Maailmanuskonnot

Julkistettu 5.1.2015



 1. Maailmanuskonnot
 2. Tämä osio on itsenäinen
 3. Mitkä uskonnot ovat maailmanuskontoja
 4. Uskonnoista käytettävät nimitykset
 5. Intialaisperäiset uskonnot
 6. Hindulaisuus
  1. Intian alkuperäiskansojen uskonnot
  2. Jumalat
  3. Taivas ja helvetti
   1. Palvonta
  4. Papit
  5. Munkit eli svamit
  6. Temppeli
  7. Prostituutio
  8. Arjalaiset
  9. Vedauskonto
  10. Hindulaisuuden määrittelystä
  11. Luokkayhteiskunta
  12. Ei profeettojen sinettiä
  13. Hindulainen kolminaisuus
  14. Avatar tai avarataara
  15. Sieluttaminen (animismi)
  16. Sielunvaellus
  17. Köyhyys, kurjuus ja hindulaisuus
  18. Ihmeet ja Humen puntari
  19. Ihmeet hindulaisuudessa
  20. Naisen asema hindujen vanhassa kirjallisuudessa
  21. Desai Kishwar: Intiasta puuttuu 35 miljoonaa naista
  22. Temppeliprostituutio
  23. 1,2 miljoona lasta työskentelee lapsiprostituoituina Intiassa
  24. Lapsityövoiman käyttö
  25. Intian lapsiavioliitot ovat iso ongelma
  26. Polttohautaus
  27. Naislesken polttaminen elävänä
  28. Kerjääminen ja kylpeminen
  29. Lyhyt hindulaisuuden historia
  30. Hindujen palvontamenot
  31. Pyhiinvaellukset
  32. Jooga
  33. Hyvät työt
  34. Lehmä
  35. Kasvissyönti ja tappaminen yleensä
  36. Yläluokan miehen elämänkaari
  37. Mitä kirjoituksia yläluokan miehet opiskelevat
  38. Vastavaikutus hindulaisuudelle: Muinaisen Intian ateismi
  39. Mustan kansan ateismi
 7. Buddhalaisuus
  1. Buddhalaisuuden rakenne
  2. Pieni polku, suuri polku ja timanttipolku
  3. Lama
  4. Luostarit
  5. Vastalause hindulaisuudelle vai hindulaisuuden muoto
  6. Keskitien oppi
  7. Opin pyörä
  8. Kärsimys
  9. Kahdeksankertainen tie
  10. Buddhalainen todellisuuskäsitys buddhalaisen siveyden selittäjänä
  11. Kymmenen estettä
  12. Neljä jaloa ominaisuutta
  13. Rauha ja käännytystyö
  14. Naisen asema buddhalaisuudessa
  15. Sanghalaisen siveys
  16. Martin A. Larsonin suorittama buddhalaisuudeb arvostelu
  17. Kaikkien buddhalaisten yhteiset opit
  18. Taru Buddhasta
 8. Juutalaisperäiset uskonnot
 9. Juutalaisuus
  1. Alkuperä: heimouskonto
  2. Juutalaisten jumalat
  3. Juutalaisten historian alku
  4. Juutalaisvaltion hajoaminen
  5. Juudean pappien pakkosiirtolaisuus
  6. Juutalaisten jumalien väheneminen
  7. Oppi juutalaisesta rodusta
  8. Pakkosiirtolaisuuden vaikutuksia juutalaisuuteen
  9. Luomiskertomuksen synty
  10. Paratiisimyytit
  11. Synnynnäinen taipumus tehdä pahaa
  12. Kristillisten perisynti
  13. Pappien paluu Palestiinaan
  14. Tooran synty
  15. Juutalaisten tarujen alkuperä
  16. Vaikeudet maan hallitsemisessa
  17. Aramean kieli syrjäyttää heprean
  18. Aleksanteri Suuren vaikutukset
  19. Saddukealaiset, farisealaiset, essealaiset ja selootit
  20. Aleksanteri Suuren valtakunnan hajoamisen seurauksia
  21. Rooma puuttuu Palestiinan asioihin
  22. Kymmenen käskyä
  23. Ankarat rangaistukset
  24. Farisealaiset ja rabbi Hillel
  25. Essealaiset ja Oikeudenmukaisuuden opettaja
  26. Talmudin synty
  27. Kolmetoista uskontotuutta
  28. Nykyjuutalaiset
 10. Kristillisyys
  1. Käsitteistä
  2. Kristillinen uskontunnustus
  3. kristillisyyden jumalat
  4. Anteeksisaaminen
  5. Kuolleiden henkiin herääminen
  6. Lyhyt kertomus avatar Jeesuksesta
  7. Ihminen on perisynnin turmelema
  8. Harhaoppi: Ihmisellä on sekä kyky että halu tehdä hyvää
  9. Augustinuksen ja Martin Lutherin oppi: Ihmisellä ei ole tahtoa eikä kykyä hyvään
  10. Välittävä harhaoppi: Ihmisellä on halu mutta ei kykyä hyvään
  11. Kirkolliskokousten tuomio
  12. Ennaltamääräytymisoppi
  13. Vapaa tahto
  14. Paholaisusko
  15. Jos ei ole halua eikä kykyä...
  16. Kuoleman voittaneet jumalat pelastajina
  17. Usko oppiin pelastuksen ehtona
  18. Synnin palkka on kuolema
  19. Mithra, Jeesuksen pahin kilpailija
  20. Jeesuksen liitettiin suosittuja piirteitä
  21. Uusi nimilappu, vanha pullo
  22. Jumalille uhraaminen
  23. Jumalat rankaisivat myös muita kuin oikeita syyllisiä
  24. Vain ne, jotka uskovat ja kastetaan, pääsevät taivaaseen, muut joutuvat helvettiin
  25. Usko Helvettiin on vähentynyt
  26. Mihin ihminen uskoo?
  27. Kirjoitetaanko "jumala" pienellä kirjaimella vai isolla?
  28. Pyhä henki kirjailijana
  29. Herätys
  30. Kääntyminen, uskoon tuleminen
  31. Parannus ja uudestisyntyminen
  32. Usko on korkein hyve
  33. Mieletön usko johtaa mielettömiin tekoihin
  34. Kristillinen siveys
  35. Vanhoja valtarakenteita kristillisyyden sisällä
  36. Taikakeino: Uskosta seuraa hyviä tekoja
  37. Kristillisen velvollisuudet
  38. Valtio ja kristillisyys
  39. Kenen maa sen uskonto
  40. Ranskan vallankumouksen vaikutuksia
  41. Minä vaivainen syntinen ihminen...
  42. Lankeemus ja syntien anteeksi saaminen
  43. Synti, kuolema ja Perkele
  44. Ruumiin ylösnousemus tai kuolematon sielu
  45. Taivas
  46. Paasto
  47. Juutalaisuuden himmeneminen kristillisyydeessä
  48. Kristillisyys ja syntyvyyden säännöstelu
  49. Väestöräjähdys on tapahtunut kristillisyyden leviämisen tahdissa. Luonnonkansat eivät lisäänny liikaa.
  50. Kristillisten suhtautuminen raskauden keskeytykseen (aborttiin)
  51. Kristillisyyden siveyden arvostelua (kritiikkiä)
 11. Muhamettilaisuus (islam)
  1. Käsitteistä
  2. Lisää tietoa
  3. Vankeutta tyttären ympärileikkauksesta
  4. Mitä muhamettilaisuus on
  5. Profeetat
  6. Sunnalaisuus ja shiialaisuus
  7. Viisi peruspilaria
  8. Muhamettilaisuuden perusperiaatteet
  9. Yhteiskunta
  10. Levinneisyys
  11. Uskottomien armoton kohtalo
  12. Oliko Muhammed olemassa?
  13. Koraanin synty
  14. Muhamettilaisuuden lähteitä
  15. Muhamettilaisuuden piirteitä
  16. Kolminaisuuskiistat Lähi-Idässä
  17. Taruja vai totta?
  18. Taru viininjuontikiellon synnystä
  19. Matkailu
  20. Musta kivi ja lompakkovarkaus
  21. Itsemurhaterrorismin taustaa
  22. Kummat ovat murhanneet enemmän, kristityt vai muhamettilaiset?
  23. Armenialaisten kansanmurha
  24. Muhamettilaisuus hyväksyy kidutuksen
  25. Miehet tapettiin, naiset ja lapset myytiin orjiksi
  26. Koraani on erehtymätön
  27. Jumala ja henget
  28. Ketkä joutuvat helvettiin?
  29. Ketkä pääsevät paratiisiin?
  30. Vääräuskoisia keitetään kiehuvassa vedessä
  31. Koraanin pääväite
  32. Jumalan ominaisuudet
  33. Miksi jumala sallii pahan?
  34. Enkeleitä ja pahoja henkiä
  35. Muhamettilaisen velvollisuudet
  36. Ympärileikkaukset
  37. Syönti- ja juontikiellot
  38. Kymmenestä käskystä seitsemän
  39. Naisen asema
 12. Osion maailmanuskonnot loppu

Tämä osio on itsenäinen

Tämä osio on pyritty kirjoittamaan niin, ettei se tarvitse mitään esitietoja. Tämä kurssi voidaan opiskella missä tahansa elämänvaiheessa.

Mitkä uskonnot ovat maailmanuskontoja

Maailmanuskonnot voidaan jakaa kahteen ryhmään
 1. Intialaisperäiset uskonnot
 2. Juutalaisperäiset uskonnot.
Boris Jeltsinin mukaan Venäjän uskonnot ovat kristillisyys, muhamettilaisuus, buddhalaisuus sekä juutalaisuus, jotka määritellään Venäjän vuonna 1997 säädetyssä "historiallisen perinnön laissa".

Näistä juutalaisuus, kristillisyys ja muhamettilaisuus kuuluvat juutalaisperäisiin uskontoihin.

Buddhalaisuus on eräs muoto intialaisperäisiä uskontoja.

Koska Kiina on nousemassa suurvallaksi, Turun yliopiston uskontotieteen laitoksella myös eräitä kiinalaisia perinteitä pidetään maailmanuskontoina.

Sellaista uskontoa kuin "hindulaisuus" ei ole olemassa, vaan "hindulaisuus" on ulkopuolisten (luultavasti persialaisten) antama nimitys, joka johtuu Indus -joen nimestä (Sindhu). Hindut olivat Persiasta katsottuna Indus- joen toisella puolella.

Koska intialaiset ovat itse omaksuneet nimityksen "hindu", hindulla tarkoitetaan intialaisen perinteisen luokkayhteiskunnan (kastijärjestelmän) kannattajaa. Tosin osa Intian nykyistä yläluokkaa ei kannata vanhaa luokkayhteiskuntaa vaan uutta. Uusi yläluokka ovat uusrikkaat.

Hindulaisuus on eräs vallan käytön ja tapojen kokonaisuus, ja hindujen mielipiteet vaihtelevat perinteisen uskonnon ja ateismin välillä.

Hindulaisuutta ei ole kukaan perustanut, eikä sillä ole edes tarunomaista perustajahahmoa kuten joissain nuoremmissa uskonnoissa.

Harjoituksia
 1. Kuuluvatko suomalaisten muinaiset uskonnot maailmanuskontoihin?
 2. Miksi juutalaisuus kuuluu maailmanuskontoihin, vaikka sillä on hyvin vähän kannattajia?
 3. Miten Ruotsin ja Norjan kristilliset käyttävät uskontotiedon oppikirjoja laatiessaan hyväkseen yllä olevia jaotteluja?

Uskonnoista käytettävät nimitykset

Jotta uskonnot nimettäisiin johdonmukaisesti, maailmanuskontojen nimet ovat seuraavat:
 1. hindulaisuus
 2. buddhalaisuus
 3. juutalaisuus
 4. kristillisyys
 5. muhamettilaisuus.
Jotkut saattavat paheksya viimeksimainittua nimitystä, mutta koska jo J. V. Snellman käytti sitä mainitessaan, että muhamettilaisuus on ehkä kristillisyyttä pahempi asia, käytämme tätä sanaa tässä osiossa.

Koska kaikki Suomessa tietävät, mitä kansanomainen nimtys muhamettilaisuus tarkoittaa (kaikkihan tietävät profeettojen sinetin, Muhammedin), asiasta ei synny mitään sekaannusta.

Intialaisperäiset uskonnot

Hindulaisuus

Intian alkuperäiskansojen uskonnot

Intian alkuperäiskansat ovat puhuneet dravidakieliä, joita nykyään ovat mm. tamili, malajalam, telugu ja kannada, sekä eräitä muita kieliä.

Intian alkuperäiskansojen uskonnoista ei puhuta tässä osiossa siksi, että nyt käsitellään maailmanuskontoja.

Jumalat



Yllä hindujumala Vishnun avatar Rama.

Kuten useimmissa uskonnoissa, hindulaisuudessa esintyy kuviteltuja ihmistä mahtavampia olentoja, joita
kutsutaan jumaliksi.

Taivas ja helvetti



Yllä hinduhelvetti.

Taivas ja helvetti olivat alun perin kuviteltuja kuoleman jälkeisiä olotiloja, joista taivaassa oli miellyttävää ja helvetissä oli kärsimystä.

Hindulaisuudessa näillä sanoilla on eri merkitys, mikä esitetään alempana.

Palvonta

Yliluonnollinen

Yliluonnollinen tarkoittaa luonnonlakeja noudattamatonta, luonnontieteellistä selitystä vailla olevaa, tavallisen tai luonnollisen rajat ylittävää.

Sillä tarkoitetaan myös selittämätöntä, outoa tai hyvin harvinaista.

Yliluonnollisten asioiden ajatellaan usein tapahtuvan jonkin "tuonpuoleisuuden", eli aineellisen todellisuuden ulkopuolella olevan voiman vaikutuksesta.

Yliluonnollisen tahon palvonta

Yliluonnollisen tahon palvonta on toimintaa, jolla yliluonnollista tahoa pyritään miellyttämään.

Yliluonnollista tahoa pyritään miellyttämään, koska yliluonnollisesta tahosta arvellaan olevan itselle tai omalle yhteisölle hyötyä tai muille vahinkoa.

Tarkoituksena on usein saada jotain menetettyä takaisin, saada yliluonnollisen olennon apua, saada kuviteltu kuolemanjälkeinen elämä tai saada  miellyttävä kuviteltu kuoleman jälkeinen elämä (taivas, paratiisi).

Jos palvoja uskoo myös kuoleman jälkeisen kärsimyksen mahdollisuuteen (helvettiin), hän pyrkii yliluonnollisia tahoja mielistelemällä vättämään helvettiin joutumisen.

Palvonnan tapoja ovat mm. juhlamenot, sanalliset yhteydenotot yliluonnolliseen tahoon, kuten loitsut ja rukoukset. Hyvin yleinen palvontameno monissa uskonnoissa on uhraus eli yliluonnolliselle annettu aineellinen lahja.

Rukous, loitsu ja kirous

Rukous on yliluonnolliselle taholle esitetty pyyntö.

Loitsu on pyrkimys käyttää yliluonnollisia voimia joihinkin asiantiloihin vaikuttamiseen.

Kirous on yliluonnolliselle taholle esitetty pyyntö, jolla pyritään tuottamaan pahaa jollekin taholle.

Palvonnan kohteet

Palvottavia tahoja ovat eri uskonnoissa mm. jumalat, eläimet, haltijat, vainajat, jumalallisiksi korotetut ihmiset (esimerkiksi faarao, tietäjä), taivaankappaleet ja luonnonkohteet (esimerkiksi vuori).

Usein luonnon kohteiden palvonta on vertauskuvallista, todellisuudessa palvonta kohdistuu kohteeseen liittyvään henkiolentoon.

Pyhä

Suomen kielessä palvottavia luonnonkohteita on sanottu pyhiksi, esimerkiksi Pyhäjärvi ja Pyhätunturi.

Eri uskonnoissa pyhiksi sanotaan myös kyseisen uskonnon piirissä ansioituneita ihmisiä.

Jotkut uskonnot ovat laajentaneet pyhän koskemaan kaikkia niitä asioita, joita uskonnolliset johtajat pitävät tärkeinä.

Ennen vanhaan suomalaiset kutsuivat suunnuntaita (=auringon päivä) pyhäpäiväksi ja muita viikonpäiviä arkipäiviksi.

Ihmisten palvonta



Yllä hindulainen pyhä mies.

Yliluonnollisten tahojen lisäksi ihmisten palvonta kuten henkilöpalvonta on yleistä.

Hindulaiset kutsuvat erityisen arvostettuja ja vanhoja ylimmän yhteiskuntaluokan miehiä pyhiksi miehiksi.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, millaisia loitsuja muinaisilla suomalaisilla oli.
 2. Pohtikaa miksi päiväkodeissa esitetään rukouksia, vaikka lasten joukossa on uskonnottomia.
 3. Etsikää jokin kasku, jossa yliluonnollista voimaa kutsuneelle käy oman tyhmyyden takia hassusti.
 4. Ottakaa selvää siitä, missä maissa esiintyy paljon henkilöpalvontaa.
 5. Ottakaa selvää siitä, mitä tarkoittaa pyhimysten palvonta.
 6. Ottakaa selvää siitä, miten pyhimykseksi pääsee.
 7. Millaista henkilöpalvontaa esiintyy Suomen nuorison keskuudessa?

Papit



Yllä hindupappi.

Suomen kielessä uskonnollisista johtajista käytetään usein nimitystä "pappi". Koska tämä on lyhyt ja yleisesti tunnettu nimitys, sitä käytetään myös tässä hindulaisuutta käsittelevässä osiossa.

Suomen kielen sana pappi on slaavilaisen kieliryhmän lainasana, joka tarkoittaa isää. Tunnetuin slaavilainen kieli on venäjän kieli.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, millä tavalla suomalaiset papit eroavat intalaisista papeista.
 2. Ottakaa selvää siitä, millä tavalla evankelis-luterilaiset papit eroavat yleisen (=katolisen) kirkon papeista.
 3. Ottakaa selvää siitä, miksi pappeja koulutetaan Suomessa yliopistoissa.
 4. Pohtikaa sitä, että onko oikein kouluttaa pappeja Suomen valtion kustannuksella.
 5. Ottakaa selvää siitä, missä Suomen  oikeaoppisen (ortodikseisen) kirkon pappeja koulutetaan.

Munkit eli svamit



Yllä hindumunkki.

Eri uskonnoissa on köyhyys-, siveys- ja tottelevaisuuslupauksen antaneita mieshenkilöitä, hoita kutsutaan munkeiksi (kreik. μοναχός, monachos, "yksinäinen").

Naisia joilla on vastaavat lupaukset, kutsutaan nunniksi.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, miksi Suomessa ei ollut itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä munkkeja tai nunnia.
 2. Ottakaa selvää siitä, minkä verran Suomessa on nyt munkkeja tai nunnia.
 3. Ottakaa selvää siitä, kuinka paljon munkkeja ja nunnia on maailmanlaajuisesti.

Temppeli



Yllä hindutemppeli.

Temppeli (lat. templum) on paikka, jossa harjoitetaan uskonnollisia juhlamenoja. Alun perin sana tarkoitti Rooman ennustajien uskonnollisiin tarkoituksiinsa rajoittamaa tilaa.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, mikä ero on temppelillä ja kirkolla.
 2. Ottakaa selvää siitä, mikä on pyhäkkö.
 3. Ottakaa selvää siitä, oliko muinaissuomalaisilla kirkkoja.

Prostituutio

Prostituutio (= esille asettaminen) on tulojen hankkimista sukupuolisuhteiden avulla. Prostituution harjoittajaa kutsutaan prostituoiduksi.

Harjoituksia

 1. Ottakaa selvää siitä, mitä Suomen laissa sanotaan prostituutiosta.
 2. Luettele kolme maata, joissa prostituutio on sallittu.
 3. Luettele kolme maata, joissa prostituutio on kielletty.
 4. Pohtikaa sitä, mitä seurauksia olisi prostituution kieltämisestä.
 5. Pohtikaa sitä, miksi on paljon enemmän nais- kuin miesprostituoituja.

Arjalaiset



Toisella vuosituhannella ennen ajanlaskun alkua Intiaan tuli valkoihoisia, jotka kutsuivat itseään arjalaisiksi. Arjalainen tarkoittaa suomeksi "jaloa" tai "hyvää". Kyse on tulokkaiden itsekehusta.

Indoeurooppalainen sanskritin kieli on kehittynyt arjalaisten kielestä.

Arjalaisten alkuperäinen uskonto lienee muistuttanut eurooppalaisia muinaisuskontoja, jossa luonnovoimat olivat tärkeitä.



Yllä taivaan jumala Indra, joka ratsastaa norsulla.

Arajalaisten uskonnossa taivas oli tärkeämpi kuin maa.

Intian alkuperäiskansojen uskonnoissa maa oli tärkeämpi kuin taivas. Tämä näkyy yhtä hindulaisten jumalissa.

Arjalaiset olivat lukutaidottomia paimentolaisia, mutta sotilaallisesti vahvoina he muodostivat yläluokan. Yhä edelleen ihonväri on Intiassa eräs merkki siitä, mihin yhteiskuntaluokkaan ihminen kuuluu.

Harjoitus
 1. Ottakaa selvää siitä, mitkä nykyiset kansat ovat arjalaisia.
 2. Ottakaa selvää siitä, mitä Adolf Hitler tarkoitti arjalaisilla.
 3. Pohtikaa mistä johtuu, että Intian eteläosissa astuu melko paljon hyvin mustia ihmisiä, joilla on eurooppalaisen ihmisen piirteet ja suora musta tukka.

Vedauskonto

Ns. vedakirjoissa (veda = tieto) esiintyy erilaisia uhreja jumalille, myös ihmisuhreja.

Ylimmän yhteiskuntaluokan (kastin) etuoikeudet on vahvistettu vedakirjoissa, vaikka varsinaisen voimansa ne saavat myöhemmistä Manun laeista. Manu on hindulaisuudessa ihmiskunnan esi-isä, ensimmäinen kuningas ja ihminen, joka pelasti ihmiskunnan suurelta tulvalta.

Vedakirjat sisältävät suuren määrän taikauskoa kuten uskoa erilaisiin pahoihin henkiin, taikavoimiin, taikaesineisiin, pahoihin tähtiin, unista ennustamiseen jne.

Eräiden vedakirjojen mukaan ihminen ei oikeasti kuole vaan joutuu jompaan kumpaan paikoista, joista uskonnoissa täytetään nimityksiä taivas ja helvetti.

Vedakirjojen taivaassa ihmisillä ei ole luita, ja he ovat puhtaita, mutta (miehet) nauttivat naisten seurasta.

Vedakirjojen helvetti on kärsimysten paikka.

Vedauskonnossa pyrittiin julkisin uhrein takaamaan maailman pystyssä pysyminen ja hyvän käytöksen avulla pitkä elämä yksilölle ja menestystä suvulle.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, millainen on kristillisten helvetti.
 2. Ottakaa selvää siitä, millainen on venäläisen helvetti.
 3. Mistä johtuu, että kristillisten helvetti ja venäläisten helvetti ovat erilaisia?
 4. Mikä oli muinaissuomalaisten käsitys tuonelasta?
 5. Mitä muinaiset eurooppalaiset tekivät maailman pystyssä pysymisen takaamiseksi?
 6. Onko tarpeen tehdä jotain maailman pystyssä pysymisen takaamiseksi?
 7. Onko maailma tosissaan pystyssä?

Hindulaisuuden määrittelystä

Berliiniläinen Intian kielten ja uskontojen asiantuntija Martin Pfeiffer sanoo, että on hyvin vaikea määritellä uskontoa, jolla ei ole kirkkoa eikä yleispätevää oppia.

Hindulaisuudessa esiintyvät lähes kaikki uskonnon muodot alkeellisesta luonnonesineiden palvonnasta mutkikkaisiin järjestelmiin.

Kun länsimaissa kirjoitetaan hindulaisuudesta, vedotaan usein hindujen pyhiin kirjoihin.

Pfeiffer varoittaa tällaisesta, sillä käytännön hindulaisuus on paljon monimuotoisempi ilmiö kuin mitä pyhistä kirjoista voisi päätellä.


Intian ateistikeskuksen johtaja Lavanam on sitä mieltä, että ainoa kaikkia hinduja yhdistävä tekijä on vanha luokkayhteiskunta (kastilaitos).



Pfeiffer huomauttaa, etteivät kaikki hindut hyväksy tätä käsitystä. Jotkut hindut ajattelevat, että esimerkiksi buddhalaisuus on osa hindulaisuutta.

Toisaalta on alkanut esiintyä uudistusmielisiä hinduja, jotka eivät hyväksy vanhaa luokkayhteiskuntaa (kastilaitosta).

Hindulaisuus on siiis joukko intialaisperäisiä uskontoja.

Harjoituksia
 1. Tehkää oma hindulaisuuden määritelmä.
 2. Ottakaa selvää, mitkä uskonnot ovat suomalaisperäisiä.
 3. Millainen on uusi luokkayhteiskunta, johon Intia on siirtymässä?

Luokkayhteiskunta

Hindulaisia uskontoja yhdistää vanha luokkayhteiskunta (kastiyhteiskunta).

Yhteiskuntaluokkia on hindulaisessa yhteiskunnassa valtava määrä, mutta Suomessa on tapana puhua vain pääyhteiskuntaluokista (pääkasteista).

Intialaisessa luokkayhteiskunnassa (kastijärjestelmässä) yhteiskunta on jaettu neljään pääyhteiskuntaluokkaan [pääkastiin eli varnaan (वर्ण, sanskritiksi ”väri”)]:
 1. uskonnolliset johtajat (bramiinit tai brahmaanit) ovat ihmisiä, jotka ovat perehtyneet uskonnollisiin kirjoituksiin, ja ovat uskonnollsia opettajia tai pappeja,
 2. soturit ja aateliset (kshatritjat, joiden tehtävänä on puolustaa maata ja hallita sitä),
 3. kauppiaat, maanviljelijät ja käsityöläiset (vaišjat) ja
 4. ylempien kastien palvelijat (šudrat).
Kolme ensimmäistä yhteiskuntaluokkaa (kastia) mainitaan vanhimmissa kirjallisuudessa.

Veda-ajalla luodun (noin 1300 eaa. – 1000 eaa.) Rigvedan viimeisessä osiossa mainitaan neljäs luokka (varna), johon silloin kuuluivat  maanviljelijät, käsityöläiset ja palvelijat (šudrat).

Rigvedan mukaan ylimmän kastin, pappiskastin jäsenet (bramiinit) jumala loi suustansa, sotilas- ja aateliskastin (kshatrija) jäsenet kädestään, kauppias-, käsityöläis- ja maanviljelijäkastin (vaishja) jäsenet reisistään ja palvelijakastin (šudra) jäsenet jaloistaan.

Palvelijakastin jäsenten tehtävänä on palvella uskollisesti kolmen ylemmän kastin jäseniä.

Palvelijakastiin kuuluvia ihmisiä on kohdeltu ja monin paikoin edelleenkin kohdellaan hyvin huonosti.

Kaikkein surkeimmassa asemassa Intiassa ovat kastittomat, joiden koskettaminenkin on kasteihin kuuluvilta kielletty.

Aikaisemmin kastittomat asuivat kylien ulkopuolella ja elivät kuljettamalla pois jätteitä kuten raatoja.

Kastittoman sai aikaisemmin rangaistuksetta tappaa.



Yllä Mohandas Gadhia esittävä maalaus.

Mohandas Gandhi yritti parantaa kastittomien asemaa nimittämällä heitä "jumalan lapsiksi" (harijan). Vuonna 1949 jumalan lasten syrjintä kiellettiin, ja vuonna 1950 kastilaitos kumottiin virallisesti.

Käytännössä kastilaitos ei kuitenkaan ole osoittanut heikkenemisen merkkejä. Varsinkin maaseudulla papin, kauppiaan ja rahanlainaajan yhteistyö on pitänyt kastittomien ja alimman kastin jäsenten aseman lähes ennallaan.

Maaseudulla tiedetään, kuka kuuluu mihinkin kastiin, kun sen sijaan kaupungeissa on vaikeampi päätellä hindun kastia, koska kastimerkkien käyttö on hävinnyt.

Tiukan ja jähmeän kastilaitoksen arvellaan syntyneen vasta brittiläisen siirtomaahallinnon aikana.

Harjoituksia
 1. Mitkä olivat Suomen yhteiskuntaluokat 1800 -luvulla?
 2. Miksi niitä oli neljä?
 3. Mistä johtuu, että kastilaitos ei ole perustuslaista huolimatta hävinnyt Intiasta?
 4. Ruotsin kuninkaat eivät kauan sitten sallineet talopoikain edes maalata talojaan. Ottakaa selvää siitä, mitä muita rajoituksia luokkayhteiskunta asetti suomalaisten elämälle Ruotsin ja Venäjän miehitysvallan aikaan.
 5. Mitä Suomessa ennen ajateltiin eri yhteiskuntaluokkiin kuuluvien välisistä avioliitoista?

Ei profeettojen sinettiä

Hindulaisia kirjoituksia on valtava määrä. Vanhimpien niistä arvellaan olevan yli kolmetuhatta vuotta vanhoja. Kirjoitukset sisältävät koko hindulaisuuden kehityksen tavallisesta muinaisuskosta nykyiseen hindulaisuuteen.

Toisin kuin juutalaisperäisissä uskonnoissa hindulaisuudessa ei ole mitään "profeettojen sinettiä". 

"Profeettojen sinetti" tarkoittaa viimeistä profeettaa eli ennustajaa.

Muhamettilaisuusissa profeettojen sinettinä pidetään taruhahmo Muhammedia.

Hindulaisuus on saanut kehittyä moniin suuntiin ja kehittyy yhä.

Näistä syistä johtuu se, että melkein kaikille mahdollisille yleisiä asioita koskeville mielipiteille löytyy perustelu hindulaisten vanhoista kirjoituksista.

On ollut helppoa kirjoittaa esimerkiksi kristillisiä miellyttäviä kirjoja hindulaisuudesta. Niitä onkin ilmestynyt erityisesti englanniksi valtava määrä.

Toisaalta myös alkuperäisiin kirjoituksiin on kristillisten kohtuullisen helppo tutustua, koska niitä on käännetty valtava määrä englanniksi, ja usein niitä voi lukea ja kopioida Internetistä vapaasti.

Harjoituksia
 1. Mistä johtuu, että saman uskonnon eri kirjat saattavat esittää keskennään ristiriitaisia käsityksiä ja mielipiteitä?
 2. Ottakaa selvää siitä, mikä hindulaisuuden vaikutus ihmisten siveyteen Intiassa on nykyään.
 3. Pohtikaa, mistä johtuu, että uusien pyhien kirjojen kirjoittamista ei ole hindulaisuudessa kiettetty.
 4. Mistä johtuu, että kristilliset esittävät hindulaisuuden myönteisenä ilmiönä?
 5. Ottakaa selvää siitä, esiintyykö Suomessa nykyään profetointia.

Hindulainen kolminaisuus

Hindulaisuuden jumalat ovat kuviteltuja ihmisen yläpuolella olevia olentoja, jotka kuitenkin ovat luonnonlakien alaisia.


Jumalat ilmestyvät joskus ihmisten keskuuteen ihmismuodossa.


Periaatteessa hindulaisia jumalia on miljoonia, sillä on ajateltu, että joka kylällä on ylimpänä kyläpäällikkönä jokujumala.

Uuden syntymistä edustaa luojajumala Brahma, nykyisen säilyttämistä edustaa Vishnu ja nykyisen hävittämistä edustaa Shiva. Näistä jumalista voidaan käyttää nimitystä kolminaisuus (trimurti).

Syntymisen, säilymisen ja tuhoutumisen ajatellaan jatkuvan ikuisuudesta ikuisuuteen.

Erityisesti Vishnu on tullut ihmisen (esimerkiksi Krishna),  apinan (Hanuman) tai muun eläimen (jopa käärmeen) muodossa lukuisia kertoja ihmisten keskuuteen auttamaan heitä.

Hindujen jumalat eivät ole mitään inhimillisten hyveiden esikuvia, vaan heidän paheensa ovat loisteliaampia kuin ihmisten paheet. Hindujen jumalat eivät ole edes kuolemattomia.

Harjoituksia
 1. Pohdi, mistä johtuu, että muinaiset ihmiset kuvittelivat, että heidän yläpuolellaan on ihmisten kaltaisia mutta paljon ihmisiä mahtavampia olentoja?
 2. Ota selvää, mitä mahtavia olentoja muinaissuomalaiset ajattelivat olevan olemassa.
 3. Millä tavalla muinaiset ihmiset yrittivät päästä jumalien suosioon?
 4. Ottakaa selvää siitä miten ihmiskunta syntyi a) hindulaisuuden mukaan b) Kalevalan mukaan c) kristillisyyden mukasan.
 5. Miten ihmiskunta syntyi eläintieteen mukaan?

Avatar tai avarataara


Vishnu -jumalan avatar Krishna soittaa huilua.

Avatar tai avataara (sanskritia; devanagari: अवतार; IAST: avatāra), kirjaimellisesti "hän joka laskeutuu", viittaa hindulaisuudessa Vishnu-jumalan saapumiseen ihmisen tai eläimen muodossa ihmisten keskuuteen.

Näistä kymmenen avataaraa ovat kaikista tunnetuimmat, vaikka avataaroja sanotaankin olevan yhtä paljon kuin meren aaltoja.

Bhagavad-gitan (4.7–4.8) mukaan Vishnun avataaroilla on kolme pääasiallista tarkoitusta:

 1. Tuottaa onnea hänelle omistautuneille ja vapauttaa heidät.
 2. Tuhota pahantekijät.
 3. Vakiinnuttaa uskonnon periaatteet.
Vishnun avataaroista keskustellaan muun muassa Bhagavata-puranassa (1.3, 2.7).

Sieluttaminen (animismi)

Muinaiset ihmiset ihmiset näkivät unia vainajista, ja muutenkin todellisuus ja inhimilliset kuvitelmat olivat sekaisin.

Erään Yhdysvaltain presidentin puoliso väitti kristillisen taruhahmon Jeesuksen. On ilmeistä, että hän oli kristillisenä nähnyt taruhahmosta unta ja sekoittanut sen todellisuuteen.

Tällaisista tapahtumista ihmiset ajattelivat, että ihmisestä jää jotain elämään hänen kuoltuaan. Useimmiten ajateltiin, että se on jonkinlaista varjoelämää. Kuolemattomuususkon taustalla on kuolemattomuuden toivo.

Myös ihmisissä ja eläimissä esiintyvä ajattelu hämmästytti muinaisia ihmisiä. Nykyihmiselle sukua olevat ihmislajit ja apinat saattoivat vaikuttaa muinaisten ihmisten ajatteluun.

Muinaiset ihmiset ajattelivat, että elollisilla olioilla on jokin osa, joka tekee niistä elollisia. Suomen kielessä tästä kuvitellusta osasta käytetään nimitystä sielu.

Myös elottomilla olioilla ajateltiin usein olevan sielun.

Uhrit

Muinaiset ihmiset joutuivat käyttämään eläimiä ja kasveja ruokana ja puita polttopuina. Eläinten ja kasvien sieluja lepytettiin erilaisin keinoin, esimerkiksi tarjoamalla niille ruokaa. Tällaisia lepytysruokia ja lepytyskasveja kutsutaan suomen kielessä uhreiksi.

Monet hindulaiset katsovat, että on olemassa aineellisesta todellisuudesta erottuva toinen todellisuus, jota suomen kielessä sanotaan henkiseksi todellisuudeksi. Jotkut hindulaiset katsovat, että todellisuus on yksi kokonaisuus, jossa on erilaisia osia.

Harjoituksia
 1. Mitä muinaissuomalaiset ajattelivat sieluttamisesta?
 2. Millaisia henkiolentoja muinaissuomalaiset ajattelivat olevan olemassa?
 3. Millä tavoin muinaissuomalaiset ajattelivat lepyttävänsä henkiolentoja?
 4. Mitä tarkoittivat karhunpeijaiset?
 5. Mitä kirja Dan Simmons: Kalin laulu kertoo?

Jumalatar Kalin patsas.

Sielunvaellus



Monet hindut ajattelevat, että sielu voi siirtyä kuoleman jälkeen uuteen ihmiseen tai eläimeen.

Sielunvaellusopissa tekojen katsotaan vaikuttavan sielun asemaan seuraavassa elämässä.

Sielunvaellusoppi perustuu käsitykseen, jonka mukaan sielu (atman) on ”karkulainen”, joka ei ole tajunnut olevansa osa kaiken alkulähdettä ja yhteyttä, (brahmania).

Sielun tulee pyrkiä perimmäiseen todellisuuteen, joka sijaitsee harhaisen ilmiömaailman toisella puolella. Päämääränä on saavuttaa ykseyden eli ”täydellisen tietoisuuden” tila.

Sielu tavoittelee ns. valaistumista (mokša) mutta sielun teot vaikuttavat siihen, läheneekö se perimmäistä todellisuutta vai ei.

Karma

Sanalla "karma" (sanskritia, devanagari: कर्म; 'teko', 'toiminta'; paaliksi kamma) tarkoitetaan yleensä buddhalaisuudessa, hindulaisuudessa ja jainalaisuudessa esiintyviä syyn ja seurauksen toimintaa kuvaavia oppeja. On syytä huomata, että karma merkitsee eri asiaa eri uskonnoissa.

Näiden oppien mukaan jokaisen elävän olennon nykyinen olotila on suoraa seurausta menneisyydessä tehdyistä teoista. Karma on näiden tekojen alati muuttuva summa.

Usein karman katsotaan säilyvän myös kuolemassa, vaikkei varsinaiseen jälleensyntymään uskottaisikaan. Samaan tapaan nykyiset teot vaikuttavat tulevaisuuteen, myös tuleviin jälleensyntymiin.

Velvollisuuksien laiminlyöminen tai pahat teot voivat johtaa jälleensyntymään huonommissa oloissa, jopa eläimenä. Teoiksi lasketaan myös ajatukset, sanat ja mielentila, jossa teot tehdään. Teko voi vaikuttaa kertyvän karman määrään ja laatuun.

Jokainen voi vaikuttaa käytökseensä

Karma ei merkitse kohtaloa, sillä hindulaisuuden mukaan jokainen voi vaikuttaa omaan käytökseensä. Lisäksi on erilaisia karmaa parantavia julhamenoja, joilla lievennetään pahan karman seurauksia ja voimistetaan hyvän karman vaikutusta.

Buddhalaisuuden mukaan kaikki olennot ovat karman ulottuvissa, ja siksi millään jumalaolennoilla ei ole tässä suhteessa merkitystä. Hindujen mukaan jumalat eivät ole karman piirissä, vaikka ne voivat vaikuttaa ihmisen karmaan.

Ns. karman lain mukaan ihminen joutuu maksamaan teoistaan ja tekemättä jättämisistään syntymällä henkilöksi tai eläimeksi, jonka on vaikea tavoitella valaistumista (sielun yhtymistä kaikkeuteen tai sielun itseymmärryksen tuloa).

Hindulaisen päämäärä

Sielu voi syntyä tekojensa ansiosta etuoikeutetuksi ihmiseksi (esim. pappisäätyyn), jolloin valaistumisen tavoittelu on helpompaa.

Sielu lähestyy perimmäistä todellisuutta (brahmania) useiden jälleensyntymisten eli ruumiillistumien (inkarnaatioiden) avulla.

Ruumiillistumisen tasoa ohjaa karman laki, jota ei käsitetä siveelliseksi tuomioksi, vaan pikemmin luonnonlaiksi.

Intialaisessa sielunvaellusopissa ihmisen ajatellaan joko syntyvän uudelleen, liukenevan henkiseen todellisuuteen tai valaistuvan. Ihminen voi syntyä esimerkiksi siaksi tai alempaan yhteiskuntaluokkaan (kastiin) kuuluvaksi, jos luonnonlait sitä edellyttävät.

Toisaalta palveltuaan ylempiä yhteiskuntaluokkia kuuliaisesti hän voi syntyä uudelleen ylempään yhteiskuntaluokkaan. Uskonnollisten johtajien yhteiskuntaluokkaan synnyttyään hänellä on mahdolisuus päästä irti jälleensyntymisen kierteestä.

Sielunvaellusoppi painottaa tekojen seurauksia. Luokkayhteiskunta (kastilaitos) painottaa velvollisuuksia.

Kuten missä tahansa yhteiskunnassa hinduyhteisö pitää joitain inhimillisiä ominaisuuksia hyveinä ja joitakin paheina. Jumalat ovat näiden siveellisten rajoitusten yläpuolella ja voivat tehdä mitä tahansa, hyvää tai pahaa.

Velvollisuussiveyttä

Velvollisuus on hindulaisuudessa seurauksia ja hyvettä tärkeämpi.

Miten sielui joutuu taivaaseen tai helvettiin

Koska sielu ei heti kuoleman jälkeen ehdi syntyä uudelleen johonkin olentoon, se voi hindulaisuudessa olla väilitilassa kuten miellyttävässä taivaassa ja kärsimysten helvetissä tai molemmissa.

Harjoituksia
 1. Jos olisi mahdollisuus syntyä eläimeksi, mikä eläin haluaisit olla?
 2. Mistä johtuu, että hindujumalat ja muhamettilaisten jumala ovat siveellisten rajoitusten yläpuolella?
 3. Mikä ero on tärkein hindulaisuuden, kristillisyyden ja muhamettilaisuuden jumalen välillä?
 4. Ottakaa selvää siitä, mitä tarkoittaa kiirastuli.
 5. Pohtikaa mistä johtuu, että velvollisuuden täyttäminen on hindulaisessa siveydessä kaikkein tärkein asia.
 6. Ottakaa selvää siitä, mitä asioita hindulaisuudessa suomalainen uskonnonopetus pitää tärkeinä.
 7. Ottakaa selvää siitä, mitä asioita hindulaisuudessa kristillisten valvoma elämänkatsomustiedon opetus pitää  tärkeinä.
 8. Ottakaa selvää siitä, mitä asioita länsimaiden hindut pitävät tärkeinä.
 9. Ottakaa selvää siitä, mitä asioita Intian hindut pitävät tärkeinä.
 10. Tustutukaa Internetin avulla hindulaisuuden alkuperään ja historiaan.

Köyhyys, kurjuus ja hindulaisuus



Intialaisen yhteiskunnan köyhyyttä, kurjuutta ja sen syitä on tarkasteltu toisaalla näissä oppimateriaaleissa.

Monet uskonnot yrittävät selittää kurjuuden syitä ja epäoikeudenmukaisuutta. Juutalaisperäisten uskontojen selityksiin tutustutaan alempana.

Hindulaisuudessa ja buddhalaisuudessa ihmisen köyhyys ja kärsimykset ovat ihmisen omaa syytä.

Kuulostaako tämä tutulta? Myös Suomessa esiintyy tällaista puhetta, ainakin Helsingin kaupungin eteläisten kaupunginosien päivällispöydissä.

Hindulaiset selittävät tämän kaiken sielunvaellusopilla. Ihmisen velvollisuuksien laiminlyönti ja pahat teot edellisessä elämässä ovat syy hänen kärsimyksiinsä nykyisessä elämässä, ja ihmisen velvollisuuksien laiminlyönti ja pahat teot nykyisessä elämässä aiheuttavat kärsimyksiä seuraavassa elämässä.

Jotta tämä selitys kelpaisi, ihmisen pitää uskoa sielunvaellusoppiin.

Toisaalta on kummallista, että ihmisen katsotaan kärsivän sellaisen edellisen elämän rikkomuksista ja pahoista teoista, joista hän ei tiedä eikä voikaan tietää yhtään mitään.

Ihmisen oletetusta kärsimisestä seuraavassa elämässä puhutaan lisää alempana esitellyissä juutalaisperäisissä uskonnoissa.

Harjoituksia
 1. Mistä johtuu, ettei sielunvaellusopin selitys köyhyydelle ole saanut laajaa kannatusta Suomessa?
 2. Onko mitään todisteita siitä, että sielunvaellusoppi pitäisi paikkansa?
 3. Miksi jotkut suomalaiset ajattelevat, että köyhyys on ihmisen omaa syytä?
 4. Pohtikaa, miksi Intian väestö yhä kasvaa, vaikka maa on ylikansoitettu?
 5. Pohtikaa millä tavalla Intian köyhiä ihmisiä voitaisiin tehokkaasti auttaa.

Ihmeet ja Humen puntari

Ihmeellä tarkoitetaan uskonnoissa tapahtumaa, joka ei ole luonnonlakien mukainen ja joka on jonkin aineettoman voiman, esimerkiksi jumalan, aiheuttama.

Suomessa vain harvat ihmiset uskovat ihmeisiin.


Yllä maalaus David Humesta.

Brittiajattelija David Humen mukaan ”mikään todistus ei ole riittävä varmistamaan ihmettä, ellei todistus ole sitä laatua, että sen erheellisyys olisi vielä ihmeellisempi kuin se seikka, jota se koettaa varmistaa; ja siinäkin tapauksessa todistusperusteet kumoavat toinen toisensa, ja vahvempi niistä antaa meille ainoastaan sen verran varmuutta kuin sille jää voimaa heikomman tultua siitä vähennettyä.

