JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
TOUKOKUU 2014
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Toukokuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja välttävän välillä (ollen 0,8 % ajasta välttävää; 15,6 % ajasta tyydyttävää ja 83,6 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 97 jolloin ilmanlaatu oli siis välttävää.

 

Mittausaseman jäähdytyslaite oireili ja vaihdettiin uuteen, joten mittausaineistoa puuttuu osasta herkimmistä komponenteista.

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana 97,8 %)
99 %:n arvo oli 60 ug/m3, joka on 40 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (22 ug/m3) on 31 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 77 ug/m3.

Hiilimonoksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana 84,2 %)
Hiilimonoksidin huipputuntipitoisuus oli 0,4 mg/m3, joka on 2 % ohjearvosta. Liukuva 8-h:n keskiarvo on 0,32 mg/m3, joka on 4 % ohjearvosta.

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,6 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 29 ug/m3, joka on 41 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 95 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä on toistaiseksi ollut 7 kappaletta Hämeenlinnassa vuonna 2014).

 

Mikkelissä 3.6.2014 Juha Pulkkinen