanimuslimilla oli neljä vaimoa, ylimääräisiä naisia oli paljon jäljellä. Tähän ongelmaan pahat islamilaiset mullahit vastasivat ovelalla Koraanin jakeiden käännöksellä, joka todisti, että Allah salli jokaisen muslimin pitää 18 vaimoa yhtä aikaa sekä rajattomasti jalkavaimoja.

 

Turkkilaiset ja Mogulit, islamilaisen kalifin uudet sotilasinstrumentit, seurasivat pian perästä, tuhosivat vallatun Delhin ja muuttivat koko Intian jättimäiseksi ulkoilma-orjaleiriksi Sulttaani Firoze Shah Tughlaqilla, turkinislamilaisella valtiaalla oli haaremissaan sata tuhatta miesorjaa ja tuhansia naispuolisia seksiorjia. Hartaan uskovaisella islamilaisella mongolikeisari (Mogul) Shahjehanilla oli henkilökohtaisessa haaremissaan viisitoista tuhatta naispuolista seksiorjaa ja jalkavaimoa.

 

Turkkilaiset islamilaiset hyökkääjät ja valtiaat tekivät saman Intiassa kuin he tekivät Armeniassa - kokonaisia ihmisrotuja tuhottiin sukupuuttoon. (Kuitenkin, tässä täytyy antaa kunnia agnostiselle ja maallisesti ajatelleelle, humanistiselle Mogulille, keisari Akbar Suurelle joka kieltäytyi "Muslimien Kuninkaan " tittelistä ja halusi tulla mieluummin kutusuksi nimellä "Jumalan Varjo", koska hänen Jumalansa, hän julisti (aikansa ajattelutavan ja kielen mukaisesti), on kaikkien auttava jumala ja suojelija - hindujen, muslimien ja kaikkien muiden ihmisten ja eläinten. Hän luopui islamin uskostaan ja yritti soveltaa nerouttaan luodakseen moniarvoisen uskonnon, joka sisälsi perinteitä kaikista Intian suurista uskonnoista ja ideologioista. Hän jopa kutsui kristittyjä jesuiittapappeja Goalta ideologia-keskustelu-palatsiinsa, muttei kyennyt nielemään pappien lapsellista "Jeesus-jumalan poika" -myyttiä).

 

Turkkilaisen Osmaanikalifaatin keskiaikainen islamilainen imperiumi katosi akselivaltioiden hävittyä ensimmäisen maailmansodan ja turkkilaisen sekulaarin sankarin Mustafa Kemal Pashan noustua valtaan. Se kuitenkin yhdistyi pian moderniin saudien hengelliseen imperiumiin. On hyvin huomioon otettavaa, että kun kristitty Pyhä Rooman Brittiläinen Valtakunta tarvitsi pysyviä armeijoita hallitsemaan alusmaittensa kansoja, saudien idän islamilainen teokraattinen hengellinen imperiumi oli riippuvainen pappisarmeijasta mullaheista ja imaameista jotka oli sijoitettu moskeijoihin hallitsemaan ihmisten mieliä - kyseessä on sosiaalinen, hengelliskulttuurillinen ja psykologinen kontrolli.

 

On totta että Islam poisti arabien vanhat heimosidokset ja joitakin niiden tabuista ja tavoista, mutta se loi uuden heimon Islamin nimessä, jossa profeetta itse on päällikkö ja hänen perheensä ja heimonsa - Hashimit ja Qureshit- saivat korotetun ja pyhän statuksen. Näin korvattiin keskiaikainen heimo uudella uskonnon luomalla heimolla. Se jatkoi monia vanhoja pakanallisia palvontarituaaleja sekä monia tabuja ja tapoja Heimojen verivalat korvattiin uudella uskonnollisella heimouskollisuudella. Älyllisellä tasolla Islam on vain jatkoa keskiaikaiselle Jahiliya:lle (tietämättömyys) Islamin pyhässä kaavussa - Islamilainen Jahilia (Islamilainen keskiaikainen tietämättömyys). Nykyaikainen Islam on todellakin vain jatkoa tuolle keskiaikaiselle heimoyhteiskunnan tietämättömyydelle ja henkiselle takapajuisuudelle.

