JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
HELMIKUU 2017
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Helmikuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalla mittauskopilla tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu oli pääosin hyvää. Se vaihteli hyvän ja huonon välillä (ollen 0,4 % ajasta huonoa; 3,9 % ajasta välttävää; 14,2 % ajasta tyydyttävää ja 81,8 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 137 jolloin ilmanlaatu oli siis huonoa!

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ylitettiin hengitettävän pölyn raja-arvon lukuarvo kerran kuun aikana.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,4 %)
99 %:n arvo oli 82 ug/m3, joka on 55 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (39 ug/m3) on 56 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 92 ug/m3.

 

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,8 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 32 ug/m3, joka on 46 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 175 ug/m3. Vuorokausiarvo ylitti EU:n raja-arvon lukuarvon kerran (8.2; 51,6 ug/m3) kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä ei ollut vuonna 2016 lainkaan, vuonna 2015 niitä oli kahdeksan kappaletta).

 

Mikkelissä 01.03.2017 Juha Pulkkinen