JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
MAALISKUU 2014
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Maaliskuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja erittäin huonon välillä (ollen 2,7 % ajasta erittäin huonoa; 3,3 % ajasta huonoa; välttävää; 7,2 % ajasta välttävää; 34,1 % ajasta tyydyttävää ja 52,5 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 271 jolloin ilmanlaatu oli siis erittäin huonoa.

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ylitettiin hengitettävän pölyn ohjearvo kuun aikana. Raja-arvon lukuarvo ylittyi viisi kertaa.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana 98,0 %)
99 %:n arvo oli 95 ug/m3, joka on 63 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (47 ug/m3) on 67 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 105 ug/m3.

Hiilimonoksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana 99,1 %)
Hiilimonoksidin huipputuntipitoisuus oli 0,8 mg/m3, joka on 4 % ohjearvosta. Liukuva 8-h:n keskiarvo on 0,59 mg/m3, joka on 7 % ohjearvosta.

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,6 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 90 ug/m3, joka on 129 % ohjearvosta (70 ug/m3), ja ylittää siten ohjearvon. Huipputuntipitoisuus oli 441 ug/m3. Vuorokausiarvo ylitti EU:n raja-arvon lukuarvon viidesti (17.3 (90 ug/m3); 24.3 (61 ug/m3); 26.3 (78 ug/m3); 27.3 (120 ug/m3) ja 28.3 (ug/m3) kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä on toistaiseksi ollut 7 kappaletta Hämeenlinnassa vuonna 2014).

 

Mikkelissä 1.4.2014 Juha Pulkkinen