Kun joku kertoo minulle nähneensä vainajan palanneen elämään, niin minä heti itsekseni harkitsen, kumpi on todennäköisempää: että tämä ihminen joko pettää minua tai on tullut petetyksi taikka että hänen kertomansa seikka tosiaan on tapahtunut.

Minä punnitsen toista ihmettä toista vastaan; ja riippuen siitä, minkä todistuksen havaitsen vahvemmaksi, lausun ratkaisuni, aina hyljäten suuremman ihmeen. Jos hänen todistuksensa erheellisyys olisi suurempi ihme kuin hänen kertomansa tapahtuma, silloin, mutta vasta silloin saattaa hän vaatia puolelleen uskoani eli hyväksymistäni”.

Toisin sanoen: kumpi on todennäköisempää, oudon väitteen pätevyys vai väitettä tukevan todistusaineiston virheellisyys? Jos väitteen puolesta puhuvien seikkojen virheellisyys on todennäköisempää kuin väitteen totuus, niin väite tulisi Humen vaa’an mukaan hylätä.

Koska viisas suhteuttaa aina uskomuksensa todistusaineiston mukaiseksi, niin hyväksytyn kannan varmuudesta on vielä vähennettävä vastakkaisen kannan todennäköisyys.

Harjoituksia

 1. Ottakaa selvää siitä, kuinka suuri osa suomalaisista uskoo ihmeisiin.
 2. Ottakaa selvää siitä, mitä asioita ihmeisiin uskovat ihmiset pitävät ihmeinä.
 3. Pohtikaa näitä asioita Humen puntarilla.
 4. Pohtikaa sitä, miten jonkin tapahtuman todennäköisyyttä voidaan arvioida.
 5. Pohtikaa sitä, miksi muinaiset ihmiset alkoivat pitää joitain asioita ihmeinä.

Ihmeet hindulaisuudessa



Yllä olevassa kuvassa intialainen jumalanmies taikomassa.

Intialaiset uskonnolliset johtajat ovat keksineet ihmeiden ongelmaan oivan ratkaisun: taikatemput. Jopa kurjaliston asuma-alueilla (slummeissa) voi nähdä "jumalan miehiä" heiluttamassa jumalan kuvaa, tekemässä taikatemppuja ja keräämässä rahaa.

Länsimaisen yhteiskunnan taikuritaide lienee peräisin Intiasta.

Suomalaiset taikurit ovat kuuluisia ja tekevät taikatemppuja, jotka ovat vielä ihmeellisempiä kuin intialaisten "jumalan miesten" taikatemput.

Kun eräs länsimainen taikuri yritti käännyttää ihmisiä uskoon vääntelemällä lusikoita, eräs suomalainen taikuri ilmoitti: "minä teen kaikki samat temput ja joitain vielä vaikeampia." Tämän kirjoittaja oli todistamassa, kun hän ne temput teki.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, kuka keksi sen, miksi hiililläkävely on mahdollista.
 2. Ottakaa selvää siitä, mihin 500 -asteisilla hiilillä kävely perustuu (maailmanennätys on noin 12 askelta)?
 3. Etsikää Internetistä sellaisia taikatemppuja, jotka myös koululainen osaa tehdä.
 4. Ottakaa selvää, mitkä taikatemput vaativat ankaraa harjoittelua.
 5. Pohtikaa mistä johtuu, että monet intialaiset pitävät edelleen taikatemppuja ihmeinä.

Naisen asema hindujen vanhassa kirjallisuudessa



Yllä kerjäävä intialaisnainen.

Vain naimisissa olevat naiset käyttävät länsimaisen sormuksen vastineena lappua otsassa. Vaishnavat (Vishnun palvojat) käyttävät joskus v-kirjaimen muotoista merkkiä ja shaivat (Shivan palvojat) kolmea vaakasuoraa viivaa.

Vedat sanovat, että naista ei voi opettaa, koska hänellä on vähän älyä.

Nainen ei voi olla hyvä ystävä, koska hänellä on julma sydän.

Kun mies kuolee, vaimon edellytetään polttavan itsensä miehensä roviossa. (Tämän säädöksen kielsivät brittiläiset siirtomaaviranomaiset, mutta viime vuosina kaikkein oikeaoppisimmat papit ovat alkaneet vaatia käytännön palauttamista.)

Hindut ovat aika ajoin syyttäneet Intian naisten heikosta asemasta myös buddhalaisia, mutta buddhalaiset ovat torjuneet nämä syytökset toteamalla, että hindulaiset Manun lait määräävät naisen alistettuun asemaan.

Nainen on nuoruudessaan isänsä määräysvallassa, aikuisena miehensä määräysvallassa ja vanhuudessaan poikiensa määräysvallassa. Manun lait sanovat, ettei nainen saa koskaan olla riippumaton.

Naisella ei Manun lakien mukaan ole oikeutta avioeroon. (Nykyään tämä säädös ei ole laillisesti sitova.) Mies voi kuitenkin erota vaimostaan, ja Manun lait sallivat hänen jopa myydä vaimonsa.

Naisella, pojalla ja orjalla ei saa Manun lakien mukaan olla edes omaisuutta. Mies saa kurittaa vaimoaan ruumiillisesti.

Maalaiskylissä eri kastit asuvat eri alueilla, eri kasteihin kuuluvien väliset avioliitot ja jopa eri kasteihin kuuluvien syöminen yhdessä ovat yleensä uskonnon vastaisia. Eräissä uskonnollisissa juhlissa kastit saattavat kuitenkin esiintyä sekaisin.

Vedat kehottavat miestä tai naista tuottamaan kymmenen poikaa, mikä merkitsee käytännössä toteutettuna lähes katastrofia ylikansoitetulle Intialle.

Syntyvyyden säännöstelyä hinduismi ei kuitenkaan vastusta samalla tavalla kuin muhamettilaisuus ja katolinen kristillisyys.

Harjoituksia
 1. Ylimpään kastiin kuuluva Intian ateistikeskuksen johtaja Lavanam oli naimisissa alempaan kastiin kuuluneen Hemalatan kanssa. Miten tämä oli mahdollista?
 2. Onko Intian lainsäädäntö puolueeton uskontojen ja ateismin suhteen?
 3. Ottakaa selvää siitä, miten naisen asema on muuttunut Intiassa viime aikoina.
 4. Mitkä muut uskonnot kuin hindulaisuus ovat kohdelleet naisia huonosti?
 5. Onko naisen asemassa Suomessa yhä puutteita?

Desai Kishwar: Intiasta puuttuu 35 miljoonaa naista

Lähde: 30.10.2010 Sirpa Pääkkönen
Helsingin Sanomat



"Tyttöjen surmaaninen on yhä yleinen ja karmea tapa Intiassa. Intiasta puuttuu 35 miljoonaa naista", intialainen kirjailija Desai Kishwar sanoo. Hän esitteli Helsingin kirjamessuilla 2010 esikoisromaaniaan Pimeyden lapset.

Trillerimäinen romaani perustuu osittain tositapahtumiin. Kirjailija keräsi tietoa intialaisten naisten asemasta työskennellessään televisiotoimittajana Intiassa. Kerran hänen työpaikalleen ilmestyi nuori intialainen nainen, joka sanoi, ettei hänen oikeastaan pitäisi olla elossa.

"Nainen kertoi, että tyttövauvoja tapetaan ooppimiulla tai hukutetaan maitoon. Hän oli saanut lapsena oopiumia mutta jäänyt eloon. Lapsena oli kauheaa katsoa äitiä, joka oli yrittänyt murhaa."

Tyttövauvoja tapetaan, koska heistä ei ole taloudellista hyötyä. Vanhemmat ajattelevat, että tyttöä on turha kouluttaa, koska hän menee naimisiin ja hyödyttää toista perhettä.

Desai Kishwarin mukaan tyttövauvan surmaaminen on Intiassa naiselle ainoa hetki, jolloin hän voi kokea valtaa ja yhteiskunnan hyväksyntää. Samalla hän kokee vapauttavansa lapsen kauheasta elämästä.

Avain naisen aseman parantamiseen Desai Kishwarin mielestä on koulutus ja taloudellinen tasa-arvo, joka voi luoda naiselle riippumattoman elämään.

Intiassa ei ole koskaan ollut naisasialiikettä, joka olisi taistellut naisten aseman parantamiseksi.

Harjoituksia
 1. Pohtikaa sitä, olisiko köyhällä Intialla varaa pitää lapsenmurhaajia vankiloissa.
 2. Missä muissa maissa lapsenmurhat ovat yleisiä?
 3. Ottakaa selvää siitä, esiintyikö lapsenmurhia muinaisessa Suomessa.
 4. Ottakaa selvää siitä, miksi lapsenmurhat Suomessa ovat vähentyneet.
 5. Ottakaa selvää siitä, ketkä Suomessa syyllistyvät lapsenmurhiin.

Temppeliprostituutio



Yllä olevassa kuvassa temppeliprostituoidut keskustelevat ehkäisymenetelmistä.

Devadasit ovat tyttöjä, jotka menevät naimisiin jumalan kanssa. Osa tytöistä työskentelee työläisinä, mutta lähes puolet heistä on prostituoituja.

Oikeaoppinen hindulaisuus sanoutuu irti temppeliprostituutiosta, ja monet osavaltiot ovat kieltäneet sen, mutta kielloista huolimatta kymmenet tuhannet naiset työskentelevät temppeliprostituioituina.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, miksi Naantalin nunnaluostarin kaivosta on löytynyt lasten luurankoja.
 2. Ottakaa selvää siitä, onko temppeliprostituutiota esiintynyt Euroopassa.
 3. Ottakaa selvää siitä, onko temppeliprostituutiota esiintynyt Amerikan intiaanien keskuudessa.
 4. Pohtikaa sitä, miten on mahdollista, että temppeliprostituutiota esiintyy nykyisessä Intiassa.
 5. Mistä johtuu, että temppeliprostituoidut ovat pelkästään naisia?

1,2 miljoona lasta työskentelee lapsiprostituoituina Intiassa

11.3.2009



Intian liittovaltion poliisin mukaan Intiassa on noin kolme miljoonaa prostituoitua, joista 40 % on lapsia.

Erityisesti prostituutiota esiintyy niillä paikkakunnilla, joille tehdään ns. pyhiinvaelluksia (selitys toisaalla tässä artikkelissa).

Harjoituksia
 1. Pohtikaa sitä, mistä johtuu se, että lapsiprostituutio on Intiassa laajalle levinnyttä.
 2. Ottakaa selvää siitä, mitä tarkoittaa pedofilia.
 3. Ottakaa selvää siitä, miksi pedofiilejä rangaistaan Euroopassa.
 4. Ottakaa selvää siitä, mitä tarkoittaa pornografia.
 5. Ottakaa selvää siitä, miksi Suomen lainsäädäntö tuomitsee lapsipornon levittämisen.

Lapsityövoiman käyttö



Intiassa on enemmän lapsia kuin missään muualla maailmassa. Intian yhteensä 210 miljoonasta 5 - 14 -vuotiaasta lapsesta noin 11,2 miljoonaa on lapsityöläisiä. Suurin osa lapsista työskentelee kotitaloudessa esimerkiksi maatöitä tehden, mutta myös tehtaat sekä erilaiset palveluiden ja kunnostustöiden tarjoajat käyttävät lapsityövoimaa.

Intia on ratifioinut YK:n Lasten oikeuksien sopimuksen, mutta todellisuus on tavoitteesta kaukana. Vaikka maan hallitus on panostanut lastensuojeluun, esimerkiksi vähemmistöihin kuuluvien työläislasten tilanne on vaikea.

Intian hallituksen mukaan edelleen noin kaksi miljoonaa intialaislasta työskentelee vaaralliseksi luetun työn piirissä. Tällaista ovat esimerkiksi tiilituotannon, kivilouhinnan, ilotulite- tai lasiteollisuuden työt.

Lapsityöhön liittyy myös ihmiskauppaa. Intiaan tuodaan vuosittain 12.000-15.000 naista ja lasta työskentelemään prostituoituina. Valtioiden väliseen ihmiskauppaan on kiinnitetty viime vuosina onnistuneesti huomiota, mutta maiden sisäinen ihmiskauppa on jäänyt vähemmälle huomiolle.

Ihmiskaupan uhreiksi päätyneet lapset joutuvat usein vaarallislle aloille kuten prostituutioon.

Tämän kirjoittaja ihaili intialaisen matkamuistokaupan ikkunassa marmoriin kaiverrettuja veistoksia. Oppaana toiminut Joseph Edamaruku vei kirjoittajan kaupan takahuoneeseen, jossa kymmeniä lapsia kaiversi veistoksia sementtilattialla istuen.

Harjoituksia
 1. Onko Suomessa esiintynyt lapsityövoiman käyttöä menneinä aikoina?
 2. Miten lapsityövoimaa Suomessa on käytetty menneinä aikoina (kuten tämän kirjoittajan nuoruudessa).
 3. Miksi laspityövoiman käyttö on kansainvälisin sopimuksin kielletty?
 4. Ottakaa selvää siitä, missä maissa lapsityövoiman käyttö on nykyään kaikkein laajinta.
 5. Pohtikaa sitä, miten suomalaiset voisivat ehkäistä köyhien maiden lapsityövoiman käyttöä.

Intian lapsiavioliitot ovat iso ongelma



Lähde Suomen Lääkärilehti 02.06.2009

Intiassa on 1,15 miljardia asukasta. Väkiluku kasvaa yhä vauhdilla. Väestöräjähdys ei ole vain Intian ongelma vaan vaikuttaa koko maailmaan. Yhtenä syynä väkiluvun rajuun kasvuun ovat varhain solmitut avioliitot.

Perinteen mukaan tyttären naittaminen heti puberteetin alettua on perheen velvollisuus ja kunnia. Tämä tapa on voimissaan erityisesti Intian köyhissä keski- ja itäosissa.

The Lancetissa julkaistun tutkimuksen mukaan 44,5 prosenttia 20–24-vuotiaista naisista oli mennyt naimisiin alle 18-vuotiaana.

2,6 prosenttia näistä naisista oli avioitunut alle 13-vuotiaana. Tutkimukseen osallistui lähes 21 000 20–24-vuotiasta naista eri puolilta Intiaa.

Tutkimuksen mukaan alaikäisenä avioituneet käyttävät harvemmin ehkäisyä ja saavat useampia lapsia kuin aikuisena avioliiton solmineet. Uusi raskaus alkaa usein alle kahden vuoden kuluttua edellisestä synnytyksestä.

Intiassa on laki, jonka mukaan naiset saavat mennä naimisiin aikaisintaan 18-vuotiaina, miehet 21-vuotiaina. Laki ei tunne poikkeuksia, vanhempien suostumuksellakaan ei saisi mennä aiemmin avioon, kuten monissa muissa maissa.

Suurin osa naisista ei tutkimuksen mukaan laista tiedä. Erityisen usein alaikäisenä menevät naimisiin köyhät, kouluttamattomat maaseudulla elävät naiset.

Opiskelu vähentää naisten varhaista avioitumista. Intian hallitus on lisännyt ilmaista koulutusta ja perhesuunnittelupalveluja, mutta lapsiavioliitot ovat vähentyneet kymmenessä vuodessa vain viisi prosenttia.

Maailman väestöongelman helpottamiseksi ja naisten oikeuksien ja terveyden parantamiseksi olisi tärkeää saada vähennettyä Intian lapsiavioliittoja ja lisättyä ehkäisyn käyttöä, tutkimuksessa summataan.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, missä muissa uskonnoissa kuin hindulaisuudessa esiintyy lapsiavioliittoja.
 2. Mistä johtuu, että Suomen tiedotusvälineet puhuvat vain vähän lapsiavioliitoista mutta paljon pedofiliasta?
 3. Mitä mieltä sinä olet lapsiavioliitoista?

Polttohautaus



Koska hindut eivät usko ruumiilliseen henkiin heräämiseen kuoleman jälkeen kuten Suomen evankelis-luterilaiset, he eivät pelkää polttaa vainajan ruumista. Ruumiiden hautaaminen Euroopassa lienee peräisin pääasiassa juutalaisperäisistä uskonnoista.

Hautajaismenoista huolehtii vainajan vanhin poika, jos sellainen on.

Mieluiten joen varteen tehdään puupino, jonka päälle vainaja asetetaan, ja vainaja poltetaan omaisten ja uskonnollisten johtajien läsnäollessa. Tuhka ripotellaan jokeen.

Varakkaimmat poltetaan santelipuupinossa, mutta köyhillä saattaa olla liian vähän puita ruumiin täydelliseen polttamiseen. Jäljelle jääneet osat saatetaan heittää jokeen, jossa petolinnut nokkivat niitä.

Harjoituksia
 1. Tutkikaa, kuinka suuri osa suomalaisista haudataan maahan ja kuinka suuri osa vainajista poltetaan.
 2. Miksi Suomessa on hautaustoimilaki?
 3. Mitä Suomen hautaustoimilaissa sanotaan?
 4. Ottakaa selvää, mistä johtuu tapa asettaa haudoille hautakiviä.
 5. Kumpi on luontoystävällisempi, maahan hautaus vai polttohautaus?

Naislesken polttaminen elävänä



Niin kutsutussa sati-perinteessä naispuolinen leski poltetaan elävänä aviomiehensä mukana hautajaisroviolla.

Brittihallinto kielsi sen jo vuonna 1829, ja lakia tiukennettiin 1987.

19.7.2007

Uusien ehdotusten mukaan koko kyläkunta voitaisiin asettaa syytteeseen polttotapauksesta, ja maksimituomiota nostettaisiin seitsemästä vuodesta elinkautiseen.

Harjoituksia
 1. Pohtikaa, miten on mahdollista, että uskonnolliset ihmiset saattavat polttaa joitain ihmisiä elävinä.
 2. Keitä muita kuin leskiä uskonnot ovat poltattaneet elävinä?
 3. Miten vanhuksia on kohdeltu Suomessa menneinä aikoina?
 4. Miten muinaiset Grönlannin eskimot kohtelivat vanhuksia?
 5. Mitä puutteita vanhusten kohtelussa on yhä Suomessa?

Kerjääminen ja kylpeminen



Uskonnollisten johtajien ryhtyminen vanhoilla päivillään keräjäläisiksi ja uskonnollinen kylpeminen joessa lienevät Intian alkuperäiskansojen lisä hindulaisuuteen.

Varanasissa (Benares) voi nähdä aamunkoitteessa joen rannalla pitkän jonon uskonnollisia kerjäläisiä, ja pahoin saastuneessa joessa ihmiset kylpevät vaatteet päällä.

Koska joessa voi olla polttamatta jääneitä ihmisruumiin osia, vesi voi sisältää monia sairauksien aiheuttajia.



Tietysti suurin osa Intian kerjäläisistä on tavallisia köyhiä ihmisiä. Lapsilta on voitu katkoa raajoja, jotta he ansaitsisivat paremmin kerjäläisinä.

Harjoituksia
 1. Tutkikaa kerjäämisen historiaa Suomessa.
 2. Ketkä Suomessa kerjäävät nykyään?
 3. Ketkä Suomessa kerjäsivät menneinä aikoina?
 4. Miksi jotkut haluavat kieltää kerjäämisen?
 5. Miksi kerjäämistä ei ole kielletty Suomessa?
 6. Mikä saastuttaa Suomen vesistöjä eniten?
 7. Mikä on haja-asustusalueiden jätevesiasetus? Mitä siinä määrätään?

Lyhyt hindulaisuuden historia

Hindulaisuus on kehittynyt tuhansia vuosia. Siihen vaikuttivat  monet maahan tunkeutuneet kansat, alkuperäiskansat ja muut uskonnot.

Intian historia jaetaan usein viiteen kauteen:

1. Indus-kausi (2600 – 1900 eaa)
2. Veda-kausi (1600 - 550 eaa)
3. Perinteinen aika (klassinen aika, 550 eaa – 550 )
4. Keskiaika (550 – 1500)
5. Uusi aika (1500 - )

Hindulaisuuden vanhimmat osat ovat peräisin Indusjoen varrella kehittyneestä Indus -yhteisöstä, joka toimi noin 2600-1900 eaa Indusjoen laaksossa nykyisen Pakistanin ja Luoteis-Intian alueella.

Tuolloin syntyivät ensimmäiset suuret kaupungit Harappa ja Mohenjo-Daro. Tältä ajalta on löytynyt kuvia, joiden on päätelty viittaavan joidenkin nykyisten jumalien, kuten Shivan ja suuren äitijumalattaren, esimuotoihin. Myös käsitys veden puhdistavasta vaikutuksesta periytynee Indus- kaudelta. Tosin veden puhdistava vaikutus oli tuttua jo muinaissuomalaisille saunojille.

Veda -kausi alkoi arjalaiskieliä puhuneiden paimentolaisheimojen tunkeutuessa Intian niemimaalle. Valloittajat kuuluivat indoeurooppalaisiin kansoihin, jotka lähtivät liikkeelle nykyisten Iranin ja Afganistanin seuduilta.

Heidän uskomuksistaan voidaan saada tietoa veda -kirjallisuuden perusteella. Tämä koottiin suullisesta perinteestä yhtenäiseksi kokoelmaksi noin 1000-800 eaa.

Veda -kauden uskonnossa palvottiin lähinnä henkilöityjä luonnonilmiöitä, kuten ukkosenjumala Indraa. Keskeisessä asemassa olivat uhrit eli jumalille annetut lahjat.

Perinteisellä kaudella kaksi jumalaa, Vishnu ja Shiva saavuttivat tärkeän aseman, ja pappien toimittamat uhrit alkoivat syrjäytyä uudenlaisten juhlamenojen tieltä. Jumalille alettiin rakentaa rakennuksia (temppeleitä).

Keskiajalla hindulaisuuden monimuotoisuus lisääntyi. Muhamettilaisuuden tulo vaikutti hindulaisuuteen. Muhamettilaiset saapuivat Intiaan vuonna 711, ja vuoteen 1000 mennessä heidän valtansa ulottui laajalle Intian pohjoisosiin.

Muhamettilaiset hallitsijat pitivät valtaa Intiassa 1200-luvulta aina 1700-luvun puoliväliin.

Tänä kautena syntyi hindulainen jumaluustiede.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, millaisia uskonnollisia juhlamenoja hindulaisilla on.
 2. Ottakaa selvää siitä, miten muhamettilaisten hallinto vaikuttu Pohjois-Intiaan (johon myös Pakistan ja Bangladesh kuuluvat).
 3. Ottakaa selvää siitä, mitkä ovat hindulaisen jumaluustieteen pääkoulukunnat.
 4. Ottakaa selvää siitä, palvoivatko muinaiset suomalaiset uskkosenjumalaa.
 5. Pohtikaa sitä, miksi muinaissuomalaiset toisin kuin juutalaiset eivät palvoneen vuorenjumalaa (mikä oli vuorenpeikko?).

Hindujen palvontamenot

Hindut palvovat jumalia ja yliluonnollisia voimia kukin yksin, vaikka palvonta tapahtuu joukkotilaisuudessa tai uskonnollisessa rakennuksessa (temppelissä).

Kodissa voi olla palvonnalle omistettu paikka. Kadulla asuvilla kodittomilla ei tietenkään ole tällaista palvontapaikkaa.

Jokaisella uskonnollisella rakennuksella (temppelillä) on oma henkilökunta, joka huolehtii rakennuksesta, jumalankuvista ja juhlamenoista.

Varakkaat ihmiset vuokraavat kotipappeja (pujari) suorittamaan juhlamenoja kotona.

Yllä intialainen guru.

Varakkaat ihmiset kysyvät neuvoja korkea-arvoisilta opettajilta (guruilta).

Käytännön tilanteisiin neuvoja tarjoavat oppineet, joita kusutaan pandiiteiksi. Pandiitti on myös kylän uskonnollinen johtaja.

Tosiuskovainen hindu aloittaa palvontamenot ennen auringonnousua. Päivä aloitetaan, jos mahdollista, kylvyllä. Auringonnousua saatetaan kutsua. Keskipäivällä (joka voi olla mihin aikaan tahansa auringonnousun ja laskun välillä) jumalille uhrataan kukkia, suitsukkeita ja ruokaa. Suitsuke on aine, joka palaessaan levittää ympäristöönsä tuoksua. Iltapalvonnan jälkeen jumalankuva pannaan lepäämään ja syödään iltapala (jos on jotain syötävää).

Uskovainen hindu suorittaa juhlamenoja edesmenneille sukulaisilleen.

Lapsen syntymään, aikuiseksi tuloon, avioliittoon ja kuolemaan liittyy suuri määrä juhlamenoja.



Hinduavioliitot ovat usein vanhempien järjestämiä. Vihkimistoimituksessa esimerkiksi tulen ympäri kierretään setsemällä askeleella seitsemän kertaa. Horoskoopit ovat tärkeitä avioliittoja solmittaessa. Horoskoopit (tähistäennusteet) ovat peräisin Intiasta.

Kuoleva tai kuolllut saatetaan joen rantaan rummutuksella, jonka tarkoitus on ollut alun perin karkoittaa vainajan sielu kodista ja myös pahat henget,

Uskonnollisissa rakennuksissa jumalankuvat herätetään aamulla ja pannaan illalla nukkumaan. Kuvaa kylvetetään, ruokitaan ja voidellaan santelivoiteella. Jumalilla on myös lepoaikoja. Rakennuksessa kävijät uhraavat jumalille ja maksavat tästä papeille.

Harjoituituksia
 1. Pohtikaa sitä, mihin jumalille uhratut ruuat joutuvat (polttouhreissa ne poltetaan).
 2. Ottakaa selvää siitä, millainen sukupuolimoraali on Intiassa.
 3. Ottakaa selvää siitä, miten avioliitto solmittiin muinaisessa Suomessa.
 4. Mistä johtuu se, että lapsen syntymään, aikuiseksi tuloon ja kuolemaan on kehitetty juhlamenoja?
 5. Ottakaa selvää siitä, miten avioliitto solmittiin muinaisessa Roomassa.

Pyhiinvaellukset

Eri uskonnoilla on erilaisia paikkoja (pyhiinvaelluspaikkoja), joihin matkustaminen on uskonnolisesti ansiokasta. Intiassa erityisen tärkeitä pyhiinvaelluspaikkoja ovat Gaya, Varanasi (Benares) ja Allahabad.

Harjoituksia
 1. Mihin sinä haluaisit tehdä pyhiinvaelluksen?
 2. Mitkä taloudelliset asiat ovat vaikuttaneet pyhiinvaellusten syntyyn eri uskonnoissa?
 3. Ottakaa selvää siitä, tekivätkö muinaissuomalaiset pyhiinvaelluksia.
 4. Mitä mieltä olet pyhiinvaellusten tarpeellisuudesta?
 5. Ottakaa selvää siitä, mitä pyhiinvaelluspaikkoja on Euroopassa.

Jooga



Yllä intialainen joogaaja

Joogan päämääränä oli tuoda harjoittajansa lähemmäs jumalallista.

Neljänä tärkeimpänä joogan lajina Karmajoogaa (epäitsekkään työn jooga), Bhaktijoogaa (antaumuksen jooga), Jñānajoogaa (tiedon jooga) ja Rājajoogaa (henkisen ja fyysisen mietiskelevän harjoituksen jooga), mutta on myös lukuisia muita tapoja harjoittaa joogaa.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää, mitä jooga sisältää Suomessa.
 2. Miten suomalaiset joogan harrastajat ajattelevat joogan vaikuttavan?
 3. Pohtikaa sitä, onko esimerkiksi päällään seisominen terveellistä.
 4. Ottakaa selvää siitä, mitä muita uskonnollisen liikunnan muotoja Suomessa esiintyy.
 5. Kumpi on ajatuksia selkeyttävämpää, jooga vai makailu oikealla kyljellä hyvässä joustinsängyssä?

Hyvät työt

Hyvillä töillä hindulaisuudessa tarkoitetaan yhteiskuntaluokan mukaisten sääntöjen seuraamista.

Nykyään maallistuneet hindut tarkoittavat hyvillä töillä samoja asioita kuin maallistuneet suomalaiset.

Harjoituksia
 1. Mitä sinun mielestäsi kuuluu hyviin töihin.
 2. Mitä sinun mielestäsi kuuluu pahoihin töihin.
 3. Onko teko hyvä, jos se on velvollisuus?
 4. Mitä asioita sinä pidät tärkeinä velvollisuuksina?
 5. Mitä asioita sinä pidät tarpeettomina velvollisuuksina?

Lehmä



"Ken antaa lehmän bramiineille, saa kaikki maailmat,
sillä siihen perustuu riita, sekä rukous että katumus,
Lehmästä elävät jumalat, Lehmästä myös ihmiset."

Hindujen lehmän palvontaa selitetään monella tavalla. Lehmä esiintyy maan luomiskertomuksessa, ja Krishna -jumalan kerrotaan olleen nuoruudessaan lehmäpaimen.

Tämän kirjoittajalla on kuvia ja veistoksia, joissa lehmäpaimen Krishna soittaa huilua.

Oikeaoppinen hindu pitää lehmän tappamista ja syömistä hyvin vakavana asiana. Ainakin ylimmän yhteiskuntaluokan jäsenten pitäisi pidättyä lehmän lihan syönnistä.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää, miten tärkeä lehmä on ollut suomalaisille.
 2. Ovatko kaduilla kuljeskelevat lehmät olleet syynä New Delhin metron rakentamiseen?
 3. Miten lehmät elivät suomessa sata vuotta sitten?
 4. Miten lehmät elävät Suomessa nykyään.
 5. Pitäisikö Suomen lehmien elinoloja parantaa?

Kasvissyönti ja tappaminen yleensä

Koska eläinten elämää ei saa tuhota väkivaltaisesti, ylimmän yhteiskuntaluokan jäsenten oletetaan olevan kasvissyöjiä, ja melkoinen osa kansaa on kasvissyöjiä.

Sen sijaan ihmisen, jopa oman veljen tappaminen sodassa on hindusoturin velvollisuus kuten ilmenee Krishnan Arjunalle antamista ohjeista (Bhagavad Gita, jumalan laulu). Krishna muistuttaa Arjunaa siitä, ettei hän voi tappaa läheistensä sielua.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää, keitä kasvissyöjiä Suomessa on.
 2. Ottakaa selvää, onko pelkillä kasveilla eläminen terveyden kannalta viisasta.
 3. Miten on mahdollista, että lehmän tappamista saatetaan paheksua enemmän kuin ihmisen tappamista?
 4. Miten sukupuuton partaalla olevien eläinten tappaminen voitaisiin lopettaa?
 5. Mitä mieltä olet tappamisesta sodassa?

Yläluokan miehen elämänkaari

Yläluokan miehen ihanteellinen elämäntapa on seuraava:
 1. Oppilas, joka tutkii kirjoituksia henkilökohtaisen opettajan opastuksella.
 2. Perheenpää, joka avioituu ja kasvattaa perheen
 3. Erakko, joka elää vaimonsa kanssa metsässä opiskelleen, mietiskellen ja rukoillen.
 4. Pyhä mies, joka lupuu perheestä ja vaimosta.
Harjoituksia
 1. Mikä on suomalaisen yläluokan miehen elämänkaari?
 2. Mikä on suomalaisen yläluokan naisen elämänkaari?
 3. Mikä on elämänkaari?

Mitä kirjoituksia yläluokan miehet opiskelevat

Jumalallisina kirjoituksina (veda -kirjoina) pidetään kahta kirjoitusten ryhmää:
 1. Laulut (hymnit, veda on tieto sanskritin kielessä)
 2. Näiden selitykset brahmana (brahman = sana) ja Upanishadit (yhdessä istumiset).
Perinteellisistä kirjoituksista tunnetuimmat ovat Ramajana ja Mahabharata (maha = suuri, Bharat = Intia).

Myös puranat (muinaiskertomukset) ovat tärkeitä perinteellisiä kirjoituksia.

Perinteellisiä kirjoituksia pidetään ihmisten tekeminä, mutta ne ovat tärkeitä ja arvovaltaisia, vaikka ne eivät ole yhtä vaikutusvaltaisia kuin vedat.

Hymnejä eli lauluja on neljä ryhmää:
 1. Ylistyksen veda (Rigveda).
 2. Laulujen veda (Samaveda).
 3. Uhritoimitusten veda (Jadshurveda)
 4. Atharveda (Atharvarnojen veda).
Tärkeimpänä pidetään Rigvedaa, joka sisältää yli tuhat laulua, jotka on useimmiten omistettu yksittäisille jumalille tai jumalattarille.

Useimmat hindut eivät lue näitä  kirjoja. Lukutaidottomia lienee yhtä noin 30 %, ja kirjojen lukemiseen tarvitaan joko muinaisten kielten (kuten sanskritin) tai englannin kielen taitoa.

Muinaiskertomus Ramajanassa esiintyy Vishnu -jumalan avatar Rama ja Mahabharatassa Vishnu -jumalan avatar Krishna.

Shiva -jumalasta, joka lienee peräisin alkuperäiskansojen tarustosta, on kirjoitettu paljon myös tamilin kielellä. Tamil Nadu on Intian eteläinen osavaltio.

Jäänteitä Shivan palvonnasta on löydetty Mohenjo Darosta.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, millaisia lauluja suomalaiset yläluokan miehet laulavat.
 2. Ottakaa selvää siitä, mitä lauluja suomalaiset yläluokan naiset laulavat.
 3. Ottakaa selvää siitä, kenen lauluja suomalaiset laulavat.

Vastavaikutus hindulaisuudelle: Muinaisen Intian ateismi

Muinaisen Intian ateismi, jota esiintyi ainakin jo noin 3000 vuotta sitten, on dokumentoitu uskonnollisiin kirjoituksiin harvinaisen perinpohjaisesti. Edes Helsingin yliopiston jumaluusopillinen tiedekunta ei voi väittää, ettei kysymyksessä olisi aivan selvä ateismi.

Seuraavassa on esitetty otteita Joseph Edamarukun kirjoituksesta tekijän eläessään antanalla luvalla.

”Toisin sanoen Intian filosofian historia alkaa samanaikaisesti Intian ateismin historian kanssa. Brihaspathy, joka oli eräs Rigvedan kirjoittajista, oli Intian ensimmäinen kuuluisa ateisti.

Brihaspathy ja hänen oppilaansa kielsivät jumalien olemassaolon, sielun kuolemattomuuden ja kuoleman jälkeisen elämän.

Hänen oppilaansa Dhishana sanoi, että vedalaiset juhlamenot eivät olleet muuta kuin keino ansaita rahaa.

Parameshtin, toinen vedalaisen ajan ajattelija, sanoi, että materia on äärimmäinen todellisuus. Hän selitti, ettei ollut mitään mahdollisuutta saada tietoa jostain kaiken alkuna olevan materian takana olevasta.

Brighu, toinen vedalaisen ajan materialisti sanoi: “Aine on ikuista, sillä aineesta kaikki oliot saavat alkunsa ja aineeseen ne palaavat.”

Myös Vedat, Upanishadit ja muut tämän ajan kirjoitukset antavat tietoa ateisteista. Svansnaved Upanishad sisältää pääasiassa materialistisia ja naturalistisia opetuksia. Sen mukaan ei ole olemassa muuta kuin ainetta, ja tämän maailman lisäksi ei ole muuta maailmaa.

Se selitti:

”Ei ole mitään jälleensyntymistä, ei mitään jumalaa, ei mitään taivasta, ei mitään helvettiä.

Kaikki perinteinen kirjallisuus on itserakkaiden hölmöjen työtä, luonto on kaiken luoja, ja aika kaiken hävittäjä, nämä määräävät asioista eivätkä palkitse hyvettä tai pahetta määrätessään ihmisen onnellisuudesta tai kurjuudesta.

Kauniiden puheiden pettämät ihmiset turvautuvat jumalien temppeleihin ja pappeihin, kun todellisuudessa ei ole mitään eroa jumalan (Vishnu) ja koiran välillä.”

On tärkeää huomata, että tämä Upanishad kirjoitettiin noin seitsemän tai kahdeksansataa vuotta ennen kristillisen ajanlaskun alkua.

Viidennellä vuosisadalla eaa. syntyivät buddhalaisuus ja jainalaisuus. Molemmat näistä uskonnoista perustuivat ateismiin. Tähän aikaan eli 62 toisinajattelevaa.

Ajitha Kesha Kambaly, heistä kuuluisin, sanoo:

“Jaloista ylöspäin, hiusten latvoista alaspäin, ihon sisällä sijaitsee jiva, joka on tunnettu vanhana Atmanina (sieluna). Koko sielu elää. Kun ruumis on kuollut, sielu ei voi enää elää. Se elää yhtä kauan kuin ruumis elää, se ei voi elää ruumiin häviämisen jälkeen.

Ne, jotka väittävät, että sielu on jotakin ruumiista erillistä, eivät voi sanoa, onko (ruumiista erotettu sielu) pitkä vai lyhyt, pallomainen, pyöreä vai kolmikulmainen tai neliömäinen, kuusikulmainen vai kahdeksankulmainen tai katkera, kirpeä, kovettava, hapan vai makea tai raskas, kevyt, kylmä, kuuma, sileä vai karkea. Siksi ne, jotka sanovat, että sielu on ruumiista erillinen, ovat väärässä.”

Hindujen oma esitys muinaisen Intian ateismista löytyy englanniksi osoitteesta:

http://www.hinduwebsite.com/history/athiesm.asp

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää, miksi muinaisen Intian ateismi hävisi kokonaan.
 2. Ottakaa selvää, miten muinaisen Intian ateistien kirjoituksille on käynyt.
 3. Miksi Intian pohjoisosissa ei ole perinteisen tyylin hindulaisia uskonnollisia rakennuksia mutta Intian eteläosissa niitä on.
 4. Mistä johtuu, että Sarnatissa Varanasin lähellä olevassa museossa on Buddhan patsaita, jotka ovat selvästi ihmisen työkaluilla rikkomia?
 5. Ottakaa selvää, onko Suomen kouluopetuksen väite, että hindulaiset ovat suvaitsevaisia, oikeasti paikkansapitävä.

Mustan kansan ateismi

Dravidakansan, Intian mustan väestönosan johtaja, E.V. Ramasami syntyi v. 1879 ja kuoli v. 1973. Parhaiten Ramasami tunnetaan Intiassa tamilinkielisellä nimellä Periar, Suuri. (Nimiä ei tarvitse osata.)

Monissa muistopatsaissa on uskonnollisia mietelauseita, mutta lukuisissa Periarin patsaissa on sanat No God, Jumalaa ei ole olemassa. Intian korkeimman oikeuden päätöksellä tämä teksti on sallittu, koska Periar aina käytti näitä sanoja.

Ramasamin vanhemmat olivat alhaista syntyperää, mutta he rikastuivat kovalla työllä. Kymmenen vuoden iässä Ramasami lopetti koulunkäynnin ja perehtyi isänsä ammattiin kaupankäyntiin.

Yhdeksäntoistavuotiaana hän meni naimisiin serkkunsa kanssa, ja kaksikymmentäviisivuotiaana hän teki pyhiinvaellusretken Benaresiin (Varanasi). Siellä hänen silmänsä avautuivat näkemään hinduismin syvän taikauskon. Ramasamista tuli ateisti.

Ramasami liittyi kongressiliikkeeseen, joka taisteli Intian vapauttamiseksi brittiläisistä siirtomaaherroista. Hän oli Tamilnadun osavaltion kongressiliikkeen sihteeri ja puheenjohtaja.

Koska kongressiliikettä johtivat usein bramiinit ja varakkaat maanomistajat, Ramasami jätti kongressiliikkeen ja perusti itsekunnioituksen liikkeen vuonna 1925.

Itsekunnioitusliikkeen päämäärä oli ihmisten tasa-arvo, mutta Ramasamin mukaan tasa-arvo voi toteutua vain, jos sorretut dravidakansat, mustat, kastittomat tai alimman kastin ihmiset, oppivat itse ymmärtämään oman ihmisarvonsa.

Jo monet ennen Ramasamia olivat sanoneet, että kastilaitos on hävitettävä. Ramasami kysyi, kuinka kastilaitos, joka perustuu uskontoon, voidaan hävittää ilman, että hävitetään uskonto. Ramasami hyökkäsi voimakkaasti uskonnollisia laitoksia, uskonnollista avioliittoa ja kastilaitosta tukevia kirjoja, erityisesti Manun lakeja, vastaan.

Vuonna 1934 Oikeuspuolue hyväksyi Ramasamin sosialistisen ohjelman, ja vuonna 1944 tästä puolueesta tuli Dravida Kazhagam.

Ramasami oli rikas mies, ja siksi hän saattoi toimia toimeentulohuolista vapaana ja rohkeasti. Hän oli useita kertoja vankilassa, ja hänen sisarensa ja vaimonsa olivat ensimmäiset naiset vankilassa. Hän ei ollut vankilassa rikosten vaan rohkean itsenäisyys- ja ihmisoikeustaistelun vuoksi.

Ramasami ei pitänyt hindin kielen aseman parantamisesta eikä liittovaltiosta yleensäkään. Hän poltti Intian perustuslain, koska se oli hänen mielestään epäoikeudenmukainen dravidakansoille, hän poltti Intian lipun, hän poltti pyhiä kirjoja ja jumalankuvia. Suomessa hänen kaltaistaan tuskin kunnioitettaisiin, mutta itsekunnioituksen saavuttaneet Tamilnadun mustat naiset ja miehet pystyttävät tälle miehelle patsaita.

Tamilnadun vanhat valtaapitävät eivät pitäneet Ramasamista. Ramasamin kirjoituksia ei haluttu julkaista lehdissä. Hän päätti saarnata ajatuksiaan kaikissa Tamilnadun kymmenessätuhannessa kylässä, ja hän myös teki sen. Hänen liikkeestään tuli mahtava poliittinen voima, järjen kannattajat (rationalistit) nousivat valtaan Tamilnadussa.

On sanottu, että monilla on valkea paita ja musta sydän. Periar piti mustaa paitaa - usein samaa paitaa pesemättä pitkät ajat - mutta hänestä sanottiin, että hänellä on musta paita ja valkea sydän. Hänen tapansa olivat yksinkertaiset, ja hän toimi täsmällisesti aikataulun mukaan kuolemaansa asti. Kun häneltä kysyttiin, miksi hän matkusti junassa kolmannen luokan vaunussa, hän vastasi: koska ei ole neljättä luokkaa. Periarista kerrotaan, että hän suhtautui alaisiinsa ja vastustajiinsa aina kunnioittavasti.

Ramasamin perustama itsekunnioitusliike taisteli myös miesten ja naisten tasa-arvon puolesta. Erityisesti kiellettyjä kastien välisiä avioliittoja pyrittiin mainostamaan (propagoimaan). Itsekunnioitusliike pyrki edistämään myös perhesuunnittelua.

Periar sanoi uudistustyöstä:

"Yhteiskunnallisen uudistustyön pohjimmainen tarkoitus tulee olla opettaa hyviä tapoja, laajentaa tietoja, huomioida tasa-arvo kaikissa asioissa, toteuttaa itsekunnioitus, toteuttaa todellista sosialismia ja sekularismia (sekulaari = maallinen, uskonnollisen vastakohta)."

Uskonnosta Periar sanoi:

"Sokea usko ja lievä usko eivät häviä uudelleenmuotoilulla, ne voidaan poistaa vain hävittämällä ne. Niillä, jotka hävitystyön suorittavat, on oltava erinomainen lujuus, selkeä mieli ilman epäröintiä ja suurin rohkeus kantaa loukkaukset ja kuolemanvaara.

Itsekunnioitusliikkeestä on sanottu, että sen perusajatus on uutta luova hävittäminen. Orjan mieli on hävitettävä, jotta voidaan luoda itsekunnioitus.

Monet muut Intian ateistit ovat astuneet samoja jalanjälkiä kuin Periar. Ateismin keskuksia muodostui erityisesti dravidakielten alueilla kuten Keralaan ja Andhra Pradeshiin. Goran perustama ateistikeskus Vijayawadassa tekee merkittävää kehitysaputyötä, ateistikeskuksella on useita sairaaloita, kirjapaino, kouluja, maatalousprojekteja jne.

Tehtäviä
 1. Pohtikaa itsekunnioituksen merkitystä kehitysmaiden ongelmien ratkaisussa.
 2. Pohtikaa, miten on mahdollista, että sellainen jyrkkä Intian perinteisten laitosten vastustaja kuin Ramasami, saavutti valtavan kansansuosion.
 3. Miksi hindut ovat vahingoittaneet E. V. Ramasamin patsaita? (Viimeiseksi vuonna 2010.)
 4. Ovatko hindulaiset sinun mielestäsi oikeasti sivaitsevaisia?
 5. Ottakaa selvää siitä, miten intialaisen edesmennyt ateistikeskuksen perusteja Gora ajatteli.
 6. Ottakaa selvää siitä, miten nykyisen Intian ateistit pyrkivät torjumaan taikauskon haittoja.
 7. Miten voit auttaa Intian ateisteja taikauskon vastaisessa työssä?

Buddhalaisuus

Buddhalaisuuden rakenne

Perinteinen buddhalainen katkismus (opin tiivistys) jakaantuu kolmeen osaan.



