~~Joulu-Tipun Sivut~~

täällä on luknurkka.

pikutipujennn jouulu

Eräänä pävänä pikutipuje koti oveen koputtiin.

sielä oli eino-setä. hä sanoi:

Kirjoitakaa joulu toiivenne listalle!!!!!!!!!1111

joo,kuuluii kuin yhdesä nokasta.

täsä tuliasia, Eino sitten jatkoi.Vanhin sai sukse,

toineksi vanhinsai CDlevynn ja nuorin väri-

liituja. vanhimman nimi oli Tippe, toisiksi vanhi

Sippe ja nuori oli Nippe.

Parinpäivn kulutua koitti jouluaatto.

aamulla he koristeliva joulukuusen. päivällä he

lätivät joulukirkkoon.siten he söivvät joulu

päivällisen, jonka jälkeen he odotivat pukkia,

joka sitten saappui. HEsaivat kivoa lajoja.

SEN PITUINEN SE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111111111111

kultatipu

olip kerrasn pieni tipu, joka höyhenet

oliva kultaa. hä oli surline, koska ei ollut

kaverioa. Kaiki kadehti häntä. ku hä meni

kåvlylle, hä näki kleltane tipu. Kreltaine

tipy halu utuvan. kutatipu ee anna.

hä tapasit oisen jok halu

sama . KUltatpu ee taas anna. niin köävi

myöss 3:nnela kerala.s itten höän tapai

toise kultainen tipyun. kutatipu(1) kysyi

kakkkoneltane uvoa, kn kaikki halu

utuvan. sevatasi,ettå hänllö olisam a

ogtnema,ja han antto kaikile yhden

pååsiäisnö.KUltatipu(1) tki samain.

siten kaikila oi haskaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111

Helluntaita juhannuskeen

Joulu-Tipu,Pääsiäis-Tipu, HElluntai-Tipu ja

Juhannus-Tipu päättoivät lahteä ret6kellle

mketsään 8(helluntao-juhannus).

 

Etusiivu | HHåuskaa | HHyodylistå |