JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
TAMMIKUU 2013
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Tammikuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja huonon välillä (ollen 1,6 % ajasta huonoa; 8,5 % ajasta välttävää; 20,8 % ajasta tyydyttävää ja 69,1 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 132 jolloin ilmanlaatu oli siis huonoa.

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ylitettiin typpidioksidin ohjearvo (toiseksi suurin vuorokausiarvo) ja hengitettävän pölyn raja-arvon lukuarvo kahdesti kuun aikana.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana 98,3 %)
99 %:n arvo oli 119 ug/m3, joka on 79 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (78 ug/m3) on 111 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 140 ug/m3.

Hiilimonoksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana 99,4 %)
Hiilimonoksidin huipputuntipitoisuus oli 1,8 mg/m3, joka on 9 % ohjearvosta. Liukuva 8-h:n keskiarvo on 1,41 mg/m3, joka on 18 % ohjearvosta.

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (100 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 60 ug/m3, joka on 86 % ohjearvosta (70 ug/m3), ja alittaa siten ohjearvon. Huipputuntipitoisuus oli 163 ug/m3. Vuorokausiarvo ylitti EU:n raja-arvon lukuarvon kahdesti kuun aikana (19.1 (60 ug/ m3) ja 20.1 (79 ug/ m3).  (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä mitattiin 9 kappaletta Hämeenlinnassa vuonna 2013).

 

Mikkelissä 3.2.2014 Juha Pulkkinen