Katsomusten maailma

Sisällysluettelo
 1. Katsomusvapaus
  1. Mitä katsomusvapaus tarkoittaa?
  2. Keskustelun aiheita
  3. Kuuluvatko ateistit suomalaiseen yhteiskuntaan
  4. Eurooppalaiset arvot
  5. Mikä tekee onnelliseksi
  6. Keskustelun aiheita
  7. Katsomusvapaus ihmisoikeutena
  8. Elämänkäsitys
  9. Todellisuuskäsitys
  10. Keskustelun aiheita
  11. Eri elämänkäsityksiä edustavat ihmiset voivat esittää arvoarvostelmia toisistaan
  12. Keskustelun aiheita
  13. Mitä on elämänkatsomustieto?
  14. Elämänkatsomustietoa on vain Suomessa
  15. Uskontokuntiin kuulumattomille tarkoitettu oppiaine
  16. Miksi oppiainetta ei rajattu uskonnottomiin?
  17. Keskustelun aiheita
  18. Katsomuksen käsite ja elämänkatsomuksen kehittäminen
  19. Uskonnottomilla on oikeus osata puolustaa omaa elämänkäsitystään
  20. Luonnontutkimus ja uskonnottomat elämänkäsitykset
  21. Jumalat eivät kuulu uskonnottomaan elämänkäsitykseen
  22. Uskonnottomilla on oikeus tuntea jumalatodistusten paikkansapitämättömyys
  23. Uskonnottomien arvokäsitykset
  24. Kysymys elämän tarkoituksesta tai mielekkyydestä
  25. Mitä elämänkäsitykseen kuuluu
  26. Tämä oppimateriaali ei ota kantaa arvokäsityksiin
  27. Tässä oppimateriaalissa ei ole minkään uskonnon propagandaa
  28. Nimiä, vuosilukuja ja sivistyssanoja ei tarvitse muistaa
  29. Keskustelun aiheita
  30. Oppiaineen historiaa
  31. Uskontojen historia ja siveysoppi
  32. YK:n ihmisoikeustoimikunta puuttui peruskoulun opetukseen
  33. Uskonnottomien oikeuksia on jälleen vähennetty
  34. Vasemmistoliitto (SKDL) ja suomenruotsalaiset vähentämässä uskonnottomien oikeuksia
  35. Uskonnottomien ja uskontokuntiin kuulumattomien välistä eroa on käytetty uskonnottomien syrjimiseen
  36. Elämänkatsomustieto tuli lukioon evankelis-luterilaisen kirkon painostuksesta
  37. FETO:n jäsenten enemmistö on kristittyjä
  38. Painetut oppikirjat ovat evankelis-luterilaisen kirkon tahdon mukaisia
  39. Neekeri on poistettu sanastosta
  40. Keskustelun aiheita
 2. Miljoona suomalaista ei kuulu kirkkoon
  1. Keskustelun aiheita
 3. Elämänkäsitystieto vai elämänkatsomustieto, kumpi on parempi?
  1. Ratkaise itse
 4. Katsomuksen tiedollinen pohja
 5. Pohdintaa tieteestä ja uskosta
  1. 38 % suomalaisista uskoo, että jumala on olemassa koska kaikkeudella täytyy olla luoja.
  2. 30 % suomalaisista uskoo, että jumala on olemassa, koska joku ohjaa luonnon järjestystä. Tästä jumalatodistuksesta käytetään nimitystä luonnon järjestyksen todistus tai teleologinen todistus (telos = päämäärä).
  3. 34 % suomalaisista uskoo, että on olemassa jumala, koska joku antaa kaikelle elämälle tarkoituksen.
  4. 24 % suomalaisista uskoo, että jumala on olemassa, koska muutoin ei tiedettäisi, mikä on hyvää ja mikä on pahaa
  5. 13 % suomalaista uskoo, että jumala on olemassa, koska he ovat kokeneet jumalan avun
  6. Keskustelun aiheita

Katsomusvapaus

Mitä katsomusvapaus tarkoittaa?

Katsomusvapaus tarkoittaa samaa kuin vakaumuksen vapaus.

Keskustelun aiheita

 • Miksi opetushallituksen työryhmät eivät puhu vakaumuksen vapaudesta?

Kuuluvatko ateistit suomalaiseen yhteiskuntaan


Eurooppalaiset arvot

Eurobarometri 2008

Rauha 45%
Ihmisoikeudet 42%
Ihmiselämän kunnioitus 41%
Kansanvalta 27%
Laillisuus 21%
Yksilönvapaus 21%
Tasa-arvo 19%
Suvaitsevuus 16%
Yhteisvastuu 13%
Itsensä toteuttaminen 11%
Muiden valtarakenteiden kunnioitus 9%
Uskonto 7%
Muut 2%

Mikä tekee onnelliseksi

Eurobarometri 2008

Terveys 73%
Rakkaus 44%
Työ 37%
Rauha35%
Raha 32%
Ystävyys 27%
Vapaus 24%
Oikeudenmukaisuus22%
Sivistys 11%
Nautinto 10%
Usko 9%
Perinne 7%
Järjestys 7%
Yhteisvastuu 6%
Kansa 2%
Muut 2%

Keskustelun aiheita

 • Hyvin suuri osa suomalaisista pitää arvossa ihmisoikeuksia, oikeudenmukaisuutta, vapautta jne., miten on mahdollista, että Suomeneniten syrjitty ryhmä on ateistit, joista ei luulisi olevan kenellekään harmia?
 • Mistä johtuu, että uskonnot ovat kautta aikojen ollut vaikutusvaltaisin ryhmä lainsäädäntöä ja hallintoa laadittaessa?
 • Evankelis-luterilainen kirkko väittää, että uskonnon ja vakaumusen vapaus koskee vain eri uskontoja. Mitä mieltä sinä olet tästäväitteestä?

Katsomusvapaus ihmisoikeutena

Elämänkäsitys

Lähes jokaisella on elämänkäsitys (entinen elämänkatsomus). Elämänkäsitykset saattavat olla niin erilaisia, että on vaikeaa sanoa, mikä niille on yhteistä, jos sellaista ylipäätään on. Elämänkäsitys sisältyy todellisuuskäsitykseen (entinen maailmankatsomus).

Tämän käsitteen käyttö perustellaan alempana.

Todellisuuskäsitys

Todellisuuskäsitystä (vanha sana maailmankatsomus) voidaan tarkastella lähes pelkästään todellisuustutkimuksen (vanha sana: tieteen) kannalta, sillä todellisuustutkimus tutkii ja esittää käsityksiä siitä, millainen kaikkeus on.

Arvojärjestelmiä voidaan tarkastella ainakin siitä lähtökohdasta, että onko se ristiriidaton.Johtopäätösten tekoon voidaan käyttää johdonmukaista ajattelua (logiikkaa).

Tämän käsitteen käyttö perustellaan alempana.

Keskustelun aiheita

 • Käsitteen "elämänkatsomus" taustalla on saksalainen sana "Lebensanschauung". Käsitteen "maailmankatsomus" taustalla on saksan kielen sana "Weltanschauung". Tämän hetkisessä tieteen kielessä, englannin kielessä, ei ole näitä sanoja. Wienin piiri, joka koostui pääasiassa saksalaisista fyysikoista ja filosofeista, ei käyttänut sanaa "Anschauung" vaan sanaa "Auffassung. Wienin piiri käänsi itse tämän sanan englanniksi käyttäen sanaa "conception". Suomen kaikkien aikojen kuuluisian filosofi Eino Kaila  käytti sanaa "käsitys". Miksi tämä sana ei ole kelvannut nykysuomalaisille filosofeille?
 • Väitetään, että elämänkatsomus olisi laajempi kuin maailmankatsomus. Kuitenkin todellisuuskäsitys on ilmeisesti laajempi kuin elämänkäsitys. Johtuuko tämä sekasotku siitä, että opetusneuvos Pekka Elo on aikoinaan ollut Saksassa vaihto-oppilaana?

