DANCING VIOLINS (Tanssivat Viulut)

Koreografia:

Maggie Gallagher

Musiikki:

Ronan Hardiman: Duelling Violins (124-148)

Viulujen kaksintaistelu)

Tyyppi:

Muotoiltu 2 seinän rivitanssi - Aloittelija / Keskitaso

A ja B osien järjestys on A,A,B,B,A,A,A

OIKEA VAIHTOASKEL, HEIJAUS, "COASTER STEP", 1/2 KÄÄNNÖS

1&2

Laahaus eteenpäin Oikea eteen, vasen yhteen, oikea eteen

3-4

Heijaus vasemmalla eteen, palauta paino oikealle

5&6

Askel vasemmalla taakse, askel oikealla yhteen, askel vasemmalla eteen

7-8

Askel oikealla, puoli pivot kääntyen vasempaan, paino vasemmalle käännöksen päätteeksi.

OIKEA VAIHTOASKEL, HEIJAUS, "COASTER STEP", 1/2 KÄÄNNÖS

9-16

Toista askeleet 1-8

TÖMÄYTYS, KANNAT

17-18

Tömäytä oikea eteen, tömäytä vasen taakse

19&20

Kannat ulos, sisään, ulos

21-22

Kannat sisään, ulos

23-24

Kannat sisään, ulos, sisään

JUOSTEN TANSSIASKELEET, HEIJAUS, 1/2 KÄÄNNÖS, VAIHTOASKEL

25&26

Askel oikealla eteen, astu vasen päkiä oikean taakse, astu oikea eteen

&27&

Astu vasemmalla päkiällä oikean taakse, astu oikea eteen, astu vasemmalla päkiällä oikean taakse

28

Astu oikea eteen

29-30

Heijaa vasemmalla eteen, palauta paino oikealle jalalle

31&32

1/2 Käännös vasempaan ja vaihtoaskel vasen, oikea, vasen

JUOSTEN TANSSIASKELEET, HEIJAUS, 1/2 KÄÄNNÖS, VAIHTOASKEL

33&34

Toista askeleet 25-32

HEIJAUS ETEEN, TAAKSE, 1/2 KÄÄNNÖS, TOISTA, VAIHTOASKEL

41-42

Heijaa oikea eteen, palauta paino vasemmalle

43-44

Heijaa oikea taakse, palauta paino vasemmalle

45-46

Heijaa oikea eteen, palauta paino vasemmalle

47-48

1/2 käännös oikeaan, kävele oikea, kävele vasen

OSA B

ASKEL, LAAHAUSPOTKU

1-2

Askel oikealla eteen, laahauspotku vasemmalla eteen

3-4

Askel vasemmalla eteen, laahauspotku oikealla eteen

5-6

Askel oikealla eteen, askel vasemmalla eteen

7-8

Askel oikealla eteen, laahauspotku vasemmalla

ASKEL, LAAHAUSPOTKUT

9-10

Askel vasemmalla eteen, laahauspotku oikealla eteen

11-12

Askel oikealla eteen, laahauspotku vasemmalla eteen

13-14

Askel vasemmalla eteen, askel oikealla eteen

15-16

Askel vasemmalla eteen, laahauspotku oikealla

VAIHTOASKEL OIKEALLE, HEIJAUS RISTIIN, SIVULLE LAAHAUSPOTKU VASEMMALLA, HEIJAUS RISTIIN

17&18

Oikea sivulle, vasen yhteen, oikea sivulle

19-20

Vasen oikean yli heijaten ristiin, paino takaisin oikealle

21&22

Vasen astuu sivulle, oikea yhteen, vasen sivulle

23-24

Oikea vasemman yli heijaten ristiin, paino takaisin vasemmalle

SIVULLE YHTEEN OIKEALLE PUOLELLE, TÖMÄYTYS, SIVULLE YHTEEN VASEMMALLE PUOLELLE, TÖMÄYTYS

25-26

Astu oikealle puolelle, tuo vasen viereen

27-28

Astu oikealle puolelle, tömäytä vasen viereen

29-30

Astu vasemmalle puolelle, tuo oikea viereen

31-32

Astu vasemmalle puolelle, tömäytä oikea yhteen

ISO ASKEL OIKEAAN, TÖMÄYTYS, ISO ASKEL VASEMPAAN, TÖMÄYTYS

Huomaa kädet: Kun astut oikealle, tuo molemmat kädet hartioiden korkeudelle, vasen käsi ojennettuna, Oikea käsi taivutettuna, sitten heilauta alakautta ylös toiselle puolelle, kun astut vasemmalle

33

Pitkä askel oikealle

34-35

Liu'uta vasen oikean viereen

36

Tömäytä vasen oikean viereen

37

Pitkä askel vasemmalle puolelle

38-39

Liu'uta oikean vasemman viereen

40

Tömäytä oikea vasemman viereen

KANNAT, TAUKO

41-42

Oikea kanta eteen, tauko

&43

Astu oikealla, vasen kanta eteen

44

Tauko

&45

Vaihda paino vasemmalle, oikea kanta eteen

&46

Vaihda paino oikealle, vasen kanta eteen

&47

Vaihda paino vasemmalle, oikea kanta eteen

48

Tauko

KANNAT, TAUKO

49-50

Vasen kanta eteen, tauko

&51

Astu vasemmalla, oikea kanta eteen

52

Tauko

&53

Vaihda paino oikealle, vasen kanta eteen

&54

Vaihda paino vasemmalle, oikea kanta eteen

&55

Vaihda paino oikealle, vasen kanta eteen

56

Tauko

KÄVELYÄ, 1/2 KÄÄNNÖS, LAAHAUSPOTKU

Kädet: Käsivarret ristissä hartioiden korkeudella osien 57-64 aikana

57

7 kävelyaskelta kääntyen 1/2 käännöstä vasempaan (vasen johtaa kävelyä)

64

Laahauspotku oikealla eteen

Käännös: Aaro (Frank) Huhtala http://www.dlc.fi/~frank/rivitanssi/
Koreografinen tarkistus: Ari & Jutta Ahrapalo. Jakelu sallittu lähde mainiten