JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
TAMMIKUU 2017
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Tammikuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalla mittauskopilla tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu oli pääosin hyvää. Se vaihteli hyvän ja välttävän välillä (ollen 2,2 % ajasta välttävää; 12,0 % ajasta tyydyttävää ja 85,8 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 86 jolloin ilmanlaatu oli siis välttävää!

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,6 %)
99 %:n arvo oli 83 ug/m3, joka on 55 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (30 ug/m3) on 43 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 106 ug/m3.

 

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (100 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 19 ug/m3, joka on 27 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 48 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä ei ollut vuonna 2016 lainkaan, vuonna 2015 niitä oli kahdeksan kappaletta).

 

Mikkelissä 01.02.2017 Juha Pulkkinen