Eri elämänkäsityksiä edustavat ihmiset voivat esittää arvoarvostelmia toisistaanErilaisia elämänkäsityksiä edustavat yksilöt voivat omien arvojärjestelmiensä puitteissa esittää muiden elämäkäsitysten arvostelua. Ristiriitaisuutta voi arvostella myös sitoutumatta mihinkään käsitykseen.

Kannattaa väittää paljon. Pysyt aina edellä. Kolme väärää väitettä vielä joku kumoaakin, mutta kukaan ei kolmea tuhatta.

Keskustelun aiheita

 • Tutustukaa tiedotusvälineissä käytävään uskontokeskusteluun. Millä tavalla keskustelussa käytetään hyväksi yllä lihavoitua menetelmää?

Mitä on elämänkatsomustieto?

Elämänkatsomustietoa on vain Suomessa

Elämänkatsomustieto- nimistä oppiainetta ei ole muualla kuin Suomessa.

Tätä oppiainetta oli alun perin Norjassa, mutta Norjan humanistiliike kaatoi opetuksen juuri niillä perusteilla, joita nykyinen Vapaa-ajattelijain liitto esittää.

Käsitykset siitä, mitä elämänkatsomustiedon pitäisi sisältää, eroavat toisistaan hyvinkin jyrkästi.

Uskontokuntiin kuulumattomille tarkoitettu oppiaine

Suomessa elämänkatsomustieto on uskontokuntiin kuulumattomille tarkoitettu oppiaine. Tästä syystä aineistossa esitetään korostetusti sitä tietoa, jota erityisesti uskonnottomat tarvitsevat suomalaisessa yhteiskunnassa.

Miksi oppiainetta ei rajattu uskonnottomiin?

Se, ettei oppiainetta rajattu uskonnottomiin, johtui silloisen kouluhallituksen tavoitteista saada elämänkatsomustiedosta sellainen, että sitä voitaisiin myöhemmin tarjota kaikille pakollisena Ruotsin mallin mukaisena uskonnonopetuksena.

Keskustelun aiheita

 • Kenellä on todistuksen taakka?
 • Onko olemassa kumoamisen taakka?
 • Kannattaako pikkuasioista kiistellä ollenkaan?
 • Mistä johtuu, ettei sanaa "ateisti" mainita missään opetushallituksen asiakirjassa?
 • Toisaalla näissä aineistoissa on esitetty ihmisoikeudet, joiden on todettu yksittäistapauksissa koskevan yhtäläisesti ateisteja ja uskovaisia. Mistä johtuu, että opetushallitus tästä huolimatta vastustaa ateistien ihmisoikeuksia?

Katsomuksen käsite ja elämänkatsomuksen kehittäminen

Uskonnottomilla on oikeus osata puolustaa omaa elämänkäsitystään

Uskonnottomilla on oikeus osata puolustaa omaa elämänkäsitystään. Tämä oikeus perustuu Suomea sitovan kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 18. artiklaan. Tätä sopimusta on käsitelty yksityiskohtaisesti aineistossa et12.htm.Charles Darwin
.

Luonnontutkimus ja uskonnottomat elämänkäsitykset

Uskonnottomat elämänkäsitykset nojaavat usein vahvasti luonnontkimukseen. Erityisesti Darwinin kehitysoppi kuuluu olennaisena osana uskonnottomaan elämänkäsitykseen. Kehitysoppia on perinpohjaisesti käsitelty toisaalla näissä oppiaineistoissa.

Jumalat eivät kuulu uskonnottomaan elämänkäsitykseen

Aineistossa annetaan eväitä uskonnottoman elämänkäsityksen puolustamiseen. Tähän elämänkäsitykseen ei kuulu yliluonnollista tai jumalia.

Uskontohan on järjestäytynyttä jumalauskoa.

Uskonnottomilla on oikeus tuntea jumalatodistusten paikkansapitämättömyys

Uskonnotonta elämänkäsitystä puolustettaessa ns. jumalatodistusten arvostelu on osoittautunut Suomessa hyvin tarpeelliseksi, ja sitä on sisällytetty tähän oppikirjaan. Laajempi esitys löytyy toisaalta tästä aineistosta.

Kuten aineistossa et14.htm kerrotaan, uskonnollinen usko perustuu Suomessa edelleen siihen, että muutamia jumalatodistuksia pidetään tosina.

Uskonnottomien arvokäsitykset

Jumalatodistusten arvostelu luo pohjaa myös uskonnottomien arvokäsitysten puolustamiselle. On syytä huomata, että uskonnottomilla on hyvin monia erilaisia arvokäsityksiä.

Kysymys elämän tarkoituksesta tai mielekkyydestä

Kysymys elämän tarkoituksesta tai mielekkyydestä on peräisin jumalatodistuksista.

Kysymykseen on kuitenkin olemassa hyvin selkeä luonnontutkimuksen vastaus: luonnonilmiönä elämällä ei ole tarkoitusta. Luonnonilmiöitä selitetään syillä eikä tarkoitusilla.

Kysymystä elämän mielekkyydestä tai tarkoituksesta on tarkasteltu omassa luvussaan. Siinä esitettyjä käsityksiä ei löydy tämän aineiston kanssa kilpailevista oppikirjoista. Emme pane pahaksemme, jos muut aineistojen tuottajat kopioivat nämä tiedot tästä aineistosta.

Mitä elämänkäsitykseen kuuluu

Käsitteet oikea ja väärä, poliittiset käsitykset, maailman ja ihmismielen luonne sekä todellisuustutkimuksen ja taiteen luonne kuuluvat elämänkäsitystutkimuksen alaan. Näitä asioita tarkastellaan aineiston eri osissa.

Usein sanotaan esimerkiksi, että tappaminen on väärin. Miksi se on väärin? Onko se väärin kaikissa olosuhteissa? Mitä tarkoitan, kun sanon ”väärin”? Vaikka emme olisi valmiita muuttamaan ennakkokäsityksiämme, on hyödyllistä tutkia, mitä niihin sisältyy ja mitä perusteluja ja vastaväitteitä niille voidaan esittää.

Tämä oppimateriaali ei ota kantaa arvokäsityksiin

Tässä aineistossa ei oteta kantaa minkään elämänkäsityksen puolesta eikä mitään elämänkäsitystä vastaan. Sellaisia tosiasioita. joista jotkut eivät pidä,saatetaan esittää.

Tässä oppimateriaalissa ei ole minkään uskonnon propagandaaToisin kuin kilpailevissa oppikirjoissa, tässä aineistossa ei ole propagandaa minkään uskonnon puolesta.

Nimiä, vuosilukuja ja sivistyssanoja ei tarvitse muistaa

Erityisen hyödyllistä on oppia, millaisia ajatteluvirheitä eri aikakausina ja eri valtarakenteissa on tehty. Seuraavassa ei aiota rasittaa muistia liian monilla nimillä, vuosiluvuilla ja sivistyssanoilla. Yleissääntö on, että nimiä, vuosilukuja ja sivistyssanoja ei tarvitse osata.

Esitettyjä nimiä tai sivistyssanoja ei ole tarkoitettu osattaviksi ylioppilaskirjoituksissa.

