JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
MAALISKUU 2016
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Maaliskuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja erittäin huonon välillä (ollen 0,1 % ajasta erittäin huonoa; 0,9 % ajasta huonoa, 6,2 % ajasta välttävää; 24,1 % ajasta tyydyttävää ja 68,7 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 156 jolloin ilmanlaatu oli siis erittäin huonoa!

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,2 %)
99 %:n arvo oli 69 ug/m3, joka on 46 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (32 ug/m3) on 46 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 87 ug/m3.

 

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,8 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 40 ug/m3, joka on 57 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 211 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä oli kahdeksan kertaa vuonna 2015; vuonna 2014 niitä oli Hämeenlinnassa 7 kappaletta).

 

Mikkelissä 01.04.2016 Juha Pulkkinen