JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
TOUKOKUU 2015
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Toukokuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja tyydyttävän välillä (ollen 2,8 % ajasta tyydyttävää ja 97,2 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 65 jolloin ilmanlaatu oli siis tyydyttävää!

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,1 %)
99 %:n arvo oli 50 ug/m3, joka on 33 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (17 ug/m3) on 24 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 58 ug/m3.

Hiilimonoksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,2 %)
Hiilimonoksidin huipputuntipitoisuus oli 0,5 mg/m3, joka on 3 % ohjearvosta. Liukuva 8-h:n keskiarvo on 0,3 mg/m3, joka on 4 % ohjearvosta.

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,8 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 13 ug/m3, joka on 19 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 33 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä on toistaiseksi ollut kahdeksan kertaa vuonna 2015; vuonna 2014 niitä oli Hämeenlinnassa 7 kappaletta).

 

Mikkelissä 01.06.2015 Juha Pulkkinen