Niille, jotka haluavat varautua sivistyssanojen esiintymiseen ylioppilaskirjoituksissa, on laadittu erillinen laaja sanasto.

Keskustelun aiheita

 • Mistä johtuu, että yllä esitetyistä käsitteiden selvennyksistä vaietaan tiedotusvälineissä?
 • Mitä johtuu, että ihmiset jonkin uuden mutta tutuista sanoista koostuvan sanan kuullessaan luulevat ymmärtävänsä sanan merkityksen?
 • Millä tavalla vallanpitäjät muokkaavat ihmisten käsityksiä sanojen merkityksistä?

Oppiaineen historiaa

Tätä oppikirjasarjaa on kehitetty 1980-luvun alkupuolelta asti. Tämä aineisto on vuosina 2008-2009 kokonaan ja perinpohjaiseti uusittu.

Uskontojen historia ja siveysoppi

Vuodesta 1923 lähtien peruskoulun elämänkatsomustietoa vastaavan sen ajan koulujen oppiaineen nimi oli uskontojen historia ja siveysoppi. Oppiainetta oli ennen elämänkatsomustietoa vain peruskoulussa.

YK:n ihmisoikeustoimikunta puuttui peruskoulun opetukseen

Alkuperäinen peruskoulun opetussuunnitelmakomitea laati 1972 oppiaineeseen opetussuunnitelman, jonka YK:n ihmisoikeustoimikunta noin kymmenen vuotta myöhemmin erään tämän tekstin kirjoittajista valituksen seurauksena totesi osittain kristilliseksi ja siitä syystä kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen vastaiseksi.

Suomen valtio perääntyi vain hetkeksi. Uskontojen historian ja siveysopin opetussuunnitelma muutettiin yllättäen yhdessä yössä melkein uskonnottomien ihmisoikeuksia vastaavaksi.

Samaan aikaan poistettiin asetuksella uskonnottomien opettajien ja oppilaiden koulujen uskonnollisiin tilaisuuksiin ja päivänavauksiin osallistumispakko.

Uskonnottomien oikeuksia on jälleen vähennetty

Myöhemmin ministeri Olli-Pekka Heinonen muutatti asetusta niin, ettei asetuksessa enää mainita opettajien ja oppilaiden oikeutta kieltäytyä koulujen uskonnollisista tilaisuuksista.

Vaikka uusi perustuslaki takaa kaikille oikeuden kieltäytyä uskonnon harjoittamisesta, koulujen valtava enemmistö loukkaa koko ajan uskonnottomien opettajien ja oppilaiden ihmisoikeuksia.Kalevi Kivistö

Vasemmistoliitto (SKDL) ja suomenruotsalaiset vähentämässä uskonnottomien oikeuksia

Ihmisoikeudet parantuivat vain hetkeksi. Opetusministerit Per Stenbäck ja Kalevi Kivistö esittelivät varsin pian eduskunnalle lakiehdotuksen, jonka mukaan kaikille vähemmistöuskonnoille ja uskonnottomille opetettaisiin uskontotietoa ja etiikkaa.

Esimerkiksi ortodoksit olisivat menettäneet oikeutensa saada omaa uskonnonopetusta. Tämän kirjoittaja joutui lähes yksin torjumaan hallituksen esityksen. Oppiaineen nimeksi tuli elämänkatsomustieto, ja oppiainetta opetetaan uskontokuntiin kuulumattomille.

Uskonnottomien ja uskontokuntiin kuulumattomien välistä eroa on käytetty uskonnottomien syrjimiseen

Olisi ollut parempi, että oppiaineen oppilasryhmä olisi silloin rajattu selkeästi uskonnottomiin.

Runsaasti kristittyjä sisältävä työryhmä laati peruskoulun elämänkatsomustietoon uskonnottomien ihmisoikeuksien näkökulmasta paljon uskontojen historian ja siveysopin viimeistä opetussuunnitelmaa huonomman opetussuunnitelman.

Lisäksi vahvasti evankelisluterilaisen kirkon vaikutusvallan alainen virkamies ryhtyi työryhmineen vielä heikentämään opetussuunnitelmaa opettajan oppailla.

Elämänkatsomustieto tuli lukioon evankelis-luterilaisen kirkon painostuksesta

Uutena oppiaine tuli lukioon. Lukion opetussuunnitelmaa laatimassa ei enää ollut yhtään uskonnottomien edustajaa, vaan opetussuunnitelman laati virkamies ystäviensä kanssa.

FETO:n jäsenten enemmistö on kristittyjä

Virkamies perusti tuekseen ateistien oikeuksia halveksivan opettajajärjestön, ja se perusti ateistien oikeuksia halveksivan nuorisoleirijärjestön, joka on evankelis - luterilaisen kirkon tilastojen mukaan kilpailullaan lisännyt rippikoulun suosiota (rippikoulun käyneiden osuus ikäluokasta kasvoi kaksi prosenttiyksikköä) uskonnottomien perheiden lasten keskuudessa (lähes kaksituhatta uskonnotonta nuorta tulee vuosittain uskoon rippikoululeireillä).

Painetut oppikirjat ovat evankelis-luterilaisen kirkon tahdon mukaisia

Samojen piirien tukemana Tammi (omistaja Bonniers) on julkaissut jumaluusoppineen johdolla tehdyn elämänkatsomustiedon oppikirjan. Koska elämänkatsomustiedon opettajista enemmistö lienee evankelis-luterilaisia, uskonnottomien oikeuksia puolustavan painetun oppikirjan menestymismahdollisuudet markkinoilla ovat rajalliset.

Neekeri on poistettu sanastosta

Huomaa: Tässä kirjassa ei enää käytetä sanaa ”neekeri”, koska Word XP:n oikolukuohjelma on todennut sen tyyliin sopimattomaksi. Sanan tilalla käytetään sanoja ”mustaihoinen afrikkalainen”.

Keskustelun aiheita

 • Mistä johtuu, että tavallinen ihminen ei usko, jos yllä esitetty historia esitetään hänelle?

Miljoona suomalaista ei kuulu kirkkoon

Syyskuun 2008 aikana evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuulumattomien suomalaisten määrä ylitti miljoonan. Heistä 120.000 on käyttänyt eroakirkosta.fi -palvelua.

Suurin osa miljoonasta, noin 830.000 henkilöä, ei kuulu mihinkään uskontokuntaan. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluu 60.000, helluntailiikkeeseen yli 50.000 ihmistä ja muihin vähemmistöuskontoihin yhteensä noin 70.000.

Uskontokuntiin kuulumattomien osuus on noussut erityisesti vuonna 2003 säädetyn uskonnonvapauslain jälkeen. Valtaosa kirkosta eroavista ei liity mihinkään uskontokuntaan.

Keskustelun aiheita

 • Voiko miljoona ihmistä olla väärässä? Perustele käsityksesi.

Elämänkäsitystieto vai elämänkatsomustieto, kumpi on parempi?

Ratkaise itse

Kun alat puhua, aloitatko ”Minun katsomukseni on…
vai
Minun käsitykseni on…

Katsomuksen tiedollinen pohja

Pohdintaa tieteestä ja uskosta

Alla olevan tekstin asiat perustuvat alla olevassa filosofian alkeisoppikirjassaolevaan tekstiin. Prosentit ovat peräisin Suomen Gallupin vuonna 1973 tekemästä tutkimuksesta.Alla olevassa kuvassa kirjan kirjoittaja Nigel Warburton.