Tyypillinen Buddhan kuva

Ensimmäinen osa kuvaa Buddhan elämää. Buddhan elämänkerralla on buddhalaisuudessa suunnilleen sama merkitys kuin Jeesuksen elämänkerralla kristillisyydessä ja Muhammedin elämänkerralla muhamettilaisuusissa.

Buddhan elämänkerta on näistä vanhin. Siveysajattelun kannalta Buddhan elämänkerta on tärkeä, koska buddhalaiset pitävät Buddhaa kaikkein velvoittavimpana esimerkkinä.

Buddhalaisuuden mukaan paras aatteen levitystapa on henkilökohtainen esimerkki.

Toinen osa kuvaa buddhalaista oppia (dhamma). Jotkut buddhalaiset ovat sitä mieltä, ettei buddhalaisuus ole uskonto vaan siveysjärjestelmä. Osa buddhalaisista ei usko yliluonnolliseen. Toisaalta eräät pohjoisen buddhalaisuuden (mahajana eli suuri polku") muodot muistuttavat yliluonnollisen palvonnassaan hindulaisia.

Vanhimmat buddhalaiset kirjoitukset (Tripitaka = kolme koria) sisältävät ensisijaisesti siveysajattelua.

Buddhalainen siveysajattelu oli vastalause runsaasti uhraamista sisältäneille hinduilaisuuden muodoille. Buddhalaisen siveysajattelun taustalla oleva todellisuuskäsitys on lähempänä Veda-kirjoihin perustuvaa hindulaisuutta kuin muinaisen Intian aineellista todellisuuskäsitystä (materialismia: charvaka, lokayata ). Buddhalaisuus ei tunnusta Veda-kirjojen arvovaltaa.



Buddhalainen munkki

Kolmas osa kuvaa buddhalaista kanssaharjoittajia (sangha).

Kanssaharjoittajiin kuuluvat kaikki ne Buddhan seuraajat, jotka ovat vetäytyneet maailmasta omistaakseen elämänsä itsevalaistumiselle ja voidakseen siten tehokkaammin auttaa lähimmäisiään.

Pieni polku, suuri polku ja timanttipolku

Hinajana (sanskritia; devanagari: हीनयान; IAST: hīnayāna; 'pieni polku') on mahajanabuddhalaisten käyttämä nimitys niistä vanhoista buddhalaisista koulunkunnista, jotka sitoutuvat hyvin vanhaan palinkieliseen oppiin.

Sanaa hinajana on pidetty halventavana.  Ainoa nykyään olemassa oleva hinajanabuddhalainen suuntaus on theravadakoulukunta.



Theravada on Sri Lankan, Myanmarin, Kambodžan, Thaimaan ja Laosin valtauskonto. Lisäksi Intiassa ja Vietnamissa on theravada-buddhalaisia.

Maailmanlaajuisesti theravadabuddhalaisia on yli 100 miljoonaa.

Pālīnkielellä ensimmäisellä vuosisadalla eaa. koottu vanhimpien buddhalaisten kirjoitusten kokoelma, Tipitaka, on säilynyt nykypäivään aina ensimmäiseltä vuosisadalta eaa. Sri Lankan Theravāda-luostarien vaalimana.

Tipitaka tarkoittaa ”kolmea koria”, ja se koostuu nimensä mukaisesti kolmesta osasta:
 1. Vinaya Pitaka – Erilaiset säännöt ja ohjeet
 2. Sutta Pitaka – Buddhan ja hänen oppilaidensa opetukset
 3. Abhidhamma Pitaka – Järjestelmälliset ajattelun periaatteet
Käytännössä kaikki buddhalaisuuden suuntaukset pitävät Tipitakan teoksia arvovaltaisina Buddhan opetuksina. Jotkut mahajanabuddhalaisuuden suuntaukset pitävät niiden arvovaltaa vähäisempänä silloin, kun ne ovat ristiriidassa eräiden myöhempien kirjoitusten kanssa.

Mahajana eli suuri polku on toinen buddhalaisuuden pääsuunnista.



Mahajanaa harjoitetaan pääosin Kiinassa, Japanissa, Koreassa ja Vietnamissa.

Mahajanassa tavoitteena on pienen polun (Hinajanan) päämäärän eli henkilökohtaisen valaistumisen sijaan täydellinen valaistuminen kaikkien olentojen hyväksi.

Tämä asenne on suurella polulla keskeisessä asemassa olevan bodhisattva-asenteen ydin (=valaistumisolento). Suurella polulla edetään pitkälti kehittämällä valaistumismieltä eli halua valaistua kaikkien hyväksi.

Tämä tapahtuu kehittämällä viisautta ja myötätuntoa.

Suuren polun opetuksia kutsutaan joissain yhteyksissä "sisäisiksi opetuksiksi" (vastaavasti pienen polun opetuksia kutsutaan "ulkoisiksi opetuksiksi" ja timanttipolun opetuksia "salaisiksi opetuksiksi").

Mahajanan sisällä on eri koulukuntia, jotka eroavat toisistaan.

Länsimaissa tunnetuinta Kaakkois-Aasiassa esiintyvää mahayana-suuntausta kutsutaan Kiinassa nimellä chán, Japanissa zen, Koreassa seon ja Vietnamissa thiền.

Länsimaissa tämä suuntaus tunnetaan yleisesti nimellä Zen sen japanilaisen nimen perusteella.

Muita mahajanabuddhalaisuuden muotoja ovat Puhtaan maan buddhalaisuus sekä Japanissa syntynyt Nichiren-buddhalaisuus.

Vajrayāna (Tantrayāna, Mantrayāna) eli timanttipolku on buddhalaisuuden kolmas pääsuuntaus.



Vajrayānaa kutsutaan myös buddhalaiseksi tantraksi.
Tantrat korostavat toimintaa.

Toisin kuin pienellä polulla (hīnajāna) ja suurella polulla (mahājāna), joissa luodaan olosuhteita jotta voitaisiin saavuttaa päämäärä tulevaisuudessa, timanttipolussa samaistutaan suoraan valaistumiseen, ja tämän takia timanttipolun menetelmiä pidetään vajrayānabuddhalaisuuden sisällä ainoina menetelminä, joilla valaistumisen voi saavuttaa yhdessä elämässä.

Timanttipolulla opetukset koskevat lähinnä mielen todellista luontoa, ja timanttipolun opetukset ja menetelmät ovat tarkoitettu niille, joilla on vahva luottamus omaan buddhaluontoonsa.

Koska timanttipolun menetelmässä on keskeisessä asemassa on kokemuksen välittäminen opettajalta oppilaalle, aito opettaja eli lama on timanttipolulla välttämätön.

Lama

Lama on tiibetinbuddhalainen opettaja (vastaava kuin sanskritin guru).

Lama on keskeisessä asemassa tiibetinbuddhalaisuudessa. (Tämän takia tiibetinbuddhalaisuutta joskus virheellisesti nimitetään lamalaisuudeksi).

Tiibetinbuddhalaiset turvautuvat kolmen jalokiven (Buddha, Dharma, Sangha) ohella myös lamaan, jota pidetään kolmen jalokiven elävänä edustajana.

Opettajan oletetaan toimivan aina oppilaidensa parhaaksi, ja oppilaan on noudatettava laman antamia ohjeita tarkasti.



Yllä on kuva nykyisestä dalai-lamasta.

Tunnetuimpia lamoja ovat Gelug-linjan dalai-lama ja panchen-lama sekä Karma-kagyü-linjan Karmapa ja Shamarpa.

Useimmat lamat ovat munkkeja tai nunnia, kagyü, sakya ja nyingmakoulukunnissa Lama-nimitystä voidaan käyttää myös maallikoista, yleensä edistyneistä harjoittajista.

Harjoituksia
 1. Intiassa elävä dalai-lama on sanonut, ettei Tiibetin pidä enää palata vanhaan yhteiskuntaan. Ottakaa selvää, millainen oli Tiibetin vanha yhteiskunta.
 2. Ottakaa selvää, millaista on tiibetiläisten nykypäivän elämä.
 3. Ottakaa selvää siitä, miksi monet tiibetiläiset ovat vastustaneet ensimmäistä Tiibetiin rakennettua rautatietä.

Luostarit



Buddhalainen luostari

Luostari (lat. claustrum, suljettu) on paikka, jonne voivat vetäytyä henkilöt, jotka haluavat keskittyä uskonnolliseen elämään. Miespuolisia luostarin pysyviä asukkaita kutsutaan yleensä munkeiksi ja naispuolisia nunniksi.

Sana "munkki" tulee kreikan kielen sanasta monakhos (μοναχός), joka käännetään yleensä yksinäiseksi henkilöksi, joko mieheksi tai naiseksi.

Sana "nunna" on tullut suomen kieleen katolisesta kristillisyydestä.

Jäsenet elävät luostareissa ja alistuvat samantapaiseen kuriin kuin munkit muissa uskonnoissa.

Munkkina tai nunnana ei tarvitse kuitenkaan olla koko ikäänsä, vaan jäsen on vapaa jättämään luostarin, jos hän niin haluaa. Jäsenille siveys on ankarampi kuin luostarien ulkopuolella eläville. Samassa luostarissa voi olla munkkeja ja nunnia toisistaan erillään. Nunnien asema on heikompi kuin munkkien.

Eräissä buddhalaisissa maissa varsinkin nuoret miehet ovat jonkin aikaa luostarissa.

Lännessa buddhalaiset luostarit on nähty keinona rajoittaa väestönkasvua ja liikaväestön säilytyspaikkana. Lähellä oleva kylä elättää luostarin asukkaat, sillä suurin osa munkkien ja nunnien ajasta menee mietiskelyyn ja rukoiluun.



Rukoileva buddhalainen munkki.



Automatisoitua rukoilua: rivi rukousmyllyjä

Harjoituksia

 1. Ottakaa selvää, millä tavoin buddhalaiset luostarit ja länsimaiset siäsoppilaitokset eroavat toisistaan.
 2. Mitä yhtäläisyyksiä ja mitä eroja on munkin ja teollisuustyöläisen elämässä?
 3. Miltä tuntuisi elää aamusta iltaan ja päivästä toisen samoja liikkeitä ja ajatuksia toistaen.
 4. Ottakaa selvää siitä, mitä rukousmyllyt ovat ja missä niitä käytetään.
 5. Mitä taloudellisia vaikutuksia buddhalaisilla luostareilla on?

Vastalause hindulaisuudelle vai hindulaisuuden muoto

Buddhalaisuuden syntyaikoina hindulaisuudessa esiintyi monia koulukuntia, jotka pohtivat tavallisille ihmisille kovin vieraita kysymyksiä.

Yksinkertaista buddhalaista siveysopetusta on pidetty vastalauseena erityisesti papistolle, ja veljeskunnan sisältä buddhalaiset poistivat luokkayhtyeiskunnan (kastilaitoksen). Buddhalaisten elämänkertojen mukaan Buddha oli sotilaskastiin (ei siis papistoon) kuuluva kuninkaan poika, ja kuuluisan buddhalaiskuninkaan Ashokan kerrotaan olleen alinta kastia.

On olemassa monia erilaisia Buddhan elämäkertoja, mutta mitään Buddhan kirjoittamaa ei ole. (Vrt. kristillisyyden evankeliumit). Intialaiset arvelevat, että ensimmäiset buddhalaiset kirjoitukset laadittiin noin sata vuotta Buddhan kuoleman jälkeen. Vanhimmat intialaiset buddhalaiset muistiinpanot ovat kuningas Ashokan kallioihin ja pylväisiin hakkauttamat.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, missä buddhalaisuus syntyi.
 2. Ottakaa selvää siitä, mihin maihin buddhalaisuus levisi.
 3. Ottakaa selvää siitä, minkä verran buddhalaisia on nykyään ja missä maissa he elävät.
 4. Oliko Dalai Lamojen johtama Tiibet vailla yhteiskuntaluokkia?
 5. Miten tavalliset ihmiset elivät Dalai lamojen johtamassa Tiibestissä.

Keskitien oppi



Buddhan kerrotaan pitäneen ensimmäisen saarnansa yllä kuvatussa paikassa Sarnatissa.

Buddhalaisen perinteen mukaan Buddhan ensimmäinen Sarnathissa pitämä saarna kuuluu seuraavasti:

"Kun viisi askeettia (=köyhyydessä ja nautinnoista kieltäytymisessä elävää) näkivät entisen opettajansa lähestyvän, he päättivät olla tervehtimättä häntä ja puhuttelematta häntä mestarina ja kutsua häntä vain hänen nimellään. 'Sillä', sanoivat he, 'hän on rikkonut valansa ja luopunut pyhästä tehtävästään. Hän ei ole enää mikään kerjäläismunkki, vaan pelkkä Gotama ja Gotamasta on tullut ihminen, joka elää ylellisyydessä tavoitellen maallisia nautintoja.'

Mutta kun siunattu lähestyi heitä suurella arvokkuudella, he nousivat vastoin tahtoaan istuimiltaan ja tervehtivät häntä kunnioittavasti päätöksestään huolimatta. Mutta he kutsuivat häntä vain nimeltä ja puhuttelivat häntä 'ystävä Gotamana'.

Kun he olivat ottaneet Siunatun näin vastaan, sanoi hän:

'Kutsukaa Tathagataa (= hän, joka on löytänyt totuuden)  hänen arvonimellään, älkääkä puhutelko häntä ystävänä, sillä hän on pyhä Buddha (=valaistunut). Rakastavin sydämin Buddha huolehtii yhtäläisesti kaikista elävistä olennoista ja siksi häntä kutsutaan isäksi. On väärin olla osoittamalta kunnioitusta isälleen, ja hänen halveksimisensa on rikos.

Tathagata, jatkoi Buddha, ei hae valaistusta itsekidutuksesta, mutta ei hän silti hae myöskään maailmallisia nautintoja tai elä ylellisyydessä. Tathagata on löytänyt Keskitien.



On kaksi äärimmäisyyttä, munkit, joita maailmasta luopuneen on syytä välttää. Ne ovat toisaalta kyltymätön nautinnonhalu, joka on arvotonta, turhamaista ja vain maailmanmieliselle ihmiselle soveliasta, ja toisaalta itsekidutus, joka on tuskallista ja hyödytöntä eikä tuota mitään tuloksia. Ihminen, joka ei ole harhoista vapaa, ei puhdistu kalan ja lihan syömisestä pidättymällä, kävelemällä alastomana, ajamalla hiuksensa, kulkemalla tukka takkuisena, pukeutumalla karkeisiin vaatteisiin, itsensä likaamalla tai Agnille (tulen jumala) uhraamalla.

Ihminen, joka elää yhä harhassaan, ei puhdistu vedakirjoja lukemalla, antamalla uhrilahjoja papeille tai uhraamalla jumalille, kuolettamalla itsensä kylmän tai kuuman avulla tai muilla kuolemattomuuden saavuttamiseksi harjoitetuilla tempuilla.

Epäpuhtauden perustana ei ole pelkkä lihan syöminen, vaan viha, juoppous, itsepäisyys, kiihkoilu, kavaluus, kateus, omahyväisyys, toisten ihmisten halveksiminen ja pahat tarkoitukset.

Kerjäläismunkit, Tathagata on löytänyt Keskitien, joka välttää kumpaakin äärimmäisyyttä, avaa silmät ja suo ymmärryksen, joka johtaa mielen vapauteen, korkeimpaan viisauteen, täydelliseen valaistukseen (nirvanaan).

Mikä sitten on tämä Tathagatan löytämä Keskitie, joka välttää kumpaakin äärimmäisyyttä, tie, joka avaa silmät ja suo ymmärrystä, joka johtaa mielenrauhaan, korkeimpaan viisauteen, nirvanaan.

Kerjäläismunkit, antakaa minun opettaa teille Keskitien, joka ei vie kumpaankaan äärimmäisyyteen. Kärsimys synnyttää kurjassa palvojassa vain mielensekaannusta ja sairaalloisia ajatuksia. Minän kuolettaminen ei johda edes maalliseen tietoon, miten se sitten voisi johtaa aistien kuolettamiseen.

Joka täyttää lamppunsa vedellä, ei karkota pimeyttä. Joka koettaa sytyttää tulen lahonneista puista, epäonnistuu. Ja miten joku voisi vapautua minästä elämällä kurjaa elämää, ellei hän kykene sammuttamaan himon tulta ja jos hän yhä etsii maallisia tai taivaallisia nautintoja.

Mutta se, jonka minä on sammunut, on himosta vapaa, hän ei tavoittele maanpäällisiä eikä taivaallisia nautintoja, eikä hänen luonnollisten tarpeittensa tyydyttäminen tee häntä epäpuhtaaksi. Hänen tulee kuitenkin olla kohtuullinen, hänen tulee syödä ja juoda tyydyttääkseen luonnolliset tarpeet.

Aistillisuus veltostuttaa, nautinnonhaluinen on kärsimystensä orja, ja nautintojen tavoitteleminen on alentavaa ja älytöntä.

Mutta elämän välttämättömien tarpeiden tyydyttäminen ei ole pahaa. Ruumiinsa kunnossa pitäminen on velvollisuus, sillä muuten emme saa tilaisuutta puhdistaa viisauden lamppua emmekä kykene pitämään mieltämme terveenä ja selkeänä. Vesi ympäröi lootuskukan, mutta ei kastele sen terälehtiä.

Tämä on Keskitie, kerjäläismunkit, se, joka välttää kumpaakin äärimmäisyyttä.

Ja siunattu puhui ystävällisesti oppilailleen, tunsi myötätuntoa heitä kohtaan heidän erehdystensä tähden ja osoitti heidän ponnistelujensa hyödyttömyyden, ja pahan tahdon jää, joka oli jäädyttänyt heidän sydämensä, suli mestarin sanojen lempeässä lämmössä.

Harjoituksia
 1. Mikä ero on buddhalaisella keskitien ajattelulla ja keskustapuolueen ajattelulla?
 2. Mitä mieltä buddhalaiset ovat erikoisuuksia ja näyttävyyttä tavoittelevasta elämästä.
 3. Mitä mieltä buddhalaiset ovat perustarpeiden tyydyttämisestä?
 4. Mitä mieltä buddhalaiset ovat nautintojen tavoittelusta?
 5. Mikä mieltä buddhalaiset ovat kärsimyksistä ja köyhyydestä?

Opin pyörä


Nyt siunattu pani liikkeelle täydellisen Opin pyörän ja alkoi saarnata kerjäläismunkeille, avasi heille oven kuolemattomuuteen ja näytti nirvanan ihanuuden.

Buddha sanoi:

Pyörän puolapuut ovat hyvän käytöksen säännöt, oikeudenmukaisuus puolapuiden pituuden yhdenmukaisuus, viisaus pyörän vanne, vaatimattomuus ja harkinta ovat pyörän napa, johon totuuden liikkumaton akseli on kiinnitetty. Se, joka näkee kärsimyksen olemassaolon, sen syyn, sen lakkaamisen ja tien sen lakkaamiseen, on ymmärtänyt neljä jaloa totuutta. Hän kulkee oikeata polkua.

Oikea näkemys olkoon hänen soihtunsa tiellä. Oikea päätös olkoon hänen tiennäyttäjänään. oikea puhe olkoon hänen lepopaikkansa tiellä, ja hänen käyntinsä tulee olla ryhdikästä, sillä se on oikeaa käytöstä. Hänen virvoituksenaan olkoon oikea tapa hankkia elantonsa. Oikea pyrkimys olkoon hänen askeleinaan, oikea ajatus hänen hengityksenään, ja oikea mietiskely on antava hänelle ikuisen elämän.

Kärsimys

Kerjäläismunkit, nyt kuulette kärsimystä koskevan jalon totuuden.

Syntyminen on tuskallista, vanheneminen on tuskallista, sairastaminen on tuskallista, kuoleminen on tuskallista, tuskallista on yhteys siihen, mistä emme pidä, tuskallista on eroaminen siitä, mistä pidämme, tuskallisia ovat kaikki pyyteet, joita emme voi tyydyttää. Lyhyesti sanottuna, tuskallisia ovat ruumiin tilat, jotka syntyvät olemassaoloon kiintymisestä.

Tämä siis, kerjäläismunkit, on kärsimystä koskeva jalo totuus.

Nyt kerron teille kärsimyksen alkuperää koskevan jalon totuuden.

Totisesti, himo aiheuttaa olemassaolon uudistumisen, joka aisti-iloihin yhtyneenä hakee täyttymystä milloin sieltä, milloin täältä, intohimojensa tyydyttämisen halu, himo tulevaan elämään, himo onneen tässä elämässä.

Tämä siis, kerjäläismunkit, on kärsimyksen alkuperää koskeva jalo totuus.

Ja nyt kerron teille kärsimyksen päättymistä koskevan jalon totuuden:

Se on himosta luopumista täydellisen päättämisen kautta. Se on himon lopullista hylkäämistä ja täydellistä vapautta siitä.

Tämä on siis kärsimyksen päättymistä koskeva jalo totuus.

Kahdeksankertainen tie

Ja nyt kerron teille jalon totuuden tiestä, joka johtaa kärsimyksen päättymiseen. Tämä tie on jalo kahdeksankertainen tie:
 1. oikea näkemys,
 2. oikea päätös,
 3. oikea puhe,
 4. oikea käytös,
 5. oikea elinkeino,
 6. oikea pyrkimys,
 7. oikea ajatus,
 8. oikea mietiskely
Tämä siis, kerjäläismunkit, on kärsimyksen päättymistä koskeva jalo totuus.

Olemalla hyvä ja rakastava olen vapauttanut sydämeni ja siksi tiedän, etten synny uudelleen.

Olen jo nyt astunut Nirvanaan.

Kun siunattu oli pannut totuuden kuninkaallisen vaununpyörän liikkeelle, koko maailmankaikkeus havahtui hetkeksi. Devat jättivät taivaalliset asuntonsa kuunnellakseen jaloa totuutta, viisaat, jotka olivat jo kuolleet, kokoontuivat suuren opettajan ympärille vastaanottamaan ilosanomaa, jopa eläimet tunsivat Tathagatan sanoista lähtevän siunauksen. Koko tuntevien olentojen joukko, jumalat, ihmiset ja eläimet kuulivat vapautuksen sanoman, vastaanottivat sen ja ymmärsivät sen omalla kielellään. "

Harjoituksia
 1. Miksi uskonnot pitävät merkkihenkilöidensä elämänkertoja tärkeinä?
 2. Onko buddhalaisuus uskonto vai siveysjärjestelmä?
 3. Miksi buddhalaisesta siveydestä tuli Intiassa suosittu?
 4. Mikä on buddhalaisuuden asenne uhrimenoihin?
 5. Mitkä ovat Opin pyörän osien merkitykset?
 6. Mitkä ovat buddhalaisuuden neljä jaloa totuutta?
 7. Mikä on jalo kahdeksankertainen tie?
 8. Mikä on elämän päämäärä buddhalaiselle?

Buddhalainen todellisuuskäsitys buddhalaisen siveyden selittäjänä



Yllä buddhalainen temppeli

Bhikkhu Subhadra kuvaa kirjassaan Buddhalaissuuden Sanoma theravadabuddhalaisuuden ja muiden pelastususkontojen välistä eroa seuraavasti:

"Buddhalaisuus opettaa täydellistä hyvyyttä ja viisautta ilman persoonallista jumalaa, korkeinta tietoa ilman jumalallista ilmestystä, siveellisen maailmanjärjestyksen olemassaoloa ja kaiken oikeudellista tasoitusta luonnon ja oman kokemuksemme lakien perusteella, jatkuvaa olemassaoloa ilman erillistä kuolematonta sielua, ikuista onnellisuutta ilman paikallista taivasta, pelastuksen mahdollisuutta ilman sijaisvapahtajaa, vapahdusta, jossa kukin on oma vapahtajansa ja joka voidaan saavuttaa nykyisessä elämässä maan päällä omin voimin, ilman rukouksia, uhreja, katumusharjoituksia tai seremonioita, ilman vihittyjä pappeja, ilman pyhimysten välitystä ja ilman jumalallista armoa."

Buddhalaisen todellisuuskäsityksen mukaan kaikki muuttuu, kaikki virtaa, maailmassa ei ole mitään pysyvää. Monet buddhalaiset ajattelevat, että elämän ilmeinen epätodellisuus edellyttää äärimmäistä todellisuutta, jonka aika-ajoittainen ja katoava ilmestys on tämä (maailman) kaikkeus. On sanottu, että tämä äärimmäinen todellisuus vastaa muiden uskontojen jumalaa. Eräät mahajanabuddhalaisuuden haarat palvovat paikallisia jumalia.

On sanottu, että buddhalaisuuden valaistustustie on tiedon tie ja valaistumisen voi saavuttaa vain omien ponnistelujen avulla. Monissa buddhalaisissa veljeskunnissa opiskellaan vanhimpien johdolla, ja buddhalaisilla on neliasteinen kehityskaavio nirvanan saavuttamiseksi. Etenkin mahajanabuddhalaisuudessa ajatellaan ihmisen voivan jatkaa kehitystään haudan toisella puolellakin, ruumiistaan vapautuneena, hienommassa aineen tilassa.

Buddhalaiset arvostelevat muita uskontoja tietämättömyyden hyväksikäyttämisestä. Teoksessa Mestarien kirjeitä sanotaan mm.:

"Tahdon osoittaa, mikä on ollut pääasiallisena syynä kahteen kolmasosaan niistä onnettomuuksista, jotka ovat vainonneet ihmiskuntaa siitä lähtien kuin tämä syy muodostui mahdiksi... Se on pappissääty - papit ja kirkot. Nämä harhat, joita ihmiset katsovat pyhiksi, ovat useimpien ihmiskuntaa painostavien onnettomuuksien lähteenä.

Tietämättömyys loi jumalat ja inhimillinen viekkaus käytti niitä hyväkseen. Katsokaa Intiaa, kristillisiä maailmaa ja muhamattilaisuutta, juutalaisuutta ja pyhien esineiden palvontaa! Pappien petos teki nämä jumalat pelottavaksi ihmiselle; uskonto tekee hänestä ahdasmielisen kiihkoilijan (fanaatikon), joka vihaa koko hänen oman uskontonsa ulkopuolella olevaa ihmiskuntaa voimatta kuitenkaan tehdä itseään paremmaksi tai siveellisemmäksi.

Usko jumalaan tai jumaliin tekee ihmiskunnan kahdesta kolmanneksesta orjia, joita kourallinen pappeja petkuttaa pelastuksen varjolla. Eikö ihminen ole aina valmis mihin rikokseen hyvänsä, jos hänelle sanotaan jumalan tai jumalien sitä vaativan?

... Kahden tuhannen vuoden aikana on Intia huokaillut kastijärjestelmän alaisena... ja tänään Kristuksen ja Muhammedin seuraajat leikkaavat toistensa kurkkuja, kukin oman myyttinsä kunniaksi. Muistakaamme, että inhimillisen kärsimyksen määrää ei koskaan saada vähenemään ennen kuin ihmiskunnan parempi osa, totuuden, siveyden ja yleisen armeliaisuuden nimessä hävittää noiden väärien jumalien palvontapaikat (alttarit)."

Buddhalaiset suhtautuvat arvostelevasti arvovallan  (auktoriteetin) menetelmään tiedon hankinnassa. Perimätiedon mukaan Buddha sanoi seuraajilleen, ettei pidä uskoa todeksi mitään vain sen vuoksi, että joku toinen väittää sitä todeksi; ei sen vuoksi, että se oli vuosisatoja vanha perinnäistieto; ei huhun nojalla; eikä sen vuoksi, että kirjat sen esittävät tai joku vanhan ajan viisas on niin sanonut; ei sen vuoksi, että olisi mieluista uskoa tai että esitetty käsitys olisi ensi näkemältä miellyttävä, tai sen vuoksi, että joku pyhimys tai opettaja on niin opettanut.

Ainoa koetinkivemme on se, joka on löydettävissä itsessämme. Jos se, mikä on kirjoitettu tai sanottu, on järkevää ja sopii yhteen sen kanssa, mitä ennestään tiedämme todeksi ja järkemme mukaiseksi, pantakoon se koetukselle jokapäiväisessä elämässä. Jos se täten koeteltuna tuntuu edistävän omaa ja lähimmäistemme menestystä, niin se voidaan liittää järjestelmäämme järkevänä mielipiteellä, kunnes oivalluksen valo muuttaa mielipiteen vakaumukseksi ja me voimme todella sanoa, että tiedämme.

Buddhalaisilta kysytään usein, että eivätkö he hyväksy buddhalaisia kirjoja arvovaltaisiksi. Buddhalaiset vastaavat, että buddhhalaiset kirjoitukset sisältävät kokoelman sekalaisia kirjoituksia, joita eri kirjailijat ovat koonneet eri vuosisatoina samaan tapaan kuin kristillisten Raamattu on koottu. Ei siis voida olla varmoja siitä, että kirjoitukset esittävät Buddhan todelliset sanat.



Todisteena kirjoitusten epäluotettavuudesta buddhalaiset mainitsevat mm. puheet ihmisen jälleensyntymisestä eläimen hahmossa. Toisaalta buddhalaiset muiden uskontojen tapaan selittävät tällaisia kertomuksia vertauskuvallisiksi.

Kuitenkin buddhalaiset korostavat, että viisaan miehen sana on luultavasti todempi kuin narrin. Buddhan opetuksilla on käytännössä yhtä suuri arvovalta kuin Jeesuksen opetuksilla kristillisyydessä ja Muhammedin opetuksilla muhamettilaisuusissa.

Buddhalaisuus uskoo siveellisen järjestyksen olemassaoloon. Syyn ja seurauksen laki on buddhalaisuuden mukaan siten rakennettu, että hyvä ja paha saavat aikanaan palkkansa.

Koska yksilö saattaa esimerkiksi syntyä sokeana tai raajarikkona, on vaikea väittää, että hänen kärsimyksensä olisi hänen omaa syytään. Useimpien hindulaisten mukaan tällainen kärsimys on seurausta jossain aikaisemmassa elämässä tehdyistä pahoista töistä.

Myös buddhalaisuus hyväksyy sielunvaellusopin. Buddhalaiset käyttävät hindulaisuudessa yleistä käsitettä karma (= teko, toiminta, suoritus, työ, riitti, seuraus ). Monet hindulaiset ajattelevat, että karman lain mukaan ihmisen nykyinen toiminta määrää hänen tulevan olemassaolonsa laadun. Buddhalaiset tarkastelevat kärsimystä tai menestystä aikaisempien tekojen seurauksena.

Buddhalaisuudessa karmaa ei ole vain yhdenlaista, omaa, vaan on olemassa myös rodullista, kansallista ja perheen karmaa. Theravadabuddhalaisuudessa karman laki saattaa muistuttaa luonnontutkimuksen käsitystä, jonka mukaan kaikki vaikuttaa kaikkeen, mahajanabuddhalaisuus käsittää karman perinteisemmin. Jos sinulta esimerkiksi varastetaan, se saattaa mahajanabuddhalaisen mielestä olla maksua jossain aikaisemmassa elämässä tehdystä velasta.

Buddhalaisuus ei kiellä auttamasta kärsivää lähimmäistä. Päin vastoin lähimmäistä auttamalla buddhalainen voi kartuttaa omaa karmaa. Hyvät työt aiheuttavat hyvän kertautumista, "potensseja".

Länsimainen ihminen, joka ei usko aikaisempiin elämiin, voi paheksua buddhalaista käsitystä, jonka mukaan kärsimys on seurausta aikaisemmissa elämissä suoritetuista pahoista teoista. Tähän buddhalainen saattaa vastata paheksumalla kristillisten ja muhamettilaisten uskoa ikuiseen helvettiin ja ikuiseen taivaaseen.

Buddhalainen kysyy, kuinka voisivat rajallisen elämän seuraukset olla rajattomia - ikuinen taivas tai helvetti? Buddhalaisuuden mukaan ihmisen olotila kuoleman jälkeen on hänen maan päällä aiheuttamiensa syiden ja vaikutusten kokonaissumma. Syyt ovat rajoitetut ja tulevat myös sellaisia olemaan.

Rajoitettu ja rajallinen syy ei voi aiheuttaa ikuisia vaikeuksia. Buddhalaisuuden mukaan jokainen ihminen saa kuoleman jälkeen kokea taivasta tai helvettiä, jonka hän itse on hitaasti, tunti tunnilta maallisen elämänsä aikana itselleen valmistanut. Tuomion päivä on aina itse kullekin tänään.

Buddhalaisuuden mukaan ihminen ei normaalisti pysty muistamaan, mitä hän on edellisissä elämissään kokenut, sillä hänen aivonsa eivät ole samat. Theravadabuddhalaisuuden mukaan se, mitä ihmisistä jää jäljelle, on nimetön, moniaineinen karman seos. mahajanabuddhalaisuuden mukaan jäljelle jää yksilö.

Buddhalaisuus pyrkii vapauttamaan ihmisen syysuhteen pyörästä. Kahdeksankertaisen polun päämäärä on nirvana, vapautuminen sielunvaelluksesta. Buddhan kerrotaan kieltäytyneen sanomasta, millainen olotila on nirvana, mutta myöhemmät buddhalaiset ovat sanoneet mm., että nirvana ei ole olinpaikka vaan tajunnan tila. Joka ei ole saavuttanut nirvanaa, ei voi tuntea sitä, ja joka on saavuttanut sen, ei voi kertoa siitä.

Paitsi tiedolla myös siveydellä on tärkeä osuus nirvanaan pyrkimisessä. Buddha sanoi perimätiedon mukaan, ettei kukaan voi vapauttaa veljeään Pyörästä. Lopullista totuutta ei voida koskaan ilmaista ihmisille, vaan kunkin on loppujen lopuksi löydettävä se itse. Välttääksemme jälleensyntymistä meidän on tukahdutettava aistillisten nautintojen himo ja kuljettava jaloa kahdeksankertaista polkua.

Buddhalaisuuden mukaan siveys on alhaisimmassa muodossaan itsekästä. Karman lain tajuaminen saa ihmisen ymmärtämään, että kannattaa olla hyvä. Tällä kehitysasteella ei ole muuta varmaa pakotetta siveyteen kuin kärsimyksen pelko, kärsimyksen, joka nyt tai myöhemmin seuraa siveetöntä elämää. Buddhalaisuuden mukaan pahojen tekojen aiheet ovat himo, viha, harhat tai pelko.

 1. Kahdeksankertaisen tien ensimmäinen askel oikea näkemys merkitsee buddhalaisuuden opin ymmärtämistä.
 2. Toinen askel oikea päätös merkitsee halua toimia lähimmäisten hyväksi.
 3. Kolmas askel oikea puhe merkitsee harkintaa siinä, mitä puhuu, kohteliaisuutta, hienotunteisuutta ja totuudenmukaisuutta.
 4. Neljäs askel oikea käytös sisältää sekä käskyjä että kieltoja. Kuuluisat viisi käskyä ovat oikeastaan kieltoja: käsky olla tappamatta, varastamatta, harjoittamatta (maallikoiden suhteen harjoittamatta liiallisessa määrin) sukupuoliyhteyttä, panettelematta ja käyttämättä juovuttavia juomia tai huumausaineita.
 5. Viides askel oikea ammatti tarkoittaa sitä, että oppilaan on harjoitettava ammattia, joka on sopusoinnussa edellä olevien sääntöjen kanssa.
 6. Kuudennen askeleen oikeaa pyrkimystä on neljää lajia: uuden pahan mieleen tunkeutumisen estäminen, mielessä olevan pahan poiskitkeminen, mielessä olevan hyvän kehittäminen sekä väsymätön uuden hyvän hankkiminen.
 7. Seitsemännen askeleen, oikea ajatuksen buddhalaiset sanovat merkitsevän läntisen maailman laiminlyömää ihmismielen kehittämistä. Dhammapada- niminen buddhalainen teos sanoo, että koko olemuksemme on ajatustemme tulos, se perustuu ajatuksiimme ja on rakennettu ajatuksistanne.
 8. Kahdeksas askel oikea mietiskely merkitsee buddhalaisuuden mukaan kaikkeuden tajunnan saavuttamista. Kaikkeuden luonne ja sisältö tunnetaan välittömästi keinoin, jotka ylittävät tavallisen järjen. Tätä kykyä kutsutaan Buddhiksi.

Buddhalaisuuden mukaan jokainen tekomme riippuu siitä, millaisiksi olemme kulloinkin kehittyneet, mutta vastainen kehityksemme riippuu tahtomme suuntauksesta. Karman laki vahvistaa ainoastaan sen, ettei syntien anteeksianto voi yhtäkkiä muuttaa tuota suuntaa, vaan se on muutettava omien ponnistustemme voimalla.

Kymmenen estettä

Veljeskunnan jäsenten on voitettava kymmenen estettä, jotka ovat:
 1. Harhaluulo, että yksilöllinen minä on todellinen
 2. Epäilys
 3. Usko uskonnollisten menojen tehoon
 4. Aistillisuus
 5. Epäystävällisyys
 6. Halu elää erillisenä olentona muotojen maailmassa (aineena tai hienona aineena)
 7. Halu elää erillisenä olentona muotovapaassa maailmassa (aineettomana)
 8. Henkinen ylpeys
 9. Omahyväisyys
 10. Tietämättömyys

Neljä jaloa ominaisuutta

Neljä jaloa ominaisuutta ovat:

 1. Rakkaus
 2. Sääli
 3. Ilo
 4. Mielentyyneys
Rukouksesta buddhalaiset sanovat, että he koettavat korvata hedelmättömän ja hyödyttömän rukouksen ansiokkailla ja hyödyllisillä teoilla. Rukous on vahingollinen, koska se kuolettaa ihmisen itseluottamuksen ja kehittää vielä hurjempaa itsekkyyttä.

Toisaalta Tiibetin buddhalaisten kuuluisat rukousmyllyt edustavat alansa huippua. Myllynrattaaseen on kirjoitettu sanat "terve jalokivi lootuskukkasessa", jolla tarkoitetaan maan kansallisjumalaa Armollista Herraa.

(Kristillisillä esiintyy rukousnauhoja; niissä olevien helmien avulla tarkkaillaan rukousten lukumäärää.)

Hinajanabuddhalaisuus väittää, että mahajanabuddhalaisuus on buddhalaisuuden rappeutunut muoto, mahajanabuddhalaisuus puolestaan väittää, että sillä on hallussaan itsensä Buddhan edistyneimmille oppilailleen ilmaisemaa salaista tietoa.

Hinajanabuddhalaisuus väittää, että mahajanabuddhalaisuus on sallinut kaikenlaisten taikauskoisten tapojen saada jalansijaa.

Mahajanabuddhalaisuuteen on levinnyt hinajanabuddhalaisuudelle vieras oppi valaistuksesta uskon avulla. Hyve on saattanut jäädä alempaan asemaan uskon rinnalla. Toisaalta hinajanabuddhalaisuus on ollut yksilökeskeistä ja mahajanabuddhalaisuus enemmän yhteisökeskeistä.

Mahajanabuddhalaisuudessa on ajateltu, että nirvanan saavuttaneet voivat hylätä nirvanan ja palata alempiin olotiloihin auttaakseen ihmisiä boddhisatvoina.

Tiibetissä buddhalaisuus johti pappisvaltioon, jossa tavallinen kansa eli kurjissa olosuhteissa, ja vasta Kiinan otettua Tiibetin hallintaansa köyhien asemaa on ryhdytty parantamaan.

Hinajanabuddhalaisuudessa Buddha on opettaja, ihminen, joka on saavuttanut nirvanan. mahajanabuddhalaisuudessa Buddha muodostaa pyhän kolminaisuuden:

 1. Olemusruumis, maailmankaikkeuden mitta
 2. Sen taivaallinen ilmennys, autuuden ruumis
 3. Näkyvä ruumis

Hindulaisuudessa kolmiyhteinen jumala on Brahma, luoja, Vishnu, säilyttäjä, Shiva, hävittäjä. Brahma edustaa olemusta, Vishnu ja Shiva taivaallista ilmennystä ja näiden maanpäälliset muodot kuten Rama ja Krishna näkyvää ruumista.

Rauha ja käännytystyö



Yllä kuva kuningas Ashokasta

Buddhalaisuus väittää olevansa maailman uskonnoista suvaitsevaisin. Kuningas Ashokan kerrotaan sanoneen, että muiden uskontojen panetteleminen tai muiden aiheeton halventaminen ei ole kunniakasta, mutta sitä vastoin on kunniakasta osoittaa arvoa muille uskonnoille kaiken sen johdosta, mikä niissä on kunnian arvoista. Tällä tavalla hyötyy siitä sekä oma uskonto että toisetkin, päinvastainen menettely aiheuttaa oman uskonnon turmion, samalla kun muille aiheutetaan vahinkoa.

Buddhalaisuus on kuitenkin käännytystyötä tekevä uskonto, ja kuningas Ashokan kerrotaan lähettäneen lähetyssaarnaajia aina Egyptiin ja Syyriaan asti. Helleenisen (Aleksanteri Suuren retkien tuloksena syntyneen) kulttuurin tutkijat ovat esittäneet, että buddhalaisuudella on ollut vaikutusta myös juutalaisuuden essealaiseen haaraan sekä kristillisyyteen.

On myös väitetty, että kaikki buddhalaiset ovat ehdottoman rauhanaatteen kannattajia. Toisaalta nykyäänkin on sotilasdiktaattoreita, jotka väittävät olevansa buddhalaisia.

On myös arveltu, että hindulaisuus ja muhamettilaiset hallitsijat karkottivat rauhaa rakastavat buddhalaiset buddhalaisuuden kotimaasta Intiasta. Väkivallan jälkiä voidaan löytää sekä hävitetyistä buddhalaisista muistomerkeistä että muhamettilaisten hävittämistä hindulaisista muistomerkeistä.

Naisen asema buddhalaisuudessa




Buddhalaisuus väittää, että naisen asema buddhalaisissa maissa on parempi kuin hindulaisuudessa, kristillisyydessä ja muhamettilaisuudessa. Buddhalaisuudessa avioliitto on periaatteessa vapaasti solmittu yhtiötoveruus.

Tyttö ei muuta nimeään eikä kanna vihkisormusta. Hän pitää omaisuutensa erillään ja tekee kauppaa omalla vastuullaan. Lapset ovat hänen ja hän kasvattaa ne.

Toisaalta eräissä mahajanabuddhalaisuuden maissa kuten Kiinassa ja Japanissa naisten asema on ollut aikaisemmin erittäin alistettu. Buddhalaiset ovat korostaneet, että näissä maissa buddhlaisuuden vaikutus on ollut vain osittainen.

Toisaalta esimerkiksi Thaimaan lapsiprostituutio on viime aikoina herättänyt maailmanlaajuista huomiota.

Sanghalaisen siveys

Theravadabuddhalaisuus ei ole ollut kiinnostunut politiikasta. Buddhalaisuuden sisällä esiintyvät sekä johtajavaltainen että demokraattinen hallintotapa. Sanghaa, Buddhan perustamaa järjestöä hallitsevat vanhemmat veljet neuvoillaan, mutta kerjäläismunkeilla on äänioikeus kaikissa tärkeissä asioissa.

Veljeskunnan jäsenillä on ankarampi siveys kuin maallikoilla. Edellä lueteltujen viiden kiellon lisäksi munkit lupaavat:
 1. olla syömättä sopimattomaan aikaan (ts. olla nauttimatta kiinteää ruokaa keskipäivän jälkeen)
 2. pidättyä tanssista, laulamasta maallisia lauluja, katsomasta näytelmiä ja kuuntelemasta soittoa, ts. maallisista huveista
 3. olla käyttämättä minkäänlaisia koristuksia, hajuvesiä, hyvänhajuista öljyjä ja rasvoja tai mitään turhamaista
 4. luopua ylellisistä vuoteista, nukkua kovalla matalalla lavitsalla ja välttää kaikkea maailman menoa
 5. aina elää vapaaehtoisessa köyhyydessä

Nämä lupaukset voi rikkoa kolmella tavalla: ajatuksin, sanoin ja teoin.

Harjoituksia
 1. Valitse kolme tehtävää, joihin etsit vastauksen.
 2. Mikä tekee buddhalaisuudesta vapahtajauskonnon?
 3. Millä tavalla buddalaisuus eroaa varsinaisista vapahtajauskonnoista?
 4. Mikä on buddhalaisen elämän päämäärä?
 5. Millä tavoin buddhalaiset arvostelevat muita uskontoja?
 6. Miten theravadabuddhalaisuus suhtautuu uskonnollisiin huhlamenoihin?
 7. Pohtikaa buddhalaisuuden suhdetta auktoriteetteihin (arvovaltoihin).
 8. Millä tavoin buddhalainen tiedon hankintamenetelmä eroaa todellisuustutkimuksen (tieteellisestä) menetelmästä?
 9. Millä tavoin buddhalainen uskoo hyvän tulevan aina palkituksi ja pahan saavan aina rangaistuksensa?
 10. Mitä tarkoittavat karma ja nirvana?
 11. Mihin buddhalaisuuden mukaan perustuu siveyden alhaisin muoto?
 12. Mistä buddhalaisuuden mukaan aiheutuvat pahat teot?
 13. Selosta kahdeksanosaisen tien pääkohdat.Mitkä ovat buddhalaisuuden viisi kieltoa?
 14. Miksi jotkut buddhalaiset pitävät rukousta vahingollisena?
 15. Luettele kolme piirrettä, jotka kuuluvat mahajanabuddhalaisuuteen mutta eivät hinajanabuddhalaisuuteen.

