JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
TOUKOKUU 2016
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Toukokuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja erittäin huonon välillä (ollen

0,4 % ajasta erittäin huonoa; 0,5 % ajasta huonoa, 1,3 % ajasta välttävää; 12,7 % ajasta tyydyttävää ja 85,1 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 168 jolloin ilmanlaatu oli siis erittäin huonoa!

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,3 %)
99 %:n arvo oli 76 ug/m3, joka on 51 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (27 ug/m3) on 39 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 91 ug/m3.

 

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (100 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 38 ug/m3, joka on 54 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 236 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä oli kahdeksan kertaa vuonna 2015; vuonna 2014 niitä oli Hämeenlinnassa 7 kappaletta).

 

Mikkelissä 01.06.2016 Juha Pulkkinen