Kaikki uskonnot sisältävät väitteitä, joita ei voida todistaa tutkimuksen avulla. Monet papit myöntävät avoimesti, ettei jumalan olemassaoloa voida todistaa. Vuosituhansien aikana uskonnot ovat kuitenkin kehittäneet joukon ns. jumalatodistuksia. Vaikka joku pappi keskustelussa ateistin kanssa saattaa myöntää, ettei jumalan olemassaoloa voida jumalatodistusten avulla todistaa, hän saattaa hetken kuluttua toisessa tilaisuudessa pitää puheen, jossa hän käyttää perinteisiä jumalatodistuksia.

Vaikka jumalatodistukset on todettu kestämättömiksi, niitä käytetään yhä silloin, kun ihmisiin halutaan vaikuttaa uskonnon hyödyksi. Vaikka itse todistukset ovat kestämättömiä, ne vaikuttavat ihmisiin tunnetasolla.

Tutkimuksen mutkistuessa myös tutkimuksen (tieteen) salakaapuun verhottuja jumalatodistuksia tulee markkinoille, erityisesti katolisten kristillisten yliopistojen filosofian laitoksilta.

Niissä maissa, joissa ihmisten enemmistö on uskovaisia, uskovaiset usein ajattelevat, että ateistit keskittyisivät kumoamaan jumalatodistuksia. Niissä maissa, joissa ateistit ovat enemmistönä, tällaista ei esiinny. Viimeksi mainituissa maissa ateistit tyytyvät kehittämään omaa elämänkäsitystään ja siihen perustuvaa elämäntapaa.

Suomen Gallup Oy tutki vuonna 1973 suomalaisten suhtautumista ns. jumalatodistuksiin. Noin 64 % suomalaisista piti jotain jumalatodistusta hyväksyttävänä. Voidaan sanoa, että perinteiset jumalatodistukset vaikuttavat yhä voimakkaasti suomalaisten enemmistön elämänkäsitykseen. Tästä syystä jumalatodistusten tunteminen on Suomessa hyödyksi myös niille, jotka eivät itse usko jumalatodistuksiin.

Seuraavassa on esitelty muutamia Suomessa laajalle levinneitä jumalatodistuksia sekä eräitä muutoin kiinnostavia jumalatodistuksia. Jumalatodistukset voidaan muotoilla eri tavoin, ja joskus saattaa olla vaikea päätellä, mistä todistuksesta on kysymys. Tässä yhteydessä ei ole mitenkään mahdollista esittää samalle todistuksille useita muotoiluja. Myös vastaväitteiden määrää on ollut pakko rajoittaa.

Lukion kursseista löytyy täydellisempi esitys, joka perustuu amerikkalaisen filosofian professorin kirjoittamaan kirjaan.

Myös pitkälle menevästä filosofisesta muotoilusta on seuraavassa luovuttu. Tällaisen muotoilun on äskettäin suorittanut amerikkalainen filosofian professori Michael Martin.

38 % suomalaisista uskoo, että jumala on olemassa koska kaikkeudella täytyy olla luoja.

Tästä todistuksesta käytetään nimitystä "ensimmäisen syyn todistus" tai "kosmologinen todistus" (kosmologia = oppi kaikkeuden rakenteesta ja kehityksestä).

Kosmologinen todistus voidaan muotoilla kolmella eri tavalla. Todennäköisesti suomalaisten enemmistö kuitenkin käsittää todistuksen seuraavasti:

Oletetaan, että kerran oli aika, jolloin mitään ei ollut olemassa. Koska nyt on jotakin olemassa, jotakin on syntynyt tyhjästä. Luonnontutkimuksen mukaan tyhjästä ei voi syntyä mitään. Tästä syystä kaikkeuden on luonut yliluonnollinen olento, joka on ollut aina olemassa.


Monet suomalaiset tuntevat "suuren pamauksen" käsityksen kaikkeuden synnystä. Kun tutkijat lisäksi usein korostavat, etteivät he voi sanoa, mitä tapahtui ennen pamausta, uskonnolliset ihmiset tekevät sen johtopäätöksen, että suuressa pamauksessa jumala loi kaikkeuden tyhjästä.

Kun fyysikot usein harhaanjohtavasti vielä väittävät, että kaikki aine oli pisteeseen kutistuneena ja että aikaa ei ollut olemassa, on ymmärrettävää, että vaikeisiin matemaattisiin menetelmiin perehtymätön helposti tekee uskonnollisia johtopäätöksiä.


Viktor  Ambarzumjan

Georgialainen astrofyysikko Viktor Ambarzumjan on korostanut, että aine ei suinkaan nykyisen tietämyksen valossa ollut pisteeseen kasautunut. Suomalainen painovoimatutkija, professori Paul E. Kustaanheimo on myös vastustanut käsitystä pistemäisestä kaikkeudesta. Molemmat korostavat sitä, että muissa kaikkeuksissa aika oli joka tapauksessa olemassa, ja jos meidän kaikkeutemme ei ollut piste (ei ole mitään todisteita siitä, että aine yleensä edes voisi kasaantua pisteeksi), aika oli olemassa myös meidän kaikkeudessamme koko ajan.

Ei ole mitään syytä olettaa, että joskus olisi ollut aika, jolloin mitään ei ollut olemassa. Kaikkein perustavinta laatua olevat fysiikan lait sanovat, ettei ainetta tai energiaa voi luoda tyhjästä tai hävittää. Koko tyhjästä luomisen ajatus on luonnontutkimuksen vastainen, ja kun ei ole mitään pakkoa olettaa tällaista tyhjästä luomista, on viisaampaa hyväksyä luonnontutkimuksen käsitys, jonka mukaan tyhjästä ei voida luoda kaikkeuksia.


Väinämöinen veistää venettä

Joissain luomistaruissa kaikkeus luotiin tyhjästä, joissakin jostakin olemassa olevasta aineesta. Uskontojen mukaan jumalat loivat kaikkeuden taikakeinoin. Aivan kuten Väinämöinen Kalevalassa veisti venettä laulamalla, kristinuskon jumala loi kaikkeuden sanan voimalla.

Joissakin uskonnoissa jumalat ovat olleet aina olemassa, joissakin uskonnoissa myös jumalat käsitetään luomistapahtumalla syntyneiksi. Kristillisen kirkkoisä Augustinuksen kerrotaan kysyneen, että jos jumala on luonut kaikkeuden, kuka sitten on luonut jumalan.

Sumerilaisessa luomiskertomuksessa alussa oli alkumeri, jumalatar Nammu. Alkumeren alkuperästä ei koskaan kerrota. Alkumeri synnytti kosmisen (kosmos = kaikkeus) vuoren, toisiinsa kiinni kasvaneen taivaan ja maan, jossa maa oli pohjana ja taivas vuorenhuippuna. Taivas ja maa kuviteltiin ihmisenmuotoisiksi jumaliksi. Taivas An oli mies ja maa Ki oli nainen. Heille syntyi ilman jumala Enlil. Ilman jumala Enlil erotti taivaan maasta. Hänen isänsä kantoi taivaan ylös. Enlil kantoi äitinsä ja maan alas. Enlilistä ja hänen äidistään syntyivät ihmiset, eläimet-, kasvit jne.

Hindulaisessa, kristillisessä ja islamilaisessa tarustossa ylin jumala on ikuinen.


Tuomas Akvinolainen

Jopa kristillisen katolisen kirkon oppi-isä Tuomas Akvinolainen myönsi, että kaikkeus on saattanut olla aina olemassa. Ja kun kaikkeus on saattanut olla aina olemassa, väite, että kaikkeudella täytyy olla luoja, ei kelpaa todisteeksi jumalan olemassaolosta.


