Miksi elämänkatsomustieto ei ole vapaasti valittava

Historiaa

Kun elämänkatsomustieto tuli kouluihin, opetusneuvos Pekka Elo ja evankelis-luterilaisen kirkon kasvatusasiain keskus
olivat sitä mieltä, että evankelis-luterilaisille opetettaisiin evankelisluterilaista uskontoa ja muille kuten ortodokseille ja uskontokuntiin kuulumattomille opetettaisiin näille ryhmille yhteistä etiikkaa, jonka nimi tosin vaihtui elämänkatsomustiedoksi.

Kun kristillisten kansanedustaja Olavi Ronkainen ja ortodoksien arkkipiispa Paavali sekä ateistit vastustivat tätä ehdotusta, lupputokseksi tuli elämänkatsomustieto uskontokuntiin kuulumattomille.

Ateistien ehdotus oli, että elämänkatsomustietoa olisi opetettu uskonnottomille eikä uskontokuntiin kuulumattomille. Opetusneuvos Pekka Elo ja evankelis-luterilaisen kirkon kasvatusasiain keskus vastustivat tätä ehdotusta jyrkästi sillä perusteella, että viranomaisten pitää voida päättää asiasta virkatodistusten perusteella. Tämä oli tietysti puhdas tekosyy ateistien oikeuksien heikentämiseksi.

Miksi elämänkatsomustiedon opetus uskonnottomille olisi hyvä ajatus

Tällöin oikeus päästä elämänkatsomustiedon opetukseen olisi vanhemmille tai 18 vuotta täyttäneille oppilaille subjektiivinen oikeus.

Myös johonkin uskontokuntaan kuuluvat pääsisivät elämänkatsomustiedon opetukseen, jos kokisivat olevansa uskonnottomia.

Rasti ruutuun kouluun ilmoittautumislomakkeessa olisi sitova päätös, eivätkä kouluviranomaiset voisi estää elämänkatsomustietoon pääsyä sillä perusteella, että oppilas sattuu kuulumaan muodollisesti johonkin uskontokuntaan.

Miksi evankelis-luterilaisten päästäminen elämänkatsomustiedon opetukseen on huono ajatus

Jo nyt elämänkatsomustiedon opetuksen sisällöstä päättää pohjimmaltaan evankelisluterilainen kirkko. Evankelis-luterilainen kirkko ei voi kuitenkaan muuttaa elämänkatsomustietoa täysin Ruotsin mallin  mukaiseksi uskonnon opetukseksi siitä syystä, että Suomi on jo kerran joutunut muuttamaan elämänkatsomustiedon edeltäjän opetussuunnitelmaa YK:n Genevessä toimivan Ihmisoikeustoimikunnan asioihin puuttumisen takia.

Uskontojen historian ja siveysopin opetus oli koko 1970 -luvun puoliksi kristillistä Ruotsin mallin mukaista uskonnon opetusta. YK:n Genevessä toimivan Ihmisoikeustoimikunnan puututtua asiaan opetussuunnitelma muuttui yhdessä yössä neutraaliksi.

Jos elämänkatsomustiedon opetus avattaisiin evankelis-luterilaisille, puolet opetussisällöistä olisi taas kristinuskon opetusta.

Vestigia terrent.