JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
TAMMIKUU 2015
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Tammikuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja välttävän välillä (ollen 0,3% ajasta välttävää; 6,6 % ajasta tyydyttävää ja 93,1 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 79 jolloin ilmanlaatu oli siis välttävää.

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,3 %)
99 %:n arvo oli 63 ug/m3, joka on 42 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (27 ug/m3) on 39 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 72 ug/m3.

Hiilimonoksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,2 %)
Hiilimonoksidin huipputuntipitoisuus oli 0,8 mg/m3, joka on 4 % ohjearvosta. Liukuva 8-h:n keskiarvo on 0,54 mg/m3, joka on 7 % ohjearvosta.

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,9 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 12 ug/m3, joka on 17 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 58 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä oli Hämeenlinnassa 7 kappaletta vuonna 2014).

 

Mikkelissä 2.02.2015 Juha Pulkkinen