Paholainen

Toiseksi voidaan väittää, että vaikka kaikkeus todella olisi syntynyt tyhjästä, tästä ei voida päätellä, että sen olisi luonut jumala. On ollut uskonlahkoja, jotka ovat väittäneet, että kaikkeuden on luonut paholainen, jumalan vastustajana tunnettu jumalolento. Voidaan myös väittää, että kaikkeus on syntynyt itsestään, joko ilman syytä tai joidenkin meille tuntemattomien luonnonlakien vaikutuksesta.

30 % suomalaisista uskoo, että jumala on olemassa, koska joku ohjaa luonnon järjestystä. Tästä jumalatodistuksesta käytetään nimitystä luonnon järjestyksen todistus tai teleologinen todistus (telos = päämäärä).

Luonnon järjestyksen todistus voidaan muotoilla kolmella eri tavalla, mutta tässä yhteydessä kiinnitämme huomiota vain kahteen tunnetuimpaan.

Ensimmäinen väittää, että luonnossa vallitseva järjestys on jumalan aikaansaamaa, ja toinen väittää, että jumala ohjaa luonnossa tapahtuvaa kehitystä.

Lähes kaikkiin jumalatodistuksiin pätee seuraava vastaväite: Olemassaolosta ei voida päätellä, että joku olisi olemassaolon alkuunpanija. Lapset voivat kuvitella, että ihmiset ovat kaivaneet joet, mutta luonnontutkijat ovat sitä mieltä, että joet ovat syntyneet luonnollisista syistä.

Muinaiset ihmiset ajattelivat, että kaikilla luonnontapahtumilla on ihmisen kaltaisia aiheuttajia, henkiä tai jumalia, mutta nykyaikainen luonnontutkimus katsoo, että luonto toimii tiukasti omien lakiensa, luonnonlakien mukaan.

Luonnon järjestyksen olemassaolosta ei siis voida päätellä, että järjestyksellä olisi ollut alkuunpanija, ja vaikka sellainen olisi ollut, ei voida päätellä, että tämä alkuunpanija olisi ollut jumala.

Toiseksi voidaan väittää, että olipa luonto millainen tahansa, sillä on jonkinlainen järjestys.

Voidaan mielikuvituksen avulla ajatella, että luonto olisi ihmisen näkökulmasta paremminkin järjestetty kuin nykyinen. Toisaalta epäjärjestyskin on eräs järjestys. Uskovaisten puheet siitä, että näin kaunis ja hyvin järjestetty luonto voi olla vain yliluonnollisen olennon jumalan järjestämä, eivät kelpaa minkäänlaiseksi todisteeksi jumalan olemassaolosta.

Kehitysopin mukaan ihminen on miljoonien vuosien aikana kehittynyt luontoon hyvin sopeutuvaksi. Ihminen on siis kehittynyt luonnon mukaan eikä luonto ihmisen tarpeiden tyydyttämiseksi kuten monet vanhat uskonnolliset kertomukset antavat ymmärtää.

Toisaalta uskonnot ovat pyrkineet käyttämään myös kehitysoppia todisteena jumalan olemassaolosta. On väitetty, että kaikkeuden eteenpäin menevä kehitys johtuu taustalla olevasta ohjauksesta ja tarkoituksesta.

Kun uskovainen väittää, että kehitys todistaa taustalla olevasta päämäärästä ja ohjauksesta kohti päämäärää, hänen on valmistauduttava vastaamaan kysymykseen, mikä tämä päämäärä on. Useimmat viittaavat itseensä, nykyihmiseen kehityksen päämääränä. Mikään ei voi heidän mielestään ylittää kahdennenkymmenennen vuosisadan ihmistä.

Jotkut toiset saattavat myöntää edellisen perustelemattomaksi itserakkaudeksi. He saattavat ajatella, että ihminen kehittyy myös tulevaisuudessa.

Vaikka ihminen maapallolla ei kehittyisi lisää, saattaa olla, että jossain muualla avaruudessa on ihmistä paljon kehittyneempiä olentoja.

Lähes jokainen kulttuuri on pitänyt itseään kehityksen korkeimpana asteena. Kirahvin mielestä kaikki linjat näyttävät johtavan kirahviin, bakteerin mielestä bakteeriin.


George Gaylord Simpson

Paleontologi George Gaylord Simpson sanoo, että edistyksen näkeminen kehityksessä on puhtaasti inhimillinen harha. Darwinin kehitysoppi selittää, kuinka elollinen luonto on olosuhteiden vaikutuksesta kehittynyt luonnonlain välttämättömyydellä juuri sellaiseksi kuin se on.

34 % suomalaisista uskoo, että on olemassa jumala, koska joku antaa kaikelle elämälle tarkoituksen.

Koska jumalan olemassaolo johdetaan tässä todistuksessa tarkoituksen olemassaolosta, todistusta voidaan pitää teleologisen todistuksen muunnelmana (telos = päämäärä, tarkoitus)

Jotkut liittävät tämän todistuksen myös moraalisiin kysymyksiin. Venäläinen kirjailija Fedor Dostojevski muotoili todistuksen seuraavasti:

"Jos jumala ei olisi olemassa, kaikki olisi sallittua, ja inhimillinen elämä tarkoituksetonta. Koska raa'assa luonnossa lopulta katoaa kaikki, mitä ihminen tekee, elämä olisi tarkoituksetonta. Ilman yliluonnollista toimintaohjetta kaikki olisi sallittua. Elämä ei olisi elämisen arvoista. Mutta ihmisellä on moraali, siksi on päätettävä, että jumala on olemassa."

Aluksi voidaan todeta, että olemassaolosta ei voida päätellä olemassaolon alkuunpanijan olemassaoloa. Tämä pätee tietysti myös mahdollisen tarkoituksen olemassaoloon. Vaikka voitaisiin selvästi määritellä, mikä on elämän tarkoitus, tästä ei voitaisi päätellä jumalan olemassaoloa.

Ernest Nagel sanoo, että selitykset ovat niiden olosuhteiden kuvauksia, joiden vallitessa selitettävät tapahtumat suurella todennäköisyydellä tapahtuvat. Muinaiskreikkalainen Platon puolestaan oli sitä mieltä, että ainoa todellinen selitys on vastaus kysymykseen miksi, mikä on tapahtuman tarkoitus.


Kurt E. Baier (v. 1942 tehty piirros)

Kurt E. Baier sanoo näistä kahdesta selittämisen lajista seuraavaa:

Ei ole niin, että kaikelle olisi kaksi selitystä, ensimmäinen osittainen, ei todella selittävä, ja toinen täydellinen, lopullinen, valaistuksen antava. Totuus on, että nämä kaksi selitystapaa ovat yhtä selittäviä, yhtä valaisevia, yhtä täydellisiä ja yhtä lopullisia, mutta ne sopivat eri ilmiöiden selittämiseen.

Kun löydämme metsän keskeltä rakennusten raunioita, voimme olettaa, että ne ovat ihmisten rakentamien talojen jäännöksiä, jotakin ihmisen tekemää, hänen omaa tarkoitustaan varten valmistamia. Rakennukset voidaan selittää vetoamalla rakentajain tarkoitukseen.

Toisaalta jos pyrstötähti eli komeetta lähestyy Maata, on varmaa, ettei tämä taivaankappale ole järkevien olentojen rakentama. Emme voi käyttää sitä selittämisen tapaa, joka vetoaa tarkoitukseen. Nyt meidän on käytettävä toista selittämisen mallia, sitä, joka vetoaa luonnonilmiön luonnollisiin syihin.