 

Siitä lähtien kun saudien öljy löydettiin, öljydollarit ovat tukeneet islamilaisia ääriliikkeitä joka puolella maailmaa. Saudien öljydollarit ovat luoneet kaikkialle maailmaan tuhansia moskeijoita eli islamilaisia keskuksia, sosiaalista ja poliittista kontrollointia sekä propagandaa varten. Muutaman viime vuoden kuluessa pelkästään Yhdysvaltoihin on rakennettu tuhat moskeijaa. Islamilainen aivopesu ja poliittinen propaganda jatkuvat näissä moskeijoissa ja madrassesissa - uskonnollisissa kouluissa, kuin myös islamilaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä, radioasemilla ja televisiokanavilla. "Pahuuden ytimestä - ruman islamilaisuuden keskustasta - Saudeista" - säteilee kaikentyyppistä ääri-islamilaista terrorismia ja fundamentalismia. Saudit tekevät Allahille sitoumuksen, joka koskee kaikkia ihmisiä.

 

Niitä, jotka kieltäytyvät alistumasta Allahille tai joiden usko eroaa saudien Islamista, kutsutaan Saatanan puolueeksi, ja heidät täytyy tuhota saudien tai heidän maksettujen ja aivopestyjen zombien - muslimien, Allahin puolueen, puolesta. Saudi-Arabia on itse asiassa kaikkein karmein esimerkki islamilaisesta keskiaikaisuudesta sekä henkisestä ja sosiaalisesta takapajuisuudesta.

 

Orjuus oli laillista Saudi-Arabiassa 1960-luvulle saakka, kunnes se virallisesti lakkautettiin Yhdysvaltojen presidentin J. F. Kennedyn henkilökohtaisesta pyynnöstä! Se kuitenkin jatkuu uudella nimellä "ulkomaalaiset naispalvelijat" - jotka ovat islamilaisten beduiinibarbaarien yksityisomaisuutta. Saudien öljydollarit jatkavat ekstremististen fundamentalistimullahien tukemista, ja jatkavat Islamilaisten valtioiden houkuttelua Islamilaisten keskiaikaisten Shariah-lakien barbarismiin. Saudit jatkavat islamilaisen mullahterrorismin ja islamilaisen teokraattisen totalitarismin levittämistä kaikkialle maailmaan.

 

Iran, joka on oikeastaan islamilainen uskonnollinen siirtokunta, on shiialaisen islamilaisen terrorismin kummisetä. Saudien Sunnit ovat islamilainen lahko kuten kristityt katoliset protestantteihin nähden. Tämä Allahin hallitus Iranissa on nykyajan kaikkein pahin uskonnollinen valtio. Kidutus, murhat ja islamilainen ehdottomuus olivat yhdistetty islamilainen versio Hitlerin natsismista, Stalinin kommunismista ja Mussolinin fasismista. Pelkästään vuonna 1983 Iranissa teloitettiin poliittisista ja uskonnollisista syistä 5195 ihmistä!

 

Muutama vuosi sitten Iranin parlamentille esiteltiin lakialoite, jossa islamin Profeetan perinteiden mukaisesti avioliitto pitäisi sallia yhdeksänvuotiaille tytöille! Ihmisoikeuksien ei lainkaan sallita olevan olemassa islamilaisessa Iranissa, jossa englanninkielisen Radio Iranin mukaan imaami Khomeinin henki leijuu Iranin yläpuolella koko ajan. Naisia on hirtetty seksuaalirikoksista pelkän epäilyn perusteella. Jopa todistettavasti neitsyitä on lähetetty hirttolavalle, vaikkakin heidät on hirtetty vasta raiskauksen jälkeen, koska islamilainen Iran ei salli neitsyiden hirttämistä. Iran on edistänyt öljyrahoillaan islamilaista vallankumousta kaikkialla maailmassa, ja jatkaa vallankumouksen rahoittamista.

