Koulun juhlat

 1. Koulun juhlat
  1. Juhlat
  2. Säädökset
  3. Pääsiäinen
  4. Kevätjuhla
  5. Joulujuhla
  6. Linkkejä

Juhlat

Suomen päiväkodeissa ja kouluissa järjestetään runsaasti erilaisia juhlia (esim. halloween, joulu-, pääsiäis-, vappu-, kevätjuhla jne.) sekä muita tavanomaisesta työskentelystä poikkeavia tilaisuuksia (mm. retket, luonto- ja liikuntapäivät). Haasteita juhlien järjestämiselle tuottaa usein erilaisten katsomusten huomioiminen. Esimerkiksi virsien laulu koulun kaikkien oppilaiden ja heidän vanhempiensa yhteisessä joulujuhlassa voi aiheuttaa mielipahaa monille osallistujille, niin koululaisille kuin opettajillekin.

Säädökset

Opetushallituksen laatimassa Perusopetuslain muutoksen vaikutukset uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetukseen sekä koulun toimintaan -muistiossa todetaan (s. 7), että:

"Suomalaisen koulujuhlaperinnön vaalimisessa ja kehittämisessä lähtökohtana tulee olla yhteisöllisyyden ja suvaitsevaisuuden periaate."

Vaikka nykyisen perusopetuslain tulkinnan ja opetushallituksen ohjeiden mukaan yksittäinen virsi tai koulun joulujuhlassa esitetty jouluevankeliumi ei tee koko juhlasta uskonnollista tilaisuutta, on järjestettävä mahdollisuus oman vakaumuksensa takia olla osallistumatta sellaiseen osaan juhlaa.

Parhaiten yhteisöllisyyttä tukee se, että juhlan sisältö on kaikille sopiva. Mikäli tilaisuudessa on runsaasti sellaisia elementtejä (uskonnon harjoittamista, virsien laulua, jumalanpalvelus, jne.), joiden takia joku ei voi osallistua siihen, ei juhla ole onnistunut. Koulun järjestämien tilaisuuksien pitäisi olla kaikille sopivia.

Tälle sivulle kokoamme erilaisia tukimateriaaleja sekä ohjeita juhlien järjestämiselle.

Pääsiäinen

Kevätjuhla

 • Suvilaulu. Perinteisesti koulujen päätösjuhlissa on laulettu suvivirsi, johon Miiroskari laatinut uuden sanoituksen. Uusi sanoitus on tehnyt laulusta kaikille sopivan. Miiroskarin mukaan laulua voidaan muokata "hellävaraisesti ja sen perinteitä kunnioittaen niin, että virttä voitaisiin jatkossakin kuulla kaikissa Suomen kouluissa".

Joulujuhla

Linkkejä