Ajanvarastajavirus

Arvoisa vastaanottaja

Avatessanne tämän viestin, olette vastaanottaneet kiltin ajanvarastajaviruksen, joka ei tuhoa tietokoneeltanne mitään, vaan varastaa aikaa. Katsoessanne tietokoneenne kelloa, huomatte jonkin ajan ja kun katsotte tämän viestin päätteeksi samaista kelloa uudelleen, huomaatte, että kyseistä aikaa ei enää ole. Kyseinen aika on kadonnut. Tämä varsin kiltti virus aktivoituu aina lukiessanne tämän viestin tai kun katsotte kelloa. Tällöin huomaatte, että kyseinen aika on kadonnut jonnekin, ettekä tiedä minne. Tulette toteamaan, "Kuka sen ajan oikein varasti".

Konkreettisemmin huomaatte ajan kadonneen, kun katsotte elämäänne eteenpäin ja kun myöhemmin katsotte elämäänne taaksepäin, huomaatte, että kyseinen aika on kadonnut liian nopeasti jonnekin. Eniten tulette kaipaamaan kyseistä aikaa, kun joku kadulla pysäyttää teidät ja kysyy: "Olisiko teillä hetki aikaa". Silloin te todennäköisemmin vastaatte, että teillä ei ole aikaa ja pyritte kiiruhtamaan jonnekin, voidaksenne säästää aikaa, jotta teillä olisi sitä yllinkyllin.

Kaikki tämän ajanvarastajaviruksen kadottama aika on muutettu sellaiseksi aikamääreeksi, että sen palauttaminen on mahdotonta. Kun te nyt katsotte uudelleen kelloa ja sen osoittamaa aikaa, niin te huomaatte, että olette tuhlannut aikaa tämän viruksen viestin lukemiseen.

Jos lähetätte tämän viestin ystävällenne ja jos saatte hänet lukemaan tämän viestin, niin olette saanut hänet tuhlaamaan aikaa teitä varten. Ensimmäisen kerran tämä kyseinen virus havaittiin Frankin tietokoneella ja se on pyritty tekemään vaarattomaksi muuttamalla virus ajattomaksi, mutta kuitenkin kyseinen virus onnistuu välillä aktivoitumaan ja varastamaan aik.....

<CODE>Lähetä tietokoneen ylimääräinen aika henkilölle, joka vierailee osoitteessa: http://www.dlc.fi/~frank/ Tämä virus on uudelleenaktivoitu osoitteessa: http://www.dlc.fi/~frank/huumori/aikaviru.htm<CODE>