 

Algeria, joka on tunnettu islamilaisesta sisällissodastaan jatkaa islamilaisia kauhujaan. Ihmiset alistetaan islamilaisen ehdottomuuden ja totalitarismin alaisiksi aseiden ja teurastusten avulla, jotta islaminuskon asema vahvistuisi. Kun mies surmataan, se tapahtuu uskonnollis-poliittisten rikosten takia kun taas nainen tavallisesti tapetaan siitä rikoksesta, että on nainen islamilaisessa maassa. Vuonna 1993 tuhansia naisia raiskattiin islamilaisittain ja enemmän kuin 500 surmattiin.

 

Naisia on surmattu, koska he eivät käyttäneet hijabia eli huntua, tai koska he kieltäytyivät pukemasta huntua käskettäessä, koska he kieltäytyivät suostumasta Iranin tyyliseen väliaikaiseen avioliittoon mentyään naimisiin ulkomaalaisen miehen kanssa tai koska he tekivät työtä ja asuivat itsenäisesti. Uhrien ikä vaihtelee yhdeksästä 69 vuoteen. Naiset usein raiskataan ja heitä kidutetaan ennen murhaamista. Tuhannet ovat vankeina islamilaisissa leireissä ilman mitään laillista syytä. On huomionarvoista, että ennen kuin Islam valtasi Algerian, naisilla oli arvostettu asema yhteiskunnassa.

 

Egyptiläisten, suurten faaraoiden ja Aleksanterin sivilisaation jälkeläisten, kärsimykset jatkuvat Islamin pahuuden alla. Egypti, joka on tunnettu hijabin ja naisten sukuelinten silpomisen kauhuista, on myös rikkaille Saudi-islamilaisille suunnatun lapsiprostituution keskus. Neljä viidestä egyptiläisnaisesta on pakotettu käyttämään jonkinlaista hijabia. Naisten sukuelinten silpominen on hyvin yleistä: jopa 73 % Kairossa ja 95 % maaseudulla. Vuonna 1994 Kairon Al-Azharin yliopiston shaikh (uskonnollinen ylimys) määräsi fatwan (uskonnollinen laintulkinta tai kehotus), jonka väitetään esittäneen että naisten sukuelinten silpominen on "suositeltava tapa, joka kunnioittaa naisia", ja väitti että silpominen on yhtä tärkeä uskonnollinen velvollisuus kuin Allahin rukoileminen.

 

Sudanilla on pitkä islamilaisen valloituksen ja sortamisen historia. Islamilainen totalitarismi ja barbaarisuus jatkuvat tänä päivänä. Äskettäin Sudania raaisti saudien tukeman kenraali Numerin islamilainen fasismi. Vuonna 1992 julkaistiin uskonnollinen laintulkinta, fatwa, joka oikeutti sodankäynnin ei-muslimeja vastaan. Islamilainen barbaarisuus ja ja kansanmurha jatkuvat Darfurissa tänäkin päivänä.

 

Indonesian islamilainen armeija massamurhasi 200 000 itätimorilaista ei-muslimia ennen kuin Itä-Timor sai itsenäisyytensä. Maa on tunnettu myös äärimmäisestä uskonnollisuudesta, korruptiosta, etnis-uskonnollisista ongelmista ja ääri-islamilaisuudesta.

 

Pakistan, Islamin koelaboratorio, muuttui kauhuksi. Riippumatta Pyhän Rooman Brittiläisen Imperiumin hyvin kristillisen hallinnon valvonnassa tapahtuneista sadoista tuhansista raiskauksista, sieppauksista ja murhista Intian niemimaan Kristillisen Brittiläisen Imperiumin uskonnollisen jakautumisen aikana vuonna 1947, kun puoli miljoonaa ihmistä pakotettiin vaihtamaan kotimaata, Pakistan ei ole koskaan selkeästi tehnyt siirtoa kohti sivistynyttä yhteiskuntaa.