Martin A. Larsonin suorittama buddhalaisuudeb arvostelu


Amerikkalainen Martin A. Larson esittää teoksessaan Länsimaiden uskonto perinpohjaisen arvion buddhalaisesta siveydestä.

Buddhalaisuuden yhteiskunnallisena kasvupohjana oli luokkayhteiskunta (kastilaitos), joka asetti papiston kaikkien muiden yhteiskuntaluokkien yläpuolelle. Larsonin mukaan jainalaisuus ja buddhalaisuus merkitsivät kapinaa vallitsevaa olotilaa vastaan.

Ensimmäinen kapinan edellytys oli, että uskonnollisista teoksista voitiin löytää jotain muutosta tukevaa. Vanhoista teoksista voitiin todella löytää sekä kastijärjestelmää tukevia että sitä vastustavia lausumia.

Toinen kapinan edellytys oli, että uusia ajatuksia voitiin jonkin järjestön keskuudessa kehitellä. Kerjäläismunkistot muodostivat tällaisen aatteiden sulatusuunin.

Kolmas kapinan edellytys oli, että uusille aatteille löytyi vaikutusvaltaisia tukijoita. Koillis-Intian sotilaskastiin kuuluvat hallitsijat tukivat kiertäviä opettajia ja halusivat vähentää papiston vaikutusvaltaa. Uudet aatteet tarjosivat hallitsijoille aseen uskonnon ja valtion välisessä taistelussa vaikutusvallasta.

Neljäs kapinan edellytys oli, että joillekin yhteiskuntaluokille oli eduksi ryhtyä kannattamaan uusia aatteita. Kun jainalaisuus ja buddhalaisuus saarnasivat kaikkien ihmisten tasa-arvoa, alempien kastien jäsenille oli edullista liittyä näihin uskontoihin. Larson sanoo kastittomien ja alempien kastien jäsenten liittymistä buddhalaiseen veljeskuntaan maailman ensimmäiseksi lakoksi.

Hindulaisuus korosti ihmisen maallisten velvollisuuksien täyttämistä, huolehtimista perheestä. Buddhalaisuus yllytti hylkäämään perheensä ja ryhtymään munkiksi. Kieltäessään munkeilta sukupuolielämän buddhalaisuus toimi myös eräänlaisena syntyvyyden säännöstelymenetelmänä.

Eräissä buddhalaisissa maissa naisten enemmyys maallisessa yhteiskunnassa johti monimiehisyyteen. Munkistot vähensivät myös työttömyyttä. Koska munkit elivät pääasiassa maalliselta yhteiskunnalta saaduilla lahjoituksilla, he kuitenkin kuluttivat yhteiskunnan voimavaroja, ja eräissä maissa munkistot muodostuivat lopulta huomattavaksi yhteiskunnalliseksi rasitukseksi.

Vaikka buddhalaisilla oli naisluostareita ja vaikka naisesta saattoi tulla pyhimys (arhat) nainen sukupuolisella olentona oli kuitenkin miespuolisen munkin näkökulmasta este nirvanan saavuttamisessa, paholaisen (mara) edustaja.

Kuningas Milindan kysymyksissä (Milinda Panha) kerrotaan, että boddhisattvat luopuivat vaimoistaan ja antoivat pois lapsensa tai myivät heidät orjiksi. Kun kuningas Vesantra teki vaikean teon myymällä lapsensa orjiksi, jumalat kohottivat hänet taivaaseen.

Hindulaiset olivat uhanneet kaikkia niitä, jotka eivät noudattaneet heidän ohjeitaan, kärsimyksillä kuoleman jälkeen (seuraavassa elämässä tai helvetissä). Buddhalaiset julistivat, että helvettiin joutuvat papit ja rikkaat. Larson sanoo, että ensimmäistä kertaa helvetistä tuli yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden tasoittaja.

Larson sanoo, ettei buddhalaisuus sano sanaakaan teollisuuden, yritteliäisyyden, perhevelvollisuuksien tai kovan työnteon puolesta. Kuitenkin näitä tarvitaan, jotta ihmisillä olisi ruokaa, asunto, vaatteita ja muita välttämättömyystarvikkeita.

Larson arvioi buddhalaisia porvarillisen todellisuuskäsityksen näkökulmasta, ja hän on sitä mieltä, että buddhalaisuus haittasi Intian talouselämää. Kuninkaat antoivat munkeille entisiä rikkaiden palatseja, ja munkkien ei tarvinnut tehdä muuta kuin kuljeskella.

Dhammapada sanoo (säe 389): "Älköön kukaan lyökö brahmanaa, mutta älköön brahmanakaan tehkö vastarintaa. Voi brahmanan lyöjää mutta varsinkin voi sitä, joka tekee vastarintaa." ( Tässä yhteydessä brahmana = varaton, haluista vapaa.) Larsonin mielestä tällainen väkivallan kohteeksi alistuminen ei sovi siveyden perustaksi.

Dhammapadan ohje (säe 200): "Eläkäämme onnellisina, vaikka emme omista mitään. Eläkäämme onni ravintonamme kuin loistavat jumalat", ei Larsonin mielestä sovi siveyden perustaksi. Larson nimittää buddhalaismunkkien elämäntapaa kommunismiksi.

Lahjojen antaminen luostareille on hyve (kuten se on kristillisessä katolisessa muodossa), ja eräät buddhalaiset kirjoitukset lupaavat lahjoitusten tekijälle nirvanan kuoleman jälkeen. Buddhalaisuudessa lahjat, jotka aikaisemmin annettiin papeille, annetaan luostareille. Larsonin mielestä tämä osoitteen muutos ei merkitse todellista parannusta kansan elämässä.

Larson huomauttaa, että buddhalaisten siveelliset opetukset sisältävät lukuisia ristiriitoja. Toisaalla saarnataan väkivallattomuutta, toisaalla uhataan helvetin tulella niitä, jotka eivät usko.

Vähitellen buddhalaiset munkit, jotka eivät yleensä sekaantuneet maallisen yhteiskunnan elämään, alkoivat vaatia itselleen etuoikeuksia ja koskemattomuutta. Eräiden kirjoitusten mukaan munkeista ei saa puhua pahaa, vaikka puhe olisi totta.

Vaikka buddhalaisuus korostaa köyhyyden ja maallisista asioista kieltäytymisen arvoa, buddhalaisten opettavaisten kertomusten arvomaailma saattaa olla kokonaan toinen. Näissä kertomuksissa nautinto saattaa olla myönteinen asia, köyhyys onnettomuus ja rikkaus kiitettävää. Palvelijat kuvataan laiskoiksi, petollisiksi ja rikollisiksi kun taas kuninkaat ovat oikeudenmukaisia, jaloja, taitavia ja hyväntekeväisiä.

Mahajanabuddhalaiset eivät olleet tyytyväisiä nirvanaan, vaan he odottivat saavuttavansa kuoleman jälkeen loisteliaan ja aistillisen elämän kullasta, hopeasta ja kristallista rakennetuissa palatseissa samaan tapaan kuin eräät hindut olivat ajatelleet aikaisemmin ja eräät muhamettilaisett ovat ajatelleet myöhemmin.



Yllä kuningas Milindan kolikoita

Kuningas Milindan kysymyksissä esiintyy myös alkuperäiselle buddhalaisuudelle outo kiirastuli, paikka, joka on taivaan ja helvetin välimuoto. Pahoista teoista saattoi puhdistautua myös peseytymällä.

Kuningas Milindaa askarrutti kysymys siitä, saattoiko hän olla samanaikaisesti pyhimys (arhat) ja naimisissa. Ongelma ratkaistiin seuraavasti. Koska kuningas oli ollut edellisessä elämässään naimaton ja saavuttanut pyhimyksen aseman, hän saattoi vielä kerran tulla maan päälle ja nauttia aistien iloista menettämättä pyhimyksen asemaansa.

Larson vertailee buddhalaisuutta ja myöhempiä uskontoja, ja hän löytää monet buddhalaisuudessa arvostelemansa piirteet mm. kristillisyydestä.

Harjoituksia
 1. Mitä tekijöitä Larson piti buddhalaisuuden synnyn ja nousun edellytyksinä?
 2. Mitä tapahtumaa Larson sanoo maailman ensimmäiseksi lakoksi? Mistä asioista lakkolaiset kieltäytyivät?
 3. Minkä arvomaailman perustalta Larson arvostelee buddhalaisuutta?
 4. Pohtikaa, onko keskitie toden ja epätoden välillä mahdollinen.
 5. Pohtikaa, onko keskitie erilaisten siveyskäsitysten välillä mahdollinen.
 6. Pohtikaa, onko keskitie erilaisten mielipiteiden välillä mahdollinen.
 7. Millä tavalla buddhalaisten opetukset ja todellinen elämä erosivat toisistaan.

Kaikkien buddhalaisten yhteiset opit

Henry Steel Olcott (vieressä olevassa kuvassa,2.8.1832 – 17.2.1907), oli yhdysvaltalainen eversti, buddhalaisuuden edistäjä ja toinen Teosofisen seuran perustajista. Hänen aloitteestaan joukko tunnettuja eri buddhalaisten koulukuntien edustajia hyväksyi seuraavat kaikille buddhalaisille tarkoitetut väitteet ja normit.




Yllä H. S. Olcottin suunnittelama buddhalaisuuden lippu.

Buddhan opin peruskappaleet


I. Buddhalaisia opetetaan osoittamaan samaa suvaitsevaisuutta, kärsivällisyyttä ja veljellistä rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan ilman erotusta, sekä yhtä horjumatonta hyvyyttä eläinkunnan jäseniä kohtaan.

II. Maailma on kehityksen tuote, ei luomisen; se toimii lainmukaisesti eikä minkään jumalan oikkujen mukaan.

III. Totuudet, joille buddhanoppi perustuu, ovat luonnollisia. Niitä ovat, kuten uskomme, perättäisissä kalpoissa eli maailmankausissa opettaneet eräät valaistuneet olennot, joita kutsutaan buddhiksi, koska nimi buddha merkitsee "valaistunut".

IV. Nykyisen kalpan neljäs opettaja oli Sakya Muni eli Gautama Buddha, joka syntyi kuninkaalliseen perheeseen Intiassa noin 2 500 vuotta sitten. Hän on historiallinen henkilö ja hänen nimensä oli Siddhārtha Gautama.

V. Sakya Muni opetti, että tietämättömyys synnyttää himon, tyydyttämätön himo on jälleensyntymisen syynä ja jälleensyntyminen puolestaan surun. Vapautuakseen surusta on sen tähden välttämätöntä, että ihminen vapautuu jälleensyntymisen pakosta; vapautuakseenjälleensyntymisestä on välttämätöntä, että ihminen kuolettaa himon; ja kuolettaakseen himon on välttämätöntä, että hän poistaa tietämättömyyden.

VI. Tietämättömyys kasvattaa ja ylläpitää uskoa jälleensyntymisen välttämättömyyteen. Kun tietämättömyys on hävitetty, selviää jokaisen sellaisen jälleensyntymän arvottomuus itsetarkoituksena, kuin myös ensiarvoinen tarve noudattaa sellaista elämäntapaa, jonka kautta voi vapautua toistuvien jälleensyntymien välttämättömyydestä. Tietämättömyys aiheuttaa niin ikään tuon harhaan vievän ja epäjohdonmaukaisen käsityksen, että ihmisellä on vain yksi maallinen elämä käytettävänään, ja tuon toisen harhaluulon, että tätä yhtä elämää muka seuraa muuttumattoman nautinnon tai kidutuksen tila.

VII. Kaikkea tätä tietämättömyyttä voidaan poistaa siten, että väsymättä harjoitetaan kaikkiin ulottuvaa lähimmäisenrakkautta käytännössä, ymmärryksen kehittämistä, ajatuksen viisautta sekä alempiin persoonallisiin nautintoihin kohdistuvan halun kuolettamista.

VIII. Koska elämänhalu on jälleensyntymisen aiheuttaja, lakkaa jälleensyntyminen, kun se halu on sammunut, ja täydellistynyt yksilö saavuttaa mietiskelyn avulla sen korkeimman rauhan tilan, jota sanotaan nirvānaksi.

IX. Sakya Muni opetti, että tietämättömyyden karkottaa ja surun poistaa tieto neljästä jalosta totuudesta, jotka ovat:
 1. olemassaolon kurjuus:
 2. kurjuuden aiheuttava syy, joka on alituisesti uudistuva halu itsensä tyydyttämiseen, vaikkei sitä tarkoitusta voi koskaan saavuttaa;
 3. tuon halun kuolettaminen eli siitä luopuminen;
 4. keino, jolla tuo halu kuoletetaan; hänen osoittamaansa keinoa kutsutaan jaloksi kahdeksankertaiseksi tieksi, joka on:
  1. oikea usko;
  2. oikea ajatus;
  3. oikea puhe;
  4. oikea toiminta;
  5. oikeat elinkeinot;
  6. oikea pyrkimys; oikea muisti;
  7. oikea mietiskely.
X. Oikea mietiskely johtaa henkiseen valaistumiseen eli jokaisessa ihmisessä piilevään buddhankaltaisen kyvyn kehittymiseen.

XI. Buddhanopin ydin on Tathāgatān (Buddhan) omien sanojen mukaan tämä:
 1. Luopua kaikesta pahasta,
 2. Pyrkiä kaikkeen hyvään,
 3. Puhdistaa sydämensä.
XII. Maailma on luonnollisen, "karmaksi"-nimitetyn syysuhteen lain alainen. Yksilön tilan nykyisessä ruumiillistumassa määräävät hänen menneissä elämissään hankkimansa ansiot ja viat. Jokainen ihminen on täten itse valmistanut nykyään kokemiensa seurausten syyt.

XIII. Esteet hyvän karman saavuttamiseksi voidaan poistaa noudattamalla seuraavia käskyjä, jotka kuuluvat buddhanopin siveysoppiin:
 1. älä tapa;
 2. varasta;
 3. älä antaudu kiellettyyn sukupuolinautintoon;
 4. älä valehtele;
 5. älä nauti päihdyttäviä tai tylsistyttäviä juomia tai aineita.
Viittä muuta käskyä, joita ei tässä ole tarpeen luetella, täytyy sen noudattaa, joka pikemmin kuin keskinkertainen maallikko tahtoo vapautua kurjuudesta ja jälleensyntymisestä.

XIV. Buddhanoppi ei puolusta taikauskoista herkkäuskoisuutta. Gautama Buddha opetti, että vanhemman velvollisuus on antaa lapselleen tieteellinen ja kirjallinen sivistys. Hän opetti myös, ettei kenenkään pitänyt uskoa, mitä viisas väittää tai mitä kirjaan on pantu tai mitä traditio sanoo, ellei se ole sopusoinnussa järjen kanssa.

Harjoituksia
 1. Tee lista niistä asioista, joista olet edellä esitettyjen neljäntoista kohdan kanssa yhtä mieltä.
 2. Tee lista niistä asioista, joista olet edellä esitettyjen neljäntoissta periaatteen kanssa er eri mieltä.
 3. Ottakaa selvää siitä, millä tavoin buddhalainen käsitys ihmisen siveellisestä käsityksestä eroaa Lawrence Kohlbergin käsityksestä.
 4. Ottakaa selvää millä tavalla buddhalainen sielunvaellusoppi eroaa perinnöllisyystieteen käsityksistä.
 5. Ottakaa selvää, millä tavalla buddhalainen käsitys yksilön tai yhteisön tekojen seurauksista eroaa yhteiskuntatieteiden käsityksestä.

Taru Buddhasta

Lähde: Intian kulttuurikeskus, Helsinki

Noin v. 560 eaa. kuningas Suddhodanalle, joka oli Sakhya-heimon hallitsijana nykyisen Nepalin alueella Kapilavatussa, syntyi poika Siddhartha Gautama.

Varakkaan kuninkaan poikana Siddharta pystyi elämään poikamiehen unelmaa kolmine linnoineen 40.000 tanssijattaren viihdyttäessä häntä ja Himalajan huolehtiessa maisemoinnista. Kaikesta yltäkylläisyydestä ja vauraudesta huolimatta Gautama ei ollut tyytyväinen elämäänsä.

Tyytymättömyys ajoi hänet 29-vuotiaana etsimään totuutta. Mukana oli vain kerjuukulho ja yksinkertainen kaapu. Siddhartha poistui linnastaan yön selkään, koska hän pelkäsi poikansa ja vaimonsa hymyjen olevan ylittämättömiä lähdön esteitä.

Siddhartha vietti kuusi vuotta vaeltaen, mietiskellen ja opiskellen Pohjois-Intian kuuluisimpien opettajien ohjauksessa.



Tuon kuuden vuoden jakson lopussa vuonna 528 eaa. vesakha-kuukauden ensimmäisen täydenkuun aikaan Gautama istuutui Niranjana-joen rannassa peepul-puun alle mietiskelemään, paikassa jossa nykyään sijaitsee Bodhgayan kaupunki, ja vannoi, ettei hän nouse ylös ennen kuin hän olisi löytänyt sen, mitä hän oli lähtenyt etsimään.

Ja jo samana yönä hän vähitellen hän saavutti täydellisen kokemuksen totuudesta. Aamun koittaessa hän tiesi löytäneensä etsimänsä, järkkymättömän vapauden. Siddhartha Gautamasta oli tullut Buddha, valaistunut.

Valaistumisensa jälkeen Buddha jatkoi mietiskelyään ja pohti, että hän ei koskaan pystyisi välittämään kokemustaan muille, ja hän harkitsisi vetäytymistä eroon muista ihmisistä omiin oloihinsa, mutta hän ymmärsi pian, ettei hänen valaistumiseensa sopinut itsekkyys.

Vain viikkoa myöhemmin Buddha tapasi Varanasin (Benaresin) Kaurispuistossa kerjäläismunkkeja (askeetteja), jotka eivät aluksi suostuneet edes tervehtimään häntä, Buddhaa, joka oli aikaisemmin kokeillut kerjäläismunkin (askeetin) elämää ja luopunut siitä.

Kuitenkin osa kerjäläismunkeista (askeeteista) vakuuttui hänen sanoistaan ja vaikuttui hänen olemuksestaan. Heistä tuli Buddhan ensimmäiset oppilaat.

Asialleen omistautuen hän käytti seuraavien 45 vuoden ajan yhdeksän kuukautta vuodesta kävellen ympäri Pohjois-Intiaa ja opettaen kaikkiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvia. Kerta kerran jälkeen hän opetti ihmisiä oivaltamaan elämänsä uudella tavalla, ja moni alkoi elää hänen oppiensa mukaan.

Vaikka kaikki eivät vakuuttuneet hänen opetuksistaan, niin niillä oli  paljon vaikutusta seitsemän valtion alueella, ja mm. Pohjois-Intian kahden suurimman kuningaskunnan hallitsijat olivat hänen oppilaitaan.

Laajan vaikutuksen sekä suuren seuraajajoukon vuoksi ei ole aihetta ihmetellä, että häntä syytettiin yhteiskuntarauhan järkyttämisestä.



Buddha perusti sanghan
(kanssaharjoittajat), yhteisön johon kuului ihmisiä kaikista yhteiskuntaluokista.

Buddha kuoli n. 480 eaa. 80-vuotiaana.


Harjoituksia
 1. Yllä olevaa kuvausta Buddhasta melkein kaikki buddhalaiset pitävät totena. Toisaalta Buddhasta kerrotaan hyvin monenlaisia kertomuksia. Ottakaa selvää, mitä Buddhasta kerrotaan yllä olevan esityksen lisäksi.
 2. Ottakaa selvää, mitä uskontoja Buddhan väitetyllä kotiseudulla on nykyään.
 3. Ottakaa selvää, kuinka vanhoja ovat vanhimmat buddhalaisuudesta kertovat kirjoitukset.
 4. Ottakaa selvää, miten buddhalaisuutta levitettiin.
 5. Ottakaa selvää, millainen on sangha (kanssaharjoittajat).

Juutalaisperäiset uskonnot

Juutalaisuus

Alkuperä: heimouskonto




Jussi Aro sanoo teoksessaan Juutalaisuuden ja muhamettilaisuuden peruspiirteitä, että eräs juutalaisuuden peruspiirre on se, että se on erityisen voimakkaasti ankkuroitunut historiaan. Toinen erikoisuus on uskonnon liittyminen tiettyyn kansaan ja tiettyyn paikkaan maapallolla. Osaksi tämä on vanhakantainen piirre.

Kuten Intiassa Lähi-idässä jokaisella kaupungilla oli oma jumalansa ja jokaisella valtakunnalla omat jumalansa. Jumalat olivat usein sidottuja tiettyihin paikkoihin, joissa niitä palvottiin.

Juutalaisten jumalat




Juutalaisten jumala (El, Jahveh) on samaa alkuperää kuin muiden alueen kansojen korkein jumala, luojajumala, kuningas ja tuomari.

Alun perin tätä jumalaa esitettiin sonnilla, ja sen tärkein tehtävä oli tuomansa elämän ja hedelmällisyyden ylläpito.

Aluksi korkeimman jumalan rinnalla palvottiin lukuisia muita jumalia.

Kansallisuusaatteen voimistuessa pyrittiin kohti yhtä jumalaa. Olemassaolostaan taistelevalle kansakunnalle taisteleva heimojumala oli muita jumalia tärkeämpi.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, millaisia jumalia Israelia ympäröivissa valtioissa oli ennen ajanlaskun alkua.
 2. Millä tavalla lähekkäiset uskonnot vaikuttivat toisiinsa?
 3. Ottakaa selvää, mistä muinaissuomalaisten jumalat olivat peräisin?
 4. Mistä suomen kielen sana "perkele" on peräisin?
 5. Mistä Suomen kielen sana "jumala" on peräisin?

Juutalaisten historian alku

Sitoutumattomien tutkijoiden mukaan juutalaisten varsinainen historia alkaa kuningasten ajasta. Koska myös kristilliset ja muhamettilaiset ovat pitäneet juutalaisten pyhiä kirjoja kirjaimellisesti tosina, juutalaisten todellisen varhaishistorian tutkiminen on ollut vaikeaa.

Juutalaisten kansakunta syntyi ja kehittyi paikassa, joka oli kaupallisesti ja sotilaallisesti tärkeä. Palestiinan kautta johti tie Egyptistä Babyloniaan. Vanhan ajan suurvallat kävivät lähes jatkuvaa sotaa tästä alueesta. Vastavaikutuksena juutalaisille kehittyi voimakas itsenäisyyden sekä rodullisen ja uskonnollisen yhtenäisyyden kaipuu.



Yllä on kuva nykyisen Israelin valtion kartasta

David

Kuningas David, Donatellon veistos.

Nykyiseen Palestiinaan muodostui valtio, jonka kehitys huipentui kuningas Daavidin n.1000 eaa. suorittamaan Jerusalemin valtaukseen.

Hänen seuraajansa kuningas Salomon rakensi valloitettuun Jerusalemiin ensimmäisen temppelin. Daavid ja Salomon sulauttivat alueen kansoja yhteen, joten juutalaiset polveutuvat sekakansasta.


Yllä Salomonin sinetti.




Yllä olevassa kuvassa ovat nykyisen juutalaisuuden vertauskuvat (symbolit) Daavidin tähti ja seitsenhaarainen kynttilänjalka.

Kansojen yhdistäminen edellytti uskonnollista suvaitsevaisuutta, ja vanha monijumalainen uskonto säilyi Daavidin ja Salomonin aikana, vaikka kehitystä uuden uskonnon suuntaan tapahtui.

Harjoituksia
 1. Pohtikaa jumalien lukumäärän vaikutusta suvaitsevuuteen.
 2. Mistä johtuu, että seitsemän oli juutalaisten pyhiä lukuja?
 3. Pohtikaa mistä johtuu, että juutalaiset ovat vaihtaneet vanhan Salomonin sinetin kuusitähteen?

Juutalaisvaltion hajoaminen

Salomonin kuoltua valtio hajosi pohjoiseen Israelin kuningaskuntaan ja eteläiseen. Juudean kuningaskuntaan.

Pohjoinen Israel joutui v. 722 ennen ajanlaskun alkua assyrialaisten käsiin, ja osa kansasta vietiin voittajien maahan.

Harjoituksia
 1. Pohjoista Israelia kutsuttiin Samariaksi. Pohtikaa, mistä johtui, että juutalaiset pitivät itseään parempina ihmisinä kuin samarialaisia.
 2. Keksikää samarialaisvitsi.
 3. Keksikää juutalaisvitsi (tai etsikää sellainen).
 4. Pohtikaa, voidaanko vitsien kohteet vaihtaa.
 5. Mikä on uusin ruotsalaisvitsi?

Juudean pappien pakkosiirtolaisuus



Juudea säilyi kuningaskuntana vuoteen 586 ennen ajanlaskun alkua, jolloin kuningas Nebukadnesar valloitti Jerusalemin ja kuljetti juutalaisten johtajia Babyloniaan ns. pakkosiirtolaisuuteen. Johtajien pakkosiirtolaisuuden avulla estettiin juutalaisten kapinointi. Osa juutalaisia pakeni Egyptiin.

Kun Israel ja Juudea syntyivät, tämä vaikutti yhtenäistävästi uskonnolliseen kehitykseen. Yhtenäistyminen Juudean sisällä jatkui vielä sen jälkeen, kun Israel oli hävinnyt.

Harjoituksia
 1. Pohtikaa, mistä johtuu, että juutalaisia on vielä olemassa vaikka esimerkiksi muinaissuomalaisten uskonto on täysin hävinnyt.
 2. Ottakaa selvää siitä, miten juutalaisia kohdeltiin myöhempinä aikoina.
 3. Pohtikaa, oliko kuningas Nebukadnesarin kansojen alistaminen viisasta.

Juutalaisten jumalien väheneminen



Kuningas Hiskias (715-687 eaa.) poisti temppelistä käärmeen kuvan. Tämä kuva yhdistettiin Moosekseen, juutalaisuuden suurimpaan tarumomaiseen sankariin.

Käärme oli vanha hedelmällisyyden vertauskuva. Eräiden tutkijain mukaan sanaa "Mooses" käytettiin Egyptissä nimenä. Juutalainen muinaistarusto liittää Mooseksen Egyptiin. Eräät kielitutkijat ovat todenneet, että Mooses on uskonnollisen vertauskuvan nimi, suomennettuna "esiin nouseva käärme".



Kuningas Josiah (640-609 ennen ajanlaskun alkua) teki perinpohjaisemman puhdistuksen. Temppelistä saivat lähteä ukkosen ja sateen jumala Baal, jumalan perheenjäsenet puoliso Ashera ja sisar Astarte sekä Jahveen samaistettu Moolok.



Näiden eläinten uhraaminen Moolokille kiellettiin

Moolokille kerrotaan uhratun ensimmäinen lapsi tulessa.

Moolokille uhrattujen sikojen vuoksi kiellettiin myöhemmin sianlihan syönti. Auringon, kuun ja eläinradan tähtien palvonta kiellettiin. Auringonvaunut poltettiin. Ylipappi Hilkian kerrottiin löytäneen temppelistä kirjan, johon oikea uskonto oli kirjoitettu.

Yksi kansa, Juudea, kulki kohti kansallista uskontoa. Palvonta pyrittiin keskittämään Jerusalemiin, ja muualla olleet uhrikukkulat hävitettiin. Uskonnollinen suvaitsevuus sai jälleen kerran väistyä.

Harjoituksia
 1. Pohtikaa sitä mistä johtui se, että muinaiset juutalaiset pyrkivät vähentämään jumalien määrää.
 2. Mistä johtuu se, että juutalaisten heimojumala voitti tämän kilpailun?
 3. Mistä johtui se, että muilla kansoilla ajateltiin olevan omat jumalansa, vaikka juutalaisuutta väitettiin yksijumalaiseksi?

Oppi juutalaisesta rodusta

Kansallisuusaatteen voimistuessa ja keskitettäessä palvontamenoja Jerusalemiin kansakunnan yhtenäisyyttä vahvistavat sankaritarut saivat tärkeän merkityksen.

Vielä tärkeämmiksi ne tulivat Babylonian pakkosiirtolaisuuden aikana, kun juutalaisia uhkasi sekoittuminen muihin kansoihin.

Viimeksi mainittua torjuttiin opilla juutalaisesta rodusta, joka oli jumalan erityisessä suosiossa. Rotuoppi vaati perustakseen selvityksen juutalaisten sukupuusta ja varhaisesta liitosta jumalan kanssa.

Juutalaisten sukupuu johdettiin ensimmäisestä ihmisestä Adamista, jonka jumala teki maan tomusta, vedenpaisumuksen jälkeisestä kantaisästä Nooasta sekä Aabrahamista, joka professori Armas Salosen mukaan oli muinaisbabylonialainen paimentolaisheimo.




Juutalaisuuden mukaan Nooa ja Aabraham tekivät molemmat liiton jumalan kanssa. Ensimmäisen liiton merkki oli sateenkaari, jälkimmäisen poikalasten ympärileikkaus.

Ympärileikkaus on poikalasten siittimen esinahan poisto, ja se on ollut yleinen Palestiinan ympäristössä, mutta Babyloniassa se muodosti erottavan piirteen juutalaisten ja muun väestön välillä.



Vedenpaisumustarinaan liittyy kyyhkynen, joka elää rauhankyyhkysenä. Kyyhkysen kantamaa lehvää käytetään nykyään jonkin verran kuolinilmoituksissa. Se on siis vanha juutalainen vertauskuva.

Ympärileikkauksen perusteella on tehty päätelmiä myös Aabrahamin perillisistä. Kerrotaan, että  profeetta Muhammed päätteli, että arabialaiset ovat Aabrahamin perillisiä, koska heillä on tämä tapa käytössä.

Tosiasiassa ympärileikkaus on vanha koillisafrikkalainen tapa.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, mitä ympärileikkaus on.
 2. Ottakaa selvää siitä, mitä mieltä suomalaiset lääkärit ovat nykyään ympärileikkauksesta.
 3. Onko oikein, että ympärileikkaus sallitaan lapsen mielipidettä kysymättä.

Pakkosiirtolaisuuden vaikutuksia juutalaisuuteen

Pakkosiirtolaisuudessa ympärileikkauksen merkitys kasvoi, ja silloin laadittiin säädökset juutalaisten ja muiden kansojen seka-avioliittojen estämiseksi.

Pakkosiirtolaisuudessa elävät papit korostivat sitä, että jumala oli luvannut Palestiinan juutalaisille. Toisaalta toivoa takaisinpaluusta antoi kertomus, jonka mukaan juutalaiset olisivat aikaisemminkin palanneet Palestiinaan vieraan vallanpitäjän orjuudesta.



Exodus.

Kertomus Mooseksesta, joka olisi johdattanut Israelin kansan pois Egyptistä kaukaisessa menneisyydessä (exodus), alkoi elää paluusta haaveilevien pappien mielissä. Kun Israelin kansan kerrottiin aikaisemmin eläneen Egyptissä ankarassa orjuudessa, voitiin myös jarruttaa Palestiinaan jääneiden juutalaisten muuttoliikettä Egyptiin.



Sapatti

Babyloniassa juutalaiset vaalivat kansallisia tapoja. Erityisesti ympärileikkaus ja erotti juutalaiset babylonialaisista. Ympärileikkauksen arvellaan alun perin liittyneen hedelmällisyyskulttiin.

Lepopäivä lienee alun perin peräisin Babyloniasta.



Kuu Pohjoisnavalla

Kun luonnollinen kuukausi jaetaan neljän kuun vaiheen mukaan osiin, syntyy seitsenpäiväinen viikko.

Kun kuu lakkaa kasvamasta, sen mahti laskee, eikä ihmisenkään ole viisasta ryhtyä vaativiin töihin. Erityisen vaarallinen on uudenkuun aika, jolloin kuun mahti on pienimmillään.

Harjoituksia
 1. Pohtikaa mistä johtuu, että muinaiset juutalaiset ja eräät muut kansat säätivät joka seitsemännen päivän lepopäiväksi.
 2. Ottakaa selvää, mitä muita juhlapäiviä juutalaisilla on.
 3. Miksi juutalaisten juhlapäivät eivät ole joka vuosi samana vuoden päivänä?

Luomiskertomuksen synty



Myöhemmin juutalaiset selittivät lepopäivän siten, että jumala loi maailman kuutena päivänä ja lepäsi seitsemäntenä.

Tämän kertomuksen arvellaan syntyneen alun perin siten, että kun luomiskertomusta oli tapana lukea, se voitiin käydä mukavasti läpi viikossa. Vielä nykyään oikeaoppiset juutalaiset kieltäytyvät 39 työstä sapattina.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, millaisia luomiskertomuksia muinaisilla kansoilla oli.
 2. Millä tavalla nämä luomiskertomukset eroavat toistaan.
 3. Ottakaa selvää siitä, mikä on nykyisen tieteen mukainen käsitys kaikkeuden kehityksestä.

Paratiisimyytit



Eri puolille maailmaa levinneet paratiisimyytit väittivät, että jumalien tarkoitus oli antaa ihmisille kuolemattomuus paratiisi- nimisessä paikassa.

Ihmisten tyhmyys, laiskuus, mustasukkaisuus jne. estivät tämän aikeen toteuttamisen. Juutalaiset liittivät paratiisista karkotuksen tottelemattomuuteen jumalan käskyjen suhteen.

Myös muihin vanhoihin taruihin juutalaiset pyrkivät liittämään siveellisiä opetuksia. Vedenpaisumus johtui tapainturmeluksesta, ja taivaaseen ulottuvaksi tarkoitettu torni sortui ihmisten ylpeyden takia.

Kristilliset omaksuivat myöhemmin juutalaisten paratiisimyytin, mutta he tulkitsivat sitä toisin kuin juutalaiset.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, millaisia kertomuksia muinaisesta kulta-ajasta esiintyy eri puolilla maailmaa.
 2. Miksi jotkut suomalaiset puhuvat yhä vanhoista hyvistä ajoista?
 3. Pohtikaa mitkä syyt ovat vaikuttaneet tarinoihin menneistä hyvistä ajoista.

Synnynnäinen taipumus tehdä pahaa

Juutalaisilla hyvä on Jahven tahdon mukaista elämää.

Jahven tahdon vastaisia tekoja sanotaan Suomessa synneiksi (ruots. synd).

Juutalaisuuden mukaan ihmisillä on synnynnäinen taipumus tehdä pahaa eli tehdä syntiä.

Juutalaisten mukaan ihmisillä on vapaa tahto, joten he voivat tehdä sekä hyvää että pahaa.

Juutalaiset viettävät erityistä sovituspäivää, jolloin syntejä rukoillaan (= pyydetään jumalalta) anteeksi.



Aikoinaan erämaahan lähetettiin pukki, syntipukki, joka vei kansan synnit mennessään.

Lähimmäistä kohtaan tehdyt synnit voidaan hyvittää suoraan lähimmäiselle.

Hyvät työt sovittavat syntejä.

Parannuksen teko sovittaa syntejä.

Lain tutkiminen, paasto, rukous ja yleensä uskonnolliset menot sovittavat syntejä.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, mitä nykysuomalaiset tarkoittavat synnillä.
 2. Pohtikaa sitä, millä tavalla juutalainen ja intialainen siveys eroavat toisistaan.
 3. Mistä johtuu se, että uskonnollisten toimintojen on ajateltu sovittavan ihmisen pahoja tekoja.

Kristillisten perisynti

Kristillisyyden mukaan ihmiset ovat ensimmäisen ihmisen Jumalalle osoittaman tottelemattomuuden seurauksena perisynnin vaivaamia. Juutalaiset eivät hyväksy oppia perisynnistä.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, mitä juutalaisessa kertomuksessa syntiinlankeemuksesta kerrotaan.
 2. Ottakaa selvää siitä, kuinka monet suomalaiset uskovat vielä perisyntiin.
 3. Miten perisyntiin uskovat selittävät sen, että kaikkivaltiaana pidetty jumala salli perisynnin tapahtua.
 4. Onko mielestäsi oikein, että hyvin kauan tapahtuneista asioista rangaistaan nykyisiä ihmisiä.
 5. Esiintyykö edellisessä kohdassa mainittua rankaisemista hindulaisuudessa?

Pappien paluu Palestiinaan



Babyloniaa seurasi suurvaltana Persia Kyyroksen johdolla. Kyyros kohteli juutalaisia täysin eri tavoin kuin Nebukadnessar. Kyyroksen sääntönä oli, ettei alistettujen alueiden uskontoa saanut loukata ja että valloitettujen alueiden asukkaita tuli kohdella hyvin. Tämä ajatus tunnettiin myöhemmin suurkuninkaiden sääntönä numero yksi.



Jerusalemin temppelivuori

Ensimmäisenä Babylonian hallitusvuotenaan (538 eaa.) Kyyros määräsi, että juutalaiset papit saivat palata Babyloniasta. Ryöstetyt kalleudet määrättiin palautettaviksi, ja temppelin uudelleenrakentamiseen luvattiin valtion varoja.

Harjoituksia
 1. Mistä johtui, että kuningas Kyyros vapautti juutalaiset papit ja jopa palautti heidän omaisuutensa?
 2. Oliko tämä mielestäsi viisasta.
 3. Jos oli, niin miksi se oli viisasta.

Tooran synty

Paluu oli monille pettymys. Paikallinen väestö suhtautui usein uusiin tulokkaisiin ja heidän vaatimuksiinsa vihamielisesti. Temppeliä rakennettiin aseistetuin työläisin, sillä paikallinen oppositio näki linnoitetussa Jerusalemissa otollisen paikan kapinoille.



Rakennustyötä täydennettiin lukemalla torilla aamusta iltaan Tooraa (= lakia ), joka oli kirjoitettu lopulliseen muotoonsa Babyloniassa.

Toora sisältää viisi Mooseksen kirjaa. Näissä kirjoissa on lain lisäksi juutalaisten historia alkaen tarunomaisesta maailman luomisesta. Mooseksen kirjoja ei kirjoittanut Mooses, vaan ne sisältävät muinaistaruja ja perimätietoa eri ajoilta.

Harjoituksia
 1. Pohtikaa sitä, miksi juutalaisten pappien paluu aiheutti Palestiinassa levottomuuksia.
 2. Ottakaa selvää siitä, minä kaikkina aikoina Palestiinassa on ollut levottomuuksia.
 3. Pohtikaa sitä, mistä johtuu, että Palestiinassa on ollut kaikkina aikoina paljon levottomuuksia.

Juutalaisten tarujen alkuperä

Suomalainen professori Armas Salonen on kirjoissaan selvitellyt juutalaisten tarujen alkuperää. Monet kertomukset ovat sumerilaista alkuperää, mutta myös muiden kansojen kuten egyptiläisten kertomuksia esiintyy.

Harjoituksia
 1. Miltä naapurikansoilta juutalaiset lainasivat muinaistaruja?
 2. Ottakaa selvää siitä,mitä taruja juutalaiset ovat lainanneet naapurikansoiulta.
 3. Kirjoittakaa jokin taru muistiin alkuperäisessä (eijuutalaisessa) muodossa ja esittäkää se luokalle.
 4. Pohtikaa sitä, mistä johtuu, että eräät muinaistarut ovat laajalle levinneitä.
 5. Pohtikaa sitä, miksi juuri eräät tarut levisivät laajalle.

Vaikeudet maan hallitsemisessa

Vaikka juutalaisten asema oli jatkuvasti vaikea, heillä oli monia taitavia poliittisia johtajia, ja suurvaltojen oli välillä jätettävä juutalaiset rauhaan, kun lähempänä pääkaupunkia syntyi kapinoita.

Babyloniasta palanneet papit saarnasivat rodullista puhtautta: "Me emme anna tyttäriämme maan kansoille emmekä ota heidän tyttäriänsä pojillemme vaimoiksi."

Jotkut historioitsijat ovat nähneet silloin valmistuneissa Jerusalemin muureissa ja rotuopissa ensimmäiset merkit ns. ghetoista, joihin juutalaiset suljettiin eri puolilla Eurooppaa kristillisellä keskiajalla.




Yllä Samarian kartta. Mauinaiset paikannimet eivät vastaa nykyisiä, karttaan merkittyjä paikannimiä.

Palestiinan pohjoisosissa asui "sekarotuisia", ns. samarialaisia, jotka palvelivat samaa jumalaa kuin juutalaiset. Samarialaisilla ei ollut samoja poliittisia tavoitteita kuin juutalaisilla, ja on sanottu, että he myöhempinä aikoina muistuttivat enemmän arabinaapureitaan kuin juutalaisia.

Harjoituksia
 1. Mitä yhtäläisyyksiä ja mitä eroja on juutalaisten ja muinaisten intialaisten suhtautumisessa eri kansoihin ja väestöryhmiin.
 2. Ottakaa selvää siitä, miten juutalaisia kohdeltiin myöhemmin, kun kristilliset hallitsivat Eurooppaa.
 3. Miten juutalaiset selviytyivät kristillisten hallitsemassa Euroopassa?

Aramean kieli syrjäyttää heprean

Kauppiaskansana juutalaiset eivät voineet täydellisesti eristäytyä.




Heprea kuuluu afroaasialaiseen kielikuntaan, sen seemiläiseen haaraan, ja se oli alkujaan erittäin läheistä sukua foinikian kielelle ja roomalaisten hävittämässä Karthagossa puhutulle puunin kielelle. Arabia on kaukaisempaa sukua heprealle.

Heprea ei välttämättä ollut alun perin juutalaisten oma kieli, vaan jotkut olettavat heidän omaksuneen sen vasta kanaanilaisilta heimoilta asettuessaan ensimmäisen kerran asumaan Palestiinaan.

Sen ajan yleinen kieli aramea syrjäytti kansankielenä juutalaisten uskonnollisen kielen heprean. Idästä tuli uusia uskonnollisia ajatuksia, ja niitä tuli myös Kreikasta kreikan kielen levitessä.

Harjoituksia
 1. Pohtikaa sitä, mikä merkitys oli sillä, että juutalaiset papit puhuivat heprean kieltä mutta kansa aramean kieltä.
 2. Ottakaa selvää siitä, millä kielellä Toora on kirjoitettu.
 3. Ottakaa selvää siitä, mitä muita kieliä juutalaiset ovat aikojen kuluessa puhuneet.

Aleksanteri Suuren vaikutukset




Aleksanteri Suuren (356-323 eaa.) luoma suurvalta merkitsi uutta käännettä juutalaisten historiassa. Aleksanterin mukana tuli kreikkalainen sivistys.

Aleksanterilla oli tapoja, jotka olivat jyrkästi ristiriidassa juutalaisen rotuajattelun kanssa.

Sotaretkillään hän järjesteli sotilaiden ja paikallisten naisten välisiä avioliittoja.



Ylikansoitetusta Kreikasta virtasi ihmisiä eri puolille valtakuntaa.

Juutalainen historioitsija Josefuksen mukaan Palestiinan valloitus tapahtui rauhanomaisesti.

Suuremman vaaran kuin aseet juutalaisuudelle muodosti kreikkalainen sivistys.

Harjoitus
 1. Miksi Aleksanteri Suuri, joka oli Aristoteleen oppilas, lähti sotimaan?
 2. Pohtikaa, millaisen vaaran kreikkalainen sivistys muodosti juutalaisuudelle.
 3. Ottakaa selvää siitä, millaisia uskonnollisia käsityksiä kreikkalaisten mukana levisi.

Saddukealaiset, farisealaiset, essealaiset ja selootit

Ajanlaskun alun neljään suureen juutalaisuuden ajatussuuntaan saddukealaisiin, farisealaisiin, essealaisiin ja selootteihin kreikkalainen kulttuuri oli vaikuttanut eri tavoin.

Hallitseva puolue, saddukealaiset, olivat opillisesti ankaria ja vanhoillisia mutta poliittisesti yhteistyöhaluisia vallanpitäjien kanssa.

Saddukealaiset olivat juutalainen yläluokka ja puolue, joka syntyi hasmonialaisaikana noin 150 eaa.

Nimityksen "saddukeus" ajatellaan juontuvan pappi Sadokin nimestä. Hän palveli kuninkaiden Daavid ja Salomon ylipappina.

Saddukeukset hyväksyivät vain Tooran pyhäksi kirjaksi.

Uskonnollisesti he olivat järkeisuskoisia, eivätkä he uskoneet yliluonnolliseen. Saddukeuksille uskonto oli elämää varten, eikä elämä uskontoa varten.

Farisealaiset eli fariseukset (hepreaksi ‏פרושים‎, perushim, sanasta parash, "erottaa", lat. pharisæ|us, -i) olivat juutalainen uskonnollis-kansallinen puolue nykyisen Israelin alueella. Farisealainen puolue syntyi alemman papiston keskuudessa noin vuonna 100 eaa. vastavoimaksi ylemmän papiston saddukealaisille

Nykykielellä voidaan sanoa, että saddukealaiset edustivat J. K. Paasikiven aikaista kokoomusta.

Farisealaiset olivat kreikkalaistuneempia mutta kansallismielisempiä ja suositumpia kansan keskuudessa.





