Ympäristöetiikkaa

Ihmiskeskeisyys ja luontokeskeisyys: Eläinten oikeudet

Tähän osioon pääset napauttamalla
tästä

Yhteisön ja yksilön vastuuSeuraavassa on esitetty eräs ympäristösiveyteen kuuluva luettelo. Lukekaa se ja keskustelkaa siinä esitetyistä arvoista ja siinä esitettyjen päämäärien toteuttamisesta.
 1. Inhimillisen ja ei-inhimillisen elämän hyvinvointi ja kukoistaminen maapallolla on itseisarvo. Ei-inhimillisen elämän arvo ei riipu sen hyödyllisyydestä ihmisen tarkoituksiin.
 2. Myös elämänmuotojen rikkaus ja monimuotoisuus ovat arvoja itsessään, ja ne myötävaikuttavat inhimillisen ja ei-inhimillisen elämän kukoistamiseen maapallolla.
 3. Ihmisillä ei ole oikeutta vähentää tätä rikkautta ja monimuotoisuutta muuten kuin tyydyttääkseen välttämättömät tarpeensa.
 4. Pyrkimys ihmiselämän ja kulttuurien kukoistamiseen sekä pyrkimys ihmisten väkiluvun laskemiseen ovat sopusoinnussa keskenään.
 5. Nykyinen ihmisen aiheuttama häiriö ei-inhimilliselle elämälle on kohtuuton, ja tilanne on huononemassa nopeasti.
 6. Siksi ihmisten toiminnan ja sen perusteiden on muututtava. Muutos vaikuttaa talouselämän, teknologian ja ideologian perusrakenteisiin.
 7. Ideologinen muutos on pääasiassa muutosta kohti elämän laadun ja itseisarvon kunnioittamista, ei pitämistä kiinni elintason kohoamisesta. Laadun ja määrän ero tiedostetaan syvällisesti.
 8. Kaikilla, jotka hyväksyvät edellä luetellut kohdat, on velvollisuus osallistua suoraan tai välillisesti tämän välttämättömän muutoksen aikaansaamiseen.

Keskustelun aiheita

 • Mitä tarkoittaa itseisarvo?
 • Mitkä ovat ihmisen välttämättömät tarpeet?
 • Missä asioissa ympäristön tilanne heikkenee pahiten? miten tämä voitsiaiin estää? Ketkä ovat siitä vastuussa?
 • Tarvitaanko mielestäsi muutoksia talouselämään, tekmologiaan ja ajatteluun? Jos tarvitaan, niin mitä muutoksia?
 • Keillä on velvollisuus osallistua muutoksiin, jos niitä tarvitaan?
 • Miten sinä voi osallitusa yhteiskunnan muuttamiseen?