JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
ELOKUU 2014
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Elokuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja tyydyttävän välillä (ollen 5,0 % ajasta tyydyttävää ja 95,0 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 64 jolloin ilmanlaatu oli siis tyydyttävää.

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana 97,8 %)
99 %:n arvo oli 46 ug/m3, joka on 31 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (19 ug/m3) on 27 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 55 ug/m3.

Hiilimonoksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana 98,9 %)
Hiilimonoksidin huipputuntipitoisuus oli 0,6 mg/m3, joka on 3 % ohjearvosta. Liukuva 8-h:n keskiarvo on 0,33 mg/m3, joka on 4 % ohjearvosta.

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,8 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 18 ug/m3, joka on 26 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 36 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä on toistaiseksi ollut 7 kappaletta Hämeenlinnassa vuonna 2014).

 

Mikkelissä 1.9.2014 Juha Pulkkinen