Rahko on tervannut kuun toisen puoliskon.

Joskus voi olla vaikeaa ratkaista, kumpaa selittämistapaa on käytettävä. Esimerkiksi Maata kiertävä kappale saattaa olla luontoperäinen tai ihmisen valmistama tekokuu.

Kurt E. Baierin mukaan tarkoitusta voidaan kysyä vain, jos on voitu osoittaa, että on olemassa joku, joka tarkoituksellisesti tekee jotakin. On siis ensin osoitettava tekijän olemassaolo, ja vasta sitten tekijää voidaan käyttää selittäjänä.

Dostojevskin ajatuskulussa menetettiin täsmälleen päinvastoin. Hän esitti kysymyksen tarkoituksesta ja väitti, että tarkoituksen olemassaolo edellyttää jumalan olemassaoloa. Hänen olisi ensin todistettava jumalan olemassaolo ja vasta sitten hän voisi puhua jumalan tarkoituksen olemassaolosta.

Kysymykseen "miksi olet lakannut lyömästä vaimoasi?" voidaan vastata tarkoitukseen viittaamalla, mutta jos ei ole ollenkaan lyönyt vaimoaan, kysymys on väärin asetettu.

Ryhtyessään pohtimaan kysymystä, onko elämällä tarkoitus?, Kurt E. Baier kiinnittää ensin huomiota sanan tarkoitus eri merkityksiin.

Ensiksi joku voi kysyä jonkin arkipäiväisen teon tarkoitusta, esimerkiksi "miksi jätit auton valot palamaan?" Toiseksi voidaan kysyä "mikä on tämän työkalun tarkoitus?"

Joku voi toimia erittäin tarkoituksenmukaisesti, joku toinen vallan hullusti, hedelmättömästi tai jonkin arvojen järjestelmän näkökulmasta arvottomasti. Tietoon perustuvan elämänkäsityksen hyväksyminen ei suinkaan johda tässä mielessä arvottomaan elämään.

Päin vastoin tiede on varustanut meidät lukuisilla työvälineillä, joilla voimme toteuttaa omia tarkoituksiamme. Kun muinainen ihminen rukoili sadetta jumalilta, nykyaikainen ihminen käyttää sadettajia.


Luonnonesineiden tarkoituksellisuudesta tai tarkoituksettomuudesta voidaan usein puhua liittämättä mukaan arvoja. Talon lähellä olevalla puulla saattaa olla tai olla olematta tarkoitus.

Emme kuitenkaan hakkaa sitä, pois siksi, että se olisi tarkoitukseton. Kun tarkoituksia liitetään ihmisten puuhiin, tämä saattaa olla hyvinkin arvojen värittämää. Jos kysyt kutsuilla joltakin vieraalta "miksi olet täällä, mikä on tarkoituksesi?", hän saattaa käsittää kysymyksesi hyvinkin arvoväritteisesti.

Uskonnollinen ja tietoon  perustuva elämänkäsitys eroavat perinpohjaisesti vastauksessa kysymykseen siitä, mikä on ihmisen tarkoitus. Tietoon perustuvan elämänkäsityksen mukaan ihmisellä ei ole mitään ihmiskunnan ulkopuolista tarkoitusta.

Jack Londonin Valkohampaassa Alaskan intiaani sanoo, että ihminen on koiran jumala.

Metsästyskoiran tarkoitus on palvella metsästystä. Ateistien mielestä ihminen on tässä suhteessa tarkoitukseton. Ei ole olemassa isäntää tai isäntiä, joiden koiria ihmiset olisivat. Koira saattaa olla asiasta eri mieltä.

Tarkoituksen puuttuminen edellä esitetyssä mielessä ei millään tavoin alenna inhimillisen elämän - arvoa. Ateistit ovat sitä mieltä, että ihmisen itsenäisyys päin vastoin lisää hänen arvoaan. Ne, jotka hylkäävät tietoon perustuvan elämänkäsityksen siksi, että se muka riistää elämältä mielekkyyden, sekoittavat ateistien mielestä sanan tarkoitus eri merkitykset.

He luulevat, että koska elämällä ei ole tarkoitusta, elämässä ei olisi tarkoitusta. He luulevat, että jos ihmisellä ei ole isäntää, ihminen itse ei voi antaa elämälleen tarkoitusta. Aivan kuten lapselle saattaa merkitä shokkia se havainto, että hän pystyy seisomaan omilla jaloillaan, uskovaiselle voi merkitä shokkia määrätä itse omasta elämästään.

Ateistit huomauttavat, että uskonnot eivät pohjimmaltaan ollenkaan vastaa kysymykseen siitä, mikä on elämän tarkoitus. Kun papeilta kysytään, mikä on se jumalan suunnitelma, jossa ihmisen elämällä on oma tarkoituksensa, heiltä saa vastaukseksi joko sellaisia pyhien kirjojen lauseita, jotka eivät vastaa kysymykseen, tai sitten he kieltäytyvät vastaamasta kysymykseen ja sanovat, että jumala yksin tietää.

Ns. pelastususkonnot väittävät, että "maallisen" elämän tarkoitus on kuolemanjälkeisen "iankaikkisen" elämän saavuttaminen. Jos olisi olemassa ns. iankaikkinen elämä, mikä sen tarkoitus olisi? Sen sijaan lopullisella, biologisella kuolemalla on luonnossa lajin säilymisen ja kehittymisen kannalta selvä merkitys.

Kuolema on elämän jatkumisen edellytys, sillä jos kuolemaa ei olisi, bakteerien massa ylittäisi nopeasti maapallon massan, ja tämähän on tietysti mahdotonta. Jos muinaiset eläimet eivät olisi koskaan kuolleet, ihmistä ei olisi koskaan ilmaantunut maapallolle, sillä ihmiselle ei olisi ollut elintilaa.

Kurt E. Baier toteaa, että uskonnollinen ajattelu perustuu kahteen olettamukseen, joista kumpaakaan ei voida todistaa paikkansapitäviksi.

Ensiksi ajatellaan, että "maallinen" elämä olisi arvotonta ja kärsimystä, joka vain valmistaa ihmistä iankaikkiseen iloon. Toiseksi ajatellaan, että maalliset kärsimykset korvattaisiin iankaikkisilla iloilla.

Ensiksi voidaan todeta, että tällaisesta ajattelutavasta saattaa olla vakavia siveellisiä seurauksia. Esimerkiksi kristillisellä keskiajalla ihmiselämää ei pidetty arvossa. Toisaalta voidaan väittää, että "maallinen" elämä voi olla täysin mielekästä ja antoisaakin.

Arvioidessaan ns. maallista elämää uskovaiset usein vertaavat sitä iankaikkisen elämän riemuihin. Kurt E. Baier huomauttaa, että he tekevät saman virheen kuin ne, jotka sanovat, että Pekka on pieni, koska hän on pienempi kuin puu.

Ihmiselämän mielekkyyttä ei tule verrata johonkin ihmiselämän ulkopuoliseen vaan ihmisten elämään keskimäärin. Näin arvioituna jotkut ihmiset elävät erittäin mielekästä, onnellista ja täysipainoista elämää, ja heidän elämällään yhteiskunnassa on selvä päämäärä ja tarkoitus.

Jotkut toiset elävät surkeaa ja sekä omasta että muiden mielestä tarkoituksetonta elämää. Sen sijaan, että ateistit olisivat huolissaan iankaikkisesta elämästä he haluavat kehittää elämää ja yhteiskuntaa maapallolla siten, että lopulta kaikki ihmiset voisivat tuntea elävänsä mielekästä ja tarkoituksenmukaista elämää.


