Sisältöideoita 6-9-kouluvuosille

Nimi

Historia ja tiedollinen tausta

Yhteisö ja ihmisoikeudet

Ihminen ja luonto

Itsetuntemus ja kulttuuri-identiteetti

Ihmisuhteet ja moraalinen kasvu

Kansalai-suus ja hyvä yhteis-kunta

 

 

 

 

 

Yhteiskuntateorian perusteet

- yhteiskuntafilosofian alkeita

- yhteiskunnan käsite

- demokratian kehitys

- ihmisoikeuksien historiaa (buddhala. stoalaiset, 1215, 1776, 1789, 1948, 1966 etc.)

Demokratia

- antiikin demokratia

- demokratian käsite ja muodot (positiivinen ja negatiivinen vapaus, Montesqieun kolmijako)

- nykydemokratian piirteitä

Kestävä kehitys

- määritelmä

- luonnonvarojen uudistuminen ja tasapainona ajatus

- UNESCOn luontokohteet

- toiminnan tasot

- kierrätys ym

- kansalaisjärjestöjen toimintaa

Politiikka

- politiikka yhteisten asioiden hoitamisena

- poliittisia katsomuksia (liberalismi, sosialismi)

- nykyinen puoluekartta

- nuorten poliittinen toiminta

Toimiminen kansalaisena

- kansalaisaktivismi

- kansalais-tottelemattomuus

- kysymys terrorismista

Katso-musten maailma

Katsomusten historiaa

- Katsomuksen käsite

- Uskontohistoriaa

- filosofian historiaa

- humanismin historiaa

- ateismin historiaa

 

 

 

 

Katsomusten vapaus

- mitä katsomuksen, vakaumuksen, uskonnon jne. vapaus tarkoittaa

– vapauden perustelut

- kansainvälisiä ja eurooppalaisia katsomuksen vapauden kysymyksiä

- uskonnonvapauden historiaa Suomessa

- Suomen lainsäädäntö

- mitä on ET?

 

Luonnollinen ja yliluonnollinen

 - luonnollisuuden käsite

- ilmiöitä ja selityksiä

- yliluonnollisuus, pyhyys, tabut, saastaisuus

- myytit ja riitit

Uskonto ja uskonnottomuus Suomessa

- kalevalainen uskonto

- saamelaiset ja shamanismi

-suomalainen kristinusko (tulo Suomeen, vanhaluterilainen perinne, pietismi ja herätysliikkeet, uusia tuulia?)

- suomalainen uskonnoton ajattelu (järjestöjen esittely

 

Katsomuksen kehittminen

- katsomuksellinen suvaitsevaisuus

- uskonnon filosofian ongelmia

- pohdintaa tieteestä ja uskosta

- humanismi omakohtaisena valintana ja ajattelutapana

 

Kulttuuri

Kulttuurin tutkimus

- kulttuurin käsite

- kulttuurihistorian suuret linjat(esihistoria, tuli, neoliittinen ja teollinen vallankumous, kirjoitus- ja kirjapainotaito)

- erilaisia kulttuureja

- eurooppalaisen kulttuurin pääpiirteet ja historiaa (Kreikka, Rooma, kristinusko, keskiajan synteesi, uuden ajan alku)

Kulttuuri ja yhteisö

- yhteisön ja kulttuurin suhde (esim. perus-kouluversio Parsonsin AGIL-kaaviosta)

- vähemmistön käsite

- erilaisia vähemmistöjä (myös vammaiset)

- vähemmistöjen suojelu

Kulttuuri ja luonto

-ihminen luonnon ja kulttuuriolentona

- maailmanperintö

- kulttuurin ja luonnon vuorovaikutus

- Luonnon asrema erlaisissa kulttuureissa

- luonto ja länsimainen (kapitalistinen) kulttuuri

Suomalainen kulttuuri

- kalevalainen kulttuuri

- kristinusko suomalaisessa kulttuurissa

- suomalainen korkeakulttuuri

- suomalainen työväen kulttuuri

- suomalainen nykykulttuuri

- suomalainen uskonnoton tapakulttuuri

Suvaitsevaisuus

- kulttuuerot

- suvaitsaevaisuuden käsite

- suvaitsevaisuus rauhan tukijalkana

- oma kasvu suvaitsevaisuuteen

- jotain kulttuuri-relativismin ongelmista

Etiikka ja hyvä elämä

 

Etiikan pääsuuntia ja peruskysymyksiä

- hyvä ja muut arvot

- itseisarvo ja välinearvo

-oikeudet ja velvollisuudet

- kultainen sääntö

Ihmisoikeusetiikka

- ihmisen arvokkuus

moraalin perustana

- YK.n julkilausumat

- ihmisoikeuksien lajeja

- humanistimanifestit

- oikeudet koulussa

Ympäristöetiikkaa

- ihmiskeskeisyys vs.

luontokeskeisyys

- eläinten oikeudet

- yhteisön ja yksilön vastuu

Monikulttuurissuus eettisenä ongelmana

- kulttuurien moninaisuus

- länsimainen monikulttuurisuus

- monikulttuurisuus: rikkaus vai ongelma?

- relativismi ja sen paradoksi

- suvaitsevaisuuden eettinen perusta

- esimerkkejä

Nuoren moraalinen kasvu

- moraalidilemmoja

- teoreettisia: Heinz, pelastusvene jne.

- käytännöllisiä nuorten elämän ongelmia

Tulevai-suus

Tulevaisuuden tutkiminen

- erilaisia ajan käsitteitä

- determinismi

- tulevaisuudentutkimuk- sen metodien perusajatuksia

Tulevaisuuden yhteiskunta

- tulevaisuutta koskeva yhteiskunnallinen päätöksen teko

- uhkat ja mahdollisuudet

- utopia ja dystopia

- scifi

- Suomi 2017 ym. skenaariot

Luonnon tulevaisuus

- luonnonsuojelu

- erilaisia järjestöjä

- ehkä jotain tähtitieteellisiä tulevaisuuskuvia

(entropia, auringon räjähtäminen ym. + se että näillä ei juuri katsomuksellista merkitystä

Minun tulevaisuuteni

- haaveet

- tulevaisuuden suunnittelu

- eri ikäkausien kysymyksiä

- vertailu oman ja maailman tulevaisuuden välillä

Toimiminen tulevaisuuden hyväksi

- erilaisia järjestöjä

- (tämä olisi luonnollinen paikka Protu-esittelylle, mutta tulee liian myöhään!, kun kurssi on ajateltu 9:lle!)