Uskonto ja elämänkatsomustieto

Sisällysluettelo

 1. Elämänkatsomustieto
  1. et1-12
 2. Uskonnot
  1. Islam - yhteinen uskomme
  2. Juutalainen maailmani
  3. Juutalaiset juhlapäivät
  4. Katolisen oppilaan kirja
  5. Ortodoksinen uskontokirja - Ajan pyhittäminen -oppi- ja tehtäväkirja
  6. Ortodoksinen uskontokirja - Kirkko elää -tehtäväkirja 6. luokalle
  7. Ortodoksinen uskontokirja - Kirkon jäsenenä -oppikirja 9. luokalle
  8. Ortodoksinen uskontokirja - Kohti kirkon elämää -oppikirja 3. ja 4. luokalle
  9. Ortodoksinen uskontokirja - Kohti kirkon elämää -tehtäväkirja 3. luokalle
  10. Ortodoksinen uskontokirja - Kohti kirkon elämää -tehtäväkirja 4. luokalle
  11. Ortodoksinen uskontokirja - Minun kirkkoni -oppikirja 5. luokalle
  12. Ortodoksinen uskontokirja - Minun kirkkoni -tehtäväkirja 5. luokalle
  13. Ortodoksinen uskontokirja - Minun kirkkoni opettajan opas 5. luokalle
  14. Ortodoksinen uskontokirja - Raamattu ja uskontojen maailma -oppikirja 8. luokalle
  15. Ortodoksinen uskontokirja - Sofia esikoululainen
  16. Ortodoksinen uskontokirja - Sofian elämää -oppikirja 1. ja 2. luokalle
  17. Ortodoksinen uskontokirja Kirkkohistoria - Oppikirja 7. luokalle
  18. Ortodoksinen uskontokirja Sofian elämää - Tehtäväkirja 1. ja 2. luokalle
  19. Ortodoksisen uskontokirjan - Kohti kirkon elämää - Opettajan opas 3. ja 4. luokille
  20. Salam - islamin polku 1-2
  21. Salam - islamin polku 1-2 -tehtäväkirja
  22. Salam – islamin polku 3–4
  23. Salam – islamin polku 3–4 -tehtäväkirja
  24. Yläkoulun katolinen uskonto
  25. Ortodox religionsbok - Bibeln och religionernas värld
  26. Ortodox religionsbok - Kyrkan lever
  27. Ortodox religionsbok - Kyrkohistoria
  28. Ortodox religionsbok Ett liv i kyrkan
  29. Ortodox religionsbok Min kyrka
  30. Ortodox religionsbok Sofias liv
  31. Salam - islams stig

Elämänkatsomustieto

et1-12

Ilmaiset kirjat löydät osoitteesta

http://www.dlc.fi/~etkirja/

Uskonnot

Valitsemasi oppiaineen tuotelistauksessa näkyvät ensin suomenkieliset ja sen jälkeen muilla kielillä julkaistut tuotteet

Nimi                                                    Hinta

23,00 €
Islam - yhteinen uskomme on tehty muslimien oppikirjaksi islamin opetukseen peruskoulussa (Lue lisää)

17,50 €
Teos on tarkoitettu Juutalaisen koulun oppikirjaksi, mutta se antaa myös selkeät perustiedot juutalaisuudesta jokaiselle asiasta kiinnostuneelle ja soveltuu erinomaisesti käytettäväksi muidenkin koulujen uskonnonopetuksen yhteydessä (Lue lisää)

17,50 €
Kirjassa esitellään raamatulliset ja juutalaiseen varhaishistoriaan pohjautuvat sekä toisen maailmansodan jälkeen käyttöön tulleet juhlapäivät (Lue lisää)

29,00 €
Kirjassa selitetään aakkosjärjestyksessä, tiiviissä muodossa yleistä kirkollista, erityisesti katolista ja raamatullista käsitteistöä (Lue lisää)

