Verkkomateriaaleja opetukseen

Ihmisoikeuksien julistus

 ja muuta tietoa ihmisoikeuksista. -YK-liitto

Särmää olla suvaitseva -asennekasvatusvihko

Särmää on 7.-9.-luokkalaisille kohdistettu asennekasvatusvihko, jonka tarkoituksena on edistää suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden hyväksymistä nuorten keskuudessa ja vastata aihepiirin oppimateriaalin tarpeeseen. Sivulta voit ladata omalle koneellesi sekä vihkon että siihen kuuluvan opettajan oppaan. 
Suomen lasten ja nuorten säätiö

Suvaitsevaisuus Länsi-Euroopassa

Verkkosivut suvaitsevaisuudesta, rasismista ja vähemmistöjen asemasta ovat tehneet oululaiset peruskoululaiset ja lukiolaiset. Sopii historian, yhteiskuntaopin, filosofian, elämänkatsomustiedon ja viestintäkasvatuksen opetukseen.
- Opetushallitus

Elämänkatsomustieto 0-kurssi

Internetixin oppimisaihiot ovat virikkeellisiä aineistoja, joilla opettajat voivat rikastaa opetustaan tai eriyttää sitä. - Internetix

Juuret maailmalla, koti Suomessa -verkkonäyttely

Opetuskäyttöön suunniteltu verkkonäyttely yläasteikäisille, lukiolaisille ja ammattikoululaisille. Verkkonäyttelyssä 32 maahanmuuttajaa 24 eri maasta kertoo elämäntarinansa. Sivuilla on tehtäviä oppitunneille sekä linkkivinkkejä. Näyttely on Työväenmuseo Werstaan tuotantoa.

Elävä kirjasto

on menetelmä erilaisten ihmisten kohtaamiseen, ihmisarvon kunnioittamiseen ja vuoropuhelun edistämiseen. Elävän nettikirjaston kirjoilta voit kysyä ihan mitä vaan mieltä askarruttavia kysymyksiä. Elävä kirjasto -menetelmää koordinoi Suomessa Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi. 

Samanlainen erilainen kaveri

Valtakunnallinen vammaisneuvosto on julkaissut lapsille tarkoitetun oppaan, joka tuo esille vammaisuuteen liittyviä tekijöitä. Siinä kerrotaan alakouluikäisille lapsille mikä aiheuttaa vammaisuutta, millaista tukea vammaiset lapset voivat saada, miten kaverit voivat olla avuksi ja mitä kaikkea vammainen lapsi voi tehdä ja harrastaa. Samanlainen erilainen kaveri kertoo vammaisuudesta näkemisen, kuulemisen, liikkumisen, puhumisen, käyttäytymisen ja oppimisen yhteydessä. Opas on tarkoitettu koulujen käyttöön (oppaaksi vammattomille lapsille).

Kaikki erilaisia - Kaikki samanarvoisia

Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n koordinoima Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia -kampanja päättyi Suomessa vuoden 2007 lopussa. Euroopan neuvoston kampanjan tavoitteena oli moniarvoista yhteiskuntaa koskevan keskustelun herättäminen ja kansalaisjärjestöjen suvaitsevaisuutta edistävän toiminnan näkyvyyden lisääminen. Kampanjan sivuille on nyt koottu kampanjan aikana tuotettuja ja käytettyjä kansainvälisyyskasvatusmenetelmiä, -materiaalia ja harjoitteita. Kampanjan teemojen käsittelyyn saa jatkossakin tukea Allianssista.

Maailmankansalaisen kypsyyskoe

Kypsyyskoe on kaikenikäisille kansainvälisyysasioista kiinnostuneille suunnattu itsenäisen opiskelun muoto. Se soveltuu erinomaisesti suoritettavaksi osana koulujen ja oppilaitosten opetustarjontaa. Kypsyyskokeen suorittaminen voi olla vapaavalintainen kurssi, projekti- tai päättötyö tai se voi korvata osia opintokokonaisuuksista. - Suomen YK-liitto

Yhdenvertaisuus.fi

Sivut toimivat materiaalipankkina viranomaisille, järjestöille ja muille yhdenvertaisuudesta kiinnostuneille ja koulutusta järjestäville tahoille. Sivuilta löytyy yhdenvertaisuutta edistävien projektien tuottamia hyviä malleja, käytäntöjä ja materiaaleja.

Ihmisoikeudet.net

Kattava aineisto ihmisoikeuskasvatukseen. Taustatietoa opettajalle. Tuotanto: Amnestyn Suomen osasto, Ihmisoikeusliitto, Suomen YK-liitto ja Suomen Oneworld-portaaliyhdistys

Ihmisenä maailmassa

– Opetusaineistoja maailmanperintöopetukseen sekä ihmisoikeuskasvatukseen. Sisältää myös Suomen Unesco -yhteistyökoulujen sivut.