JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
HUHTIKUU 2016
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Huhtikuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja huonon välillä (ollen ajasta 1,0 % ajasta huonoa, 2,9 % ajasta välttävää; 16,7 % ajasta tyydyttävää ja 79,4 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 137 jolloin ilmanlaatu oli siis huonoa!

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,3 %)
99 %:n arvo oli 62 ug/m3, joka on 41 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (25 ug/m3) on 36 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 84 ug/m3.

 

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (100 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 34 ug/m3, joka on 49 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 174 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä oli kahdeksan kertaa vuonna 2015; vuonna 2014 niitä oli Hämeenlinnassa 7 kappaletta).

 

Mikkelissä 01.05.2016 Juha Pulkkinen