Charles Darwin

Edellä suoritetuista tarkasteluista voidaan päätellä, että luonnonilmiö elämä kuuluu luonnossa vallitsevan syyn ja seurauksen suhteen avulla selitettäviin ilmiöihin eikä tarkoituksen avulla selitettäviin. Tämän luonnontutkimuksen selityksen tarjoaa Darwinin kehitysoppi.

Mutta vaikka luonnonilmiöllä elämä ei olisi tarkoitusta, ihmisyksilöllä tai yksilöiden muodostamalla yhteiskunnalla voi olla moniakin päämääriä, aikomuksia ja tarkoituksia. Tarkoitusten avulla selittäminen on keksitty, koska ihmisillä on tarkoituksia, ei siksi, että ihmisiltä puuttuisivat tarkoitukset.

Uskonnottoman siveyden ensimmäinen peruslause on, että elämä on elämisen arvoista. Tahto elää on ihmisen perustavinta laatua olevia pyrkimyksiä. Alun perin iankaikkisen elämän kaipuukin on syntynyt voimakkaasta tahdosta elää. Joissain uskonnoissa tämä alkuperäinen pyrkimys on pitkällisen kehityksen tuloksena kääntynyt päälaelleen, on alettu kuvitella, että "maanpäällinen" elämä olisi jollakin tavalla arvotonta.

Paitsi että ihminen haluaa elää, hän haluaa elää hyvää, täyteläistä elämää. Hyvää elämää ajattelijat kutsuvat tavallisesti onnelliseksi elämäksi. Eri aikoina ihmisillä on ollut erilaisia mielipiteitä siitä, mitä sellainen elämä on. Joka tapauksessa hyvä, onnellinen elämä tuottaa ihmiselle tyydytystä.


Fjodor Dostojevski

Dostojevski väitti, että jos jumalaa ei ole olemassa, niin kaikki on sallittua. Dostojevskin kotimaan ihmisten enemmistö oli äskettäin ateisteja. Maata hallitsivat ateistit, eikä heistä voinut havaita merkkiäkään siitä, että he pitäisivät elämäänsä tarkoituksettomana. Siveys ei ollut maasta suinkaan hävinnyt, vaan voidaan väittää, että se on huomattavasti kohonnut niistä ajoista, jolloin Dostojevski eli.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen uskonto on noussut ja siveys romahtanut. Suomessakin on ministereinä, kansanedustajina ja monissa muissa johtavissa tehtävissä ateisteja, mutta ei voida havaita merkkiäkään siitä, että he olisivat vähemmän siveellisiä kuin ne johtajat, jotka uskovat jumalaan.

Siveys on yhteiskunnallisen tietoisuuden muoto, ja yhteiskunnan olemassaolo takaa myös siveyden olemassaolon. On tietysti ollut erilaisia yhteiskuntia, joissa on vallinnut erilainen siveys kuin omassa yhteiskunnassamme, mutta ei tunneta yhtään yhteiskuntaa, josta olisi kokonaan puuttunut siveys.

24 % suomalaisista uskoo, että jumala on olemassa, koska muutoin ei tiedettäisi, mikä on hyvää ja mikä on pahaaTästä jumalatodistuksesta käytetään nimitystä moraalinen todistus. Itse asiassa jo Dostojevskin jumalatodistus oli siveelisen jumalatodistuksen muoto. Saksalainen Immanuel Kant kumosi kirjoissaan kaikki muut jumalatodistukset, mutta hän itse tarjosi niiden tilalle siveellistä todistusta.

Kant kiinnitti huomionsa siihen, että "maallisessa" elämässä hyvä jää usein palkitsematta ja paha rankaisematta. Kantin mielestä oikeudenmukaisuuden toteutuminen edellyttää kuoleman jälkeistä elämää ja oikeudenmukaisuutta toteuttavan yliluonnollisen olennon, jumalan olemassaoloa.

Ateistit huomauttavat tähän, että kuoleman jälkeiseen sovitukseen vetoamalla on jo vuosituhansien ajan estetty oikeudenmukaisuuden toteutuminen maan päällä. Ateistien mielestä ihminen on vastuussa teoistaan tässä ja nyt eikä vasta kuoleman jälkeen. Itse asiassa ateistit asettavat siveelliset vaatimukset hyvin korkealle. Kun kuolemanjälkeistä sovitusta ei ole, oikeudenmukaisuus jää yksinkertaisesti toteutumatta, jos "maallisessa" elämässä tehdään vääryyttä.

Voidaan lisäksi huomauttaa, että Kantin todistelu on pätevä vain sillä ehdolla, että oikeudenmukaisuus aina toteutuu. Jotta Kant voisi todistaa oikeudenmukaisuuden aina toteutuvan, hänen ilmeisesti pitäisi ensiksi todistaa kuoleman jälkeisen elämän olemassaolo ja sitten hänen pitäisi todistaa vielä, että oikeudenmukaisuus todella toteutuu kuolemanjälkeisessä elämässä.

Itse asiassa Kantin todistus vetoaa pikemmin ihmisten tunteisiin kuin järkeen. Ihmiset uskovat helposti todeksi sen, mitä he toivovat todeksi. Toiveisiin vetoaminen varsinaisten todistusten sijasta on tyypillistä uskonnolliselle "todistamiselle".

Ateistit huomauttavat vielä, että jos jumala tuomitsee hyvää tehneitä taivaaseen ja pahaa tehneitä helvettiin, hän itse asiassa uskonnon mukaan tuomitsee ihmisiä teoista, jotka ovat jumalan omaa syytä. Suurten uskontojen mukaan jumala on kaikkivaltias ja kaikkitietävä, ja sellainen olento voisi helposti estää ihmisiä tekemästä pahoja tekoja.

Tunnettu muhamettilainen runoilija Omar Khayam rukoilikin jumalaansa sanoilla: "Anna meille anteeksi syntimme (ts. pahat tekomme), jotka meidän elämäämme painostavat. Annetaanhan omat syntisikin sinulle anteeksi."


Kai Nielsen

Kai Nielsen on Galgaryn yliopiston professori. Hän opiskeli Duken yliopistossa, ja on opettanut New Yorkin yliopistossa, Ottawan yliopistossa, Amherstin collegessa ja Brooklynin collegessa. Nielsen on Kanadan filosofisen aikakauslehden toimittaja ja on luennoinut Euroopassa ja Afrikassa. Hän on kirjoittanut mm. seuraavat kirjat: Järki ja käytäntö (1971), Aikamme uskontokritiikki (1971), Epäily (1973) ja Etiikka ilman jumalaa (1973). Lisäksi hän on kirjoittanut suuren määrän artikkeleita aikakauslehtiin ja tietosanakirjoihin.

Kai Nielsen on osoittanut, ettei siveys voi perustua pelkästään jumalan tahtoon. Hänen ajatusjuoksunsa voidaan esittää kansantajuistetussa muodossa suunnilleen seuraavasti.

Jos kaikki siveelliset käskymme ovat peräisin jumalalta, myös käsky totella jumalan käskyjä olisi peräisin jumalalta. Mutta keneltä olisi peräisin käsky totella käskyä, että jumalan käskyjä on toteltava? Huomaamme, että tässä meillä on käsky, jota emme voi perustella yksinomaan jumalalla.

Voidaan väittää, että meidän tulee totella jumalan käskyjä rakkaudesta jumalaan. Mutta miksi meidän tulisi rakastaa jumalaa? Siksikö, että jumala käskee meitä tekemään niin? Tällöin joudumme samoihin vaikeuksiin kuin yllä.

