JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
MAALISKUU 2017
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Maaliskuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalla mittauskopilla tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu oli pääosin hyvää, vaikka kevätpölypitoisuudet ajoittain näkyivätkin tuloksissa. Ilmanlaatu vaihteli hyvän ja välttävän välillä (ollen 3,8 % ajasta välttävää; 18,8 % ajasta tyydyttävää ja 77,4 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 100 jolloin ilmanlaatu oli siis välttävää!

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty ohje- eikä raja-arvoja kuun aikana.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,5 %)
99 %:n arvo oli 67 ug/m3, joka on 45 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (24 ug/m3) on 34 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 79 ug/m3.

 

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,9 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 30 ug/m3, joka on 43 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 100 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvon lukuarvoa kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy. Ylityksiä on toistaiseksi ollut yksi kappale vuonna 2017 (ylityksiä ei ollut vuonna 2016 lainkaan, vuonna 2015 niitä oli kahdeksan kappaletta).

 

Mikkelissä 03.04.2017 Juha Pulkkinen