JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
KESÄKUU 2014
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Kesäkuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja välttävän välillä (ollen 0,4 % ajasta välttävää; 8,5 % ajasta tyydyttävää ja 91,1 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 77 jolloin ilmanlaatu oli siis välttävää.

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana 100 %)
99 %:n arvo oli 39 ug/m3, joka on 26 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (17 ug/m3) on 24 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 49 ug/m3.

Hiilimonoksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana 100 %)
Hiilimonoksidin huipputuntipitoisuus oli 0,5 mg/m3, joka on 3 % ohjearvosta. Liukuva 8-h:n keskiarvo on 0,29 mg/m3, joka on 4 % ohjearvosta.

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (100 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 29 ug/m3, joka on 41 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 54 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä on toistaiseksi ollut 7 kappaletta Hämeenlinnassa vuonna 2014).

 

Mikkelissä 1.7.2014 Juha Pulkkinen