 

Pakistan on islamilaisen fundamentalismin, ääriliikehdinnän ja terrorismin ydin. Pakistanin hyvin islamilainen armeija hyökkäsi vuonna 1971 Itä-Pakistaniin, omaan osavaltioonsa, tappaen satoja tuhansia Bengali-muslimeja ja ei-muslimeja ja raiskaten puoli miljoonaa 9-69 -vuotiasta naista yrittäessään luoda puoliksi pakistanilais-bengalilaisen rodun joka olisi uskollinen Islamille ja Pakistanille.

 

Vuonna 1973 Pakistanin armeija hyökkäsi provinssiinsa Baluchistaniin, tehden samanlaista tuhoa. Vuonna 1980 islamistinen kenraali Zia ul Haq, saudien painostettua julistamaan keskiaikaisen ja heimoyhteiskunnan Sharian, lisäsi maan islamilaistamista. Julkiset rukoushetket tulivat pakollisiksi. Lisäksi säädettiin alistavat Hudood -määräykset ja pahamaineiset jumalanpilkkalait.

 

Tuhannet viattomat naiset kärsivät tälläkin hetkellä näiden ja muiden islamilaisten fasististen lakien takia syytettynä pelkkien vihjailujen perusteella. Raiskattuja naisia on hirtetty, koska raiskatuksi joutuminen on rikos. Islamilainen Sharia on ainoa lakijärjestelmä, joka rankaisee uhria: Fatemollah. Pakistanin valtio on osoittautunut innokkaaksi ja synkäksi pahan islamilaisen mullah-fasismin ja terrorismin työkaluksi.

 

Pakistan loi vihatun Afganistanin Talibanin ja monia muita samanlaisia organisaatioita Afganistaniin. Samanlaiset organisaatiot jatkavat menestymistä Pakistanissa ja yrittävät luoda totalitaarisen ja fasistisen islamilaisen valtion. Huolimatta kaikista jaloista väitteistä, että maa taistelee islamilaista terrorismia vastaan, pahuus jatkaa kasvamista. Pakistan on varmasti Irakin terrorismin vilkas huoltoreitti.

 

Laiton huumekauppa jatkuu islamilaisten mullahien ja ISI:n, (Islamic Military Intelligence, Islamilainen sotilastiedustelu) siunauksella. Jokaisessa Pakistanin islamilaisessa kaupungissa on islamilaisia prostituutiokeskuksia joissa siepatut ja ei-musliminaiset pakotetaan kärsimään. Maalliset, liberaalit ja rationalistiset älyköt kärsivät Pakistanissa aivan kuten pahamaineisen kristityn inkvisition uhrit keskiaikaisessa Euroopassa. Kun kristityt kirkot polttivat kerettiläiset, islamilaiset mullahit hankkivat omille kerettiläisilleen tuomion jumalanpilkasta. Ikuinen valppaus on sivilisaation hinta.                           

 

Fundamentalismi, taikausko, tietämättömyys, ihmisoikeuksien puute, naisten sukuelinten silpominen, naisten pakkoeristäminen koteihinsa ja hijabien alle, ääri-uskonnollisuus, itsemurhapommit ja islamilainen terrorismi ovat jatkuvasti muslimivaltioiden ja saudien öljydollarien islamilaisen uskonnollisen imperiumin vaikutusvallassa olevien valtioiden, ja Iranin shiiojen vaikutusalueella iranin shiiojen öljyrahojen vaikutusvallan ominaismerkkejä. Sivistyneen maailman on korkea aika herätä multikulturismin pöhnästä ja järjestäytyneen suvaitsemattomuuden sokeasta suvaitsemisesta, sillä tauti leviää täälläkin jo nyt.

