JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
HELMIKUU 2016
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Helmikuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja välttävän välillä (ollen 0,4 % ajasta välttävää; 6,9 % ajasta tyydyttävää ja 92,7 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 80 jolloin ilmanlaatu oli siis välttävää!

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,1 %)
99 %:n arvo oli 63 ug/m3, joka on 42 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (28 ug/m3) on 40 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 87 ug/m3.

 

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,8 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 18 ug/m3, joka on 26 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 50 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä oli kahdeksan kertaa vuonna 2015; vuonna 2014 niitä oli Hämeenlinnassa 7 kappaletta).

 

Mikkelissä 01.03.2016 Juha Pulkkinen