Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta

Sisällysluettelo
 1. Kansalaisuus ja hyvä yhteiskunta
  1. Miksi on kansalais- tottelemattomuutta
  2. Kansalaistottelemattomuudella on saatu aikaan tuloksia
  3. Lain rikkominen yleisen edun vuoksi
  4. Terroristit vai vapaustaistelijat
  5. Kansalaistottelemattomuuden arvostelua
  6. Keskustelun aiheita
  7. Terrorismi
  8. Keskustelun aiheita

Miksi on kansalais- tottelemattomuuttaJotkut ovat sitä mieltä, ettei lakeja saa koskaan rikkoa.

Jos olet lakiin tyytymätön, sinun on pyrittävä vaikuttamaan lainsäätäjiin niin, että lakia muutetaan.

Joissain tilanteissa sellainen on kuitenkin aivan tehotonta.

Kansalaistottelemattomuutta harjoitetaan perinteisesti juuri tällaisissa tilanteissa.

Kansalaistottelemattomuuden ryhtyvät usein ne, jotka pitävät jotakin olemassa olevaa lakia epäoikeudenmukaisena.

Kansalaistottelemattomuudella on saatu aikaan tuloksia

Kansalaistottelemattomuus on tuottanut eri maissa merkittäviäkin tuloksia. Esimerkiksi Englannin naiset vaativat äänioikeutta kahlitsemalla itsensä rautatiekiskoihin. Osittain he onnistuivat, kun yli 30-vuotiaille naisille myönnettiin äänioikeus.

Kuuluisimpia kansalaistottelemattomuuden puolesta puhujia olivat Mahatma Gandhi ja Martin Luther King. Mahatma Gandhin kansalaistottelemattomuuskampanja edisti Intian itsenäistymistä ja Martin Luther Kingin kampanja edisti mustien kansalaisoikeuksia Yhdysvaltain etelävaltioissa.

Yhdysvalloissa monet kieltäytyivät lähtemästä Vietnamin sotaan, osa sillä perusteella, että tappaminen on kaikissa olosuhteissa väärin, osa sillä perusteella, että he pitivät Vietnamin sotaa siveettömänä ja järjettömänä. Vietnamin sodan vastainen liike vaikutti Yhdysvaltain vetäytymiseen Vietnamista.

Lain rikkominen yleisen edun vuoksi

Kansalaistottelemattomuusperinne on usein väkivallatonta julkista lain rikkomista. Nämä ihmiset eivät riko lakia henkilökohtaisten päämäärien vaan yleisen edun vuoksi.

Kansalaistottelemattomuus ei suuntaudu kaikkia lakeja vaan jotakin epäoikeudenmukaisena pidettyä lakia vastaan.

Kansalaistottelemattomuus on usein väkivallatonta siitä syystä, että siihen osallistuvat pitävät väkivaltaa siveettömänä.

Terroristit vai vapaustaistelijat

Terroristit tai vapaustaistelijat (nimitys riippuu suhtautumisesta kyseiseen ryhmään) käyttävät väkivaltaa poliittisten päämäärien toteuttamiseksi.

Kansalaistottelemattomuuden arvostelua

Kansalaistottelemattomuus kansanvallassa on epäkansanvaltaista

Jos kansalaistottelemattomuutta esiintyy kansanvaltassa, voidaan väittää, että se on epäkansanvaltaista, "ulkoparlamentaarista". Ajatellaan, että jos kansanvaltaisilla vaaleilla valitut edustajat säätävät lait, on kansanvaltan hengen vastaista rikkoa näitä lakeja.

Jos pienen vähemmistön kansalaistottelemattomuus on tehokasta, se saattaa näyttää kansanvaltan vastaiselta. Toisaalta, jos kansalaistottelemattomuus on tehotonta, siihen ei kannata ryhtyä.

Voidaan muuttaa kansan mielipiteitä

Jos tarkastellaan esimerkiksi Yhdysvaltain kansalaistottelemattomuusliikettä 1960- luvulla nykyään siveettömänä pidetyn mutta laillisen rotuerottelun lopettamiseksi, koko maailma kiinnitti huomionsa mustien epäoikeudenmukaiseen kohteluun.

Näin ymmärrettynä kansalaistottelemattomuus oli keino saada enemmistö tai heidän edustajansa ymmärtämään lain epäoikeudenmukaisuus. Tällöin kansalaistottelemattomuus on kansanvaltaan kuuluva keino vaikuttaa kansalaismielipiteeseen.

