JPP-Kalibrointi
Hämeenlinna

ILMANLAADUN KUUKAUSIRAPORTTI
ELOKUU 2015
 

YHTEENVETO NIITTYKATU 2:SSA SIJAITSEVAN MITTAUSASEMAN TULOKSISTA

Elokuussa Hämeenlinnan Niittykatu 2:ssa olevalta mittauskopilta tehtyjen mittauksien mukaan ilmanlaatu vaihteli hyvän ja tyydyttävän välillä (ollen 8,3 % ajasta tyydyttävää ja 91,7 % ajasta hyvää). Pahimmillaan ilmanlaatuindeksi kävi luvussa 69 jolloin ilmanlaatu oli siis tyydyttävää!

 

RAJA- JA OHJEARVOVERTAILUT
=============================

Mittauksissa ei ylitetty raja- eikä ohjearvoja kuun aikana.

 

Typpidioksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (98,1 %)
99 %:n arvo oli 52 ug/m3, joka on 35 % ohjearvosta. Toiseksi suurin vuorokausiarvo (22 ug/m3) on 31 % ohjearvosta. Huipputuntiarvo oli 57 ug/m3.

Hiilimonoksidi (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,3 %)
Hiilimonoksidin huipputuntipitoisuus oli 1,5 mg/m3, joka on 8 % ohjearvosta. Liukuva 8-h:n keskiarvo on 0,5 mg/m3, joka on 6 % ohjearvosta.

Hengitettävä Pöly (Mittausten ajallinen edustavuus oli kuun aikana (99,8 %)
Toiseksi suurin vrk-arvo oli 16 ug/m3, joka on 23 % ohjearvosta (70 ug/m3). Huipputuntipitoisuus oli 58 ug/m3. Vuorokausiarvo ei ylittänyt EU:n raja-arvoa  kuun aikana (lukuarvon ylityksiä sallitaan vuodessa 35 kappaletta, ennen kuin varsinainen raja-arvo ylittyy (ylityksiä on toistaiseksi ollut kahdeksan kertaa vuonna 2015; vuonna 2014 niitä oli Hämeenlinnassa 7 kappaletta).

 

Mikkelissä 01.09.2015 Juha Pulkkinen