Uskovainen voi tarkoittaa sanalla "hyvä" eri asioita. Jos hän sanoo hyväksi kaikkea, mitä jumala käskee, olemme yllä olevissa vaikeuksissa. Jos jumalan hyvyyttä on pidettävä jumalan käskyistä riippumattomana asiana, on olemassa hyvää, joka ei riipu jumalan käskyistä.

Joskus väitetään, että jumala on mitta sille, mitä pidetään hyvänä. Mutta jotta voisimme käyttää jumalaa hyvän mittana, meidän olisi jumalasta riippumatta tiedettävä, mitä hyvä on. Jotta voisimme tietää, kuinka pitkä jokin esine on, meillä on oltava käsitys siitä, mitä pituus on, muutoin emme osaa käyttää mittakeppiä. Jos tiedämme, mitä hyvä on, riippumatta jumalasta, voimme arvioida, onko jumala hyvä vai ei.

Jos taas hyvä tarkoittaa pelkästään sitä, että jumala hyväksyy asian, hyvyys ei tarkoita muuta kuin jumalan hyväksymää. Jos tämä jumala käskisi meidän varastaa, valehdella ja murhata, sekin olisi hyvää. Itse asiassa vanhoissa uskonnollisissa teksteissä (esim. Raamatun alkuosassa) jumala saattoi käskeä tehdä yllä mainittuja tekoja. Paholainen puolestaan voisi väittää, että varastaminen, valehteleminen ja murhaaminen ovat pahoja tekoja, mutta koska jumalan hyväksyminen on teon hyvyyden ehto, jumala olisi hyvä ja paholainen paha. (Vrt. muhamettilaisten Koraani: vääräuskoisen pettäminen on hyvä.)

Oletetaan, että minä sanon Peka tukkaa pitkäksi kokonaan riippumatta siitä, onko se metrin pituinen vai yhden millimetrin pituinen. Kun jälleen kertoisin muille, että Pekan tukka on pitkä, kuulijat olisivat varmaan ymmällä. He eivät saisi itse asiassa mitään tietoa Jussin tukan pituudesta. Jos jumalaa sanotaan aina hyväksi, käy samoin. Kuulijat eivät saa mitään tietoa siitä, millainen jumala on.

Jos olisi olemassa paholainen, joka olisi luonut kaikkeuden, ja jos kaikki mitä hän käskee tehdä, olisi pahaa, millä tavoin tämä paholaisjumala eroaisi edellä kuvatusta jumalasta? Koska kaikki, mitä hän käskee, olisi määritelmän mukaan pahaa, hän saattaisi aivan hyvin käskeä kaikki samat asiat, joita uskontojen jumalat ovat käskeneet, mutta nyt nämä teot olisivat pahoja.

Hyvä ja paha voidaan erottaa vain, jos ihminen itse, jumalasta tai jumalista riippumatta, pystyy ne erottamaan. Ihmistä puolestaan ohjaavat tarpeet, tyydytys ja kärsimys. Luonnosta ja ihmisyhteisön käytännöstä kumpuavat ihmisen hyvä ja paha.

13 % suomalaista uskoo, että jumala on olemassa, koska he ovat kokeneet jumalan avun

Useimpiin uskontoihin kuuluu avun pyytäminen jumalilta tai jumalalta. Tällaista jumalalle osoitettua pyyntöä kutsutaan rukoilemiseksi. Koska muinaiset ihmiset yrittivät taivuttaa jumalia suosiollisiksi taikuuden avulla, havaitaan, että tapa rukoilla on vähitellen kehittynyt vanhasta taikauskosta.

Jos jumala ei puutu maailmanmenoon, rukoileminen on turhaa ja jumalan apua ei voida käytännön elämässä kokea. Jos taas jumala todella puuttuu maailman menoon, sellainen voidaan tutkimuksenkeinoin havaita.

Missään tutkimuksessa ei ole voitu havaita poikkeamia yleisesti tunnetuista luonnonlaeista. Kuitenkin tällaisista poikkeamista on kirjoitettu valtava määrä uskonnollisia kirjoja. Poikkeamat ovat aina väistäneet tutkimusta ja laboratorio-olosuhteita.

Ihmiset saattavat todella uskoa kokeneensa jumalan avun. Jos joku on rukoillut, ja hänen toiveensa sattumalta toteutuu, hän helposti katsoo, että jumala on auttanut häntä. Jos toive ei toteudu, uskovainen ei kiinnitä siihen yhtä suurta huomiota tai syyttää ehkä itseään.


Ihminen pystyy helposti kokemaan toiveitaan vastaavia harhanäkyjä. Nälkä, yksinäisyys, kidutus, lääkkeet ja pelko saattavat aiheuttaa harhanäkyjä. Muinaiset tietäjät söivät punaisia kärpässieniä ja saivat sitten näkyjä. Myöhemmin näkyjä nähtiin viinin voimalla.

Kun Amerikan eräät intiaaniheimot lähettivät nuoret metsään odottamaan näkyä, nuoret lopulta nälissään ja viluissaan näkivät karhujumalan tai käärmejumalan.

 • Jos uskomme eläinjumaliin, voimme nähdä niitä.
 • Jos uskomme pyhimyksiin, voimme nähdä niitä.
 • Jos uskomme paholaisiin, voimme nähdä niitä.
 • Jos uskomme noitiin, näemme noitia.
 • Yhdysvaltain presidentti Jimmy Carterin vaimo kertoi aikoinaan julkisesti keskustelleensa makuuhuoneessaan Jeesuksen (kristittyjen jumalan toinen persoona) kanssa.

Vähemmän tärkeitä jumalatodistuksia on useita kymmeniä, ellei satoja.

Keskustelun aiheita

 • Miksi ns. jumalatodistuksia käytetään, vaikka ne on todettu kestämättömiksi?
 • Esittävätkö ateistit jumalatodistusten kritiikkiä niissä maissa, joissa ateistit ovat enemmistönä?
 • Miksi ateistit esittävät jumalatodistusten kritiikkiä niissä maissa, joissa he ovat vähemmistönä?
 • Mitä vastaväitteitä voidaan esittää ns. ensimmäisen syyn todistukseen?
 • Mitä vastaväitteitä voidaan esittää käsitykselle, että luonnon järjestyksen täytyy olla jonkun alkuun panemaa?
 • Mitä vastaväitteitä voidaan esittää käsitykselle, että kehitys ei olisi mahdollista ilman jonkun ohjausta?
 • Mistä johtuu, että ihmistä ympäröivä luonto näyttää sopivan hyvin ihmisen tarpeisiin?
 • Mikä oli Dostojevskin jumalatodistuksen virhe.
 • Millä tavalla ateistit vastaavat kysymykseen ihmisen tarkoituksesta?
 • Miten ateisti kokee ihmisen itsenäisyyden eli autonomian?
 • Minkä selitysmallin avulla luonnonilmiötä elämä on selitettävä?
 • Mikä on uskonnottoman siveyden peruslause?
 • Mistä voidaan päätellä, että ateistit eivät pidä elämäänsä tarkoituksettomana?
 • Onko ateismi hävittänyt moraalin niistä maista, joissa ateistit ovat enemmistönä?
 • Voidaanko yhteiskunnasta hävittää moraali?
 • Mitä päämääriä sinä haluat edistää elämässäsi?
 • Mitä henkilökohtaisia päämääriä sinulla on?
 • Mistä asioista pidät erityisesti?
 • Käännyttäkää joku oppilas yllä olevilla jumalatodistuksilla ensin uskovaiseksi ja sitten takaisin uskonnottomaksi.