JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
HELMIKUU 2015
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Helmikuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja huonon välillä (ollen 0,4% ajasta huonoa; 1,5% ajasta välttävää; 11,2 % ajasta tyydyttävää ja 86,9 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 133 jolloin ilmanlaatu oli siis huonoa.

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,1 %)
99 %:n arvo oli 81 ug/m3, joka on 54 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (34 ug/m3) on 49 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 114 ug/m3.

Hiilimonoksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,2 %)
Hiilimonoksidin huipputuntipitoisuus oli 0,9 mg/m3, joka on 5 % ohjearvosta. Liukuva 8-h:n keskiarvo on 0,4 mg/m3, joka on 5 % ohjearvosta.

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,8 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 27 ug/m3, joka on 39 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 165 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä oli Hämeenlinnassa 7 kappaletta vuonna 2014).

 

Mikkelissä 2.03.2015 Juha Pulkkinen