Ylläolevassa kuvassa on essealaisten kirjoittamien Qumranin kääröjen löytöpaikkoja

Essealaiset olivat omaksuneet buddhalaisten ja kreikkalaisten (pythagoralaisten) esikuvien mukaisen luostarielämän, johon liittyi yhteisomistus luostareissa.

Selootit kävivät sissisotaa miehittäjiä vastaan vaikuttaen lopulta voimakkaasti juutalaisvaltion täydelliseen tuhoon.

Kun saddukealaiset eivät uskoneet ruumiiden ylösnousemukseen sekä kuolemanjälkeiseen rankaisemiseen ja palkitsemiseen, farisealaiset omaksuivat tämän uskon babylonialaisilta sekä kreikkalaisesta kulttuurista, ja tämä oppi vaikuttaa nykyään juutalaisessa siveydessä.

Harjoituksia
 1. Miten paha saa palkkansa Tooran juutalaisuuden mukaan.
 2. Uskoivatko essealaiset kuoleman jälkeiseen elämään?
 3. Miten käsitys hyvän ja pahan palkitsemisesta muuttui kreikkalaisten vaikutuksesta?

Aleksanteri Suuren valtakunnan hajoamisen seurauksia



Aleksanteri Suuren valtakunta hajosi hänen kuoltuaan, ja Palestiinaa hallittiin vuoroin Egyptistä ja vuoroin Syyriasta käsin.

Nouseva Rooman valtakunta alkoi vähitellen uhata entisiä Aleksanterin alueita. Juutalaiset onnistuivat pitkällisellä sissisodalla ja juonittelulla saavuttamaan itsenäisyyden, mutta ns. makkabilaiskuninkailla oli vaikeuksia syntyperänsä ja juutalaisten säädösten vastaisten avioliittojen takia.

Makkabilaiskuninkaat tasapainoilivat suurvaltojen välillä. Uusi Israel oli syntynyt aseilla, ja sitä pidettiin yllä yhtä raa'alla voimalla kuin muitakin sen ajan valtioita.

Toisuskoisille tarjottiin vaihtoehtoina orjuutta tai ympärileikkausta (juutalaisten pitäminen orjina oli kiellettyä, mutta sitä esiintyi).

Makkabilaisten ankaruutta vastustaneista katsotaan farisealaisten saaneen alkunsa. Myöhemmin esiintyi sekä farisealaisiin että saddukealaisiin kohdistettuja vainoja, ja erään kuninkaan kerrotaan ristiinnaulinneen 800 farisealaista.

Harjoituksia
 1. Keitä muinaiset juutalaiset pitivät orjina.
 2. Miksi juutalaisia ei saanut pitää orjina?
 3. Ottakaa selvää siitä, miten tapa pitää ihmisiä orjina syntyi.

Rooma puuttuu Palestiinan asioihin

Rooma puuttui Palestiinan asioihin, ja vuonna 63 eaa. Rooma alkoi valvoa Palestiinaa. Pakkokäännytettyjen jälkeläinen Antipater alkoi pyrkiä valtaan, ja hän pääsi vähitellen Juudean prokuraattoriksi eli käskynhaltijaksi.



Yllä olevassa kuvassa on Herodes Suuri

Hänen jälkeensä Herodes Suuri sekä tämän perilliset hallitsivat Palestiinaa Rooman vallan alaisuudessa, mutta suvulla oli jatkuvia vaikeuksia väärän rodun (edomilaisia) sekä juutalaisuuden ja valtion välisten uskonnollisten ristiriitojen takia.

Vuodesta 44 Palestiina oli Rooman prokuraattorien (käskynhaltijoiden) hallinnassa.

Juutalaiset kapinoivat, ja roomalaiset hävittivät Jerusalemin ja sen temppelin vuonna 70 sekä valtasivat kapinallisten viimeisen linnakkeen Masadan v. 73. Vielä tämän jälkeen juutalaiset sissit terrorisoivat pitkiä aikoja siviiliväestöä kunnes keisari Hadrianus tyhjensi Jerusalemin lopullisesti juutalaisista v. 135.

Juutalaiset hajotettiin ympäri Rooman valtakuntaa. mutta he saivat tehdä esimerkiksi käännytystyötä siihen asti, kun ensimmäinen kristillinen keisari nousi valtaan.

Vuoden 100 paikkeilla saddukealaiset menettivät johtoasemansa ja farisealaiset nousivat johtavaan asemaan juutalaisessa uskonnossa.

Essealaiset ja selootit hävisivät juutalaisvaltion myötä, mutta on myös sanottu, että kristilliset olivat essealaisten seuraajia.

Juutalaisuuden ankarammat suuntaukset ovat aina nojautuneet Mooseksen lakiin. Kuitenkin juutalaisuuden sisällä esiintyi esimerkiksi ajanlaskumme alun tienoilla lähes kaikkia uskonnollisuuden muotoja.



Yllä kuningas Hammurabi

Mooseksen lain esikuvana on pidetty mm. babylonialaista Hammurabin (eli n. 2 000 eaa.) lakia, jonka pääperiaate oli kärsityn vahingon korvaaminen joko omaisuudella tai vastaavalla vahingolta: "Silmä silmästä, hammas hampaasta."

Harjoituksia
 1. Miksi kristillisten tarustossa väitetään, että farisealaiset olisivat olleet vallassa ajanlaskumme alussa?
 2. Pohtikaa sitä, miksi muuten äärimmäisen suvaitsevainen Rooman valtakunta hajoitti juutalaiset ympäri valtakuntaa?
 3. Mitä hyötyä ja mitä vahinkoa juutalaisille oli siitä, että heidät hajoitettiin ympäri maailmaa?
 4. Ottakaa selvää siitä, millä tavalla essealaisten uskonto erosi juutalaisten perinteisestä uskonnosta.
 5. Ottakaa selvää siitä, mitä Hammurabin laissa sanottiin?

Kymmenen käskyä

Tunnetuin Mooseksen lain säädös on kymmenen käskyä:

Toinen Mooseksen Kirja 19,20

20 LUKU

Kymmenen käskyä. Alttarin rakentamista
koskeva säädös.

Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat ja sanoi:

 1. "Minä olen Herra, sinun jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Älä tee itsellesi jumalankuvaa äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumarra niitä äläkä palvele niitä. Sillä minä, Herra, sinun jumalasi, olen kiivas jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen, niille, jotka minua vihaavat; mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni.
 2. Älä turhaan lausu Herran, sinun jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu.
 3. Muista pyhittää lepopäivä. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on Herran, sinun jumalasi, sapatti; silloin älä mitään askareita toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi tai juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on. Sillä kuutena päivänä Herra teki taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi; sen tähden Herra siunasi lepopäivän ja pyhitti sen.
 4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi, että kauan eläisit maassa, jonka Herra, sinun jumalasi, sinulle antaa.
 5. Älä tapa.
 6. Älä tee huorin.
 7. Älä varasta.
 8. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.
 9. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta.
 10. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa äläkä hänen palvelijaansa, härkäänsä, aasiansa äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi omaa."
Harjoituksia
 1. Yllä oleva suomennos on ns. vanha Raamatun käännös. Se on tarkempi kuin uusi. Etsikää Internetillä uuden käännöksen vastaava kohta ja verratkaa sitä yllä olevaan.
 2. Millä tavalla juutalaisten ja buddhalaisten käskyt ja kiellot eroavat toisistaan?
 3. Pohtikaa sitä, miksi Toorassa kielletään juutalaisia jyrkästi palvomasta muita jumalia kuin omaa heimojumalaa?
 4. Mistä johtuu, että jo Moosksen sanotaan kieltäneen monijumalaisuuden, kun se alkoi toteutua vasta eräiden kuninkaiden toimesta?
 5. Mistä johtuu, ettei Toora kiellä valehtelemista?

Ankarat rangaistukset

Nämä käskyt eivät kuitenkaan ole ehdottomia, vaan Mooseksen laki kehottaa monissa kohdissa esimerkiksi tappamaan, sillä muun muassa sota ja kuolemanrangaistus ovat Mooseksen lain hyväksymiä.

Kolmas Mooseksen kirja määrää esimerkiksi seuraavat kuolemanrangaistukset:

"Kuka ikinä kiroaa isäänsä tai äitiänsä, hänet rangaistakoon kuolemalla; isäänsä ja äitiänsä hän on kironnut, hän on verivelan alainen.

"Jos joku tekee aviorikoksen toisen miehen vaimon kanssa, jos hän tekee aviorikoksen lähimmäisensä vaimon kanssa, niin heidät, sekä avionrikkoja mies että nainen rangaistakoon kuolemalla..."

"Jos joku makaa miehenpuolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen; heidät rangaistakoon kuolemalla..."

"Jos joku sekaantuu eläimeen, rangaistakoon hänet kuolemalla, ja se eläin tappakaa..."

"Jos joku makaa kuukautistilassa olevan naisen kanssa ja paljastaa hänen häpynsä, avaa hänen lähteensä, ja nainen paljastaa verensä lähteen, niin heidät molemmat hävitettäköön kansastansa."



Muinaisten juutalaisten käyttämä kivitystuomio on edelleen käytössä eräissä muhamettilaisissa maissa.

On sanottu, että näitä määräyksiä on vain harvoin noudatettu kaikessa ankaruudessaan. On mm. väitetty, että essealaiset miehet elivät luostareissa naimattomina, koska he eivät hyväksyneet siihen aikaan löysää sukupuolisiveyttä. Toisaalta juutalaisuuden siveellinen ankaruus on vaikuttanut aika ajoin sekä kristillisyyteen että muhamettilaisuuden piirissä.

Sodasta esimerkiksi Ensimmäinen Samuelin kirja saattaa sanoa seuraavaa:

"Näin sanoo Herra Sebaot: 'Minä kostan Amalekille sen, mitä hän teki Israelille asettumalla hänen tielleen, kun hän tuli Egyptistä. Mene siis ja voita amalekilaiset, ja vihkikää tuhon omaksi kaikki, mitä heillä on; äläkä säästä heitä, vaan surmaa miehet ja naiset, lapset ja imeväiset, raavaat ja lampaat, kamelit ja aasit."

Tämä Raamatun kohta on herättänyt usein huomiota jumalattomien (ateistien) keskuudessa. On sanottu, että sikäli, kuin väitetty, vanhoihin legendoihin perustuva rikos yleensä tapahtui, sen on täytynyt tapahtua useita satoja vuosia ennen kostoa. Lisäksi on huomautettu, että sikäli kuin amalekilaiset asettuivat Israelin tielle, he tekivät sen vain puolustaakseen isänmaataan.

Erityisen tärkeitä juutalaisuudessa ovat olleet ja ovat edelleen ruokia koskevat säädökset. On mm. kielletty syömästä Moolokin palvonnassa uhrina käytettyä sikaa, raatoja, verta, jossa ajateltiin sielun asuvan, jänteitä (esi-isä Jaakob paini jumalan kanssa ja loukkasi jänteen) jne. Lihaa ja maitoa ei saa syödä yhdessä, ja oikeaoppinen juutalainen tarvitsee kaksi astiastoa.

Moniavioisuus kiellettiin miehiltä noin v. 1000. Avioero on juutalaisuudessa sallittu. Naisten kuukausittaista puhdistautumista varten juutalaisilla on kylpylöitä. Mies on perheen pää, ja alun perin naisten on pitänyt olla synagogassa (juutalaisten pyhäkkö eli temppeli) erillään miehistä.

Mooseksen laki sisältää 613 määräystä, joista 248 on käskyjä ja 365 kieltoja, joten tässä yhteydessä ei ole mahdollista käsitellä niitä kaikkia.

Harjoituksia
 1. Pohtikaa sitä, millä tavalla Mooseksen laki on vaikuttanut homoseksualismista käytyy keskusteluun.
 2. Ottakaa selvää siitä, missä maassa ja keiden toimesta on viimeiseksi toimeenpantu kivitystuomio.
 3. Mitä mieltä sinä olet kivitystuomiosta?
 4. Onko hirttotuomio lievempi kuin kivitystuomio?
 5. Mitä mieltä olet kuolemantuomiosta?

Farisealaiset ja rabbi Hillel


Yllä kaaviokuva vanhasta juutalaisesta temppelistä (synagooga)

Ankarasta Mooseksen lain noudattamisesta poikkeavaa siveyttä kannattivat farisealaiset. Noin vuosina 110-10 eaa. Palestiinassa vaikutti rabbi Hillel. Rabbi on heprean kieltä ja tarkoittaa mestaria. Siihen aikaan rabbit olivat juutalaisten lain tuntijoita ja tulkitsijoita.

Hillel oli syntynyt Babyloniassa ja muutti Jerusalemiin noin 40-vuotiaana. Herodes Suuri nimitti hänet Sanhedrinin puheenjohtajaksi noin vuonna 30 eaa. Sanhedriniin kuului 70 jäsentä, ja se oli ylin kansallinen ja uskonnollinen neuvosto Palestiinassa.

Hillel oli suvaitsevainen, rauhaa rakastava, ja häntä vastusti rabbi Shammai, joka kannatti lain ankaraa noudattamista. Hillel oli farisealaispuolueen johtaja ja opettajien koulun perustaja.

Kerrotaan, että muuan eijuutalainen halusi tehdä Hillellistä pilaa ja kehotti häntä selittämään juutalaisten uskon opinkappaleet niin lyhyessä ajassa, minkä tämä saattoi seisoa yhdellä jalalla.

Loukkaantumatta tuosta Hillel vastasi: "Mikä itseesi kohdistettuna on mielestäsi pahaa, älä sinä tee sellaista toiselle! Tämä on lain opin ydin. Kaikki muu on vain sen selittämistä. Mene nyt kotiisi ja omaksu tämä oppi! "

Päinvastoin kuin aikalaisensa Shammai, Hillel tulkitsi lakia kaikissa kohdissa, joissa oli tulkinnan varaa, lempeästi. Niiltä osin, joilta lain määräyksiä olojen muuttumisen vuoksi vain vaivoin voitiin noudattaa, hän myötävaikutti säädösten lieventämiseen.

Harjoituksia
 1. Rabbi Hillelin edellä sanoma on ns. kultaisen säännön kielteinen muoto.
 2. Mikä on kultaisen säännön myönteinen muoto.
 3. Ottakaa selvää siitä, missä muodoissa kultainen sääntö on esiintynyt intialaisperäisissä uskonnoissa.
 4. Ottakaa selvää siitä, missä muodoissa kultainen sääntö on esiintynyt muinaiskiinalaisissa elämänohjeissa.
 5. Ottakaa selvää siitä, missä muodoissa kultainen sääntö on esiintynyt muinaiskreikkalaisilla.
 6. Onko kultaisesta säännöstä oikeasti apua omien ongelmien ratkaisemisessa?
 7. Ottakaa selvää, ketkä Helsingin yliopiston professorit kannattavat kultaista sääntöä.

Essealaiset ja Oikeudenmukaisuuden opettaja



Yllä olevassa kuvassa on luolia, joista essealaisten kirjoittamia kirjakääröjä on löydetty.

Kolmas merkittävä juutalaisuuden suuntaus, essealaisuus, radikalisoitui voimakkaasti noin v. 100 eaa. Essealaiset tulivat vakuuttuneiksi siitä, että yksityisomaisuus, riisto ja varallisuuden kasvu johtaisivat helvettiin, ja että varallisuus on sopusoinnussa oikeudenmukaisuuden kanssa vain silloin, kun se omistetaan ja jaetaan yhdessä.

Väärintekijät ja rikkaat joutuvat viimeisellä tuomiolla helvettiin. Erityisesti sukupuolinen halu turmelee essealaisten mielestä maailman. Noin v. 70 eaa. paikkeilla essealaiset riitaantuivat ylipapin kanssa, ja heidän johtajansa Oikeudenmukaisuuden opettaja todennäköisesti ristiinnaulittiin.

Oikeudenmukaisuuden opettajan kuoleman jälkeen hänen seuraajansa sanoivat, että hän oli itse jumala, joka oli ilmestynyt ihmisten joukkoon paljastaakseen iankaikkisen elämän salaisuudet ja joka kuoli pelastaakseen valitut ihmiset. Pian essealaiset vakuuttuivat, että Oikeudenmukaisuuden opettaja oli noussut kolmantena päivänä ylös kuolleista ja astunut ylös taivaaseen.

Kolmenkymmenen vuoden kuluttua hän lähettäisi taivaallisen edustajan enkeleineen pitämään viimeisen tuomion ja perustamaan pyhien valtakunnan.

Juutalainen historioitsija Josefus kertoo essealaisista, että monet heistä elivät yli satavuotiaiksi ja että hyvin harvoin joku oli sairas tai työstä rasittunut.

Yhdyskunta tarjosi jäsenilleen turvallisen toimeentulon, joka oli muille juutalaisille tuntematon. Heillä ei ollut huolta huomisesta, mitä syödä tai mitä juoda tai mitä panna päälle.

Ulkonaisesti essealaiset eivät eronneet muusta väestöstä. He olivat työssä paitsi sapattina (lauantaina), ja he veivät palkkansa yhteisön rahastonhoitajalle, joka puolestaan varusti heidät kaikella tarpeellisella.

He kieltäytyivät kaikesta sellaisesta työstä, joka saattoi edistää sotilaallisia tarkoituksia. Uskostaan he eivät milloinkaan keskustelleet helvetin lasten kanssa.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, käytettiinkö ristiinaulitsemisessa nauloja. 
 2. Jos nauloja ei käytetty, mistä tämä johtui?
 3. Pohtikaa sitä, mitkä asiat olivat yhteisiä essealaisille ja buddhalaisille.

Talmudin synty

Vuosina 200-600 juutalaiset kehittivät siveyssäädöksiään farisealaisen koulun hengessä, ja näin syntyi Talmud.

Talmud (hepr. oppi, opetus) on juutalainen Tooran ja Vanhan testamentin profeettojen selitysteos. Talmud on juutalaisten yhteiskunnallisten ja lainopillisten kirjoitusten kokoelma.

Talmudin toinen nimitys on Tora be'al pe eli Suullinen Toora. Sen tarkoitus on selittää Tooran kirjoituksia, niiden tulkintaa ja lakien soveltamista.

Perinteisen juutalaisen käsityksen mukaan jumala opetti Suullisen Tooran Moosekselle. Häneltä se välittyi eteenpäin lainoppineille, ja se on siirtynyt perimätietona aina meidän päiviimme asti.

Tämä perinne pysyi suullisessa muodossa vain 200-luvulle jaa. saakka, jolloin se kirjoitettiin Mišna-nimiseksi hepreankieliseksi kokoelmaksi.

Seuraavien vuosisatojen ajan kirjoitettiin Jerusalemissa ja Babyloniassa Mišnaa selittäviä kommentteja. Näiden arameankielisten lisäselitysten nimi on Gemara, joka valmistui 400-luvulla jaa.

Harjoituksia
 1. Ottakaa opettajan jodolla selville joitain sellaisia Talmudin opetuksia, jotka ovat farisealaisen koulukunnan käsitysten mukaisia.
 2. Ottakaa selvää, millainen oli juutalainen oppi messiaasta (= voideltu), tulevasta suuresta juutalaiskuninkaasta, joka hävittää pahan maailmasta.
 3. Otakaa selvää siitä, miten juutalaiset suhtautuvat siihen, ettei messiasta ole vielä tullut.
 4. Ottakaa selvää siitä, mitkä juutalaisuuden suunnat eivät hyväksy ennustusta messiaan tulosta.
 5. Onko mielestäsi todennäköistä, että maailmaa joskus hallitsisi juutalaiskuningas?

Kolmetoista uskontotuutta



Maimonides.

Kuuluisin yritys saattaa juutalaisen opin sisältö uskonkappaleiden muotoon on Maimonideksen (k.1204) kolmetoista uskontotuutta. Niissä uskotaan
 1. jumalaan luojana,
 2. että jumala on yksi ainoa,
 3. että hän ei ole ruumiillinen,
 4. että hän on ikuinen,
 5. että vain häntä on palvottava,
 6. että profeettojen sanat ovat totta,
 7. että Mooses oli suurin profeetta,
 8. että laki on ilmoitettu Moosekselle,
 9. että laki on muuttumaton,
 10. että jumala on kaikkitietävä,
 11. että jumala rankaisee ja palkitsee,
 12. että Messiaskuningas tulee ja
 13. että kuolleet nousevat viimeisenä päivänä haudoistaan.
Harjoituksia
 1. Pohtikaa millä tavoin tämän listan jumala eroaa muinaisintialaisista jumalista.
 2. Ottakaa selvää, mitkä yllä olevista kohdista vat ristiriidassa muhamettilaisuuden kanssa.
 3. Ottakaa selvää siitä, mitkä ylläolevan listan kohdista ovat ristriidassa kristillisyyden kanssa.

Nykyjuutalaiset



Nykyään juutalaisuudessa esiintyy lukuisia erilaisia suuntauksia.

On vanhoillisia lakisiveyden kannattajia, on ns. reformoituja juutalaisia, jotka ovat uudistaneet säädöksiä ja on juutalaisia, jotka sanovat olevansa jumalattomia (ateisteja).

Viimeksi mainitut ovat tuottaneet jonkin verran päänvaivaa jumalattomien (ateistien) järjestöille: kuinka joku voi olla juutalainen (ts. uskovainen) ja jumalaton (ateisti).

Harjoituksia
 1. Mistä kristillisten maiden menneiden aikojen ankarat lait ovat peräisin?
 2. Mistä muhamettilaisten maiden ankarat lait ovat peräisin?
 3. Mitä oppeja kristilliset ovat ottaneet juutalaisuudesta?
 4. Mitä oppeja muhamettilaiset ovat ottaneet juutalaisuudesta?
 5. Voidaanko sinun mielestäsi kristillisyyttä ja muhamettilaisuutta pitää juutalaisuuden perillisinä?

Kristillisyys

Käsitteistä



Yllä kristillinen tunnus risti

Sana "kristus" tulee kreikankielen sanasta "χριστός", "voideltu" Kristus siis tarkoittaa samaa kuin juutalaisperäinen sana "messias".

Sanaa "kristus" käytetään kristillisyydessä erisnimenä Kristus. Kristus erisnimenä tarkoittaa kristillisyyden tarunomaista perustajaa, josta tavallisesti käytetään nimeä Jeesus.

Jeesus on kreikankielinen väännös sanasta Joshua. Joshua eli Joosua on juutalaisuudessa tarunomainen johtaja, joka johti juutalaisia tarunomaisen Mooseksen jälkeen. Tarun mukaan Mooses ja Joosua johtivat juutalaiset pois Egyptistä orjuudesta, ja Joosua aloitti tarun mukaan Palestiinan valtaamisen.

Joshua on edelleen juutalaisten keskuudessa varsin yleinen nimi.

Ilmeisesti aivan oikeasti elänyt kuningas David valtasi tarun mukaan juutalaisille Jerusalemin.

Tässä osiossa ei käytetä nimitystä "kristinusko", koska ei ole aiemmin käytetty nimitystä "buddhanusko". Tässä esityksessä käytetään aikaisemman käytännön mukaisesti nimitystä "kristillisyys".

Sanayhdistelmä "kristillisyys" on harhauttava, koska se johtuu kansanomaisesta sanayhdistelmästä "ristinusko". Ristinuskoiset ovat ristittyjä eli kastettuja.

Harjoituksia
 1. Mistä tapa voidella ihmisiä öljyllä on peräisin?
 2. Ottakaa selvää, kuinka paljon Joshua -nimisiä ihmisiä on nykyään Suomessa.
 3. Miksi kristillisistä ei Suomessa käytetä nimitystä "voidellut".
 4. Ottakaa selvää siitä, mikä merkitys ristillä oli muilla muinaisilla kansoilla.
 5. Ottakaa selvää siitä, miksi kristilliset käyttävät ristia kuoleman vertauskuvana.

Kristillinen uskontunnustus

Kristillisiä uskontunnustuksia on useita. Seuraavassa on esitetty se uskontunnustus, jota luetaan Suomen kristillisissä temppeleissä eli kirkoissa:

Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan,

ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas helvettiin, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,

ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen kirkon, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

kristillisyyden jumalat

Uskontunnustuksen mukaan Isäjumala on kaikkivaltias ja luojajumala kuten juutalaisten Jahve.

Tällä jumalalla on yksi avatar eli inkarnaatio Jeesus Kristus.

Inkarnaatio, sananmukaisesti ”lihaksi tuleminen”, tarkoittaa yleensä jumalallisen olennon ihmiseksi syntymistä.

Kristillisellä jumalalla on kolmas osa  Pyhä Henki, joka ei ole avatar tai inkarnaatio.

Tällä aineettomalla Pyhällä Hengellä on kristillisyydessä monia merkityksiä.

Kristillisten mukaan jumala vaikuttaa ihmiseen Pyhän Hengen välityksellä.

Pyhän Hengen on sanottu laskeutuvan ihmiseen, jolloin hän voi puhua sellaisia kieliä, joita hän ei osaa.

Myös kristillisen kasteen sanotaan tuovan Pyhän Hengen lapseen.

Koska Jeesusta käsittelevät tarut, ns. evankeliumit (=ilosanomat), ovat kirjoittaneet ihmiset, jotka eivät ole koskaan nähneet Jeesusta, jotkut kristilliset ajattelevat, että Pyhä Henki on ohjannut kirjoittajia.

Yksinkertaisinta olisi väittää, että Jeesus itse olisi ohjannut kirjoittamista, mutta koska kirjoitukset ovat eräiltä osiltaan keskenään ristiriitaisia herättäisi hämmästystä, että Jeesuksella on huono muisti.

Koska kristillisillä on kolminaisuus Isä, Poika ja Pyhä Henki, jotkut muhamettilaiset moittivat kristillisiä kolmijumalaisuudesta.

Harjoituksia
 1. Miksi kristilliset papit sanovat "Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen...
 2. Mistä johtuu, että kristillinen jumala ja hänen avatarinsa ovat miehiä?
 3. Mistä johtuu, ettei niin tärkeästä hahmosta kuin Jeesus ole yhtään aitoa kuvaa?
 4. Jos Jeesus oli olemassa, mitä kieltä hän todennäköisesti puhui?
 5. Miksi Jeesuksesta kertovat tarinat on aivan alun perin kirjoitettu kreikan kielellä?

Anteeksisaaminen



Jeesuksen viimeinen illallinen (ehtoollinen)

Jumalan tahdon vastaisia tekoja kutsutaan kristillisyydessä synneiksi. Suomen kielen sana "synti" on väännös ruotsin kielen sanasta "synd".

Kristillisyyden mukaan jumala voi antaa näitä syntejä ihmiselle anteeksi. Jotkut kristilliset saarnaajat antavat syntejä anteeksi.

Kristillisiä keinoja saada jumalalta syntejä anteeksi on esitelty toisaalla tässä oppaineistossa.

Tässä yhteydessä mainittakoon, että Suomen evankelis-luterilaiset voivat saada syntejään anteeksi käytyään ensin rippikoulun ja sitten osallistuttuaan ehtoolliselle (=illallinen, joka tosin nautitaan keskellä päivää), jolla syödään öylätti ja juodaan tilkka viiniä.

Joidenkin kristillisten mielestä öylätti muuttuu vatsassa Jeesuksen ruumiiksi ja viini Jeesuksen vereksi.

Öylätti on pieni, npin yhden tuuman läpimitaltaan oleva ympyrämäinen leipä. Se voi olla myös suuri, enimmillään jopa kuusi tuumaa. Suuret öylätit murretaan ehtoollisenvieton aikana, mutta pienempiäkin voidaan murtaa, mikäli öylätit eivät näytä riittävän ehtoollisvieraille.

Ehtoollisella voidaan käyttää myös yhtä suurta ja joukkoa pienempiä öylättejä, mikä on yleistä erityisesti korkeakirkollisten pappien keskuudessa. Suurta öylättiä nimitetään myös papin leiväksi, koska eräissä juhlamenoissa pappi söi ison leivän ja muut saivat pieniä öylättejä.

Harjoituksia
 1. Pyydätkö anteeksi ihmisiltä, joita olet tahallasi tai vahingossa loukannut.
 2. Pyytävätkö muut ihmiset sinulta anteeksi.
 3. Mitä hyötyä on anteeksipyytämisestä?
 4. Mistä johtuu, että muinaiset ihmiset pyysivät anteeksi jumalilta?
 5. Kumpi on helpompaa, pyytää anteeksi ihmisiltä vai pyytää anteeksi jumalilta.
 6. Ottakaa selvää siitä, mitä yleisen (katolisen) kirkon rippi tarkoittaa.
 7. Miksi rippi on käytössä?

Kuolleiden henkiin herääminen

Kristillisen uskontunnustuksen mukaan kaikki kaikkina aikoina kuolleet ihmiset herätetään henkiin viimeisenä päivänä.

Jumalan ensimmäinen avatar Jeesus tuomitsee viimeisenä päivänä kaikki ihmiset joko ikuiseen onneen paikassa, josta käytetään nimitystä Taivas tai ikuiseen kärsimykseen paikassa, josta käytetään nimitystä Helvetti.



Ensimmäistä paikkaa kutsutaan suomen kielessä Taivaaksi, koska Taivaan on muinoin ajateltu sijaitsevan ylhäällä.



Kuva helvetistä.

Helvetti on sama kuin ruotsin kielen Helvete. "Hel" on muinaispohjoismainen kuoleman valtakunta, ja "vite" on rangaistus.

Harjoituksia
 1. Jeesuksen väitetään herättäneen henkiin kuolleita. Ottakaa selvää, mitä nykyinen lääketiede tarkoittaa kuolleella.
 2. Onko aivokuolleen ihmisen henkiin herättäminen oikeasti mahdollista.
 3. Miten on mahdollista, että muinaiset ihmiset pelkäsivät oletettua kuoleman jälkeistä rangaistusta?
 4. Onko esimerkki tuhkattu ja luontoon tuhkana levitetyistä aineista tieteen keinoin mahdollista kasvattaa uusi ihminen?
 5. Onko uusi ihminen mahdolista kasvattaa silloin, jos vainajan perintätekijöitä on säilynyt?

Lyhyt kertomus avatar Jeesuksesta

"ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,"

Tästä ilmenee, että Jeesus oli mies ja kristillisyyden ainoa avatar.

"joka sikisi Pyhästä Hengestä, "

Muinaisessa Välimeren kulttuurissa sankarien isinä pidettiin jumalia. Esimerkiksi Aleksanteri Suuri väitti olevansa pääjumala Zeuksen poika.

"syntyi neitsyt Mariasta, "

Idän uskonnoissa sankarit ja avatarit syntyivät usein neitseellisesti, ja monien jumalanäitien nimet alkoivat ämmällä.



Krusifiksi (Michelangelo).

"kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
"

Kuten monet muut avatarit, Jeesus poistui maailmasta inhimillisen väkivallan uhrina.

"astui alas helvettiin,"

Kuten oli tapana, Jeesus kävi ensin Helvetissä. Miksi hän siellä kävi, se ei selviä kristillisistä kertomuksista.



Tyypillinen kristillinen jeesuksenkuva.

"nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan, oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,"


Kuten oli tapana, Jeesus nousi kolmantena päivänä ylös kuolleista ja astui ylös taivaisiin.

Sitä, miksi hän istuskelee Isänsä oikealla puolella, kristilliset kirjoitukset eivät selitä. Liioin ne eivät kerro, istuuko joku Isän vasemmalla puolella, kuten vanhemmissa kolminaisuuksissa on tapana.

Harjoituksia
 1. Kummalla puolella presidenttiä seisoo hänen puolisonsa?
 2. Mitä muinaiset ihmiset tarkoittivat taivaisiin astumisella?
 3. Etsikää Internetistä kuva Jeesuksen Taivaaseen astumisesta.
 4. Millaisella istuimella kristillinen jumala istuu?
 5. Mihin kristillinen jumala tarvitsee istuinta?

Ihminen on perisynnin turmelema




Syntiinlakeemus eli kielletyn  hedelmän syönti. Kuvassa ensimmäinen ihminen Eeva antaa kielletyn hedelmän Aadamille, joka tyhmyyksissään syö sen.

Kristillinen siveys on yleensä ollut uskonto- ja jumalakeskeistä. Kristillinen siveys on kristillissen jumalan tahdon täyttämistä.

Kristillisten pyhä kirja Raamattu alkaa juutalaisella kertomuksella, jonka mukaan jumala loi maailman. Ihmisen jumala loi itsensä kuvaksi, mutta sitten ihminen asettui vastustamaan jumalan tahtoa, lankesi syntiin (=jumalan tahdon vastaisiin tekoihin), ja jumalan kuva ihmisessä turmeltui.

Meidän aikanamme osa kristillisistä uskoo edelleen, että Raamatun alkukertomukset ovat kirjaimellisesti tosia. Osa kristillisistä pitää näitä kertomuksia osittain tosina tai vertauskuvallisina. Osa kristillisistä ei enää usko näihin kertomuksiin.

Joka tapauksessa Raamatun alkukertomuksista on peräisin se käsitys, että ihminen on ns. perisynnin turmelema. Noin vuoden 400 tienoilla kristilliset kiistelivät siitä, onko ihmisellä kyky hyvään ja tahto hyvään, jompikumpi tai ei kumpaakaan.

Harjoituksia
 1. Pohtikaa, mitä hyvä ja paha tarkoittavat tavallisten ihmisten keskuudessa?
 2. Mikri kristilliset väittävät, että heidän jumalansa on kaikkihyvä?
 3. Miten on mahdollista, että jumala on kaikkivaltias, kaikkitietävä ja kaikkihyvä, mutta paha on olemassa?
 4. Mitä tarkoittaa ihmiskeskeinen siveys?
 5. Mitä tarkoittaa luontyokeskeinen siveys?

Harhaoppi: Ihmisellä on sekä kyky että halu tehdä hyvää



Pelagius.

Brittiläinen munkki Morgan, latinalaiselta nimeltään Pelagius, oli sitä mieltä, että ihmisellä oli sekä kyky että tahto tehdä hyvää. Pelagiuksen mielestä ihminen on syntyessään aivan puhdas, ja hänellä on luonnostaan sekä kyky että tahto tehdä hyvää.

Tosin synti on maailmassa yleinen, mutta se on huonon esimerkin ja tottumuksen seuraus. On kuitenkin synnittömiäkin ihmisiä. Jokaisella ihmisellä on kykyä omin voimin nousta synnistä, jos hän on langennut, ja elää jumalan tahdon mukaan.

Harjoitusia
 1. Pohtikaa, millä tavalla ihmisen perintötekijät ja hänen ympäristönsä vaikuttavat siihen, tekeekö hän yhteisönsä mielestä paljon hyvää vai paljon pahaa?.
 2. Miksi on virheellistä sanoa, että ihminen on hyvä tai paha.
 3. Millainen paha ei ole ihmisen omaa syytä?
 4. Millainen paha on ihmisen syytä?
 5. Miten ensiksi mainittua pahaa voitaisiin vähentää?
 6. Miten toiseksi mainittua pahaa voitaisiin pähentää?
 7. Pohtikaa sitä, mitkä olivat ne syyt, joiden vuoksi Pelagius julistettiin harhaoppiseksi?

Augustinuksen ja Martin Lutherin oppi: Ihmisellä ei ole tahtoa eikä kykyä hyvään



Yllä Martin Luther

Pelagiuksen oppia asettui itämailla vastustamaan Hieronymos ja länsimailla Augustinus. Augustinuksen mielestä ensimmäisen ihmisen tekemä perisynti periytyi koko ihmissuvulle, ja ihmisellä ei ollut tahtoa eikä kykyä hyvään.

Välittävä harhaoppi: Ihmisellä on halu mutta ei kykyä hyvään

Ns. semipelagiolaisuus eli puolipelagiolaisuus väitti, että ihmisellä on kyllä tahto hyvään, mutta häneltä puuttuu kyky hyvään.

Kirkolliskokousten tuomio

Kirkolliskokoukset (Karthago 416 ja Efeso 431) tuomitsivat sekä pelagiolaisuuden että puolipelagiolaisuuden.

Ennaltamääräytymisoppi



Yllä Augustinus

Augustinus meni opissaan vielä pitemmälle, hän väitti, että jumala on ennakolta valinnut ne, jotka pääsevät taivaaseen (kuoleman jälkeinen onnellisuuden tila) ja ne, jotka joutuvat helvettiin (kuoleman jälkeinen ikuinen kärsimys) (ennaltamääräämisoppi).

Tätä oppia kirkolliskokoukset eivät hyväksyneet, mutta myöhemmin ns. reformoitu (=muutettu) kirkko on omaksunut tämän opin. Suomen kirkoista evankelis-luterilainen kirkko on lähempänä Augustinusta kuin ortodoksinen (=oikeaoppinen) ja katolinen (=yleinen) kirkko.

Harjoituksia
 1. Mistä johtuu, että Augustinus ja Luther korostivat inhimillistä pahuutta?
 2. Miksi nykyajan ihmisten enemmistö ei korosta inhimillistä pahuutta?
 3. On sanottu, että Jeesus oli synnitön ihminen. Onko mahdollista, että jumalan avatar tekee itsensä tahdon vastaisia tekoja?
 4. Ottakaa selvää siitä, kuinka paljon koko maailmassa on evankelis-luterilaisia?
 5. Ottakaa selvää siitä, mitä todella pahaa Martin Luther itse teki.

Vapaa tahto

Kristilliset joutuvat pohtimaan ongelmaa siitä, kuinka ihminen voi toimia sellaisen jumalan tahdon vastaisesti, joka on kaikkivaltias, kaikkitietävä ja kaikkihyvä. Useimmat kristilliset vastaavat tähän kysymykseen väittämällä, että ihmisellä on ns. vapaa tahto.

Harjoituksia
 1. Pohtikaa, mitä puhe ihmisen vapaasta tahdosta oikeasti tarkoittaa.
 2. Missä suhteessa olet vapaa ja missä suhteessa et ole vapaa.
 3. Ketkä Suomessa ovat vapaampia kuin muut ihmiset?
 4. Ketkä Suomessa uskovat olevansa parempia kuin muut ihmiset?
 5. Oletko sinä mielestäsi parempi kuin muut ihmiset?

Paholaisusko


Yllä eräs käsitys paholaisesta

Jotkut kristilliset vetoavat jumalan vastustajaan Paholaiseen eli Saatanaan, joka viettelee ihmisiä pahaan. Tällöin ongelma on, miten kaikkivaltiaalla Jumalalla voi olla vastustaja.

Vapaan tahdon olettaminen ei poista ongelmaa, koska kaikkitietävän jumalan voidaan olettaa tietävän myös sen, mitä ihminen valitsee, kun hän valitsee vapaasti.

Monet kristilliset pitävät pahan olemassaoloa ongelmana, jota ihmisjärki ei pysty käsittämään.

Harjoituksia
 1. Miksi paholaisella on sarvet, pukinsorkka ja häntä?
 2. Ottakaa selvää siitä, uskovatko saatanistit oikeasti paholaisen olemassaoloon.
 3. Piirrä kuva hiilihangosta.
 4. "Mummo Saatana on pannut keittoon pippuria", sanoi eräs nelivuotias. Mitä hän tarkoitti?
 5. Ottakaa selvää, mistä sana "saatana" on peräisin? Mitä se alun perin tarkoitti?

Jos ei ole halua eikä kykyä...



Keskiaikainen maalaus viimeisestä tuomiosta.

Jos ihmisellä ei ole tahtoa eikä kykyä jumalan tahdon mukaiseen elämään, ongelmana on, miten ihminen voi päästä viimeisellä tuomiolla kristilliseen taivaaseen.
Hindulaiset ajatelevat jumalien puuttuvan maailman menoon ottamalla ihmisen hahmon (Krishna, Rama) ja tulemalla opettamaan ihmiskuntaa.

Mahajanabuddhalaiset ajattelivat boddhisattvojen pystyvän auttamaan ihmiskuntaa. Kristillisyyden syntyaikojen Roomassa ns. pelastususkonnot olivat hieman toisenlaisia.

Välimerta ympäröivissä maissa on selvä talvi ja selvä kesä toisin kuin Intiassa. Vuodenaikojen vaihtelua selitettiin jumalan kuoleman ja ylösnousemuksen avulla.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, mitkä nykyisistä juhlista ovat peräisin muinaisesta auringonpalvonnasta.
 2. Mitä haittaa on nykyisestä auringonpalvonnasta?
 3. Pohtikaa sitä, miten tarut ihmisten keskelle tulleista avatareista ovat syntyneet?
 4. Mitä mieltä olet siitä ajatuksesta, että joku ihmiskunnan ulkopuolinen olento auttaisi ihmiskuntaa?
 5. Ottakaa selvää siitä, mitä mieltä Stephen Hawking on yhteyden ottamisesta ihmiskunnan ulkopuolisiin avaruusopioihin.

Kuoleman voittaneet jumalat pelastajina

Viereinen kuva on harvinainen. Siinä Jeesus on kuvattu Helvetissä.

Jumalien, jotka pystyivät astumaan helvettiin nousemaan kuolleista uskottiin myös pystyvän toimimaan välittäjänä ylimmän jumalan ja ihmisten välillä. Erityisesti sotilaat, orjat ja muut epävarmaa elämää elävät kiintyivät näihin välittäjäjumaliin.

Jumalan kuolemaa ja ylösnousemusta kuvattiin uskonnollisilla menoilla (seremonioilla). Jumalan ruumis ja veri syötiin vertauskuvallisessa uhritoimituksessa, ja tämän uskottiin antavan uskoville menestystä.

Kun oppi taivaasta ja helvetistä levisi Välimeren ympäristöön, jumalan ruumiin ja veren vertauskuvallisen syömisen ajateltiin auttavan taivaaseen pääsyä.

Kristillisyyden pahin kilpailija mithralaisuus oli tällainen uskonto. Mithralaisuus saarnasi ihmisten yhdenvertaisuutta, ja monet keisarit levittivät sitä sotilaiden ja köyhien keskuuteen.

Harjoituksia
 1. Yrittäkää löytää Internetistä kuva, jossa Jeesus on Helvetissä.
 2. Pohtikaa miksi muinaiset Rooman sotilaat uskoivat vapahtajajumaliin?
 3. Etsikää jokin muinaisen Kreikan taru, jossa viini liittyy uskontoon.
 4. Kuinka monta taivasta ja helvettiä Dante Alighieri (1265 – 1321)sanoi olevan olemassa?
 5. Miksi ajateltiin, että on olemassa erilaisia taivaita ja erilaisia helvettejä?

Usko oppiin pelastuksen ehtona

Buddhalaisuudessa ja sitä muistuttavissa muinaisen Rooman uskonnoissa (mm. juutalainen essealaisten lahko) kuoleman jälkeisen elämän taivaassa saavuttaminen vaati melko vaikeatajuisen opin ymmärtämistä. Usko oppiin oli eräs taivaaseen pääsyn edellytys.

Juutalaiset odottivat kuningasta (messiasta), joka vapauttaisi kansan Rooman vallan alaisuudesta. Vähitellen tämä kuningas sai juutalaisessa ajattelussa vapahtajajumalan piirteitä.

Harjoituksia
 1. Mistä johtuu, että monien uskontojen papit ovat väittäneet, että usko jumaliin johtaa kuoleman jälkeiseen onneen?
 2. Ottakaa selvää siitä, mitä kristilliset tarkoittavat epäjumalilla.
 3. Mistä syystä länsimaiden uskonnot ovat alkaneet väittää, että vain oman uskonnon jumalat ovat oikeasti olemassa?
 4. Mitä haittaa on sokeasta uskosta?
 5. Mitä hyötyä on epäilystä?

Synnin palkka on kuolema

Kristillisyyden mukaan synnin palkka on kuolema. Kristillisyysssa synti on jumalan tahdon vastaista toimintaa.

Raamatun alkupuolella kerrotaan kahden ensimmäisen ihmisen (Adam ja Eva) eläneen paratiisissa ilman kärsimystä ja kuolemaa.

Kun ihmiset asettuivat vastustamaan jumalan tahtoa, syyllistyivät ensimmäiseen syntiin, jumala karkotti heidät paratiisista ja määräsi, että ihmisen on kuolemalla kuoltava.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, kuinka vanhoiksi elävät koirat, kissat, kilpikonnat ja norsut.
 2. Mistä johtuu, että useimmat eläimet (ihminen mukaan lukien) kuolevat todennäköisyyslaskennalla kuvattavissa olevalla tavalla.
 3. Hauki on periaatteessa kuolematon. Se vain jatkaa kasvuaan. Mistä johtuu, että hauet kuitenkin lopulta kuolevat?
 4. Vanhenavato bakteerit ja virukset?
 5. Mistä johtuu se, ettei bakteerien ja virusten massa ylitä maan massaa?

Mithra, Jeesuksen pahin kilpailija

Mithralaiset papit kokoontuivat aina joulukuun 25. päivän yönä luoliin, koska vapahtajajumala Mithra oli syntynyt tähden valosta jouluyönä.



Mihralaiset teurastamassa härkää, jonka veren avulla kuolemattomuus voitiin saavuttaa.

