JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
TAMMIKUU 2016
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Tammikuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja huonon välillä (ollen 0,1 % ajasta huonoa; 4,2 % ajasta välttävää; 24,7 % ajasta tyydyttävää ja 71,0 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 105 jolloin ilmanlaatu oli siis huonoa!

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,3 %)
99 %:n arvo oli 67 ug/m3, joka on 45 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (49 ug/m3) on 70 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 74 ug/m3.

 

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,9 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 34 ug/m3, joka on 49 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 111 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä oli kahdeksan kertaa vuonna 2015; vuonna 2014 niitä oli Hämeenlinnassa 7 kappaletta).

 

Mikkelissä 01.02.2016 Juha Pulkkinen