Aihealueiden teemakokonaisuuksien luonnostelua luokilla 1-5

 

 

Ihmissuhteet ja  moraalinen kasvu

Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti

Yhteisö ja ihmisoikeudet

Ihminen ja luonto

 

 

 

A

 

 

Minä ja muut

-miten tutustun toisiin?

-miten tulen toimeen toisten lasten kanssa?

-minä ja aikuiset

-mitä on auttaminen?

-toisen asemaan asettautuminen

Kuka olen ja mitä osaan ?

-ihmisten ulkoiset piirteet - miltä näytän?

-ihmisten ominaisuuksista - millainen olen? Mitä harrastan?…

-erilaiset tunteet - mitä ajattelen? Milloin olen iloinen, surullinen, vihainen, onnellinen jne.?

Perhe

-minun perheeni

-erilaisia perheitä

-perheen merkitys minulle

-perheeni juhlat

Mitä on luonto?

-eloton ja elävä

-eläimet ja kasvit

-erilaisia luonnonympäristöjä

-miten liikun luonnossa?

 

 

 

B

 

 

Mitä on ystävyys?

-kuka on ystävä?

-erilaisia ystävyyssuhteita

-mikä on ystävyyden merkitys elämässä?

Miten kehityn ja kasvan?

-keho ja sen toiminta

-elämänkaari, elämänvaiheet

-vanheneminen, vanhuus

-sairaus ja kuolema

Koulu

-mikä on koulu?

-miksi käyn koulua?

-millainen on hyvä luokka/koulu?

-käyvätkö kaikki lapset koulua?

 

 

 

Elämän synty ja kehitys?

-kertomuksia maailman synnystä?

-elämä ja kuolema luonnossa

-maaplaneetta ja maailmankaikkeus

 

 

 

C

 

 

Mitä merkitsevät ´hyvä´ ja ´paha´?

-mikä on hyvää/pahaa sadussa, kertomuksessa, elokuvassa jne.

-mikä on hyvää/pahaa leikissä, perheessä, koulussa, luonnossa jne.

-mitä on ihmisen hyvyys?

Miten olen samanlainen/erilainen kuin muut?

-ihmisiä erottavia seikkoja

-ihmisiä yhdistäviä seikkoja

-miten suhtaudun erilaisuuteen?

-mitä on suvaitsevaisuus?

-vammaiset

 

 

 

Yhdessä eläminen

-mitä teemme yhdessä, miksi?

-mikä on sääntö?

-erilaiset säännöt (leikissä, liikenteessä, kotona, koulussa jne.)

-mitä ovat sopimus, lupaus, luottamus, rehellisyys, totuus, valehteleminen, petos jne.

-kultainen sääntö

Minä ja luonto

-mitä voin tehdä luonnossa?

-kauneus luonnossa

-minä ja eläimet/kasvit?

-miten voin suojella luontoa?

 

 

D

 

 

 

Mitä merkitsevät oikeudenmukaisuus ja reiluus ?

-oikea/väärä teko?

-oik.muk ./epäoik.muk. jokapäiväisessä elämässäni

-oikeudenmukaisuuden toteutuminen maailmassa

-mitä on reiluus?

-rikkaus ja köyhyys maailmassa

Erilaisia elämäntapoja

-lasten elämää eri maissa

-elämäntapojen kirjo (esim. afrikkalainen, kiinalainen, intialainen, eurooppalainen jne.)

-elämäntapojen kohtaaminen/ monikulttuurisuus

 

Lasten oikeudet

-oikeus/laki?

-oikeus/velvollisuus?

-lasten oikeuksien toteutuminen Suomessa ja muualla

 

 

 

 

 

Tulevaisuus

-erilaiset aikakäsitykset ja niiden merkitys ihmisten elämässä

-mitä toivon?

 

 

E

Ajattelun vapaus

-mielipide ja sen perustelu

-olla samaa/eri mieltä

-miksi kaikki eivät ajattele samalla tavalla?

-suvaitsevaisuus, rasismi ja sorto

 

 

 

Kulttuuri

-kulttuurin käsite

-suomalainen kulttuuri

-suomalaiset kulttuurivähemmistöt

-maailman kulttuuriperintö

-taide kulttuurin muotona

 

 

Tasa-arvo ja rauha

-väkivallan syyt, muodot ja seuraukset

-miten voin edistää rauhaa?

 

Mitä on kestävä kehitys?

-kestävän kehityksen periaate

-minä ja kestävä kehitys

-maailmanperintö ja ympäristö

 

 

 

 

F

 

 

 

Mitä on hyvä elämä?

-onni, onnellisuus?

-mikä ohjaa elämääni? - arvon ja normin käsitteet - mitä arvoja toteutan elämässäni?

-vastuu ja vapaus elämässäni

-millainen ihminen haluan olla?

 

Mitä on elämänkatsomus?

-uskomus/luulo/tieto/ymmärrys

-maailmankuva, maailmankatsomus ja elämänkatsomus

-erilaisia maailmankatsomuksia (tieteellinen, uskonnollinen, teistinen, ateistinen, agnostinen)

 

Mikä on eettinen ongelma ja miten se voitaisiin ratkaista?

-moraalidilemmat

 

Käsityksiä ihmisen ja luonnon suhteesta

- esim. humanistinen, utilistinen, mystinen ja naturistinen