Kristilliset väittivät, että vapahtajajumala on aivan äskettäin elänyt Palestiinassa. Kristilliset kertoivat vapahtajajumalastaan, jonka kreikankielinen nimi oli Jeesus (vastaa juutalaista nimeä Joshua), inhimillisiä kertomuksia, lähes samanlaisia, kuin buddhalaiset kertoivat Buddhasta ja hindut Krishnasta. Nämä kertomukset olivat helposti ymmärrettäviä.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, mitkä kristillisyyden piirteet tekivät siitä merkittävän kilpailijan mithralaisuudelle.
 2. Ottakaa selvää siitä, miten kristillisyys sai vallan muinaisessa Roomassa.
 3. Millä tavalla kristillisyyden valtaan nousu oli sattuma?
 4. Vanhalla ajalla eräät hallitsijat keksivät aivan omasta päästään uuden uskonnon. Siitä tuli yllättävän suosittu. Pohtikaa sitä, miten tällainen on mahdolista.
 5. Keksikää uusi jumala ja keksikää sille seillaisia ominaisuuksia, joiden arvelette tekevän siitä suositun.

Jeesuksen liitettiin suosittuja piirteitä

Kristillisten Jeesuksessa oli piirteitä juutalaisten kärsivästä messiaasta, ja kertomukset hänen opetuksistaan olivat niitä samoja, jotka olivat saavuttaneet suuren suosion buddhalaisuuden levitessä.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, mitä vanhojen jumalien piirteitä kristilliset liittivät Jeesukseen.
 2. Ottakaa selvää siitä, mitä on eksorkismi.
 3. Miksi Jeesuksen kerrotaan harjoittaneen eksorkismia?
 4. Vieläkö maailmassa harjoitetaan eksorkismia.
 5. Pohtikaa sitä, miksi yleisellä (katolisella) kirkolla on ihmisiä, jotka ovat perehtyneet paholaisten häätämiseen.

Uusi nimilappu, vanha pullo

Tämä kertomus ei ollut uusi, myös muiden jumalien kerrottiin tehneen vastaavia tekoja, mutta kristilliset havainnollistivat  tapahtumat helposti ymmärrettäviksi luettelemalla ajat ja paikat, missä Jeesus oli tekonsa tehnyt.



Nasaretin kaupunki, jossa Jeesuksen väitetään kasvaneen. Juutalaiset lähteet eivät tunne tätä kaupunkia kuin vasta paljon Jeesuksen väitetyn elämän jälkeiseltyä ajalta.

Myöhemmin tutkijat ovat pystyneet osoittamaan, että eräät esitetyt ajat ovat mahdottomia ja että eräitä kuvattuja paikkoja ei siihen aikaan ollut olemassa. Tavalliset köyhät ihmiset eivät siihen aikaan pystyneet tarkistamaan tällaisia asioita.

Kun mithralaisissa juhlamenoissa vuodatettiin härän, jumalan vertauskuvan, verta ihmisten syntien sovitukseksi, kristilliset väittivät, että Jeesuksen, joka oli maan päälle astunut jumala, veri oli vuodatettu ihmisten syntien sovitukseksi.

Kun muut uskonnot suorittivat vertauskuvallisia toimituksia, kristilliset väittivät kaiken tapahtuneen aivan äskettäin todellisuudessa Palestiinassa.

Harjoituksia
 1. Mistä johtuu, että muinaiset hindulaiset eivät liittäneet kertomuksiinsa selviä vuosilukuja?
 2. Miten jotkut kristilliset enustavat, että kohta tulee maailmanloppu?
 3. Uskoiko taruhahmo Jeesus maailmanlopun tuloon?
 4. Ottakaa selvää ajankohdista, joina maailmanloppu on jäänyt tulematta.
 5. Koska maailmanloppu tulee tähtitieteen mukaan?

Jumalille uhraaminen



Yllä muinaisia roomalaisia uhraamassa jumalille.

Uhraaminen jumalille oli muinaisessa Roomassa yleistä. Se, että oikea, elävä ihminen, Jeesus, oli uhrattu Jumalalle, oli sen ajan ihmisistä aivan ymmärrettävää.

Vasta, kun kristillisyys oli saavuttanut kannatusta, kirkkojen johtajat alkoivat kiistellä siitä, missä elämänsä vaiheissa Jeesus oli jumala ja missä ihminen.

Harjoituksia
 1. Lesken ropo:
  41 Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. [Luuk. 21:1-4 : 2. Kun. 12:10; Joh. 8:20]
  42 Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun kaksi pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran.
  43 Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille: "Totisesti: tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. [2. Kor. 8:12]
  44 Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään, kaiken mitä hänellä oli, kaiken mitä hän elääkseen tarvitsi." Pohtikaa sitä, mitä tämän kertomuksen avulla on haluttu sanoa köyhille ihmisille.

Jumalat rankaisivat myös muita kuin oikeita syyllisiä

Siihen aikaan ajateltiin aivan yleisesti, että jumalat tai jumala saattoivat rangaista synneistä muitakin kuin pahantekijää itseään.

Esimerkiksi buddhalaisuuden mukaan oli olemassa perheen karmaa, rodun karmaa, kansan karmaa jne.

Sen ajan ihmisistä oli aivan ymmärrettävää, että Jeesus sovitti muiden ihmisten syntejä.

Harjoituksia
 1. Rangaistaanko nykyään ihmisiä muiden ihmisten teoista?
 2. Millaisista asioista nykyisiä johtajia voidaan rangaista?
 3. Onko oikein rangaista lapsia?
 4. Mikä jumala kostaa isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen?
 5. Miksi Joona Raamatun kertomuksen mukaan heitettiin mereen?

Vain ne, jotka uskovat ja kastetaan, pääsevät taivaaseen, muut joutuvat helvettiin

Kristillisyysteenn uskominen olisi täysin hyödytöntä, jos Jeesuksen olisi katsottu sovittaneen kaikkien maailman ihmisten synnit.



Yllä olevassa kuvassa Johhannes Kastaja kastaa Jeesuksen.

Niinpä kristilliset julistivat ja julistavat yhä: Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan helvettiin ikuiseen rangaistukseen. Jeesuksen suorittama ihmisten syntien sovitustyö rajoitettiin siis niihin ihmisiin, jotka uskovat kristillisyyteen.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, miks Mikael Agricolan aikaan kastettiin vauvoja.
 2. Mitä tarkoittaa hätäkaste?
 3. Suoritetaanko hätäkasteita yhä?
 4. Voiko johonkin uskoa vasten tahtoaan?
 5. Mistä johtuu, ettei jumalista ole nykyään minkäänlaisia havaintoja?

Usko Helvettiin on vähentynyt

Nykyään kristillisissä kirkoissa on paljon sellaisia jäseniä, jotka eivät usko helvettiin. Jonkin verran useammat uskovat taivaaseen.

Varsin monet itseään kristillisiksi kutsuvat ajattelevat nykyään, että kristillisyys edellyttää uskoa jonkinlaiseen jumalaan ja kristillisiin juhlamenoihin (esimerkiksi hautajaiset) osallistumista silloin, kun sellainen kuuluu perheen tai suvun velvollisuuksiin.

Näin yksinkertaista kristillisenä oleminen ei ole kuitenkaan aina ollut, ja vieläkin se on esimerkiksi katolisen kirkon vaikutuspiirissä eläville kristillisille huomattavasti mutkikkaampaa.

Harjoituksia
 1. Pohtikaa sitä, mistä johtuu, että kaksisataa vuotta sitten melkein kaikki köyhät ihmiset uskoivat helvetin olemassaoloon?
 2. Mistä johtuu, että usko helvetin olemassaoloon on vähentynyt?
 3. Olisiko mielestäsi oikein, että jostain teosta rangaistaisiin ikuisella kärsimyksellä?
 4. Miksi kidutus on Suomessa kielletty mutta helvetissä sallittu?
 5. Pohtikaa sitä, kuinka monet osallistuvat juhlamenoihin vastentahtoisesti.
 6. Asia voitaisiin tutkia, mutta sitä ei ole tutkittu. Pohtikaasitä, miksi asiaa ei ole tutkittu.
 7. Pohtikaa sitä, miksi jotkut ateistit kaipaavat kristillisten juhlamenojen tilalle korvaavia juhlia.

Mihin ihminen uskoo?

Se, mihin ihminen uskoo, riippuu hänen kasvatuksestaan ja elämänkokemuksistaan. Toisaalta jotkut ovat herkkäuskoisempia kuin toiset. Voidaan kysyä, onko ihmisen omaa syytä, jos hän ei usko, ja onko ihmisen omaa syytä, jos hän ei ole koskaan kuullut puhuttavankaan kristillisyydestä.

Kristilliset katsovat, että jos ihminen on kuullut kristillisyydestä, hän on vastuussa epäuskostaan.

Kysymykseen siitä, mitä viimeisellä tuomiolla tapahtuu niille, jotka eivät ole koskaan kuulleet puhuttavan kristillisyydestä, kristilliset eivät anna nykyään selkeää vastausta. Menneinä aikoina vastaus oli selvä: ei-kristilliset joutuvat helvettiin.

Harjoituksia
 1. Pohtikaa sitä, mikä ero on uskolla ja tiedolla.
 2. Voiko ihminen uskoa jotain sellaista, jota hän ei pidä totena?
 3. Millä tavalla mielipiteet eroavat tosiasiaväitteistä?
 4. Joutuvatko Neandertalin ihmiset helvettiin?
 5. Jos paholainen on jumalan vastustaja (saatana), miksi hän avustaa jumalaa helvetin ylläpidossa?

Kirjoitetaanko "jumala" pienellä kirjaimella vai isolla?

kristillisyyden luojajumalaa kristilliset kutsuvat yksinkertaisesti jumalaksi, ja he ovat pyrkineet vaikuttamaan yleiseen kielenkäyttöön vaatimalla, että sana "jumala" on kirjoitettava isolla alkukirjaimella.

Jumalattomat (ateistit) eivät hyväksy tällaista vaatimusta. Suomessa on sananvapaus eikä ennakkosensuuria. Kirjoita "jumala" rohkeasti pienellä alkukirjaimella.

Pyhä henki kirjailijana


Yllä Pyhä Helena, keisari Constantinuksen kristillinen äiti, joka väitti löytäneensä Palestiinasta Jeesuksen ristin sirpaleita.

Kristillisyyden mukaan jumala on ilmoittanut ihmisille tahtonsa ensisijaisesti sanansaattajansa Jeesuksen välityksellä, mutta koska Uusi testamentti vahvistettiin kirkolliskokouksissa äänestyspäätöksillä, kristilliset ajattelevat pyhän hengen vaikuttaneen siten, että Uudesta testamentista todella tuli jumalan sanaa.

Nykyään varsin monet kristilliset kuitenkin myöntävät, ettei Uusi testamentti voi olla kokonaisuudessaan jumalan sanaa, sillä tässä kirjassa on ristiriitaisuuksia. Kristilliset katsovat, että myös juutalaisten pyhä kirja, jota kristilliset kutsuvat Vanhaksi testamentiksi, sisältää jumalan sanaa.

Tehtäviä
 1. Miksi kristilliset eivät voineet katsoa Jeesuksen sovitustyön pelastavan kaikkia ihmisiä?
 2. Kristillisyyden perusteoksista ei löydy vastausta kysymykseen, miksi jumala ei ilmoita itsestään ihmisille niin selvästi, että kaikkien olisi pakko uskoa. Tutkikaa haastattelujen avulla, mitä tavalliset kristilliset vastaavat tähän kysymykseen.
 3. Mitä keinoja kristilliset ajattelevat jumalan käyttävän vaikuttaessaan ihmisiin?
 4. Ottakaa selvää, missä kirkolliskokouksissa Jeesusta käsittelevät kertomuksen hyväksyttiin Raamattuun.
 5. Koraanin lähteinä on käytetty eräitä kristillisiä kirjoituksia, joita ei hyväksytty Raamattuun. Ottakaa selvää siitä, mistä syystä vain neljä kertomusta Jeesuksesta hyväksyttiin Raamattuun.
 6. Ottakaa selvää siitä, mikä on vanhin Raamattuun hyväksytty kertomus Jeesuksesta.
 7. Miksi vanhimmassa kertomuksessa Jeesuksesta on vähemmän tapahtumia kuin myöhemmissä?

Herätys

On ilmeistä, ettei pelkkä Raamatun lukeminen tee ihmisistä kristillisiä. Tunnetaan jopa tapauksia, joissa Raamatun lukeminen on saanut ihmisen hylkäämään kristillisyyden. Usein uskonnollisten perheiden lapset kasvavat uskovaisiksi.

Lapsuudessa saatu uskonnollinen kasvatus voi alkaa vaikuttaa myös myöhemmin. Perinteisesti kristilliset ajattelevat, että jumala kutsuu ihmistä pyhän hengen välityksellä. Kristillisyyden mukaan ihminen voi joko vastaanottaa tai hylätä kutsun. Kutsun tiedostamista kristilliset sanovat heräämiseksi.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää mitä ovat herätysliikkeet.
 2. Mitä herätysliikkeitä Suomessa on?
 3. Millä tavalla herätysliikkeet eroavat toisistaan?
 4. Ottakaa selvää siitä, millä keinoilla ihmisiä on eri aikoina käännytetty kristillisiksi.
 5. Pohtikaa sitä, millä keinoilla lapsia kasvatetaan kristillisiksi Suomessa.

Kääntyminen, uskoon tuleminen

Heräämistä seuraa kääntyminen, kutsun vastaanottaminen. kristilliset sanovat ihmisen tulleen uskoon.

Harjoituksia
 1. Monet nuoret tulevat uskoon rippikoulussa. Mistä tämä johtuu?
 2. Miksi jotkut haluavat rippikoulun tilalle jotain muuta.
 3. Mitä vaihtoehtoja on rippikoululle?
 4. Ovatko Protuleirit tarkoitettu vain uskontokuntiin kuulumattomille?
 5. Ottakaa selvää Internetillä siitä, kuinka suuri osa Prometheus-leirin tuki ry:n hallituksesta uskoo jumalan tai jumalien olemassaoloon.

Parannus ja uudestisyntyminen

Uskoon tulleen ihmisen kristilliset olettavat tekevän parannuksen. Parannuksen tehnyttä ihmistä kutsutaan uudestisyntyneeksi, ja uudestisyntyneen oletetaan elävän kristillisyyden siveyden mukaista elämää.

Harjoituksia
 1. Martin Luther ajattelteli, että uskoon tullut tekee hyviä töitä. Pitääkö tämä paikkansa?
 2. Mitä pahoja töitä Suomen papit ovat tehneet?
 3. Mitä pahoja töitä ulkomaiden papit ovat tehneet?
 4. Vaikuttaako uskonto sinun mielestäsi suomalaisten siveyteen?
 5. Jos vaikuttaa, millä tavalla se vaikuttaa?

Usko on korkein hyve

Kristillisyysssa korkein hyve on uskominen kristillisyyteen. Kristilliset julistavat: Etsikää ensin jumalan valtakuntaa, niin kaikki muukin teille annetaan.

Nykyään monet kristilliset ajattelevat, ettei sillä, mitä ihminen uskoo, ole suurtakaan merkitystä. Usein he sanovat: Jokainen tulkoon omalla uskollaan autuaaksi. Kristilliset ovat siis tulleet aikaisempaa suvaitsevaisemmiksi.

Toisaalta se, millaisia tekoja ihminen tekee, riippuu varmasti jossain määrin siitä, mitä ihminen uskoo. Tämä on tullut ilmi mm. alkoholisteja hoidettaessa. Jos alkoholisti ei usko hoitoon, hän ei parannu.

Harjoituksia
 1. Luettele kolme luonteen piirrettä, joita sinä pidät hyveinä.
 2. Luettele kolme luonteenpiirrettä, joita sinä pidät paheina.
 3. Pohtikaa, onko joitakin luonteenpiirteitä, joita kaikki pidätte hyveinä.
 4. Pohtikaa sitä, mitä sellaisia asioita eri uskonnot kieltävät, jotka ovat aivan hyviä.
 5. Pohtikaa sitä, millaisia sellaisia asioita eri uskonnot kehottavat tekemään, jotka ovat pahoja.

Mieletön usko johtaa mielettömiin tekoihin

Jos ihmisen usko on mieletön, hän saattaa tehdä mielettömiä tekoja. Kun kristilliset keskiajalla ja uuden ajan alkupuolella uskoivat noitiin, he polttivat noitina monien arvioiden mukaan yli kuusi miljoonaa ihmistä. Todellisesta määrästä ei voitane koskaan saada selvyyttä.

Koska ihmisellä ei kirkolliskokousten päätösten mukaan ole tahtoa eikä kykyä hyvään, hänen hyveensä on riippuvainen jumalan armosta ja pyhän hengen vaikutuksesta. Kirkolliskokoukset hylkäsivät harhaoppisena antiikissa esiintyneen käsityksen, jonka mukkaan hyve on tietoa.

Kristillisyysssa hyve on mielenlaatu, joka riippuu pyhän hengen vaikutuksesta. Tämä mielenlaatu ei kristillisyyden mukaan millään tavoin riipu ihmisen omista ponnisteluista.

Harjoituksia
 1. Mitä usko noituuteen on aiheuttanut?
 2. Mitä usko pahoihin henkiin on aiheuttanut?
 3. Mitkä muut uskot ovat aiheuttaneet mielettömiä tekoja?
 4. Missä uskoa noituuteen esiintyy yhä?
 5. Mistä johtuu, että uskoa noituuteen esiintyy yhä?

Kristillinen siveys

Kristillinen siveys perustuu kokonaan uskontoon. Kristillinen pitää tärkeimpänä asiana yhteyttä henkilökohtaisen jumalan kanssa.

Tämän yhteydenpidon muotoja ovat jumalan rukoileminen (ts. avun pyytäminen jumalalta), pyhät toimitukset (sakramentit, esim. rippi, eli syntien tunnustaminen, ehtoollinen eli Jeesuksen veren ja ruumiin vertauskuvallinen syöminen ja kaste eli lapsen tai aikuisen puhdistaminen ja ottaminen seurakunnan jäseneksi).

Harjoituksia
 1. Jos tarvitset apua, mistä paikoista pyydät sitä?
 2. Mistä johtuu, että jotkut ihmiset ajattelevat rukoilemisen auttavan?
 3. Mikä ero on loitsulla ja rukouksella?
 4. Mihin kristillisyyden suuntaukseen Tuomas Akvonolaisen ajatukset liittyvät?
 5. Ottakaa selvää siitä, mitä mieltä Tuomas Akvonilainen oli luonnollisesta siveydestä.

Vanhoja valtarakenteita kristillisyyden sisällä

Erilaisia käsityksiä kristillisyyden sisällä

Antiikin valtarakenteen (kulttuurin) siveysjärjestelmät eivät kadonneet kirkolliskokousten päätöksillä, vaan ne vaikuttivat edelleen jossain määrin yleisen (katolisen) kirkon sisällä.

Suomalainen jumaluustieteen tohtori Erkki Kaila sanoo teoksessaan Kristillinen uskonto-oppi, että keskiajalla katolisessa kirkossa vallitsi puolipelagiolainen pelastusoppi, jonka mukaan ihmisellä on tahto, mutta ei kykyä hyvään.

Kailan mukaan varsinaisten kristillisten hyveiden rinnalle asetettiin antiikin siveysajattelun hyveitä, jotka ihmisen katsottiin voivan saavuttaa harjoituksen avulla.

Luostarit kristillisyydessä



Yllä olevassa kuvassa on kristillisiä nunnia.

Yhteyttä jumalaan alettiin etsiä luostareissa, joissa pyrittiin toteuttamaan nautinnoista kieltäytyvää (askeettista) elämänihannetta samaan tapaan kuin buddhalaisluostareissa. Ihmisen ja jumalan yhteys käsitettiin vaipumisena jonkinlaiseen hurmostilaan aivan samaan tapaan kuin antiikin uskonnoissa.

Luostareiden ja kirkon toimien rahoittamisesta tuli tavallisen kansan hyve, ja tunnettu katolisen kirkon vastustajien pilkkalause kuului: Kun kolikko kirstuun kilahtaa, niin sielu taivaaseen vilahtaa.

Kiirastuli

Etenkin renessanssipaavit, jotka suosivat taiteita ja todellisuustutkimusta (tieteitä) pikemmin kuin uskontoa, myivät pelastumista kiirastulesta (kuolemanjälkeinen väliaikainen helvetti, josta loppujen lopuksi pääsee taivaaseen) rahoittaakseen kirkon suuria menoja.

Eräs reformoitujen kertoma tarina kertoo renessanssipaavi Leo X:n sanoneen, että taru Kristuksesta on tuottanut meille paljon rahaa.

Fundamentalismin paluu: reformaatio

Fundamentalismi (lat. fundamentum, perustus, pohja) on liike, joka korostaa peruskirjojen (Vedat, Raamattu, Koraani jne.) sanatarkkaa erehtymättömyyttä.

Kristillinen reformaatio (=muutos) on 1500 -luvulla alkanut yleisen (katolisen) kirjon vastainen fundamentalistinen liike.

Se oli voimakas vastalause yleisen (katolisen) kirkon luopumiselle Augustinuksen siveysajattelusta.

Reformaattorit, varsinkin Jean Calvin mutta myös Martin Luther pyrkivät pitäytymään tiukasti Augustinuksen opeissa.

Martin Luther julisti, ettei taivaaseen päästä hyvien töiden avulla, vaan yksin uskon ja armon avulla.

Harjoituksia
 1. Mistä johtuu, että eri uskonnoissa on luostarilaitoksia?
 2. Mikä oli kristillisen keskiajan luostareiden taloudellinen vaikutus?
 3. Mistä johtui, ettei Martin Luther pitänyt Rooman papeista?
 4. Ottakaa selvää siitä, miksi eräät Suomen kristilliset kutsuvat reformaatiota uskonpuhdistukseksi?
 5. Ottakaa selvää siitä, ovatko reformoidut ja yleisen (katolisen) kirkon edustajat päässeet yksimielisyyteen hyvien töiden ansiollisuudesta.
 6. Ottakaa selvää siitä, millainen oli se yleinen (katolinen) kirkko, jota Martin Luther paheksui.
 7. Ottakaa selvää siitä, missä asioissa Calvin ja Luther olivat eri mieltä.
 8. Mitä reformaatio (=muutos) vaikutti noitavainoihin Suomessa?
 9. Luther sanoi, että järki on paholaisen morsian. Pohtikaa sitä, miksi hän sanoi niin.
 10. Ottakaa selvää siitä, millä tavalla kalvinilaiset ja lutherilaiset eroavat toisistaan.

Taikakeino: Uskosta seuraa hyviä tekoja

Lutherin mukaan uskosta seuraa, että ihminen tekee hyviä tekoja.

E. Piiroisen Ortodoksisten nuorten siveysoppi sanoo kristillisyyden päähyveistä, jotka ovat usko, toivo ja rakkaus, seuraavaa:

"Vapahtajan sanojen mukaan suurin ja ensimmäinen käsky kuuluu: Rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi Matt.22:37...

Voidaksemme rakastaa Jumalaa, tulee meillä olla käsitys Hänestä, meidän tulee uskoa Häneen...

Kristillisen toivon kohteena on korkein hyvä eli meidän pelastuksemme. Me luotamme siihen, että tulevassa elämässä me voimme saavuttaa täydellisen onnen, tulemme tuntemaan koko totuuden, paha ei voi enää vallita meitä eivätkä myöskään nykyisen elämän monet puutteet ja kärsimykset...".

Harjoituksia
 1. Mitä on totuus?
 2. Mistä asioista on inhimillisin keinoin mahdollista saavuttaa totuus.
 3. Mistä asioista ei inhimillisin keinoin ole mahdollista saavutta totuutta?
 4. Mistä johtuu, ettö myös Martin Luther itse teki pahokja tekoja?
 5. Mistä johtuu, että Suomen papit ja kokoomuspuolue puhuvat pikemminkin toivosta kuin olojen parantamisesta?

Kristillisen velvollisuudet

Luterilainen Erkki Kaila (Eino Kailan isä) luettelee rakkauden lajit järjestyksessä "kristillinen rakkaus Jumalaan", "kristillisen velvollisuudet itseään kohtaan" ja "kristillinen lähimmäisenrakkaus". Ortodoksi E. Piiroinen sanoo: "Tärkeysjärjestyksen määrää se, onko kysymyksessä velvollisuus Jumalaa, lähimmäistä tai itseä kohtaan."

Erkki Kaila kirjoittaa, että kristillisen ensimmäinen velvollisuus itseään kohtaan on, että hän suorittaa taivaallisen kutsumuksensa (harjoittaa ahkerasti uskontoa) ja tekee tunnollisesti maalliset velvollisuutensa.

Toiseksi Kailan mielestä on vastustettava aistillisia himoja. Erityisesti kristillisyyden suhde sukupuolielämään muistuttaa buddhalaista asennetta.

Katolisessa kirkossa vaaditaan papeilta ja munkeilta edelleen naimattomuutta.

Kristillisyys hyväksyi - tuhat vuotta mietittyään - avioliiton kristilliseksi laitokseksi, ja pääsääntöisesti kristillisyys on vastustanut avioliittoa edeltäviä ja avioliiton ulkopuolisia sukupuolisuhteita.

Kristillisyyden eri suuntaukset hyväksyvät vain yksiavioisuuden, ja esimerkiksi katolinen kirkko ei hyväksy avioeroa tai aborttia. Aikaisemmin Suomessakin saatettiin teloittaa avioliiton ulkopuolisen lapsen synnyttänyt nainen.

Kolmanneksi Kaila toteaa, että kristillisen mielestä maallinen omaisuus on jumalan antama laina. Omaisuuttaan kristillisen tulee käyttää niin, että hän voi kerran tehdä siitä tiliä jumalan kanssa.

Vaikka Uuden testamentin suhtautuminen omaisuuteen muistuttaa buddhalaista näkemystä, sanotaanhan Matteuksen evankeliumissa, että älkää tavaraa kootko maan päällä, missä koi syö, ruoste raiskaa ja varastavat, ei kristillisyys yleensä ole asettunut sosialismin puolelle.

Lähimmäisenrakkaudesta Erkki Kaila sanoo mm. seuraavaa:

"Jokaisessa ihmisessä näkee kristillinen lähimmäisensä, joka on Jumalan kuvaksi luotu, Jeesuksen verellä lunastettu ja Jumalan valtakuntaan kutsuttu, niin kuin hän itsekin. Sen tähden hän aina pyytää katsoa ja edistää lähimmäisensä niin hyvin hengellistä kuin ruumiillista parasta."

Kailan esittelemästä asioiden järjestyksestä ilmenee, että kristillinen on hyvin kiinnostunut lähimmäisensä uskonasioista. Tässä suhteessa kristillinen lähimmäisenrakkaus pyrkii ulottamaan vaikutuksensa kaikkiin ihmisiin.

Nykyään tutkijat ovat kuitenkin päätyneet siihen tulokseen, että varhaisessa kristillisyydessä ilmeni lähimmäisten auttamisen rajoittamista oman seurakunnan jäseniin.

Toisaalta viime vuosina kristilliset ovat osallistuneet kehitysapuprojekteihin sellaisissa maissa, joiden asukkaat eivät ole kristillisiä. Varsinkin katolisen kirkon "kehitysapu" aloitetaan usein rakentamalla kristillinen kirkko.

Valtio ja kristillisyys

Suhteessa valtioon kristillisyys on historian kuluessa muistuttanut enemmän hindulaisuutta kuin buddhalaisuutta. Juutalaisten haave oli Rooman vallan alaisuudesta vapautuminen ja papiston johtama itsenäinen valtio.

Myös Rooman valtakunta käytti uskontoja politiikan välineenä. Vanha valtionuskonto oli itse asiassa Rooman valtakunnan vertauskuva, ja muita uskontoja suvaittiin ja jopa suosittiin. Eräät Rooman keisarit kannattivat stoalaista ajattelua, eräät mithralaisuutta.

Kun Constantinus alkoi suosia kristillisyyttä, kristillisiä arvioidaan olleen noin 10 % roomalaisista. Kuitenkin kristillisyys nousi valtaan Rooman keisarien mahtikäskyillä, ja vähitellen muut uskonnot hävitettiin verisesti. Euroopan keskiajalle oli ominaista kristillisen katolisen kirkon ja hallitsijoiden välinen valtataistelu.

Harjoituksia
 1. Pohtikaa, mistä johtuu, että kristillisyys sai paljon valtaa Rooman rappeutuessa ja hajotessa.
 2. Miten köyhälistön uskonnosta tuli keisarien uskonto?
 3. Miksi kristillisyys ei kiellä orjuutta?
 4. Ottakaa selvää siitä, mitä kaikkea Roomassa tapahtui sen jälkeen, kun kristilliset keisarit (sotilasdiktaattorit) olivat nousseet valtaan.
 5. Ruotsin valtio aikoi poistaa laista kohdan, jonka mukaan kuninkaan ei tarvitse kuulua evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Lakia ei säädetty, koska kuningas itse vastusti sitä. Pohtikaa sitä, mistä kuninkaan vastustu johtui.

Kenen maa sen uskonto

Reformaatio teki eron maallisen ja hengellisen vallan välillä, ja reformaation jälkeen toteutettiin monissa maissa periaatetta "kenen maa, sen uskonto". Vallitsi hallitsijasta riippuva valtiokirkkojärjestelmä. Muut uskonnot olivat kiellettyjä.

Harjoituksia
 1. Mitä mieltä olet periaatteesta "kenen maa sen uskonto".
 2. Ottakaa selvää siitä, miten tällaiseen periaatteseen on päädytty.
 3. Vieläkö tätä periaatetta sovelletaan Suomessa.
 4. Jos sitä sovelletaan, niin miksi?
 5. Millä tavalla reformaatio vaikutti uskonnon ja vakaumuksen vapauteen?

Ranskan vallankumouksen vaikutuksia

Vasta Ranskan suuri vallankumous toi esiin valtion ja kirkon erottamisen, ja täydellisenä tämä ero toteutettiin aikoinaan sosialistisissa maissa.

Erityisesti yleinen (katolinen) kirkko asettaa kirkon oman oikeuden ja kuuliaisuuden kirkon opeille edelleen maallisten lakien yläpuolelle.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää missä määrin kirkko ja valtio on erotettu eri maissa.
 2. Miksi kirkko on erotettu valtiosta Ranskassa ja Yhdysvalloissa.
 3. Miksi uskonnoilla on Suomessa etuoikeuksia.
 4. Onko Ruotsissa kirkko ja valtio erotettu oikeasti?
 5. Miksi Suomessa on ns. uskonnovapauslaki, mutta monissa sellaisissa maissa, joissa kirkot on erotettu valtiosta, tällaista lakia ei ole?

Minä vaivainen syntinen ihminen...

Eräs Suomen luterilainen kirkkokäsikirja sanoo: "Minä vaivainen syntinen ihminen, joka olen syntynyt syntisestä sukukunnasta" Synti on kristillisen siveysajattelun peruskäsitteitä.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon katekismus 1900 - luvun puolivälilistä sanoo synnistä mm. seuraavaa:

"Synti on sydämen luopumista Jumalasta.

Kun ihminen antaa ruumiillisten himojen hallita itsensä, hänen syntinsä on aistillisuutta Kun ihminen rakastaa maailmaa ja sen aarteita enemmän kuin Jumalaa, hänen syntinsä on maailmallisuutta. Kun ihminen kaikessa etsii omaa etuansa, hänen syntinsä on itsekkyyttä. Kun ihminen ihailee ja korottaa itseään ja haluaa tulla toimeen vain oman itsensä varassa, hänen syntinsä on ylpeyttä.

Synnissä on aina epäuskoa. Lopulta epäusko johtaa kapinaan Jumalaa vastaan. Silloin ihminen haluaa tulla kokonaan riippumattomaksi Jumalasta ja kieltää hänelle tulevan kunnian."

Harjoituksia
 1. Miksi jumalat vaativat, että niitä palvotaan?
 2. Miksi jumalat vaativat, että niihin uskotaan?
 3. Miksi uskovaisuus on yleisempää rikkaiden kaupunginosissa kuin köyhien kaupunginosissa?
 4. Rooman keisari Tiberiuksen kerrotaan sanoneen, että jos jumalat haluavat kostaa, se on jumalien asia eikä kuulu ihmisille. Pohtikaa sitä, mistä johtuu, että tämä asia ei ole mennyt perille edes nykyisen Suomen lainsäätäjille.
 5. Ottakaa selvää siitä, milloin keisari Tiberius hallist hallitsi ja millaista uskontopolitiikkaa hän harjoitti.

Lankeemus ja syntien anteeksi saaminen

Kun kristillinen tekee syntiä, hän on langennut. Yleisessä (katolisessa) kirkossa synnit voi saada anteeksi tunnustamalla syntinsä papille. Reformoiduissa kirkoissa riittää, että syntinsä tunnustaa suoraan jumalalle. Eräissä lahkoissa kuten Suomen laestadiolaisuudessa myös saarnaajat voivat antaa syntejä anteeksi.

Syntien anteeksisaamiseen liittyy usein myös ehtoollisella käynti. Luterilaisessa kirkossa ehtoollisvieraat kokoontuvat alttarin ympärille, ja pappi ojentaa heille ehtoollisleivän, Jeesuksen ruumiin vertauskuvan, ja ehtoollisviinin, Jeesuksen veren vertauskuvan. Yleisen kristillisyyden (katolisen opin) mukaan leipä ja viini muuttuvat ehtoollistoimituksessa todelliseksi ruumiiksi ja todelliseksi vereksi (eivät maultaan).

Harjoituksia
 1. Miksi Alko myy uskonnoille ehtoollisviiniä hyvin halvalla?
 2. Onko tämä mielestäsi oikein?
 3. Onko ehtoollisviiniä käytetty juopotteluun?
 4. Kristillisen perinteen mukaan taruhahmo Jeesuksessa ei ollut yhtään vikaa. Ottakaa selvää, miten kristilliset selittävät Jeesuksen juopottelun.
 5. Mistä johtuu, että juopot esiintyvät usein juovuksissa ollessaan uskovaisina?

Synti, kuolema ja Perkele

Synnin syistä em. Martti Lutherin katekismus sanoo mm. seuraavaa:

"Maailmassa on vaikuttamassa pahoja valtoja, jotka taistelevat Jumalaa vastaan ja turmelevat hänen työtänsä. Näitä ovat synti, kuolema ja Perkele (= paholainen, jumalan päävastustaja, kirj. huom.)."

Nykyään monet kristilliset eivät enää usko zarathustralaisuudesta peräisin olevaan jumalan ja paholaisen taisteluun, mutta Uusi testamentti sisältää Johanneksen ilmestys- nimisessä osassa yksityiskohtaisen kuvauksen jumalan ja paholaisen välisestä viimeisestä sodasta, Harmageddonin taistelusta, jonka jumalan sotajoukot voittavat.

Taistelun jälkeen koittaa tuhatvuotinen valtakunta. Sen jälkeen paholainen päästetään vielä kerran irti, voitetaan ja heitetään tuliseen järveen. Seuraa viimeinen tuomio, jossa pelastuneet määrätään taivaan ikuisiin iloihin ja loput tuomitaan helvetin ikuiseen tuleen.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, mitä Johanneksen ilmestyskirjan taisteluissa tapahtuu.
 2. Miksi jumala ei tapa paholaista?
 3. Kuka helvettiä isännöi, jos paholainen tuhotaan?
 4. Mitä Zarathustran väitetään opettaneen?
 5. Onko maailmassa vielä zarathustralaisia?

Ruumiin ylösnousemus tai kuolematon sielu

Eräissä kristillisissä kirkoissa uskotaan ruumiista erilliseen sieluun, ja katolisen uskon mukaan sielu voi joutua ensin kiirastuleen, josta se voi pelastua omaisten, pappien sekä jo taivaaseen astuneiden pyhimysten suorittamien esirukousten avulla.

Luterilaisen kirkon virallisen opin mukaan viimeisellä tuomiolla herätetään kaikki ihmiset henkiin ruumiillisessa muodossa, tapahtuu ruumiiden ylösnousemus.

Harjoitus
 1. Ottakaa selvää, millainen kristillinen kiirastuli on?
 2. Miten elossa olevat ihmiset voivat vaikuttaa kiirastulessa olevien olotilaan?
 3. Ottakaa selvää siitä, miksi kristityt vastustivat polttohautausta vielä sata vuotta sitten.
 4. Ottakaa selvää siitä, millaisia tapoja sielun väitetty irtautuminen ruumiista on synnyttänyt.
 5. Keitä taivaassa jo on yleisen (katolisen) kristillisyyden mukaan?

Taivas

Kristillisten käsitykset taivaasta ja helvetistä vaihtelevat, mutta yleinen käsitys on, että taivaassa ei ole enää aistinautintoja kuten esimerkiksi sukupuolielämää.

Tässä suhteessa kristillinen taivas eroaa ratkaisevasti hindujen tai muhamettilaisten taivaasta.

Monet kristilliset uskovat, ja Johanneksen ilmestyskirja tukee uskoa, että taivaassa ylistetään jumala.

Harjoituksia
 1. Mark Twain on kirjoittanut kirjan "Kapteeni taivaassa". Ottakaa selvää siitä, millainen taivas kirjassa esitetään.
 2. Pohtikaa sitä, miksi kristillisten taivas on erilainen kuin muiden uskontojen taivas.
 3. Minkä uskonnon taivaassa viihtyisit parhaiten?
 4. Jos taivaassa ei ole aistinautintoja, mitä käyttöä on enkelikuorolla?
 5. Mistä johtuu, ettei Johanneksen ilmestyskirjaa ole poistettu Raamatusta?

Paasto

Yleisellä (katolisella) ja oikeaoppisella  (ortodoksisella) kirkolla tie sisältää myös paaston.

E. Piiroinen sanoo paastosta mm. seuraavaa:

"Paastoksi nimitetään pidättäytymistä määrätyistä ruoista. Kristilliseen paastoon kuuluu tämän lisäksi pidättäytyminen maallisista huveista ja yleensä kaikista siveellisesti vaarallisista elämäntavoista sekä entistä ahkerampi hyveiden harrastus. Ortodoksisessa kirkossa on paastonaikana kielletty liha- ja maitoruoat."

Harjoituksia
 1. Pohtikaa sitä, miksi eri uskonnoissa esiintyy paastomääräyksiä.
 2. Ottakaa selvää, mitä karnevaalit tarkoittavat.
 3. Miksi karnevaaleja järjestetään?
 4. Miksi jouluaattona ei saa järjestää Suomessa esimerkiksi tanssiaisia?
 5. Ottakaa selvää siitä, millaisia juhlakieltoja Suomessa oli vielä sata vuotta sitten.

Juutalaisuuden himmeneminen kristillisyydeessä

Juutalaisuudesta kristillisyys on omaksunut ns. kymmenen käskyä. Aikaisemmin juutalaisella uskonnolla oli kristillisyyden sisällä nykyistä enemmän vaikutusta. Nykyään vain harvat kristilliset noudattavat Mooseksen lakia kokonaisuudessaan. Edellä mainitut noitavainot perustuivat Mooseksen lain määräykseen "noitavaimon älä salli elää".

Harjoituksia

Yrittäkää etsiä vastaus kolmeen alla mainituista tehtävistä.
 1. Augustinus sanoi, että pakanain (ei-kristillistenGG) hyveet ovat vain loistavia paheita. Pohtikaa kysymystä siitä, voiko vieraan uskonnon edustaja tai uskonnoton olla kristillisyyden mukaan hyvä.
 2. Pohtikaa kysymystä siitä, missä määrin ihmisten uskomukset vaikuttavat heidän siveelliseen käyttäytymiseensä. Missä määrin kristilliset noudattavat käytännössä kristillisyyden siveyttä?
 3. Pohtikaa, miksi katolinen kirkko ei keskiajalla tarkasti noudattanut Augustinuksen oppia, joka tuomitsi pelagiolaisuuden.
 4. Mitä usko, toivo ja rakkaus merkitsevät kristillisyydessä? Onko niillä mitään tekemistä nykyihmisen kanssa?
 5. Mitkä ovat kristillisen velvollisuudet itseään kohtaan Erkki Kailan mukaan?
 6. Mikä on kristillisyyden suhde sukupuolielämään? Mitä syntejä luterilainen katekismus luettelee?
 7. Miten kristillinen voi sovittaa synnit? Verratkaa tätä sovitusta hindulaiseen ja buddhalaiseen sovitukseen. Mikä tapa on helpoin?
 8. Mitä synnin syitä Martti Lutherin Iso katekismus mainitsee? Teos löytyy osoitteesta http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/ik/index.html
 9. Mikä on kristillisyyden mukaan taivaallisen elämän tarkoitus? Millä tavalla kristillinen käsitys eroaa buddhalaisesta?

Kristillisyys ja syntyvyyden säännöstelu

Yleinen kristillisyys (katolinen kirkko) vastustaa Rooman Paavin johdolla syntyvyyden säännöstelyä.

Suomessa syntyvyyden säännöstelyä vastustavat evankelis-luterilaiseen kirkoon kuuluvat laestadiolaiset.

Suomella ei ole ongelmia väestönkasvun suhteen, mutta yleinen (katolinen) kirkko, johon kuuluu yli miljardi ihmistä, vastustaa jyrkästi syntyvyyden säännöstelyä.

Raamatussa kuvataan yksi melko selvästi ehkäisyksi tunnistettava tapahtuma, jolla raamattuperiaatteesta tunnetut reformaattorit kantaansa perustelivat. Keskeytettyä yhdyntää kuvataan tuomitsevaan sävyyn.

»Silloin Juuda sanoi Onanille: "Makaa veljesi lesken kanssa, täytä velvollisuutesi hänen lankonaan ja herätä eloon veljesi suku." Mutta Onan tiesi, ettei lasta pidettäisi hänen omanaan, ja aina kun hän makasi kälynsä kanssa, hän antoi siemenensä mennä maahan, ettei antaisi jälkeläisiä veljelleen. Herran silmissä hänen tekonsa oli paha, ja siksi Herra antoi hänenkin kuolla.»
(1. Moos. 38:8-10.)

Varhaisista kristillisyyden johtajista (kirkkoisistä) erilaiset ehkäisymenetelmät tuomitsivat ainakin Klemens Aleksandrialainen, Hippolytus Roomalainen, Lactantius, Hieronymus, Johannes Krysostomos, Epifanios sekä Augustinus, joka kirjoitti:

»Oletan siis, että vaikka et makaa (vaimosi kanssa) jälkikasvun saamiseksi, et myöskään himon vuoksi yritä estää jälkikasvun saamista pahalla rukouksella tai pahalla teolla. Vaikka niitä, jotka tekevät näin, kutsutaan mieheksi ja vaimoksi, eivät he ole sitä. Heillä ei ole mitään avioliiton todellisuutta, vaan he peittävät häpeän kunniallisella nimellä. Joskus tämä himokas julmuus, tai julma himo, johtaa siihen, että he jopa tekevät steriiliysmyrkkyjä.»
(Augustinus v. 419)

Hieronymuksen mukaan hedelmättömyysjuomien nauttiminen on murha.

Reformaation johtajat tuomitsivat ehkäisyn 1500-luvulla.

Jean Calvinin mukaan siemenen laskeminen maahan ehdoin tahdoin on hirviömäistä.

Martin Lutherin mukaan maan täyttäminen ei ole vain käsky, vaan enemmän kuin käsky. Hän kirjoitti siemenen maahan laskemisesta näin:

»Tämä on inhottava synti, paljon pahempi kuin sukurutsaus tai huorinteko. Minä sanon sitä hekumoitsemiseksi, jopa Sodoman synniksi. Siinä mies ryhtyy naiseen, siis makaa hänen kanssaan ja yhtyy häneen, mutta kun on päästy siemensyöksyyn, antaakin siemenen mennä maahan, ettei nainen tulisi raskaaksi. Tuossa vaiheessa on todella Jumalan säätämystä siittämisessä noudatettava.»
(Luther v. 1544)

Martin Luther meni itse naimisiin, vaikka avioliitto on edelleen yleisen (katolisten) kirkon papeilta kielletty.

Evankelis-luterilaisen kirkon papit lisäsivät menneinä vuosisatoina väkilukua suorastaan merkittävästi.

Yleisen (katolisen) kirkon virallisten kotisivujen mukaan lasten saamista voi painavista, rippi-isän kanssa käydyissä keskusteluissa todetuista, siveellisesti hyväksyttävistä syistä johtuen siirtää myöhemmäksi. Kotisivujen mukaan syyt voivat olla luonteeltaan terveydellisiä, henkisiä tai aineellisia, mutta yleensä ne ovat vain väliaikaisia.

Yleisen kirkon kannan mukaan syntymien siirtämistä ei kuitenkaan koskaan saa toteuttaa muuten kuin nk. luonnollisia perhesuunnittelumenetelmiä käyttäen.

Luonnollisiksi perhesuunnittelumenetelmiksi yleisen kirkon virallisessa opetuksessa katsotaan sukupuolielämän ajoittaminen vain naisen kuukautiskierron hedelmättömien päivien ajalle.

Samalla yleinen kirkko korostaa, että jos nainen hedelmällisten päivien välttelystä huolimatta tulisi raskaaksi, lasten syntymistä ei voi pitää minään tappiona, vaan suurena jumalan lahjana."


Yllä olevassa kuvassa paavi Paavali VI.