22,00 €
Kirjassa tutustutaan kirkon opetukseen ajan pyhittämisestä (Lue lisää)

9,00 €
Ortodoksisen uskontokirjan Minun kirkkoni 6 (Lue lisää)

22,00 €
Kirja koostuu kolmesta eri aihepiiristä: uskonopista, etiikasta ja liturgiikasta (Lue lisää)

44,00 €
Oppikirja sisältää raamatunkertomuksia, kirkkotietoutta, rukouksia ja veisuja (Lue lisää)

9,00 €
Ortodoksisen uskontokirjan Kohti kirkon elämää 3 (Lue lisää)

9,00 €
Ortodoksisen uskontokirjan Kohti kirkon elämää 4 (Lue lisää)

22,00 €
Viidennen luokan oppikirja opastaa käyttämään Raamattua (Lue lisää)

9,00 €
Tehtäväkirja sisältää monipuolisia, Minun kirkkoni -oppikirjan teemoihin liittyviä tehtäviä (Lue lisää)

30,00 €
Oppaan tarkoituksena on helpottaa ortodoksisen uskonnon opettajaa esimerkiksi yhdysluokkaopetuksessa (Lue lisää)

22,00 €
Ortodoksisen uskonnon oppikirja 8 (Lue lisää)
Ortodoksinen uskontokirja -
                  Sofian elämää
                  -oppikirja 1. ja 2. luokalle
15,00 €
Työkirja esikoululaiselle (Lue lisää)

37,00 €
Ortodoksisessa uskontokirjassa seurataan Sofian ja hänen perheensä elämää kirkkovuoden aikana (Lue lisää)

Oppikirja syventää oppilaan raamatuntuntemusta ja perehdyttää hänet ortodoksisen kirkon liturgiikkaan eli jumalanpalveluksiin (Lue lisää)

22,00 €
Kirja tarkastelee kristillisen kirkon historiaa erityisesti ortodoksisen kirkon historiallisten vaiheiden kautta (Lue lisää)

17,50 €
Samaan kirjaan on nyt yhdistetty sekä ensimmäisen luokan että toisen luokan tehtävät (Lue lisää)
69,00 €
Oppaan tavoitteena on helpottaa opettajan tuntityöskentelyä antamalla lisävirikkeitä ja taustatietoja oppikirjan Kohti kirkon elämää käsittelyyn (Lue lisää)

37,00 €
Salam - islamin polku on uusi oppikirjasarja peruskoulun islamin uskonnon opetukseen (Lue lisää)
10,00 €
Salam - islamin polku on uusi oppikirjasarja peruskoulun islamin uskonnon opetukseen (Lue lisää)
37,00 €

Salam – islamin polku on uusi oppikirjasarja peruskoulun islamin uskonnon opetukseen.(Lue lisää)


10,00 €

Salam – islamin polku on uusi oppikirjasarja peruskoulun islamin uskonnon opetukseen.(Lue lisää)
52,00 €
Yläkoulun katolinen uskonto on peruskoulun 7 (Lue lisää)

22,00 €

Ortodox religionsbok - Bibeln och religionernas värld är en lärobok för årskurs 8.(Lue lisää)


22,00 €
Boken fördjupar elevernas bibelkunskaper och handleder dem i den ortodoxa kyrkans liturgik, det vill säga gudstjänsterna (Lue lisää)

22,00 €
Boken behandlar den kristna kyrkans historia med särskild fokus på den ortodoxa kyrkan (Lue lisää)

44,00 €
Läroboken leder läsaren mot ett liv i kyrkan (Lue lisää)

22,00 €
I läroboken lär sig eleverna i femte klassen att använda Bibeln (Lue lisää)

37,00 €
I boken följer vi Sofia och hennes familj under kyrkoåret (Lue lisää)
37,00 €

Boken följer huvudpersonerna Fatima och Adam genom det islamska kalenderåret där både fastetiden, islamska högtider och skolans vardag behandlas.(Lue lisää)