 

Monet islamilaisten valtioiden, yhteiskuntien, organisaatioiden ja yksilöiden toimet ovat barbaarisia ja keskiaikaisia. Kaulan katkaiseminen viattomilta panttivangeilta, kuolemantuomiot ja murhat uskonnollisista syistä, käsien ja jalkojen silpominen, naisten kivittäminen kuoliaaksi, koska heidät raiskattiin tai koska heitä syytetään luonnollisesta sukupuoliyhteydestä, kunniamurhat pelkän epäilyn perusteella, itsemurhapommitukset ja terroriteot, kaikki nämä ovat osoituksia syvälle juurtuneesta taudista. Murha armollisen Allahin nimessä on pelkkää uskonnon tekopyhyyttä.

 

Saudien rahoittaman ääri-islamismin nousu on vaara ihmiskunnalle kaikkialla. Kaikki ääri-islamistit ovat mahdollisia terroristeja ja Allahin sotilaita. Tätä uskonnollisesti organisoitua suvaitsemattomuutta liberalismia, ihmisoikeuksia, naisten tasa-arvoa ja muita ihmiskuntamme ilmenemismuotoja vastaan ei tulisi suvaita lainkaan. Sivistyneissä ja demokraattisissa valtioissa elävien muslimien tulisi vannoa uskollisuudenvala valtiolle ja demokratialle. Poliittinen oikeus äänestää ihmisiä joiden poliittinen uskollisuus suuntautuu jollekin kaukaiselle aavikolle on paitsi vahingollista, myös itsetuhoista valtion kannalta, sekä itse demokratian ideologian ja ajatuksen kannalta. Poliittinen oikeus äänestää niitä jotka haluavat tuhota demokraattisen järjestelmän? Ajatelkaa uudestaan, naiset ja herrat.

 

Liberaalista Islamista ei ole toivoa. Lähes kaikki islamilaiset valtiot ovat epäonnistuneet kunnioittamaan kansojensa, naistensa ja vähemmistöjensä yksinkertaisimpia ihmisoikeuksia. Saudit ja Emiraatit ovat pahimmat väärintekijät. Nämä valtiot ovat fundamentalismin, ääri-islamilaisuuden ja islamilaisen takapajuisuuden rahoittavia kummisetiä kaikkialla. Lähes jokainen islamilainen valtio on vaarallinen paitsi itselleen myös koko muulle maailmalle. Esimerkiksi Pakistan, annettuaan Iranille ja Pohjois-Korealle atomipommisalaisuuksia, tarjoaa vaarallista tekniikkaa edelleen. Vietnam ja Brasilia ovat uusia asiakkaita. Ydinpommiterroristi tohtori Abdul Qadir Kahn on turvassa, hyvin suojeltuna ja elelee mukavasti Pakistanin valtion suojissa, täydellisen lainsuojan turvin, tietysti.

 

Te sivistyneet ihmiset!

 

Vasta eilen kieltäydyitte huomioimasta kristillisen natsismin ja kommunismin vaaroja. Vasta eilen tuitte islamilaista Talibania vaikka he tallasivat naistensa ihmisoikeudet jalkojensa alle. Teidän kieltäytymisenne vastustamasta militanttia islamilaisuutta tänään voi maksaa meille enemmän kuin oman henkemme - meidän rakkaat saavutuksemme - meidän sivilisaatiomme. Uskomuksilla on seurauksia - Islam on keskeinen henkisen, sosiaalisen, älyllisen ja kulttuurillisen takapajuisuuden aiheuttaja. Organisoidut rikokset naisia ja vähemmistöjä kohtaan; fundamentalismi, ääriliikehdintä ja nykyaikaisen terrorismin olemassaolo ovat mahdottomia kiistää.. "Rauhan ja suvaitsevaisuuden uskonnot" ovat pelkkiä sanoja.

Islam on järjestäytynyt rikos ihmisyyttä vastaan.     

                                                 

Käännös: Joni Pelkonen