Rohkaisee muita lainrikkojia

Toinen vastaväite kansalaistottelemattomuudelle on, että se rohkaisee muitakin lainrikkojia. Jos lainkuuliaisuus vähenee, kansalaistottelemattomuuden kokonaisseuraukset saattavat olla kielteisiä.

Tälle käsitykselle ei ole mitään kokemuksen antamia perusteita. Itse asiassa epäoikeudenmukaisten lakien kaataminen voi edistää yleistä lakien kunnioitusta.

Epäoikeudenmukaisten lakien vastustaminen saattaa merkitä oikeudenmukaisten lakien syvää kunnioitusta.

Keskustelun aiheita

 • Etsikää Suomen historiasta esimerkkejä kansalaistottelemattomuudesta ja keskustelkaa niistä.
 • Pohtikaa kansalaistottelemattomuuden merkitystä Etelä-Afrikan rotusorron päättymiselle.
 • Tarkastelkaa jotain tällä hetkellä käynnissä olevaa kansalaistottelemattomuusliikettä ja keskustelkaa sen tuloksellisuudesta.
 • Erään maaherran kerrotaan sanoneen: "Laki mua ennen syntynyt myös jälkeheni jää." Eräs kansalaistottelemattomuusliikkeen edustaja (myöhemmin kansanedustaja) sanoi aikoinaan: "Laki mua ennen syntynyt ei jälkeheni jää." Keskustelkaa näistä asenteista siveellisestä ja poliittisesta näkökulmasta.
 • Tarkastelkaa jotakin kansalaistottelemattomuusliikettä, joka on ollut tehoton. Oliko se mielestänne oikeutettu?
 • Pitäisikö siviilipalveluksestakin kieltäytynyt tuomita vankilaan vai pitäisikö hänelle määrätä kansalaispalvelua? Vai pitäisikö hänet vapauttaa siviilipalveluksesta? Keskustelkaa armeijan tarpeellisuudesta.
 • Etelä-Afrikan mustien johtaja Nelson Mandela istui vuosikymmeniä valkoisten hallituksen tuomitsemana vankilassa, mutta myöhemmin hänestä tuli Etelä-Afrikan ensimmäinen musta presidentti. Tutustukaa Mandelan ja ANC:n toimintaan epäoikeudenmukaisiksi katsottujen lakien kumoamiseksi (käyttäkää esim. Internetiä).

TerrorismiTerrorismi (ransk. terrorisme, latinankielisestä sanasta terrere, 'aiheuttaa kauhua') on yksilön tai ryhmän harjoittamaa väkivaltaa, jonka tarkoitus on uhkailun ja pelottelun kautta vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon.

Terrorismia ovat harjoittaneet sekä vasemmiston että oikeiston edustajat, kansalliset ja uskonnolliset ryhmät ja vallankumoukselliset. Myös valtion laitokset kuten armeijat ja tiedustelupalvelut voivat harjoittaa terrorismia, jota kutsutaan tällöin valtioterrorismiksi. Yksinäisen toimijan tapauksessa lienee mahdollista puhua myös henkilö- tai yksilöterrorismista. Tällaista melko harvinaista terrorismin lajia on edustanut esimerkiksi yhdysvaltalainen ääriympäristönsuojelija "Unabomber".

Yleensä terrorismin määritelmää voidaan kuitenkin pitää puolueellisena, jolloin terroristeja ovat ne, jotka ovat meitä vastaan. Kansainvälisissä keskusteluissa, kuten YK:ssa osoittautuu, että vastakkaisista tavoitteista johtuen toisen terroristi on toisen vapaustaistelija. Joissain maissa terrorilla vapaustaistelun ylivoimaa vastaan aloittanut ja voittanut järjestö voi myöhemmin jopa muodostaa uuden valtiojohdon.

Termit "terrorismi" ja "terroristi" ovat siten usein poliittisesti erittäin värittyneitä ja niitä käytetään propagandassa vihollisen leimaamiseksi.

Keskustelun aiheita

 • Ottakaa selvää, keistä "terroristeista" on tullut myöhemmin valtionpäämiehiä.
 • Mistä johtuu, että nykyään esiintyy itsemurhaterroristeja?
 • Mitä mieltä olet väkivallan käyttämisestä poliittisten päämäärien saavuttamiseksi?
 • Mitä mieltä olet väkivallan käyttämisestä kansan vapauttamiseksi toisen kansan hallinnosta?
 • Mitä Yhdysvaltain presidentti George W Bush tarkoitti puhuessaan terrorismista?