Vad är filosofi?

  1. Vad är filosofi?
  2. Filosofiska grundperspektiv
  3. Vad folk tror att filosofi innebär
  4. Vad filosofi egentligen innebär
Ordet filosofi är grekiska. Det består av två ord som satts samman:
  • Sofi - betyder kunskap eller visdom, t.o.m. himmelsk visdom
  • Filos - betyder kärlek
Tillsammans betyder orden därför något i stil med:
Kärlek till kunskapen, kärlek till visheten! 
 
Vad är det egentligen för skillnad på kunskap och vishet? Har ni tänkt på det? Ordlistan förklarar skillnaden följande: Kunskap betyder vetande, insikt. Vishet översätts med (levnads) klokhet

Kanske är det just detta som är skillnaden mellan kunskap och vishet. Kunskap betyder vetande insikt medan vishet mer beskriver tillämpad kunskap, livsanpassad kunskap.

Filosofiska grundperspektiv
Vad folk tror att filosofi innebär

Filosofi

Vad filosofi egentligen innebär

Filosofi