Mahdollinen Prometheus -leirien esittely

Sisällysluettelo
  1. Mahdollinen Prometheus -leirien esittely
    1. Aikuistumiskoulutuksen historiaa
    2. Keskustelun aiheita

Aikuistumiskoulutuksen historiaa

Uskonnotonta aikuistumiskoulutusta on järjestetty niissä maissa, joissa on evankelis-luterilaisia ja joilla on rippikoulu.Keskellä Kristian Horn ja oikealla Levi Fragell.
Vasemmalla kauan sitten järjestöstä vetäytynyt Fredrik Heffermehl.

Saksassa on ollut mm. Jugendweihe -tilaisuuksia, ja Norjassa Kristian ja Ester Horn loivat järjestön, joka järjesti koulutusta ja lopetusseremonian.

Levi Fragellin johtamat humanistit valtasivat järjestön, kun se alkoi saada kirkollisveroa jäseniään vastaavasti. Hornin suku heitettiin järjestöstä ulos ja järjestö sopi Norjan kirkon kanssa maailman ensimmäisen elämänkatsomustiedon opetuksen korvaamisesta Ruotsin mallin mukaisella uskonnon opetuksella.

Norja on saanut myöhemmin Euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuimelta tuomion tästä asiasta, mutta ei ole muuttanut mitään.

Suomessa Vapaa-ajattelijain liitto järjesti kaksi varjorippikoulua, mutta järjestöllä ei ollut siihen aikaan voimavaroja, ja järjestäminen lopetettiin.Eino Huotari

Pekka Elon sisäpiiri ryhtyi Eino Huotarin johdolla järjestämään ns. Prometheus -leirejä, jotka olivat alun perin tarkoitettuja ensisijaisesti uskontokuntiin kuulumattomille.

Näiden leirien osanottajamäärän kasvaessa myös rippikoululeirien osanottajamäärä kasvoi, joten Prometheus -leirien tuki saavutti aivan päinvastaisia tuloksia, kuin mihin oli pyritty.

Sittemin järjestön puheenjohtajaksi on valittu ktistitty ja järjestön säännöistä on poistettu se, että leirit ovat ensisijaisesti uskonnottomille tarkoitettuja.

Keskustelun aiheita

  • Prometheus -leirien sisäpiirin tiedot on nykyisin salattu, mutta jos opettaja voi niitä alan ihmisenä saada tietoa, Prometheus -leireistä voidaan keskustella. Aatu Komsi, joka pitää sivustoa Kotkanpesä, on ateisti, mutta hän kannattaa Prometheus -leirien nykyistä linjaa.