Paavi (lat. papa) on Rooman piispa ja yleisen (katolisen) kristillisen kirkon ylin johtaja ja Vatikaanivaltion johtaja. Hän on Kristuksen käskynhaltija maan päällä, ja vuonna 1870 vahvistetun opin mukaan hän on erehtymätön puhuessaan viran puolesta uskon asioista.

Paavi valitaan virkaansa paavinvaalilla, johon osallistuu pieni joukko edellisten paavien nimittämiä uskonnollisia johtajia. 

Nykyinen paavi on saksalaissyntyinen Benedictus XVI.

Paavi on merkittävä johtaja yli miljardille ihmiselle, ja hänen mielipiteensä huomioidaan myös Suomen uutislähetyksissä.

Paavi on tarun mukaan Jeesuksen ystäväpiiriin kuulunen Pietarin seuraaja.

Paavi Paavali VI:n kiertokirjeen Humanae Vitaen mukaan suvunjatkamistapahtuman keskeyttäminen, naisen pysyvä tai väliaikainen hedelmättömäksi tekeminen sekä etenkin raskauden keskeyttäminen ovat hylättäviä syntyvyyden säännöstelymuotoja. Humanae Vitaessa ohjeistetaan seuraavasti:

»Jo aloitetun suvunjatkamistapahtuman suoranainen katkaiseminen ja ennen kaikkea varsinainen raskauden keskeyttäminen ovat hoidollisistakin syistä kokonaan hylättäviä lasten lukumäärän sääntelyn menetelmiä. - - Samoin on hylättävä, - - miehen ja naisen pysyvä tai väliaikainen hedelmättömäksi tekeminen. - - Hylättävä on myös jokainen toimenpide, joka joko ennen aviollista yhtymistä, sen aikana tai sen johtaessa luonnollisiin seurauksiinsa pyrkii estämään elämän syntymisen, joko siihen tavoitteena pyrkien tai sitä välikappaleena johonkin muuhun käyttäen.
Paavali VI v. 1968»

Humanae Vitaen mukaan kuitenkin sellaiset sairaudenhoitokeinot, joista voi seurata lisääntymiskyvyttömyys, ovat hyväksyttäviä. Samoin aviollisessa sukupuolielämässä on luvallista ajoittaa sukupuolielämä vain naisen kuukautiskierron hedelmättömien päivien ajalle.

Professori Esko Länsimiehen mukaan katolisen kirkon pysyttäytyminen kielteisessä ehkäisykannassa v. 1968 aiheutti ehkä suurimman vahingon, mikä ihmiskuntaa on kohdannut toisen maailmansodan jälkeen. Länsimies katsoo, että silloinen paavi teki kannanottonsa hyvin ristiriitaisissa tunnelmissa ja vähemmistössä olevien vanhoillisten ehdoilla.

Suhtautuminen ehkäisyyn säilyi yleisesti kielteisenä kristillisissä länsimaissa aina 1900-luvulle asti. Hyvänä esimerkkinä suhtautumistavasta on Millin patsashankkeeseen liittynyt välikohtaus v. 1873:

»Pääministeri Gladstone, kuultuaan, että hänen suuresti ihailemansa filosofi ja kansantaloustieteilijä John Stuart Mill on kuollut, kirjoittaa nimensä ensimmäiseksi vetoomukseen, jonka tarkoituksena on aikaansaada muistomerkki, mutta syvästi järkyttyneenä pyyhkii nimensä luettelosta saatuaan tietää, että Mill, eräiden Englannin 1800-luvun eniten vaikuttaneiden kirjoitusten kirjoittaja, nuoruudessaan on puolustanut lapsirajoitusta avioliitossa.»

Vielä 1916, kun perinteisesti uskonnollisen Yhdysvaltain ensimmäinen perhesuunnitteluklinikka avattiin, sen perustaja Margaret Sanger pidätettiin pian "säädyttömyydestä". Maan entinen presidentti Theodore Roosevelt lausui, että "nainen joka välttää synnytystä on verrattavissa sotilaaseen joka heittää kiväärinsä ja pakenee taistelua."

Suhtautumistavassa tapahtui käänne 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenien aikana. Yhdysvalloissa Korkein oikeus päätti ehkäisyä kieltävien lakien olevan itsemääräämisoikeutta loukkaavia ja siten perustuslain vastaisia v. 1965.



Yllä olevassa kuvassa on kondomi, joka asetetaan miehen siittimen päälle sukupuoliyhdynnän ajaksi. Kondomi on niin vanha keksintö, että maailman väestöräjähdys olisi voitu kokonaan estää käyttämällä kondomia.

Harjoituksia
 1. Pohtikaasitä, mikä olisi maailman väkiluku, jos toisen maailmansodan jälkeen olisi ryhdytty tehokkaisiin toimenpiteisiin väestön kasvun hillitsemiseksi.
 2. Pohtikaa sitä, miksi tehokkaisiin toimenpiteisiin ei ole ryhdytty vieläkään.
 3. Ottakaa selvää siitä, onko keskeytetty yhdyntä tehokas raskauden ehkäisymenetelmä?
 4. Mitkä raskauden ehkäisymenetelmät ovat tehokkaimpia?
 5. Mikä on sellainen halpa ehkäisymenetelmä, jota voitaisiin käyttää kehitysmaissa?
 6. Mikä ehäisymenetelmä estää aidsin leviämistä?
 7. Mitkä ehkäisymenetelmät edistävät aidsin leviämistä?

Väestöräjähdys on tapahtunut kristillisyyden leviämisen tahdissa. Luonnonkansat eivät lisäänny liikaa.

Maailman uskontotilasto on Barrettin mukaan seuraava:
 1. kristillisiä 2271,7 miljoonaa (33,3 prosenttia)
 2. muhamettilaisia 1449,6 miljoonaa (21,2 prosenttia)
 3. hinduja 913,4 miljoonaa (13,4 prosenttia)
 4. uskonnottomia 773,9 miljoonaa (11,3 prosenttia)
 5. kiinalaisperäisten uskomusten kannattajia 388,6 miljoonaa (5,7 prosenttia)
 6. buddhalaisia 387,8 miljoonaa (5,7 prosenttia)
 7. kansanuskontojen kannattajia 266,2 miljoonaa (3,9 prosenttia)
 8. ateisteja 148,3 miljoonaa (2,2 prosenttia)
 9. uusien uskontojen kannattajia 106,1 miljoonaa (1,6 prosenttia)
 10. sikhejä 23,9 miljoonaa. (0,4 prosenttia)
 11. juutalaisia 15,0 miljoonaa (0,2 prosenttia)
 12. muita 83,6 miljoonaa (1,2 prosenttia).
Voimakkainta väestön kasvu on muhamettilaisten keskuudessa.

Kristityistä yleisen kristillisyyden  kannattajia (katolilaisia) on 52,7 prosenttia.

Kristillisten yhteisöjen jäsenmääriä:
 1. yleisiä (katolilaisia) 1.134,5 miljoonaa,
 2. ns. riippumattomiin kirkkoihin kuuluvia (independents; ei-historiallisiin kirkkoihin kuuluvia) 419,9 miljoonaa,
 3. protestantteja 391,2 miljoonaa,
 4. ortodokseja 254,1 miljoonaa ja
 5. anglikaaneja 84,7 miljoonaa.
Voimakkainta määrällinen kasvu on ns. riippumattomissa kirkoissa. Helluntailaisiin, karismaattisiin ja uuskarismaattisiin yhteisöihin arvioidaan kuuluvan 605,3 miljoonaa; tämän kokonaisilmiön kasvu on toiseksi voimakkainta. Kolmantena kasvussa ovat protestantit. Hitaimmin kasvaa ortodoksisuus.

Maanosittain kristillisten määrä kasvaa eniten Afrikassa: 
 1. Afrikka 447,2 miljoonaa (v. 2008 423,6 miljoonaa) kristittyä
 2. Aasia 366,2 miljoonaa
 3. Eurooppa 553,8 miljoonaa ( v. 2008 556,3 miljoonaa) 
 4. Latinalainen Amerikka 531,3 miljoonaa
 5. Pohjois-Amerikka 221,4 miljoonaa
 6. Oseania 23,1miljoonaa
Harjoituksia
 1. Suomalaiset eivät lisäänny liikaa. Mitä suomalaiset voivat tehdä maailman väestöräjähdyksen hidastamiseksi?
 2. Pitäisikö kehitysmaihin lähettää ateistisia lähetyssaarnaajia väestökasvun hillitsemiseksi?
 3. Ottakaa selvää siitä, miksi kehitysapuohjelmat eivät yleensä puutu maailman väestöräjähdykseen.
 4. Ottakaa selvää siitä, keitä ovat protestantit ja helluntailaiset.
 5. Keitä ovat anglikaanit?

Kristillisten suhtautuminen raskauden keskeytykseen (aborttiin)

Myös Suomen kansanedustajien enemmistö on kristillinen, ja tästä syystä raskauden keskeyttämistä on Suomessa rajoitettu lailla.

Raskauden keskeyttämiseen liittyviä siveyskiistoja käsitellään tämän oppiaineiston lukion kursseissa, mutta jokaisen kansalaisen pitäisi tutustua niihin.

Laki raskauden keskeyttämisestä
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Raskaus voidaan tämän lain säännöksiä noudattaen naisen pyynnöstä keskeyttää:

 1. kun raskauden jatkuminen tai lapsen synnyttäminen hänen sairautensa, ruumiinvikansa tai heikkoutensa vuoksi vaarantaisi hänen henkensä tai terveytensä;
 2. kun hänen tai hänen perheensä elämänolot ja muut olosuhteet huomioon ottaen lapsen synnyttäminen ja hoito olisi hänelle huomattava rasitus;
 3. kun hänet on saatettu raskaaksi olosuhteissa, joita tarkoitetaan rikoslain 17 luvun 22 §:ssä taikka 20 luvun 1–3 tai 5 §:ssä, 6 §:n 3 momentissa tai 7 §:ssä; (24.7.1998/572)
 4. kun hän raskaaksi saatettaessa ei ollut täyttänyt seitsemäätoista vuotta tai oli täyttänyt neljäkymmentä vuotta taikka kun hän on jo synnyttänyt neljä lasta;
 5. kun on syytä otaksua, että lapsi olisi vajaamielinen tai että lapsella olisi tai lapselle kehittyisi vaikea sairaus tai ruumiinvika; tai
 6. kun jommankumman tai kummankin vanhemman sairaus, häiriytynyt sieluntoiminta tai muu niihin verrattava syy vakavasti rajoittaa heidän kykyään hoitaa lasta.
2 §

Jos nainen mielisairauden, vajaamielisyyden tai häiriintyneen sieluntoimintansa vuoksi ei kykene esittämään pätevää pyyntöä raskauden keskeyttämiseen, se voidaan suorittaa hänen laillisen edustajansa hakemuksesta, jos painavat syyt puoltavat toimenpidettä.

3 §

Kun nainen on saatettu raskaaksi olosuhteissa, joita tarkoitetaan rikoslain 20 luvun 3 §:ssä tai 5 §:n 1 momentin 2 tai 4 kohdassa, ei raskautta saa keskeyttää, ellei rikoksesta ole nostettu syytettä tai sitä ole ilmoitettu syytteeseen pantavaksi taikka rikoksen tapahtumista asian johdosta toimitetun poliisitutkinnan perusteella ole pidettävä ilmeisenä.

4 §

Ennen kuin raskaus tämän lain mukaan keskeytetään, on keskeyttämistä pyytävälle annettava selvitys raskauden keskeyttämisen merkityksestä ja vaikutuksista.

Naiselle, jolle on suoritettu raskauden keskeyttäminen, on annettava ehkäisyneuvontaa, niin kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään.

5 §

Raskaus on keskeytettävä niin aikaisessa vaiheessa kuin mahdollista.

Muun syyn kuin naisella olevan sairauden tai ruumiinvian vuoksi ei raskautta saa keskeyttää kahdennentoista raskausviikon jälkeen.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi kuitenkin, jollei nainen raskaaksi saatettaessa ollut täyttänyt seitsemäätoista vuotta tai jos siihen muuten on erityistä syytä, antaa luvan raskauden keskeyttämiseen myöhemminkin, ei kuitenkaan kahdennenkymmenennen raskausviikon jälkeen.;

5 a §

Sen estämättä, mitä 5 §:ssä säädetään, terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi antaa luvan raskauden keskeyttämiseen, jos lapsivesi- tai ultraäänitutkimuksella, serologisilla tutkimuksilla taikka muulla vastaavalla luotettavalla tutkimuksella on todettu vaikea sikiön sairaus tai ruumiinvika, ei kuitenkaan kahdennenkymmenennenneljännen raskausviikon jälkeen.

6 §

Raskaus voidaan keskeyttää:

 1. 1 §:n 1–3 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kahden lääkärin lupapäätöksellä tai asetuksella tarkemmin säädetyissä tapauksissa vaihtoehtoisesti terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen luvalla;
 2. 1 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa keskeyttämisen suorittavan lääkärin päätöksellä; sekä
 3. 1 §:n 5 kohdassa ja 5 §:n 3 momentissa sekä 5 a §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen luvalla.
Kahden lääkärin lupapäätös sisältää kummankin erikseen antaman, yksityiskohtaisesti perustellun kirjallisen lausunnon.

Lääkäreistä on toisen oltava raskauden keskeyttämisestä lausunnon antava (lausunnonantajalääkäri) ja toisen keskeyttämisen suorittava (suorittajalääkäri).

Lausunnonantaja- tai suorittajalääkärillä ei ole oikeutta perusteettomasti kieltäytyä ottamasta keskeyttämispyyntöä tutkittavakseen.

Jos kahden, tai 1 §:n 4 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa, yhden lääkärin päätös on kielteinen, voidaan lupa raskauden keskeyttämiseen pyytää terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta. 

7 §

Ennen raskauden keskeyttämistä koskevan päätöksen tekoa on, jos siihen katsotaan olevan syytä, varattava odotettavan lapsen isälle tilaisuus esittää käsityksensä asiassa.

Ennen sellaisen päätöksentekoa, joka perustuu 1 §:n 2 kohtaan, on, milloin siihen katsotaan syytä olevan, pyydettävä sosiaaliviranomaisen taikka kätilön, terveyssisaren tai näitä vastaavan henkilön selvitys naisen ja hänen perheensä elämänoloista ja muista olosuhteista.

Milloin nainen on vaikean sairauden tähden saanut erityishoitoa, on lausunnonantajalääkärin ennen päätöksen tekoa hankittava, mikäli mahdollista, naista sairauden vuoksi hoitaneelta lääkäriltä tämän terveydentilaa koskevat tiedot.

8 §

Lausunnonantajalääkärinä voi toimia jokainen valtion, kunnan tai kuntainliiton palveluksessa oleva lääkäri taikka terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen määräämä muu lääkäri.

Raskauden keskeyttäminen suoritetaan terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen tähän tarkoitukseen hyväksymässä sairaalassa (keskeyttämissairaala).

Suorittajalääkärinä voi toimia jokainen sanotun sairaalan palveluksessa oleva laillistettu lääkäri.

9 §

Kun raskauden keskeyttämiseen on ryhdyttävä 1 §:n 1 kohdan perusteella eikä keskeyttämisen edellytyksien tutkiminen 6 §:ssä säädetyssä järjestyksessä tai keskeyttämisen suorittaminen 8 §:n 2 momentissa tarkoitetussa sairaalassa voi siitä aiheutuvan viivytyksen takia tai muusta syystä tapahtua naisen henkeä tai terveyttä vakavasti vaarantamatta, saa laillistettu lääkäri suorittaa raskauden keskeyttämisen sanottuja säännöksiä noudattamatta.

10 §

Tämän lain 1, 5 ja 6 §:n mukaan terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle kuuluvat asiat käsitellään raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisasioiden lautakunnassa, niin kuin siitä asetuksella tarkemmin säädetään.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on käsiteltävä 1 momentissa mainitut asiat kiireellisinä.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen asiasta antamaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

11 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen on valvottava, että lausunnonantaja- ja suorittajalääkärit pyrkivät noudattamaan tasapuolista ja yhdenmukaista käytäntöä.


12 § on kumottu lailla.

13 §

Joka tahallaan keskeyttää raskauden tai yrittää sitä 1, 2, 5, 5 a tai 6–9 §:n vastaisesti on, jollei teko ole rangaistava rikoslain 22 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, tuomittava raskauden keskeyttämisestä annetun lain säännösten rikkomisesta sakkoon.

14 §

Joka antaa viranomaiselle tai lääkärille oikeudellisesti merkityksellisen totuudenvastaisen tiedon raskauden keskeyttämistä koskevassa asiassa, on tuomittava sakkoon, jollei teko ole rangaistava rikoslain 16 luvun 8 §:n mukaan.

15 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuksella.
...

Harjoituksia
 1. Voiko raskauden keskeyttää Suomessa pelkästään sillä perusteella, että on tullut vahinko?
 2. Ottakaa selvää siitä, missä maissa raskauden keskeyttäminen on käytännöllisesti katsoen kielletty.
 3. Mikä on edellisen kohdan maiden tärkein uskonto.
 4. Lähde: kansainväliset uutistoimistot. Puolalainen nainen tuli raskaaksi maattuaan katolisen papin kanssa ja matkusti Saksaan saadakseen abortin. Saksan lait eivät kuitenkaan sallineet raskauden keskeyttämistä enää tässä raskauden vaiheessa. Nainen matkusti Alankomaihin ja sai raskauden keskeytyksen. Onko mielestäsi oikein, että raskauden keskeyttämiseksi piti matkustaa moneen maahan.
 5. Lähde: Tämän kirjoittaja on nähnyt leikkauksen arven, Varakas suomalainen nainen tuli raskaaksi maattuan naimisissa olevan papin kanssa. Naisen oli matkustettava Britanniaan saadakseen raskauden keskeytyksen. Onko tämä mielestäsi oikein?
 6. Tiukka aborttilainsäädäntö aiheuttaa eräissä maissa suuren määrän laittomia abortteja. Ottakaa selvää siitä, mitä haittoja ja seurauksia tästä on.
 7. Mitä mieltä olet siitä, että uskonnot rajoittavat naisten itsemääräämisoikeutta?

Kristillisyyden siveyden arvostelua (kritiikkiä)

Kristillisyys syntyi antiikin valtarakenteen (kulttuurin) vaikutusalueella ja kristillisyyden kritiikki on yhtä vanha. On sanottu, että eräiltä osin kristillisyyden arvostelu on kristillisyyttä vanhempi, sillä antiikin ajattelijat arvostelivat jo niitä vapahtajauskontoja, jotka edelsivät kristillisyyttä.

Tässä yhteydessä esitetään vain yksi uskonnottomien kristillisyyden vastaan esittämä arvostelu. Kunnianosoituksena suomalaiselle vapaa-ajattelijalle, professori Edvard Westermarckille esitetään seuraavassa pääkohdat hänen kirjoituksestaan Siveys ja kristillisyys.

Vasemmalla professori (Helsinki ja Lontoo) Edvard Westermarck



"Kristillisistä siveyskäskyistä, jotka koskevat ihmisen suhdetta toisiinsa, on lähimmäisenrakkauden teroittaminen ensimmäinen ja parhain. Tämä ei suinkaan ole yksinomaista kristillisyyden siveysopille. Siveyden tunteiden luonteeseen kuuluu, että ihmiset hyväksyvät ne teot, jotka edistävät heille mieluisten henkilöiden hyvinvointia, ja että he eivät hyväksy tekoja, jotka näitä vahingoittavat. Villi on suosiollinen oman yhteiskuntansa jäsenille ja pitää avuliaisuutta ja armeliaisuutta heimolaisten kesken velvollisuutena. Tässä suhteessa ovat siveyden lait monen villin kansan keskuudessa korkeammalla kuin meillä. Anteliaisuus on sivistymättömien heimojen keskuudessa hyvinkin huomattava hyve, ja usein ne osoittavat sairailleen liikuttavaa huolenpitoa. Useilla australialaisilla heimoilla sokeat ovat lihavimpia koko joukosta, sillä heidän toverinsa antavat heille parhaat palat ...


kristillisyyden rakkauskäsky on lainattu muista järjestelmistä. Mihtsze, yksi Konfutsen seuraajista, saarnasi, että meidän tulee rakastaa kaikkia ihmisiä yhtä paljon; ja eräässä buddhalaisessa kirjassa saamme lukea: 'Niin kuin äiti oman henkensäkin kaupalla suojelee omaa poikaansa, ainoata poikaansa, niin vallitkoon ihmisissä rajaton hyväntahtoisuus kaikkia olentoja kohtaan maailmassa, alapuolellamme, yläpuolellamme, keskuudessamme.' ...

Siveellistä opinkappaletta ei kuitenkaan saa arvostella ainoastaan sen pääperiaatteen johdolla, vaan ottaen myös lukuun tämän periaatteen soveltaminen erityisiin tapauksiin; ja mitä kristillisyyson tulee, on siinä otettava huomioon sekä sen alkuperäiset opit että sen viimeiset vaiheet. Huomaamme siten, että kristillistä rakkauden käskyä on huomattavassa määrässä rajoitettu. Jo vanhimmatkin kristilliset asettivat laupeuden töissään uskonveljet etusijalle: 'Pidä jokaista uskovaista ihmistä veljenäsi', sovitettiin monella tavalla käytäntöön. Kun keskiaikana oli tapana ryöstää haaksirikon kärsineitä merimiehiä, ei pelastustoimia saanut ulottaa epäuskoisiin; sama oli laita kun sotavangeista tehtiin orjia. Seitsemännellätoista vuosisadalla opetti Skotlannin papisto, että missään tapauksessa älköön annettako ruokaa ja asuntoa nälkäiselle ihmiselle, joka ei ollut mielipiteiltään oikeauskoinen. Ja ennen kaikkea muistettakoon kaikkia niitä vainoja, verilöylyjä ja sotia, jotka saivat alkunsa erimielisyyksistä uskonnollisissa asioissa ja joiden tarkoituksena ei ollut pelastaa sieluja kadotuksesta vaan rangaista syntisiä ja kostaa niille, jotka tekivät vastarintaa.

kristillisyyden rakkaudenkäskyä eivät rajoittaneet ainoastaan uskonnolliset vaan myös valtiolliset eroavuudet. Vanhimmat kristilliset olivat vieraita valtiolliselle elämälle. Heissä ei ollut vähääkään isänmaallisuutta; taivas yksinään oli heidän isänmaansa. He eivät hyväksyneet sotaa.

Mutta kristillisyys ei voinut tulla valtion uskonnoksi, ellei se muuttanut mielipidettään sodan hylkäämiseen nähden. Ja se muutti sen. Jo v. 314 tuomitsi kirkko kadotukseen sotamiehiä, jotka uskonnollisista syistä olivat luopuneet sotahommista... Augustinus todisti, että sota sopi hyvin yhteen Kristuksen oppien kanssa, ja hänen kirjoitustensa kautta määrättiin kirkon lopullinen kanta sotiin nähden.

Augustinuksen ajoista asti kirkko on tehnyt kaikkensa saadakseen sotia niitä vastaan, jotka ovat olleet sen vihan esineinä. Oikeauskoinen oppi, että jokainen poikkeaminen oikeasta uskosta on täysi syy sotaan, muutti ritarilaitoksen avulla keskiajan kirkon mahtavaksi sotilasvaltioksi, vielä pelottavammaksi kuin Rooma Caesarin ja Augustinuksen aikana. Sotaa ruvettiin pitämään jumalan tuomiona ja voittoa merkkinä jumalan armosta. Ja kun katolilaisuus puolusti uskonnon varjolla käytävää sotaa piti protestanttinen kirkko kiinni valtion oikeudesta käydä sotaa tositeossa milloin se vaan halusi ...

Ei mikään, sanoo eräs amerikkalainen teologi, voi yhtä suuressa määrin kuin ruudin haju antaa kansan tuntea jumalan tuoksua...

Vanhat israelilaiset kävivät sotaa jumalan nimenomaisesta käskystä. Jeesus ei myöskään kieltänyt seuraajiaan kantamasta aseita...

Pyydän mainitsemaan yhden ainoan sodan - mikä sen oikeana aiheena sitten lienee ollutkaan, johon protestanttisen maan hallitus on ryhtynyt ja jota suuri osa sen papistoa ei olisi pyhittänyt esirukouksillaan...

...vastalauseet sodan johdosta ovat yleensä lähteneet kokonaan toiselta taholta. Ne lähtivät eräistä siveydenopettajien kouluista, jotka koko olemukseltaan olivat ei ainoastaan oikeaoppisten vastakohtia, vaan myös vihamielisiä kristillisen jumaluusopin oleellisimmille opinkappaleille - ranskalaisten valistusajattelijain taholta. Voltaire kutsui sotaa pirulliseksi yritykseksi, jonka merkillisin ominaisuus on siinä, että mikä rosvopäällikkö hyvänsä juhlallisesti rukoilee jumalaa, ennen kuin menee tappamaan lähimmäistään...

Toiset kirjailijat herättivät ajatuksen ikuisesta rauhasta, jonka perustuksena olisi liitto Euroopan eri kansojen välillä...

Eräässä vanhassa kirjoituksessa luetaan: 'Kärsimystä, jota itse tahdot välttää, älä tuota toiselle. Sinä et itse tahdo olla orja; pidä siis silmällä, ettet tee toista oriaksi.' Nämä sanat eivät ole lähteneet kristillisen kirjailijan vaan pakanallisen Epiktetoksen suusta...

kristillisyys tunnusti orjuuden alusta lähtien. Kristillinen oppi, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia Jumalan edessä, ei sisältänyt sitä, että he olisivat yhteiskunnallisesti samanarvoisia myös tässä maailmassa. Orjuus ei estä ketään täyttämästä niitä velvollisuuksia, jotka kuuluvat kristilliselle, se ei sulje tietä taivasten valtakuntaan, se on vain ulkonainen ruumiillinen tila, se ei merkitse paljoa enempää kuin nimi...

Itse marttyyrit olivat orjien omistajia, ja sama oli asianlaita apottien, piispojen, paavien, luostarien ja kirkkojen kanssa...

Monet kirjailijat ovat tahtoneet uskotella, että orjuuden pikainen katoaminen Euroopasta keskiajan lopulla on riippunut kirkon vaikutuksesta. mutta tältä mielipiteellä puuttuu tukea tosiasioissa ...

Seitsemännellä vuosisadalla uhkasi eräs kirkolliskokous Toledossa ikuisella kadotuksella jokaista piispaa, joka vapauttaisi jonkun kirkon orjan antamatta vastaavaa korvausta omista varoistaan, ja kerta toisensa jälkeen annettiin määräys, että jos piispa tai pappi vapautti orjan, joka kuului kirkolle, piti hänen antaa vapautetun sijaan kaksi muuta samanarvoista orjaa...

Minä en tahdo viipyä niissä syissä, jotka johtivat orjuuden lakkaamiseen Euroopassa. Tärkein näistä syistä oli aivan varmaan se, että orjat vähitellen taloudellisista syistä vaihdettiin maaorjiksi, jotka olivat sidotut viljelemäänsä maahan. Myöhemmin poistettiin myös maaorjuus. Mutta tässäkään toimenpiteessä ei ole kristillisellä kirkolla ansioita. Se esitti taaskin maaorjuuden jumalallisena laitoksena, nöyryyden kouluna, tienä ikuiseen autuuteen. Se itse oli suurin maaorjien omistaja Euroopassa. Ja niin itsepäisesti se piti kiinni aikeestaan säilyttää orjansa, että sitten, kun Voltaire, epäuskoinen ja harhaoppinen, oli korottanut voimakkaan äänensä vapauden puolesta ja itse Ludwig 16. oli saatu poistamaan maaorjuus "rakkaudesta ihmiskuntaan", kuten lauseparsi kuului, niin kirkko yhä edelleen kieltäytyi vapauttamasta maaorjiaan. Vapauden asia ei ole velassa kristilliselle kirkolle, vaan sitä ovat edistäneet ne ihmisyyden ja oikeuden tunteet, jotka ovat elähdyttäneet muutamia kirkon vihollisia...

Mutta meillä on tuoreempiakin esimerkkejä siitä, miten kristilliset kirkot ovat käsittäneet asemansa yhdenvertaisuuden aatteeseen nähden. Vähän sen jälkeen, kun maaorjuus oli alkanut kadota edistyneimpien kansojen keskuudesta, syntyi uusi laji orjuutta syntyi eurooppalaisten valtioiden ulkomaisiin siirtomaihin: mustaihoisten afrikkalaisten orjuus (entinen neekeriorjuus). Tämä ilmiö on siveyden kannalta erittäin mieltä kiinnittävä, koska se kukoisti korkealle kehittyneen kristillisen sivistyksen helmassa ja siitä huolimatta oli, ainakin protestanttisten valtioiden siirtomaissa ja pohjoisamerikkalaisissa orjavaltioissa, räikein orjuuden muoto mitä maailma on koskaan nähnyt...

Ei voida ollenkaan epäillä, ettei tämä orjuus, joka pohjoisamerikkalaisissa orjavaltioissa kukoisti vielä noin viisikymmentä (kirjoitettu v. 1907) vuotta sitten, ollut paljon julmempaa kuin orjuus joko pakanoiden tahi muhamettilaisten keskuudessa...

Etelä-Carolinan kuvernööri McDuffie vakuutti, ettei ole mitään inhimillistä laitosta, joka ilmeisemmin olisi sopusoinnussa jumalan tahdon kanssa kuin juuri orjuus ja että jokaisen yhteiskunnan tulisi rangaista kuolemalla niitä, jotka pyrkivät poistamaan orjuuden, sillä ne ovat ihmiskunnan vihollisia.

Monet papit ja lähetyssaarnaajat olivat orjien omistajia. Kirkkojen omaisuus oli osaksi orjissa, ja papit halusivat olla hyvissä väleissä seurakunnan vaikutusvaltaisten jäsenten kanssa, jotka säännöllisesti olivat juuri orjien omistajia....

Antiikin käsityksen mukaan oli avioliitto jokaisen kansalaisen velvollisuus. Naimatonta säätyä pidettiin luonnottomana ja kevytmielisten elintapojen osoituksena. Sitä paheksuttiin sitä paitsi siitä syystä, että naimaton ei kuollessaan jättänyt jälkeläistä, joka uhrilahjoilla voisi tyydyttää hänen sielunsa tarpeita haudan tuolla puolen...

Tykkänään toiselle kannalle asettui kristillisyys avioliittoon nähden. Paavali asetti naimattoman säädyn siveellisessä suhteessa avioliittoa korkeammalle...

Augustinuksen mukaan loistavat naimattomat lapset taivaassa kuten suuret, kirkkaat tähdet, kun heidän vanhempansa muistuttavat himmeitä tähtiä...

Nämä mielipiteet johtivat vähitellen munkkien ja pappien pakolliseen naimattomuuteen...

Mitä tulee kristillisten kansain pakolliseen yksiavioisuuteen, on hyvin epätietoista, riippuuko se suuremmassa määrin kristillisyyden vaikutuksesta. Eurooppalaiset kansat olivat jo ennen kääntymistään pääasiallisesti yksiavioisia... Kreikassa ja Roomassa oli miehillä ainoastaan yksi laillinen vaimo...Kirkkoisä Augustinus selitti, ettei hän tuomitse moniavioisuutta. Useat merovingilaisista kuninkaista olivat moniavioisia, ja eräs Kaarle Suuren laeista näyttää sisältävän, että tämä tapa esiintyi itse papistonkin keskuudessa...

Avioliiton pysyväisyyteen oli kristillisyyslla sitä vastoin varmempi vaikutus. Uskonlausetta avioliiton purkautumattomuudesta puolustavat jo aikaisin useat kirkkoisät nojaten määräykseen: "Mitä Jumala on yhdistänyt, älköön ihminen erottako", ja tämä astui myös vähitellen voimaan, vaikka vasta Tridentin kirkolliskokous lopullisesti tukahdutti viimeiset jäljet avioerosta lain määräämänä oikeustapana. Kuinka huonosti tämä uskonlause on sopusoinnussa käytännön vaatimusten kanssa käy selville siitä, että kaikissa protestanttisissa ja eräissä katolisissa maissa laki myöntää avioeron. Eikä ole epäilystä siitä, ettei lainlaadinta tässä suhteessa kulje yhä suurempaa vapautta kohti. On tosiaan mieletöntä ja epäinhimillistä, ettei sellaista sopimusta kuin avioliitto voida purkaa, kun kumpikin puoli haluaa eroa. ottaen tietysti huomioon, että laki pitää huolta lasten hoidosta...

Läheisessä yhteydessä vanhemman kristillisyyden käsityksen kanssa avioliitosta on sen käsitys naisesta. Aasialaiset kulttuuriuskonnot ovat yleensä katsoneet naista jokseenkin karsain silmin. Juutalaiset pitivät häntä perussyynä syntiin ja kuolemaan...

Maconin kirkolliskokouksessa seitsemännen vuosisadan lopulla eräs piispa esitti kysymyksen, onko nainen oikeastaan inhimillinen olento, Hän vastasi itse kieltävästi tähän kysymykseen; sitä vastoin enemmistö katsoi sen olevan Raamatussa todistetun, että nainen, huolimatta kaikista vioistaan, kumminkin on ihmiskunnan jäsen. Mutta jotkut kirkkoisät huomauttavat pontevasti, että naissukupuoli kuuluu ainoastaan maalliseen olemassaoloon, ja että ylösnousemisen päivänä kaikki naiset tulevat muuttumaan suvuttomiksi olennoiksi...

Naista pidettiin vielä epäpuhtaana olentona, jonka läsnäolo helposti vierottaa kaiken pyhän. Hän oli kirkossa erillään miehistä ja kävi sisään erityisestä ovesta. Hän ei saanut ottaa osaa mihinkään papillisiin toimituksiin.

Mies on vaimon pää, kuten Kristus on seurakunnan pää, ja sen tähden tulee vaimojen olla kaikessa miehillensä alamaisia, niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen.

Pakanallisen keisarikunnan viime vuosina näyttävät Rooman valtakunnan naiset nauttineen suurempaa vapautta kuin naiset koskaan sitä ennen tai sen jälkeen Euroopassa ovat nauttineet. Tavallisin avioliittomuoto oli silloin "conventio in manum", kuten termi kuului, so. kun nainen joutui naimisiin, ei mies saanutkaan valtaa hänen ylitsensä, vaan hän jäi yhä isänsä alaiseksi, ja keisariaikana oli isänvalta vähitellen supistunut kerrassaan mitättömäksi. Mutta kristillisyyden päästyä valtaan katosi tämä vapaus pian...

Ei ole epäilemistäkään, ettei kristillisellä kirkolla ole suureksi osaksi syytä niihin vääryyksiin, joista eurooppalainen nainen on saanut kärsiä vuosisatojen kuluessa ja jotka eivät ole vieläkään poistetut ...

Muitakin esimerkkejä voidaan tuoda esille siitä (!) että kristillisyys on joskus ollut suoranaisena syynä taantumiseen siveydellisessä suhteessa. Se tavaton raakuus, joka oli ominaista eurooppalaiselle rikoslainsäädännölle keskiajan lopulla ja myöhemmin vielä kahdeksannellatoista, niin yhdeksännellätoistakin vuosisadalla, on suureksi osaksi peräisin siitä, että ihmisten mielestä piti rangaista niitä vääryyksiä, joita heidän käsityksensä mukaan Jumalaa kohtaan tehtiin; ja tuskin mitään rangaistusta pidettiin liian ankarana, kun oli kysymyksessä saattaa syytteeseen jumalallisen lain rikkomisesta vieläpä, vaikka tällä lailla itsessään oli niin vähän siveyden kanssa tekemistä, kuin kiellolla olla tekemättä työtä viikon seitsemäntenä päivänä.

Se käänne parempaan päin, joka tapahtui kahdeksannellatoista vuosisadalla, on pääasiallisesti luettava vapaa-ajattelijain ansioksi."

Harjoituksia
 1. Pohtikaa sitä, mikä merkitys kristillisyydellä saattaa olla sukupuolisiveyteen ja naisen asemaan tulevaisuudessa. Selvitelkää (hienotunteisin) haastatteluin, miten koulunne uskovaiset oppilaat suhtautuvat sukupuoliasioihin ja naisen asemaan.
 2. Pohtikaa sitä, missä kohdin kristillisten käsitykset ovat Suomessa muuttuneet niistä ajoista, joita Westermarck kuvaa.
 3. Etsikää kolme asiaa, joissa Westermarck arvostelee kristillisyyttä.
 4. Etsikää kolme edellä mainitsematonta asiaa, joissa arvosdtellaan kristillisyyttä.
 5. Ottakaa selvää siitä, mitä uskontoja Edvard Westermarck tutki.

Muhamettilaisuus (islam)



Allahu Akbar

Käsitteistä

Yhdenmukaisesti muiden uskontojen nimitysten kanssa tässä aineistossa islamista käytetään nimitystä muhamettilaisuus (Mohammedan) ja muslimeista nimitystä muhamettilaiset.

Muhamettilaiset nimittävät itseään muslimeiksi siitä syystä, että Koraanissa ei mainita muhamettilaisuutta.

Tällaiseen yhden uskonnon mielivaltaan maailman ei tarvitse alistua. Ei Buddha sanonut itseään buddhalaiseksi eikä Jeesus sanonut itseään Kristuksesksi siitä yksinkertaisesta syystä, että hän ai tarun mukaan osannut kreikkaa.

Mitä tulee hindulaisuuteen, koko sana "hindu" on persialaisten Indus - joen nimestä tekemä nimitys.

Lisää tietoa

Lisää tietoa muhamettilaisuudesta löydät tämän oppimateriaalin lukion osioista.

Vankeutta tyttären ympärileikkauksesta



Tuomio Ruotsissa

Ruotsissa on langetettu ensimmäinen tuomio naisen ympärileikkaamisesta.

Göteborgin käräjäoikeus tuomitsi maanantaina 41-vuotiaan miehen neljäksi vuodeksi vankilaan tyttärensä ympärileikkauksen takia.

Tytär kuljetettiin runsas vuosi sitten Somaliaan ympärileikattavaksi. Hän oli tuolloin 12-vuotias.

Isä kiisti syytteet

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun Ruotsissa nostettiin syyte tällaisesta rikoksesta, vaikka laki on ollut voimassa jo vuodesta 1982. Syyttäjä Margareta Henrikson oli tyytyväinen ratkaisuun.

- On hyvä että hänet tuomittiin syytteen mukaan, jotta tämä asia otetaan tosissaan, Henrikson kommentoi.

Isä kiisti syytteet ja sanoi muiden henkilöiden olevan vastuussa tapahtuneesta. Tuomittu on Ruotsin kansalainen ja asunut maassa 1980-luvulta lähtien.

Lähde: Iltalehti 26.6.2006

Harjoituksia
 1. Ympärileikataano Suomessa tyttöjä?
 2. Ympärileikataanko Suomessa poikia?
 3. Millä tavalla tyttöjen ja poikien ympärileikkaus erotetaan toisistaan?
 4. Miksi tyttöjä ja poikia ei voida ympärileikata samalla tavalla?
 5. Uuden testamentin mukaan Jeesus ympärileikattiin.  Mistä syystä jumalan avatar tarvitsee ympärileikkausta?

Mitä muhamettilaisuus on

Muhamettilaisuuden siveys on yleensä lähes poikkeuksetta ollut uskonto- ja jumalakeskeistä. Muhamettilainen siveellisyys on muhamettilaisten jumalan (arabiaksi allah) tahdon täyttämistä.

Islam on arabiaa ja tarkoittaa kirjaimellisesti "alistumista" (Jumalalle).

Muhamettilaisuus väittää, että sen perusti Muhammed, joka ilmoitti olevansa jumalan (arab. allah) viimeinen profeetta. Koraani on muhamettilaisten tärkein kirja,  ns. pyhä kirja.

Harjoituksia
 1. Mitkä uskonnot ovat jumalakeskeisiä?
 2. Mitkä uskonnot eivät ole jumalakeskeisiä?
 3. Mitkä uskonnot ovat ihmiskeskeisiä?
 4. Mitkä uskonnot ovat luontokeskeisiä?
 5. Millä tavalla ateismi ja sekulaari humanismi eroavat toisistaan?

Profeetat

Muhamettilaisuuden tunnustajia kutsutaan muhamettilaisiksiksi. He uskovat, että jumala paljasti sanansa ihmiskunnalle profeetta Muhammedin kautta.

Muita profeettoja ovat muiden muassa Aatami, Aabraham, Mooses ja Jeesus. Profeetta tarkoittaa ennustajaa.

Muhamettilaisuus perustuu siis näiltä osin samoille periaatteille kuin kristillisyys ja juutalaisuus. Muhamettilaisten mukaan ihmiskunnan tärkein lähde tiedolle jumalasta on Koraani, joka on heidän mukaansa virheetön, muuttumaton ja jumalan (allahin) viimeinen ilmoitus.

Koraanin nähdään korjaavan ajan kuluessa Tooraan (juutalainen) ja Raamattuun (juutalais-kristillinen) syntyneitä vääristymiä. Muhamettilaisuus näkee kristillisyyden ja juutalaisuuden "kirjan uskontoina", jotka on johdettu profeettojen opetuksista.

Harjoituksia
 1. Millä tavalla Muhammed ja sääprofeetta eroavat toisistaan?
 2. Kuka on Suomen paras sääprofeetta.
 3. Oliko Muhammed profeetta omalla maallaan?
 4. Miksi muhamettilaisten ja kristillisten samoja tapahtumia edustavat kirjoitukset eroavat toisistaan?
 5. Miksi Muhammed ei kelvannut juutalaiseksi?
 6. Miksi Hitler ei kelvannut taidekouluun?
 7. Miksi Stalin erosi pappisseminaarista?
 8. Pohtikaa sitä, millainen maailma olisi, jos näitä asioita ei olisi tapahtunut?
 9. Onko mahdollista, että vastaavia tapahtumia sattuu tulevaisuudessa.

Sunnalaisuus ja shiialaisuus

Muhamettilaisuus jakautuu kahteen pääsuuntaukseen, sunnalaisuuteen ja shiialaisuuteen, joiden sisällä puolestaan on erilaisia koulukuntia ja lahkoja.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, missä maissa asuu sunnilaisia ja missä maissa shiialaisia?
 2. Ottakaa selvää siitä, miksi Iranin sunnilaiset tekevät terroriiskuja.
 3. Pohtikaa sitä, millainen on Irakin tulevaisuus.
 4. Tarun mukaan Muhammed sai sairauskohtauksia, joiden jälkeen hän saneli Koraania. Mitä sairautta Muhammed sairasti?
 5. Mistä johtui se, että muinaiset ihmiset pitivät sairauskohtauksia jumalallisina?

Viisi peruspilaria

Muhamettilaisen tulee elämässään noudattaa viittä sääntöä eli peruspilaria. Ne ovat hänen tärkeimmät velvollisuutensa, ja niiden noudattaminen on keskeistä jumalan miellyttämiseksi.
 1. Shahadah, usko. Uskon todistaminen peruslauseella.
 2. Salat rukous. Viisi rukoiluhetkeä päivittäin
 3. Zakat, almut. Yleensä 2,5 % omaisuudesta vuosittain, jaetaan köyhille.
 4. Sawm, paasto. Ramadanin aikana tulee paastota päivisin.
 5. Hajj, pyhiinvaellus. muhamettilaisen tulee ainakin kerran elämässään matkustaa pyhiinvaellukselle Mekkaan, jos hän vain kykenee siihen.
Harjoituksia
 1. Mitkä peruspilareista ovat mahdottomia?
 2. Mitkä peruspilareista ovat kalliita?
 3. Mitkä peruspilareista ovat turhia?
 4. Mitkä peruspilareista ovat epäterveellisiä?
 5. Mitkä peruspilareista on luotu taloudellisen hyödyn tavoittelemiseksi?

Muhamettilaisuuden perusperiaatteet

Shiialaiset eivät pidä näitä peruspilareina vaan velvollisuuksina. Heille viisi pilaria viittaa seuraaviin periaatteisiin:
 1.   Jumalan ykseys
 2.   Jumalan oikeudenmukaisuus
 3.   Profetointi
 4.   Ihmiskunnan johtajuus
 5.   Ylösnousemus

Muihin uskonkappaleisiin kuuluu usko henkiin (jinnit) ja taikuuteen. Taikuuden harjoittaminen on muhamettilaisuudessa ehdottomasti kielletty.

Harjoituksia
 1. Kummat ovat suvaitsevaisempia, yksijumalaiset uskonnot vai monijumalaiset uskonnot?
 2. Pohtikaa sitä, ovatko eri uskontojen jumalien antamat ohjeet oikeudenmukaisia?
 3. Jos ne eivät ole, miten on mahdollista, että itse jumalat antavat epäoikeudenmukaiisia ohjeita?
 4. Luovuttaisitko ihmiskunnan johtajuuden muhamettilaisille?
 5. Mistä syystä ihmisillä esiintyy ylösnousemususkoa?

Yhteiskunta



Hirtetty nainen Iranissa

Koko muhamettilainen yhteiskunta on valjastettu jumalan lain, sharian toteuttamiseen. Hallinnon tärkein tehtävä on luoda olosuhteet, joissa ihmiset voivat elää jumalan tahdon mukaisesti.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, missä maissa sharia on myös valtion laki?
 2. Mistä rikoksista katkaistaan käsi tai raaja?
 3. Mistä rikoksista hirtetään?
 4. Mistä rikoksista kivitetään?
 5. Miksi Lähi-Idässä suositaan kivittämistä?

