JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
MAALISKUU 2015
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Maaliskuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja huonon välillä (ollen 5,5% ajasta erittäin huonoa; 3,9% ajasta huonoa; 8,4% ajasta välttävää; 21,0 % ajasta tyydyttävää ja 61,2 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 368 jolloin ilmanlaatu oli siis erittäin huonoa.

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ylitettiin kuun aikana hengitettävän pölyn ohjearvo ja raja-arvon lukuarvo kahdeksan kertaa.

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,2 %)
99 %:n arvo oli 106 ug/m3, joka on 71 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (55 ug/m3) on 79 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 118 ug/m3.

Hiilimonoksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (90,9 %)
Hiilimonoksidin huipputuntipitoisuus oli 1,2 mg/m3, joka on 6 % ohjearvosta. Liukuva 8-h:n keskiarvo on 0,7 mg/m3, joka on 9 % ohjearvosta.

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,8 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 145 ug/m3, joka on 207 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 635 ug/m3. Vuorokausiarvo ylitti EU:n raja-arvon kahdeksan kertaa (12.3-19.3) kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä on toistaiseksi ollut kahdeksan kertaa vuonna 2015; vuonna 2014 niitä oli Hämeenlinnassa 7 kappaletta).

 

Mikkelissä 01.04.2015 Juha Pulkkinen