JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
HUHTIKUU 2015
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Huhtikuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja huonon välillä (ollen 0,1% ajasta huonoa; 0,6% ajasta välttävää; 14,4 % ajasta tyydyttävää ja 84,9 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 106 jolloin ilmanlaatu oli siis huonoa.

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,3 %)
99 %:n arvo oli 58 ug/m3, joka on 39 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (21 ug/m3) on 30 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 74 ug/m3.

Hiilimonoksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,4 %)
Hiilimonoksidin huipputuntipitoisuus oli 0,3 mg/m3, joka on 2 % ohjearvosta. Liukuva 8-h:n keskiarvo on 0,2 mg/m3, joka on 3 % ohjearvosta.

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (100 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 23 ug/m3, joka on 33 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 111 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä on toistaiseksi ollut kahdeksan kertaa vuonna 2015; vuonna 2014 niitä oli Hämeenlinnassa 7 kappaletta).

 

Mikkelissä 04.05.2015 Juha Pulkkinen