Levinneisyys


Muhamettilaisten sijoittuminen valtioittain

1. Indonesia
2. Pakistan
3. Bangladesh
4. Intia
5. Turkki
6. Iran
7. Egypti
8. Nigeria
9. Kiina
10. Algeria

Muhamettilaisia on noin 1.3 miljardia, ja muhamettilaisuus on kristillisyyden jälkeen maailman toiseksi levinnein uskonto.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää, missä maissa muhamettilaisten lukumäärä kasvaa kaikkein nopeimmin.
 2. Mistä muhamettilaisten lisääntyminen johtuu?
 3. Miten muhamettilaisten maiden väestöräjähdystä voitaisiin torjua?
 4. Miten maailman sademetsät jakaantuvat nopeasti lisääntyvien uskovaisten kesken?
 5. Onko sademetsiä enää mahdollista pelastaa?

Uskottomien armoton kohtalo

Melkein kaikki Suomessa muhamettilaisuudesta kerrottu perustuu muhamettilaisten itsensä kertomaan tai muhamettilaisille myötämielisten kristillisten tutkijoiden esityksiin. Tämä näkyy jopa Koraanin käännöksistä. Suomalainen professori Jaakko Hämeen-Anttila on suomentanut Koraanin säkeen 47.4. ensimmäisen lauseen seuraavasti:

"Kun kohtaatte uskottomia, taistelkaa heitä vastaan!"

Ibn Warraqin teoksen "Why I Am Not a Muslim" (Miksi en ole muhamettilainen) sivulla 215 sama lause on esitetty englanniksi seuraavasti:

"When you meet the unbelievers, strike off their heads;"

eli

"Kun kohtaatte uskottomia, katkaiskaa heidän kaulansa!"

Muualla Hämeen-Anttilan suomennoksessa sama kohta esiintyy oikein, joten ei jää epäselväksi, että uskottomilta on katkaistava kaula.

Todettakoon, että muhamettilaisuus on toista tuhatta vuotta soveltanut tätä säädöstä armotta. Esimerkiksi jumalaton (ateisti) teloitetaan Saudi-Arabiassa, Iranissa tai Pakistanissa heti, kun hänet todetaan jumalattomaksi (ateistiksi). Usein väkijoukko teloittaa hänet heti tai poliisi kiduttaa hänet kuoliaaksi.

Harjoituksia
 1. Joukko pakistanilaisia opiskelijoita on kääntynyt ateisteiksi. Arvatkaa, missä maissa nämä opiskelijat asuvat?
 2. Miksi muhamettilaisuuden arvostelijat eivät esiinny omilla nimillään?
 3. Mistä johtuu, että öljyvaltioita lukuun ottamatta muhamettilaiset esiintyvät äärimmäisessä köyhyydessä?
 4. Mistä johtuu, että vähäiselle Suomen muhamettilaisten joukolle on järjestetty etuoikeuksia, jotka edelleen evätään toiseksi suurimmalta väestöryhmältä, ateisteilta?
 5. Miksi poliitikkojen enemmistö ei Suomessa tunnusta ateistien ihmisoikeuksia?

Oliko Muhammed olemassa?

Ulkopuoliset tutkijat eivät ole pystyneet osoittamaan varmasti, että Muhammed olisi ollut olemassa. Jos hän on ollut olemassa, hänestä ei tiedetä mitään varmaa.

Lukuisat tarinat Muhammedista ovat syntyneet 100-200 vuotta Muhammedin väitetyn elämän jälkeen erilaisissa muhamettilaisten sisäisissä kiistoissa.

Harjoituksia
 1. Tutustukaa taruun Muhammedista esimerkiksi tämän oppimateriaalin lukio-osan perusteella.
 2. Pohtikaa miten taru Muhammedista selittää nykyisten muhammettilaisten käsityksiä.
 3. Mistä johtuu, että tällaisilla taruilla on ollut suuri vaikutus ihmisten elämään?
 4. Ottakaa selvää siitä, mitä hyvin pahoja tekoja tarujen Muhammedin sanotaan tehneen?
 5. Pohtikaa sitä, miksi muhamettilaiset edelleen kertovat ylpeyttä tuntien näistä julmista teoista.

Koraanin synty

Myös Koraanin synnystä tiedetään hyvin vähän tosiasioita. Se on syntynyt 100-200 vuoden kuluessa Muhammedin väitetystä elämästä, ja myös siitä on ollut monia versioita.

Hallitsijat ovat teettäneet mieleisiään versioita siitä ja poltattaneet muita versioita. Kun sitten näitä "oikeaoppisiakin" versioita on tuhoutunut, totuuden selvittäminen on osoittautunut mahdottomaksi.

Koraanin tiedot kristillisyydestä ovat ns. vääräoppisilta kristillisiltä (mm. syyrialaisilta) peräisin, ja tästä syystä muhamettilainent eivät esimerkiksi usko kristillisten profeetan Jeesuksen kuolleen ristiinnaulitsemisella, kuten enemmistö nykyisistä kristillisistä kirkoista väittää.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, millä tavalla hallitsijoiden mielipiteet uskonnoista ovat vaikuttaneet uskontoihin?
 2. Mitä mieltä Martin Luther oli hallitsijoiden oikeudesta määrätä uskonto?
 3. Mitä Jeesuksen kerrotaan sanoneen keisarin oikeuksista?
 4. Mistä johtuu se, että uskonnolliset johtajat ovat lähes aina muodostaneet jonkinlaisen yhteiskunnan yläluokan?
 5. Mistä johtuu, että uskonnollisilla johtajilla on usein ollut myös hallinnollisia tehtäviä?

Muhamettilaisuuden lähteitä

Arabian kansanuskonnot, juutalaisuus myöhäisissä muodoissaan, kristillisyys itämaisissa muodoissaan ja zarathustralaisuus ovat vahvimmin muhamettilaisuuteen vaikuttaneita sitä vanhempia uskontoja.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, mitkä muhamettilaisuuden piirteet ovat peräisin juutalaisuudesta.
 2. Ottakaa selvää siitä, millainen oli arabien uskonto ennen Muhammedia.
 3. Mistä johtuu, että arabian kieltä puhutaan sellaisissa maissa, joilla on ollut alun perin oma kieli?
 4. Pohtikaa sitä, miksi monissa uskonnoissa käytetään edelleen sellaista kieltä, jota kansa ei puhu?
 5. Olisitko valmis opettelamaan ulkoa Koraanin lauseita arabiaksi osaamatta arabian kieltä?

Muhamettilaisuuden piirteitä

Kuten edellä on sanottu, riippumattomat tutkijat eivät ole edes varmoja siitä, onko Muhammedia ollut olemassa puhumattakaan siitä, mitkä tarinat Muhammedista vastaisivat todellisuutta.

Lähi-idän kansat ovat kautta vuosituhansien olleet kuuluisia satujen ja tarujen kertojia, ja nämä kertojat ovat muhamettilaisuuden ensimmäisten vuosisatojen aikana tuottaneet uskomattoman määrän tarinoita Muhammedista.

Suomalaisissa kirjakaupoissa myydään tätä kirjoitettaessa useita suomenkielisiä Muhammedin elämänkertoja.

Niihin kannattaa suhtautua kuten Kalevalaan. Ne ovat Lähi-idän kansanrunoutta. Toisaalta muhamettilaisuuden sisällä niitä pidetään tosina. Ne sisältävät osan muhamattilaisuutta aivan kuten tarut Jeesuksesta sisältävän osan kristillisyyttä, tarut Krishnasta osan hindulaisuutta ja tarut Buddhasta osan buddhalaisuutta

Harjoituksia
 1. Millä tavalla muhamettilaisten hyökkäys vaikutti Intiaan.
 2. Mistä johtuu, että Intian asukkaat on jaettu useisiin valtioihin?
 3. Millä tavalla muhamettilaiset vaikuttavat Aasian sademetsiin?
 4. Ottakaa selvää, milloin Indonesian suuri kansanmurha (noin 700.000 ihmistä) tapahtui.
 5. Pohtikaa sitä, miksi siitä vaiettiin pitkään ja nykyäänkään siitä ei juuri puhuta.

Kolminaisuuskiistat Lähi-Idässä

Kristillisten kolminaisuuskiistat (jumalan kolmen persoonan luonteesta) ulottuivat myös Arabiaan.

Kristillisyyden mukaan kristillisyys jumala koostuu kolmesta persoonasta: Isä (jumala itse), Poika (=Jeesus) ja Pyhä henki. Muhamettilaisuus julisti olevansa yhden, yksipersoonaisen jumalan kannattaja. Muhammed, Jeesus, Mooses ja Aabraham ovat muhamettilaisuuden mukaan profeettoja.

Harjoitus
 1. Ottakaa selvää, keitä olivat nestorialaiset ja mitä he ajattelivat.
 2. Miksi Bysantin keisari ja hänen sisarensa ryhtyivät vainoamaan nestorialaisia?
 3. Ottakaa selvää, millä tavalla kristillisen oikeaoppisen (ortodoksisen) kirkon vääräoppisten vainot vaikuttivat muhamettilaisuuden leviämiseen?
 4. Miksi muhamettilaisuuden sisällä ei ole esiintynyt ateistisia liikkeitä?
 5. Mitä sellaista muhamettilaiset säilyttivät, mitä kristityt tuhosivat?

Taruja vai totta?

Tarun mukaan, yrittäessään saada juutalaisia muhamettilaisuuden puolelle Muhammed järjesti aluksi uskonnolliset menot samaan tapaan kuin juutalaisilla.

Näin esimerkiksi paastosta tuli osa muhamattilaisuutta. Myös päivittäisiä rukoushetkiä järjestettiin lisää, jotta niitä olisi yhtä paljon kuin juutalaisilla.




Mihin suuntaan tämä muhamettilainen rukoilee?

Aluksi muhamettilainent rukoilivat Jerusalemiin päin.

Kun Muhammed riitaantui juutalaisten kanssa, rukoussuunta vaihdettiin Mekkaan. Muhammed pidensi myös paaston koko kuukauden kestäväksi. Hän väitti myös, että juutalaiset ja kristityt olivat väärentäneet Aabrahamin ja Israelin vanhan uskonnon.

Toisten lähteiden mukaan muhamettilaiset rukoilivat vielä kauan Muhammedin väitetyn kuoleman jälkeen jonnekin Mekasta pohjoiseen. Itse asiassa osa tutkijoista on sitä mieltä, ettei muhamettilaisuus ole syntynyt Mekkan ja Medinan ympäristössä ollenkaan.

Juutalaisia taruja muhamettilaiset saivat varsin myöhäisistä juutalaisista lähteistä, ja Vanhasta testamentista he tunsivat vain aivan alkuosan. Tästä syystä muhamettilaisuuden tarut eroavat Vanhan testamentin taruista.

Melkoinen osa kristillisten profeettaa Jeesusta koskevista taruista on sellaisista lähteistä, joita Rooman keisari Constantinus (306-337) ja Nikaian kirkolliskokous eivät kelpuuttaneet Raamattuun. Koraanissa on kertomuksia mm. Tuomaan evankeliumista, ja muutoinkin kertomukset ovat erilaisia kuin Raamatussa.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, oliko muilla muinaisilla uskonnoilla jokin suunta, johon ne rukoilivat.
 2. Mihin suuntaa kristillisten kirkkojen saarnastuoli yleensä osoittaa?
 3. Mistä johtuu, että muhamettilaisilla ja yleisen kristillisyyden (katolisen kirkon) palvontamenoissa ei ole tuoleja?
 4. Mistä johtuu, että evankelis-luterilaisissa kirkoissa on tuoleja?
 5. Mistä historiallisista syistä johtui, että muhamettilaisuuden perustajilla oli huonot tiedot sekä juutalaisuudesta että kristillisyydestä?

Taru viininjuontikiellon synnystä

Juutalaisia vastaan taistellessa Muhammedin kerrotaan antaneen viininjuontikiellon. Kiellon syynä on mainittu mm. viinin korkea hinta erämaassa.

Vaikka alkoholin käyttö on muhamettilaisilta kielletty maallisessa elämässä, he uskovat saavansa taivaassa nauttia viinistä ja ikuisesti nuorten tummasilmäisten naisten seurasta (tämä koskee muhamettilaisia miehiä). Viininjuontikieltoon viittaavia Muhammedia vanhempiakin arabialaisia tekstejä on.

Vaikka muhamettilaiset eivät saa juoda viiniä, he voivat käyttää muita huumeita. Erityisesti hasis muodostaa muhamettilaisissa maissa merkittävän ongelman.

Suomen somalimiehet käyttävät khat -huumetta. Sitä on salakuljetettu Suomeen.

Harjoituksia
 1. Pohtikaa sitä, johtuuko muhamettilaisten alkoholin käyttökielto alkoholin turmiollisista vaikutuksista.
 2. Mistä arvelet muhamattilaisten alkoholin juontikiellon johtyvan?
 3. Ottakaa selvää siitä, kuinka monta prosenttia maailman oopiumista tuotetaan Afganistanissa.
 4. Ottakaa selvää siitä, millä tavoin huumeet liittyivät muinaisiin uskontoihin.
 5. Mitä huumeita muinaisen Suomen uskonnollisissa tilaisuuksissa nautittiin?
 6. Miten pontikan keitto tuli Suomeen.
 7. Mitä mieltä silloiset papit olivat tästä uudesta valmisteesta?

Matkailu



Muhamettilaisten tärkein paikka, Kaaban temppeli Mekassa, on vanha arabialaisen uskonnon keskus, mutta suurin osa temppelistä on rakennettu paljon Muhammedin väitetyn elämän jälkeen. Missään tapauksessa juutalaisten tarujen esi-isät eivät ole sitä rakentaneet, vaikka Koraani niin väittää.



Temppelissä sijaitseva meteoriitti, Kaaban musta kivi, on pyhä esine, jota muhamettilainent suutelevat. Kertomusten mukaan Muhammed otti pyhiinvaelluksen Mekkaan osaksi muhamettilaisuutta saavuttaakseen mekkalaisten kannatuksen.

Kaaban temppelin hän kuitenkin kertomusten mukaan pudisti "epäjumalista", kerrotaan, että ainoastaan Jeesusta ja Neitsyt Mariaa (Jeesuksen äitiä) esittävät kuvat saivat jäädä. Nekin tuhoutuivat myöhemmin.

Näin perustellaan muhamettilaisten kieltoa uskonnollisten kuvien suhteen. Pyhiinvaellus on edelleen yksi muhamettilaisen tärkeistä siveellisistä velvollisuuksista.

Hyvä ja luotettava kuvaus vääräuskoisilta ja uskottomilta kuolemanrangaistuksen uhalla kielletystä pyhiinvaelluksesta ja arabien elämästä muutoinkin on G. A. Wallinin teoksessa "Tutkimusmatkoilla arabien parissa". Vaikka tekstit on alun perin kirjoitettu n. 160 vuotta sitten, Jussi Aron ja Armas Salosen suomennos on helposti luettavaa.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, mitkä olivat ne lauseet, joiden perusteella muhamettilaiset julistivat kuolemantuomion kirjailija Salman Rushdielle.
 2. Ottakaa selvää siitä, miten Taslima Nasrin pelastettiin Bangladeshista.
 3. Kuka muhamettilainen on äskettäin tuomittu kivitettäväksi tai hirtettäväksi?
 4. Ottakaa selvää, kuka oli G. A. Wallin.
 5. Ottakaa selvää, mihin maihin G. A. Wallin matkusti.

Musta kivi ja lompakkovarkaus

Mustan kiven suuteleminen ei ollut 160 vuotta sitten vaaratonta. Silloin saatettiin varastaa lompakko.

Harjoituksia
 1. Mistä johtui se, että G. A. Wallin ei uskaltanut matkustaa Arabian aavikkojen läpi yksin?
 2. Mitä hänelle olisi tapahtunut, jos Mekassa olisi saatu selville se, että hän ei ollut muhamettilainen?
 3. Mistä johtuu, että pyhiinvaeltajia yhä tallautuu kuoliaiksi?
 4. Ottakaa selvää, mitä pyhiinvaeltajat tekevät Mekassa ja sen lähiympäristössä?
 5. Ottakaa selvää siitä, miksi Myös Jerusalem on muhamettilaisille pyhä paikka.

Itsemurhaterrorismin taustaa



Muhamettilainent valtasivat laajoja alueita pyhän sodan (jihad) avulla. Muhamettilaisuuden puolesta kaatunut sotilas pääsee muhamettilaisuuden mukaan automaattisesti ja ilman odotusaikaa taivaaseen.

Muhamettilainen itsemurhaterrorismi perustuu merkittävässä määrin tähän uskomukseen.

Jumalattomuus (ateismi) tuomitaan kuolemalla, ja huomattavan vihamielisesti muhamettilainent suhtautuvat monijumalaisiin.

Juutalaisia ja kristittyjä he ovat suvainneet jonkin verran paremmin, koska nämä ovat "kirjan omistajia" ja jossain mielessä yksijumalaisia.

Harjoituksia
 1. Lentäisitkö sinä lentokoneella päin pilvenpiirtäjää, jos uskoisit heti pääseväsi paratiisiin?
 2. Mistä johtuu, että miehiä paratiisissa odottaa 80 ruskeasilmäistä neitsyttä?
 3. Pohtikaa sitä, mahtoiko Muhammed tuntea ketään blondia.
 4. Missä maissa mhamettilaiset nykyään teloittavat ateisteja.
 5. Pohtikaa sitä, että teloittaisivatku muhamettilaiset ateisteja myös Suomessa, jos he pääsisivät valtaan?

Kummat ovat murhanneet enemmän, kristityt vai muhamettilaiset?



On vaikea arvioida, kumpien, kristillisten vai muhamettilaisten massamurhat uusia alueita hankittaessa ja uskottomia ja vääräuskoisia käännytettäessä ovat olleet maailmanhistorian suurimmat.

Joka tapauksessa viime vuosisadan massamurhaajat olivat harrastelijoita muhamattilaisiin ja kristillisiin verrattuina.

Harjoituksia
 1. Kumpia sodissa kuolee enemmän, siviilejä vai sotilaita?
 2. Mistä johtuu, että sodissa kuolee paljon siviilejä?
 3. Miksi menneisyyden sodissa kuoli lukumääräisesti vähemmän ihmisiä kuin nykyisissä sodissa?
 4. Ottakaa selvää, tapettiinko suomalaisia, kun ruotsalaiset käännyttivät suomalaisia kristityiksi.
 5. Ottakaa selvää siitä, ketkä piispat olivat erityisen murhanhimoisia.

Armenialaisten kansanmurha

Armenialaisten kansanmurha on Osmanien valtakunnassa eli nykyisessä Turkissa vuonna 1915 toteutettu useiden satojen tuhansien armenialaisten kuolemaan johtanut joukkotuho.

Turkki väittää 300 000 armenialaisen kuolleen, läntisten lähteiden mukaan kuolleita oli paljon enemmän. Useimpien selvitysten mukaan joukkomurhassa kuoli ainakin miljoona armenialaista. Joissakin arvioissa uhrien määräksi on esitetty 1.500.000.

Armenialaisista ei pidetty Turkissa, sillä monien turkkilaisten mielestä he olivat erillinen kansanosa, joka heikensi maata. Armenialaiset eivät olleet muhamettilaisia, vaan kristillisiä ja juutalaisia, ja armenialaisissa oli vauraita liikemiehiä, joista köyhät turkkilaiset talonpojat eivät pitäneet.

Turkki ei vieläkään tunnusta massamurhaa.

Harjoituksia
 1. Miksi assyrialaisten kansanmurhasta ei puhuta
 2. Ottakaa selvää siitä, mitkä ovat olleet viime vuosisadan suurimmat kansanmurhat?
 3. Missä kansanmurhissa uskonnolla on ollut merkitystä?
 4. Ottakaa selvää, onko nyt meneillään yhtään kansanmurhaa.
 5. Miten kansanmurhia voitaisiin ehkäistä?

Muhamettilaisuus hyväksyy kidutuksen



Tätä kirjoitettaessa Internetistä tuli kuvia Iranin muhamettilaisten kuoliaaksi kiduttamasta kurdista. Mainittakoon, että kidutus on muhamettilaisuudessa oikeudessa hyväksytty tapa saada syytetyltä tunnustus. (Viimeisten tietojen mukaan yhdysvaltalaisten enemmistä hyväksyy kidutuksen. Yhdysvaltalaiset ovat pääasiassa kristittyjä.)

Harjoituksia
 1. Myös Suomen viranomaiset harkitsevat kidutuksen uudelleen käyttöön ottoa. Kannatatko kidutuksen käyttöä terroristeja vastaan?
 2. Ottakaa selvää siitä, mitä kidutuskeinoja kristilliset käyttivät noitavainojen aikaan.
 3. Onko viime aikoina kehitetty joitain uusia kiutuskeinoja?
 4. Pohtikaa sitä, mikä saa ihmiset käyttämään kidutusta.
 5. Pohtikaa sitä, miten kidutusta voitaisiin ehkäistä.

Miehet tapettiin, naiset ja lapset myytiin orjiksi



Yllä somaliateistien juliste
Orjuus

Tavallisesti valloitetun alueen miehet tapettiin (pieni määrä saatettiin armahtaa) ja usein tapettiin naiset ja lapsetkin. Naisia ja lapsia myytiin kuitenkin melkoisia määriä orjiksi. muhamettilaisuusilaisissa maissa (esimerkiksi Saudi-Arabiassa) on edelleen orjia, vaikka tätä yritetään salata. Orjuus on muhamettilaisuuden hyväksymä.

Harjoituksia
 1. Mitä muinaiset roomalaiset tekivät sotavangeille?
 2. Ottakaa selvää siitä, onko Suomessa tapettu sotavankeja.
 3. Vieläkö sotavankeja tapetaan?
 4. Ottakaa selvää siitä, mikä oli muhamettilaisten osuus Amerikkaan suuntautuneessa orjakaupassa.
 5. Ottakaa selvää siitä, miten Amerikan kristityt perustelivat orjuutta.

Koraani on erehtymätön

Oikeaoppisen muhamettilaisuuden mukaan muhamettilaisten pyhä kirja Koraani on käännös taivaassa olevasta taulusta. Koraani on siis erehtymätöntä jumalan sanaa.

Vielä nykyään suhteellisen harvat muhamettilaidet uskaltavat julkisesti asettaa Koraanin erehtymättömyyden kyseenalaiseksi. Tästä syystä Koraanin esittämästä siveydestä ei voida oikeaoppisten muhamettilaisten mielestä tinkiä ( Iranin ja Afganistanin tapahtumat).

Harjoituksia
 1. Miten kristilliset ja muhamettilaiset ovat perustelleet eräiden kirjojen erehtymättömyyttä?
 2. Oletko sinä erehtynyt joissain asioissa?
 3. Missä asioissa olet erehtynyt?
 4. Erehdytkö useammin vai harvemmin kuin muut ihmiset?
 5. Onko erehtymättömiä ihmisiä?

Jumala ja henget



Arkkienkeli Gabriel ilmestyy Muhammedille.

Jumalan ja profeetan välillä on seuraavat välittäjät: pyhä henki, uskollinen henki, hänen sanansa henki ja meidän sanamme henki.

Muhamettilaisen perinteen mukaan uskollinen henki on enkeli Gabriel (enkelit ovat uskonnoissa jumalien sanansaattajia, kreik. ἄγγελος, angelos, sanansaattaja). muhamettilaisuuden mystikot katsoivat, että ihminen voi olla suorassa yhteydessä jumalaan.

Harjoituksia
 1. Miksi enkelit ovat miehiä?
 2. Miksi jotkut luulevat, että on olemassa naisenkeleitä?
 3. Miksi enkeleillä on siivet?
 4. Minkä väriset siivet enkeleillä on?
 5. Oletko sinä nähnyt enkeleitä?

Ketkä joutuvat helvettiin?

Koraanin todennäköisesti vanhimmat osat varoittavat helvetistä epäjumalien palvojia. (Epäjumaliksi uskonnot sanovat muiden uskontojen jumalia.)

Koraanin mukaan helvetti odottaa epäjumalanpalvojia, väärämielisiä, itsekkäitä ja rikkaita. Jumala on hänen mukaansa kaikkeuden luoja, joka antaa elämän ja uudistaa sen kuoleman jälkeen, kun ruumiit nousevat ylös haudoistaan.

Harjoituksia
 1. Pohtikaa sitä, mistä johtuu, että monissa uskonnoissa on uskottu helvetin olemassaoloon.
 2. Mistä johtuu, että Suomen nykyiset kristilliset papit välttävät helvetistä puhumista.
 3. Miksi lapsille uskotellaan, että on olemassa enkeleitä?
 4. Mihin jumalat tarvitsevat enkeleitä?
 5. Ottakaa selvää siitä, oliko muinaiskreikkalaisessa uskonnossa enkeleitä.

Ketkä pääsevät paratiisiin?

Muhamettilaiset kutsuvat taivasta paratiisiksi. Paratiisi -sana tulee muinaisiranilaisesta sanasta Old pairidaeza

Uskovia odottaa paratiisi, jokien halkoma puutarha, jossa palvelevat tummasilmäiset neidot (80 neitsyttä) ja kauniit nuorukaiset. Kultamaljoista juodaan viiniä, jonka juonti on maallisessa elämässä kiellettyä.

Harjoitus

Verratkaa toisisiinsa kristillistä taivasta ja muhamettilaista taivasta. Mitä yhtäläisyyksiä ja eroja niissä on?

Vääräuskoisia keitetään kiehuvassa vedessä

Helvetti on taas sakean savun ja polttavan kuumuuden täyttämä paikka. Siellä vääräuskoisia keitetään kiehuvassa vedessä. Jumala antaa ihmiselle anteeksi pienet synnit, mutta suuriin synteihin syyllistyneitä odottaa ankara rangaistus.

Harjoituksia
 1. Pohtikaa sitä, miksi muhamettilaisten taivas on kuuma eikä kylmä.
 2. Mistä johtuu sanonta "Helvetin kylmä"?
 3. Mistä johtuu, että pelkästä vääräuskoisuudesta joutuu helvettiin.
 4. Kuka muhamattilaisten helvettiä ylläpitää?
 5. Ottakaa selvää siitä, mikä on kaikkeuden kuumin paikka. Voisiko siellä olla mitään elollista?

Koraanin pääväite

Muhamettilaisten mukaan Koraanin pääväite on se, että on olemassa vain yksi jumala, ja toiseksi tärkein väite on, että jumala on paljastanut tahtonsa sanansaattajilleen, joista viimeinen on Muhammed, profeettain sinetti.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää siitä, miten muhamettilaiseksi tullaan.
 2. Ottakaa selvää siitä, miten muhamettilaisuudesta pääsee eroon.
 3. Miksi muhamettilaisuudesta kerrotaan kouluissamme vain ulkoisia, vähämerkityksisiä asioita.
 4. Jotkut suomalaiset kristilliset papit väittävät, että muhmettilaisuus on sama uskonto kuin kristillisyys?
 5. Pohtikaa sitä, millainen Suomi olisi, jos eurooppalaiset eivät olisi torjuneet muhamettilaisten hyökkäyksiä.

Jumalan ominaisuudet

Toisaalta Koraani korostaa jumalan armoa ja anteeksiantavaisuutta, toisaalta se kuvaa synkin värein helvetin kauhuja. Jumala on Koraanin mukaan kaikkitietävä ja kaikkivaltias, mutta ei välttämättä hyvä. Muhamettilaisten mukaan kaikkivaltias jumala voi olla ihan mitä tahansa, hyvä tai paha.

Vaikka jumala on muhamettilaisten mukaan kaiken yläpuolella, hän on kuitenkin yhtä lähellä ihmistä kuin hänen niskansa.

Vaikka jumala ei ole sidottu ihmisen käsityksiin oikeudenmukaisuudesta, hän vihaa epäoikeudenmukaisuutta ja vaatii ystävällisyyttä orpoja, leskiä ja köyhiä kohtaan.

Mikään sosialisti Muhammad ei ollut, vaan hän piti Arabian silloista talousjärjestelmää jumalan järjestyksenä.

Harjoitus

Pohtikaa sitä, miksi uskonnot hyväksyvät usein vallitsevan yhteiskuntajärjestyksen.

Miksi jumala sallii pahan?

Kun kristityt joutuvat vaikeuksiin kysyttäessä, miksi jumala sallii pahan olemassaolon, oikeaoppisella muhamettilaisella on selvä vastaus: jumala voi tehdä mitä tahansa, hyvää tai pahaa. Eräät muhamettilaisuuden suunnat ovat vastustaneet tätä käsitystä.

Harjoituksia
 1. Ottakaa selvää, mitä kahta lajia pahaa on.
 2. Mistä ensimmäisen lajin paha johtuu?
 3. Mistä toisen lajin paha johtuu?
 4. Miten ensimmäisen lajin pahaa voitaisiin torjua?
 5. Miten toisen lajin pahaa voitaisiin torjua?

Enkeleitä ja pahoja henkiä

Muhamettilaisuusissa esiintyy enkeleiden lisäksi hyviä ja pahoja henkiä, jotka ovat enkeleiden ja ihmisen välimuotoja.

Pahojen henkien esimies on pääpaholainen, joka raivoaa ympäri maailmaa samaan tapaan kuin keskiajan kristillisten paholainen.

Harjoituksia
 1. Mihin uskonnot tarvitsevat suurta joukkoa paholaisia?
 2. Mistä johtuu, että paholaisilla on esimies?
 3. Mistä paholaiset ovat saaneet ilkeän luonteensa?
 4. Millä tavalla paholaisusko on vaikuttanyt nykyiseen viihteeseen?
 5. Missä päin maailmaa paholaisuskoa esiintyy yhä?

Muhamettilaisen velvollisuudet

Rukous viisi kertaa päivässä, almujen antaminen, paastoaminen ja pyhiinvaellusmatka ovat muhamettilaisen tärkeimmät siveelliset velvollisuudet.

Moskeijassa pidetään perjantaina puolelta päivin saarna, mutta naisten edellytetään yleensä rukoilevan samaan aikaan kotona. Mikäli naisten sallitaan tulla moskeijaan, heille on varattu erillinen osasto kuten esimerkiksi lehteri. Perjantai ei ole muuten vapaapäivä.

Almuja (zakat) annetaan köyhille, sairaalle, pyhille miehille ja moskeijalle. Arabimaissa onkin aina ollut runsaasti kerjäläisiä. Almuja on kahta lajia, pakollisia ja vapaaehtoisia. Aikoinaan almut kokosi virkamies, nykyään almut alkavat olla vapaaehtoisia niissä maissa, joissa valtio on alkanut huolehtia köyhistä ja sairaista.

Paastokuukauden (ramadan -kuukauden) aikana syöminen ja juominen ovat kiellettyjä auringonnousun ja auringonlaskun välillä. Paastokuukausi saattaa osua mihin vuodenaikaan tahansa, sillä muhamettilainent käyttävät kuukalenteria. Paastokuukausi saattaa osua jopa pahimpaan kesähelteeseen. Erityisesti kuumalla ilmalla paastoaminen saattaa olla hengenvaarallista. Sairaiden ja matkustavien sallitaan olla paastoamatta, mutta heidän on paastottava vastaava aika muulloin.

Arktisilla alueilla aurinko saattaa paistaa koko paastokuukauden (mikäli paastokuukausi osuu kesään) ajan tehden syömisen ja juomisen mahdottomaksi kokonaiseksi kuukaudeksi. Tästä ei ole kuitenkaan syntynyt ongelmaa, sillä muhamettilaisuus ei ole juuri levinnyt arktisille alueille. Eräissä nykyaikaistuneissa muhamettilainenvaltioissa paastoa on ryhdytty rajoittamaan, koska sitä pidetään tekosyynä laiskotteluun.

Koraanin mukaan Aabraham aloitti pyhiinvaellusperinteen Mekkaan. Jokaisen muhamettilaisen olisi pyrittävä tekemään pyhiinvaellusmatka Mekkaan ainakin kerran eläessään. Matka ei ole täydellinen ilman käyntiä Muhammadin haudalla Medinassa.

Kun edellä mainittuihin neljään velvollisuuteen liitetään muhamettilaisuuden korkein hyve, usko jumalaan, saadaan muhamettilaisuuden viisi uskon pilaria.

Harjoitus

 1. Pohtikaa sitä, mistä johtuu, että uskonnoissa tehdään asioita jonkin ikivanhan kaavan mukaan.
 2. Ottakaa selvää siitä, onko Abraham ollut oikeasti olemassa.
 3. Mitkä olivat ne todelliset syyt siihen, että pyhiinvaelluspaikaksi määrättiin Mekka?
 4. Tiettävästi muhamettilaisia on ollut paastokuukauden ja yöttömän yön aikaan Suomen Lapissa. Miten he mahtoivat menetellä?
 5. Toden puhumista pidetään Suomessa hyveenä. Muhamettilaisten kuuluu puhua totta vain toisille muhamettilaisille. Mikä on syynä näin omituiseen siveyssääntöön?

Ympärileikkaukset

Kaikki miespuoliset muhamettilainent ympärileikataan 6-8 vuoden ikäisinä. Ympärileikkaus tarkoittaa siittimen esinahan poistamista. Miesten ympärileikkaus on sekä vanha arabialainen että juutalainen tapa. Se on levinnyt myös Afrikkaan.

Oikeustieteellisestä näkökulmasta ympärileikkaus on vamman aiheuttamista ja lapsen ihmisoikeuksien loukkaus.

Monilla muhamettilaisilla esiintyy kuitenkin myös naisten ympärileikkaus, joka tarkoittaa klitoriksen ja häpyhuulten poistamista.

Ympärileikkauksen avulla naista estetään saamasta nautintoa sukupuolielämästä. Tällä tavoin halutaan estää naisten uskottomuus. Tämä epäinhimillinen tapa on edelleen käytössä esimerkiksi Egyptin maaseudulla ja Somaliassa.

Harjoitus

Pohtikaa sitä, mistä uskontoihin liittyvät ihmisten vahingoittamiset ovat saanet alkunsa.

Syönti- ja juontikiellot

Alkoholipitoisten juomien nauttiminen, sianlihan syönti (juutalainen kielto) ja pelaaminen ovat muhamettilaisiltakiellettyjä. Myös itsestään kuolleen eläimen lihan syönti on kiellettyä. Lihaa on käsiteltävä juutalaisen perinteen mukaisesti. Tämä on eläinten oikeuksien vastaista.

Harjoitus

Pohtikaa sitä, mistä syönti- ja juontikiellot ovat saaneet alkunsa.

Kymmenestä käskystä seitsemän



Islamin perimätiedon mukaan Profeetta Muhammed teki Buraq-hevosellaan yöllisen matkan Mekasta Jerusalemiin temppelialueelle jossa oli juutalaisten tuhottu temppeli.

Juutalaisten kymmenen käskyn tai buddhalaisten jalon kahdeksankertaisen tien vastinetta ei ole, mutta Koraanista voidaan löytää juutalaisten kymmenestä käskystä kaikkiaan seitsemän. Yöllisen matkan suuran säkeet 23-39 kuuluvat seuraavasti:

"Älä aseta Jumalan rinnalle muita jumalia, ettei sinun tarvitsisi istua häväistynä ja hyljättynä.

Sinun Herrasi on määrännyt, ettette palvelisi muita kuin häntä. Vanhempiasi sinun myös tulee kohdella hyvin, joko sitten toinen tai molemmat saavuttavat tykönäsi korkean iän. Älä sano heille "Hyi" äläkä ole heille töykeä, vaan puhu heille kunnioittavasti.

Laske nöyryyden siipi heidän edessään armahtavaisuudessa ja sano: "Herra, armahda heitä samalla tavalla, kuin he kasvattivat minua, kun olin pieni."

Herranne tietää parhaiten, mitä teidän mielessänne on. Jos olette vanhurskaita, on hän totisesti anteeksiantavainen katuvaisille.

Anna myös lähisukulaiselle hänen oikeutensa, sekä köyhälle ja matkustavaiselle, mutta älä tuhlaamalla tuhlaa.

Tuhlaavaiset ovat todella Saatanan veljiä, ja Saatana (pääpaholainen) on kiittämätön Herraansa kohtaan.

Mutta jos sinun täytyy kääntyä pois heistä, kun itse etsit armoa Herraltasi ja toivot sitä, niin sano heille ystävällinen sana!

Älä pidä kättäsi siteissä niskasi takana, äläkä myöskään ojenna sitä niin pitkälle kuin se ulottuu, ettet joutuisi istumaan moitittuna ja paljaaksi riistettynä.

Totisesti Herrasi ojentaa auliisti ravinnon kenelle hän tahtoo ja säätää; totisesti hän hyvin tietää ja näkee palvelijansa.

Älkää tappako lapsianne köyhyyden pelosta; me ruokimme heidät ja teidät. Totisesti heidän tappamisensa on suuri synti.

Älkää harjoittako huoruutta; totisesti se on häpeällistä ja huono menettelytapa.

Älkää tappako ihmistä, minkä Jumala on kieltänyt, jos teillä ei ole laillista syytä! Jos joku tapetaan oikeudettomasti, me annamme valtuutuksen hänen suojelijalleen, mutta älköön hän menkö liian pitkälle verikostossa - hän saa kyllä apua.

Älkää koskeko orvon omaisuuteen, mikäli se ei tapahdu hänen parhaakseen, ennen kuin hän on tullut täysi-ikäiseksi, ja täyttäkää sopimus! Totisesti sopimusta tullaan kysymään.'

Antakaa täysi mitta, kun mittaatte, ja punnitkaa oikealla vaa'alla. Tämä on parasta ja pitkän päälle edullisinta.

Äläkä noudata sellaista, mistä sinulla ei ole tietoa. Totisesti korvat, silmät ja sydän, kaikki nämä vedetään siitä tilille.

Älä vaella pöyhkeänä maan päällä. Et totisesti koskaan pysty puhkaisemaan maata etkä tule varreltasi vuorten mittaiseksi."

Harjoitus

Pohtikaa sitä, miksi uskontojen käskyt ovatkin melkein aina kieltoja.

Naisen asema



Nainen burkhassa.

"Oi Profeetta! Sano vaimoillesi ja tyttärillesi ja uskovien naisille, että he vetäisivät heidän viittansa (huntunsa) kauttaaltaan ruumiinsa ylle. Se tulee olemaan parempi, että heidät tunnettaisiin (vapaiksi kunniallisiksi naisiksi), niin ettei heitä kiusattaisi. Allah on Anteeksiantava, Armelias." (Koraani 33:59)

Burkha on tukala, hengittämätön, kuuma ja kerää roskia paljon. Burkha päällä ei näe omia jalkojaan ja altistuu nilkan nyrjähdyksille, jalkavammoille. Burkha päällä ei voi kävellä luonnollisesti, koska ei näe omia jalkojaan. Burkha kuumuudessaan ja hengittämättömyydessään on terveydellinen riski ja erittäin epämukava. Burkha päällä ei voi kulkea pitkälle ja sen riisuminen on todellinen helpotus, niin tukala se on.

Koraani sanoo: "Miehet olkoot naisten esimiehiä sillä oikeudella, jonka Jumala on antanut toisille ennen toisia..." .

Kaikista yhteisöllisistä kysymyksistä Koraani käsittelee eniten naisen asemaa.

Miehellä saa olla samaan aikaan enintään neljä vaimoa ja rajoittamaton määrä jalkavaimoja.

Koraanin mukaan vaimoja on kohdeltava ystävällisesti ja tasapuolisesti, jos mies ei pysty käsittelemään heitä tasapuolisesti hänen on tyydyttävä yhteen,

Tosin profeetalla itselläänkin oli lempivaimo.



Kunniamurhasta hengissä selviytynyt nainen



Ilta-Sanomat 05.02.2010 Turkin poliisi teki kauhistuttavan löydön Kahtan kaupungissa Kaakkois-Turkissa.

16-vuotias tyttö oli haudattu elävältä kotinsa lähellä. Hänet oli aikaisemmin ilmoitettu kadonneeksi.

Brittiläisen Guardian-lehden mukaan poliisi sanoi, että kyseessä oli sukulaisten tekemä "kunniamurha".

Tytön isä oli kertonut sukulaisilleen olevansa onneton siitä, että hänen tyttärellään on miespuolisia ystäviä.

Isoisän tiedetään lyöneen tyttöä samasta syystä.

Guardianin mukaan tyttö oli haudattu istuvaan asentoon.

Hänet oli ilmeisesti laskettu maakuoppaan elävänä, sillä hänen keuhkoistaan ja mahastaan löytyi maa-ainesta.

Vartalossa ei ollut pahoinpitelyn jälkiä.

Poliisi on pidättänyt tytön isän ja isoisän oikeudenkäyntiä varten Haaremilaitoksen kerrotaan syntyneen Abbasidien hallitsijasuvun aikaan, toisaalta vanhan arabialaisen ritarillisuuden perinteen väitetään kulkeutuneen Eurooppaan muhamettilaisen Espanjan kautta.


Mies maksaa vaimolle, kun avioliitto solmitaan, ja näin saatu omaisuus jää vaimon omaisuudeksi.

Mies voi erota vaimostaan koska tahansa, mutta hän ei voi ottaa vaimoaan takaisin, ennen kuin tämä on ollut uudestaan naimisissa ja eronnut.

Yleensä nainen ei voi erota millään perusteella. Mies voi lyödä vaimoaan.

Monissa muhamettilaisissa maissa avioliitto ja avioero on nykyään asetettu viranomaisten valvontaan, ja eräissä maissa on jopa siirrytty yksiavioisuuteen ja helpotettu naisen eronsaantimahdollisuuksia.

Toisaalta muhamettilaisuuden elpyminen mm. Iranissa ja Pakistanissa on johtanut vakavaan taantumaan.

Koraani sanoo (24:2):

"Avioliittoa rikkovalle naiselle ja miehelle on annettava sata raipaniskua kummallekin."

Koska myös Muhammedin lempivaimoa epäiltiin uskottomuudesta ja Muhammed myöhemmin taivaalliseen ilmestykseen perustaen totesi syytökset perättömiksi, todistajia aviorikokselle tarvitaan yleensä neljä.

"Niille, jotka panettelevat naituja naisia eivätkä siten esitä neljää todistajaa, on annettava kahdeksankymmentä raipaniskua..."

Jos uskoton on vietellyt muhamettilaisen, tämä rangaistaan uskottoman kuolemalla.

Eräissä paikoissa muukin aviorikos saatetaan rangaista naisen kuolemalla.

Mainittakoon, että kuolemanrangaistus on myös seurauksena Jumalan, profeetan ja hänen edeltäjiensä pilkkaamisesta sekä muhamettilaisuudesta luopumisesta.

On muistettavat että Suomen kristitty arkkipiispa Johansson vaati vielä vuoden 1888 valtiopäivillä kuolemanrangaistusta kristillisen jumalan pilkkaamisesta.



Naispuolisen avionrikkojan kivittäminen on suoritettava säädyllisellä tavalla. Nainen haudataan ensin vyötäröään myöten maahan, ja vasta sitten hänet kivitetään.

Rikkaiden muhamettilaisten haaremit vakiintuivat abbasidien aikana.

Haaremiin joutuneiden naisten vapautta rajoitetaan huomattavasti. Haaremin vartijoina käytetään mm. kastroituja miehiä (kivekset poistettu) eli eunukkeja.

Aluksi eunukkeja saatiin kristillisestä Bysantista, jossa heitä käytettiin heleän äänensä vuoksi kirkkokuorossa.

Harjoitus

Pohtikaa sitä, miten muhamettilaisten naisten asemaa voitaisiin parantaa.

Muhamettilaisuuden ja kristillisyyden vertailua

Muhamettilaisuuden ja kristinuskon vertaamiseksi seuraavansa on esitetty kristittyjen apostolinen uskontunnustus, josta on pantu sulkeisiin kaikki ne kohdat, joita oikeaoppinen muhamettilaine ei voi hyväksyä.

Apostolinen uskontunnustus luetaan kuorossa mm. evankelisluterilaisissa kirkoissa sunnuntaisin.

Minä uskon (isään) Jumalaan,
kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan,
ja Jeesukseen Kristukseen,
(Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme,)
joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta,
( kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin,)
kuoli
( ja haudattiin, astui alan tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista,)
astui ylös taivaisiin,
(istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan, oikealla puolella)
ja on sieltä tuleva
( tuomitsemaan eläviä ja kuolleita.)
Minä uskon Pyhään Henkeen,
(pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden,)
syntien anteeksisaamisen,
ruumiin ylösnousemisen
ja iankaikkisen elämän, Aamen.

Jos siirrytään Koraanin ulkopuolelle, voidaan löytää myös muita yhteisiä kohtia. Muutamat kommentit sulkeissa olevista kohdista pyrkivät selittämään, miksi islam ei hyväksy niitä.

Harjoitus


Pohtikaa mistä johtuu se, että kaikkein alkeellisimmat uskonnot ovat menestyneet kaikkein parhaiten.

Osion maailmanuskonnot loppu